Landsadvocaat Pels Rijcken en Staat houden schandaalzaken in doofpot!

Als eerste wil ik in dit nieuwe artikel even kort een aantal zaken bekend maken. Door tijdgebrek, maar ook door acute problemen, als de onttrekking van een advocatenkantoor, was het voor mij, zeker de afgelopen twee maanden alle hens aan dek. Derhalve heb ik het aantal wekelijkse columns op www.oranjerepublikeinsepiraten.nl op vijf gehouden, te meer daar er ook nog aanpassingen aan de website, qua format gedaan zullen moeten worden. Verder heb ik de artikelen, eigenlijk al sinds eind vorig jaar of begin dit jaar (jaarwisseling 2015 / 2016) door tijdgebrek en andere zaken, niet goed kunnen afwerken, zoals ik van plan was, dus daar zal mogelijk nog aangewerkt worden, zoals aan de recente artikelen betreffende het artikel van De Gelderlander, als ook de onzinberichtgevingen over de twitter accounts en mijn beweegredenen in deze.

Verder was ik eigenlijk van plan, begin dit jaar een jaaroverzicht te publiceren van vorig jaar, maar ook dat is er nog niet van gekomen, simpel door tijdgebrek en moeilijk werkbare omstandigheden de afgelopen maanden of het afgelopen jaar… Het eerste deel van deze mededelingen, zal ik ook publiceren op www.oranjerepublikeinsepiraten.nl en mijn verwachting is, dat het tijdens de lente en zomer ook even onregelmatiger wordt met publicatie van zaken op die website. Het doel is nog steeds om zo snel mogelijk of in ieder geval binnen vijf jaren deel te nemen aan verkiezingen (SMART) met de ORP / ORDA en die plannen zullen gedeeltelijk en uiteindelijk volledig nader uitgelegd worden via dat kanaal en mogelijk ook andere kanalen.

Ook heb ik de afgelopen maand en jaren, sinds de moord op Els Borst en alle geluiden en geruchten, die daaromtrent die zaak in de gaten gehouden. Het “proces” tegen Bart van U. ( Urk) heb ik redelijk kunnen volgen en ook die veroordeling van Bart van U. voor de moord op Els Borst is voor mij behoorlijk twijfelachtig, sterker nog, ik zou hem op basis van de beschikbare informatie vrij spreken, daar er meer dan gerede twijfel is over zijn schuld inzake de zaak Els Borst. Ook de vele gelijkenissen bij de zaak Els Borst / Bart van U. en de zaak Marianne Vaatstra / Jasper S. (Steringa), waarbij Ali Hassan de moord op Marianne Vaatstra in 1999 heeft gepleegd, zijn daartoe aanleiding en uitermate opvallend. Later wil ik dit onderbouwen met een artikel of column, aangaande deze zaak via de website of websites. Ook wil ik daaropvolgend aandacht besteden aan andere dubieuze moordzaken als de zaak Meinoud Rost van Tonningen, Christiaan Lindemans, Pim Fortuyn, Maarten van Traa en Manuel Schadwald. Hier kom ik later op terug…

Naar aanleiding van de getuigenverhoren de afgelopen drie dagen in de zaak Bart van Well versus de Staat bij de Rechtbank in Amsterdam, die ik behoorlijk goed, weliswaar van afstand, heb proberen te volgen, wil ik een artikel schrijven, dat daarmee van belang is en daarbij zaken bekend maken in verband met het verhoor van Fred Teeven morgenvroeg. Ook ik heb een procedure lopen tegen de Nederlandse Staat en heb daarbij net als Bart van Well / SAP Advocaten te maken met de landsadvocaat Pels Rijcken. In de procedure probeert Bart van Well aan te tonen, dat prostitutie onder minderjarige jongens werd “gedoogd” door de Nederlandse Staat. Nu heb ik minder interesse daarin, net als bijvoorbeeld ex-gevangenisdirecteur Bart Molenkamp en de heer Poot van Chipshol, dat al hebben aangegeven, maar deze zaken en andere zaken, lijken sterke banden te hebben met de IRT Affaire en te zorgen voor gigantische grote schandalen in Nederland, waardoor er een enorme rechtsongelijkheid ontstaat en de rechtstaat non-existent is in Nederland.

Dit alles heb ik in het verleden zelf al mogen ervaren in al mijn strafzaken, sinds 28 april 2008 ( het overlijden van mijn moeder in Duitsland ) en bij het grote publiek, zal dit pas bekend zijn sinds Prinsjesdag 2010, toen er een ellenlang proces is gestart met betrekking tot de waxinelichthouder zaak. Nog steeds heb ik daar naar mijn mening geen recht in kunnen krijgen en is er geen recht gesproken…

In verband met de getuigenverhoren van deze week, is er echter een overlapping, sinds in 2011 mij personen van JDTV ( Joris Demmink TV ) in detentie hebben bezocht en ik mij sindsdien verder ben gaan verdiepen in deze zaak en andere zaken. Ik ben daarbij inmiddels meer dan overtuigd, dat het helemaal mis en fout zit bij de Nederlandse politie, justitie, delen van de politiek, pers en Main-Stream-Media. Reeds vorig jaar heb ik daarom persoonlijk contact opgenomen met de Ministers van Justitie Opstelten (Terborg) en zijn opvolger Ard van der Steur (Den Haag) om te protesteren in de gang van al mijn persoonlijke zaken in relatie tot de zaken Manuel Schadwald en Marianne Vaatstra vooral… Ook heb ik getracht meermalen contact te krijgen met de Commissie Oosting vorig en dit jaar, maar dit is tot op heden nog niet gelukt.

In de verhoren is afgelopen week dan ook wel degelijk nieuw feitenmateriaal naar buiten gekomen. Micha Kat had via Maud Oortwijn een oud verslag opnieuw opgediept, waarbij de dubieuze rol van rechter Bauduin van de Amsterdamse Rechtbank nog eens naar boven is gekomen en die ik nog niet direct kende of in ieder geval had herkent in verband met de pedofiele aantijgingen aan het adres van Hofadvocaat Frits Salomonson: https://maudoortwijn.files.wordpress.com/2013/02/1-salomon-claus-in-must-biesemaat.pdf

Link naar het artikel van ROL en Micha Kat: http://revolutionaironline.com/aantekeningen-uit-de-jesse-owens-pedo-goelag/

Het hele artikel, is in verband met de getuigenverhoren en de deplorabele stand van zaken met betrekking tot politie en justitie, als ook een pedofiel netwerk rond de “Koninklijke” Familie interessant en heb ik derhalve onderaan opgenomen van dit artikel. Echter mijn verbazing of beter gezegd oog viel toen ik het volgende las:

“n dat proces werden Houben en Sietsema tegen een t
elkens op te leggen dwangsom van
25.000 gulden veroordeeld te zwijgen over eventuele
pedofiele contacten van Salomonson.
Rechter F. G. Baudoin negeerde volgens een getuige
in dit proces ook een bij een notaris
opgemaakte beëdigde verklaring van een echtpaar dat
zij Prins Claus in een bordeel hadden
gezien in een ‘compromitterende’ houding met een 12
- tot 13-jarige jongen. Het Parool van
30 november 1999 heeft het echter over: “Een getuig
e a decharge die alleen door de rechter-
commissaris of achter gesloten deuren wilde worden
gehoord en die zou hebben gezien dat
klager seksuele gemeenschap met een kind van tien t
ot dertien jaar had, werd door de
rechtbank niet toegelaten.“ Dat jongens die zich in
de Amsterdamse homo-scene als escort
waagden risico’s liepen als ze een boekje open dede
n over belangrijke personen getuigt BvW.
Hij moest volgens zijn zeggen van de recherche Kenn
emerland in een hotel in Hoofddorp via
een boek met foto’s mensen aanwijzen. “Daar waren o
ok hooggeplaatste personen bij.” BvW:
“Er is ook op mij twee tot drie keer geschoten vanu
it het Zuiderpark in Den Haag. Ik heb
aangifte gedaan maar die is niet meer terug te vind
en.” BvW bevestigt in enkele
telefongesprekken tegenover Must dat JtB de waarhei
d verteld heeft. BvW: “Niemand gelooft
mij omdat ik een verleden heb van prostitutie en oo
k wel eens wat crimineels heb gedaan.” In
elk geval had de informatie of foto’s waarover zulk
e jongens konden beschikken waarde voor
criminelen of inlichtingendiensten om mensen te cha
nteren. Een belangrijk argument om deze
verhalen met een enigszins Dutroux-achtige lading n
iet al te snel naar het land der fabelen te
verwijzen ook al verloren toen juridisch gezien Hou
ben en Sietsema het van Salomonson. ”

Daarbij is dus voor mij definitief vast komen te staan, dat rechter Bauduin een dubieuze rol vervuld in de Rechtbank Amsterdam, te meer daar hij als voorzitter betrokken was bij de moordzaak Pim Fortuyn en Volkert van der G. ( Graaf), als ook de afleidingsmanouvre van mijn zaak rond Prinsjesdag 2010 in Den Haag, via de Robert M. en het Hofnarretje zaak. Ook is rechter Bauduin betrokken als lid van de Commissie Oosting, die dus nu al circa een jaar weigert contact met mij op te nemen in deze schandalen! Verder kwam ik via een zoekactie gisteren ook een bericht tegen, dat rechter Bauduin in het verleden al vaker dubieus in het nieuws is geweest, namelijk via Pownews website, als lid van het bestuur van het Marokko Fonds, terwijl hij ook lid was van de wrakingskamer, die de wraking van de rechters moest beoordelen in de zaak Geert Wilders. En nu blijkt, rechter Bauduin dus in de zaak Salomonson dubieus of vals te hebben gehandeld. Reeds na eerdere constateringen, heb ik daarom besloten, meer dan een maand geleden de Rechtbank Amsterdam te wraken, maar de stand van zaken daaromtrent is mij tot op heden onbekend!!!

In verband met de getuigenverhoren en het verhoor van Fred Teeven wil ik nu vandaag ook het bewijsmateriaal publiceren, dat de Nederlandse Staat en advocatenkantoor Pels Rijcken, schandalige zaken in de doofpot proberen te houden en dat kan via publicatie van mijn mails aan Pels Rijcken in mijn eigen procedures, waarbij advocaat Nieuwland, ondanks een veel-fout van onrechtmatige daden jegens mij, niet erkent dat er sprake is van onrechtmatige daden. Rara, hoe kan dat?

 

Van:  GW Lensink (gw_lensink@hotmail.com)
Verzonden: woensdag 30 maart 2016 17:20:50
Aan: gc.nieuwland@pelsrijcken.nl (gc.nieuwland@pelsrijcken.nl); sp@tweedekamer.nl (sp@tweedekamer.nl); spfractie@tweedekamer.nl (spfractie@tweedekamer.nl); partijvoordedieren@tweedekamer.nl (partijvoordedieren@tweedekamer.nl); info@bontesvanklaveren.nl (info@bontesvanklaveren.nl); christenunie@tweedekamer.nl (christenunie@tweedekamer.nl); groenlinks@tweedekamer.nl (groenlinks@tweedekamer.nl); pvv.publiek@tweedekamer.nl (pvv.publiek@tweedekamer.nl); info@pelsrijcken.nl (info@pelsrijcken.nl); GWE Lensink (gwe_lensink@hotmail.com)
CC: ellen.plukaard@pelsrijcken.nl (ellen.plukaard@pelsrijcken.nl); elmer.vanderkamp@pelsrijcken.nl (elmer.vanderkamp@pelsrijcken.nl); erika.wies@pelsrijcken.nl (erika.wies@pelsrijcken.nl); etta.eringa@pelsrijcken.nl (etta.eringa@pelsrijcken.nl); femke.ruitenbeek@pelsrijcken.nl (femke.ruitenbeek@pelsrijcken.nl); femke.vanherk@pelsrijcken.nl (femke.vanherk@pelsrijcken.nl); floortje.debruijn@pelsrijcken.nl (floortje.debruijn@pelsrijcken.nl); folkert.bolkestein@pelsrijcken.nl (folkert.bolkestein@pelsrijcken.nl); francien.lekkerkerker@pelsrijcken.nl (francien.lekkerkerker@pelsrijcken.nl); frank.oranje@pelsrijcken.nl (frank.oranje@pelsrijcken.nl); marieke.devries@pelsrijcken.nl (marieke.devries@pelsrijcken.nl); GW Lensink (gw_lensink@hotmail.com)
Geachte heer Nieuwland,

Bij deze wijs ik u er op, dat u en de Nederlandse Staat nog steeds onrechtmatig handelen door de moord op Manuel Schadwald door onder meer Joris Demmink en Leo van Gasselt in de doofpot te houden of te stoppen en niet te erkennen, dat er meermalen en schandalig onrechtmatig jegens mij is gehandeld sinds het overlijden van mijn moeder in DUITSLAND op 28 april 2008! Wanneer gaan de Commissie Oosting en de Commissie Justitie hierover contact met mij opnemen? Graag wil ik van u weten, wanneer dit erkent gaat worden door de Nederlandse Staat?

Erwin Lensink


From: gw_lensink@hotmail.com
To: gw_lensink@hotmail.com; gc.nieuwland@pelsrijcken.nl; sp@tweedekamer.nl; spfractie@tweedekamer.nl; partijvoordedieren@tweedekamer.nl; info@bontesvanklaveren.nl; christenunie@tweedekamer.nl; groenlinks@tweedekamer.nl; pvv.publiek@tweedekamer.nl; info@pelsrijcken.nl; gwe_lensink@hotmail.com
CC: ellen.plukaard@pelsrijcken.nl; elmer.vanderkamp@pelsrijcken.nl; erika.wies@pelsrijcken.nl; etta.eringa@pelsrijcken.nl; femke.ruitenbeek@pelsrijcken.nl; femke.vanherk@pelsrijcken.nl; floortje.debruijn@pelsrijcken.nl; folkert.bolkestein@pelsrijcken.nl; francien.lekkerkerker@pelsrijcken.nl; frank.oranje@pelsrijcken.nl; marieke.devries@pelsrijcken.nl
Subject: FW: Lensink versus de Staat, vordering tot onmiddellijk persoonlijk contact met Minister van Justitie en Commissie Oosting in dit schandaal!
Date: Wed, 16 Mar 2016 18:15:40 +0100


From: gwe_lensink@hotmail.com
To: gw_lensink@hotmail.com; gc.nieuwland@pelsrijcken.nl; sp@tweedekamer.nl; spfractie@tweedekamer.nl; partijvoordedieren@tweedekamer.nl; info@bontesvanklaveren.nl; christenunie@tweedekamer.nl; groenlinks@tweedekamer.nl; pvv.publiek@tweedekamer.nl; info@pelsrijcken.nl; gwe_lensink@hotmail.com
CC: aartjan.vanderven@pelsrijcken.nl; allard.knook@pelsrijcken.nl; ameer.muhammad@pelsrijcken.nl; amy.elzakkers@pelsrijcken.nl; cna-bureau.rb.den.haag@rechtspraak.nl; andre.tenbroeke@pelsrijcken.nl; annellyke.mellema@pelsrijcken.nl; annette.dejong@pelsrijcken.nl; arno.geleijnse@pelsrijcken.nl; arnoud.boorsma@pelsrijcken.nl; bente.sturm@pelsrijcken.nl; berendjan.drijber@pelsrijcken.nl; bibiane.vroegindewey@pelsrijcken.nl; bram.martin@pelsrijcken.nl; carola.jongens@pelsrijcken.nl; carolijn.crol@pelsrijcken.nl; ceciel.konings@pelsrijcken.nl; cecile.bitter@pelsrijcken.nl; cees.dezeeuw@pelsrijcken.nl; christian.vanmegchelen@pelsrijcken.nl; christie.warnink@pelsrijcken.nl; christina.muntinghe@pelsrijcken.nl; christine.vreede@pelsrijcken.nl; daniel.ohmann@pelsrijcken.nl; danielle.roelands@pelsrijcken.nl; diederik.woltersruckert@pelsrijcken.nl; dieuwertje.stolwijk@pelsrijcken.nl; edward.brans@pelsrijcken.nl; elisa.palm@pelsrijcken.nl; elisabeth.pietermaat@pelsrijcken.nl
Subject: RE: Staat versus Lensink, vordering tot onmiddellijk persoonlijk contact met Minister van Justitie en Commissie Oosting in dit schandaal!
Date: Wed, 16 Mar 2016 17:05:24 +0000

Geachte advocaten van de Staat, MR G.C. Nieuwland van Pels Rijcken en Heijkant Advocaten,

Mijn geduld is al jaren schoon op en derhalve eis ik een aantal zaken bij de wrakingszitting, als ook in dit proces en dit betekent onder meer direct contact met de Commissie Oosting in dit schandaal, als ook andere zaken! Ik eis, dat jullie beiden mijn wraking indienen bij de Rechtbanken Den Haag en Amsterdam, waarna mijn instructies opgevolgd gaan worden in deze en jullie slechts optreden als intermediair!

Immers heb ik de nu al jarenlange schade geleden en drie jaar in politieke detentie gezeten, vanwege een hele reeks van onrechtmatige daden vanuit de overheid en allerlei crimineel handelende ambtenaren, onder meer bij politie justitie, en verder via derden en handlangers en niet jullie! En als jullie de meervoudige kamer van de Rechtbank Amsterdam zo bijzonder vinden, dan werpen jullie zelf maar een waxinelichthouder tegen de Gouden Koets of voer zelf maar het protest uit, maar ik heb niet zoveel inspanningen en schade geleden om jullie het hier als advocaten even te laten verprutsen allemaal, omdat jullie het zogenaamd beter weten, hetgeen jullie blijkens jullie pleidooien, dus absoluut niet doen!

Het pleidooi van Pels Rijcken is zelfs complete quatsch en dan wordt daar ook nog aangegeven, dat ik het zo ongeveer volledig eens zou zijn met dat pleidooi! Complete onzin dus, waar ik niet langer mee akkoord ga en zelfs helemaal niet mee akkoord ga! Bij voorbaat dank! Hoogachtend,

Erwin Lensink

Gerrit Willem (Erwin) Lensink
Beuksveld 26
7104 BD Winterswijk-Meddo

Winterswijk, 1 maart 2015

Rechtbank Den Haag
Postbus 20302
2500 EH Den Haag

Rechtbank Amsterdam
Postbus 84500
1080 BN Amsterdam

Rechtbank Zutphen
Postbus 9008
7200 GJ Zutphen

Gerechtshof Arnhem
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Betreft: wraking zaaknummer C/09/00497165 en rolnummer 2015/1109

Geachte heren / mevrouw,

In verband met de gigantische misstanden bij politie, justitie en de rechterlijke macht in Nederland wil ik een wraking uitvoeren in mijn procedure tegen de Staat der Nederlanden, zowel bij de Rechtbank Den Haag met terugwerkende kracht, als ook vooral bij de Rechtbank Amsterdam, waarnaar de zaak doorverwezen is, mede in verband met de dienstbetrekking van de heer M.R. F.G. Bauduin, tevens benoemd “onafhankelijk” lid van de Commissie Oosting!

Inmiddels is het zelfs mijn persoonlijke overtuiging en tot 30 december 2014 had ik die overtuiging nog niet echt, dat ook alle advocaten in Nederland al jaren in gebreke blijven in al mijn zaken en diverse andere schandalen en dat het hen vooral te doen is om geld als inkomstenbron en het belang van de cliënten, mijn persoon, de Nederlandse rechtstaat of Nederlanders daar ver achteraan komt! Het bewijs daarvan is de recente stakingen van de rechterlijke macht, politie en advocatuur, maar niet om op te komen voor misstanden, de “rechtstaat” of burgers, enkel alleen wel voor of vanwege de bezuinigingen op de eigen beroepsgroep. Mijn onvrede is derhalve heel en gigantisch groot!

Vandaar, dat ik met deze wraking mijn onvrede, woede en frustratie kenbaar wil maken aan de rechterlijke macht, als ook aan de advocaten, ook al mijn (eigen voormalige) advocaten en het advocatenkantoor Pels Rijcken, namens en aan de Staat der Nederlanden! Het advocatenkantoor Pels Rijcken weigert namelijk in te gaan op de schandalige zaak rond het overlijden van mijn moeder op 28 april 2008 in DUITSLAND, waarbij mij niet de cautie is gegeven en er schijnbaar vanaf 2008 tot en met 2013 een vals onrechtmatig onderzoek heeft plaats gevonden door de Nederlandse politie en justitie en hoe dit zich verhoudt tot de vermissings- c.q. moordzaak Manuel Schadwald, gepleegd door Joris Demmink, Leo van Gasselt en Gerrie Ullrich in 1994 in het arrondissement Amsterdam. Ook heeft de Commissie Oosting geweigerd de afgelopen jaren op mijn berichten, correspondentie en het afleveren van twee boeken van het Vaatstra Complot in te gaan! Het advocatenkantoor Pels Rijcken en de advocaat MR G.C. Nieuwland probeert het zelfde te bewerkstelligen en mijn eigen advocaten laten het maar gebeuren en falen ook al meer dan een jaar, zo niet jarenlang al hopeloos. Derhalve heb ik besloten, mede vanwege een conflict, dat ik in al mijn zaken nu geacht moet worden Dominus Litus te zijn, te meer daar er een bron van conflict tussen mij en mijn advocaten daarover ligt! Dit betekent, dat advocaten en advocatenkantoren enkel en alleen mij nog juridische bijstand en advies kunnen leveren en desnoods legt de rechterlijke macht dit bij weigering maar dwingend op aan advocaten of advocatenkantoren, want de huidige situatie slaat nergens meer op en dit al jarenlang niet! De situatie is zelfs zo, dat ik al een half jaar van ieder inkomen buitengesloten ben en vanwege de misstanden de ruiten bij Villa Mondriaan onder meer heb moeten inwerpen in verband met het rapport van de Commissie Oosting en de schandalige houding van politiek, politie, justitie, advocatuur en rechterlijke macht in deze!

Dit heeft mij uiteindelijk doen besluiten de zaak van de Rechtbank Den Haag naar de Rechtbank Amsterdam te laten doorverwijzen en dan een wraking uit te voeren uit protest tegen deze gang van zaken. Primair betekent dit, dat ik een schadevergoeding en een aantal andere zaken wens, niet op basis van negentien maanden teveel in detentie, maar op basis van de valse onrechtmatige strafvervolging in de zaak van mijn moeder in Duitsland en alle onherstelbare persoonlijke schade sedert dien aan mijn persoon, mijn leven en persoonlijke levenssfeer en omgeving! Die schade is niet eens meer te herstellen of ik nu miljoenen of miljarden euro’s krijg of niet, de tijd in politieke detentie en andere persoonlijke schade is inmiddels zo enorm, dat deze deels permanent zal zijn voor mijn verdere leven! Secundair kan pas het pleidooi van mijn advocaten gevolgd worden en ik verwijt mijn eigen advocaten en advocatenkantoor zelfs, dat ik misleidt en niet goed op de hoogte gesteld wordt in al deze zaken en mijn eigen pleidooien niet zijn toegevoegd!

Met terugwerkende kracht voer ik daarom een wraking uit op rolrechter M.R. Alwin en de comparitie rechters M.R. D.R. Glass, M.R. W.A.G.W.J. Ferenschild en M.R. M.J. Van Cleef-Metsaars van de Rechtbank Den Haag, als ook de bij mij nog onbekende comparitie rechters van de Rechtbank Amsterdam en desnoods de gehele rechterlijke macht in Amsterdam! Daaraan ten grondslag leg ik de volgende zaken, dat rechter M.R. F.G. Bauduin werkzaam is bij de Rechtbank in Amsterdam en net als rolrechter M.R. Alwin betrokken is geweest in onderhavig schandaal, namelijk als voorzitter van de meervoudige strafkamer van de rechtszaak in het Hofnarretje, die naar mijn overtuiging is opgezet als afleiding manouvre van de waxinelichthouder zaak van de Rechtbank in Den Haag door justitie. Niet alleen is dit een reden om over te gaan op wraking, ook was M.R. F.G. Bauduin voorzitter van de rechtszaak bij de moord op Pim Fortuyn, waarbij het mijn overtuiging is, dat Volkert van der G. niet de enige dader is geweest. Het bewijs daarvan is onder meer informatie, die de auteur Ine Veen, inzake de moord op Pim Fortuyn, als ook de Werkgroep Morkhoven, inzake het Hofnarretje mij inmiddels hebben verschaft! Deze wraking moet tot doel hebben, dat de Rechtbank Amsterdam M.R. F.G. Bauduin oproept als getuige en informeert over de wraking en aldus de gehele Commissie Oosting, die zowel de Tweede Kamer, als de Commissie Veiligheid en Justitie informeert over dit schandaal, waarna er een Raad voor Rechtsherstel wordt georganiseerd met een soort van Raad van Commissarissen (controle raad) met daarin de leden Gerrit Willem (Erwin) Lensink, drs. Micha Kat en Ton Hofstede. Bovendien wil ik direct een voorschot ontvangen op mijn schadevergoedingsverzoek, aangezien ik nu al jarenlang op meer dan schandalige wijze schade lijdt.

Desnoods roept de wrakingskamer als tweede getuige maar Ard van der Steur en als derde getuige Joris Demmink op, al tijdens de wrakingszitting, aangezien ik de Minister van Justitie vorig jaar over deze schandalen heb aangesproken en hij beloofde er zich in te verdiepen! Daarmee is het voorgaande rapport van de Commissie Oosting volstrekte kul! Na deze wraking wordt er verder gekeken in deze zaak, maar ik verzoek en eis dringend, dat de gehele rechterlijke macht eens tempo maakt in dit gigantische fiasco, dat schijnbaar al sinds 1994 speelt en ik ook nog eens via belastingen, BTW en boetes mag gaan betalen, terwijl ik al sinds 28 april 2008 op gigantische wijze schade oploop en onrechtmatig benadeeld wordt telkens, waaruit overduidelijk de partijdigheid, afhankelijkheid en vooringenomenheid van de rechterlijke macht blijkt in Nederland. De zogenaamd onopgeloste moordzaak Manuel Schadwald bewijst, dat de IRT affaire zich gewoon bij politie en justitie sinds 1994 heeft voortgezet, aangezien deze organisaties worden gerund door criminelen, mogelijk binnen de politiek, eigen gelederen en andere organisaties of personen. Hopelijk bent u hiermee voldoende op de hoogte gesteld. Meer informatie volgt via de post met bijlagen, als ook tijdens de zitting. Ik verzoek een wrakingszitting te organiseren, waarbij de drie getuigen opgeroepen kunnen worden en wel onmiddellijk! Graag wil ik via mijn advocaten weten, hoe en op welke wijze de rechterlijke macht, de regering en de Staten-Generaal mijn veiligheid en vrijheid daarbij gaan garanderen! Hoogachtend,

Gerrit Willem (Erwin) Lensink


From: gwe_lensink@hotmail.com
To: gw_lensink@hotmail.com; gc.nieuwland@pelsrijcken.nl; sp@tweedekamer.nl; spfractie@tweedekamer.nl; partijvoordedieren@tweedekamer.nl; info@bontesvanklaveren.nl; christenunie@tweedekamer.nl; info@heijkantadvocaten.nl; groenlinks@tweedekamer.nl; pvv.publiek@tweedekamer.nl; info@pelsrijcken.nl; gwe_lensink@hotmail.com
Subject: RE: Staat versus Lensink, vordering tot onmiddellijk persoonlijk contact met Minister van Justitie en Commissie Oosting in dit schandaal!
Date: Tue, 23 Feb 2016 16:19:37 +0000

Geachte heer of mevrouw Nieuwland,

Dat de gedragscode van advocaten, u niet toe staat met mij te communiceren, vind ik op dit moment twijfelachtig, maar dat neemt niet weg dat de Commissie Oosting onmiddellijk met mij contact kan opnemen of niet dan? Wanneer gaat dit gebeuren en wie is uw contactpersoon binnen de overheid of van de Staat, waarin u dit heeft doorgegeven met betrekking tot dit schandaal omtrent de zaak van mijn moeder in relatie tot andere zaken als de moord op Manuel Schadwald door Joris Demmink?

Erwin Lensink


From: gwe_lensink@hotmail.com
To: gw_lensink@hotmail.com; gc.nieuwland@pelsrijcken.nl; sp@tweedekamer.nl; spfractie@tweedekamer.nl; partijvoordedieren@tweedekamer.nl; info@bontesvanklaveren.nl; christenunie@tweedekamer.nl; info@heijkantadvocaten.nl; groenlinks@tweedekamer.nl; pvv.publiek@tweedekamer.nl; gwe_lensink@hotmail.com; info@pelsrijcken.nl
Subject: RE: Staat versus Lensink, vordering tot onmiddellijk persoonlijk contact met Minister van Justitie en Commissie Oosting in dit schandaal!
Date: Mon, 8 Feb 2016 16:00:58 +0000

Geachte heer of mevrouw Nieuwland, dan wel advocaten namens de Staat,

Van mijn advocaten begrijp ik, dat u mijn mail hebt ontvangen! Dit betekent echter niet, dat de Minister van Justitie, de Commissie Oosting en de Tweede Kamercommissie Veiligheid en Justitie niet direct contact met mij kunnen en moeten opnemen, nadat u een interventie daartoe hebt gedaan, inzake het onderstaande justitie schandaal, dat mijn leven voor een groot deel heeft vernield, waarbij voor mij de maat nu helemaal vol is, zeker in verband met onderstaande constateringen!!! In afwachting, deze week op direct persoonlijk contact met bovengenoemden om via de mail afspraken te maken, verblijf ik,

Erwin Lensink

http://www.ad.nl/ad/nl/1041/Amsterdam/article/detail/4099169/2015/07/11/Vermissing-Duitse-Manuel-nooit-opgelost-ondanks-tips.dhtml


From: gwe_lensink@hotmail.com
To: gw_lensink@hotmail.com; gc.nieuwland@pelsrijcken.nl; sp@tweedekamer.nl; spfractie@tweedekamer.nl; partijvoordedieren@tweedekamer.nl; info@bontesvanklaveren.nl; christenunie@tweedekamer.nl; info@heijkantadvocaten.nl; groenlinks@tweedekamer.nl; pvv.publiek@tweedekamer.nl; gwe_lensink@hotmail.com
Subject: RE: Staat versus Lensink, vordering tot onmiddellijk persoonlijk contact met Minister van Justitie en Commissie Oosting in dit schandaal!
Date: Mon, 8 Feb 2016 15:39:40 +0000

Geachte heer Heijkant,

Onmiddellijk wil ik van u weten, wat er mis is met het versturen van onderstaand mailbericht en wanneer de Staat of rechterlijke macht hier eens actie op gaat ondernemen, want de maat is helemaal vol…???

Erwin


From: gwe_lensink@hotmail.com
To: gwe_lensink@hotmail.com; gw_lensink@hotmail.com; gc.nieuwland@pelsrijcken.nl; sp@tweedekamer.nl; spfractie@tweedekamer.nl; partijvoordedieren@tweedekamer.nl; info@bontesvanklaveren.nl; christenunie@tweedekamer.nl
Subject: Staat versus Lensink, vordering tot onmiddellijk persoonlijk contact met Minister van Justitie en Commissie Oosting in dit schandaal!
Date: Thu, 4 Feb 2016 15:33:30 +0000

Geachte advocaten, namens de Staat, G.C. Nieuwland en M.H.K. Jansen,

De conclusie van antwoord in zaak met rolnummer 2015/1109 heb ik namens mijn advocaten ontvangen en bij deze laat ik weten, dat ik het totaal niet eens ben met jullie antwoord en conclusies en argumentatie! Waarom is de zaak, waarbij alles gestart is, qua hele reeks van onrechtmatige daden niet door jullie benoemd, namelijk het overlijden van mijn moeder op 28 april 2008 in DUITSLAND, waar Nederland helemaal geen jurisdictie had tot een privacy schendend onrechtmatig vals onderzoek, waardoor ik enorme en alle schade zo ongeveer heb opgelopen en dus allerlei wetten en verdragen zijn overtreden, zoals het Wetboek van Strafvordering, Wetboek van Strafrecht, het EVRM Verdrag en het EVOS Verdrag, als ook het Verdrag van Enschede?

Hoe verhoudt zich dit schandaal tot de zogenaamd “onopgeloste” moordzaak Manuel Schadwald, waarbij Joris Demmink, Leo van Gasselt, Gerrie Ullrich, Kees Lunshof en mogelijk Henk Wooldrik en Hans Holthuis aanwezig waren bij deze moord in 1994 en ook het misbruik van deze minderjarige, die in het IJsselmeer is gedumpt?

Derhalve verwacht ik van jullie als advocaten van de Staat, dat jullie deze mail onmiddellijk bezorgen bij de Commissie Oosting en de Minister van Justitie, waarvan eerst genoemde onmiddellijk contact met mij kan opnemen in hun hernieuwde onderzoek, ook naar www.hetvaatstracomplot.nl en laatstgenoemde het onmiddellijk met mij gaat hebben over excuses, randvoorwaarden en schadevergoedingen! Omtrent nadere zaken, kom ik spoedig terug! Bij voorbaat dank voor de medewerking. Hoogachtend,

Erwin Lensink


Ontvangen per e-mail:Zou Cees Helman (goede maat van wijlen Bruinsma, volgens Helman hielp Bruinsma hem bij uitbraak) en zijn zo profijtelijke deal met OM te maken kunnen hebben met zijn wetenschap via Bruinsma van onderstaand beschreven bruin-rode connecties met koninklijk randje?
Onderstaande informatie kreeg ik uit zeer betrouwbare bron. Een getuige uit eerste hand X, een zeer goede kennis van mij, is overigens fervent aanhanger van het
koningshuis dus in die zin is zijn verklaring uit onverdachte hoek. Namen van de getuigen X, Y zijn mij bekend en zijn beide nog in leven. Van de hoofdrolspelers is zoals bekend alleen Marcel van Dam nog in leven. Chef Buitendienst Wiersema is overleden maar Vermeulen, toen hoofdinspecteur bij de motor en rijtuigenbelasting, later directeur, is nog in leven. Deze kennis van mij werkte in de buitendienst voor de douane, dienst motor en rijtuigenbelasting. Het kwam regelmatig voor dat de buitendienst werd ingezet voor observaties voor het FIOD, acties drugstransporten zoals bij de Lammie bij Schoorl.
Florrie Rost van Tonningen had een aardige leverage op Bernhard, zij onderhield na de
oorlog nog contacten met Schacht (goede vriend van Meinoud) welke Bernhard voor en tijdens de oorlog moet hebben voorzien van aardige bedragen in ruil voor inlichtingen.
Onderstaande observaties vonden plaats in de aanloop van de IRT affaire waarvan zoals we weten de onderzoeksrapporten achtereenvolgens concludeerden dat er geen sprake was van een verwevenheid tussen onder- en bovenwereld. Onderstaande
bevindingen zijn buiten IRT onderzoeken gehouden.
Periode 1973-1976 observatie teams iov FIOD
Tweewekelijkse observaties – overdag , ‘s avonds, ’s nachts – X met collega Y bij
villa Florrie Rost van Tonningen, tussen Leersum en Amerongen en bij villa te Velp. Opdracht FIOD, Chef Buitendienst Roel Wiersema en hoofdinspecteur Herman
Vermeulen. In kleine kring bekend. Prins Bernhard was blijkbaar gek op Florrie Rost van Tonningen, bezoekt haar minimaal 2x per week op haar kasteel bij Amerongen
tussen Leersum en Amerongen. Bernhard passeerde zo vlot met rode Ferrari het
hek, had blijkbaar eigen afstandsbediening? Ook komt daar Klaas Bruinsma en
Marcel van Dam (staatssecretaris van Volkshuisvesting voor de PvdA). Minimaal 1
x geobserveerd dat kennelijk voor een bespreking Rost van Tonningen, Bernhard,
Van Dam (“liep in en uit bij Rost van Tonningen”) en Bruinsma gezamenlijk aanwezig waren in Amerongen. De entree was via een hek met een lange oprijlaan, het huis was van de weg niet te zien.
Er werd met twee teams geobserveerd, bij Leersum/Amerongen en bij Velp. Informatie werd mondeling tussen teams uitgewisseld X rapporteerde mondeling en Y schriftelijk aan Wiersema en Vermeulen. Volgens X zijn bewust lage functies ingezet voor onderzoek. Vier FIOD onderzoekers niet gehoord onder van Traa. FIOD heeft weten te voorkomen dat medewerkers voor commissie van Traa kwamen.
Florrie aanleiding onderzoek. Florrie ontving grote bedragen op haar rekening tot enkele tonnen. Vermoeden Florrie financierde Bruinsma en dat Bernhard in winst deelde. Vermoedens zijn nooit bewezen vanwege betrokkenheid Bernhard.

Het Vaatstra Complot

De doofpot met het loden deksel
In het boek Het Vaatstra Complot zult u leren hoe en waarom Justitie de ware toedracht van de moord op Marianne Vaatstra in de doofpot heeft gestopt. De ware toedracht die al vanaf dag 1 bekend was bij de top van Justitie. Men wilde absoluut niet dat de informatie bekend werd dat asielzoekers de moord op hun geweten  hadden. Alle informatie die daarop wees is vakkundig onder het tapijt geschoven, genegeerd, verdraaid, of anderszins kapot gemaakt. De werkelijke betrokkenen zijn buiten schot gehouden. Met gigantische leugens en trucs. Bijvoorbeeld door willens en wetens een verkeerde Ali Hassan in Turkije op te pakken. Dit om de echte Ali die ze zelf daags na de moord naar Noorwegen hebben weggesluisd te kunnen uitsluiten. Althans in de ogen van het publiek. Bewust vals spelen heet dat. Bijvoorbeeld ook door Fa’ek Mustafa, de 15 jarige getuige van de moord die het echte verhaal al op de dag van de moord op het bureau Buitenpost heeft verteld, in de berichtgeving te vervangen door Mohammed Akbari, die al maanden voor de moord uit het AZC weg was. En 10 jaar later door te ontkennen dat Fa’ek op 3 mei 1999 is overgeplaatst naar het AZC Musselkanaal. Door te stellen, bij monde van twee ministers en een staatssecretaris, dat hij pas op 28 mei 1999 is overgeplaatst naar het AZC Drachten in plaats van Musselkanaal. Tot deze leugen werd Justitie gedwongen onder druk van mijn publicaties en de kamerleden die ik op de been kreeg om er vragen over te stellen. Naar aanleiding van de Eén Vandaag uitzendingen werden ze gedwongen tot het leugenrapport “Onderzoek Ali H”, dat in het boek volledig door de gehaktmolen gaat.
Het devies van Het OM is dus altijd geweest om informatie stil te houden die wees op de betrokkenheid van asielzoekers. En wanneer dat niet meer ging, erover te liegen, ja zelfs de echte betrokkenen te vervangen door andere mensen om zo de echte betrokkenen uit te sluiten. Keiharde waarheden zijn bedekt met keiharde leugens en wisseltrucs.
Wat ECHT nooit bekend mocht worden is dat die echte betrokkenen door Justitie zelf buiten het onderzoek zijn gebracht, nadat men de ware toedracht van de moord al kende binnen 12 uur na de moord. Er is dus NOOIT sprake geweest van onderzoek, behalve die eerste 24 uur. De rest van het “onderzoek” was erop gericht de daders van de moord buiten beeld te brengen en de waarheid voor eeuwig verborgen te houden. Dus ze konden niet anders dan alles uit de kast halen om dat onder het tapijt te houden. De kroon op dat bedrog werd uiteindelijk om iemand anders de moord te laten bekennen. Iemand die zo ver als mogelijk van asielzoekers staat. Een blanke Friese veeboer dicht bij huis, het uiterste van asielzoekers. Dat die veeboer, net als door oorlog getraumatiseerde doorgedraaide Koerden, kelen afsnijdt, kon daarbij ook nog wel verkocht worden.
Enfin,  leest u het hele verhaal over de ware toedracht van de moord en het complot daaromheen in het boek. Bestellen kunt u op de bestelpagina.

Omslag het Vaatstra Complot

De Moordenaars

hassancolor5
Ali Hassan

De werkelijke moordenaar van Marianne Vaatstra is de Irakese Koerd Ali Hassan, destijds bewoner van het asielzoekerscentrum Kollumerland. De moord is niet gepleegd in het weiland waar Marianne’s lichaam werd gevonden, maar in het chalet van de duitser Wolfgang Hebben, op het campinggedeelte grenzend aan het AZC. Aanwezig bij de verkrachting en moord waren verder Ludger Dill, een duitse vriend van Wolfgang Hebben, en de destijds 15 jarige Fa’ek Mustafa, een vriend van Ali Hassan. Fa’ek is de volgende dag, 1 mei 1999, door de politie van het AZC opgehaald en verhoord op het bureau Buitenpost.  De leiding van het onderzoek was in handen van Jan Verkaik die zich nu met Henk Mous en Cor Reijenga op de borst trommelt hoe geweldig ze de zaak hebben “opgelost”. Echter, op het bureau heeft Fa’ek al op dag 1 het hele verhaal verteld, inclusief de verblijfplaats van Ali Hassan op zijn huurkamer in Leeuwarden. Die kennis is door Justitie niet gebruikt om de zaak op te lossen, maar om de ware toedracht voor altijd verborgen te houden, onder meer door Ali heimelijk het land uit te sluizen en Fa’ek als getuige van de moord buiten beeld te brengen. Het hoe en waarom kunt u verder gedetailleerd in het boek lezen.
dill4
Ludger Dill

De Doofpotters

De lijst van personen die de doofpot in stand hebben gehouden, is niet uitputtend weer te geven en bovendien in twee groepen op te splitsen: Zij die de ware toedracht kennen en bewust hebben gelogen en/of gemalverseerd, daarbij ambtsmisdrijven plegend, en zij die dit hebben gedaan zonder de ware toedracht te kennen. Tot de eerste categorie behoren aan het hoofd van de keten onder meer Joris Demmink en Harm Brouwer. Tot de tweede categorie behoren onder meer de voormalige ministers van Justitie Hirsch Ballin en Opstelten. De volgende personen, waarvan de rollen nader worden belicht in het boek, mogen in elk geval op de lijst:

Nederland. Den Haag, 04-11-2002, Portret, Ministerie van Justitie. Secretaris Generaal  J. Demmink. Foto: Jiri BullerJoris Demmink

Joris Demmink, destijds Directeur-Generaal Vreemdelingenzaken, later Secretaris-Generaal van Justitie, nu met pensioen.

brouwerHarm Brouwer

Harm Brouwer, destijds Hoofdofficier van het parket Leeuwarden, later hoogste man van het Openbaar Ministerie, nu voorzitter van de Commissie  van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD).
Michiel Severein, destijds plaatsvervangend Hoofdofficier, nu kinderrechter te Leeuwarden.

groeneveld4Nettie Groeneveld

Nettie Groeneveld, destijds directrice van het Asielzoekerscentrum Kollumerland.
Louis Uijl, destijds adjunct-directeur van het Asielzoekerscentrum Kollumerland.

pietvisser2Piet Visser

Piet Visser, destijds burgemeester van de gemeente Kollumerland.

verkaik2Jan Verkaik

Jan Verkaik, destijds leider van het politieonderzoek voor de zaak Vaatstra.

Robert Rambonnet

Robert Rambonnet, persvoorlichter politie Friesland.

bronsvoortAnnette Bronsvoort

Annette Bronsvoort, latere Hoofdofficier van het parket Leeuwarden, nu burgemeester van de gemeente Lichtenvoorde.

mousHenk Mous

Henk Mous, Officier van Justitie en kwaliteitsofficier opsporingsonderzoek, tevens persvoorlichter en zaaksofficier voor de Vaatstra zaak. Aanklager voor het OM in het proces tegen Jasper Steringa.

reijengaCor Reijenga

Cor Reijenga, leider van het zogenaamde 3D team dat de Vaatstra zaak opnieuw onderzocht, of beter gezegd het publiek samen met Peter R. de Vries klaarstoomde voor de huidige “oplossing”.
Dick Adema, rechercheur cold case team.
Willem Jan Vos, rechercheur cold case team.

vlugwegJan Vlug

Jan Vlug, advocaat van Jasper Steringa.

prdvPeter R. de Vries

Peter R. de Vries, misdaadverslaggever.

ballinErnst Hirsch Ballin

Ernst Hirsch Ballin, voormalig minister van Justitie.

opstelten3Ivo Opstelten

Ivo Opstelten, voormalig minister van Justitie.

 

 

 

 

Over schandknapen, het hof en de dingen die maar n
iet voorbij gaan…
Voormalig adviseur en huisvriend van Beatrix verlie
st juridische strijd
Door Ton Biesemaat
Op dinsdag 4 oktober 2005 werd Prins Claus weer nie
uws. Alleen de pers miste dat nieuws.
Die dag verklaarde zelfs de advocaat-generaal van h
et OM bij het Haagse gerechtshof aan de
–hoe ironisch- Prins Clauslaan: “Na bestudering van
het dossier zie ik niet in waarom ik
geen vrijspraak eis in dit smaadproces.” Inderdaad
werd een paar weken later de heer
Houben volledig vrij gesproken door het hof. Na een
jarenlange juridische strijd had mr.
Frits Salomonson, voormalig juridisch en financieel
adviseur van koningin Beatrix en prins
Claus, de strijd verloren. Zijn tegenstanders de he
ren Pierre Houben en Jacob Sietsema
hadden geen smaad gepleegd in een brief gericht aan
de burgemeester van Amsterdam. Wat
stond er in die brief over mr. Frits Salomonson en
wie is hij?
Victorie voor mr. Hans Anker
Wie mr. Frits Salomonson is kunnen zijn tegenstande
rs Jacob Sietsema en Pierre Houben niet
meer vertellen. Sietsema is overleden en Houben woo
nt na een zware hersenbloeding die zijn
spraakvermogen uitschakelde in een verzorgingshuis.
Maar mr. Hans Anker, één van de
beroemde Friese advocaten-tweeling, die het proces
tegen Salomonson namens Houben
voerde weet wel over zijn cliënten te vertellen dat
ze geen fantasten waren. Dat maakt de
beschuldigingen tegen mr. Frits Salomonson des te s
erieuzer. Mr. Frits Salomonson die voor
de kinderen van Beatrix en Claus ‘Oom Frits’ was. N
a het verlaten van de rechtzaal stelde
Hans Anker aan Must de vraag: “Hebben jullie ook he
t idee dat ze van deze zaak af willen?”
Dat konden wij slechts beamen met in het achterhoof
d het verhaal van Houben en Sietsema
over de praktijken van mr. Frits Salomonson. Na de
volledige vrijspraak door het Haagse hof
heeft mr. Hans Anker de strijdbijl nog niet begrave
n: “We gaan nu beginnen om volledige
schadevergoeding te laten betalen in deze procedure
.” Daarmee lijkt de in België woonachtige
mr. Frits Salomonson nog niet van de zaak af die hi
j zelf onder de aandacht bracht door
Houben en Sietsema aan te klagen.
De schandknapen spreken
De kern van deze zaak die zo dicht tegen hofkringen
aanleunt is dat de heren Houben en
Sietsema in conflict raakten met hun buurman mr. Fr
its Salomonson. Het begon over een
keukenafvoerpijpje aan de Amsterdamse Keizersgracht
. Die burenruzie liep zo uit de hand dat
Houben en Sietsema een brief stuurden naar de desti
jds Amsterdamse burgemeester Schelto
Patijn. In de brief maakten ze ook gewag van de act
iviteiten van Salomonson met volgens hen
minderjarige jongens. Veelal waren dat Marokkaanse
schandknapen. Volgens Houben en
Sietsema had Salomonson zelfs in zijn huis een SM-k
amer ingericht. Ook zou Sietsema eens
schoten hebben gehoord. Dat was de aanleiding voor
het gerucht dat er mogelijk een lijk in de
tuin of het pand van Salomonson zou zijn begraven o
f verstopt. Het mag duidelijk zijn dat dit
lijk nooit is gevonden.
In het proces dat Salomonson tegen Houben/Sietsema
aanspande riep de verdediging ook de
in de jaren tachtig escort-jongen JtB op. JtB verte
lde Must (op verzoek volledige naam
weggelaten): “Ik kende Salomonson persoonlijk uit d
e scéne in die tijd. Er bewogen zich meer
vooraanstaande mensen in dat milieu. Maar ik ga jul
lie geen verdere namen noemen. De
Amsterdamse politie was toen bewust blind.” JtB ver
telde toen ook aan de Amsterdamse
rechtbank dat hij foto’s in zijn bezit had gekregen
van Salomonson die in SM-outfit stond
afgebeeld samen met vier minderjarige jongens. Jtb
had de foto’s aangeboden aan Privé-
hoofdredacteur Willem Smitt. Die had hem geadviseer
d de foto’s vanwege het persoonlijke
risico te vernietigen. Smitt bevestigde het verhaal
van JtB voor de rechtbank. De officier van
justitie vroeg Smitt tijdens het proces waarom hij
geen aangifte van kinderporno had gedaan.
“Ik ga geen aangifte doen tegen de advocaat van Har
e Majesteit”, antwoordde Smitt toen.
In dat proces werden Houben en Sietsema tegen een t
elkens op te leggen dwangsom van
25.000 gulden veroordeeld te zwijgen over eventuele
pedofiele contacten van Salomonson.
Rechter F. G. Baudoin negeerde volgens een getuige
in dit proces ook een bij een notaris
opgemaakte beëdigde verklaring van een echtpaar dat
zij Prins Claus in een bordeel hadden
gezien in een ‘compromitterende’ houding met een 12
- tot 13-jarige jongen. Het Parool van
30 november 1999 heeft het echter over: “Een getuig
e a decharge die alleen door de rechter-
commissaris of achter gesloten deuren wilde worden
gehoord en die zou hebben gezien dat
klager seksuele gemeenschap met een kind van tien t
ot dertien jaar had, werd door de
rechtbank niet toegelaten.“ Dat jongens die zich in
de Amsterdamse homo-scene als escort
waagden risico’s liepen als ze een boekje open dede
n over belangrijke personen getuigt BvW.
Hij moest volgens zijn zeggen van de recherche Kenn
emerland in een hotel in Hoofddorp via
een boek met foto’s mensen aanwijzen. “Daar waren o
ok hooggeplaatste personen bij.” BvW:
“Er is ook op mij twee tot drie keer geschoten vanu
it het Zuiderpark in Den Haag. Ik heb
aangifte gedaan maar die is niet meer terug te vind
en.” BvW bevestigt in enkele
telefongesprekken tegenover Must dat JtB de waarhei
d verteld heeft. BvW: “Niemand gelooft
mij omdat ik een verleden heb van prostitutie en oo
k wel eens wat crimineels heb gedaan.” In
elk geval had de informatie of foto’s waarover zulk
e jongens konden beschikken waarde voor
criminelen of inlichtingendiensten om mensen te cha
nteren. Een belangrijk argument om deze
verhalen met een enigszins Dutroux-achtige lading n
iet al te snel naar het land der fabelen te
verwijzen ook al verloren toen juridisch gezien Hou
ben en Sietsema het van Salomonson.
Salomonson, Claus en der Spiegel
De vrijspraak van Houben in oktober 2005 wil nog ni
et zeggen dat wat Houben en Sietsema
in de brief beweerden over de voormalige huisvriend
van Beatrix en Claus ook allemaal waar
is. Maar of mr. Frits Salomonson helemaal brandscho
on is dat is ook weer een andere vraag.
Zijn naam duikt voor het eerst in de pers op als in
1982 de Telegraaf-journalist Josje Hagers
het gerucht verspreidt dat Prins Claus samen met mr
. Frits Salomonson in New York enkele
bars voor homoseksuelen had bezocht. De RVD ontkend
e het incident en kreeg een
medestander in journalist Willem Oltmans die een he
use persconferentie in het leven riep om
het incident te neutraliseren. Die gezamenlijke act
ie van RVD en Oltmans had ook nog een
ander effect. Men wist dat ook het gerenommeerde Du
itse weekblad Der Spiegel lucht
gekregen had van de affaire en op het punt stond te
gaan publiceren. Op de achtergrond werd
ook het Spiegel-artikel met de titel ‘Linksgestrick
t’ pootje gelicht door het verbond van hof,
RVD en Willem Oltmans. Het artikel zou daardoor noo
it de kiosken halen.
Wat stond er in dat artikel over Prins Claus en zij
n vriend Salomonson?
“Toen de heer Spierenburg, chef van de veiligheidsd
ienst aan het hof, zijn mannen die als
immer aanwezige beveiligers voor Claus de prins in
het oog moesten houden, er naar vroeg
[de affaire in New York –
red. Must
], kreeg hij te horen dat deze politiebeambten al l
ang
wisten over deze homoseksuele escapades. Ze hadden
het –uit welke motieven dan ook- hun
meerderen niet gemeld. Toen daarna de handel en wan
del van de prinsgemaal door de jaren
heen onder de loep werd genomen, kwam iets opmerkel
ijks naar voren. Bijvoorbeeld, toen in
Bonn werd nagevraagd en van daaruit informatie binn
en kwam dat Claus in 1962 van zijn
[diplomatieke –
aanvulling redactie
Must] post in Ivoorkust werd teruggehaald op gronde
n
die met ongeoorloofde seksuele activiteiten van de
‘zweiten Botschaftssekretär’ te maken
hadden.” Nu kunnen we natuurlijk onze schouders oph
alen want iemands seksleven is privé.
Maar het gerucht over Salomonson en Claus in New Yo
rk zong ook rond in de vorm van een
extra verhaal. De Amerikanen zouden foto’s van Clau
s en Salomonsons avontuurtjes in New
York hebben gemaakt. Dan komen we op het gebied van
de chantage van een belangrijke
overheidsvertegenwoordiger. Ook over het incident w
aarbij volgens het ongepubliceerde
Spiegel-artikel Claus als diplomaat uit Ivoorkust-A
frika werd teruggeroepen valt nog wel het
een en ander te vertellen. Een ander gerucht wil da
t Claus in 1962 in Ivoorkust een
verhouding had met een DDR-diplomaat. Daarmee zou d
eze affaire vallen onder een mogelijk
spel van inlichtingendiensten.
IRT-affaire
Deze storm die het koningshuis veel schade had kunn
en berokken woei weer over. Maar de
naam Salomonson als jeugdvriend van Beatrix in haar
Leidse studentenjaren en huisvriend
van het koninklijke echtpaar stond niet meer onder
een gelukkig gesternte. Ten tijde van het
onderzoek naar de IRT-affaire rapporteerde de commi
ssie van Traa dat Salomonson tussen
1984 en 1988 mede-verantwoordelijk was geweest voor
een witwasconstructie bij het
beursgenoteerde bedrijf TextLite. Dat gebeurde via
het zwart verhandelen van
personeelsopties aan buitenstaanders. Bij deze hand
el zouden drugsgelden van de organisatie
van de in 1991 vermoorde Klaas Bruinsma ‘een andere
kleur’ hebben aangenomen. De
rapporteur die het waagde, ondanks de bescherming v
an een parlementaire enquête, deze
duistere kant van Salomonson naar buiten te brengen
kreeg van de huisvriend der Oranjes een
proces aan zijn broek. En in de rechtstaat Nederlan
d mocht de staat voor haar IRT-
onderzoeker dokken aan mr. Frits Salomonson.
In 1996 kreeg Salomonson eervol ontslag van Beatrix
. Waarschijnlijk was de huisvriend als
adviseur teveel negatief in het nieuws gekomen. Eig
enlijk net op het nippertje want daarna
ontwikkelde zich rond de omstreden advocaat de volg
ende affaire die door Houben en
Sietsema werd aangeslingerd. En die affaire is gezi
en de plannen van mr. Hans Anker tegen
Salomonson zeker nog niet afgelopen. Ondanks het zw
ijgen van de vaderlandse pers.
Bronnen:
Website Kleintje Muurkrant
Gesprekken met mr. Hans Anker, Jan Portein, JtB en
BvW
Processtukken
Niet gepubliceerd der Spiegel-artikel Linksgestrick
t
Prins Claus (1965-1985) Een reportage door Willem O
ltmans

Flag Counter

 

Sinds 14 januari 2013 Motigo Webstats;


Free counter and web stats


#####################################################


#####################################################

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>