Getuigenverhoor deel 2

Gerrit Willem (Erwin) Lensink
Thans verblijvende in politieke detentie in de Van der Hoeven Stichting
Oudlaan 7
3515 GA Utrecht

Utrecht, 15 april 2018

Gerechtshof Arnhem
t.a.v. de meervoudige kamer aanvulling bewijsmateriaal en getuigenverhoor inzake
parketnummers 21-000113-15 en 21-001922-15 en 21-004469-15
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Betreft: getuigenverhoor inzake parketnummers
21-000113-15 en 21-001922-15 en 21-004469-15

Geachte heer / mevrouw / leden van de meervoudige kamer,

In verband met mijn eerdere brief van 21 maart 2018 en het proces op 28 juni 2018, inzake parketnummer 21-000113-15 en 21-001922-15 en 21-004469-15 wil ik getuigen horen om te bewijzen, dat er sprake is van een groot schandaal en Detournement de Pouvoir in deze zaken. Ik wil hierbij als nog een aanvulling maken met betrekking tot een getuigen en deskundigenverhoor en hierbij wil ik de volgende mensen als getuigen of deskundigen horen. Het betreft voornamelijk valselijk handelende politie en justitie mensen, als ook bewindvoerders en verder enige deskundigen en getuigen in deze zaak, als ook mensen, die in het verleden valse en leugenachtige aanklachten jegens mij hebben ingediend en doen alsof ze slachtoffer of benadeelde zijn, terwijl ze eerder het tegendeel zijn, namelijk daders van gangstalking, laster, smaad, valse aanklachten en nog veel meer.

De zaken met parketnummers 21-000113-15 en 21-001922-15 komen wat mij betreft behoorlijk overeen, al hoewel parketnummer 21-000113-15 een totaal valse aanklacht betreft van Marijn Bengevoord, die mij juist jarenlang heeft gestalkt met behulp van politie agenten als Mennolt Spijkstra en ene Willem uit Enschede, belasterd en gesmaad heeft, als ook tot minstens drie maal toe totaal valse aanklachten heeft ingediend in respectievelijk november 2008, augustus 2012 en januari 2013, valse verklaringen heeft afgegeven (bijvoorbeeld in februari 2014 bij de rechter-commissaris in onderhavige strafzaak met codenaam BLIZE) en uitlokking heeft gepleegd met bijvoorbeeld Marcel Lensink en Patrick Lensink. Marijn Bengevoord heeft of heeft een hele kwalijke schandalige invloed op mijn directe omgeving gehad met haar bemoeizuchtige gedrag, waarbij ze zich zelfs bemoeit met bijvoorbeeld mijn verjaardagen en rechtszaken. Het is schandalig en zo duidelijk, dat dit een valse aanklacht betreft en dat ik hier voor uit Duitsland ben uitgeleverd of overgeleverd is helemaal een schandaal in onderhavige totaal valse strafzaak. Na een overweging heb ik besloten in deze drie hele valse en bovenal hypocriete en onrechtmatige strafzaken voorlopig in eerste instantie het aantal getuigen, deskundigen en te horen betrokkenen te beperken tot 100 personen. Het zijn er wellicht voor een rechtszaak of proces misschien wel redelijk veel, maar er is een groot verdedigingsbelang, voor zowel mijn persoon als de rest van Nederland en eigenlijk de hele wereld, dus derhalve heb ik hier toch voor gekozen. Dit maakt mijn zaak, namelijk alleen maar sterker. Zie hiervoor bij voorbeeld ook de historie van de rechtspraak in het verre verleden met zogenaamde eedhelpers.
Parketnummer 21-001922-15 betreft het bellen van de politie op 16 januari 2014, inzake mijn klachten, waarbij inmiddels een opgelegde boete op 23 november 2013 (toen ik politie Winterswijk bij horecagelegenheid De Revolutie aansprak in dit schandaal m.b.t. mijn zeer ernstige klachten omtrent onrechtmatige daden en strafbare feiten en delicten) en een opgelegde boete op 30 november 2013, waarbij ik legitiem wilde protesteren tegen de landing van Willem I in Scheveningen als onrechtmatig zijn aangemerkt. Dit waren en zijn niet mijn enige klachten, waarover ik in de loop van de tijd met de politie heb getelefoneerd. Zo ben ik bijvoorbeeld gearresteerd voor het bellen van de politie na de uitzending van de talkshow Pauw en Witteman, toen voormalig chauffeur Hans Bakker en Peter R. De Vries op maandagavond 7 april 2014 Joris Demmink kwamen wit wassen.

Ik wil nu als eerste in gaan op de getuigen en deskundigenlijst en deze hier benoemen:
1. Marijn Bengevoord (zo goed als zeker woonachtig in Enschede)
2. Toon Ruiken (politiechef van de politie in Winterswijk)
3. Herman Philip Heinsbroek (lid van de recherche internet van politie Doetinchem)
4. Gerrit de Boer (klachtenbehandelaar bij de Dienst Veiligheid en Integriteit politie NOG)
5. Ene Willem (achternaam is mij onbekend, zo goed als zeker samenwonend met Marijn Bengevoord uit Enschede en politie agent bij de politie in Twente in Enschede)
6. Willem Saris (woonachtig in de gemeente Aalten en een zeer valse wijkagent Meddo)
7. Marcel Lensink (leugenachtige getuige / woonachting in Winterswijk aan de Vredenseweg)
8. Drs. Jan Poot (eigenaar van Chipshol en deskundige getuige in de Demmink Doofpot)
9. Joris Demmink (woonachtig in Den Haag, voormalig Secretaris-Generaal van Justitie)
10. Ivo Opstelten (voormalig Minister van Justitie ten tijde van mijn strafzaken en BLIZE-zaak)
11. Wilco te Brake (hulpofficier van justitie en rechercheleider uit Winterswijk)
12. Fred Teeven (zowel voormalig Staatssecretaris van Justitie, als ook Officier van Justitie)
13. Jasper Steringa (valselijk veroordeelde, net als ik, in de moordzaak Marianne Vaatstra)
14. Wim Dankbaar (deskundige en onderzoeker in het schandaal rond Marianne Vaatstra)
15. Agent Rutjes (lid van de recherche of politie Doetinchem en betrokken bij dit schandaal)
16. Agent Van Hagen (lid politie Doetinchem en valse getuige van 7 april 2014 in deze zaak)
17. Ard van der Steur (voormalig Minister van Justitie)
18. Ferdinand Grapperhaus (huidig Minister van Justitie en nu dus ook verantwoordelijk)
19. Advocaat-Generaal Knol (Advocaat-Generaal in waxinelichthouderstrafzaak Den Haag)
20. Bas Bruinsma (woonachtig in Lichtenvoorde, valse aangever en wellicht lid recherche)
Dan volgen nu de extra getuigen en deskundigen, die ik in dit schandaal ook zelf onder ede wil horen, naast bovenstaande twintig getuigen en deskundigen:
21. Mennolt Spijkstra (voormalig valselijk handelende wijkagent van buitengebied Winterswijk)
22. Advocaat P. Winkel (advocaat Marijn Bengevoord bij advocatenkantoor De Haan, die overduidelijk op criminele en onrechtmatige wijze samenspannen met politie en/of justitie)
23. Jolanda Thannhauser (voormalig politiechef in Winterswijk, die in de periode 2008-2010 valselijk en onrechtmatig jegens mij heeft gehandeld met onder meer dito vergaderingen)
24. Patrick Lensink (valse aangever van enkele valse en uitgelokte aanklachten)
25. Nicole Zandee (hoofd Openbaar Ministerie in Gelderland en valselijk niet of wel handelend)
26. Warner Ten Kate (Landelijk Officier van Justitie mensenhandel in talkshow Eva Jinek)
27. Ton Hofstede (beheerder website hethaagsecomplot.nl en deskundige Joris Demmink)
28. Jan Koeslag (vermoedelijk uit Eibergen, valse rechercheleider zaak van mijn moeder)
29. Secretaresse Koster-Kolvers (Secretaresse cassatie BOPZ-zaken en valse aangeefster aanklacht, nadat ik uit protest, mede tegen BOPZ een waxinelichthouder tegen de Gouden Koets in Den Haag heb geworpen)
30. Officier van Justitie Klunder (Officier van Justitie in Gelderland bij O.M. in Arnhem)
31. Officier van Justitie Van Zwol (Officier van Justitie in Gelderland bij O.M. in Arnhem)
32. Officier van Justitie De Groen-Van den Wildenberg (van het parket in Zutphen en vermoedelijk hoofdverantwoordelijk in dit schandaal, sinds mijn tragische en plotselinge overlijden van mijn moeder op 28 april 2008 in notabene Duitsland)
33. Officier van Justitie Berendsen (van het parket Zutphen en vermoedelijk uit Halle)
34. Voormalig Officier van Justitie Creemers (tevens lid raadkamer in de valse BLIZE zaak)
35. Politieteamchef Peter Cnossen (van de politie in Winterswijk)
36. Jozias van Aartsen (voormalig Burgemeester van Den Haag op 30 november 2013)
37. Hanna Geerdes (moeder van Marijn Bengevoord, en regionaal vertegenwoordiger van Amnesty International, nooit contact mee gehad, behalve dat ze een poging heeft ondernomen om mij te volgen op twitter en ik heb haar toen geblockt direct)
38. Jan Bengevoord (vader van Marijn Bengevoord en journalist bij De Tubantia, die lasterlijk en smadelijk jegens mij zijn bezig geweest gedurende de periode 2010 tot zeker 2014)
39. Parketsecretaris N. Aandewiel (van arrondissement en O.M. Den Haag i.v.m. 30-11-2013)
40. Onbekende marechaussee of agent (trachtte mij in Duitsland in februari bij Venlo te arresteren en deed een poging de ruit van de nieuwe auto van mijn vader in te trappen)
41. Jan Libbenga (redacteur van het lasterlijke blog Barracuda Blogspot, waarover naast bij mij, ook bij Nico van den Ham, Martin Vrijlend en Wim Dankbaar ernstige klachten leven)
42. Harry Lensink (journalist van Vrij Nederland, heeft lasterlijk artikel gepubliceerd)
43. Koen Voskuil (journalist van het Algemeen Dagblad, getuige in zaak Demmink/Schadwald)
In verband met de valse aanklacht van mijn vader met betrekking tot parketnummer 21-004469-15 (rechtsmiddel en hoger beroep van parketnummer 05-840762-15 van de Rechtbank Zutphen), als ook in verband met bovenstaande parketnummers, de huidige schandalige toestand en situatie en alle eerdere valse veroordelingen en valse aanklachten, sinds het overlijden van mijn moeder op 28 april 2008 in Duitsland, wil ik als nog, de volgende getuigen en deskundigen horen, aangezien deze zaken onder meer gaan mee tellen in verband met het ontvangen van een schadevergoeding, rehabilitatie, excuses van de Minister van Justitie en namens de Staat aan in ieder geval mijn persoon, inzage in het dossier naar het overlijden van mijn moeder, als ook het organiseren van eerlijke processen, in mijn zaken en in de verdere toekomst, hetgeen bij mij nog nooit is gebeurt.
Het betreft de volgende getuigen, betrokkenen en deskundigen, die ik ook zelf onder ede wil horen:
1. Thijs van Beem (voormalig Burgemeester van de Gemeente Winterswijk)
2. Gerrit Willem (Willy) Lensink (mijn vader, die via uitlokking valse aanklacht heeft gedaan)
3. Frank Starke (opeens een nieuwe manager Openbare Orde van de gemeente Winterswijk, die aantoonbaar valselijk en onrechtmatig jegens mij heeft gehandeld, als ook betrokken is geweest bij uitlokking wanpraktijken, samen met valse wijkagent Willem Saris)
4. Renate Hartman (voormalig manager Openbare Orde van de gemeente Winterswijk)
5. Gert-Jan te Gronde (voormalig locoburgemeester, die laster en smaad gebuikt jegens mij)
6. Fieny Koldeweij-Wientjes (buurvrouw, die medeplichtig is aan stalking, laster en smaad)
7. Juul Overkamp (voormalig buurman, die valselijk zaken probeert te regelen achter mij om)
8. Joep Dorsthorst (oud voorzitter van Sportclub Meddo, die 3 valse aanklachten heeft ingediend tegen mij, aldus de politiechef en die mij valselijk heeft getracht te royeren)
9. Michel Scholten (Manager VROM Gemeente Winterswijk met wie afspraken zijn gemaakt)
10. Ronnie te Kortschot (oud buurman, die idiote praktijken heeft uitgehaald blijkbaar)
11. Henk Lensink (broer van mijn vader, spant samen en heeft mij bedreigd meerdere malen)
12. Sanne Wiggers (woonachtig in Winterswijk, bemoeit zich met mijn zaken en pleegt laster)
13. Paul Koldeweij (ex-buurman, die er vreemde capriolen met huisbezoek op na hield)
14. Bram Sizoo (psychiater bij TDM politie, die medeplichtig is aan uitlokking en stalking)
15. Ingrid Dooren (teamleider bij TDM politie, de hoofdverantwoordelijk is in dit schandaal)
16. Nicole te Kortschot (organiseert blijkbaar valse vergaderingen jegens mij met Willem Saris)
17. Marieke Navis (agent van politie Winterswijk, heb ik aangifte jegens Marcel Lensink gedaan)
18. Roy Dekkers (persoon uit Lichtenvoorde, die mij fysiek en persoonlijk onbekend is, maar desondanks op een of andere vreemde wijze aangifte met grote consequenties jegens mij heeft kunnen doen met ene Bas Bruinsma eveneens uit Lichtenvoorde)
19. Marieke Elferink (woonachtig in de provincie Utrecht, die ik in oktober of november 2008 na het verstrijken van het ultimatum min of meer ter onderzoek naar de politie heb gestuurd)
20. Agente Gebbink (van de valse aanklacht van het Volksfeest Meddo in juni 2010)
21. Marijke Poelstra (lid van de klachtencommissie van de Nationale Ombudsman)
22. Alex Brennikmeijer (Nationale Ombudsman van 2005 tot en met 2014 inzake mijn klachten)

Hierbij moet aangetekend worden, dat van bovenstaande getuigenlijst van de nummers 17 tot en met 22, die zich zijdelings en in een rechtsvergelijking met de zaken te maken hebben en derhalve opgeroepen dienen te worden, aangezien ik wil aantonen, dat er gemeten wordt met twee heel verschillende maten en er continu sprake is van uitlokking, samenspanning en valse aanklachten.
Daartoe worden ook onderstaande getuigen en deskundigen, als ook betrokkenen in alle drie parketnummers en mede gezien het feit, dat er sprake is van voortdurende delicten jegens mij en politieke detentie via meervoudig onrechtmatig handelen in de BOPZ procedure, die weer valselijk voortvloeit uit het idiote hypocriete en leugenachtige gedrag van mijn vader met dito valse aanklacht, mede in verband met samenspanning en collusie tussen politie, justitie en handlangers:
23. Stephan Gemsa (stalkende geneesheer-directeur van GGNet, die mij belazerd heeft)
24. Officier van Justitie Nijpels (arrondissement Gelderland, die mij in politieke detentie zet)
25. Rechter Alwin-De Loor (die tot tweemaal toe zaken van mij in Den Haag heeft behaneld)
26. Rechter Klein Rensink (die idiote en valse rechterlijke dwalingen doet uitspreken en mijn klachten bij GGNet in de periode 2009-2010 valselijk niet goed behandeld heeft)
27. Bram Bakker (deskundige in de BLIZE strafzaak en de waxinelichthouder strafzaak)
28. Harm Boerboom (psychiater van GGNet met valse geneeskundige verklaring in 2009)
29. Willem Middelkoop (deskundige i.v.m. Rothschilds, Bilderberg en fiduciaire geldcreatie)
30. Pieter Stuurman (deskundige, al in de periode 2008-2010 i.v.m. fiduciaire geldcreatie)
31. Ad Broere (deskundige i.v.m. fiduciaire geldcreatie en Burgerinitiatief Ons Geld)
32. George van Houts (deskundige i.v.m. geldcreatie en Burgerinitiatief Ons Geld)
33. Tom Lassing (beursexpert en deskundige i.v.m. fiduciaire geldcreatie en Rothschilds)
34. Beatrix von Amsberg (voormalig staatshoofd en grootaandeelhouder van systeembanken)
35. Willem-Alexander von Amsberg (staatshoofd en grootaandeelhouder van systeembanken)
36. Maxima Zorreguieta (voormalig medewerker van Deutsche Bank en microkrediet zaken)
37. Jeroen Dijsselbloem (voormalig Minister van Financiën, heeft ABN Amro deels verkwanseld)
38. Leon Tiggeloven (heeft op vreemde wijze een valse aangifte over Sportclub Meddo jegens mij gedaan, terwijl ik door omstandigheden amper meer was in staat te trainen op trainingen)
39. Erik Dijkstra (voormalig journalist bij De Jakhalzen, heeft mijn vader geinterviewd)
40. Marcel Roeterink (volgens sfeerrapportage van politie lid van SGBO Apeldoorn in 2009)
41. Gert-Jan Sloots (agent in Achterhoek, die mij heeft gearresteerd valselijk voor lokaalhuisvredebreuk van politiebureau in Lichtenvoorde, terwijl ik een afspraak had gemaakt op 14 april 2010 om aangifte te doen van oplichting, diefstal en hoogverraad)
42. Nout Wellink (voormalig bestuursvoorzitter van De Nederlandse Bank en lid van de CFR)
43. Paul van de Waarsenburg (advocaat van advocatenkantoor Van Aarts en Van de Waarsenburg in Nijmegen, die tevergeefs de ING Groep of systeembank heeft aangeklaagd)
44. Frans Bauduin (rechter van de Rechtbank Amsterdam en lid van de Commissie Oosting)
45. Marten Oosting (voorzitter van de Commissie Oosting in verband met de Teeven deal)
46. De heer Empelkamp (politievertegenwoordiger bij de valse aanklachten van agente Gebbink en agent Sebastiaan Meerdink en vermoedelijk ook zeer valse wijkagent Willem Saris)
47. Strafrechter Gerritse (voorzitter van de klachtencommissie van de Van der Hoeven Kliniek)
48. Strafrechter Van der Meij (voorzitter van de wrakingskamer van de Rechtbank Zutphen)
49. Andrea Mossel (recentelijk vrij gesproken voor een stalking aanklacht van Marianne Thieme)
50. Pieter Aalbergsberg (Korpschef van de politie Amsterdam rond de Kroning in 2013)
51. Joanna van der Hoek (republikeins protestant tot tweemaal toe valselijk gearresteerd)
52. Hans Maessen (voorzitter van het Nieuw Republikeins Genootschap, arrestatie op 30 april 2013 op de Dam in Amsterdam met Joanna van der Hoek, ondanks duidelijke afspraken)
53. Sam Broersma (staat ook op de PGE-lijst vanwege het schrijven van een boek)
54. Rechter M.R. Prisse (politierechter van de allereerste valse strafzaak in april 2009 tegen mij)
55. Rechter Strens-Meulemeester (BOPZ-rechter, die in 2009 rechterlijke dwaling deed)
56. Jeroen Smit (auteur van de Prooi over de ABN Amro bank en de cultuur daarbinnen tot 2008)
57. Advocaat Ozsuren (die ondanks duidelijke afspraken geen cassatie tegen valse BOPZ instelde)
Van bijvoorbeeld het horen van David Slager (Atticus Capital), de Damschreeuwer Gennarro Pepe, Maud Oortwijn (PGE), Gerrit Zalm (DSB/ABN AMRO) en Rijkman Groenink (ABN AMRO) en bijvoorbeeld valse advocaat Snellink (BOPZ) en anderen heb ik een overweging gedaan om dit in eerste instantie niet bij de eerste honderd te plaatsen. Dit moet in principe voldoende zijn. Hiermee komt het totaal aantal getuigen en deskundigen, als ook te horen betrokkenen op precies 100 voorlopige getuigen, deskundigen en betrokkenen in dit schandaal. Aangezien het om het in feite om vrijheid, privacy en bezit en dus eigenlijk om alle bezittingen in Nederland gaat, een gigantische hoeveelheid van volgens mij tussen de 5000 en 10000 miljard euro inmiddels, is het nu van belang om de onderste steen in dit schandaal als nog naar boven te krijgen, te meer daar er ook vreemde dubieuze zaken spelen in bijvoorbeeld de moord- en vermissingszaken
1. Manuel Schadwald (nog steeds vermist en gezocht door LandesKriminalAmt Berlijn
2. Marianne Vaatstra (waarbij Jasper Steringa dus valselijk is veroordeeld in 2013)
Verder zijn er mij nog meer dubieuze zaken bekend, zoals de zaken rond Meinoud Rost van Tonningen (overlijden in 1945 en voormalig president van De Nederlandsche Bank), Christiaan Lindemans (overlijden in 1946 via het middel Luminol, eveneens in de P.I. Scheveningen) en verder zijn bij mij ook de zaken Pim Fortuyn, Maarten van Traa en Els Borst dubieus, aangezien bepaalde verklaringen, bijvoorbeeld van Bart van Urk aantoonbaar onjuist en derhalve dubieus zijn en er meerdere verschillende verklaringen in deze zaken zijn of worden gegeven. Wel moet ik aangeven, dat ik ook dubieuze informatie van derden als Micha Kat, Bart van Well en Marcel Vervloessem heb gehad, die ik aantoonbaar heb gecontroleerd en als valselijk al heb aangemerkt in enkele zaken. Desondanks blijven enkele verklaringen, bijvoorbeeld van Ton Hofstede, Drs. Jan Poot en Wim Dankbaar, als ook Ine Veen, de overleden horeca ondernemer Chris van den Berg uit Leeuwarden en andere genoemde deskundigen als betrouwbaar aangemerkt bij mij en derhalve wil ik dit tot op de bodem uitgezocht hebben, te meer daar er continu sprake is van valse aanklachten, laster en smaad, valse verklaringen en zelfs al meerdere mishandelingen (met verwondingen, vooral door Marcel Lensink en politie agenten) en meineed of het afleggen van valse verklaringen en meineed jegens mij.
Hieronder of hierbij, zal ik de genoemde getuigen en deskundigen, die ik nog niet voldoende onderbouwt heb, als nog aanvullen en onderbouwen met argumentatie. Ik eis dat alle betrokkenen, getuigen en/of deskundigen gehoord worden door mij zelf onder ede in het Gerechtshof Arnhem, aangezien ik geen vertrouwen meer heb in politie, justitie en de rechterlijke macht. In afwachting van een oplossing, rehabilitatie, excuses, inzage naar het valse onrechtmatige recherche dossier naar het overlijden van mijn moeder op 28 april 2008 in Duitsland en nu eindelijk eens een proces met optimale en volledige waarheidsvinding, verblijf ik. Hoogachtend,

Erwin Lensink Gerrit Willem Lensink

Meer achtergrondinformatie via:

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/waxinelichthoudergooier-weer-op-vrije-voeten~bea8a412/
Website Flag Counter sinds 20 december 2012 (naar herkomst unieke bezoekers qua land);
Flag Counter

 

Sinds 14 januari 2013 Motigo Webstats;


Free counter and web stats


#####################################################


#####################################################

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>