Het onzin artikel van De Gelderlander

Afgelopen zaterdag en vooral vandaag werd ik (weer eens) geconfronteerd met het onzin artikel van De Gelderlander. Er staan vele feitelijke onjuistheden in, als ook is het artikel gebaseerd en heeft het tot doel om mij te belasteren en te smaden en vooral te “diskwalificeren”, zo zou volgens De Gelderlander mijn grootvader zijn overleden tijdens de Tweede Wereldoorlog, hetgeen ik nooit beweert heb en dus complete bullshit is, dat andere pers en media door een foute interpretatie van mijn aanklacht van 14 april 2010, hebben verspreidt rond Prinsjesdag 2010, waarbij ik het heb over M.A. de Vries, de toenmalige “zwager” van mijn opa, die op de Grebbe gesneuveld is. Men moet daarbij niet vergeten, dat ik deze persoon M.A. De Vries nooit gekend heb, maar mijn opa wel en op mijn opa heeft dit duidelijk grote indruk gemaakt, dus alle gebeurtenissen, zeker in de meidagen van 1940. Voor alle duidelijkheid, voor diegenen, die het niet weten, mijn grootvader was betrokken bij de Huzaren, rond en in de voorpostenstrook van de Grebbelinie en later moest mijn grootvader onderduiken of was thuis “ondergedoken” in de periode 1942-1945, waarbij er zowel ook andere onderduikers waren, als ingekwartierde Duitse soldaten. Dit heeft weer een indirecte relatie tot gebeurtenissen in de Joodse Wijk van Antwerpen en is ook in het belang van een aangifte, juridisch gezien van belang. Verder is zelfs de dag van overlijden van mijn moeder fout in het artikel, namelijk 28 april 2008 om 28 mei 2008, als ook allerlei andere zaken. Het artikel is dan ook compleet onbetrouwbaar!

Het artikel komt dan ook totaal respectloos op mij over en derhalve publiceer ik dit artikel. Ik was nog bezig met een ander artikel, omtrent het waarom van het uitvoeren van acties en het opzetten van een parodie account, maar aangezien er veel tijd in het schrijven van lange artikels zit en dit nieuws nu juist voor mij net bekend wordt, vind ik het moment daar om snel te reageren. Dat ik verder ene Bas Bruinsma, die volgens mij ook rechercheur is, een tik zou hebben gegeven of proberen te geven in Zieuwent is ook al onzin en verder is het deze Bas Bruinsma gelukt om onder de naam van ene Roy Dekkers een valse aangifte te doen van mishandeling, die vervolgens op sluwe wijze is geseponeerd door politie en justitie, terwijl deze aangifte compleet vals is (wat er ook in staat, want de aangifte heb ik niet kunnen lezen, wel de sepotbrief aan ene Roy Dekkers). Alle andere zaken, die zich bij Paaspop Zieuwent hebben voorgedaan, zijn na de onrechtmatige arrestatie gebeurt en voor alle duidelijkheid dus niet daarvoor! Op twitter heb ik in ieder geval de eerste leugens ontkracht van de Gelderlander en een reactie gegeven, maar hieronder geef ik het deel van “een interview” vrij, dat van De Gelderlander blijkbaar niet bekend mag worden of op vreemde wijze niet gepubliceerd is, in deze:

Dag Erwin,

Naar aanleiding van jouw actie bij Villa Mondriaan is bij ons het idee gerezen om te bekijken of we een stuk over jou en je activiteiten kunnen schrijven. Daar zijn we nu mee bezig. Daarom vragen we jou waar je mee bezig bent. We vragen ook anderen wat ze ervan vinden, dat hoort bij zo’n artikel. Ik hoop dat dat duidelijkheid geeft.

gr Domien

Subject: RE: conceptje vragen
Date: Tue, 1 Mar 2016 16:24:02 +0100

Beste Domien,

Eigenlijk had ik besloten geen medewerking te verlenen aan een persoonlijk interview op locatie, maar aan onderstaande vragen wil ik bij sommige nog wel antwoord geven! Het is echter op dit moment niet in mijn belang om medewerking te verlenen aan een nieuw bullshit artikel over mijn persoon! Ik wil dit later beargumenteren met een overzicht van jullie eigen artikelen omtrent mij en andere zaken, die weergeven hoe onbetrouwbaar en vals er laster en smaad voortdurend over mij is gepubliceerd in de Main Stream Media, als ook De Gelderlander onder meer op instignatie van en valse info via politie en justitie! Ik heb bijvoorbeeld op mijn naam gezocht en dan vind ik 37 artikelen over mij, waarvan ik vermoed dat het overgrote deel ronduit onbetrouwbaar is gebleken en in vergelijking tot andere zaken slaat dit nergens op! Ook heb ik besloten mij, omdat ik op dit moment andere prioriteiten heb, mij op zeer korte termijn te verplaatsen naar een andere locatie! Met vriendelijke groeten,

Erwin Lensink

In je vorige mail schreef je dat je het graag wilde hebben over de Rothschilds, de Rockefellers, de New World Order en Bilderberg. Welke rol spelen zij in de onderwerpen waarmee jij je bezighoudt?

Dit is de belangrijkste hoofdreden, recent heb ik in Brugge bijvoorbeeld publicaties ontdekt van onder meer de Gendarmerie in Luik, waarbij er al een geheime memo is, uit let wel 1994, waarin wordt gesproken, dat het Rothschild en Rockefeller bankenkartel 40 procent van de wereldwijde economie onder controle heeft op enige wijze! Dit bankenkartel heeft onder meer voor de onafhankelijkheid van Israel en Belgie gezorgd via financieringen en andere (militaire en politieke) steun. De invoering van het fiduciaire geldstelsel is rond de tijd van Napoleon in Europa ingevoerd, onder meer door de Rothschilds (en ook bv. de Barings en Koning Willem I in de Nederlanden), echter betekent dit, dat men een soort van automatische fiduciaire geldcreatie tijdbom aanzet, die uiteindelijk uit elkaar zal barsten bij het kantelpunt, waarbij de fiduciaire kredieten (ook nog derivaten), via aflossingen en rente, het inkomen van een persoon, organisatie of land en nu zelfs de gehele wereldeconomie beginnen te overtreffen. Thans gebeurt dit wereldwijd, zoals Willem Middelkoop in The Big Reset ook aangeeft! Dit veroorzaakt ook de continu stroom aan faillissementen (en verhogingen zelfdodingen), ook de afgelopen jaren in Nederland. De Stichting Bilderberg Meetings en vooral zaken als technologie, de New World Order (dictatuur) en Agenda 21 moeten onmiddellijk onder de publieke aandacht gebracht worden…

- We hebben begrepen dat je eind vorig jaar door de politie uit het huis van je vader bent gehaald en bent ov en vergebracht naar de Stichting Hier. Waarom en hoe is dat volgens jou gebeurd?

Via een list, waarbij politie in Winterswijk en justitie continu proberen en trouwens al sinds 2008 om valse aanklachten tegen mij op te zetten en uit te lokken via allerlei derden en slinkse en zeer smerige criminele onrechtmatige valse methoden. Deze keer was zelfs de Burgemeester Van Beem erbij betrokken met een valse achterbakse samenzwering achter mijn rug om, al begin vorig jaar, terwijl ik nadrukkelijk al maanden eerder had verzocht met hem om tafel te gaan zitten, aangaande schandalige zaken, zoals mijn inschrijving in de GBA. Overigens ben ik overgebracht naar de Koepel in Arnhem en de PI in Vught in juli 2015, de laatste zelfs voor drie dagen, na een zeer valse “rechtszaak”, die binnen 15 dagen jegens mij was “geregeld”, hetgeen ongekend snel is en geen eerlijk proces was. Al sinds 2008 probeert politie in de Achterhoek en het disfunctionerende criminele justitie apparaat mij voortdurend valselijk in een inrichting te drukken, onder meer in de periodes januari 2009 tot eind 2009 (gelukt via een valse onrechtmatige BOPZ en valse uitgelokte aanklachten, hetgeen verboden is), verder vanaf Prinsjesdag 2010 tot en met 3 mei 2013 in verschillende pogingen, als ook op 30 november 2013 (Den Haag), 4 mei 2015 (Amsterdam), 14 mei 2015 (Rotterdam), augustus 2015 (tweemaal) en verder in december 2015 en januari 2016, onder andere via onrechtmatige arrestaties, vanwege mijn protesten, als ook “uitnodigingen” van kwakzalverij organisaties in “samenspraak” (lees: samenzwering) met de plaatselijke politie en gemeente Winterswijk. Bij alle aanklachten jegens mij is er overigens sprake van gedeeltelijke tot volledige valse aanklachten en vooral ook uitlokking door politie met handlangers of andere onrechtmatige daden, hetgeen dus extreem crimineel gedrag is van politie en justitie, waarover ik woedend ben! Het toppunt is wel, dat politie en justitie tijdens mijn kandidaatstelling voor de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschappen in januari 2015 mij hebben uitgenodigd op het justitie departement in Arnhem voor volledige inzage in het onrechtmatige dossier naar het overlijden van mijn moeder in Duitsland op 28 april 2008, waarbij mij niet de cautie is gegeven (hetgeen op zich al onrechtmatig is bij een verdachtmaking), dan wel beantwoording van mijn vragen en dat ik hier van tevoren geen vertrouwen in had, derhalve heb ik de vragen schriftelijk gesteld en direct na het weekend, dat ik geen antwoorden kreeg ben ik naar het justitie departement gegaan voor tekst en uitleg en toen werd ik gearresteerd voor lokaalhuisvredebreuk! Ook toen hebben ze me getracht te psychiatriseren en toen ik enkele dagen later, als nog op de afgesproken tijd kwam, weigerde men mij tekst en uitleg, als ook inzage in het onrechtmatige valse dossier, hetgeen een gigantische inbreuk van vijf jaren is op mijn leefomgeving, levenssfeer en privacy en zelfs verboden is volgens alle wetboeken en verdragen. Ook op 11 december 2012 heb ik zo een nepafspraak gehad met de leden van de Dienst Veiligheid en Integriteit op het politiebureau in Zutphen, die vervolgens het schandaal rond de zaak Vaatstra en mij hebben opgezet rond de Kroning in 2013 met valse aanklachten via info, die ik aan hen heb gegeven in dit schandaal. Dit waren dus enkel pogingen om mijn deelname aan de verkiezingen te saboteren en mij weg te houden bij de Kroning!

Zie link: http://erwinlensinkvrij.nl/schandalige-brief-van-justitie-en-valse-belofte-politie.html

Zie hier de beelden: https://www.youtube.com/watch?v=LxsXsG_G8Qw

(De complete vraagstelling klopt trouwens weer eens niet, ook niet qua data, probeert de valse politie jullie weer te misleiden?)

DE GELDERLANDER PUBLICEERT DE WAARHEID NIET, IMMERS ZOUDEN ZE ZELF DAN OOK EEN EN ANDER MOETEN VERKLAREN:

Het toppunt is wel, dat politie en justitie tijdens mijn kandidaatstelling voor de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschappen in januari 2015 mij hebben uitgenodigd op het justitie departement in Arnhem voor volledige inzage in het onrechtmatige dossier naar het overlijden van mijn moeder in Duitsland op 28 april 2008, waarbij mij niet de cautie is gegeven (hetgeen op zich al onrechtmatig is bij een verdachtmaking), dan wel beantwoording van mijn vragen en dat ik hier van tevoren geen vertrouwen in had, derhalve heb ik de vragen schriftelijk gesteld en direct na het weekend, dat ik geen antwoorden kreeg ben ik naar het justitie departement gegaan voor tekst en uitleg en toen werd ik gearresteerd voor lokaalhuisvredebreuk! Ook toen hebben ze me getracht te psychiatriseren en toen ik enkele dagen later, als nog op de afgesproken tijd kwam, weigerde men mij tekst en uitleg, als ook inzage in het onrechtmatige valse dossier, hetgeen een gigantische inbreuk van vijf jaren is op mijn leefomgeving, levenssfeer en privacy en zelfs verboden is volgens alle wetboeken en verdragen. Ook op 11 december 2012 heb ik zo een nepafspraak gehad met de leden van de Dienst Veiligheid en Integriteit op het politiebureau in Zutphen, die vervolgens het schandaal rond de zaak Vaatstra en mij hebben opgezet rond de Kroning in 2013 met valse aanklachten via info, die ik aan hen heb gegeven in dit schandaal. Dit waren dus enkel pogingen om mijn deelname aan de verkiezingen te saboteren en mij weg te houden bij de Kroning!

Zie link: http://erwinlensinkvrij.nl/schandalige-brief-van-justitie-e…

Zie hier de beelden: https://www.youtube.com/watch?v=LxsXsG_G8Qw

- Je bent zelf vertrokken bij die stichting. Waar ben je sindsdien geweest en hoe ben je in Antwerpen beland? Waaarom ben je daar gebleven?

Het contract met Stichting Hier en de Gemeente Winterswijk, waar ik al vanaf het begin mijn twijfels over had, is wat mij betreft nooit getekend, vanwege contractbreuk en continu valse toezeggingen en beloften (ook bij de Opening Villa Mondriaan en het gebiedsverbod) door de Gemeente Winterswijk, die mij op 17 augustus of al eerder zelfs hebben getracht weer een inrichting in te rommelen. Bovendien waren er buitengewoon dubieuze zaken aan de hand, waarbij er mogelijk meerdere liquidatie pogingen, zowel van mijn persoon, als mijn nieuwe politieke organisatie, hetzij linksom, hetzij rechtsom, door mij zijn ontlopen…

- We hebben de site oranjerepublikeinsepiraten.nl bekeken. Daarover hebben we de volgende vragen:

- is het doel om deel te nemen aan de Tweede Kamerverkiezingen?

Het doel is om een nieuwe politieke c.q. verzetsorganisatie te organiseren, die het de Bilderberg gelieerde partijen en elementen binnen de PVDA, CDA, D66 en VVD, als ook PVV lastig, moeilijker en bekender te maken, als ook misstanden aan de kaak te stellen. De informele kandidaatstelling voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal is alleen al uit protest, sinds enige weken en maanden een feit. Of er daadwerkelijk deel genomen kan worden, zal pas duidelijk zijn in de weken van de formele kandidaatstelling bij de Kiesraad. In ieder geval is mijn deelname aan de verkiezingen voor de Waterschappen en de Provincie Gelderland, overduidelijk gesaboteerd, ook via samenzweringen en valse onrechtmatige arrestaties op cruciale data in het verkiezingsproces, zoals in de weken van het behalen van de ondersteuningsverklaringen. Derhalve heeft ook de valse veroordeling op 30 december 2014 plaats gevonden, waarbij ik valselijk door de Rechtbank in Zutphen tot nog eens 100 dagen cel ben veroordeeld, zogenaamd voorwaardelijk en dat via publicaties door de NOS en het ANP, die bij het proces en de veroordeling totaal afwezig waren.

- Is dit een initiatief van jou of is het een samenwerking tussen jou en Micha Kat?

Op dit moment is er een onafhankelijke samenwerking tussen mij, meerdere organisaties en personen. Dit initiatief is van mij en komt voort uit mijn onvrede, woede en frustratie omtrent dit schandaal, een nepparlement en andere schandalige zaken, als ook bijvoorbeeld rond politie en justitie en de sabotage van mijn deelname aan de verkiezingen in de Gemeente Nijmegen via of onder de vlag van de Piratenpartij. Aangezien Micha Kat, met zijn terechte beschuldigingen aan politie, justitie en de NOS hoofdredacteur in een zelfde moeilijke vaarwater als ik zit, is hij ook door zijn kandidaatstelling min of meer beter beschermd tegen het schandalige criminele gedrag vanuit politie, justitie, overheid en rechterlijke macht.

- Zijn er ook al andere mensen bij betrokken?

De organisatie zit nog in de opbouwfase, maar er is een voorlopig bestuur en een voorlopige kandidatenlijst, die toestanden als bij de Lijst Pim Fortuyn, zoveel mogelijk moet voorkomen. Figuren als Matt Herben zullen bij ons dus minder en hopelijk geen kans maken. Zelfs al zou er geen deelname aan welke verkiezingen, dan ook mogelijk zijn of behaald kunnen worden, de organisatie heeft via de bekend gemaakte kandidaten nu al invloed op de komende verkiezingen in enige mate! Andere personen en kandidaten worden uit veiligheidsoverwegingen nog niet bekend gemaakt.

- Je schrijft dat de opbouw van de partijorganisatie meer tijd vergde dan verwacht door jouw vertrek uit het politiedistrict Noordoost-Gelderland. Hoe zit dat in elkaar?

Politie en justitie proberen continu op slinkse wijze al mijn zaken te saboteren, aangezien het mij bekend is, dat de IRT affaire gewoon sinds 1994 is voortgezet, het overduidelijke bewijs daarvan is de zogenaamd nog steeds onopgeloste moordzaak Manuel Schadwald, gepleegd in aanwezigheid van prominent VVD-er en voormalig SG van Justitie, Joris Demmink, waarvan zelfs al filmbeelden bij de recherche bekend zijn of waren. Als de waarheid hierover onder het grote publiek bekend wordt, betekent dit in ieder geval het politieke einde van de VVD, D66 en enkele prominenten.

- Je schrijft dat premiers als Kok, Balkenende en Rutte marionetten van de Rockefellers en de Rothschilds zijn. Hoe zie je dat precies?

Het is volstrekt duidelijk, dat het premierschap van in ieder geval Mark Rutte en Balkenende is geregeld op de jaarlijkse Bilderberg Conferenties, zoals dit ook getracht is of getracht wordt te regelen met Alexander Pechtold en wellicht Geert Wilders. Bovendien zijn er onder deze premiers wel heel veel dubieuze zaken gebeurt, zoals “eerst het zuur, dan het zoet” en “iedereen krijgt er duizend euro bij”, als ook de moord op Pim Fortuyn, de beursgang van de ABN Amro Bank en de tweede inval in Irak onder het mom van “verboden massavernietigingswapens”, hetgeen een complete leugen bleek te zijn…

- je schrijft: ‘met de kennis van nu is het dan ook niet vreemd dat Pim Fortuyn zijn kandidaatstelling niet heeft overleefd’. Zie je Volkert van der Graaf als een marionet van de Rockefellers en de Rothschilds?

Volkert van der Graaf was mogelijk een patsy en een marionet van het disfunctionerende politie en justitie apparaat, onder Joris Demmink, Henk Wooldrik (PVDA) en Hans Holthuis via de nooit eerder opgeloste moord op milieu ambtenaar Chris van der Werken. In de relatie met Turkije en Joris Demmink, zou het niet vreemd zijn, als er een tweede schutter was, die onder het “bevel” van politiechef Magda Berndsen is weggevoerd via Schiphol. Hetzelfde is gebeurt in de zaak Marianne Vaatstra, waarbij de moordenaar Ali Hassan uit Irak naar Noorwegen is verscheept, drie jaar eerder, door Joris Demmink en waarbij Magda Berndsen de rol van hoofd doofpot op zich heeft genomen enkele jaren lang in Friesland, al vorens ze op vreemde wijze in de Tweede Kamer kwam. Jasper Steringa heeft de moord op Marianne Vaatstra dus niet gepleegd en is tijdens mijn detenties, onder meer in Duitsland, valselijk veroordeeld. Ook in de moord op president JFK schijnt dit volgens onderzoeker Wim Dankbaar gebeurt te zijn met een tweede schutter als maffiosso John Roselli, die dit bekend heeft, later in detentie.

- Er zijn een paar kwesties in Winterswijk waar jij mee in verband wordt gebracht. Zoals de verspreiding van dvd’s in een flat aan de Europalaan. Had jij daar iets mee te maken? Ook circuleerde een neptwitteraccount van de Winterswijkse wijkagent Willem Saris. Had je daar iets mee te maken?

Met de verspreiding van Dvd’s in Winterswijk heb ik niets te maken en daar had ik geen weet van, totdat de pers met “anonieme bronnen” aankwamen, die mij beschuldigden. Mijn vermoeden is dat de valse wijkagent Willem Saris dit rond heeft gemaild, zoals hij en de rest van de politie in Gelderland, ook al eerder, onder meer rond Prinsjesdag 2010, de Kroning in 2013 en mijn deelname aan de verkiezingen in de Gemeente Nijmegen en eigenlijk voortdurend, sinds 28 april 2008 op zeer extreme wijze valselijk, lasterlijk, smadelijk, stalking -achtig continu bezig zijn om mij op criminele wijze onrechtmatig te benadelen en te duperen en zwart te maken en een keer is mijn geduld daarbij wel op, als continu het spreekwoordelijke “bloed onder je nagels” vandaan gehaald wordt! Later zal ik hier nog op terug komen…

- Ben je van plan naar Winterswijk terug te komen of ben je bang dat je dan meteen wordt opgepakt?

Op een gegeven moment zal ik vast wel naar Winterswijk en de Achterhoek komen, maar met enkele of een aantal personen wil ik niets meer te maken hebben in de toekomst en die moeten buiten mijn buurt en mijn zaken blijven met hun slechte schandalige bedoelingen, vanwege gigantische schade, die ze al expres en zonder goede reden veroorzaakt hebben. Hopelijk is dat een keer duidelijk nu! Op dit moment heb ik echter eerst nog een aantal andere (reis)plannen… Een arrestatie in de Achterhoek is onwaarschijnlijk, laten ze eerst Joris Demmink maar eens arresteren…

——————————————————————————–
Date: Tue, 1 Mar 2016 11:27:38 +0100
Subject: Fwd: conceptje vragen
From: d.esselink@gelderlander.nl
To: gw_lensink@hotmail.com

Dag Erwin,

We willen nog graag even terugkomen op onze mailwisseling van vorige week. Helaas is de afspraak misgelopen, maar misschien kunnen we via de mail wel iets verder komen. We hebben jouw website bekeken en we hebben ook wat vragen over waarom je in Antwerpen bent teruggekomen.

- In je vorige mail schreef je dat je het graag wilde hebben over de Rothschilds, de Rockefellers, de New World Order en Bilderberg. Welke rol spelen zij in de onderwerpen waarmee jij je bezighoudt?
- We hebben begrepen dat je eind vorig jaar door de politie uit het huis van je vader bent gehaald en bent overgebracht naar de Stichting Hier. Waarom en hoe is dat volgens jou gebeurd?

- Je bent zelf vertrokken bij die stichting. Waar ben je sindsdien geweest en hoe ben je in Antwerpen beland? Waaarom ben je daar gebleven?

- We hebben de site oranjerepublikeinsepiraten.nl bekeken. Daarover hebben we de volgende vragen:

- is het doel om deel te nemen aan de Tweede Kamerverkiezingen?

- Is dit een initiatief van jou of is het een samenwerking tussen jou en Micha Kat?

- Zijn er ook al andere mensen bij betrokken?

- Je schrijft dat de opbouw van de partijorganisatie meer tijd vergde dan verwacht door jouw vertrek uit het politiedistrict Noordoost-Gelderland. Hoe zit dat in elkaar?

- Je schrijft dat premiers als Kok, Balkenende en Rutte marionetten van de Rockefellers en de Rothschilds zijn. Hoe zie je dat precies?

- je schrijft: ‘met de kennis van nu is het dan ook niet vreemd dat Pim Fortuyn zijn kandidaatstelling niet heeft overleefd’. Zie je Volkert van der Graaf als een marionet van de Rockefellers en de Rothschilds?

- Er zijn een paar kwesties in Winterswijk waar jij mee in verband wordt gebracht. Zoals de verspreiding van dvd’s in een flat aan de Europalaan. Had jij daar iets mee te maken? Ook circuleerde een neptwitteraccount van de Winterswijkse wijkagent Willem Saris. Had je daar iets mee te maken?

- Ben je van plan naar Winterswijk terug te komen of ben je bang dat je dan meteen wordt opgepakt?

mvg

Rob Berends en Domien Esselink

Bas Bruinsma

Per direct beschikbaar voor een nieuwe uitdaging 06-31697296
Enschede en omgeving, NederlandMechanische of industriële techniek

Vorig
SANOVO TECHNOLOGY GROUP,
Hencon,
Interwand

Opleiding
Graafschap college

239
connecties

Word lid van LinkedIn en krijg toegang tot het volledige profiel van Bas Bruinsma. Het is gratis!

Als lid van LinkedIn maakt u deel uit van een netwerk van 400 miljoen professionals die connecties, ideeën en carrièrekansen delen.
•Bekijk wie u allebei kent
•Word voorgesteld
•Neem rechtstreeks contact op met Bas Bruinsma
Bekijk het volledige profiel van Bas Bruinsma

Ervaring

SANOVO TECHNOLOGY GROUP

Purchaser.

SANOVO TECHNOLOGY GROUP

februari 2014 – mei 2015 (1 jaar 4 maanden)Nederland

Inkoper Sanovo technology Netherlands
Werkzaamheden bestaande uit,
Het dagelijks verwerken van MRP in Navision
Manen rappelleren van lopende bestellingen, Kan Ban bestellingen plaatsen, telefonisch contact houden met de leveranciers m.b.t.. bestellingen, Troubleshooter in de Productie, dat wil zeggen de problemen die zich voor doen op de werkvloer ( onderdelen die niet passen, niet kloppende tekeningen, of onderdelen die niet tijdig binnen zijn ) het probleem traceren en oplossen zodat deze fouten niet meer voorkomen.

Hencon

Purchaser

Hencon

november 2011 – juli 2013 (1 jaar 9 maanden)

Werkzaamheden bestaande uit,
Voorraad beheer, offertes opvragen prijzen onderhandelingen met huidige en nieuwe leveranciers,
Nieuwe toeleveranciers zoeken van verschillende producten,
Overleg plegen met de engineering of deze ook aan de gestelde eisen voldoen.
Orderbevestigingen/facturen controleren.
Ruime ervaring opgedaan met Exact.
Hierbij was ik verantwoordelijk voor de inkoop kant
voor de Wellink Ceasar ( bosbouwtak van Hencon) De John Deere onderdelen harvesters en uitrijders,

Interwand

Purchase Assistant

Interwand

2011 – 2011 (minder dan een jaar)

Ondersteuning hoofd inkoop, project matige bestellingen doen van complete kantoor inrichtingen.
Denkende hierbij aan: deuren, kozijnen, profielen, hang en sluitwerk.

Sales

Radio Obbink B.V.

januari 2007 – december 2010 (4 jaar)

Verkopen van wit en bruingoed, klanten adviseren in de aankopen, neven activiteit was repareren van pc`s en laptops.

Vaardigheden
Purchasing
Social Media
Navision
exact
MRP
Communication
Sales
Microsoft Office
windows
Microsoft Excel

Talen

Duits

Professionele werkvaardigheid

Engels

Professionele werkvaardigheid

Nederlands

Moedertaal of tweetalig

Opleiding

Graafschap college

Service medewerker Ict, studie

2005 – 2007

Marianum

Metaal opleiding

STATEMENT VAN EN OOK OVER HET ARTIKEL IN DE GELDERLANDER:

Beste heer Berends en Esselink,

Jullie artikel staat vol met bullshit! Wie is de opdrachtgever van jullie artikel en welke personen, vinden dat ik zo min mogelijk aandacht moet krijgen? Wat is eigenlijk het doel van dit idiote artikel?

Erwin

——————————————————————————–
From: gw_lensink@hotmail.com
To: r.berends@gelderlander.nl
CC: gwe_lensink@hotmail.com; d.esselink@gelderlander.nl; gw_lensink@hotmail.com
Subject: RE: eis tot rectificatie!
Date: Mon, 14 Mar 2016 14:41:30 +0100

En dat het niet is gelukt om mij een inrichting te krijgen, omdat ik niet zou hebben mee gewerkt bij het Pieter Baan Centrum is ook klinkklare onzin! Er ligt een tegenrapport van dr. Bram Bakker, dat het rapport van het Pieter Baan weerlegt. Het rapport van het PBC is onzin, net als jullie suggestieve en insinuatie artikel!

——————————————————————————–
From: gw_lensink@hotmail.com
To: r.berends@gelderlander.nl
CC: gwe_lensink@hotmail.com; d.esselink@gelderlander.nl; gw_lensink@hotmail.com
Subject: RE: eis tot rectificatie!
Date: Mon, 14 Mar 2016 14:32:50 +0100

Wat een onzin, gaan jullie nu nog pretenderen, dat mijn grootvader in de Tweede Wereldoorlog is omgekomen, terwijl dat niet zo is?

Dag Erwin,

we mogen praten met wie we willen en hebben jou ook vragen voorgelegd. We hebben jou behandeld als ieder ander. Morgen verschijnt er een verhaal in De Gelderlander en dat is indirect het gevolg van het feit dat jezelf de nationale publiciteit hebt opgezocht. Ook daarna doe je herhaaldelijk pogingen (ook politiek) voor het nationale voetlicht te komen. Na de actie bij Villa Mondriaan is ons opgedragen dit verhaal te maken, hetgeen we zo afgewogen mogelijk hebben gedaan. Ook jouw denkbeelden/beweegredenen komen daarbij aan bod.

mvg

Domien

Subject: RE: Parodieaccount???
Date: Mon, 14 Mar 2016 09:28:57 +0000

Domien,

Dat zou ik graag willen controleren door van jou, het artikel of de tekst in mijn mailbox te ontvangen. Ik ben namelijk al niet akkoord met de titel en de inleiding, die terug te vinden zijn op www.gelderlander.nl. Ook de quote, dat ik nota bene gezegd zou hebben, dat ik “mij zorgen zou maken over hoe het nu verder moet” is totale bullshit en waar heb je mij dat zien zeggen of mailen? Het volstrekt tegenovergestelde is namelijk het geval, ik ben meer woedend over de schade die mij expres is berokkend en dat nu al jarenlang! Wat is eigenlijk het doel van dit “verhaal”? Wie worden er nog meer zo lasterlijk behandeld dan ik dan?

Erwin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>