De zorgfraude, oplichting en vooral kwakzalverij van GGNet en de psychiatrie nader belicht…

In dit artikel wil ik in gaan op de gigantische zorgfraude, oplichting en vooral kwakzalverij, die de psychiatrie en in mijn geval op het moment vooral GGNet met mijn persoon en omgeving al jaren lang bedrijft. Op dit moment komt het er de facto op neer, dat ik grofweg gegijzeld wordt door de kwakzalverij organisatie GGNet, in een afdeling bij het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en al daar in een soort van politieke gevangenschap verblijf. Er zijn hier echter naast mijn persoon, veel meer misstanden en misdadige wanpraktijken aan de hand, waarbij mensen onder valse voorwendselen zijn “opgenomen”, lees gegijzeld. Vanaf 10 juni 2016 ben ik nu zogenaamd “in behandeling”, hetgeen volstrekte tijdverspilling is van mijn leven en al sinds 2008 / 2009 wordt ik op een meer dan schandalige wijze lastig gevallen en gestalkt door deze kwakzalverij organisatie, die bijna voortdurend daarbij ook nog laster en smaad pleegt en verder geen enkele verantwoordelijkheid neemt, als ook meer dan terechte kritiek en klachten totaal niet serieus neemt, laat staan behoorlijk, fatsoenlijk en voldoende afhandelt of behandeld. Hetzelfde is ongeveer het geval met de Rechtbank Gelderland, politie Noord-Oost Gelderland en het Nederlandse justitie apparaat en het Openbaar Ministerie, die totaal disfunctioneren, blijkt wel uit een veelvoud van schandalige zaken inmiddels. Overigens is er een zogenaamde rechterlijke machtiging (RM) in het kader van de “Wet BOPZ” afgegeven, nadat ik drie wrakingen heb uitgevoerd, tegen respectievelijk en achtereenvolgens de rechters M.R. A.G. Coumans, M.R. J.G.J. Roelvink en M.R. M.J.H. Schuurman. De valse geneeskundige verklaring van een vrouwelijke psychiater Nieuwenhuizen uit Apeldoorn, die ik minder dan een kwartier van mijn leven heb gezien en die toen al heeft geconcludeerd, dat ik een “autisme stoornis”, sinds mijn kinderjaren zou hebben, staat trouwens bol van de leugens en onzin met circa 75 leugens, onder meer, dat ik in 2008 / 2009 twee vrouwen gestalkt zou hebben en dat zou zelfs dus nu nog reden moeten zijn om mij weer op nieuw te gaan “behandelen”, terwijl ik volgens hetzelfde GGNet, eind 2009, namelijk in december 2009 toch al succesvol behandeld voor was, hetgeen ook compleet nep en fake – behandeling was, zoals het kwakzalvers en oplichters betaamt. Mijn conclusie is dan ook, dat al deze psychiatrische inrichtingen in een klap failliet zouden gaan, als deze niet meer vergoedt zouden worden via de basisverzekeringen van de zorgverzekeraars en dat er sprake is van een gigantische zorgfraude, oplichting en kwakzalverij op nog zelden tot nooit vertoonde schaal, wereldwijd inmiddels…

Dit artikel zal regelmatig een UPDATE krijgen:
UPDATE

De toestand hier bij GGNet, RGC Doetinchem is hier ongeveer iedere dag dan ook hetzelfde en ook dagelijks vraag je je af, wie er nu eigenlijk compleet van de pot gerukt en gestoord is, de zogenaamde patiënten (slachtoffers) of de medewerkers en kwakzalvers van ” psychiaters ” van GGNet. Het valt verder op, dat de medewerkers ongelofelijk lamlendig, vals, hypocriet en lamlendig lui zijn. Op deze gesloten afdeling zitten vaak nog geen elf personen en desondanks zijn er op die afdeling aan medewerkers in een dienst al drie tot vier “werkzaam”, zeg maar beter overbodig irritant en lamlendig lui aanwezig. Hiernaast is dan ook nog een open afdeling, waar de personen, die het “goed” doen, op een gegeven moment naar toe worden overgeplaatst van deze gesloten afdeling. Verder is er ook nog een jeugd- en ouderenafdeling, waar schandalige wanpraktijken van kwakzalverij, valse beschuldigingen, valse onzin – diagnoses en vooral dwingelanderij, chantage en kwakzalverij plaats vinden.

 

Afgelopen jaar was forensisch expert Selma Eikelenboom al met een verontrustende boodschap over misbruik en kwakzalverij van, onder meer en vooral de psychiatrie in “RTL Late Night”;

In een vervolgartikel van het NRC van Kim Bos wordt er uitgebreid ingegaan op deze kritiek van forensisch expert Selma Eikelenboom, die zich mede baseert op Amerikaans onderzoek en cijfers, waarbij ik naar dit dubieuze artikel wil verwijzen, dat wel aangeeft, dat er 19.000 „potentieel vermijdbare geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnamen op jaarbasis” zouden zijn, waarbij het om 1200 onnodige overleden personen per jaar zou gaan. Dit artikel is mede dubieus, aangezien het bij mij een inmiddels bekend fenomeen is, dat de psychiatrie elke kritiek, vooral ook in en via de door en door corrupt gebleken “Main Stream Media” (MSM) met kritische tegenartikelen en zogenaamde andere wetenschappelijke cijfers ongedaan wil proberen te maken, zoals dus in dit artikel hieronder, weer eens wordt “bewezen”:

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/11/18/jaarlijks-17000-tot-20000-doden-door-verkeerde-1558330-a1384208

Een ander belangrijk filmpje, dat door het NCRM wordt verspreidt geeft een hele goede inkijk in deze kwakzalverij branche, de psychiatrie een industrie des doods, met een inkijk in het heden en verleden, als ook de achtergronden en meer dan terechte kritiek, die er is op de GGZ kwakzalverij, de psychiatrie, de “forensische” psychiatrie en kwakzalverij organisaties als GGNet:

2 juli 2016

Geachte heren Gemsa, Huijser en IJzerman,

Bij deze laat ik weten, dat ik vanaf morgen uiterlijk 15 uur weer in hongerstaking zal treden, aangezien de Raad van Bestuur van GGnet en jullie organisatie en beider personen de afgelopen weken en trouwens ook al jaren schandalig hebben opgetreden tegen mijn persoon en daarmee ook tegen mijn omgeving, waarbij jullie mij alleen maar opzettelijk, expres en onrechtmatig, als ook “rechtmatig” crimineel met kwakzalverij, oplichting en zorgfraude met tot twee maal toe schandalig leugenachtige valse geneeskundige verklaringen, in samenspanning met politie, justitie en de Rechtbank Gelderland, schade hebben berokkend en dit tot op de dag van vandaag, vooral ontkennen. Het is mij verder sinds de idiote exercitie van GGnet in 2009 duidelijk geworden, dat jullie organisatie op grote schaal dit soort macht misbruik, oplichting, zorgfraude en kwakzalverij bedrijft na grondig onderzoek.

De afgelopen week, heb ik na een ruime week in hongerstaking te hebben gezeten, op maandagavond om circa 22 uur mijn hongerstaking, die ik was gestart op maandag 21 juni 2016 om 10 uur, vanwege het niet nakomen van mijn vorderingen, vanwege een aantal redenen gestopt, mede in afwachting van mijn vrijlating op woensdag 29 juni 2016 bij het “voorgekookte” proces, waarbij toch de afspraken tussen mij en jullie organisatie en medewerkers zijn gemaakt, dat jullie mijn vrijlating zouden bepleitten. Ik ben er dan ook woedend over, dat dit niet is gebeurt en jullie mij willens en wetens schade berokkenen en in politieke detentie proberen te houden met absolute tijdsverspilling en extra levenslange schade tot gevolg hebbende, hetgeen trouwens ook nog eens strafbaar is volgens het Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering.

Reeds eerder heb ik schriftelijk mijn klachten ingediend en ook mondeling kenbaar gemaakt aan jullie bedrog-kundigen, die zichzelf mijn in ziens valselijk “verpleegkundigen” noemen, vanaf het eerste moment. De brief van de PVP-er, die wel zijn best doet, is mijn opinie voorlopig, behoeft dan ook nadere aanvulling, al hoewel ik in het algemeen achter de tekst sta, maar enkele woorden zijn in tweevoud uit te leggen. Als Halling IJzerman het heeft over een vooruitstrevende instelling, dan wordt daar niet mee bedoeld een “psychiatrische” inrichting op basis van de BOPZ, die de forensische psychiatrie aanhangt en extreem schadelijke gevaarlijke en schandalige experimenten bedrijft en de belangen en wensen van de klandizie laag acht, in tegendeel eerder wordt daarmee bedoelt een BOPZ-instelling, die in de richting van de anti-psychiatrie neigt en uitermate kritisch naar zichzelf kijkt en zich in alle openbaarheid en transparantie laat doorlichten, als ook samenwerking met derden als bijvoorbeeld Harald Merckelbach, Peter van Koppen, mijn advocaten en andere deskundigen bereid is aan te gaan. Voorbeelden daarvan zijn denk ik, de SolutionS kliniek in Antwerpen, Amsterdam en Eindhoven en wellicht ook het LUMC in Leiden.

Verder heeft de heer IJzerman het over in zijn woorden voor mij gekozen: “behandeling nodig voor de trauma`s, die ik heb opgelopen na het overlijden van mijn moeder en de schandalen, die mij kort daarna zijn overkomen”. Ook dit moet goed uitgelegd worden, dit betreft een normale behandeling, waarbij er geen kwakzalverij nodig is en mijn eisen aan de Minister van Justitie in onder meer het proces door mij aangespannen bij het Gerechtshof Den Haag en vervolgens Rechtbank Den Haag, dat doorverwezen is naar de Rechtbank Amsterdam tegen de Staat der Nederlanden worden ingewilligd dit jaar met (1) Excuses van onder meer de Minister van Justitie hoogstpersoonlijk (2) schadevergoedingen voor alle onrechtmatige gepleegde schandalige daden, waaronder deze valse BOPZ (2016) en de valse BOPZ uit 2009 en al mijn andere eisen. Hetzelfde geldt voor het BLIZE onderzoek, waarbij daarbij al mijn contra-deskundigen in eerste aanleg met een titel psychiater (of anti-psychiater) waren benoemd om rapport uit te brengen, wat mij betreft kan dit ook in hoger beroep weer gebeuren en in die zin is deze tekst en uitleg van de heer IJzerman wel van belang en te verklaren.

De tekst dat ik “rust en ruimte” nodig heb, betekent niet dat ik in een rustige omgeving op de Veluwe moet gaan zitten, in tegendeel, het afgelopen half jaar had ik al besloten dat ik mijn leven elders opnieuw ga opbouwen, buiten het district van GGnet en buiten het politiedistrict Noord-Oost Gelderland en daarom ben ik het afgelopen jaar, daar ook bijna continu buiten verbleven, althans sinds de schandalige “uitnodiging” van de kwakzalver Stephan Gemsa en via zijn secretaresse Kempers op 17 augustus. In die zin heb ik “rust en ruimte” wel nodig en ik wil per direct of althans zo snel mogelijk met rust gelaten worden, buiten de organisatie GGnet, door GGnet, politie, justitie en alle andere enkelingen, die in zeer negatieve achterbakse wijze betrokken zijn in dit schandaal met criminele en onrechtmatige handelingen, hetgeen alleen al blijkt uit het feit, dat mijn moeder in Duitsland is overleden, waar Nederland geen eens jurisdictie had en heeft.

Bovendien zijn er nog een aantal andere spoedeisende zaken, waarom ik direct overgeplaatst wil worden, bijvoorbeeld het opstarten van sport en het verkrijgen van een inkomen, waar ik inmiddels al lang weer recht op heb, naar in eerste voorkeur Amsterdam (vanwege mijn juridische procedures en advocaten aldaar), tweede voorkeur Nijmegen (vanwege het opbouwen van een nieuw leven elders en de relatieve nabijheid van zowel Brabant als de Achterhoek en in verband met mijn favoriete sport) en mijn derde voorkeur, ergens in de ruime regio Brabant en dit is voor mij een deel de thuisregio met mijn studiestad Breda en Antwerpen, als ook Eindhoven. Deze keuze moet samen met mij, mijn betrokkenen, dus onder meer advocaten, de PVP en Halling IJzerman in samenspraak worden gemaakt en ik wil ook wellicht eerst ergens twee weken proefdraaien. Inmiddels is er al wel een lijst door mij opgemaakt van 12 plaatsen of “psychiatrische” instellingen, maar een specifiek betrouwbare psychiater in BOPZ is door mij nog niet gevonden. Wel sta ik er op, dat de psychiater, die mij gaat behandelen een politieke voorkeur heeft, zoals de mijne, dus bijvoorbeeld een republikein en uitermate betrouwbaar is, aangezien ik in politieke detentie zit. Een andere plaats, dus buiten Nijmegen, Amsterdam of Noord-Brabant (wat mij betreft kan Antwerpen ook), zou wellicht ook nog Limburg, Noord-Holland of Utrecht kunnen zijn, maar wel in overleg met mij en de PVP-vertegenwoordiger en mijn advocaten (al dan niet op de achtergrond). Ten alle tijden, zal ik mij het recht van vrije artsenkeuze voorhouden. Ook in verband met tandarts en huisarts bezoek vanwege relatief kleine kwalen (zalf, tandpijn en controle) heb ik direct echte medische behandeling nodig van mijn eigen voorkeursartsen en apotheek. Ik zal in ieder geval zeker nooit niet terug keren voor deze BOPZ bij GGnet en alle behandeling weigeren door de mijn in ziens kwakzalvers van GGnet, waar ik zeer negatieve slechte ervaringen mee heb en dat geldt zeker voor dr. Huijser en “geneesheer-directeur” Stephan Gemsa. Ook zal ik cassatie BOPZ instellen en daar ben ik reeds mee bezig.

Verder vind ik dat mijn klachten de afgelopen week of jaren niet serieus zijn genomen op schandalige wijze. Stephan Gemsa en de kwakzalvers van GGnet ontkennen en bagatelliseren zelfs de schandalige rol, die zij hebben gespeeld in mijn zaken de afgelopen jaren. Een van de belangrijkste aanleidingen (geen reden, wel aanleiding voor onder meer mijn woede en verontwaardiging vanwege de valse idiote BOPZ in 2009) om een waxinelichthouder tegen de Gouden Koets aan te gooien in Prinsjesdag 2010 was de schandalig fatale BOPZ valse onnodige behandeling in 2009 in Warnsveld op basis van een valse geneeskundige verklaring (ik zou daarbij volgens psychiater Boerboom toen al “ruiten hebben ingegooid”, terwijl dat niet het geval was toen der tijd). Ook thans is dit gedeeltelijk het geval en een deel van mijn woede, boosheid, frustratie en verontwaardiging komt voort uit de “uitnodigingen”, namens de heer Stephan Gemsa, die vanaf 17 augustus 2015 via zijn secretaresse Kempers en met hulp van de kwakzalverij organisatie GGnet mij dus genoemde “uitnodigingen” stuurde, terwijl ik die maand zelfs nog duidelijke afspraken heb gemaakt met Noortje Schuddebeurs en de nieuwe manager Veiligheid Frank Starke en zelfs in een eerder stadium duidelijke afspraken heb gemaakt en beloften heb gekregen van de voormalige manager Veiligheid Renate Hartman, Burgemeester Thijs van Beem (PVDA), de VROM-manager Michel Scholten en Noortje Schuddebeurs, verder ook mijn vader (op persoonlijk vlak), als ook verder Toon Ruiken als politiechef van de Politie Winterswijk en verder ook nog Officieren van Justitie Klunder en Van Zwol, met duidelijke afspraken en beloften in 2015, ook omtrent inkomen en zelfstandige woonruimte, terwijl ze absoluut het tegendeel hebben trachten te bereiken met onder meer sabotage van mijn deelname aan de verkiezingen en geheime besprekingen organiseren (met onder meer Juul Overkamp) om mij mijn woonruimte en inkomen te laten verliezen.

Die afspraken en beloften zijn niet nagekomen, in tegendeel zelfs, ik ben niet alleen teleurgesteld in deze mensen, maar ik vind dat zij schandalig crimineel onrechtmatig hebben gehandeld en handelen. Deze mensen zijn voor iedereen vanaf nu compleet onbetrouwbaar en niet in staat hun functie verder te vervullen op deze wijze. Dit geldt overigens al jaren voor de idiote achterbakse valse crimineel handelende wijkagent Willem Saris, die blijkbaar al in september 2015 aangifte tegen mij heeft gedaan van “belediging”, “laster” en “smaad”, terwijl hij mij al jaren beledigd, belasterd, smaad, belaagd, stalkt en valse aanklachten opzet en uitlokt, als ook vele andere wanpraktijken er op na houdt als huisvredebreuk en samenspanning (geheime vergaderingen achter mijn rug met handlangers en continu bemoeizucht van die valse achterbakse figuren). Burgemeester Thijs van Beem doet hier al jaren niets tegen en dit loopt de spuigaten uit, waarmee de Burgemeester direct zou moeten opstappen is mijn mening. Dit is dan ook de reden, dat ik voorlopig uit de Gemeente Winterswijk zal vertrekken voor de rest van dit jaar 2016, qua woonplaats en GBA-inschrijving en daarom is directe overplaatsing uit het politiedistrict Noord-Oost Gelderland van belang. Uit woede en boosheid hierover, als ook de schandalige ongelijkwaardige behandeling de afgelopen tien jaar, in ieder geval sinds het overlijden van mijn moeder in Duitsland op 28 april 2008, waar de Nederlandse politie en justitie geen eens jurisdictie hebben, als ook zeker de “behandelingen”, “BOPZ uitnodigingen” en daarmee het gepaard gaande verlies van woonruimte bij Stichting Hier na toch gemaakte afspraken te hebben gemaakt en derhalve ook mijn inkomen, omdat mijn GBA-inschrijving niet meer zou overeen komen, heb ik op meer dan terechte wijze (rechtvaardigende overmacht) ruiten ingegooid bij onder meer Villa Mondriaan en het politiebureau / Polizei Dinxperlo aan de Duitse grens, waar ik in het kader van het “BLIZE-onderzoek”, waarbij ik valselijk onrechtmatig ben gearresteerd door de Polizei Bocholt bij Hotel Bruggenhutte in Suderwick (bij industrieterrein Dinxperlo) in het kader van de (gelukte poging tot) valse veroordeling van Jasper Steringa in de zaak Marianne Vaatstra en rond de Kroning in 2013, met bakstenen en een pot rode verf (aangezien ik al kogelvrij glas min of meer verwacht had), een flyer van Manuel Schadwald en het boek “Het Vaatstra Complot”. Ook is overduidelijk te bewijzen, dat de aanklacht uit 2015 overduidelijk is uitgelokt, alleen al door het feit, dat er binnen 15 dagen een proces is georganiseerd en ondanks mijn altijd uitdrukkelijke wens tot aanwezigheid van de “slachtoffers”, zij, ondanks brieven van “Slachtofferzorg” niet aanwezig waren bij dit proces, terwijl zij toch de kennis hebben tot mijn wens tot aanwezigheid en verhoor onder ede en ook de kennis van de datum van het idioot snelle en daardoor oneerlijke proces, vanwege te korte voorbereidingstijd voor mij en mijn advocaat van destijds.

Hiermee bagatelliseert GGnet en zeker Stephan Gemsa en de kwakzalvers en de medewerkers van de heksenjacht van kwakzalverij (de “psychiatrie”) en verder politie en justitie ook al jaren hun eigen kwalijke rol, zowel bij mijn delicten als aanleiding voor een groot deel van de terechte woede, boosheid en verontwaardiging in de periode 2009 tot 2013 (ook zeker 2010), als ook recentelijk van 2015 (met name met betrekking tot november 2015) tot heden, terwijl men daar wel verantwoordelijk voor is en ook ontkent men dat er sprake is van rechtvaardigende overmacht en meer dan terechte gronden of redenen. Het is schandalig te noemen, dat ik dit iedere keer weer op nieuw, als ik in aanraking ben gekomen ben met politie of onrechtmatig ben gearresteerd moet uitleggen of verklaren (bijvoorbeeld bij onrechtmatige arrestaties op 30 november 2013 in Rotterdam of 14 mei 2015 in Rotterdam of bij mijn valse overlevering in PI De Kruisberg in april 2013) aan weer nieuwe kwakzalvers van GGnet of andere kwakzalverij organisaties, de zogenaamde crisisdienst, die mij en mijn situatie niet eens kennen, zo goed, als ik.

Dat deze week het Openbaar Ministerie het volgende bekend heeft gemaakt, zeker in verband met het onderliggende proces-verbaal van het ingooien van ruiten bij Villa Mondriaan, het politiebureau Dinxperlo en ook bij Marcel Lensink thuis, vanwege meervoudig door hem ingediende valse aanklachten, een fysieke valse achterbakse mishandeling (zelfs eigenlijk tot twee maal toe, zowel in september 2008, waarbij ik behoorlijk gewond ben geraakt, aangezien ik in de huiskamer van het ouderlijk huis expres naar de grond ben gegaan en op de bank terecht kwam onhandig voor een gevecht en verder al net zo achterbaks in 2010 met schandalige snijwonden in mijn nek tot gevolg hebbende), de continu stalking, belaging (duperen van mijn leven en mijn omgeving expres), laster, smaad en andere wanpraktijken en vooral de tweevoudige gepleegde meineed (of het afleggen door de valse verklaring) bij respectievelijk de rechter-commissaris Moussalt (Rechtbank Den Haag Prinsjesdag 2010, waarbij ook de medewerkster Kolvers-Koster van de Hoge Raad overduidelijk te bewijzen meineed of een valse verklaring heeft afgelegd) en rechter-commissaris Rademaker (Rechtbank Gelderland omtrent BLIZE / Kroning 2013, waarbij ook Marijn Bengevoord een valse verklaring heeft afgelegd op basis van haar valse aanklachten en stalking jegens mij) tegen mijn persoon is helemaal schandalig, voor diegenen, die de inhoud van het proces-verbaal in relatie tot Joris Demmink kennen:

“ZAAK DEMMINK NU ECHT OP DOOD SPOOR”

“Het Openbaar Ministerie wil oud-topambtenaar van Veiligheid en Justitie Joris Demmink niet vervolgen wegens seksueel misbruik. Strafrechterlijk onderzoek heeft geen bewijs opgeleverd. Advocate Adele van der Plas, die het strafrechterlijk onderzoek afdwong, is zeer teleurgesteld.”

“Het Openbaar Ministerie concludeert dat het ‘minutieus’ uitgevoerde onderzoek geen enkel belastend materiaal heeft opgeleverd voor betrokkenheid van Demmink bij de beweerdelijke verkrachtingen.”

Derhalve wil ik nog deze week met de twee leden van de Raad van Bestuur, mijn zogenaamde vorige “behandelaar” Hans Kolkman, leden van de familieraad en cliëntenraad, als ook de Raad van Toezicht van GGnet om tafel in aanwezigheid van enkel en alleen ook in ieder geval de PVP-er Halling IJzerman. Ook met betrekking tot mijn al jaren levende klachten wil ik direct in gesprek met het SKGZ, vertegenwoordigers van de Raad van Bestuur van Menzis, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Nederlandse Zorgautoriteit en/of Zorginstituut en eerder genoemde vertegenwoordigers rond GGnet, zoals Raad van Bestuur, familieraad, cliëntenraad, Stichting PVP en Raad van Toezicht. Ik hou mij het recht voor om andere organisaties te betrekken en vanwege mijn politieke detentie, vind ik ook dat de Commissie VWS en Commissie Justitie direct met mij om tafel zullen moeten gaan dit jaar nu.

Mogelijk zal ik deze mail nog aanvullen, maar dit is het voor nu voorlopig. In afwachting van deze en andere zaken, zoals dus ook zeker de bespreking, onderhandeling en het regelen van al mijn klachten en schandalige zaken sinds 28 april 2008, verblijf ik,

Erwin Lensink

Geachte verantwoordelijken bij het SKGZ, Menzis, Inspectie voor de Gezondheidszorg, Zorgautoriteit, Zorginstituut en verder Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, Cliëntenraad en familieraad van GGnet

In verband met mijn schandalige toestand en zeer ernstige klachten wil ik nog deze week met de twee leden van de Raad van Bestuur, mijn zogenaamde vorige “behandelaar” Hans Kolkman, leden van de familieraad en cliëntenraad, als ook de Raad van Toezicht van GGnet om tafel in aanwezigheid van enkel en alleen ook in ieder geval de PVP-er Halling IJzerman. Ook met betrekking tot mijn al jaren levende klachten wil ik direct in gesprek met het SKGZ, vertegenwoordigers van de Raad van Bestuur van Menzis, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Nederlandse Zorgautoriteit en/of Zorginstituut en eerder genoemde vertegenwoordigers rond GGnet, zoals Raad van Bestuur, familieraad, cliëntenraad, Stichting PVP en Raad van Toezicht. Ik hou mij het recht voor om andere organisaties te betrekken en vanwege mijn politieke detentie, vind ik ook dat de Commissie VWS en Commissie Justitie direct met mij om tafel zullen moeten gaan dit jaar nu.

Mogelijk zal ik deze mail nog aanvullen, maar dit is het voor nu voorlopig. In afwachting van deze en andere zaken, zoals dus ook zeker de bespreking, onderhandeling en het regelen van al mijn klachten en schandalige zaken sinds 28 april 2008, verblijf ik,

Erwin Lensink

4 juli 2016

Geachte heer Huijser, Gemsa en IJzerman (laatste namens de PVP en dus mijn persoon ook),

Gisteren heb ik mijn hongerstaking op nieuw weer opgestart, vanwege mijn onvrede en woede over de schandalige wanpraktijken van GGnet, de afgelopen maand, het afgelopen jaar en de afgelopen jaren, sinds 2008 / 2009. Het is de afgelopen weken, wederom weer gebleken, dat jullie bijna niets tot niets doen met klachten en zelfs zeer ernstige klachten, ook gedurende mijn hongerstaking voorafgaand de hele week aan het nep-proces, hier bij GGnet bij het Slingeland Ziekenhuis in Doetichem. Immers waar was de heer Gemsa, waar was de Raad van Bestuur van GGnet en waar is of was het SKGZ, Inspectie voor de Gezondheidszorg, vertegenwoordigers namens de Raad van Bestuur van Menzis, de NZA of het Zorginstituut? Hoezo heb ik geen fysiek contact kunnen leggen, ondanks meerdere keren klagen de afgelopen weken, met mijn voorkeursartsen, terwijl dat voor kleine medische gebreken (tanden + zalf) nodig is met mijn tandarts en huisarts, die ik volgens jullie zelfs niet zou hebben?

Hoezo is de totaal valse geneeskundige verklaring niet terug getrokken en blijken ook al de rest van jullie medewerkers weer eens door de mand te vallen, die volgens hen niets te maken hadden met mijn BOPZ, maar ondertussen blijkt uit uw idiote leugenachtige pleidooi, heer Huijser, compleet iets anders, want u baseert u onder meer op de (deels valse) info van die “verpleegkundigen” (bedrogkundigen) en blijkbaar ook nog uit diverse overleggen, dat die medewerkers hebben gehad. Ik constateer verder, dat veel van uw medewerkers geen enkel probleem hebben met klachten bagatelliseren, liegen en bedriegen, maar wellicht dat ze dat hebben overgenomen van de oplichters van leidinggevenden en kwakzalvers van GGnet?

Waarom heb ik ook geen contact kunnen leggen met mijn juridisch forensische voorkeursarts dr. Bram Bakker met rechtspsychologen Peter van Koppen en Harald Merckelbach, terwijl daar vanwege het bedrog, oplichting en wederom weer een valse geneeskundige verklaring, toch noodzakelijk was?

Derhalve heb ik de volgende eisen, die ik eigenlijk al heb gesteld, maar nu duidelijk zal opstellen, in verband met mijn vrije artsenkeuze, hongerstaking en eis tot overplaatsing, als ook andere zaken, namelijk noodzakelijke medische behandelingen door onder meer de tandarts en contact met de huisarts.

Mijn eisen in verband met de hongerstaking, zijn als volgt:

1. Directe overplaatsing z.s.m. naar een (eventueel BOPZ) inrichting of plaats buiten (de regio en organisatie van) GGnet en buiten politie district Noord-Oost Gelderland, omdat ik al had besloten voorlopig elders verder te gaan, buiten deze regio, vanwege gebrek aan vertrouwen in bepaalde “instituties” als dus GGnet en politie Noord-Oost Gelderland en idem dito justitie.
Daarbij is het van belang en prioriteit, dat er bij die plaats of inrichting mogelijkheden zijn tot sport (desnoods zwemmen, hardlopen of fitnessen, minimaal 2 keer in de week, maar bij voorkeur iedere dag), het verwerven van een inkomen of uitkering (buiten politiedistrict NOG) en dezelfde of betere mogelijkheden tot computer- en internetgebruik, vanwege mijn veel omvattende juridische procedures. Mijn voorkeur gaat derhalve in eerste instantie uit naar de plaats Amsterdam en ten tweede naar Nijmegen of anders de ruime regio Brabant (Eindhoven, Breda, Antwerpen) en eventueel zou vanwege de centrale ligging Utrecht wellicht ook nog kunnen. SolutionS of het LUMC hebben mijn voorkeur op dit moment om bepaalde redenen of eigenlijk beter nog een zelfstandige woonruimte naar mijn eigen persoonlijke vrije keuze. Ik wens in ieder geval om dezelfde redenen ook niet in Zuid-Holland of bij bepaalde organisaties terecht te komen, want dan kom ik bijna dan, “van de regen in de drup”.

2. Het “behandelplan” van dr. Huijser is niet akkoord en ik zal er ook nooit akkoord over gegeven, sterker nog ik ben ontevreden daarover en over de wijze van behandeling van mijn processen en zaken door GGnet en de kwakzalvers aldaar bij jullie organisatie. Ik wil ook eerst een intake gesprek met een eventuele nieuwe psychiater, als dit niet dr. Bram Bakker of dr. Esther van Fenema wordt en dan zelfs ook. In dit intake gesprek, dat hier in Doetinchem kan plaats vinden of op een andere locatie, waar ik dan naar toe reis, ga ik eerst via bepaalde controle vragen testen of de organisatie en persoon mij wel bevalt en vooral wel betrouwbaar en geschikt is, zoals gezegd de kwakzalvers van GGnet zijn dat dus al niet gebleken en ik heb daar slechte en negatieve ervaringen mee, waardoor er geen enkel vertrouwen meer is of zal komen, ook niet in de toekomst. Ik wil verder, aangezien ik in politieke detentie zit, dat mijn eventuele behandeling, terwijl ik gewoon normaal behandeld wil worden, dat wil zeggen, volledige inzage in het dossier naar het overlijden van mijn moeder, beantwoording van mijn vragen, een behoorlijke en correcte behandeling van mijn klachten en aanklachten op basis van gelijkwaardigheid, excuses, schadevergoeding en nog een aantal zaken, al gevorderd bij mijn over- en/of uitlevering uit Duitsland, dat mijn behandeling wordt gemonitord door personen uit mijn omgeving en bepaalde deskundigen, waar ik meer vertrouwen in heb, dan in de GGZ kwakzalvers, die samenspannen met een onbetrouwbaar vals politie- en justitie apparaat, dat wil dus zeggen met voorlopig tot nader order dr. Bram Bakker, dr. Esther van Fenema en de rechtspsychologen Peter van Koppen en Harald Merkelbach, als ook een aantal door mij later aan te wijzen personen, waar ik vertrouwen in heb nog. Dat betekent, dat mijn behandeling normaal zal zijn en in alle transparantie en openbaarheid zal gebeuren het komende half jaar, bovendien zal ik trachten cassatie in te stellen voor de valse BOPZ. Gesprekken met kwakzalvers en “geneesheren-directeur” zullen enkel in de openbare ruimte of met extra vertegenwoordigers plaats vinden, zoals bijvoorbeeld de PVP-er IJzerman, aanstaande woensdag. Afspraken met mij kunnen dan ook worden gemaakt voorlopig via de Stichting PVP en vooral in eerste instantie deze PVP-er Halling IJzerman. Wellicht dat in een later stadium nog mijn advocaten of andere betrokkenen zullen worden ingeschakeld door mij, mocht ik dit noodzakelijk of nodig achten.

3. In verband met mijn al jarenlang levende klachten, zeker nu ik hier weer bij de kwakzalverij organisatie GGnet zit en toch alle maatregelen heb genomen om dit te voorkomen, eis ik ook een gesprek met (3A) een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht van GGnet, (3B) de twee leden van de Raad van Bestuur van GGnet, (3C) een vertegenwoordiging of alle leden van de Cliëntenraad, (3D) een vertegenwoordiging of alle leden van de Familieraad, als ook in aanwezigheid van een extra persoon van de Stichting PVP en Halling IJzerman, een gesprek over de huidige idiote situatie en mijn zeer ernstige klachten, die ik continu al kenbaar heb gemaakt, sinds 2008 of in ieder geval 2009 aan GGnet, dus (3E) met Stephan Gemsa, Hans Kolkman en dr. Huijser, wat mij betreft dus met minstens twee PVP-ers en ook nog minstens één maar beter alle in dit punt genoemde stafafdelingen of verantwoordelijken binnen GGnet, want van die vicieuze cirkel, waar de heer Gemsa het over heeft en waar hij geen enkele verantwoordelijkheid neemt, net als de rest van de kwakzalverij, oplichters en zorgfraudeurs van GGnet, daar wil ik inderdaad wel eens een keer van af en ook wil ik graag weten, hoe men mijn klachten gaat oplossen met betrekking tot GGnet en bijvoorbeeld de DBC-code specificatie van 2009, als ook de klachten met de zorgverzekeraar Menzis, het SKGZ en alle zaken en klachten, als ook al ingediende kenbaar gemaakte klachten van mij sedert dien.

4. Dan is er ook nog overleg nodig met de volgende organisaties, in verband met mijn zeer ernstige klachten, sinds 2009 of voor sommige instanties 2010 en nog later, namelijk:
4A (vertegenwoordiging van) het SKGZ
4B (vertegenwoordiging van) de Raad van Bestuur van Menzis
4C (vertegenwoordiging van) de Raad van Bestuur, Raad van Toezicht en klachtencommissie van GGnet
4D de Inspectie voor de Gezondheidszorg
4E (vertegenwoordiging van) Nederlandse Zorgautoriteit en/of Zorginstituut
En minder noodzakelijk in verband met mijn verblijf hier en ergens anders, als ook mijn hongerstaking en klachten, maar wat mij betreft ook:
4F de Stichting PVP / de PVP-er IJzerman en/of een van mijn advocaten
4G de Commissie VWS (inzake deze kwakzalverij) van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
4H de Commissie Justitie (inzake deze forensische kwakzalverij en andere misstanden) van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
4I het CJIB en/of CVOM (inzake ernstig disfunctioneren, vanwege terugkrijgen boete en andere zaken m.b.t. de NZA)
4J de moeder van Remon W. in verband met haar waanstoornis, waarbij ze blijkbaar bepaalde zaken niet helemaal door heeft, betreffende de kwakzalverij en haar propaganda

5. Als laatste wil ik dan als dit allemaal geregeld is een bezoek brengen aan mijn huisarts en tandarts in verband met medische behandelingen en bij mijn huisarts nog het regelen van een aantal andere zaken. Ook wil ik een copy van alle idiote rapportages en persoonlijke documenten bij GGnet en dat na afhandeling van mijn klachten op behoorlijke wijze met GGnet en de Nederlandse Staat (d.w.z. justitie, politie, Openbaar Ministerie en ook straffen van valse handlangers), alle rapportages en documenten bij vertrek uit GGnet zijn vernietigd en aan mij zijn overgedragen, zodat er niets meer achterblijft over mijn persoon. Ook de vordering tot persoonlijk fysiek contact met mijn huisarts en tandarts, waar ik nu normaal gesproken al lang was geweest, is een eis aan GGnet in deze en mijn gijzeling alhier, als ook poging tot gijzeling (het afgelopen jaar) door GGnet en mijn andere klachten de afgelopen anderhalve jaar en zeker jaar, hebben dit tot nog toe voorkomen, waarmee er mij alleen al schade is toegedaan aan mijn gebit door onder meer GGnet, politie en justitie.

Ook zijn er nog andere eisen aan mijn behandeling elders, maar die zal ik door geven in het intake gesprek en /of tijdens een eventuele behandeling met mijn voorkeursartsen, omgeving en bij dus een andere organisatie, dan GGnet. In afwachting, daarvan verblijf ik in hongerstaking, en eventueel zelfs dorststaking, mocht ik dat noodzakelijk achten, aangezien mijn klachten blijkbaar anders te weinig prioriteit hebben en niet serieus worden genomen door GGnet, als ook de kwakzalvers, verantwoordelijken en medewerkers van GGnet,

Erwin Lensink

Geachte heer Huijser,

Met de heer Halling IJzerman en ook de klachtenfunctionaris heb ik vandaag al weer contact op moeten nemen, aangezien geen enkele klacht (behalve dan idiote futiliteiten) serieus hier (of ergens anders) door jullie organisatie wordt opgepakt tot op heden en dat al jaren niet, heb ik persoonlijk helaas moeten ervaren. Derhalve wil ik aanstaande woensdag, samen met de heer IJzerman het met u hierover hebben en ik wens alleen gesprekken met u en de heer Gemsa aan te gaan (aangezien ik jullie beschouw als kwakzalvers van het ergste soort en nee, dat is geen ziekte, maar feitelijk de waarheid op forensisch ”psychiatrisch” kwakzalverij gebied en dat geldt voor heel veel psychiaters in het forensische gebied, bovendien hebben jullie maar zo een idioot voorschot al weer genomen in mijn strafprocessen, er kan ook nog sprake zijn van rechtmatige overmacht, ook als jullie daar doof, stom en blind voor “willen” zijn) in aanwezigheid van Halling IJzerman of mijn advocaten of mijn vertrouwenspersonen, dus uit mijn omgeving (het vertrouwen in “psychiaters” (= kwakzalvers) van GGnet, voor zover dat er al was, is vorige week definitief voor altijd verloren gegaan) of andere medewerkers van de Stichting PVP, die betrouwbaar op mij overkomen.

Dit zal ik morgen dus ook aan u melden en ook deze mail is tussen mij en de PVP-er afgesproken, op initiatief en naar idee van de heer IJzerman, als extra reminder voor u, zodat u het niet vergeet en dit kunt plannen. Wat mij betreft is deze mail, namelijk een beetje overbodig, want dit staat ook al in de vorige, weliswaar uitgebreide, maar volgens mij ook zeer duidelijke mail(s). Ik wil direct contact met mijn huisarts en tandarts om bepaalde medische redenen (zalf en vermoedelijk gaatjes, in ieder geval controle en nog een vertrouwelijk gesprek, dat ik al in november 2015 met mij en nog iemand anders bij de huisarts heb gevoerd en nog moet voortzetten) en daarom zullen er ook zaken met de IGZ, Menzis, SKGZ, Raad van Bestuur GGnet en NZA of Zorginstituut en vermoedelijk zelfs het CJIB / CVOM geregeld moeten worden acuut op korte termijn. Hopelijk bent u hiermee voldoende op de hoogte gesteld, verder wil ik niets meer met GGnet te maken hebben, behalve het regelen en dus goed behoorlijk naar mijn tevredenheid behandelen en toe geven van al mijn klachten hieromtrent, als ook omtrent andere juridische zaken en dus ook z.s.m. overgeplaatst of vrij gelaten worden. Ik ga niet mij weer laten mishandelen en mijn tijd laten verspillen door een nieuwe kwakzalver al hier namelijk, zoals u, waar ik niets wijzer of beter van wordt.

De (vorige) behandeling van kwakzalver Hans Kolkman, was ondanks dat jullie kwakzalverij organisatie dat anders zag, ook geen succes, in tegendeel en zelfs totaal overbodig en heeft alleen maar voor grotere problematische situaties, tijdsverspilling en definitieve breuken in mijn relaties (die nooit en te nimmer meer zullen worden hersteld en ik heb daar ook geen behoefte meer aan, want in tijden van nood, leer je je echte vrienden kennen en die zijn er nog) gezorgd, waardoor ik met meerdere mensen en organisatie(s) als GGnet, die daar bij betrokken waren, nooit geen contact meer wens! De meeste contact kan via de mail, gezien ik nu weer in een idioot schandalige situatie zit van onder meer politieke gevangenschap (waar velen het uit mijn netwerk al mee eens zijn) om zaken vast te leggen en daarom ga ik ook niet in een besloten ruimte met u zitten, nu niet en nooit niet. Tot dinsdag en woensdag om dit kort zakelijk te bespreken met mij en de PVP-er en voor de rest zorgt u en de rest van de verantwoordelijken maar, dat jullie woensdag ruimte vrij maken in de agenda, zodat de heer IJzerman dit alles goed in de gaten kan houden en mijn belangen kan behartigen in dit gigantische schandaal van kwakzalverij, oplichting en zorgfraude!

Erwin Lensink

6 juli 2016

Beste heer Huijser,

Straks heb ik kort voor het middageten al mijn eerste standpunt mondeling doorgegeven aan Dinie, een “verpleegkundige” op deze afdeling. Ik heb er over nagedacht en ik vind, voor het feit, dat u alle zaken en mijn klachten al lang en breed kenbaar zijn gemaakt, dat u wel met erg weinig, zeg maar geen concrete zaken of beter gezegd helemaal niets aan kwam. Op ieder moment, dat er iets concreets omtrent mijn situatie bekend wordt, wil ik daar per mail z.s.m. van op de hoogte gesteld worden. Verder moet ik hier nog even over nadenken, maar als u zo weinig concreet blijft, dan gaat dit consequenties hebben, in ieder geval in die zin, dat ik, in samenwerking met de PVP en andere organisaties u meer en beter zullen controleren om zaken te gaan regelen. Dit kan namelijk zo niet verder gaan en ik heb contact gehad met het SKGZ en mijn voorkeursartsen, waarbij ze het onder meer bij de tandarts ook bezopen vinden, wat hier en nu al jarenlang met GGnet gebeurt. In afwachting van antwoorden en het regelen van concrete zaken, verblijf ik en ik overweeg derhalve mijn hongerstaking weer op gang te brengen, maar dit wacht ik nu nog heel even af, want ik moet nog persoonlijke afwegingen maken,

Erwin Lensink

Geachte klachtencommissie van GGNet,

Ik ga er vanuit, aangezien ik niet echt een voor mij duidelijke bevestiging daarover heb gehad, dat jullie onderstaande vijf vragen, als de eerste vijf te behandelen klachten hebben genoteerd of hoe moet ik dit zien?

Erwin Lensink

7 juli 2016

Geachte heer Huijser,

Hoe meer ik over gisteren na denk, hoe bozer en meer verontwaardigd ik eigenlijk wordt. Waarom worden schriftelijke vragen van Halling IJzerman wel direct beantwoord en die van mij tot op heden niet? Wat heeft u nu concreet de afgelopen weken met mijn klachten gedaan en wat heeft GGnet met mijn klachten gedaan? In aanwezigheid van Halling IJzerman wil ik volgende week u weer op woensdag spreken (wel na een eerst persoonlijk onderhoud tussen mij en Halling IJzerman ter voorbereiding) en dan wil ik feitelijk zien, wat GGnet dan de afgelopen week en weken gedaan heeft met alle klachten en ik breek ook alle samenwerking, zo die hier al of nog bestaat, ook af op deze wijze, op een gegeven moment als dit zo door gaat! Ik zal zelfs gaan weigeren bepaalde zaken nog te regelen. Het is in ieder geval terecht, dat jullie hebben aangegeven, dat jullie in het (recente en verre) verleden vals en onbetrouwbaar hebben gehandeld, maar wat gaan jullie met mijn klachten doen, u was toch zogenaamd van “goede wil” of iets dergelijks?

Vandaag, uiterlijk 17 uur wil ik echter al antwoord op de volgende vragen, sowieso, die nog voor een overplaatsing geregeld dienen te worden:

1. Hoe zit het met mijn zalf, die ik nodig heb, aangezien de huidklachten groter worden weer, die ik desnoods wel bij of via het Slingeland Ziekenhuis, huisarts of huisartsenpraktijk hier kan gaan krijgen en dus niet via GGnet?

2. Hoe zit het met mijn tandartsbezoek, waar ik nu al zeker drie weken over klaag plus het feit, dat mijn tandarts deze situatie ook bezopen vind en ik gisteren behoorlijk last had van minstens een tand?

3. Hoe zit het met mijn zorgverzekering en dus de klachten, die eerst geregeld zullen moeten worden, ook in verband met bovenstaande?

4. Hoe zit het met de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht van GGnet, stafdiensten en alle andere organisaties en waarom moet alles zo lang duren hier, hetgeen pure tijdverspilling is voor mij en mijn leven?

5. Verder wil ik per direct, zoals ik gisteren aan Ronnie en Martin al in de nachtdienst heb aangegeven en wat ook de reden is van mijn tijdelijke stop van de hongerstaking, aangifte gaan doen van de onopgeloste moord- cq vermissingszaak in Duitsland, namelijk Manuel Schadwald uit Berlijn, die naar mijn gegevens nu, in 1994 is vermoord door de thans in Vlaanderen verblijvende Belg Robby v.d. P in Nederland in Spaarndam bij de politie alhier of van elders, die nu uiterlijk vrijdag maar naar hier komt en dan gaan we gewoon testen op onder meer die wijze, wie er hier nu eigenlijk gelijk heeft? Ik of u/jullie??? Desnoods met bijvoorbeeld pers en media erbij! Als het mij niet bevalt, ga ik zelfs over op een dorststaking en ik ga nu derhalve over op een hongerstaking op nieuw, vanaf vandaag 17 uur, aangezien ik vind, dat u mijn klachten niet serieus genoeg heeft behandeld en waarschijnlijk er gewoon niets tot bijna niets mee gedaan heeft, is mijn conclusie van gisteravond en vandaag! U probeert alleen maar de zaken af te schuiven of niet? Hoe zit dit?

Vandaag wil ik uiterlijk per mail voor 17 uur hier antwoord op deze vragen! Bovendien laat ik u bij deze weten, dat u zowel op Tucht rechterlijk als straf rechterlijk gebied zwaar in overtreding bent, als u hier niet direct zaken gaat regelen op deze vijf zaken en vragen, ook wat betreft de moord en vermissing Manuel Schadwald, dienen de autoriteiten onverwijld in actie te komen, zegt het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering: https://www.berlin.de/polizei/polizeimeldungen/pressemitteilung.82998.php

Erwin Lensink

Manuel Schadwald verschwand 1993

Polizeimeldung vom 24.07.1993

Tempelhof – Schöneberg

24.07.1994

Der Schüler Manuel Schadwald (1981 in Berlin geboren) verließ am 24. Juli 1993 die elterliche Wohnung in Berlin-Tempelhof, um mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Freizeit- und Erholungszentrum Wuhlheide (FEZ) in Berlin-Köpenick zu fahren. Dort kam er nicht an.
Schadwald spielte oft in Berliner Kaufhäusern und dem FEZ an Computern. In den vergangenen Jahren gingen auch Hinweise ein, die auf Verbindungen zur Homosexuellen- bzw. zur Kinderpornoszene in den Niederlanden bzw. Belgien schließen ließen. Diese Hinweise konnten jedoch nicht verifiziert werden.
Manuel hat grau/braune Augen; im Jahr 1993 war er 1,57 m groß und schlank und hatte dunkelbraune Haare.
Bei seinem Verschwinden trug er kurze Jeans, schwarze Turnschuhe, ein graues T-Shirt und eine graue Sommerjacke mit Emblem auf dem Rücken.
Manuel Schadwald führte einen türkisfarbenen Rucksack mit der Aufschrift “Miami Vice”, einen Ferienpass und einen Wohnungsschlüssel mit sich.
Über den Vermisstenfall wurde bereits umfassend in den Medien berichtet.

Es folgen die Inhalte der rechten Seitenspalte

Der Polizeipräsident in Berlin

•Pressearbeit

Platz der Luftbrücke 6
12101 Berlin

Zeugenaufrufe

Bitte richten Sie Ihre Hinweise zu Zeugenaufrufen an

•die jeweils im Text der Meldung genannte Fachdienststelle,
•eine andere Polizeidienststelle,
•die Internetwache oder
•das Bürgertelefon
(030) 4664-4664.

Flag Counter

 

Sinds 14 januari 2013 Motigo Webstats;


Free counter and web stats


#####################################################


#####################################################

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>