Politieke detentie en mijn hongerstaking derhalve voorlopig!

Bij deze wil ik kenbaar en bekend maken, dat ik vandaag, 20 juni 2016 in hongerstaking ben gegaan, vanwege mijn schandalige politieke detentie en de continu belaging vanuit politie Noord-Oost Gelderland en de kwakzalverij organisatie GG-Net.

________________________________________________________________________________

Betreft;

klacht en dringend verzoekschrift met eisen aangaande de heer S. Gemsa en de voltallige Raad van Bestuur van GG-Net‏
klacht en dringend verzoekschrift met eisen aangaande de heer S. Gemsa en de voltallige Raad van Bestuur van GG-Net
GW Lensink
Aan: GW Lensink, klachtggnet.nl
Gerrit Willem Lensink
Kruisbergseweg 29
7009 RL Doetinchem
Doetinchem, 22 juni 2016
Aan de heer S. Gemsa (geneesheer – directeur annex kwakzalver) en de Raad van Bestuur van GG-Net hoogstpersoonlijk
GGNet, regio Achterhoek
Slingelandziekenhuis
Kruisbergseweg 29
7009 RL Doetinchem
Betreft: opheffing inbewaringstelling (+ overplaatsing + mijn ernstige klachten over GG Net)
Geachte heer Gemsa,
Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende.
Ik verblijf sinds enige tijd krachtens een inbewaringstelling in uw psychiatrisch centrum. Ik meen dat ik thans, zo dat al ooit het geval is geweest, geen gevaar oplever voor mijzelf, voor anderen of voor de algemene veiligheid van personen of goederen. Naar mijn mening is de rechtsgrond voor mijn onvrijwillige verblijf in uw psychiatrisch centrum dan ook vervallen.
Ik verzoek u mij als onvrijwillig “opgenomen patiënt” te ontslaan. Mocht u hiertoe niet bereid zijn, dan zal ik de officier van justitie verzoeken de beslissing van de rechter over mijn verzoek te vorderen. Ik verzoek u en de Raad van Bestuur van GG-Net uiterlijk binnen twee weken, maar in principe mijn persoon voor vrijdag 24 juni 2015 hoogstpersoonlijk te bezoeken om over mijn klachten te overleggen, die reeds sinds 2008/2009 bij mij bestaan over de schandalige wanpraktijken van GG-Net en mij vervolgens binnen dus twee weken, op de hoogte te stellen van uw standpunt en het standpunt van alle afzonderlijke leden van de Raad van Bestuur van GG-Net in deze kwestie en omtrent mijn eerdere klachten, sinds 2008 en zeker sinds de valse BOPZ-opname in 2009.
Hoogachtend,
Erwin Lensink
Naam: G.W. Lensink
Afdeling: volwassenen gesloten
i.s.m.
i.a.a. H. I., patiënten vertrouwenspersoon
_______________________________________________________________________________

Beste mensen,

Bij deze moet ik helaas mede delen, dat ik nog steeds in politieke detentie zit en de Rechtbank Gelderland, zowel in Zutphen, als in Arnhem als verloren beschouwd moeten worden, net als politie Noord-Oost Gelderland (en justitie) in verband met vooral de rol van Henk Wooldrik en Hans Holthuis, als voormalig Hoofdofficieren van Justitie al daar, als ook de dubieuze rol van deze twee figuren en Joris Demmink in bijvoorbeeld politieke zaken rond het Koninklijk Huis, de moord op Pim Fortuyn, het schandaal rond Marianne Vaatstra, de moord en misbruik op Manuel Schadwald uit Berlijn, de processen rond Geert Wilders en de verkiezingsmanipulaties ten voordele van de VVD en andere “gevestigde” partijen en ten nadele van onder meer Rita Verdonk in de VVD-verkiezing tegen Mark Rutte met een verkiezingsvervalsing. Hopelijk worden er zo snel mogelijk beelden vrij gegeven rond de Nederlandse moordzaak en het misbruik van Manuel Schadwald uit Berlijn in 1994, hetgeen een van de startpunten is geweest van dit schandalige disfunctioneren bij politie en justitie met onder meer ex-Secretaris Generaal van Justitie, Joris Demmink en zo goed als zeker Prins Claus en mogelijk dus ook Henk Wooldrik en Hans Holthuis, ex-hoofdofficieren van Justitie in Zutphen, althans deze laatste drie worden door sommige bronnen nadrukkelijk genoemd in het schandaal rond de onopgeloste moordzaak Manuel Schadwald, die nog steeds wordt gezocht door de Duitse autoriteiten en waarvan het lichaam dus in het IJsselmeer is gedumpt en waarvan de bron onder meer ex-hoofdofficier van Justitie Fred Teeven is van het Arrondissementsparket Haarlem, waaronder dus Zandvoort en Haarlemmermeer vallen.

Verder is mij na het bericht van de FIOD, ook wel duidelijk geworden, hoe de IRT Affaire ongeveer in elkaar steekt en dat dus Prins Bernhard, naast wapenhandel ook betrokken was in grootscheepse drugshandel met onder meer Klaas Bruinsma. Het is dan ook niet verwonderlijk meer om te zien hoe Peter R. De Vries op de hoogte is gekomen van de zaak Mabel Wisse Smit en dat naast Maxima Zorreguieta, Prins Bernhard blijkbaar ook homo Prins Friso heeft gekoppeld aan de ex-maitresse Mabel Wisse Smit van dus drugshandelaar Klaas Bruinsma. In dit geval is het ook opmerkelijk, dat ik niet ben gearresteerd op het politiebureau in Zandvoort en twee dagen later wel opeens op Amsterdam Centraal Station (op weg naar het politiebureau Haarlemmermeer trouwens) bij het politiebureau aldaar (naast de Burger King) en mijn vermoeden is dat dit alles te maken heeft met de zaken Manuel Schadwald, Gerrie Ullrich en Robbie van der Plancken en de rol van de politie en de plaats Zandvoort in deze schandalige zaken. De Rechtbank Gelderland heeft met een afgezwakte motivering en zonder mondelinge behandeling mijn dubbele wraking van vorige week maar zo afgewezen, waarmee er in Nederland geen sprake meer is van een (democratische) rechtstaat, laat staan van een onafhankelijke onpartijdige onbevooroordeelde rechterlijke macht. Er speelt hier dus een gigantisch schandaal van enorme proporties en ik raad Micha Kat absoluut aan in het buitenland te blijven, zo lang ik in een vorm van detentie zit, zoals thans het geval dus is.

Erwin Lensink

Gerrit Willem Lensink
GBA – postadres voorlopig tot nader order in …. / woonadres c.q. verblijfadres in A….. / regio Brabant het afgelopen (half) jaar en in de nabije toekomst!
Postbus 169 (Afdeling GG-Net volwassenen gesloten)
7000 AD Doetinchem / 7000 AD Doetinchem

Doetinchem, 20 juni 2016

GG-Net Slingeland Ziekenhuis
t.a.v. de directie GG-Net Slingeland / geneesheer – directeur annex kwakzalver – directeur GG-Net Slingeland
…..
7000 AD Doetinchem

Betreft: verzoek tot ontslag of overplaatsing en andere regelingen in dit zeer ernstige schandaal !!!

Geachte heer / mevrouw,

Vanwege de stelselmatige belaging door politie Noord-Oost Gelderland met behulp van valse leugenachtige handlangers en de kwakzalverij organisatie GG-Net, sedert 2008 / 2009, wens ik per direct en uiterlijk per 1 juli 2016 een verzoek tot onmiddellijk ontslag te doen, dan wel onmiddellijke overplaatsing aan te vragen en te krijgen naar bij voorkeur de regio Amsterdam (de gemeente Amsterdam zelf in eerste instantie) om in contact te komen met de voorkeursdeskundige dr. Bram Bakker, (als ook Pieter van Koppen en Harald Merckelbach) in deze procedure (als ook voor eventuele noodzakelijke psychiatrische behandeling) en voor eventuele behandeling mogelijk ook bij dr. E v F tot nader order. Ik beroep mij hierbij op het recht tot vrije artsenkeuze, zoals ik dit ook heb bij de tandarts of huisarts, mocht er überhaupt “behandeling” nodig zijn ( = kwakzalverij). Eventueel weet ik naast bijvoorbeeld de SolutionS klinieken in Amsterdam, Antwerpen of Eindhoven ook nog andere adressen, mocht dit op een of andere wijze niet geregeld kunnen worden, bijvoorbeeld in de regio Brabant, in Groesbeek bij Nijmegen, maar dat is dus niet het eerste verzoek en/of de eerste optie.

Bij voorkeur ga ik echter terug in vrijheid, zoals mijn onvervreemdbare en soevereine rechten zijn of ten tweede naar een Huis van Bewaring voor eventueel (voor)arrest. Nu beschouw ik mij als politiek gedetineerde in een gigantisch onrechtmatig schandaal. Daarom heb ik in een eerdere schriftelijke verklaring c.q. brief, als ook in mondelinge gesprekken al meermalen en vele malen mijn vertrouwen opgezegd in politie Noord-Oost Gelderland, justitie en vooral ook de gehele organisatie GG-Net. Dit is dan ook een van de belangrijkste redenen, dat ik het afgelopen jaar buiten de regio ben gaan wonen en/of verbleven heb, buiten een deel van november 2015 om bepaalde zaken te regelen, die ook al op schandalige wijze zijn gesaboteerd en gemanipuleerd met totale medewerking van GG-Net. In verband hiermee wil ik ook overgeplaatst worden direct en per omgaande, dus in ieder geval niet in politiedistrict Noord-Oost Gelderland verblijven en/of wonen voorlopig en buiten het afhandelen en recht zetten van schandalige wanpraktijken jegens mijn persoon door GG-Net, niets meer met de algehele kwakzalverij organisatie GG-Net, laat staan met de kwakzalvers van GG-Net te maken hebben.

Vanmiddag heb ik van mijn advocaat begrepen, dat volgende week woensdag “de rechtszaak” voortgezet zou worden. Bovendien heb ik van de PVP(-er) begrepen, dat hij elke woensdag aanwezig is in Doetinchem. Er gaat geen behandelgesprek plaats vinden tussen mij en dr. Huijser (of andere kwakzalvers van GG-Net), vanwege een totaal ontbreken van vertrouwen in de kwakzalvers van GG-Net of de kwakzalverij organisatie GG-Net zelf. Ik wens ook onmiddellijk aanstaande woensdag hier gesprekken met vertegenwoordigers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het SKGZ, de Raad van Bestuur van zorgverzekeraar Menzis, Zorginstituut Nederland (en/of Zorgautoriteit Nederland), de Stichting PVP en de directie / Raad van Bestuur van GG-Net over al mijn al langere tijd en jarenlang inmiddels bestaande ernstige klachten over deze zorgfraude, oplichting en kwakzalverij en schandalige wanpraktijken jegens mij, sinds 2008 / 2009 tot heden dus zelfs, maar dan op nieuw met nieuwe extra klachten en schandalige wanpraktijken als oplichting, valse geneeskundige verklaringen en complete kwakzalverij. Hierover wil ik dat met mij, mijn advocaten, in continu aanwezigheid van de Stichting PVP en externe organisaties overleg wordt gepleegd, buiten de kwakzalvers annex psychiaters van GG-Net om, in verband met directe vrijlating (1e), ontslag (3e) of overplaatsing naar het Huis van Bewaring (2e), dan wel in ieder geval zeker buiten de regio (4e) van GG-Net en politie Noord-Oost Gelderland. In afwachting, daarvan en van andere zaken, als de erkenning van meervoudige gepleegde onrechtmatige daden, ook in het kader van de Wet BOPZ, excuses es, als ook een enorme schadevergoeding, verblijf ik,

Erwin Lensink

 

Link naar de informatie over de (forensische) psychiatrie, dat dus dodelijke kwakzalverij en oplichting is:

http://www.oranjerepublikeinsepiraten.nl/uncategorized/deel-1-psychiatrie-is-dodelijke-kwakzalverij/

The Lancet: Moderne antipsychotica zijn dodelijker dan oude antipsychotica

De top 3 best verkochte antipsychotica in de wereld (Seroquel, Risperdal en Zyprexa) blijkt overeen te komen met de top 3 dodelijkste antipsychotica. Dat werd aangetoond in een recente studie die is gepubliceerd in het gerenommeerde medische tijdschrift The Lancet.

Psychiaters zullen waarschijnlijk opperen dat het toeval is, maar het is natuurlijk erg eenvoudig: een bedrijf voorziet altijd in vraag en het zijn de psychiaters die de vraag bepalen met het voorschrijven van antipsychotica. Ze controleren daarmee tevens wat er ontwikkeld wordt want een bedrijf leert snel genoeg wat het moet maken om te verkopen. Er hoeft niet eens iets op papier te staan over de mogelijk onuitgesproken wens dat het middel het meest dodelijk moet zijn zonder dat het opvalt, want als je als bedrijf het middel niet maakt zoals psychiaters het willen dan schrijven psychiaters het niet voor en dan verkoopt het dus niet. En doe jij het niet als bedrijf, dan doet een ander het wel. Het is die miljard meer omzet pakken en ‘winnen’ in de business of … niet.
Dit voorgaande in beschouwing genomen is het dus duidelijk dat er iets zeer ernstig schort aan de ethische motivatie van psychiaters bij het behandelen van hun patiënten. Ze maken de problemen opzettelijk chronisch en ze verkorten onderwijl hun leven of maken patiënten onvruchtbaar zodat ze minder kans hebben om zich voort te planten, zoals dat bij antidepressiva het geval is.

Antipsychotica vermindert de kans op herstel

Antipsychotica vermindert de kans op herstel van complexe psychische problemen. Dat toonde een recente studie in The Journal of Nervous and Mental Disease aan.
Lange termijn resultaten schizofrenie

Lange termijn resultaten schizofrenie, bron: Martin Harrow and Thomas Jobe. “Factors involved in Outcome and Recovery in Schizophrenia Patients Not on Antipsychotic Medications: A 15-year Multifollow-up Study. The Journal of Nervous and Mental Disease, 195 (2007):406-414.
Antipsychotica veroorzaakt een atrofie van de hersenschors en een vergroting van de basale ganglia wat zorgt voor een verergering van de symptomen op de lange termijn, en onderwijl onderdrukt antipsychotica de symptomen door Dopamine D² receptoren te blokkeren in de hersenen. De hersenen maken de receptoren door die blokkade meer gevoelig zodat iemand chronisch ziek wordt en niet meer kan stoppen met de medicijnen of anders terugvalt in ernstige antipsychotica-geïnduceerde psychose.

Antipsychotica verminderen dus met zekerheid de kans op herstel én ze verkorten het leven. Er zijn hoogleraren die hun baan opgeven omwille van deze fraude, dus het is aantoonbaar serieus.
~ Quote uit Reuters ~
Schizofrenie patiënten die een goedkoop ouder type antipsychotica worden gegeven sterven aanzienlijk minder snel een vroege dood dan patiënten die behandeld worden met moderne atypische antipsychotica, ondanks de welbekende ernstige bijwerkingen van de oude antipsychotica, zeggen Finse wetenschappers.
De ontdekking zal mogelijk leiden tot een breder gebruik van Clozapine – door Novartisverkocht als Clozaril, maar ook in generieke vorm beschikbaar – in plaats van de nieuwe middelen zoals Seroquel van AstraZeneca, de huidige marktleider.
Clozapine behoort tot de eerste van een nieuwe reeks medicijnen voor het behandelen van de diagnose schizofrenie, bekend als atypische antipsychotica.
Maar het gebruik is door gezondheidsautoriteiten aan banden gelegd omwille van zorgen over de veiligheid en de noodzaak voor gebruikers om regelmatig het bloed te laten controleren.

Ondanks dit, toont een analyse van de gegevens van 67.000 Finse patiënten in een tijdsbestek van 10 jaar dat, vergeleken met het eerste generatie antipsychoticum perphenazine, het risico op vroege dood voor patiënten die clozapine gebruikten met 26% afnam.
In contrast, de overlijdenskans was 41% hoger voor patiënten die AstraZeneca’s Seroquel gebruiken, chemisch bekend als quetiapine; en 35% hoger voor Johnson & Johnson’s antipsychoticum Risperdal, of risperidone; en 13% hoger voor Eli Lilly’s Zyprexa, of olanzapine.

“We weten dat clozapine relatief het minste risico op vroege dood veroorzaakt, en het is nu duidelijk, uiteindelijk, dat het niet zo’n gevaarlijke of onveilige behandeling is” zegt onderzoeksleider Jari Tiihonen van de Universiteit van Kuopio.

“We zouden moeten overwegen of clozapine als eerstelijns behandelings optie zou moeten worden gebruikt.”

Miljoenen doden

Tiihonen schat dat clozapine aan ongeveer eenvijfde van alle Finse schizofreniepatiënten wordt voorgeschreven, maar aan minder dan 5% van de patiënten in het Verenigd Koninkrijk.
De bijwerkingen van Clozapine zijn ondermeer agranulocytose, een potentieel fatale afname van witte bloedcellen, en de huidige regelgeving bepaalt dat het medicijn alleen mag worden gebruikt na twee onsuccesvolle studies met andere antipsychotica.
Tiihonen en zijn collega’s schreven in de Lancet medical journal dat deze beperkingen zouden moeten worden opgeheven in het licht van hun bevindingen, omdat het gebruik van de andere medicijnen onnodig miljoenen extra doden heeft veroorzaakt, die voorkomen hadden kunnen worden wanneer de patiënten clozapine zouden hebben gebruikt.
Seroquel, Zyprexa en Risperdal zijn onder de meest verkochte medicijnen in de wereld, met een gezamelijke omzet van meer dan 20 miljard dollar in 2008, ondanks dat Risperdal nu generieke competitie heeft.
Zorgen over het veiligheidsprofiel van alle atypische antipsychotica zijn geëxplodeerd sind 2002 door bewijs voor een verhoogde kans op diabetes en cardiovasculaire ziekten.

De Finse studie vond geen aanzienlijke verschillen in aantal hartdoden tussen de verschillende atypische antipsychotica, maar patiënten die clozapine gebruikten hadden een aanzienlijk lager risico op zelfmoord dan bijvoorbeeld patiënten die Seroquel gebruiken, die aanzienlijk sneller zelfmoord plegen.
Een AstraZeneca zegsvrouw zegt:

“dat het Engels-Zweedse bedrijf comfortabel is dat Seroquel veilig, effectief en een belangrijke behandeling voor psychiatrische ziekten is.
Schizofrenie is een ernstige psychiatrische ziekte waarin patiënten onsamenhangend denken, hallucinaties en abnormale emoties ervaren.”

 

Bron: http://zaplog.nl/zaplog/article/the_lancet_moderne_antipsychotica_zijn_dodelijker_dan_oude_antipsychotica

 

 

Link naar de informatie over de (forensische) psychiatrie, dat dus dodelijke kwakzalverij en oplichting is, een industrie des doods, is ook afgelopen week weer eens gebleken:   https://www.youtube.com/watch?v=S4UpL_Q2fDU

The Lancet: Moderne antipsychotica zijn dodelijker dan oude antipsychotica

Vervolg vervolging Demmink

14:50:42
In aanvulling op eerdere publicaties het vervolg op de vervolging van Demmink. Inmiddels is deze top-ambtenaar bewezen schuldig. Met dank aan de ministers van justitie van Turkije en Nederland, die daarmee tegen zichzelf hebben getuigd, kan onderzoeksrechter Yolande Wijnnobel nu aan de slag om Joris D. ter verantwoording te roepen. Beter laat dan nooit. Gerechtigheid!
De documenten
Het verhaal
   De achtergrond is reeds vaak besproken. Demmink heeft onder ede verklaard dat hij homofiel is    1.   Ook is vast komen te staan dat hij van jonge jongens houdt. Zijn kinderporno vriend/acteur Libor had (als Demmink geen homofiel was geweest) zijn zoon kunnen zijn. Zo’n groot leeftijdverschil was normaal voor Demmink, en “hij vroeg dan ook niet altijd naar de leeftijd van die kinderen“    2,   zolang ze maar jong waren.

Dat is wat wij verstaan onder een pedofiel: een ongepast leeftijdsverschil, waarbij de misbruiker het kindslachtoffer van zijn mensenrechten (waaronder lichamelijke integriteit) beroofd en geen rekening houdt met diens zelfbeschikkingsrecht en bevoegdheid. En zeker een topman van het ministerie van justitie (de oud-SG of achtereenvolgende ministers) zouden beter moeten weten.
   Het onderhavige verhaal speelt zich af in Turkije. Met behulp van de Turkse overheid (en mogelijk zelfs in opdracht van de Turkse geheime dienst teneinde belastend materiaal in handen te krijgen) kon Demmink “sokak-çocuklar” (straatkinderen) laten oppakken en naar zijn hotelkamer brengen. Meer hierover kunt u in oude HHC-publicaties lezen     3.   En om die gebeurtenis te verbergen wordt sindsdien alles gedaan om getuigen te bedreigen (inclusief tong insnijden) en de rechtsgang te frustreren. Alles om maar de illusie in stand te houden dat de Turkse en Nederlandse overheden “te vertrouwen” zijn.
Dus vorige week kwam Knor van der Steur met de officiële mededeling dat Ivo Opstelten zijn medeplichtigheid bevestigt: “Het zal niets worden.” Althans dat denken ze. Het idee is: “Wij (de Turkse en Nederlandse overheden) houden ons keurig aan de wet. En daarmee is de zaak afgesloten.” Geen gezichtsverlies voor beide landen. Ze doen allebei nog een plas en alles bleef zoals het was. Hopen ze…

Jurisdictie
   Bij internationale zaken is de boel slecht geregeld. Wel de lusten niet de lasten zie je bijna overal. Miljarden euro’s worden overgemaakt naar Turkije. Geen enkel probleem. Geen Quid Pro Quo. Er zijn ook geen vragen of voorwaarden aan verbonden, ook al zeggen ze voor de camera iets anders. Maar het HHC pikt dat niet en heeft conservatoir beslag laten leggen. Turkije moet eerst maar eens de bestaande internationale verdragen nakomen voordat we nieuwe afspraken met ze kunnen maken. Zolang ze dat niet doen zijn ze een onbetrouwbare bondgenoot en mag er ook geen uitbreiding plaats vinden van Europese steun. Anders wordt Europa daarmee net zo medeplichtig aan de Koerdische genocide als het een eeuw geleden was aan de Armeense genocide: door nalatigheid. We stonden erbij en keken er naar. En gooien zelfs zelf bommen.
De term juris-dictie komt uit het Latijn en houdt in wie-wat-waar te zeggen heeft    4   Het recht van een staat om vast te stellen dat bepaalde gedragingen van natuurlijke en rechtspersonen strafbare feiten opleveren wordt beheerst door een vijftal internationaal- rechtelijk aanvaarde beginselen: het territorialiteitsbeginsel; het actieve nationaliteitsbeginsel; het passieve personaliteitsbeginsel; het beschermingsbeginsel; het vertegenwoordigingsbeginsel en het universaliteitsbeginsel.
Kijk, en dan ontstaan de conflicten. Welk belang wordt gediend als een staat rechtsmacht claimt? Vast staat dat Nederland rechtsmacht heeft in de zaak Demmink. Dit is mede bepaald in artikel 2 Sv    5.   Iemand met de Nederlandse nationaliteit (en in casu zelfs als ministerieel vertegenwoordiger voor Nederland optreedt in Turkije), die zich (thans) bevindt in Nederland en feiten heeft gepleegd die (ook al worden ze elders op de wereld gepleegd) in Nederland ook strafbaar zijn, kan gewoon vervolgd worden. In dit concrete geval kan zelfs gesteld worden dat de rechtsmacht van Nederland voorrang krijgt.
    Pedofilie is strafbaar, ook in  1996    Op die wijze werd in 1996, inderdaad hetzelfde jaar als waarop Demmink de bewuste misdaad zou hebben gepleegd, de eerste internationale pedofiel in Nederland veroordeeld    6.   Ziet u wel: Nederland wist wel dat pedofilie niet gedoogd behoorde te worden, ongeacht wat al die medeplichtige ministers telkens oreren.
Nederland wilde wel indruk maken op de Filipijnen, maar niet op Turkije. Want in Turkije wordt kindermisbruik als “normaal” gezien    7.   Zeker als dat gebeurt binnen de islamitisch religieuze jihad-drilscholen die Erdoğan steunen in zijn macht    8.   Een prijs die ze nu eenmaal moeten betalen om zo met woede en haat vergiftigd te worden, welke woede dan weer kan worden ingezet tegen de opponenten. Ziek, schadelijk en bedreigend voor de wereldvrede en -veiligheid!
    Samenwerking Turkije – Nederland    Van der Steur noemde op 6 juni j.l. de samenwerking met Turkije op het gebied van strafovername “voor verbetering vatbaar“    9.   Een eufemisme. Het blijkt dat in Nederland veroordeelde criminelen in Turkije geen strobreed in de weg worden gelegd     10.   En dat zijn dan nog alleen de veroordeelde criminelen. Vervolging van top-ambtenaren gebeurt al helemaal niet. Tenzij ze onafhankelijk of Koerdisch zijn    11.    Dan wordt al het recht opzij gezet om de democratie te frustreren.
Op diezelfde wijze liep er een aanklacht tegen Joris D. (oud SG in NL) en loopt er (al vijf jaar) een klacht tegen Casim Y. (oud president Hoge Raad in TR). En alles wordt in het werk gesteld om géén recht te doen. Inclusief valsheid in geschrifte.
Jurisprudentie
   De truc die Turkije en Nederland bedacht hebben is dat er sprake zou zijn van een Ne Bis In Idem: iemand mag niet twee keer veroordeeld worden voor hetzelfde feit. In de vorige publicatie is dit al uitgelegd. Er zal nu dieper op in worden gegaan       12.
In de zaak Demmink zou sprake zijn van een “technisch sepot”. Dat begint met code 1. Wanneer zeker is dat Demmink de jongens niet verkracht zou hebben, dan kon daarop worden besloten om niet te vervolgen. Maar dat is juist helemaal niet zeker, integendeel.
   Pas dan komt (en die volgorde is belangrijk, dat staat zelfs expliciet in de bijlage bij de wet     13)   of er onvoldoende bewijs is. Kennelijk was dat er wel, want er is doorgeschoven naar grond 3: verjaring. We mogen dan ook concluderen dat er èn voldoende verdenking èn voldoende bewijs voorhanden is/was. Naar Nederlands recht, dat deze verjaringstermijn van 10 jaar niet kent, moet Demmink gewoon vervolgd worden. 1 • Het verweer faalt.
   Dan is er een essentieel punt: De sepot-beslissing moet uitgereikt zijn. Of ter hand gesteld in 1996, waarbij dan (opnieuw) vast staat dat Demmink in Turkije was. Of per aangetekende post. En dat laatste is niet aangetoond, laat staan gebeurd. Er is dus geen formeel sepot. 2 • Het verweer faalt.
   Vervolgens geldt artikel 255 Sv    14   wat stelt dat als er nieuwe of niet onderzochte feiten zijn de verdachte gewoon opnieuw vervolgd kan worden. Daarvan is in dit geval sprake. Er is geen onderzoek gedaan. 3 • Het verweer faalt.
   Maar het wordt nog rechtsgeldiger: De rechter heeft in de artikel 12 procedure bepaald dat er voldoende grond is voor vervolging.
En in die zin is de uitspraak     15   van de rechtbank Gelderland duidelijk: “Een bevel zoals omschreven in artikel 12 Sv schept de verplichting voor het openbaar ministerie om een strafvervolging in te stellen. Wanneer op bevel van het hof de vervolging is ingesteld, kan degene die wordt vervolgd niet meer aan het openbaar ministerie tegenwerpen dat het handelt in strijd met enige rechtsregel of met een beginsel van behoorlijke procesorde.” Dus ook geen ne-bis-in-idem. 4 • Het verweer faalt.
Overigens was er in de zaak van dit vonnis (over het misbruik van een 14 jarig meisje) daarnaast ook sprake van schending van het vertrouwensbeginsel (hetgeen de overheid voortdurend doet en naar mijn mening nimmer voorrang behoort te krijgen op mensenrechtenschendingen). Maar daarvan is bij Demmink geen sprake. Zou dat wel zo zijn dan is er een afspraak gemaakt tussen Turkije en Nederland. Dat zou het complot bevestigen.     5 • Het verweer zou falen.
En uit dit complot volgt dan ook dat Demmink een staatsvijand is. Schadelijk voor de Nederlandse democratie, het vertrouwen in de rechtstaat, en een bedreiging voor de Nederlandse burgerslachtioffers. Maar het laatste wat we willen is dat deze landverrader voor het vuurpeleton komt. Dan komt hij er te gemakkelijk mee weg. Hij moet gewoon zijn levenslang uitzitten. Dag in dag uit, uur voor uur, iedere langzaam wegtikkende seconden beseffen en voelen wat hij anderen heeft aangedaan. Egoïstisch, willens en wetens.
Voor alle zekerheid heeft het HHC dit weekend advies gevraagd aan een Turkse professor, die internationaal recht doceert aan een van de meest gerenommeerde universiteiten in Ankara. Deze hoogleraar heeft bovenstaand originele beslissing gelezen en stelt dat er geen enkel bezwaar is tegen vervolging in Nederland. Verder kan er ook op basis van schending van de mensenrechten worden vervolgd, welke niet verjaren. En tot slot is bevestigd dat Turkije probleemloos vijf keer voor dezelfde aanklacht vervolgt en zich daarbij niets aantrekt van een ne-bis-in-idem of constitutionele hoven. Uw HHC-verslaggever (en ook de Ministeries van Buitenlandse zaken, Justitie en het Parlement) hebben daar uitvoerig bewijs van.
Conclusies
  Welnu, met dank aan onze ministers die zijn vastgelopen, verstrikt geraakt en zichzelf hebben opgehangen in hun eigen leugens en gekunstelde uitweg pogingen is deze zaak eindelijk opgelost. De feiten:

 1. Demmink is bewezen schuldig: aan meineed: Hij was wèl in Turkije ten tijde van het incident.
 2. Demmink is bewezen verdachte: aan kinderverkrachting en mensenrechtenschendingen in 1996 in Turkije.
 3. Demmink kan en moet vervolgd worden: de rechter heeft in een artikel 12 Sv procedure de vervolging bevolen.
 4. Demmink moet alle rechtskosten terug betalen: dat is door Ard van der Steur zelf (vastgelegd op video) vastgesteld.
 5. Diverse ministers zijn bewezen schuldig: aan valsheid in geschrifte en liegen tegen de Kamer, een politieke doodzonde plùs een strafbaar feit.
 6. Ministers kunnen en moeten vervolgd worden: in het belang van de rechtstaat kan dergelijke corruptie niet getolereerd worden. De Hoge Raad dient dit te bewaken en uit eigen beweging en/of op verzoek van de Kamer vervolging in te stellen.
 7. Turkije dient volle medewerking te verlenen: zowel in de zaak Demmink als in andere mensenrechtenschendingszaken waarin Nederland betrokken is. Daaronder zijn zaken van o.a. die 18 veroordeelde criminelen (waaronder Saban Baran)   maar ook (en dat is nog ernstiger) zaken van onschuldige “collateral-damage” slachtoffers zoals Baybaşin en het dochtertje van uw verslaggever.
 8. Een Parlementaire Enquête is onontkoombaar: dat geldt al jaren, en hoe langer dit voortduurt des te groter de schade.
Nederland heeft het recht èn de plicht
om recht te doen jegens de slachtoffers
en het vertrouwen in de rechtstaat te herstellen.
Demmink wèl bewijs! #pedoverhoor – dag 5 – aanvulling 2

14:51:27
Het ligt nu formeel en officieel vast. Demmink is strafrechtelijk vervolgd en gevonnist in Turkije, omdat hij wèl in 1996 in Turkije was. En daar kinderen verkracht heeft en daarvoor door de Turkse justitie is vervolgd. (En dus heeft Demmink meineed gepleegd.) De rechter-commisaris in Nederland kan met dit bewijs direct aan de slag. Oppakken en vastzetten.
Wat hieraan vooraf ging
   Het begon allemaal in 2014. Of eigenlijk nog veel eerder, maar dan wordt het helemaal onoverzichtelijk. We beginnen bij de “Roestige Spijker verhoren” te Utrecht. Voor een overzicht daarvan (ook weer even het eerste blokje openklappen) kunt u terecht op deze pagina: 17.04.2014 HHC-weblogHet resultaat van 8 dagen en 14 getuigen 04.03.2014 HHC-weblogDutch Injustice – day 1: getuige Bart X. (Bart van Well)


Dan kregen we dit jaar een soort van vervolg. Het onderwerp en de belangen zijn in grote lijnen hetzelfde, de eisende partij lijkt anders. Met een vraagteken achter lijkt. Want ook daar heeft het HHC vraagtekens over die nog niet volledig duidelijk zijn geworden. Wie financiert dit alles? Is dat werkelijk alleen maar de vader van Bart of zijn er belangen voor meerdere partijen/financiers? Enfin, dit is wat er tot nu toe is gebeurd: 17.04.2014 HHC-weblogBart van Well 06.11.2015 HHC-weblogGetuigenverhoor misbruik 03.04.2016 HHC-weblogHet Demmink verhoor 18.04.2016 HHC-weblog#pedoverhoor – dag 1: Koos van Woudenberg | Raphaël Beth 19.04.2016 HHC-weblog#pedoverhoor – dag 2: Abe de Jong | Karel Maasdam 20.04.2016 HHC-weblog#pedoverhoor – dag 3: Jetty Bruggenwirth | Chris de Graauw 27.04.2016 HHC-weblog#pedoverhoor – dag 3 – aanvulling 23.04.2016 HHC-weblog#pedoverhoor – dag 4: Josje Neijndorff | Fred Teeven 04.06.2016 HHC-weblog#pedoverhoor – dag 5: Emile Broersma | Joris Demmink 07.06.2016 HHC-weblog#pedoverhoor – dag 5 – aanvulling 1

Klap het blok hierboven open door op de pijl rechts op de blauwe balk te klikken.

Kinderen: prostituee of slachtoffer
   Deze zaak draait om een destijds 14 jarige jongetje. Hij was van huis weggelopen en kwam terecht op het Centraal Station te Amsterdam. Daar stond de “kinderopvang” voor hem klaar. Net als dat met het Berlijnse jongetje Manuel Schadwald gebeurde    1.   Een vriendelijke meneer had wel een slaapplek voor hem. En wat te eten. En wat drugs…
En zo kon het in de negentiger jaren gebeuren dat Amsterdam niet alleen het Mekka werd voor de homo’s, maar ook voor de pedo’s. Wat is onze Mark Rutte toch trots op en blij met ons overheidsbeleid.
Intermezzo: Heel Nederland hangt vol met camera’s. De overheid wil alles weten wat u doet, en u zonodig kunnen vervolgen. Maar op die plaatsen waar de burger bescherming behoeft hangen geen camera’s. Op ministeries, ambassades, rechtszalen en op stations. Niet bij de fietsenstallingen en niet bij de kinder pi(c)k-up plaatsen. Want dan zou de overheid moeten optreden, en dat willen ze niet. Nalatig dus. Vraag 1 (wist de overheid het) en vraag 2 (heeft ze er iets aan gedaan) zijn daarmee beantwoord.
   VanDale stelt indirect via zijn (geslachtsdiscriminerende) definitie dat een overeenkomst plaats vindt als er sprake is van een transactie van geld. Bart kan het zich nog goed herinneren hoe hij van die meneer op de achterbank van de auto met chauffeur zo’n paars briefje kreeg. Dat (daarmee wordt het geld bedoeld) had hij nog nooit in zijn handen gehad. En de tweede keer, toen deze meneer hem mee wilde nemen naar Den Haag was hem ook bijgebleven.
Het HHC heeft heel veel moeite met de beeldvorming in de media dat het in deze zaak om een jongensprostituee gaat. Daarmee wordt een rechtvaardigingsgrond gegeven die dit misbruik goed zou praten. Hij heeft toch geld gekregen, wat zeurt hij nou? De kinderlokker heeft de kleuter toch een snoepje gegeven, dan mag je het kind toch verkrachten?
   De wet denkt daar wat genuanceerder over. Zaken als wilsbeschikking en wilsbekwaamheid, voogdijschap, ouderlijk gezag en toestemming van de ouders horen daarbij. Maar daar hoor je niets over. Alweer: de overheid is nalatig. Begrijpelijk, want het blijkt diezelfde overheid te zijn die niet alleen de wetten maken, ze al dan niet handhaven en de kinderen misbruiken.
Uit het organogram blijkt dat een groot deel van de top van justitie (zeker in die tijd) op zijn minst “verdachte” was, en vaak nog erger: door-en-door corrupt. Van enige bescherming voor deze kinderen moest dan ook niet veel verwacht worden. En dat gaat verder dan nalatigheid. Dat lijkt opzet binnen een criminele organisatie. Werk aan de winkel voor onze parlementariërs.
Joris Demmink
   Demmink kwam niet lopend vanaf de bushalte met een stripkaart in de hand. Hij hoefde ook niet, net als Karel Maasdam, te worden opgehaald door Koen Voskuil. Nee voor Demmink was er een dure mercedes, achterramen geblindeerd, en een privé-chauffeur geregeld. En natuurlijk een gratis VIP-parkeerplaats. Toen de rechter hem aan het eind van het verhoor vroeg of hij nog kosten had gemaakt deed Joris heel grootmoedig.
Joris zwaaide met zijn linker handje, die hij verder telkens in zijn linkerbroekzak hield, en schamperde: “Laat maar zitten.” Gewend als hij is om groots fooien te geven van onze belastingcenten. Of snapte hij deze keer ook wel dat dat het zoveelste geval van fraude zou zijn als hij weer eens dubbel ging declareren    1,   zoals hij aantoonbaar deed in 1998 toen hij in België op bezoek was om de zaak Zandvoort te bespreken.

# vraag van advocaat antwoord van verdachte enkele aanvullende vragen HHC
1 Hoe heeft u zich voorbereid? Ik heb gisteren met mijn raadsman het verzoekschrift van De Witte doorgenomen. Ik volg de zaak via de krant. Wie was die raadsman?
Wie betaalt die?
2 Heeft u ooit beroepshalve te maken gehad met het bestrijden van jongensprostitutie? Nee! Toen ik directeur Politie was, was dat Rijkspolitie. Die opereerde uitsluitend op platteland. Dus ik wist niks van een netwerk. • 1982-1990 DGpol: Waalre (Nb) is platteland.
• 1993-2002 DG IAV Manuel Schadwald is internationaal. Turkije en Polen is internationaal
3 Wat is uw seksuele geaardheid? Dat lijkt me zo langzamerhand wel bekend. Ik ben homoseksueel. En de seksuele preferenties en parafilieën? 4 De Witte citeert uit het artikel “Justitiebaas had contact met pooier van jongetjes” van Koen Voskuil in het AD van 06.10.2012    2,      dat stelt dat Demmink begin jaren ’80 regelmatig samen is gezien met de Haagse kinderpooier Willard. Ook hebben tijdens de Roestige Spijker verhoren van Huet en Storm hierover verklaard. Is dat juist? Nee! Kent u de heer Willard? Is Willard ooit in aanraking met justitie gekomen? Kent u zijn dossier? Waarom niet?
Kent u Anneke Storm? Heeft u haar wel eens opdrachten gegeven? Moest zij wel eens privé zaken voor uw regelen? Een cadeautje voor uw moeder? Of voor uzelf?
5 Heeft u in de jaren contact gehad met jonge jongens? Nee! Woonde u in een bejaardentehuis? 6 Kwam u wel eens in sauna Ceasar Sports aan de Mauritskade te Den Haag? Ik ben daar één keer geweest. Advocaat Houtzagers van de Staat breekt in. Vragen van De Witte zijn buiten de orde, vindt hij. Vragen vallen buiten de scoop van het onderzoek. Wie kwam u daar tegen? Heeft u daar contact met mannen gehad? Hoe oud waren die? 7 Kwam u behalve in Den Haag ook wel eens in gelegenheden in Amsterdam waar jongensprostitutie werd bedreven? Nee! 8 Kwam u in de Festival-bar in Amsterdam? Dat zegt mij helemaal niets. Waar dan wel? 9 Heeft Van Well seksuele handelingen bij u verricht? Nee! Wie dan wel? 10 Had u een dienstauto?

Kent u de namen van uw chauffeurs?

Heeft u seks gehad in de dienstauto?

Ja van eind 1989, tot – dat weet ik nog precies – mijn pensioen in November 2012.
In het begin wisselde het nogal, Rob Mostert, Harry Dijkman, Hans Bakker    3.
Nee!
Gebruikte u die ook voor privé tripjes?

Dat levert een nieuwe getuige op: Harry Dijkman

Moest uw chaffeur wel eens buiten op de motorkap wachten? Waarom was dat?

11 Bent u in de periode ’97 tijdens het Rolodex onderzoek wel eens gezien in een jongensbordeel? Nee, daar was ik niet. 12 Broersma en de Koter hebben onder ede verklaard dat u in een jongensbordeel bent geweest. Klopt dat? Nee! 13 Kent u meneer Holthuis? Wabeke? Wooldrik?
Weet u of zij in dit soort gelegenheden kwamen?
Zeker.
Nee.
We gingen niet samen op pad.
Wat weet u van de carrière van Holthuis en Wooldrik? 14 Kent u Karel van Maasdam? Professor Ger van Rhoon? Nico Langeveld? Nee. Nee. Nee. Waarom kende u hen niet? Zij zaten toch in het dossier van Justitie? Wist u dat er een onderzoek liep? Ook naar u? 15 In het NRC is o.a. gepubliceerd over de verklaringen van Vrakking en Mostert. Waarom heeft u niets tegen die publicaties gedaan? Er werd al zoveel geschreven. Er was geen beginnen meer aan! 16 Bent u in het Anne Frank-plantsoen geweest? Nee.      Kent u o.a. deze publicaties?    4.
Wat weet u van Frank Leenders? Heeft u zich met zijn aangifte bemoeid? Wie dan wel? Donner?
Kwam u in Eindhoven/Best, bijvoorbeeld bij Wabeke? Wie waren daar nog meer?
17 Kent u de verklaring van Bakker over de dienstauto in Brussel? Die is onjuist. Wat gebeurde er dan? Heeft u Bakker of anderen ooit geïntimideerd? 18 Weet u of er, toen u in 2012 werd aangesteld als SG Justitie, er een veiligheidsonderzoek is gedaan?
Heeft u ooit het AIVD onderzoeks-rapport gekregen?
Ja, ik wist dat het gestart was. Dat gebeurde bij iedere functie. Het begon toen ik een formulier heb moeten invullen. Ik ben een aantal keren in gesprek geweet met de AIVD. De procedure duurde een maand of drie.
Je wordt daar verder niet over geïnformeerd. Achteraf heb ik ook niets gehoord. Ik heb geen tussentijds verslag gekregen. Alleen een eindverslag wat enkel inhoudt dat er een VGB (verklaring geen bezwaar, red.) is afgegeven. De AIVD’ers kwamen later vertellen dat ze veel rare verhalen hadden gehoord, maar geen feitelijke grondslag vonden.
U heeft herhaaldelijk op staatskosten gedineerd met o.a. Docters van Leeuwen. Heeft u ooit BVD-onderzoeken naar u met hem besproken? 19 U heeft in 2004 een klacht tegen de NOS bij de RVDJ ingediend. Wat heeft u met Laroes en Runderkamp besproken?      Ik heb nooit met Laroes (NOS) gesproken. Wel eens met Lex Runderkamp, maar niet in deze setting. Dus verklaringen over een gesprek met hen kloppen niet.      Kent u deze uitspraak?    5
En deze faktuur?    6.
Kent u deze verklaring onder ede van Henk Krol?    7
20 Bent u door de Rijksrecherche benaderd in het kader van het huidige strafrechtelijk vooronderzoek? Eenmaal. Een paar weken geleden. Dat gesprek was buitengewoon vriendelijk. Er werd een overzicht gegeven van alle geruchten. De vraag was: heeft u daar wat over te zeggen? Mijn antwoord: Nu niet! Een paar weken geleden? Bedoelt u dat u in het al meer dan twee jaar lopende onderzoek pas vorige maand voor het eerst gehoord bent? 21 In het gernommerde Advocatenblad staat dat u in 1986 voor het laatst in Turkije bent geweest. Maar daarna is er wel bewijs van uw aanwezigheid in 1996. Opnieuw protesteert de landsadvocaat nu vragen worden gesteld over Turkije.       Ik ben inderdaad na 1986 nooit meer in Turkije geweest. Dat zal het HHC hieronder uitgebreid bespreken. 22 kent u de verklaring van Henk Krol over uw langdurige relatie met Libor Crtvrtlik? Ik heb een relatie gehad met Libor Crtvrtlik. Dat klopt. Ik zal u zeggen hoe u dat spelt, want er komt maar één klinker in voor CRT VRT LiK. Het klopt ook dat hij -voordat ik hem kende- in pornofilms speelde. Ik heb nooit de pornofilm “Das Fickende Klassenzimmer” gegeven aan Swinkels en Wabeke. Bent u daar wel geweest dan? Was Henk Krol daarbij? Is de film wel besproken? Was u trots op deze vriend? Vertelde u over zijn prestaties? Had u daar bewijs van? Had u zelf deze band in bezit? Hoe oud zijn de jongens in de film? 24 Aanvullende opmerkingen na lezing: Ik heb geen gesprek gehad met de NOS. Wel met Krol (Gaykrant) en Ritzert (Panorama). Dat gesprek heeft niet tot iets concreets geleid. Maar er is daarna wel gerectificeerd. 25 Heeft u een strafblad? Of bent u in aanraking met Justitie geweest? Anders dan de lopende strafzaak niet.

   Dat was het dan. Ejaculatio abortus. Verbijstering bij alle priapisten, niet in de laatste plaats bij Demmink, die blij was dat hij er tussen uit kon knijpen. Arme Saskia viel van haar stoel    8      en werd gelukkig opgevangen door Koen, die naast haar zat. Een kortdurend kruisverhoor met hoofdzakelijk gesloten vragen. Was dit een slimme tactiek? Als advocaat de Witte versprekingen uit wilde lokken had hij een hoger tempo moeten aanhouden. Als het enkel gaat om meineed, dan was één enkele vraag al voldoende geweest.
   En terwijl de laatste formele regelingen (over o.a. het vervolg van deze zittingen) werden doorgesproken haastten de camera’s zich met hun verslaggever naar net buiten de draaideur. Daar stond Eenvandaag, ANP, Russia Today, We Are Change     9   and uiteraard Joris zijn persoonlijke TV-kanaal JD-tv    10.   Als bodyguards voor deze celebrity was de politie ingehuurd, net als dat met Hooligans en ander tuig gebeurd.

De opbrengst
   De hamvraag van Saskia Belleman die op een ieders lippen ligt: Wat heeft dit nou opgeleverd?
Meer dan u denkt. Maar we moeten wel zaken (of beter gezegd: belangen) van elkaar onderscheiden. Het Bart van Well verhoor is een voorlopig getuigenverhoor om de rechtspositie van hem te bepalen ten behoeve van een aanklacht en claim tegen de Nederlandse staat. Het (gepretendeerde) oogmerk is antwoord te krijgen op slechts twee vragen:     1) Was de Nederlandse overheid op de hoogte van het kindermisbruik waaraan Bart is blootgesteld?    2) Wat heeft de Nederlandse overheid gedaan om Bart en andere kinderen hier tegen te beschermen.
Het heeft dus maar heel weinig te maken met de vraag of Bart door Demmink misbruikt is. Een vraag waarop hij bij voorbaat al met zekerheid een ontkenning kon verwachten. Demmink legde immers de belofte af, en een spontane biecht    11       zat er daarmee niet in. Een vraag die voor mij blijft staan is wie de financier is. Was diens belang het enkel om Demmink in het openbaar te vernederen, dan is dat geslaagd.
Maar ook de meer juridisch zorgvuldigen kijken tevreden terug. In ieder geval is de mogelijkheid geconstrueerd om deze crimineel (net als destijds bij Al Capone, als vervolging voor zijn primaire zaak niet mogelijk is) toch wel te pakken te krijgen voor secundaire strafbare feiten als meineed en wanbeheer.
Om met dat laatste te beginnen. Demmink was van 2002 tot 2012 de ambtelijke eindverantwoordelijke op het ministerie van justitie. En inmiddels is (ook parlementair) vast te komen staan dat het er een grote janboel is. Niet alleen moet de een na de andere minister vertrekken, ook de diverse onderzoeken naar de Teevendeal en Oostingrapporten bevestigen de “verbeterpunten”.
Als het om een private onderneming zou gaan was deze allang failliet geweest. De mogelijkheid van onze overheid om zelf geld bij te printen en belastingen te verhogen maken dat niet anders. Feitelijk is justitie aan wanbeheer ten onder gegaan. Met vele burgerslachtoffers ten gevolg. De wanpresterende bestuurders horen daarvoor hoofdelijk persoonlijk aansprakelijk te worden gesteld, gelijk een CEO/DGA van een private onderneming. En wat dus ook al van toepassing had moeten zijn op criminele bestuurders die 10% van het vermogen van alle burgers hebben gestolen en nu met een 800.000+ salaris plus emolumenten bij de geldprinters zit.
   Natuurlijk proberen VVD-ers als een Mark Rutte, een Halbe Zijlstra en een Ard van der Steur dat tegen te houden. Dictator Rutte (met minder dan een derde mandaat) wil geen burgerinspraak via referenda    12      en VVD-leider Halbe Zijlstra    13   wil geen democratie zoals bedoeld is via de machtenscheiding    14       van de Trias Politica. En sergeant-majoor Ard (compleet met epauletten) liegt de heleboel bij elkaar    15   Dat maakt deze sujetten een direct gevaar voor de democratie, een openlijke staatsvijand, een criminele organisatie en een onderwerp ter onderzoek van de AIVD. Hierbij mijn sollicitatie om deze knor te wassen.
Dan hebben we stapels getuigen die het tegendeel beweren. Van alle soorten en nationaliteiten, maar met één ding gemeen: Demmink liegt!. Denk aan de HOvJ Vrakking die destijd het embargo-onderzoek is gestart     16,   een en ander bevestigd door de dagboeken van PG Fick. De diverse getuigen in de affaire Haagse Kinderpooier. De diverse getuigen die onder ede hebben verklaard bij de rechter. De diverse slachtoffers die aangifte hebben gedaan. Hoeveel zijn er nodig om zo’n crimineel op zijn minst in voorarrest te zetten?
De voortdurend (strafbare) frustratie van de rechtsgang    17,   de ordinaire diefstal van Baybaşin’s vermogen, de mensenrechtenschendingen. Dan zijn er ook nog de leugenachtige verklaringen en valsheid in geschrifte van de diverse ministers, waaronder Opstelten, Hirsch-Ballin, Donner. Vervolgen voor meineed / liegen tegen het Parlement, wat minstens even zwaar moet worden aangerekend als liegen tegen een rechter.
   De terugvordering    17      van minstens een kwart miljoen euro aan directe advocaatkosten    18      met daarbovenop nog meer dan een miljoen voor deskundoloog    19   Bassie en de “taxi”kosten van vervoer Riouwstraat – Parnassusweg (+parkeergelden/parkeerboete). Niet voldoende om alle werkelijke ook indirecte kosten te compenseren maar een begin.
Dan de pluk-ze-wetgeving erachteraan, zoals deze crimineel ook met Baybaşin heeft geflikt. En dan toepassen op alle leden van deze criminele organisatie, waaronder een heel rijtje ministers. Ard kan beginnen met zijn eigen salaris in te leveren. Onverschuldigde betaling en onrechtmatige verrijking wegens wanprestatie.
       Het leukste bewaren we voor het laatst:
De officiële verklaring van de Minister aan de Kamer:
De Nederlandse Overheid zou Demmink niet meer mogen vervolgen omdat hij in Turkije al veroordeeld is. En dat zou voortvloeien uit het Europese Rechtshulpverdrag                     20,    21,   door Turkije geratificeerd op 24.06.1969 en een paar maanden later in werking getreden.

Ne bis  in  idem principle: literally, “not twice for the same [thing]“,
A basic principle of international criminal law that a defendant should not be convicted or acquitted more than once for the same criminal conduct.
(EuroJust    22)

   Wat betekent dit?

 • De Turkse en Nederlandse overheden en Justities bevestigen dat Demmink op 20.07.1996 in Turkije was: dus er is sprake van meineed door Demmink.
 • De Turkse en Nederlandse overheden en Justities bevestigen dat Demmink strafrechtelijk vervolgd is. Voor strafbare feiten dus.
 • Demmink zou strafrechtelijk gevonnist zijn en moet al zijn proceskosten terugbetalen.
 • De Turkse overheid meent jurisdictie te hebben over Nederlanders die zich in Nederland bevinden. Dat getuigt niet van een juiste rechtsopvatting. (Lees: lulkoek)
 • De Turkse overheid vindt het Ne-bis-in-idem principe zwaarwegend. Eveneens lulkoek. Ze vervolgen mensen soms wel 5 keer voor hetzelfde feit.
 • De Turkse overheid vindt mensenrechtenschendingen niet zwaarwegend. Weinig nieuws onder de zon.

Het gaat er om dat er strafvervolging heeft plaats gehad. Dat is niet gebeurd. Er is ook geen rechterlijke uitspraak. De Hoofd Openbaar Aanklager (Baş Savacı) heeft besloten om niet te vervolgen. Er is dus ook geen veroordeling of vrijspraak. Er is gewoon niets gebeurd.
Maar op grond van de uitspraak van knor Van der Steur zou er een vonnis liggen. Wat hij natuurlijk heeft opgevraagd. Want óók die verplichting staat in het verdrag. Alleen krijgen we dat niet te zien. Het is net als met de Demmink-video van Morkhoven, als je eenmaal begint te liegen ga je onderuit. Nu ook. Want er is geen video en er is geen vonnis.
En er is nog veel meer aan de hand. Het HHC kan (en zal) nog een boekje opendoen over de criminele activiteiten van de voormalig president van de strafkamer van de Turkse Hoge Raad. Maar wat in ieder geval duidelijk is geworden dat beide overheden bereid zijn om zelfs zo ver te gaan met hun complot dat ze zich in dit drijfzand volledig hebben vastgelopen.
En het is goed nieuws voor rechter-commissaris Yolande Wijnnobel (art. 12 Sv vervolging Demmink), Advocaat-Generaal Diederik Aben (herzieningsverzoek Baybaşin), het gerechtshof Den Bosch (wederrechtelijke ontneming door overheid) en diverse andere zaken. Ze hebben eindelijk bewijs dat Demmink niet deugt.
Het HHC wil het OM verzoeken om Demmink ogenblik in geïsoleerde en bewaakte bewaring te stellen. En dan niet in de EBI-Vught, want daar zijn ze in staat om met bosjes zelfmoord te plegen. Demmink mag zijn rechtsgang niet ontlopen. Hij heeft die al genoeg gefrustreerd.

Commissie Oosting deals

14:53:31
Morgen komt de commissie Oosting met het rapport over de ‘Teeven-deals‘. Enkelvoud. Een dealtje maar. Die met Cees Helman. Eigenlijk niet eens over de deal zelf, maar over het bonnetje. Dat is wel het minimum wat ze moeten bieden willen ze het geloofwaardig maken. Maar waar draait het allemaal echt om?
Teeven deal
   De MSM berichten dat de VVD onrustig wordt. “Het rapport is vooral pijnlijk voor de VVD omdat het vol met vingerafdrukken van VVD’ers zal staan“, vertelt politiek verslaggever Joost Vullings     1.
Volgens Vullings zijn er een hele rij VVD-ers betrokken in deze verduisteringsaffaire: Fred Teeven, Eerste Kamerlid en mede-deal-sluiter Ben Swagerman, “verkeerd voorliechtster” Anne-Marie Stordiau     2   en haar pupil ex-minister Ivo Opstelten en natuurlijk minister van onbenullige zaken Mark Rutte en “schredder” Kamervoorzitter Anouchka Van Miltenburg. Zelfs de huidige boegbeelden Ard van der Steur en Klaas Dijkhoff worden nu genoemd. En daarmee is het wel genoeg. Hopen ze…
Helaas, het gaat niet om het jaar 2015 maar om de post-IRT-periode van vijfentwintig jaar geleden. En toen hadden we er nog wel wat die niet recht op de schaatsen stonden. In het kabbinet Lubbers III was Ernst Hirsch (Ballin) minister, werd Aad Kosto slachtoffer van een rara-wie-deed-dat bomaanslag, maakte George Soros, vriendje van Mabel Wisse Smit-van Oranje-ex van Klaas Bruinsma eventjes een miljard winst op Black Wednesday (16.09.1992), liep Ed Nijpels volgens Wicher W. in jurkjes rond, werd Jan Koers vervangen door Hugo Hillenaar en mocht Ybo Buruma aanzitten bij de commissie Wieringa.
Het HIK-onderzoek liep naar de handel in kinderen, waarbij Manuel Schadwald verdween. Het Rolodex-”onderzoek” werd gesaboteerd en Joris Demmink (ook VVD) en de voorganger van de huidige Gerard Roes, DG (directeur-generaal) Rechtspleging, was een verdachte samen met de Haagse rechter Jan Wolter Wabeke, griffier Joegosalvië tribunaal Hans Holthuis en Henk Wooldrik. Winnie Sorgdrager lag in de clinch met Arthur Docters van Leeuwen, Dato Steenhuis deed aan belangenverstrengeling en klokkenluider Baybaşin werd opgesloten.
Een klein lijstje om maar even aan te geven hoe er gerommeld werd (en nog steeds wordt) bij justitie. Het commissie Oosting onderzoekje zal deze zaken allemaal niet hebben opgepakt.
       Welnee, het gaat niet om de IRT-affaire, maar vooral om het kassabonnetje! Heel belangrijk om te kijken of de bonus-kaart er wel van af is gegaan (en in wiens zakken).
En wie de klokkenluider-kassière was. Want die (ethische en morele) ambtenaar is de èchte misdadiger. Hoe durft die dat zwarte geld op te geven bij de belasting. Rutte eist de onderste steen boven!
De commissie
   En dan begint het afdekken. Er komt een “onafhankelijk” onderzoek    3,   want de “onderste steen”    4   moet boven komen.
Nou, echt niet! Dat is wel het laatste waar onze regering op zit te wachten. Tranparantie en verantwoording afleggen hoort niet thuis in een dictatuur democratie. Dus hoe kun je een “onafhankelijk” onderzoek voor het publiek onzichtbaar afhankelijk maken? Simpel!
1) Het onderwerp van het onderzoek moet je beperken. Bij voorkeur laat je iets triviaals onderzoeken waarmee de aandacht van het echte probleem wordt afgeleid. Bijvoorbeeld de cijfers achter de komma. Héééél belangrijk om te weten. Of op welke dag het geld is overgemaakt. Wat het bankrekeningnummer was. Dat soort dingen. Bonnetjesbewijs    5.
      2) Vervolgens moet je er voor waken om geen kritische onderzoekers aan te stellen. De onderzoeksjournalisten van het HHC-team bijvoorbeeld. NIET DOEN! Zij onthullen veel te veel. Niet eens reageren op de sollicitatie. Gewoon lekker onbehoorlijk zijn, zoals het onze overheid betaamt.
Het handigste is om wat omkoopbare deskundologen    6   in te huren. Of eventueel onder het mom van: Als je dit goed doet, heb ik nog meer leuke opdrachtjes voor je.
   Een goede kandidaat is iemand die de overheid liever niet te veel controleert    7.   En die een bewezen track-record heeft van wegmoffelen van overheidsaansprakelijkheid, zoals bij de Enschedese vuurwerkramp. Zeg maar een soort van ombutsman die ervaren is in het wegpoetsen van butsjes. Opdat “het interbestuurlijke toezicht, de horizontale verantwoordingsmechanismen en kwaliteitsborging een impuls krijgen    8.    Nou, klinkt dat mooi of niet. Iedereen is weer gerustgesteld en we kunnen overgaan tot de orde van de dag: Hoeveel bommen zullen we vandaag op Syrië gaan gooien?

Een commissie van vier man. Dan hebben we nog drie mensen nodig waar we op kunnen vertrouwen. Weet je wat? Ik ken er nog wel eentje. Iemand die goed inzicht heeft in het verschil tussen legaliteit en legitimatie. Oftewel: recht praten wat krom is. Is die man aan te sturen? Als we hem eens een worst voorhouden. Stel dat we zeggen dat hij op 01.01.2016 (de dag na de deadline van 31.12.2015 voor het rapport) mag beginnen als Hoge Raadslid van de strafkamer? Zou dat iets zijn?    9
   En de derde dan? Een oud vice-president van de Hoge Raad    10.   Specialist in Fiscaal-procesrecht. Daarmee weten we zeker dat de gehele focus op de belastingconstructie komt te liggen. Zoek niet verder. Het gaat om het bonnetje! Alleen dit ene bonnetje. Niet al die andere bonnetjes. Cijfers achter de komma fout? Misschien te weinig BTW betaald? Een witwas-Aruba-constructie opgezet? En dan stoppen. Meer willen we niet weten.
En mocht het onverhoopt toch tot een veroordeling komen dan moeten we nog iemand hebben die politieke moordenaars gunstig gezind is     11.   En die destijds de Aruba constructie goed kende     12.   Dat is voldoende. Klaar is Cees H.    13
   

Meer deals
   De strategie lijkt te werken. Vrij Nederland heeft een overzicht van de belastingdienst gekregen     13   en Eenvandaag heeft er gisteren een uitzending aan besteedt     14.
Breaking news: 22 miljoen is meer dan 5 miljoen!
Zeker is dat nieuws. Maar de onderliggende problematiek is natuurlijk niet die ene deal met Cees Helman. Er zijn namelijk veel meer deals gesloten     15   die nu allemaal buiten beschouwing en onderzoek blijven. De deals met Klaas Bruinsma, Mink Kok, Turkije, en andere minder bekende deals.
Zo is er de deal van de drugshandelaar en politie-informant Ferry Koch, op de 36e verjaardag van Bruinsma (06.10.1989) als cadeautje voor Klaas doodgeschoten, waarin de wegens belangenverstrengeling en onzorgvuldige cliëntenbehartiging veroordeelde advocaat Wladimiroff    16   een rol speelt. (En een omkoopbare -20.000 gulden- rechter en een pedofiele top-ambtenaar. Maar dat zoekt de commissie Oosting allemaal niet uit.)
Gevolgen
   De belastingdienst is boos. Ze hebben geld misgelopen en zijn door Fred T. bewust buiten de deal gehouden. Een wraak-lekje is dan zo gedaan. En daar wil Mark Rutte dan weer achteraan. Want niemand mag weten wat voor misdaden de overheid uithaalt. Het zou immers zomaar eens kunnen zijn dat de minister van Algemene Zaken zou moeten aftreden. Dat zou een unicum zijn (en een zegen voor Nederland).
Feit is dat de Vaste Kamer Commissie voor justitie ook een onderzoek heeft gevraagd    17   naar Mark Rutte en de overige in deze doofpot betrokken bewinsdlieden. Of de commissie daaraan voldaan heeft zal morgen blijken. Wie gaan er morgen allemaal aftreden?
En dan is er ook nog het laatste woord voor de Kamer. Gaan zij de corrupte ambtenaren vervolgen? En dan wordt niet de klokkenluidende ambtenaar (een held) bedoeld maar het hele rijtje medeplichtige bobo’s. Ik voel al weer een vervolg-commissie opgetuigd worden en meld mij hierbij opnieuw aan als aspirant-onderzoeker/vervolger. (Mijn C.V. is reeds in uw bezit en in kopie opgeslagen bij de AIVD.)
Bewijs Rolodex verdachten

14:56:46
In maart/april 2014 vonden De Roestige Spijker verhoren plaats. Justitie wist al lang (schriftelijk aantoonbaar per oktober 2013) wat er speelde. Toch werd er een heel miljoenen verslindend circus opgetuigd.
Afleiding in plaats van voorgeleiding. En dus vele medeplichtigen aan het frustreren van de rechtsgang en verdonkermanen van bewijs.
Justitie besmeurd
jaar betreft onderwerp referenties
1980 Rechter Stolk Maakt zich schuldig aan pedofilie.
1987 De Turkije connectie Onderzoek naar de internationale Handel in Wapens. 1         2
1992 IRT-affaire Onderzoek naar de internationale Handel in Drugs. 3
1995 HIK-team Rotterdam Onderzoek naar de internationale Handel in Kinderen. 4
1998 De Rolodex-affaire Jeugd en Zedenzaken Amsterdam begint een onderzoek. 5
2002 AIVD Start een onderzoek naar Demmink.
2003 Anne Frank plantsoen Incident gepubliceerd in Panorama/Gay-krant. 6
2004 Rechter Westenberg Het boek Topadvocatuur van Micha Kat. 7
2010 Micha Kat Het boek De Demmink doofpot en een graffiti waarschuwing. 8
2014 De Roestige Spijker Getuigenverhoren onder ede vinden plaats.
Curriculum Vitae Publicum
mr. Joris Demmink
JAAR – Functie

1977 – Directeur Wetgeving en Publiekrecht bij het Ministerie van Defensie.     1982 – Eerste klacht over JD. Door: Harrie Dijkman. Bij: Tjeerd Postma.     1983 – Directeur Directie Politie bij het Ministerie van Justitie.     1990 – DG (Directeur-Generaal) Rechtspleging bij Min V&J.     1993 – DG Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken.     1995 – Tweede klacht over JD. Door: Hans Bakker. Bij: Tjeerd Postma.     1995 – Eerste incident. Door: Slachtoffer. In: Turkije.     1996 – Tweede incident. Door: Slachtoffer. In: Turkije.     2000 – Derde klacht over JD. Door: Rob Mostert. Bij: Hans Bakker.     2002 – SG (Secretaris-Generaal)  bij Min V&J.     2012 – Gaat met pensioen.     2013 – Treedt toe tot de Helsinki Commissie.

mr. Hans Holthuis
JAAR – Functie

1972 – Jurist Ministerie van Defensie     1975 – RAIO Den Haag     1979 – Officier van Justitie Den Haag     1985 – Drugs en fraude vervolgingsbeleid     1988 – SSR Studiecentrum Rechtspleging     1991 – Officier van Justitie Zutphen     1995 – Hoofd landelijk parket OM, CIE-officier Rijksrecherche     1999 – CV gat     2001 – Griffier Joegoslavië tribunaal     2009 – Rechter gerechtshof Amsterdam

mr. Jan Wolter Wabeke
JAAR – Functie

1976 – RIO opleiding     1982 – Officier van Justitie Breda     1988 – Officier van Justitie Rotterdam      1992 – Advocaat Generaal Den Haag     1994 – Hoofd officier Breda     2001 – diverse ombudsman functies     2010 – rechter Den Haag

mr. Henk Wooldrik
JAAR – Functie

1974 – Officier van Justitie Amsterdam/Haarlem     1984 – persofficier Amsterdam     1995 – Ministerie van Justitie Directie staats- en strafrecht, afdeling politiezaken      1996 – Hoofdoffcier van Justitie     2005 – Rechter gerechtshof Amsterdam

jaar incident Arthur Docters van Leeuwen Joris Demmink Hans Holthuis Jan Wolter Wabeke Henk Wooldrik
1972 inspecteur Min. Financiën jurist Min. Def.
1973
1974 Ovj Amsterdam
1975 RAIO Den haag
1976 RIO opleiding
1977 DG Min. Def.
1978
1979 OvJ Den Haag
1980 plv. DG politie Defensie
1981
1982 Affaire Claus Decembermoorden plv. DG Openbare Orde en Veiligheid plv. DG Politie

 1e klacht
OvJ Breda
1983 DG Politie OvJ Haarlem
1984
1985 Internationaal Drugsbeleid
1986
1987
1988 SSR Zutphen OvJ Rotterdam
1989 Hoofd BVD DG Rechtspleging
1990
1991 HOvJ Zutphen
1992 IRT-affaire Kismetin-affaire AG Den Haag
1993 HIK-team DG Internationale Aangelegenheden

 1e incident
 2e klacht
 2e incident
DG Politie
1994 HOvJ Breda
1995 Baybaşin Val van Srebrenica fotorolletje verdwijnt HOvJ Landelijk Parket
1996 voorzitter College PG HOvJ Zutphen
1997
1998 * * * ROLODEX AFFAIRE * * *
1998 René Lancee Bestuursvoorzitter AFM
 3e klacht
1999 Marianne Vaatstra
2000
2001 Griffier Joegoslavië tribunaal Ombudsman Financiële markten
2002 Introductie Euro SG Min. Jus.

 3e incident
2003 Anne Frank plantsoen
2004 Westenberg
2005 Rechter Amsterdam
2006
2007
2008 Holland Financial Centre
2009 Rechter Amsterdam
2010 Demmink Doofpot rechter Den Haag
2011 Oil invest
2012
2013 Helsinki commissie
2014 Roestige Spijker
2015
Curriculum Vitae Obscura
   Behalve bovengenoemde bij justitie werkzame personen stonden er in de Rolodex ook nog twee politie rechercheurs van de CID (Criminele Inlichtingen Dienst), te weten: • CID-rechercheur Walter Stevens, mogelijk thans woonachtig in Frankrijk. • CID-rechercheur Rien Blokker, neef van Wally Schmitz
In het bovenstaande schema zijn alleen de vier verdachte (hoofd)medewerkers van Justitie geplaatst, alsmede het destijds acterend hoofd van de BVD, Docters van Leeuwen. In dit schema is duidelijk te zien hoe op het gebied van justitie, defensie en financiën de top-posities werden ingenomen door deze heren. En stuivertje gewisseld. Opvallend is hoe deze verdachten de sleutelposities (opsporing, vervolging) bij zichzelf hielden. De beste garantie om ongestraft ermee weg te kunnen komen.


  In 1996, toen de affaire Baybaşin speelde   9,  kon Minister Winnie Sorgdrager nauwelijks het hoofd boven water houden. Wat later moest ze de Kamer uitleg geven waarom de Rotterdamse recherche 20.000 kilo softdrugs had doorgelaten, de gouden handdruk van Van Randwijck was uitgedeeld, de Securitel affaire, en waarom Hans van Mierlo de Surinaamse ex-legerleider/drugshandelaar Desi Bouterse niet had laten oppakken   10.
  De Rolodex affaire wordt angstig buiten beeld gehouden maar ze komt vervolgens wel in 1998 in aanvaring met oud hoofd BVD Docters van Leeuwen bij “de opstand der PG’s” over de zaak van de PG Dato Steenhuis. U weet wel: “Ik reed niet te hard, dat was de chauffeur van mijn dienstauto die met mijn vrouw ging shoppen in de grote stad.” Het resultaat? Oorlog tussen het wetgevende Ministerie van Justitie en het uitvoerende Openbaar Ministerie.

mr. Joris Demmink
  De carrière van Joris Demmink is in de publiciteit aardig uitgekauwd. Op dit moment zit hij midden in het Helsinki Syndroom   11,  strafrechtelijke onderzoeken en civiele dagvaardingen   12. Maar hij was wel één van de verdachten die, na manipulatie vanuit het Ministerie, van de lijst was verdwenen. Niet dat hij geen verdachte was. Er was namelijk wèl een onderzoek naar hem gestart. Dat is bij de Utrechtse Rechtbank in rechte vastgesteld, ook al heeft minister Ivo Opstelten daarover gelogen.
mr. Hans Holthuis
   Hans Holthuis was één van de andere verdachten. Als OvJ was zijn focus de georganiseerde misdaad. In 1995 was hij hoofd van het landelijk parket OM en CIE-officier Rijksrecherche. Kortom plaats om kennis te nemen van onderzoeken naar top-criminelen. En ze te beïnvloeden met behulp van zijn broer die DG zou zijn op het ministerie. Na het Rolodex-onderzoek ontstaat er dan ook een CV-gat. Waarom hij bij justitie wordt gedésavoueerd om vervolgens geheel van het Nederlandse tonneel te verdwijnen en griffier te worden bij het Joegoslavië tribunaal, daar kan men wel naar raden. Totdat de storm is geluwd.
  In 2009 kwam hij terug als Raadsheer gerechtshof Amsterdam. En deed uitspraken in strafzaken    13.  Vanaf 2012 zou hij raadsheer-plaatsvervanger zijn. En alszodanig deed hij in 2014 nog steeds uitspraken    14  ook al was hij herhaaldelijk niet in staat om het vonnis te ondertekenen.
mr. Henk Wooldrik
  En dan hebben we nog iemand die, net als Demmink, ook niet op de 2e lijst voorkwam maar wel in beeld was. mr. Henk (H.P., er zijn er meer bij justitie) Wooldrik, destijds OvJ te Zutphen.  Wooldrik is een naam die in Enschede (u weet wel de plaats van de studentenkamer van deskundoloog   19  Bassie van den Heuvel) veel voorkomt   20.  Er is zelfs een kindercentrum dat Wooldrik heet   21.  En daar werkt weer een Van den Heuvel   22.  Ze zal toch niet de zus van Bassie zijn? Een nieuw complottheorie is geboren en het HHC heeft nog heel wat uit te zoeken.
  Henk is de zoon van BVD-er Wooldrik   23    en was binnen de IRT-affaire    24  verantwoordelijk voor de “regeling tip-, toon- en voorkoopgelden” (lees: omkoopgelden, hetgene waarover Opstelten en Teeven struikelden   25).
Henk zou aanwezig zijn geweest bij het “Schalken-diner” en, als potentieel chantabel persoon en omkoop-expert, (mede)verantwoordelijk zijn voor de beschikking aan het OM om Geert Wilders te vervolgen.   26.
Omdat de mensen “graag stevige rechters willen”   27  werd hij in 2005 zelf maar rechter voor het Hof Amsterdam. Voor een afvloei-baantje bij Shell of een Bank kwam hij niet in aanmerking, hoewel hij wel financieel specialist was. Net als in de bajes hebben ze bij de banken ook een erecode. Pedo’s moeten we niet. Inmiddels is ook hij afgevloeid. Van een eventuele gouden handdruk of andersoortig geef-geen-tips geld is niets bekend.
mr. Jan-Wolter Wabeke
  De OvJ van Breda, die verantwoordelijk   15  was voor het uitvoeren van de opdracht tot arrestatie van Baybaşin, is Jan-Wolter Wabeke, HOvJ (hoofd officier van justitie) te Breda, het arrondisement waaronder grensovergang Hazeldonk valt.
We zagen deze Eindhovenaar al eerder voorbij komen. Parlementariër Henk Krol getuigde onder ede   16      dat hij een foto heeft waarop hijzelf en Demmink staan tijdens een etentje thuis bij Wabeke en zijn partner Jan Swinkels (tevens fotograaf van de Gay-krant). Het HHC heeft deze foto bij Henk opgevraagd.
  Uit de verklaring bleek tevens dat deze Wabeke een kinderporno film in zijn bezit had met daarin een hoofdrol weggelegd voor het Praagse vriendje van Demmink Libor Čtvrtlík. Het bezit daarvan was al voldoende om Wabeke te arresteren en op non-actief te zetten.
Op halfslachtige wijze gebeurde dat ook. Hij verdween bij justitie en werd Ombudsman Financiële markten en mocht daarmee op geheel onafhankelijke wijze de werkzaamheden van Docters van Leeuwen controleren. En die van Zalm die ons de EURO in de maag splitste. En natuurlijk de plof-van de banken-bubbel. Zijn “controle” heeft miljoenen huishoudens miljarden gekost.
  Je zou denken dat daarmee zijn juridische carrière over zou zijn. Maar nee hoor. In maart 2014, zo begrijpt uw HHC-verslaggever, weet De Rechtspraak van de prins geen kwaad   17.  “Het enkele feit dat over een lid van de rechterlijke macht een negatieve uitlating in de publiciteit komt, kan geen aanleiding zijn om zijn positie ter discussie te stellen.   [...]   Het bestuur ziet in de hem bekende omstandigheden van dit geval geen enkel aanknopingspunt voor enige maatregel tegen betrokkene.
Kijk, en daar gaat De Rechtspraak nu (alweer) de mist in. Ze moeten zich op feiten baseren, niet op hun eigen (gebrekkige) algemene ontwikkeling en kennis. Men had betrokkenen kunnen vragen. Men had het Ministerie kunnen vragen. Men had het HHC kunnen vragen. Want één ding is zeker: betrokkene sujet was subject van onderzoek.   Op 26.05.1999 heeft het College van Procureurs-Generaal een “zeer vertrouwelijke” vergadering gehouden. (Notulen zijn geheim.) Maar dat kon niet verhinderen dat via een WOB-verzoek   17    in 2013 boven water kwam dat Herman Bolhaar bevestigde   18  dat twee hoofdofficieren (bedoeld worden Holthuis en Wooldrik, red.) klant waren bij de kinderpooier van Maasdam.
  Indirect bevestigde Bolhaar dat gebruik van (volwassen) homofiele diensten niet strafbaar is. Immers “niet goed kon worden vastgesteld” hoe oud (of liever hoe jong) deze jongetjes waren. De getuigenverklaring van Bart dat hij 14 (zegge: VEERTIEN !) was telt blijkbaar niet.
Toch schreef de PG dat “de leidinggevenden van ‘J3′ en ‘J4′ op de hoogte moesten worden gesteld van de bevindingen van het onderzoek“. De twee J’s (lees: Joris en Jan-Wolter) hadden blijkbaar dingen gedaan die als “in strijd met de goede zeden” kunnen worden beschouwd (lees: een chantabele positie opleveren). Althans voldoende om dat door te klikken aan hun baas en te laten toevoegen aan het risicoprofiel van de BVD/AIVD. En wie is de (politieke) baas van de hoogste (ambtelijke) baas? De minister? De minister-president? De Koningin?
Feit is dat vast ligt dat de eindverantwoordelijke in 1998 op de hoogte was, dat in 2013 reeds schriftelijk is bevestigd, en dat daarmee De Rechtspraak in 2014 het had kunnen weten en behoorde te weten. Maar in plaats van te onderzoeken kwam er een wit-was persbericht. Zeer schadelijk voor het vertrouwen in De Rechtspraak. Alleen al in het belang van recht zouden Wabeke en Holthuis direct op non-actief moeten worden gezet (of wellicht zelfs in voorarrest, zoals bij “gewone” burgers altijd wèl gebeurd) totdat dit tot op de bodem is uitgezocht. Inclusief de door hen gegeven vonissen. Immers, zijn die wel onafhankelijk gedaan?
Overige besmeuringen en graffiti
  En dan hebben we het nog niet gehad over een aantal andere besmeurde rechters. Bijvoorbeeld Cornelis Stolk, beter bekend als de pedofiele rechter, die stilletjes het veld moest ruimen vanwege corruptie. De viespeuk liet zich betalen in natura   28.
Of die van Hans Westenberg    29,  beter bekend als de liegende rechter, die eveneens het veld moest ruimen. De tonnen aan advocaatkosten ten behoeve van Westenberg worden, net als bij Demmink, betaald door de belastingbetaler. Hij zit nog steeds in een juridisch geschil zit met Micha Kat en is nu door de rechter gedwongen zijn bewijsmateriaal te overhandigen   30.
  En wat te denken van de ontboezemingen van Wicher Wedzinga, beter bekend als de beukende rechter   31.  Zijn schriftelijke verklaring (zie e-mail links) doet een boekje open over Ed Nijpels in een purperen jurkje, en de schijnheilig vrome schuinsmarcheerders / ex-Ministers Donner en Hirsch Ballin die gebruik zouden hebben gemaakt van de diensten van een transsexueel in Breda. Lekkere bedoeling daar bij Justitie. Nou snap ik ook waarom er tijdens de regering Mark-II miljoenen worden gepompt in de promotie van gay-parades.
  Moet het Ministerie van “veiligheid en justitie” niet worden omgenoemd tot Ministerie van “vrij-veilig en jurkjes“? Dan kan onze JD weer, heel belangrijk, een nieuw “Steering Committee Logo” voor het ministerie van justitie ontwerpen en samen met nog 200 ambtenaren een symposiumpje houden in Sociëteit de Witte   32.
Allemaal afleiding met logo’s en stasi-vervolgingen van graffiti aandachtvragers. Alsof de burger niet doorheeft wat voor stront er onder de deksel van de “bij koninklijkle beschikking Hofleverancier” beerput zit.

Bron: www.hethaagsecomplot.nl

Free counter and web stats

  #####################################################


#####################################################

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>