De waxinelichthouder – zaken; Bilderberg, Teevendeal, IRT Affaire, de zaak Demmink, als ook disfunctionerende politie en justitie!

Meer van de laatste politieke informatie is ook te vinden via de nieuwe website www.oranjerepublikeinsepiraten.nl omtrent de politieke activiteiten en andere politieke ontwikkelingen, als ook het voorlopige belangrijkste politieke programma, contouren en hoofdlijnen. Hier alvast tekst en uitleg in de diverse zaken, die inmiddels rond de nog steeds lopende procedure van de waxinelichthouder – zaak van Prinsjesdag 2010 en andere daarmee in verband staande zaken in Nederland en daarbuiten door lopen:

De Bilderberg Conferenties, wie weet wat daar gebeurt?

De Commissie Oosting en de Bonnetjesaffaire over het aftreden van Ivo Opstelten als Minister van Justitie en Fred Teeven als Staatssecretaris van Justitie:

Erwin Lensink met vragen over de Commissie Oosting aan de Minister van Justitie Ard van der Steur:

De Commissie Oosting en de Teevendeal, de Bonnetjesaffaire van vijf miljoen euro aan Cees H.;

G W (E) Lensink

XXX (postadres)

XXX XXX

Beveren, 2 juni 2016 (XXX, X XXX 2016)

Rechtbank Amsterdam

T.a.v. Afdeling Burgerlijk Recht en Handel en wrakingskamer

Postbus 84500

1080 BN Amsterdam

Geachte heer / mevrouw,

Bij deze wil ik XXX XXX XXX XXX XXXXXXXX, XXX XXX XXXXXX) XXXXXXXXX versus de Nederlandse Staat, XXXXXXXXX, dan wel als slachtoffer van meer dan dertig onrechtmatige daden, dan wel als indiener van de bewijslast omtrent mijn zaak ten opzichte van de moordzaken Marianne Vaatstra, Pim Fortuyn en Manuel Schadwald in dit juridische onrecht- en nep-rechtsysteem, jegens mij gepleegd op meer dan schandalige wijze sinds 28 april 2008 (het overlijden van mijn moeder in Duitsland) en vervolgens ook nog vanaf Prinsjesdag 2010.

Hiertoe overleg ik nu het overtuigende bewijs in de moordzaak Manuel Schadwald (sinds 1994) en “Het Vaatstra Complot” (sinds 30 april 1999) in deze huidige lopende zaak XXXXXX en mijn persoonlijke zaak of zaken, aan de benadeelde en XXXXXXXXXX, de Nederlandse Staat (Pels Rijcken en justitie), als ook aan de Rechtbank Amsterdam ter directe beantwoording en ter actie, de arrestatie XX XX XXXX XXXX van Joris Demmink, vanwege aanwezigheid met onder meer Gerrie Ullrich, Leo van Gasselt en Kees Lunshof bij deze nog onopgeloste verdwijning c.q. moordzaak van Manuel Schadwald uit Berlijn in 1994, als ook directe medeplichtigheid aan de moord op Pim Fortuyn op 2002 en het wegsluizen van de moordenaar van Marianne Vaatstra, daags na de moord, namelijk de moordenaar Ali Hassan naar Noorwegen in de weken na 30 april 1999. Hetzelfde is mogelijk nogmaals gebeurt met de tweede schutter en daadwerkelijke moordenaar van Pim Fortuyn. Dit is dan ook de reden, dat ik mij wil XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX in deze zaak, omdat XX XXXX XXXXXXXX, in ieder geval deels en mede aan de basis staat van dit op grote schaal huidig en sedert dien ernstige disfunctioneren van overheidsinstanties als de politie, justitie, rechterlijke macht, advocatuur, politiek, als ook pers en media, blijkt alleen uit de moordzaak Manuel Schadwald en het boek “Het Vaatstra Complot”.

Dit betekent, dat ik mijn wrakingen op 1 maart 2016 van de Rechtbank Den Haag en Amsterdam in deze procedure in de zaak jegens de Nederlandse Staat hier en nu nogmaals bevestig, aangezien er geen contact is geweest met de Commissie Oosting, dan wel de Commissie Veiligheid / Justitie over mijn schandalige zaken en de moordzaak Manuel Schadwald, als ook de onterechte veroordeling van Jasper S. (Steringa) in de zaak Marianne Vaatstra. Ik zou graag willen, dat er per direct vandaag een wrakingskamer wordt geregeld, vanwege mijn wraking vandaag van de complete rechterlijke macht, onder meer in Den Haag en hier in de lopende civiele zaak in Amsterdam, zowel dus in ieder geval de rolrechter(s), als rechter MR Alwin en dat die wrakingskamer wordt samen gesteld, waarbij er gelegenheid wordt geboden tot het maken van filmopnamen door derden en hier aanwezige personen of organisaties, omdat er geen sprake is meer van een “democratische rechtstaat”, een disfunctionerend politie en justitie apparaat en geen onafhankelijke onpartijdige waarheidsgetrouwe rechterlijke macht of onafhankelijke rechtspraak is mijn conclusie en die van vele anderen, na het bezoek en het mee moeten maken van diverse “rechtszaken” en “rechterlijke dwalingen”.

Dit betekent, mijn inziens, dat XXXXXXX gedeeltelijk, dan wel volledig uiteindelijk in het gelijk gesteld moet worden en dat de conclusie is gerechtvaardigd, dat sinds de huidige lopende zaak XXXXXX de (onrechtmatigheid en onrechtmatige) zaken vanuit de disfunctionerende overheid alleen maar ernstiger zijn geworden op dit gebied, blijkens XXXXX of zaken en vooral blijkens de moordzaak Manuel Schadwald in 1994 en de moordzaak Marianne Vaatstra in 1999, waarbij ik XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX.

Aangezien XXXXX Advocaten zich heeft ontrokken op dubieuze wijze in mijn en deze civiele zaak versus de Nederlandse Staat, als ook vorige week de heer XXXX van XXXX Advocaten, vanwege persoonlijke ziekte (“een burn-out”) met kenmerk: (zaaknummer C/XX/XXXXXXX en rolnummer 2015/XXXX), wil ik dat de komende XXXX, aangezien ook mevrouw Reinders-Folmer van Advocatenkantoor XXXX – XXXXXX, de door de Deken nochtans toegevoegde advocaat op mijn verzoek na de onttrekking, de zaak niet inhoudelijk met mij blijkbaar kan behandelen, advocaat XXXXXX XXXXXX XXXXXX direct aanstellen, als advocaat en dus als juridisch adviseur, waarbij ik zelf Dominus Litus en dus de beslissende bevoegdheid en beslissingsbevoegdheid zal dragen als advocaat in mijn persoonlijke zaken tot het bittere of beter succesvolle einde. Bij deze wil ik dan ook kenbaar maken, dat de politie, justitie, de rechterlijke macht, de advocatuur, de Main Stream Media en pers, als ook de politiek op grote schaal disfunctioneren, blijkens onder meer de zogenaamd onopgeloste zaak Manuel Schadwald, de zaak van dit boek “Het Vaatstra Complot” over de onterechte veroordeling van Jasper S. (Steringa) in de moordzaak Marianne Vaatstra en dat alles in relatie tot mijn zaak en XXXX XXXXX XXXXX XXXXX. Ook de advocatuur in zijn algemeenheid disfunctioneert op grote schaal door een gebrek aan integriteit, luiheid, geldgierigheid, desinteresse, corruptie, angst voor represailles en/of bedreigingen, waarbij er nochtans in het heden vanuit gegaan mag worden, dat advocaten in de lopende zaken onder druk worden gezet met bedreigingen, doodsbedreigingen of andere represailles aan toe, anders kan ik hun vreemde gedrag niet verklaren!

Nochtans kunnen we dan ook XX XX XXX XXXXX XXXXXXX concluderen, mede gezien het feit, dat de informatie uit het boek “de Demmink Doofpot” mij bekend is, dat XXXXXXXXXX. Deze XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXX verklaringen geven ook gelijk “het kwalitatieve” niveau of beter gezegd het disfunctioneren goed weer van de totale organisaties politie en justitie, daar beide personen langere tijd voor beide organisaties hebben gewerkt. Het is verder verwonderlijk, dat Fred Teeven niet als persoon, niet als Staatssecretaris van Justitie, niet als Officier van Justitie en niet als huidig VVD volksvertegenwoordiger zich wil verantwoorden in, dan wel buiten de XXXXX of het parlement voor de burgerbevolking, de onafhankelijke pers en media en de burgers, die al deze criminele quatsch ook nog moet betalen met asociale bedragen van alleen al een bonnetje van

€ 5.000.000.000,00 aan een grote drugshandelaar, waar de Commissie Oosting nu twee nep – onderzoeken naar heeft gedaan, waarmee ook de Commissie Hoekstra en de resultaten van dat rapport bijzonder dubieus worden in de moordzaken Pim Fortuyn (Hilversum) en Els Borst (Bilthoven). Pim Fortuyn was namelijk op 6 mei 2002 op weg naar de Vaatstra-onderzoeker Chris van den Berg in Leeuwarden in Friesland vanaf Hilversum om aandacht te schenken aan de toen nog onopgeloste moordzaak Marianne Vaatstra, waarbij Jasper S. (Steringa) dus expres en met opzet valselijk is veroordeeld rond de Kroning van 2013 met een grootschalig vals DNA-onderzoek.

Verder wil ik de Rechtbank Amsterdam en aldus de rechter-commissaris verzoeken om direct als getuigen met advocaten van XXXXXXXXXXX Advocaten, als ook Pels Rijcken, de XXX XXXX XXXX op geroepen getuigen, XXXXXXXXXXX te gaan horen, zoals XX XXXXXXXXX was, mede in verband met deze zaken, dus de moordzaken Pim Fortuyn, Manuel Schadwald en Marianne Vaatstra, waarbij dus bij de laatste niet Jasper Steringa de moord heeft gepleegd, maar Ali Hassan.

In alle zaken was ook Joris Demmink met zeer ernstige en ontwrichtende criminele handelingen jegens de complete Nederlandse samenleving en natuurlijk jegens de vermoorde personen betrokken, als ook in mijn zaken en de zaak XXXXX XXX. Verder wil en eis ik van de Rechtbank Amsterdam een wrakingszitting, op basis van de wraking van XX XXXXX XXXX, als ook de wraking, al gedaan op 1 maart 2015 per fax, per brief en per aangetekend postpakket, waarbij er verhoren gaan plaats vinden van:

1. M.R. F.G. Bauduin van de Rechtbank Amsterdam in verband met de zaken het Hofnarretje, Pim Fortuyn, Joris Demmink en de zaak van de buren van hofadvocaat Frits Salomonson

2. Minister van Justitie Ard van der Steur in verband met deze onrechtmatige zaken en de rechtspraak, als ook zijn belofte van acht maanden geleden naar deze zaken te gaan kijken.

3. Voormalig Secretaris-Generaal van Justitie Joris Demmink, die alle rechtbank presidenten heeft benoemd voor zijn vertrek en al decennia bezig is met de meest dwaze criminele wanpraktijken.

Mocht mijn zaak, in de huidige stand worden voortgezet, dan wil en eis, ik ook van de Rechtbank Amsterdam het direct opstarten van een voorlopig getuigenverhoor met in ieder geval dezelfde drie personen, te weten rechter Bauduin, Minister van Justitie Ard van der Steur en voormalig Secretaris-Generaal van Justitie Demmink, aangezien de Nederlandse Staat en advocatenkantoor Pels Rijcken nog steeds alle onrechtmatige daden, mede in mijn zaken, de zaak Pim Fortuyn, de moordzaak Manuel Schadwald en het onterecht veroordelen van Jasper S. (Steringa) niet erkennen, zoals ik dit al heb geëist in het aangetekende postpakket, verstuurd vanuit Beveren aan de Rechtbank Amsterdam op 30 april 2016, dat op vreemde wijze via via, weer bij advocatenkantoor XXXXXX – XXXXXX en vervolgens afgelopen week bij XXXX Advocaten terecht is gekomen, waarvan ik de directe opdracht heb gegeven tot aangetekende verzending naar de Rechtbank in Amsterdam voor X XXXX 2016.

In het aangetekende postpakket, waarin ik al het een en ander aan bewijslast heb overlegd, staan de rest van de aanwijzingen en het voorlopige globale plan van aanpak voor het opstarten van een getuigenverhoor, aangezien advocatenkantoor Pels Rijcken ook in mijn zaken, waarbij er al sprake is van meer dan dertig ernstige onrechtmatige daden of dus criminele delicten door overheidsambtenaren, dan wel de overheid jegens mij gepleegd, de afgelopen acht jaren, als ook met medewerking van de rechterlijke macht, terwijl advocatenkantoor Pels Rijcken, politie en justitie dit nog steeds op dubieuze, hooghartige en zeer valse leugenachtige wijze ontkennen. Het is dan ook een grof schandaal, dat allerlei “spijkers op laag water” of uitgelokte zaken en aanklachten heel of behoorlijk zwaar worden gestraft thans in Nederland en andere zeer ernstige zaken en hele reeksen van zeer ernstige criminele delicten in de doofpot worden gestopt, zoals alleen al blijkt uit de moordzaken Manuel Schadwald en het boek “Het Vaatstra Complot” met de valse veroordeling van Jasper S. (Steringa), als ook de complete misleiding door politie, justitie, pers, media, advocatuur en rechterlijke macht, als ook politiek van de Friese en zelfs de Nederlandse bevolking. Dit is schandalig en te ernstig en dit moet stoppen en er zullen drastische wijzigingen in het disfunctionerende rechtsysteem of beter gezegd onrechtsysteem moeten plaats vinden met Jury Nullification en referenda, die dit met zoveel mogelijk waarborgen, die er thans dus niet zijn, zoveel mogelijk moeten voorkomen. Derhalve zijn ook XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX inmiddels alleen, verre overstijgt. Het kan echter niet zo zijn, XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX geen volledige opheldering en waarheidsgetrouwe informatie over geven onder ede, vanwege enorme kosten via het belastingsysteem voor deze wanpraktijken voor de burgerbevolking en de enorme belangen en ernst van de zaken en XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX, vanwege het disfunctionerende systeem en de ernst van de criminele wanpraktijken! In afwachting van de wrakingszitting, direct contact voor overleg met mijn advocaten en ook XXXX – XXXXX Advocaten, als ook voortzetting van de getuigenverhoren, zoals XX XXXXXX gepland, verblijf ik,

G W (E.) Lensink

Erwin Lensink, op en rond het Binnenhof in Den Haag:

 

 

JDTV, Joris Demmink TV;

 

massahysterie zegt:

Lensink benoemt in het filmpje wederom dat Fortuijn de avond van zijn moord een afspraak had in Leeuwarden om over de Vaatstra-zaak te praten. Ik vermoed een enorm stinkende beerput mensen. Eentje die zijn weerga niet kent.

yvonne zegt:

Kun je alsjeblieft het moment aangeven massahysterie, wanneer Lensink dit zegt? Luister me suf, en ik weet met wie Pim die afspraak had in L, dat was Chris van den Berg………………

 

 

Verzonden: donderdag 2 juni 2016 15:34:49
Aan: gc.nieuwland@pelsrijcken.nl (gc.nieuwland@pelsrijcken.nl); sp@tweedekamer.nl (sp@tweedekamer.nl); spfractie@tweedekamer.nl (spfractie@tweedekamer.nl); partijvoordedieren@tweedekamer.nl (partijvoordedieren@tweedekamer.nl); info@bontesvanklaveren.nl (info@bontesvanklaveren.nl); christenunie@tweedekamer.nl (christenunie@tweedekamer.nl); groenlinks@tweedekamer.nl (groenlinks@tweedekamer.nl); pvv.publiek@tweedekamer.nl (pvv.publiek@tweedekamer.nl); info@pelsrijcken.nl (info@pelsrijcken.nl); GWE Lensink (gwe_lensink@hotmail.com)
CC: ellen.plukaard@pelsrijcken.nl (ellen.plukaard@pelsrijcken.nl); elmer.vanderkamp@pelsrijcken.nl (elmer.vanderkamp@pelsrijcken.nl); erika.wies@pelsrijcken.nl (erika.wies@pelsrijcken.nl); etta.eringa@pelsrijcken.nl (etta.eringa@pelsrijcken.nl); femke.ruitenbeek@pelsrijcken.nl (femke.ruitenbeek@pelsrijcken.nl); femke.vanherk@pelsrijcken.nl (femke.vanherk@pelsrijcken.nl); floortje.debruijn@pelsrijcken.nl (floortje.debruijn@pelsrijcken.nl); folkert.bolkestein@pelsrijcken.nl (folkert.bolkestein@pelsrijcken.nl); francien.lekkerkerker@pelsrijcken.nl (francien.lekkerkerker@pelsrijcken.nl); frank.oranje@pelsrijcken.nl (frank.oranje@pelsrijcken.nl); marieke.devries@pelsrijcken.nl (marieke.devries@pelsrijcken.nl); GW Lensink (gw_lensink@hotmail.com)

G W (E) Lensink

XXX (postadres)

XXX XXX

Beveren, 2 juni 2016 (XXX, X XXX 2016)

Rechtbank Amsterdam

T.a.v. Afdeling Burgerlijk Recht en Handel en wrakingskamer

Postbus 84500

1080 BN Amsterdam

Geachte heer / mevrouw,

Bij deze wil ik XXX XXX XXX XXX XXXXXXXX, XXX XXX XXXXXX) XXXXXXXXX versus de Nederlandse Staat, XXXXXXXXX, dan wel als slachtoffer van meer dan dertig onrechtmatige daden, dan wel als indiener van de bewijslast omtrent mijn zaak ten opzichte van de moordzaken Marianne Vaatstra, Pim Fortuyn en Manuel Schadwald in dit juridische onrecht- en nep-rechtsysteem, jegens mij gepleegd op meer dan schandalige wijze sinds 28 april 2008 (het overlijden van mijn moeder in Duitsland) en vervolgens ook nog vanaf Prinsjesdag 2010.

Hiertoe overleg ik nu het overtuigende bewijs in de moordzaak Manuel Schadwald (sinds 1994) en “Het Vaatstra Complot” (sinds 30 april 1999) in deze huidige lopende zaak XXXXXX en mijn persoonlijke zaak of zaken, aan de benadeelde en XXXXXXXXXX, de Nederlandse Staat (Pels Rijcken en justitie), als ook aan de Rechtbank Amsterdam ter directe beantwoording en ter actie, de arrestatie XX XX XXXX XXXX van Joris Demmink, vanwege aanwezigheid met onder meer Gerrie Ullrich, Leo van Gasselt en Kees Lunshof bij deze nog onopgeloste verdwijning c.q. moordzaak van Manuel Schadwald uit Berlijn in 1994, als ook directe medeplichtigheid aan de moord op Pim Fortuyn op 2002 en het wegsluizen van de moordenaar van Marianne Vaatstra, daags na de moord, namelijk de moordenaar Ali Hassan naar Noorwegen in de weken na 30 april 1999. Hetzelfde is mogelijk nogmaals gebeurt met de tweede schutter en daadwerkelijke moordenaar van Pim Fortuyn. Dit is dan ook de reden, dat ik mij wil XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX in deze zaak, omdat XX XXXX XXXXXXXX, in ieder geval deels en mede aan de basis staat van dit op grote schaal huidig en sedert dien ernstige disfunctioneren van overheidsinstanties als de politie, justitie, rechterlijke macht, advocatuur, politiek, als ook pers en media, blijkt alleen uit de moordzaak Manuel Schadwald en het boek “Het Vaatstra Complot”.

Verzonden: donderdag 2 juni 2016 15:32:03
Aan: GWE Lensink (gwe_lensink@hotmail.com); gw_lensink@hotmail.com (gw_lensink@hotmail.com); info@sapadvocaten.nl (info@sapadvocaten.nl)

G W (E) Lensink

XXX (postadres)

XXX XXX

Beveren, 2 juni 2016 (XXX, X XXX 2016)

Rechtbank Amsterdam

T.a.v. Afdeling Burgerlijk Recht en Handel en wrakingskamer

Postbus 84500

1080 BN Amsterdam

Geachte heer / mevrouw,

Bij deze wil ik XXX XXX XXX XXX XXXXXXXX, XXX XXX XXXXXX) XXXXXXXXX versus de Nederlandse Staat, XXXXXXXXX, dan wel als slachtoffer van meer dan dertig onrechtmatige daden, dan wel als indiener van de bewijslast omtrent mijn zaak ten opzichte van de moordzaken Marianne Vaatstra, Pim Fortuyn en Manuel Schadwald in dit juridische onrecht- en nep-rechtsysteem, jegens mij gepleegd op meer dan schandalige wijze sinds 28 april 2008 (het overlijden van mijn moeder in Duitsland) en vervolgens ook nog vanaf Prinsjesdag 2010.

Hiertoe overleg ik nu het overtuigende bewijs in de moordzaak Manuel Schadwald (sinds 1994) en “Het Vaatstra Complot” (sinds 30 april 1999) in deze huidige lopende zaak XXXXXX en mijn persoonlijke zaak of zaken, aan de benadeelde en XXXXXXXXXX, de Nederlandse Staat (Pels Rijcken en justitie), als ook aan de Rechtbank Amsterdam ter directe beantwoording en ter actie, de arrestatie XX XX XXXX XXXX van Joris Demmink, vanwege aanwezigheid met onder meer Gerrie Ullrich, Leo van Gasselt en Kees Lunshof bij deze nog onopgeloste verdwijning c.q. moordzaak van Manuel Schadwald uit Berlijn in 1994, als ook directe medeplichtigheid aan de moord op Pim Fortuyn op 2002 en het wegsluizen van de moordenaar van Marianne Vaatstra, daags na de moord, namelijk de moordenaar Ali Hassan naar Noorwegen in de weken na 30 april 1999. Hetzelfde is mogelijk nogmaals gebeurt met de tweede schutter en daadwerkelijke moordenaar van Pim Fortuyn. Dit is dan ook de reden, dat ik mij wil XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX in deze zaak, omdat XX XXXX XXXXXXXX, in ieder geval deels en mede aan de basis staat van dit op grote schaal huidig en sedert dien ernstige disfunctioneren van overheidsinstanties als de politie, justitie, rechterlijke macht, advocatuur, politiek, als ook pers en media, blijkt alleen uit de moordzaak Manuel Schadwald en het boek “Het Vaatstra Complot”.

 

 

 

 

Website Flag Counter sinds 20 december 2012 (naar herkomst unieke bezoekers qua land);
Flag Counter

 

Sinds 14 januari 2013 Motigo Webstats;


Free counter and web stats


#####################################################


#####################################################

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>