De zaken van Micha Kat en Lensink versus de #Demmink Justitie in Nederland

Aanstaande vrijdag, 13 mei 2016 om 9 uur is het proces van Micha Kat in hoger beroep bij het Gerechtshof Arnhem. De aanleiding voor het schrijven van dit artikel zijn de publicaties van Micha Kat en met name het filmpje over het aankomende proces van Micha Kat op de website www.revolutionaironline.com, dat hieronder te zien is:

Het proces is blijkbaar de “Vogelenzang-zaak”, waarbij ik ook min of meer betrokken ben. Immers was de Officier van Justitie, Nicole Vogelenzang de valse Officier van Justitie van het Openbaar Ministerie in de waxinelichthouder-zaak in eerste aanleg bij de Rechtbank Den Haag omtrent Prinsjesdag 2010, het werpen van een waxinelichthouder tegen de Gouden Koets, vanwege de wanpraktijken van politie en justitie, als ook een politiek protest tegen bepaalde zaken, die terug te vinden zijn op deze website www.erwinlensinkvrij.nl. In die procesgang is tot mijn grote ontevredenheid ook nooit gedaan aan VOLLEDIGE waarheidsvinding, laat staan in eerste aanleg bij de Rechtbank Den Haag…

Reeds op 6 mei 2016 schreef Micha Kat hierover al op zijn website, die de personen, die niet goed op de hoogte zijn van de valse (straf)zaken rond Micha Kat en vooral de aankomende strafzaak aanstaande vrijdag informeert met onder meer onderstaande mail aan zijn advocaat Stapel:

 

Dag Thijs,

Het bedrog van Justitie inzake de ‘bommeldingen’ is ook heel makkelijk aan te tonen langs deze weg:

Er zou sprake zijn van twee ‘bommeldingen’.

Maar uit de dagvaarding blijkt dat er slechts sprake is van een ‘bommelding’, die bij het Ministerie. Die andere was geen ‘bommelding’ maar een ‘bedreiging’ want ik zou hebben gezegd ‘binnenkort gooi ik bij jullie brandbommen door de ramen’.

Bizar genoeg is er na de ‘bommelding’ bij het Ministerie geen enkele actie ondernomen -zelfs niet gekeken onder het bureau van Demmink of daar inderdaad een bom lag- terwijl als gevolg van de bedreiging aan het adres van Pels Rijcken een complete ONTRUIMING zou hebben plaatsgevonden.

Hoe kan je nou het HELE kantoor gaan ontuimen als ik zou hebben gezegd: ‘BINNENKORT’ gooi ik bij jullie brandbommem door de ramen’ (hetgeen ik in werkelijkheid helemaal niet gezegd heb zoals blijkt uit de bandopname).

Overigens is die hele ‘ontruiming’ natuurlijk verzonnen -er is geen enkel bewijs van overlegd.

Maar er is meer. Wie de situatie rond Nieuw Babylon kent, weet dat het FYSIEK EN PRAKTISCH ONMOGELIJK IS ‘brandbommen’ door de ramen van het kantoor te gooien daar deze ramen:

1. Altijd dicht zijn
2. Zich op een hoogte bevinden die onbereikbaar is voor zelfs de meest geoefende ‘brandbommengooier’.

Daarbovenop komt dan nog dat Justitie wist dat ik op het moment van deze handelingen aan de andere kant van de wereld zat in Laos.

En daar weer bovenop komt dan nog dat ik reeds een zeer goede bekende was van zowel Justitie als de Landsadvocaat op het moment van de handelingen en dat ik met beide partijen zeer grote conflicten had die bij uitstek een motief vormen om mij in samenwerking met het OM uit te schakelen.

Het gaat in deze zaak om de volgende tenlasteleggingen:

-valse bommelding MinJus (aangever: het Ministerie)
-valse bommelding Pels Rijcken (aangever: Pels Rijcken)
-smaad Frits van Straelen (aangever: Frits van Straelen)
-opruiiing tegen de Gouden Koets (aangever onbekend, waarschijnlijk het KH)
-smaad Frits Huffnagel (aangever: Frits Huffnagel)
-smaad/bedreiging Yehudi Moszkowicz (aangever: Yehudi)
-smaad agent Bous (aangever: agent Bous)
-smaad en doodsbedreiging Marcel Gelauff (van ‘doodsbedreiging’ reeds vrijgesproken in eerste aanleg; aangever Gelauff)
-smaad Gerlof Leistra (aangever Leistra)
-smaad Jeroen de Jager (aangever De Jager; gedwongen door Gelauff)

Merk op dat onder de aangevers geen ‘gewone partij’ aanwezig is: ze zijn allen de Staat en/of betaald door de Staat. In het geval van Van Straelen, de hoogste man van het OM in Amsterdam, is zelfs sprake van aangifte ‘bij zichzelf’. De Jager is gedwongen aangifte te doen door Gelauff, Bous door OvJ Nicole Vogelenzang.

Bron: http://revolutionaironline.com/in-de-opmaat-naar-13-mei-bedrog-justitie-te-krankzinnig-voor-woorden/

Als je het vonnis zo leest, dan lijkt dit pure klasse justitie en wederom een bewijs van de neprechtspraak:

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3281&keyword=%22gouden+koets%22

Overigens kwam deze advocaat, die het hoger beroep voor Micha Kat zal behandelen, ook via Nico van den Ham al laatst in een publicatie aan bod, maar dit voor nu even terzijde van de zaak Micha Kat aanstaande vrijdag:

Bron:

http://nicovandenham2.blogspot.be/2016/03/advocaat-thijs-stapel-dringt-zich-op.html

Toevallig vond ik vandaag bij het zoeken naar informatie rond de Vogelenzang zaak nog een mooi filmpje dat een compilatie geeft van de werkzaamheden en de zaken rond Micha Kat de afgelopen jaren:

Bron: http://www.klokkenluideronline.is/kort-geding-micha-kat-7-augustus/

Nu terug naar de zaak, waarbij van de eerste aanleg blijkbaar het requisitoir online staat. Het is wat dit betreft opvallend, dat van de strafrechtszaken alleen het requisitoir en de uitspraak gefilmd mag worden en dat de verdachte vaak onthouden wordt een verklaring of reactie bekend te laten maken, zo ook in de processen tegen Micha Kat en mijn persoon, onder meer in de waxinelichthouder – zaak. Dit had er bijvoorbeeld in mijn zaak rond Prinsjesdag 2010 al voor kunnen zorgen, dat mijn proces in een heel ander daglicht had kunnen komen te staan. Hier is het requisitoir te zien met de Officier van Justitie, Nicole Vogelenzang:

https://www.youtube.com/watch?v=yYXKHRJjIgY

Bron: http://www.klokkenluideronline.is/requisitoir-justitie-tegen-micha/

Net als Nico van den Ham en Micha Kat, vind ik inmiddels dan ook dat er sprake is van nep – rechtspraak in Nederland. Ook de schandalige misstanden bij politie en justitie zijn zeer ergerlijk en op grote schaal, hetgeen de afgelopen week wel weer duidelijk is geworden in de zaak Romano van der Dussen, die na twaalf jaar detentie door een rechterlijke dwaling in Spanje vrij is gelaten, als zijnde volledig onschuldig in die zaak. Ik verwijs hier naar de links van de uitzending van Pauw:

Romano van der Dussen en Pieter Omtzigt, link: http://pauw.vara.nl/media/357059

Romano van der Dussen en Rob van der Dussen, link: http://pauw.vara.nl/media/356951

In die zaak is toch wel volledig duidelijk, aangezien al in 2006 / 2007 overduidelijk was dat Romano van der Dussen niet de dader was in die Spaanse zaken door onder meer ondersteunend bewijs (getuigenverklaringen en videobeelden), als ook DNA-bewijs, bekend bij zowel de Engelse, Spaanse en Nederlandse autoriteiten, dat al die overheidsambtenaren en Ministers van Justitie als Maxime Verhagen, Uri Rosenthal en Bert Koenders hebben “lopen slapen”, dan wel de laatste twee zelfs het ontlastende bewijs voor Romano van der Dussen met opzet “in een la” hebben laten liggen, zodat hij nog jaren extra in detentie heeft moeten verblijven…

Het is mij inmiddels wel duidelijk met ook de zaken als de zaak Vaatstra, de Deventer moordzaak en de zaak Manuel Schadwald, dat dit slechts het topje van de ijsberg is van schandalige “lijken in de kast” bij politie en justitie. Het is dan ook opmerkelijk te noemen, dat de zaak Manuel Schadwald niet al bekend is geworden bij mijn strafzaken, terwijl in 2010 toch al het boek de “Demmink Doofpot” is uitgegeven…

Bij deze wil ik aangeven, dat ik de teams van KLOL (www.klokkenluideronline.is), Blik op het NOS journaal en JDTV zeer dankbaar ben voor het zich verdiepen in mijn strafzaak, rond Prinsjesdag 2010, vanaf begin 2011 volgens mij…

In eerste instantie kreeg ik weinig mee, van hetgeen zich op dit gebied buiten de gevangenismuren afspeelde, aangezien ik niet beschikte over internet. Telefoneren was zeer lastig en moeilijk en via de Main Stream Media krijg je sowieso niet alles mee. Buiten dit feit, moest ik rondom mijn processen in Den Haag vaak vanuit Vught en Grave aangevoerd worden, waardoor ik vaak voor 7 uur in de ochtend al moest vertrekken, vanuit de P.I. (penitentiaire inrichting) en na 10 uur in de avond weer vaak uitgeput trouwens, terug kwam in de gevangenis en er door mij amper televisie items gezien konden worden rond mijn zaak.

Hierdoor ben ik echter wel meer in aanraking gekomen met de kwestie Demmink en aldus ook met Micha Kat. Zeker door de protestacties en research, rondom het Advocatenkantoor Korver en Van Essen vanuit toen nog JDTV en Micha Kat ontstond er rond mijn zaken enige commotie. Zeker aangezien er allerlei verdenkingen waren rond Justitie in de richting van onder meer Joris Demmink en het uitbrengen van het boek “de Demmink Doofpot” door Micha Kat.

Hierover is deze serie van publicaties te vinden op KLOL vanaf 21 februari 2011 tot en met 6 juni 2011:

http://www.klokkenluideronline.is/page/1/?s=korver+van+essen

Op dat moment en dat vind ik overigens nog steeds, heeft het Advocatenkantoor Korver en Van Essen of tegenwoordig Advocatenkantoor Van Essen mij redelijk goed tot goed bijgestaan en ik kon de verdediging, qua juridische bijstand over het algemeen goed voeren en wensen zoals ik dat wenste, tenminste op het vlak van bijstand door deze advocate of advocaten. Justitie, politie en de rechterlijke macht, als ook het grootste gedeelte van de Main Stream Media en zelfs de medewerkers van PI Zoetermeer, PI Vught en het Pieter Baan Centrum, als ook het NIFPP hebben wel mijn strafzaak en andere zaken op diverse vlakken gesaboteerd succesvol en ook nog meer getracht te saboteren, waardoor ik zeker een jaar extra van mijn leven in detentie heb verloren…

Toen der tijd vond ik de persconferentie van de Gemeente Amsterdam en alle andere informatie, die bekend werd opeens over de zaak Robert M. en het Hofnarretje ook al verdacht, te meer daar de info opeens vanuit de CIA of FBI zou komen. In de periode 7 december 2010 – 12 december 2010, vlak voordat mijn proces in eerste aanleg zou starten, kwam deze dubieuze Robert M. en het Hofnarretje zaak namelijk zogenaamd “opeens” aan het rollen….

Reeds toen heb ik met mijn advocate MR Van Essen reeds besproken en ook reeds moeten bespreken, dat deze zaak het Hoffnarretje en de Robert M. zaak voor mij verdacht en dubieus was, maar ik heb ook het vertrouwen daarbij in MR Van Essen uitgesproken. Opvallend is daarbij in het vervolg van het traject van de strafprocessen en aldus ook alle pers en media (MSM) overwegend op dezelfde dagen als mijn processen redelijk gelijk was, maar daar heb ik mij toen niet al teveel door af laten leiden. Wel heb ik de zaak natuurlijk via de MSM en vooral de tv kunnen volgen:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdamse_zedenzaak

Nu achteraf gezien, met alle informatie, die mij nog meer bekend is geworden, gedurende de jaren ben ik er van overtuigd geraakt, dat deze Robert M. / het Hofnarretje 100 procent zeker een afleiding manoeuvre van mijn strafzaak in Den Haag is geweest. Daarvoor heb ik de volgende argumenten of info, die toen nog niet bij mij bekend was:

1. De zaak rond Joris Demmink en het pedonetwerk van Rolodex en alle bewijzen, die bekend zijn geworden.

2. De vreemde dubieuze rol van rechter Bauduin in diverse belangrijke zaken rond Demmink, als deze zaak van Robert M., maar ook de moordzaak Pim Fortuyn en een eerdere zaak rond Hofadvocaat Salomonson.

3. De vreemde persconferentie, terwijl er niet in Den Haag of elders ooit eerder of later zo’n persconferentie is gehouden, in een soortgelijke zaak in Nederland met daarbij ook de vreemde rol van politiechef Aalbersberg.

4. Het feit, dat de Werkgroep Morkhoven van Marcel Vervloessem al veel eerder zogenaamde “justitie autoriteiten” op de hoogte had gesteld van de zaak Robert M. en het Hofnarretje en dat daarmee dus niets is gedaan, was echter voor mij doorslaggevend in deze zaak:

http://hetuurvandewaarheid.info/2012/03/19/robert-m-nederlandse-dutroux-zaak/

En met die feiten in het achterhoofd, kan men niet anders dan concluderen, dat mijn processen doorgestoken kaart waren, al hoewel ik de zaken rond Joris Demmink of later bijvoorbeeld Marianne Vaatstra en Manuel Schadwald nooit heb benoemd bij de Rechtbank Den Haag of het Gerechtshof Den Haag. Het is wel bevreemdend, waarom deze informatie, die toch in 2010 al ruimschoots bekend was bij menigeen, niet eerder bekend is geworden via de MSM (en nu trouwens nog nauwelijks), dan wel bijvoorbeeld via mijn advocaten aan mijn persoon, zeker nu… Het boek “de Demmink Doofpot” en diverse artikelen waren toch al in 2010 uitgegeven en gepubliceerd, terwijl mijn proces pas begon in 2011 en deze serie artikelen toch ook bij de advocatenwereld, justitie en de Main Stream Media er nadrukkelijk er aandacht hebben op moeten gevestigd hebben…

https://www.youtube.com/watch?v=cX1XQZc4A_4

 

 

 

Zie hieronder btw ook de “framing” tactieken van Powned en vooral Dominique Weesie (op het einde):

Weliswaar ben ik het niet altijd en ook in bovenstaand filmpje niet helemaal eens met Micha Kat, want zo heeft MR Van Essen nooit beweert, dat het pand beklad zou zijn, maar dit beschouw ik als een valse constatering door onduidelijke communicatie via de telefoon en het niet kunnen checken van informatie bij mensen, die in detentie zitten. Waar het mij in dit geval met deze publicaties om gaat, is dat MR Van Essen op een gegeven moment aan mij heeft verteld, dat Officier van Justitie Vogelenzang heeft verzocht om aangifte te doen tegen Micha Kat van stalking. Dit heeft zij geweigerd en terecht! Wel vind ik, dat Micha Kat over de grens is gegaan met bijvoorbeeld het betreden van het pand met een camera. Echter ik vind dit te weinig om iemand te veroordelen, zeker voor een straf met detentie.

Overigens zie ik nu pas het grootste gedeelte van de filmpjes en artikelen op KLOL over het Advocatenkantoor Korver en Van Essen, aangezien ik geen tijd heb gehad of prioriteit om dit na mijn vrijlating in 2012 terug te kijken en deze filmpjes ook een tijd door JDTV niet te zien waren. Het is ook nu achteraf wel vreemd en dubieus, dat advocaat Korver al gelijk zo vreemd reageerde en niet vragen wenste te beantwoorden in de zaak Robert M. en het Hofnarretje. Ook hebben trouwens op vreemde wijze Willem-Alexander en Maxima een bezoek gebracht aan een meeting voor de ouders van de slachtoffers van Robert M. en het Hofnarretje:

http://www.klokkenluideronline.is/waxinewerper-meldt-zich/

“De eerste aangeefster die een melding deed tegen Robert Mikelsons en het Hofnarretje deed kreeg een boete van 1800 euro wegens laster en een vermaning van de burgermeester. Ze moest haar mond houden. Ze is er nooit voor gecompenseerd of in het gelijk gesteld. Schan-da-lig.”

Bron:

http://nieuwspraak.nl/blog/2012/03/12/sperma-in-peuteronderbroekjes-vs-falende-rechtsstaat-7508/

Dit duidt er wat mij betreft op, te meer daar er dus al in 2006 een aangifte zou liggen tegen het Hofnarretje en de zaak Robert M., dat deze zaak is opgestart als afleidingsmanoeuvre van mijn zaak en daarbij is ook vooral in de Main Stream Media en in de procesgang de schijnwerpers afgeleid van de Bilderberg zaken en de bankencrisis of het systeem van fiduciaire geldcreatie door de banken en voornamelijk de “Bilderberg-elite”. Thans zien we dat trouwens nog steeds met bijvoorbeeld het Burgerinitiatief Ons Geld, dat ondanks dat het is aangenomen, nauwelijks pers en media aandacht heeft gehad.

ARTIKEL NOG IN ONTWIKKELING, LATER MEER…
 

Amnesty International en de schijnheilige acties van Amnesty International en dus terechte kritiek aan het adres van Amnesty International, destijds in mijn zaak van Micha Kat en nu natuurlijk andersom, aangezien Micha Kat nu ook zelf politiek vervolgd wordt door de schandalig handelende Nederlandse autoriteiten:

https://www.youtube.com/watch?v=KOrqhqQdeVw

Hoeveel politiek gevangenen in #Nederland? Zou #Amnesty zich niet eens stevig moeten inlezen op zaak #Baybasin?

https://www.youtube.com/watch?v=rQQrnbwlfaU

In Nederland zijn inmiddels vele politieke gevangenen, maar Amnesty International doet net alsof deze er niet zijn. Na de reportage van Micha Kat destijds bij Amnesty International ben ik een briefwisseling gestart met Amnesty International, waarbij ik heb aangegeven, dat ze niets hoefden te doen in principe voorlopig, behalve erkennen dat ik in politieke gevangenschap, immers ben ik vast gezet voor onder meer een politiek delict, namelijk “Majesteitsschennis”, dat zelfs door het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering wordt erkent, echter Amnesty International stuurde mij een schandalige brief, dat ik niet in politieke gevangenschap zou zitten en mij derhalve niet wou erkennen, als politieke gevangene, hetgeen dus in juridische zin, volstrekt onmogelijk is, als je ergens op de wereld, belediging van het staatshoofd ten laste wordt gelegd.

woensdag 24 maart 2010

Amnesty International duldt geen kritiek op campagne met Britse taliban-aanhanger

. Oorspronkelijk zette Amnesty International zich in voor gewetensgevangenen: personen die gevangen zaten voor het uiten van een mening (denk bijvoorbeeld aan dissidenten in de Sovjet-Unie). Amnesty International is tegenwoordig echter de weg kwijt en doet dingen die moreel verwerpelijk zijn. Op 15 februari publiceerde Slate hierover een column van Christopher Hitchens. Op 9 maart werd op hoeiboei een Nederlandse vertaling van die column gepubliceerd. Hieronder volgt een passage daarvan, maar ik raad u aan de gehele column te lezen. Amnesty International heeft onlangs Gita Sahgal, een van haar belangrijkste medewerkers, op non-actief gesteld. Sahgal gaf tot voor kort leiding aan de “gender unit” van de organisatie. Het is vrij simpel haar bezorgdheid samen te vatten in haar eigen woorden. “Om samen op een podium te verschijnen met de beroemdste Britse Taliban-supporter, die we behandelen als een verdediger van mensenrechten,” zo schreef ze “is een enorme beoordelingsfout.” Je zou denken dat het hier een onomstreden bewering betreft, maar het was de aanleiding haar onmiddelijk op non-actief te stellen. De achtergrond is al evenzeer schrikbarend eenvoudig samen te vatten. Moazzem Begg, een Brits staatsburger, werd in Pakistan gearresteerd nadat hij Afghanistan was ontvlucht in de nasleep van de inval in 2001. Hij werd gevangen gezet in Guantanamo Bay en daarna in vrijheid gesteld. Sindsdien is hij het boegbeeld geworden van een splinterorganisatie die zichzelf Cageprisoners noemt. Begg ontkent zijn verleden als Islamistische activist niet. Het was trouwens dit activisme dat hem in Afghanistan deed belanden. Hij komt niet terug op zijn bewering dat de Taliban de best mogelijke regering was voor Afghanistan. Asim Qureshi, een ander vooraanstaand lid van Cageprisoners, heeft tijdens protesten georganiseerd door de extremistische groepering Hizb-ut Tahrir (verboden in veel moslimlanden) de jihad verdedigt. Cageprisoners verdedigt ook figuren als Abu Hamza, de leider van de moskee die onderdak bood aan Richard “Shoe Bomber” Reid en vele andere gewelddadige en criminele types die in een open rechtszaak zijn veroordeeld wegens weerzinwekkende vergrijpen die helemaal niets te maken hebben met de vrijheid van meningsuiting. Toch voegt Amnesty International Begg toe aan delegaties die zich bij de Britse regering inzetten voor de mensenrechten.

 

 

 

 

Tarik Z.

Gouden Koets

Vaatstra

 

 

 

 

 

 

Rutte ontmaskerd, de leugen regeert…

Gerard Spong, Geert-Jan ‘Officier in de Orde van Oranje-Nassau’ Knoops, Cees ‘VARA’ Korvinus, Benedicte Ficq, Victor Koppe, Britta ‘Groen Links’ Bohler, ‘mafiamaatje’ Bram Moszkowicz met zijn ‘publieke omroep’ neuksletje en anderen: al deze zogenaamde ‘toppers’ uit de strafadvocatuur worden in werkelijkheid aangestuurd door de staat en verraden hun clienten op cruciale momenten. Aldus maken deze strafpleiters zich schuldig aan het meest grove beroepsverzuim dat er in de advocatuur bestaat en treden ze de facto zelf toe tot de gelederen van de criminelen die ze voorgeven te verdedigen. Dit alles is een van de meest perverse gevolgen van de verkrachting van onze rechtsstaat onder Joris Demmink die in een stroomversnelling is geraakt als gevolg van de IRT-affaire en een point of no return bereikte met de staatsmoord op Maarten van Traa. Na het afrekenen met Van Traa die steeds dichter bij de ontmaskering raakte van Justitie en ons koningshuis als krachten die een mafia-achtige organisatie aanstuurden met als voornaamste ‘divisies’ drugshandel en kinderhandel

werd een smoke screen opgetrokken via de introductie door Joris Demmink van het zogeheten ‘mega-proces’ (later ‘proces van de eeuw’ genoemd) waarmee de indruk diende te worden gewekt dat de overheid ‘alles op alles zet’ om de ‘georganiseerde misdaad’ aan te pakken. Hiertoe werden tot dan toe nooit eerder vertoonde middelen vrijgemaakt om een ‘oorlog’ te ontketenen tegen de ‘georganiseerde misdaad’ waarbij de slaafse media werden ingezet een sfeer te creeren van crisis en hysterie en zelfs niet werd teruggedeinsd voor pseudo-doodsbedreigingen aan officieren van justitie- hetgeen vervolgens weer breed werd uitgemeten in de media- en het plegen van fake & false flagaanslagen op rechtbanken.

DE ENIGE ECHTE MEGA-PROCESSEN EN ‘PROCESSEN VAN DE EEUW’ ZIJN DIE WELKE GEVOERD MOETEN WORDEN TEGEN JORIS DEMMINK EN DE ANDERE STAATS-CRIMINELEN!

In deze Kafka-achtige sfeer van pseudo-vervolging en nep-justitie -een sfeer die we zo goed kennen uit de talloze ‘dwalingen’ en uit zaken als die van Marianne Vaatstra en de Deventer Moordzaak- was het natuurlijk van cruciaal belang dat de ‘verdediging’ van de diverse -op het altaar van de crimineel Demmink geofferde- ‘topcriminelen’ zoals Etienne U., Ernest L., Willem H. en Johan V. het spelletje meespeelde waarbij de indruk moest worden gewekt van een ‘furieuze verdediging’ maar waarbij in werkelijkheid werd meegewerkt aan het criminaliseren en detineren van hun clienten. Deze advocaten werden vervolgens conform de vaste gewoonte binnen mafia-organisaties ‘beloond’ met leerstoelen (Knoops, Mols, Zegveld), senator-schappen (Bohler), ongelimiteerde media-exposure via de staatsomroep (Spong, Moszkowicz), hoge koninklijke onderscheidingen (Knoops) en zelfs met leidende posities binnen deze staatsomroep (Korvinus).

Natuurlijk waren mensen als Johan V. en Etienne U. actief inde drugshandel, maar de opzet van Justitie was om de zaken tegen hen op gigantische wijze ‘op te blazen’ en aldus de aandacht af te leiden van de eigen delicten en de eigen rol in criminele organisaties die veel prominenter en groter was dan die van de criminelen die werden vervolgd in de ‘mega-processen’. Dit is vast komen te staan uit de relaties van Klaas Bruisma met de ‘bovenwereld’ en in het bijzonder met het koninklijk huis. Dit alles dreigde te worden onthuld door Maarten van Traa die volgens tipgever ‘Gerechtigheid’ om het leven is gebracht door het toedienen van een rape-drug vlak voordat hij in de auto stapte. Zijn toenmalige vrouw is ‘afgekocht’ dan wel tot zwijgen gebracht door datzelfde koninklijk huis. Hieronder enkele ‘topadvocaten’ nader onder de loep genomen:

Bron en meer info over de lijst van Micha Kat: http://www.klokkenluideronline.is/strafadvocatuur-is-mega-zwendel/

zaterdag, 19 maart 2011
Doorsturen Doorsturen Printen Printen

Waxinelichthouderwerperoverpeinzingen, waarom MSM zuigen (5)

Op sites als de Vrijspreker kan je verder gaan dan op gewone nieuwssites. Ik weet niet of dat voor dit artikel een verbetering betekent. Er zijn echter een aantal aspecten aan het waxinelichthouder – gouden koets incident die in de media onderbelicht blijven. Maar die wel interessant zijn. Ik heb hier niet alle antwoorden. Ik probeer vooral om de niet algemeen behandelde aspecten naar voren te brengen.

Eerst de feiten.

De gooier. Erwin L. 29 jaar. Gooide op 21 september 2010 een waxine lichthouder. De houder had een gewicht van 625 gram. Ongeveer een potje pindakaas. Voor zover bekend is er geen echte schade aangericht aan de gouden koets. En is Beatrix ongedeerd gebleven.

Dit wil niet zeggen dat dit geen geweld daad was. Er is discussie of de gooier tijdens het gooien “granaat!” riep. Hoe dan ook, welke lezer van dit artikel zou graag een pot pindakaas van korte afstand naar zijn hoofd gegooid zien worden? Er is sprake van geweld en geweld is abject, tenzij je jezelf daarmee verdedigt. Dit was geen verdediging, de gooier heeft bewust de gouden koets opgezocht.

De troonrede werd die dag door Beatrix nogal stotterend uitgesproken. Beatrix leek die dag van de wereld, en de kans is natuurlijk groot dat dit door het waxine licht incident is gekomen.

Wat is de ten laste legging? Het OM beschuldigde Erwin L ervan dat hij de koningin, haar troonopvolger en diens echtgenote heeft beledigd, de Gouden Koets heeft vernield en de intentie heeft gehad de koninklijke familie zwaar te mishandelen.

De overpeinzingen:

Wat betekent dit incident in het kader van terreur? Daden van agressie tegen politici, regeringshoofden en leden van het koninklijk huis worden al gauw gepromoveerd tot terreurdaad. We hebben in Nederland in een relatief kort tijdsbestek een tweetal incidenten gehad gericht tegen het koninklijk huis. Het Suzuki Swift incident en nu het waxine lichthouder incident. In beide gevallen betrof het een daad georganiseerd en uitgevoerd door een enkel individu. Sommige groepen in de VS zouden dit als een “lone wolf” actie betitelen. Een individu dat zijn toekomst op wil geven door op eigen initiatief een gewelddaad te begaan. En bijvoorbeeld een abortus arts vermoordt. Dit lijkt in het Westen het meest gebruikte terreur model te zijn. Recent is er een schietpartij geweest op Frankfurt airport, en zijn er schietpartijen geweest waardoor militairen zijn vermoord in de VS zelf. Steeds door een individu. Voor zover bekend niet gesteund door een organisatie.

Wat betekent dit dan voor de terreur bestrijding? Dit betekent voor zover ik het zie dat de maatregelen genomen om terreur tegen te gaan achterhaald zijn. Die schenden vooral de privacy. Internet verkeer monitoren en controles op geld transacties hadden deze acties niet kunnen voorkomen. Als terreur bestrijdingsmaatregelen gericht zijn op het tegengaan van terreur dan lijkt een evaluatie en een heroriëntatie op zijn plaats. Omdat ze niet nuttig zijn gebleken in het voorkomen van dit soort aanslagen.

Is de koningin in gevaar geweest? Volgens de tenlastelegging is de gouden koest vernield. Dit heb ik zelf niet kunnen constateren. U wel? Als de gouden koets in gruzelementen ligt dan zouden we daar toch foto’s van hebben gezien? Ik heb geen foto’s gezien van een uit elkaar vallende gouden koets. Bovendien, het lijkt me niet dat er nog gewoon vensterglas zit in de gouden koets. Als dat wel zo is dan zou dat een niet te vergeven fout zijn van de diensten belast met de beveiliging van het koninklijk huis. De koningin lijkt me dus niet echt in gevaar geweest.

De intentie de koninklijke familie ernstig te mishandelen is een uitdagende stelling om voor de rechter te bewijzen. Wil je iets als de gouden koets goed vernielen dan gooi je eerst een baksteen om – indien mogelijk – de ruit te vernielen en dan direct daarna de molotov cocktail naar binnen. Deze volgorde is best belangrijk om het optimale effect te bewerkstelligen. Gelukkig is dit niet gebeurd. Het geweld is beperkt gebleven. Er zijn geen mensen levend verbrand. Erwin gooide geen baksteen. Maar het glazen equivalent van een potje gevuld met pindakaas. En al helemaal geen brandbaar materiaal als een molotov cocktail. Of bijtende dan wel irriterende vloeistoffen. Lampolie en andere licht ontvlambare brandstoffen zijn vrij verkrijgbaar. Maar werden door de gooier niet toegevoegd. Het is belangrijk dit punt te benadrukken.

Aan de andere kant moet ik dit toch ook nuanceren. De persoon die zijn leven eindigde tegen een herdenkingsnaald in Apeldoorn gebruikte een van de kleinste auto’s die te koop zijn in Nederland, en hij had toch wel de intentie om een flinke ravage aan te richten. Het is wellicht toch moeilijker om hier een afweging te maken. Net zoals de Swift rijder om onbekende redenen niet gekozen heeft voor een forser voertuig, kan er een beperking zijn waardoor Erwin gelukkig heeft afgezien van de baksteen – molotov cocktail routine. Lastig.

De waxine lichtgooier wordt omschreven als een niet toerekeningsvatbare gek. Hij stelt enkele pijnlijke vragen. Een van de vragen is deze. Koning Willem III was een nogal oude knar toen Wilhelmina werd geboren. Op 61 jarige leeftijd trad hij in het huwelijk met Emma, die ongeveer 40 jaar jonger was. De vraag die de waxine licht werper stelt is of Emma wellicht niet bezwangerd is door een minder geriatrisch gevorderd persoon. Viagra bestond toen nog niet. Willem III was in zijn jonge jaren nogal een charmeur, maar is hij inderdaad de vader van Wilhelmina? Lukte het hem nog om op latere leeftijd om te ejaculeren?

In een verhardende samenleving. In een land waar je voor een nieuw paspoort of ID kaart de vingerafdruk van je rechter duim, je rechter wijsvinger, je linker duim en je linker wijsvinger moet laten opslaan in een database, omdat je anders het verplichte ID bewijs niet meekrijgt. Wat is er dan op tegen als de burgers die dit moeten ondergaan op hun beurt eisen dat de koninklijke familie een DNA test ondergaat? Om te laten zien dat de genen van Willem III inderdaad zijn doorgegeven. En Wilhelmina daadwerkelijk een Oranje is? We moeten toch zeker weten dat we een echte Oranje staan toe te zwaaien op koninginnedag? Dit is een doodgezwegen vraag. In de MSM. Maar zeker een valide vraag. Het is te goedkoop deze vraag te negeren zoals de MSM doen. Natuurlijk zal dit als vernederend worden ervaren door het koninklijke huis. Volledig te begrijpen. Maar het volk heeft het recht dit te weten.

Daarnaast plaatst de waxinelicht werper vragen bij de legitimiteit van de aanspraken op de troon door Willem I.

Erwin de werper mag eventueel op bepaalde punten als een gestoorde gek overkomen, maar bovenstaande vragen zijn wel relevant. En mogen niet worden doodgezwegen. Zijn andere opmerkingen zijn wat vager en zal ik hier niet behandelen. Daar draaft hij nogal door en komt hij toch wel enigszins wereldvreemd over.

Hoe gezond is echter een land gegrondvest op inconsistente grondslagen? Hoe kan het toch zijn dat de koningin nog steeds iedere wet tekent met “Wij, Beatrix, bij de gratie Gods”? Er is toch immers een scheiding van kerk en staat? Maar in iedere wet beroepen we ons op een hogere macht? Want dat is wat “bij gratie Gods” inhoudt. Er is een god die ooit uit alle beschikbare Nederlanders heeft besloten een bepaalde familie tot heerser te benoemen. Niets meer, niets minder. En het enige bewijs dat we voor zover ik het weet hebben voor de selectie door god van de familie zijn de uitspraken van de familie zelf! Wie is er nu gek? Erwin, de koningin of wij Nederlanders?

Wraking van rechters is een beetje een modeverschijnsel aan het worden. Hoe onpartijdig is een rechter die trouw heeft gezworen? De eed om rechter te worden begint immers met: “Ik zweer dat ik trouw zal zijn aan de Koning, en dat ik de Grondwet en alle overige wetten zal onderhouden en nakomen.” Deze tekst wordt wel genuanceerd met “Ik zweer dat ik mijn ambt met eerlijkheid, nauwgezetheid en onzijdigheid, zonder aanzien van personen, zal uitoefenen”. Het lijkt me niet prettig in een dergelijke situatie te vertrouwen op “het zonder aanzien des persoon”, als dit door iemand wordt uitgesproken die dagelijks onder een portret van de koningin zit. En betaald wordt door de staat.

Dit temeer omdat er toch nog een kronkel in de grondwet zit. “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.” Dit klopt niet helemaal. Voor het koningshuis zijn tal van uitzonderingen in de grondwet opgenomen.

Wat bovenstaande bedenkingen jegens de onpartijdigheid lijkt te onderschrijven is het volgende. Namelijk de tijd die Erwin in voorarrest heeft gezeten. Uit eigen ervaring weet ik dat de politie niets doet indien er een doodsbedreiging wordt geuit tegen een burger. Mijn ouders en ik zijn meerdere keren met de dood bedreigd door diverse individuen. De laatste keer door de zoon van een pachter waarmee we in een slepende rechtszaak zijn verwikkeld. Deze heeft ons met de dood bedreigd. Gelukkig telefonisch. Kop van de romp trekken, lek prikken en dood laten bloeden, dat soort dreigingen. Het onderliggende juridische geschil ging om meerdere tonnen en er was dus zeker sprake van een motief. Het doen van de aangifte was ondanks alle staatspropaganda daaromtrent (doe altijd aangifte….) een groot probleem dat enige vasthoudendheid van onze kant vereiste. Geen van de korpsen wenste dit op te nemen. Wij wonen in het territorium van korps A, de bedreiger woonde in het gebied van korps B. Achteraf gezien was de energie die nodig was deze aangifte te doen verspild. De politie weigerde iedere vorm van bescherming te bieden, iets waar we een jaar of 20 eerder met een ander akkefietje ook al achter waren gekomen. Toen ook doodsbedreigingen, en vernieling van eigendom. En een politie die niets deed, maar wel vertelde dat we ons niet mochten verdedigen met bijvoorbeeld vuurwapens. Hoe anders treedt de politie op tegen figuren die de waarschijnlijk best bewaakte familie van dit land bedreigen! ZIEK! De persoon wordt 5 maanden opgesloten, deels in totale afzondering. En daarna worden pogingen ondernomen om hem nog veel langer op te bergen…….

De conclusie

Voor zover mijn overpeinzingen. Ik wil de werper niet tot held maken, dit is en blijft een verwerpelijke actie van geweld. Hij had taarten of eieren kunnen gebruiken. Hij had kunnen streaken. Hij had een betoging kunnen organiseren. Heeft hij niet gedaan. Hij koos voor geweld. Dit is abject en Erwin verdient daarvoor straf. Aan de andere kant was het natuurlijk voor hem ook mogelijk veel meer effect te realiseren als hij beter zijn best had gedaan. Dat heeft hij (bewust?) niet gedaan. De staat is in deze echter totaal genadeloos in zijn optreden jegens dit individu. En de media schetsen vooral zwart wit scenario’s maar geen overpeinzingen en grijstinten. En die zijn er wel. Kanttekeningen bij de positie van het koninklijk huis zijn zeker te plaatsen.

Bron: http://www.vrijspreker.nl/wp/2011/03/waxinelichthouderwerperoverpeinzingen-waarom-msm-zuigen-5/

 

Flag Counter

 

Sinds 14 januari 2013 Motigo Webstats;


Free counter and web stats


#####################################################


#####################################################

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>