Politieke detenties in Nederland, Europese Unie en het Westen via (dodelijke) kwakzalverij en Amnesty International…

Beste mensen,

Geef geen geld meer aan en boycot en vertel de schandalige waarheid over “goede doelen” organisaties als Human Rights Watch of Amnesty International in Nederland, Vlaanderen of West-Europa, het enige wat ze doen is ons overspoelen met vluchtelingen en vooral buitenlanders, hetgeen voor ons, Nederland en die buitenlanders over het algemeen niet goed is. Dit is de Bilderberg NWO Agenda 21 ten behoeve van een fascistische dictatuur.

Verder zegt Amnesty International, dat Nederland een vorm van eerlijke rechtspraak heeft en advocaten om de zaken goed bij te staan, echter wordt de rechtsbijstand door advocaten zo ongeveer afgeschaft door dit criminele kabinet Rutte II onder het mom van de “bezuiningen”! Eerder zei Balkenende al eens eerst “het zuur, dan het zoet”, maar dat hebben we met de bankencrisis na en sinds de val van Lehman Brothers wel gezien in Nederland, Europa en de Verenigde Staten, als ook de rest van de wereld.

Reactie Amnesty International inzake politieke gevangenen in Nederland:

Politieke arrestatie, vanwege protesteren, later onrechtmatig aangemerkt op basis van deze videobeelden door We Are Change Rotterdam:

Eerdere reactie van Amnesty International, waarbij de heer De Bruyne van Amnesty International mij zelfs vertelde per brief als reactie op mijn brief na onderstaand gesprek tussen Micha Kat en Amnesty International in 2011, dat ik geen politiek gevangene was of zou zijn, terwijl Majesteitsschennis toch echt, door alle wetboeken wereldwijd, als politiek delict wordt aangemerkt, in ieder geval zelfs volgens het Nederlandse Wetboek van Strafrecht en het Nederlandse Wetboek van Strafvordering, dus hoe kan dat?

Amnesty International gaat verder voorbij aan zaken, als de schandalig geregelde BOPZ, waar ik nu in zit en met mij alleen dit jaar en voorgaande jaren al meer dan 22000 Nederlanders per jaar, waarbij er door de rechterlijke macht, Openbaar Ministerie (Justitie) en politie zogenaamde BOPZ-advocaten worden ingezet, die aantoonbaar met diezelfde politie, justitie en rechterlijke macht samen spannen in nep-processen op een Kafka-achtige wijze.

Ook zou er in Nederland en de rest van de Europese Unie een gang naar het Europese Hof mogelijk zijn, waarbij Amnesty aan het feit voorbij gaat, dat natuurlijk het allereerste proces al goed en eerlijk uitgevoerd moet worden en niet eerst jarenlang detentie en dan eventueel een herziening of de gang naar het Europese Hof. Hieruit blijkt dat Amnesty International gewoon samenspant met de Westerse Bilderberg elite, de topbankiers en grootaandeelhouders van banken, als ook met de MainStreamMedia, want die zullen dit immers ook altijd verkondingen (= complete bullshit).

Immers worden er alleen in de Europese Unie al meer dan 100.000 zaken aanhangig gemaakt bij het Europese Hof en daarvan wordt slechts minder dan 1 procent feitelijk behandeld en de rest wordt niet-ontvankelijk of ongegrond verklaart. In Nederland worden op dit moment diverse mensen bedreigd, waarmee ik samenwerk met min of meer politieke gevangenschap, zoals:

1. Erwin Lensink, ik zelf, na drie jaar politieke gevangenschap, waarbij de Amnesty International vertegenwoordigster Hanna Geerdes nog direct, dan wel indirect verantwoordelijk was voor mijn totaal onrechmatige politieke detentie in Duitsland rond de Kroning in 2013. Inmiddels zit ik nadat ik op 4 juli 2012 en later ook nog 3 mei 2013 ben vrij gelaten, al weer na jarenlang treiteren en stalken en zelfs valse veroordelingen weer in detentie in een BOPZ, zonder eerlijk proces, maar met een proces in een achterafkamertje, eerst op het politiebureau in Apeldoorn-Zuid en later in een achterafkamertje in een nep-procedure in het Slingeland Ziekenhuis. In welk land gebeurt dit nog meer en op deze grote schaal?

De waxinelichthouderzaak:

2. Micha Kat, een journalist, is al gevlucht naar het buitenland en terecht, omdat hij onder meer tien maanden detentie heeft gekregen, vanwege terechte kritiek op de NOS en NOS-baas Gelauff, die aantoonbaar een pedofiel netwerk rond Joris Demmink verdedigen. Ook Micha Kat heeft men overigens net als ik, meermalen in de psychiatrie via een eventuele BOPZ getracht te drukken.

Micha Kat in actie, is dit terecht of niet in het geval van een ex-Secretaris Generaal van Justitie, die grootschalig machtmisbruik heeft gepleegd of niet?

3. Karel Bachgus heeft men vanwege een poster “Wanted Joris Demmink, dangerous to children” of iets dergelijks in zijn woning aan de deur, die hij, dus die poster zichtbaar had aangeplakt, ook getracht in de psychiatrie te drukken en Karel Bachgus is toen ook spoorloos verdwenen.

Een poster in je huis ophangen, kan alleen als je voor het CDA, D66, PVDA of VVD of andere Bilderberg gecorrumpeerde partij bent:

4. Hans Timp, een kritische twitteraar en reaguurder, heeft vanwege een weliswaar enigzins grof, anderszins cabaret achtig gedicht op twitter, dat hij maanden eerder geplaatst had, vlak voor Prinsjesdag 2011 een arrestatie meegemaakt en is vervolgens voor een half jaar, zonder eerlijk proces of kans op hoger beroep, ook in de BOPZ gedrukt.

Twitter niet te kritisch, laat staan een gedichtje, want dan kan je in Nederland zo half jaar opgesloten worden:

5. Nico van den Ham, tegenwoordig een selfmade man en Razende Reporter, vanwege misstanden, heeft in zijn destijds flat, dat hij huurde van Stadsgenoot in Amsterdam na veelvuldige brandstichting in dat pand, waar zelfs gewonden bij zijn gevallen, een pyromaan getraceerd en gevat, die bleek samen te werken met het bestuur van die woningstichting Stadsgenoot om alle ouderen via de branden in het pand te verdrijven en er zodoende studenten in te kunnen zetten. Nico van den Ham heeft inmiddels hoge dwangsommen tegen zich, is woonruimte en inkomen, net als ik op smerige wijze afgenomen en hij wordt ook doorlopend bedreigd met psychiatrische opname via de zogeheten BOPZ.

Nico van den Ham in gesprek met de VVD-leider en PVDA-leider, die het beide over een Ombudsman hebben bij hun politieke partij, die er later dus niet bleek te zijn volgens Nico van den Ham:

6. Hans Maessen en Joanna van der Hoek, zijn samen meerdere malen gearresteerd, net als ik overigens voor het protesteren met een bordje of spandoek. Ik zelf ben onder meer gearresteerd op 30 november 2013 (Den Haag), 4 mei 2015 (Amsterdam circa 19 uur), 14 mei 2015 (Rotterdam circa 12.30 uur) en ook nog op 27 januari 2015 (justitie departement Arnhem), vanwege het aangeven van onder meer de moordzaak Manuel Schadwald door Robby van der Plancken en Joris Demmink, als ook protesteren. Alle keren ben ik onrechtmatig gearresteerd en is toch de zogenaamde “crisisdienst” op mij afgestuurd door politie en justitie, om mij dus in een inrichting te drukken via de BOPZ. Zowel bij mij, als bijvoorbeeld bij Hans Maessen en Joanna van der Hoek, is veelvuldig het geluk geweest, dat er pers en media aandacht was en dat is de enige reden, dat ik, maar ook Hans Maessen en Joanna van der Hoek niet zijn verdwenen spoorloos in de BOPZ voor langere tijd. Ook ben ik nog voor het flyeren in Den Haag met circa 1000 flyers over de moordzaak Manuel Schadwald, bij toeval tijdens de Ooievaarsloop (Marathon Den Haag) op 20 september 2015 of 21 september 2015 (in ieder geval een zondag) gearresteerd exact vijf jaar na dato, bij Paleis Noordeinde, feitelijk in dezelfde straat en bijna op dezelfde plek, waar ik destijds vijf jaar eerder een waxinelichthouder heb geworpen. Nu was echter de straat uitgestorven en meer dan 200 flyers, die ik nog bij mij had, zijn valselijk in beslag genomen, als ook heb ik bijna zes uur in politieke detentie gezeten, gelukkig deze maal zonder crisisdienst en ook heb ik een verklaring aan de recherche van de politie Den Haag afgegeven voor de tweede maal trouwens over de moordzaak Manuel Schadwald, onder meer gepleegd in aanwezigheid en betrokkenheid van de Hagenaar Joris Demmink.

Hans Maessen en Joanna hadden het geluk van voldoende media aandacht, anders waren ze verdwenen in de BOPZ, opvolgers van de concentratiekampen:

7. Wim Dankbaar, de schrijver en auteur van het boek “Het Vaatstra Complot” en eerder al het al verboden verklaarde “Het Verboden Dagboek van Maaike Vaatstra” heeft de echte versie van de moord op Marianne Vaatstra opgeschreven, waarbij de Irakees Ali Hassan de moord heeft gepleegd op Marianne Vaatstra en dus niet Jasper S., die via een vals DNA-verwantschapsonderzoek er in is geluisd door het valse politie- en justitie apparaat onder Joris Demmink en consorten. Andere aanwezigen bij de moord op Marianne Vaatstra waren of zijn de twee Duitsers Ludger Dill, Wolfgang Hebben en Feik Mustafa. Het publiceren van het boek heeft Wim Dankbaar al meer dan 200.000 euro gekost + advocaatkosten en dus vooral ook 200.000 euro boete onterecht, in principe. Nu is er drie weken geleden vijf maanden gevangenisstraf tegen Wim Dankbaar geëist en twee maanden gevangenisstraf gegeven aan Wim Dankbaar voor het bekend maken van de waarheid, waarbij de rechterlijke macht en justitie een sluwe veroordeling hebben bewerkstelligd en Wim Dankbaar bijna niet in hoger beroep kan.

Uitleg van het boek van Wim Dankbaar:

8. Jasper S. is in principe ook een politiek gevangene, die er dus valselijk is ingeluisd, onder meer met 17 dagen isoleercel en pas op de 18e dag heeft hij een “bekentenis” gedaan, toen hij nog 90 dagen Isoleercel voor ogen kreeg via chantage van politie en justitie. De bekentenis van Jasper S. inzake de moordzaak Marianne Vaatstra rammelt aan alle kanten en een ding is zeker, hij heeft de moord op Marianne Vaatstra niet gepleegd. Een soortgelijk geval speelt zich mogelijk af met Bart van U. (Urk) in de zaak Els Borst, waarbij Bart van U. mogelijk als patsy die moord op zich moet nemen, aangezien er ook daar rare en vreemde zaken spelen, de bekentenis van Bart van U. rammelt, namelijk op dezelfde wijze, als bij Jasper S. aan alle kanten.

Jasper S. is onschuldig:

9. Sam Broersma heeft een boek gepubliceerd over Beatrix en wordt daardoor continu blijkbaar als PGE gezien en is ook volgens mijn bronnen al meerdere malen getracht te psychiatriseren via een BOPZ door politie en justitie in deze, terwijl de heer Broersma bij wijze van spreken “geen vlieg kwaad doet”.

Broersma met zijn gevaarlijke PGE – boek:

https://www.youtube.com/watch?v=oAUooc-QjUI

https://www.youtube.com/watch?v=oAUooc-QjUI

10. Last but nog least, zitten in diverse Westerse landen, Koerdische leiders vast op basis van valse processen en beschuldigingen, dus onder meer de heer Baybasin in Nederland. Natuurlijk zal de heer Baybasin, net als Rutte, Balkenende en Kok, bijvoorbeeld inzake de moord op Pim Fortuyn ook wel iets op zijn kerfstok hebben staan, maar de aanklachten, waarvoor hij is veroordeeld en nu al twintig jaar in Nederland vast zit, zijn compleet gefantaseerd en hij heeft zelfs gemanipuleerde processen gehad door de bemoeienis door de homofiele pedofiel Joris Demmink in het verleden, waarbij de laatste zelf gechanteerd wordt met divers compromiterend materiaal onder meer door de Turkse autoriteiten en Turkije, die Joris Demmink minderjarige jongens onder het toeziend oog van een filmcamera heeft laten misbruiken in Turkije tijdens dienstreizen. Ook in Nederland liggen er minstens vijf aanklachten van misbruik van minderjarige jongens en Joris Demmink is bij minstens twee moorden of zaken van doodslag van minderjarige jongens als Manuel Schadwald aanwezig geweest, de eerste dus al in 1994 tijdens de beruchte IRT Affaire.

Dit is een kleine opsomming van mensen, waarvan ik al weet, dat ze worden bedreigd met idiote en / of politieke detenties, dan reken ik nog niet eens de bijstandsmoeders mee, die een bekeuring niet kunnen betalen en daarvoor in detentie komen of de mensen, die via een BOPZ, inmiddels al meer dan 22.500 per jaar worden vast gezet en “behandeld” (lees: gechanteerd, vergiftigd, geseperareerd in een isoleercel en het afpakken van andere “vrijheden” met complete kwakzalverij, oplichting en zorgfraude, via de helft van de zorggelden van verzekeringsmaatschappijen inmiddels bijna al, hetgeen complete tijdverspilling is en nodige andere problemen veroorzaakt, zoals een groot deel van de 17000 tot 20000 doden, gewoon moorden per jaar door “medicatie” of zelfs “dwangmedicatie” met zeer schadelijke en dodelijke middelen als Risperdal, Seroquel, Lithium, Zyprexa, Lorazepam etc. etc.). Het wordt tijd, dat alle Nederlanders in actie komen, want op levensduur basis (gemiddeld 81 jaar in Nederland) is dit inmiddels al meer dan 1.500.000 Nederlanders, die alleen al op basis van deze kwakzalverij in een BOPZ wordt opgenomen, laat staan de reguliere detenties. Deze kwakzalverij, de BOPZ, wordt ook nog eens “medische hulpverlening” of “gezondheidszorg” genoemd, terwijl het daar niets mee te maken heeft en bij de zeer ernstige gevallen kan bijvoorbeeld via de ISD maatregel wel een circuit in een gevangenis gevolgd worden, de rest zou in de medische gezondheidszorg of geneeskunde vrijwillig moeten gaan, net zo goed als de gang naar de tandarts, huisarts of het ziekenhuis doorgaans vrijwillig gebeurt en niet onder dwang en chantage van complete kwakzalverij, de psychiatrie, met geen enkel wetenschappelijk bewijs en alleen maar gebruik van vergif drugs, die onder dwang worden gegeven onder veelal valse voorwendselen en op basis van valse beschuldigingen.

Nederland moet nu in actie komen en wat betreft Amnesty International en Human Rights Watch moeten Iran, China, Saudi-Arabië, Afghanistan, Birma, Pakistan, Islamitische Staat, Venezuela, Cuba, Guantamo Bay en Rusland blijkbaar ook de BOPZ met valse rechtspraak en via de kwakzalverij branche “psychiatrie” invoeren en dan kan men blijkens onderstaande idiote reactie van die “goede doelen” en Amnesty International wel mensen politiek opsluiten, isoleren, drogeren en vermoorden… ‪#‎fail‬ #fail #fail #fail #fail #fail #fail #fail #fail

Er kan zeker 2 miljard euro op de 8 miljard euro jaarlijks aan de GGZ kwakzalverij bezuinigd worden, maar wellicht kan beter deze hele in feite failliete kwakzalverij branche verboden worden, zodat die 8 miljard euro (en zogenaamde verpleegkundigen, beter genoemd de “gewetenspolitie”) ingezet worden voor noodzakelijke zaken als ouderenzorg en het behoud van de rechtsbijstand van advocaten in echte proceszaken met Jury Nullification!

#fail #fail #fail #fail #fail #fail #fail #fail #fail

Politieke gevangenschap Erwin Lensink en reactie Amnesty International op kwesties als Baybasin en Erwin Lensink in Nederland:

In Antwerpen ben ik een tijd lang medewerkers of beter regelaars en ritselaars voor donaties voor Amnesty International tegen gekomen. Bij de AH op de Groenplaats was de eerste ontmoeting, waarbij een mannelijke ritselaar mij vrij aggresief benaderde, toen ik de supermarkt binnen ging, want hij stond echt midden voor de deur, op nog geen halve meter afstand van die drukke deur. Ik leverde mijn kritiek, aangezien ik dit jaar natuurlijk al politiek vervolgde in Nederland was en ook Micha Kat, maar hij reageerde een beetje verbaasd. Vervolgens ging ik mijn boodschappen doen en kwam ik weer naar buiten en toen was er blijkbaar een jonge vrouwelijke medewerker bij gaan staan, die mogelijk nog meer agressief te werk ging, dus daarmee ging ik de discussie over mijn zaken, de zaak Micha Kat en anderen helemaal aan. Een paar dagen later, kwam ik deze jonge vrouwelijke medewerker, die blijkbaar ook nog de baas was over alle ritselaars weer tegen, maar nu was ze opeens niet meer gediend van mijn kritiek, aangezien ze net bezig was iemand geld af te troggelen en ik ging vragen, wat Amnesty International Vlaanderen en Nederland nu eigenlijk aan mijn zaak, de zaak Micha Kat en vele anderen in Nederland, de Europese Unie en de Westerse Wereld ging doen? Opeens was ik rijp voor een inrichting en ik mocht ook niet meer kritiek uitten, dat was dus Amnesty International. Ook enkele dagen later kwam ik ze weer tegen, maar nu de twee medewerkers met nog een onbekende medewerker op de Meir in Antwerpen. Ik sprak de man aan, die mij de eerste keer had aangesproken en ik had via internet nog even gecheckt of ik gelijk had en nu bleek dat de man dus vooral op wou komen via Amnesty International voor de vrouwenrechten, terwijl datzelfde Amnesty dus blijkbaar ook samenwerkt met de Taliban, blijkens een artikel, dat ik hier heb overgenomen. Later kwam ik in de buurt van het Willemdok en Bonapartedok nog achterop een aantal medewerkers, toen ik daar de AH bezocht en echt het enige waar het over ging, is hoeveel geld ze hadden verdiend, hoe ze mensen het beste konden overhalen om geld te geven en toen ik kritische vragen aan hen stelde, interesseerde ze het niets en gingen ze het bagatelliseren, dus de kritiek op Amnesty International. Bovendien had Amnesty International een marketing bureau ingezet om zoveel mogelijk geld en fondsen te werven via goedkope studenten, die amper wisten, waar ze mee bezig waren… Laat dus staan, dat Amnesty International in Vlaanderen, Nederland of de rest van de Westerse Wereld iets heeft gedaan voor de Westerse, Nederlandse of Europese politiek gedetineerde, die er echt wel zijn…

Beste Nederlanders,

Eduard Nazarski gaat niet in op uw uitnodiging voor een gesprek over de zaak Baybasin, omdat Amnesty International niet van plan is zich bezig te gaan houden met deze zaak. Zie hieronder de tekst van de mail die hij gisteravond stuurde naar Mevrouw van Boekelen van ‘We are Change’.

Met vriendelijke groet,
Ruud Bosgraaf
Senior Persvoorlichter Amnesty International
020-7733667.

Ik ben na bestudering tot de conclusie gekomen dat Amnesty zich niet zal gaan uitspreken over de zaak Baybasin. Hieronder zal ik dit kort toelichten.

Amnesty heeft inderdaad een traditie van vele decennia opgebouwd als het gaat om het opkomen voor mensenrechten, en het protesteren tegen schendingen. Onderdeel van die traditie is dat wij zeer zorgvuldig afwegen op welke onderwerpen en thema’s wij ons richten, en vervolgens bezien of wij daar eigen onderzoek kunnen verrichten, als basis voor actie, beleidsbeïnvloeding of publiciteit.

Dat geldt zeker ook voor onze activiteiten ten aanzien van mensenrechten en schendingen van mensenrechten in en door Nederland. Wij hebben besloten ons voor wat betreft Nederland te richten op irreguliere migratie, etnisch profileren door de Nederlandse politie, het duurzaamheids-en mensenrechtenbeleid van de Nederlandse banken en verzekeringsmaatschappijen, en vluchtelingen. Dat zijn vier duidelijke thema’s. Individuele casuïstiek doen we alleen als en voor zover die binnen een bepaald thema aan de orde komen.

Wij willen in onze agenda een duidelijke onbalans houden, in die zin dat het overgrote deel van onze aandacht en energie uitgaat naar situaties(mensenrechtenschendingen) buiten Nederland.

In Nederland bestaat een situatie waarin mensen worden bijgestaan door goede advocaten naar keuze, waarin ze kunnen rekenen op een eerlijk proces, en waarin bovendien beroepsmogelijkheden bestaan tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aan toe. In geval van eventuele gerechtelijke dalingen of fouten is er de mogelijkheid van herziening.

Om bovenstaande redenen zullen wij geen nader onderzoek doen naar de zaak Baybasin, en daarom zullen wij ons daar ook niet nader over uitlaten.

Ingezonden column over Amnesty International

Van Amnesty International naar Amnesia Irrational

Amnesty International, we schreven het al eerder, is een clubje van wereldvreemde snoeshanen die in hun eigen sprookjes geloven. Simpel gezegd denken ze bij Amnesty dat de schendingen van mensenrechten pas echt beginnen buiten de Nederlandse grenzen. Ja ik weet het, ze roepen een beetje plichtmatig wat dingen over vluchtelingen en “raciaal profileren”, maar ze hebben echt geen idee van hoe het Nederlandse rechtssysteem werkt. Of misschien weten ze dat juist wel, maar zijn ze zo verblind door hun vooroordeel en racisme dat ze dat allemaal niet willen zien en weten. Ik denk dat die Eduard Nazarski zo iemand is: een kortzichtige domoor die in een ivoren toren leeft.

Het is niet zonder risico om openlijk voor je mening uit te komen. Zeker niet als je anders denkt dan de regering. Wil je demonstreren, dan zijn er strenge regels waar je je aan moet houden. Een ervan is dat je niet mag demonstreren zonder toestemming. Doe je dat toch, dan kan je een enorme boete krijgen.

Dat schrijft Amnesty over Rusland, maar het geldt ook voor Nederland. In Den Haag bijvoorbeeld kan je al worden opgepakt en in de cel gesmeten voor “samenscholing” als je met zijn tweeën over straat loopt. En van die mogelijkheid maakt de Haagse politie grif gebruik, te pas en te onpas.

Politiegeweld wordt in de hand gewerkt doordat agenten onvoldoende worden getraind en geen heldere richtlijnen krijgen. Bovendien worden wetshandhavers die zonder pardon iemand doodschieten, zelden berecht. Zolang agenten geen strobreed in de weg wordt gelegd, duurt het politiegeweld voort.

Dat schrijft Amnesty over Brazilië maar het geldt ook voor Nederland. Weet u bijvoorbeeld nog hoe onlangs de politiemoord op Mitch Henriquez in Den Haag werd herdacht met een keurige optocht, onder begeleiding van tientallen agressieve en tot de tanden gewapende dienders? En de daders worden natuurlijk nooit berecht. In Nederland in ieder geval niet en misschien ook niet in Brazilië.

Amnesty roept de autoriteiten op … onmiddellijk vrij te laten, omdat ze alleen wordt vastgehouden omdat ze gebruikmaakte van haar recht op vrije meningsuiting.

Dit gaat over een Iraanse historica. Maar weet u nog waarom Geert Wilders wordt vervolgd door het OM. Had dat niet ook iets te maken met het gebruik van zijn recht op vrije meningsuiting?

Overheid snoert critici de mond. Mensen die kritiek hebben op de autoriteiten worden voortdurend lastiggevallen en opgepakt. In de afgelopen maanden arresteerde de politie (…) nog drie andere journalisten.

Zo gaat het in India. Maar hoe anders is dat dan in Nederland? Amnesty wil het gewoon niet weten, want ze weigeren te praten met “Misha de Kat” of met Erwin Lensink. Want ook in Nederland wordt wie kritiek heeft op de autoriteiten de mond gesnoerd, lastig gevallen en opgepakt. Micha Kat (veroordeeld in absentia door een “onafhankelijke rechter” tot bijna een jaar gevangenisstraf) is het land uitgewerkt en Erwin Lensink zit weer in de cel (weer zonder proces). Gewoon omdat de “autoriteiten” hem lastig vinden.

Er is geen wezenlijk verschil tussen de mensenrechtensituatie in Nederland en de landen waar Amnesty (aangestuurd door de VS-ambassade) zich mee bemoeit.

Ruud Bosgraaf, die zichzelf parmantig “Senior Persvoorlichter” noemt, bestaat het echter om te schrijven: “In Nederland bestaat een situatie waarin mensen worden bijgestaan door goede advocaten naar keuze, waarin ze kunnen rekenen op een eerlijk proces, en waarin bovendien beroepsmogelijkheden bestaan tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aan toe. In geval van eventuele gerechtelijke dalingen (sic!) of fouten is er de mogelijkheid van herziening.” Die Bosgraaf is zó ongeïnformeerd en zó dom dat het een regelrechte schande is. Hij zou eens moeten praten met Adèle van der Plas, maar ik betwijfel of zij bij Bosgraaf zijn discriminatie en racisme zou kunnen wegnemen.

Bij Amnesty maken ze er een zootje van. Weten zij veel. Het wordt echt de hoogste tijd dat die club van hypocriete oplichters eens wordt opgeheven. In plaats van Amnesty International kunnen ze zich beter omdopen in Amnesia Irrational. Ze lijden daar namelijk aan selectief geheugenverlies en ze zijn volstrekt irrationeel.

Stelletje ordinaire bedriegers.

woensdag 24 maart 2010

Amnesty International duldt geen kritiek op campagne met Britse taliban-aanhanger

.
Oorspronkelijk zette Amnesty International zich in voor gewetensgevangenen: personen die gevangen zaten voor het uiten van een mening (denk bijvoorbeeld aan dissidenten in de Sovjet-Unie). Amnesty International is tegenwoordig echter de weg kwijt en doet dingen die moreel verwerpelijk zijn. Op 15 februari publiceerde Slate hierover een column van Christopher Hitchens. Op 9 maart werd op hoeiboei een Nederlandse vertaling van die column gepubliceerd. Hieronder volgt een passage daarvan, maar ik raad u aan de gehele column te lezen.

Amnesty International heeft onlangs Gita Sahgal, een van haar belangrijkste medewerkers, op non-actief gesteld. Sahgal gaf tot voor kort leiding aan de “gender unit” van de organisatie. Het is vrij simpel haar bezorgdheid samen te vatten in haar eigen woorden. “Om samen op een podium te verschijnen met de beroemdste Britse Taliban-supporter, die we behandelen als een verdediger van mensenrechten,” zo schreef ze “is een enorme beoordelingsfout.” Je zou denken dat het hier een onomstreden bewering betreft, maar het was de aanleiding haar onmiddelijk op non-actief te stellen.

De achtergrond is al evenzeer schrikbarend eenvoudig samen te vatten. Moazzem Begg, een Brits staatsburger, werd in Pakistan gearresteerd nadat hij Afghanistan was ontvlucht in de nasleep van de inval in 2001. Hij werd gevangen gezet in Guantanamo Bay en daarna in vrijheid gesteld. Sindsdien is hij het boegbeeld geworden van een splinterorganisatie die zichzelf Cageprisoners noemt. Begg ontkent zijn verleden als Islamistische activist niet. Het was trouwens dit activisme dat hem in Afghanistan deed belanden. Hij komt niet terug op zijn bewering dat de Taliban de best mogelijke regering was voor Afghanistan. Asim Qureshi, een ander vooraanstaand lid van Cageprisoners, heeft tijdens protesten georganiseerd door de extremistische groepering Hizb-ut Tahrir (verboden in veel moslimlanden) de jihad verdedigt. Cageprisoners verdedigt ook figuren als Abu Hamza, de leider van de moskee die onderdak bood aan Richard “Shoe Bomber” Reid en vele andere gewelddadige en criminele types die in een open rechtszaak zijn veroordeeld wegens weerzinwekkende vergrijpen die helemaal niets te maken hebben met de vrijheid van meningsuiting. Toch voegt Amnesty International Begg toe aan delegaties die zich bij de Britse regering inzetten voor de mensenrechten.

_____

Geplaatst door Lux et Libertas op 21:19

Bron: http://luxetlibertasnederland.blogspot.nl/2010/03/amnesty-international-duldt-geen_24.html

Mijn onrechtmatige arrestaties:

30 november 2013 in Den Haag, later onrechtmatig aangemerkt door de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Den Haag:

Arrestatie onrechtmatig op 27 januari 2015 in het justitie departement, dit zijn beelden van twee dagen later erop na een uitnodiging weken eerder voor beantwoording van mijn vragen:

Achtervolging (alleen geluid) op 4 mei 2015 op weg naar Amsterdam voor een protest om moordzaak Manuel Schadwald op te lossen:

Na de arrestatie op 4 mei 2015 en 5 mei 2015 in Amsterdam:

Arrestatie op 14 mei 2015 ook onrechtmatig, maar nu in Rotterdam, helaas alleen beelden net voor arrestatie:

Arrestatie op 20 september 2015, dat was enkele dagen voor deze beelden, maar toen flyerde ik alleen in buurt Paleis Noordeinde in Den Haag bij toeval, omdat ik daar nog was in verband met een herdenking voor zelfdodingen en de Ooievaarsloop, een marathon jaarlijks in Den Haag op dezelfde dag, waarbij de finish bij het Binnenhof, waar ik op weg naar toe was:

Nog andere dubieuze zaken rond politie, justitie en soortgelijke arrestaties:

De kwestie Gustl Mollath in verband met de kwakzalverij, de psychiatrie, hetgeen enkele jaren geleden een groot schandaal in Duitsland was:

De kwestie Tarik Z. en de NOS – kaping (via Main Stream Media manipulatie, onder meer van Telegraaf journaliste Saskia Belleman):

Tarik Z. en de NOS kaping:

Het proces van Tarik Z., waarbij ik protesteerde in de ochtend met groot nieuws, terwijl Tarik Z. zich beriep op zijn zwijgrecht:

AMNESTY INTERNATIONAL MEDEPLICHTING AAN MISBRUIK EN MARTELING VAN KINDEREN

Geplaatst in: media, pedofilie, politiek op: 13 juli Auteur: m k

EXTRA EN BREAKING: PAMELA HEMELRIJK VERMOORD DOOR DE STAAT OMDAT ZIJ DE WAARHEID ONTHULDE OVER DE VUURWERKRAMP * NA 16 JAAR GAAT DE BEERPUT NOG ALTIJD NIET OPEN

‘MENSENRECHTEN-ORGANISATIE’ WORDT MEDE GEFINANCIERD DOOR DE PEDO-NETWERKEN EN HOUDT IN RUIL DAARVOOR ZIJN MOND * SLACHTOFFERS VAN DE PEDO-NETWERKEN BESTAAN NIET VOOR AMNESTY * DIT MAAKT AMNESTY MET ALS DE MSM EN DE POLITIEK MEDE-SCHULDIG AAN HET VERKRACHTEN EN MARTELEN VAN DUIZENDEN KINDEREN ALLEEN AL IN NEDERLAND * FEITEN EN BEWIJZEN IN BOVENSTAANDE VIDEO

EXTRA: MET EMAILWISSELING TUSSEN PAUL HELSLOOT VAN AMNESTY (‘MEDIA EN POLITIEKE ZAKEN’ EN TON HOFSTEDE VAN HET HAAGSE COMPLOT

From: Paul Helsloot
Sent: dinsdag 12 juli 2016 14:00
To: Ton Hofstede
Subject: FW: mensenrechtenschendingen door Nederland

Geachte heer Hofstede,

Dank voor uw mail die u vandaag stuurde aan mijn collega’s.

We waarderen uw belangstelling voor mensenrechten en uw grote betrokkenheid bij de zaak Baybasin. Helaas kan en zal Amnesty zich in deze zaak niet uitspreken.

Amnesty heeft inderdaad een traditie van het opkomen voor mensenrechten, en het protesteren tegen schendingen. Onderdeel van onze werkwijze is dat wij zeer zorgvuldig afwegen op welke onderwerpen en thema’s wij ons richten, en vervolgens bezien of wij daar eigen, onafhankelijk onderzoek kunnen verrichten, als basis voor actie, beleidsbeïnvloeding of publiciteit.

Dat geldt zeker ook voor onze activiteiten ten aanzien van mensenrechten en schendingen van mensenrechten in en door Nederland. Wij hebben besloten ons voor wat betreft Nederland te richten op irreguliere migratie, etnisch profileren door de Nederlandse politie, het duurzaamheids-en mensenrechtenbeleid van de Nederlandse banken en verzekeringsmaatschappijen, en vluchtelingen.
Dat zijn vier duidelijke thema’s. Individuele casuïstiek doen we alleen als en voor zover die binnen een bepaald thema aan de orde komen.

Wij willen daarbij goed bewaken dat het overgrote deel van onze aandacht en energie blijft uitgaan naar situaties (mensenrechtenschendingen) buiten Nederland.

Wij zijn van mening dat we onze middelen op deze wijze zo efficiënt mogelijk inzetten. Gezien de veelomvattende en diverse mensenrechtenproblematiek die we wereldwijd zien, zal het voor onze organisatie altijd een kwestie van kiezen blijven. Dat we daarbij mogelijke slachtoffers van schendingen niet kunnen helpen is helaas onvermijdelijk.

In Nederland bestaat er gelukkig een situatie waarin mensen worden bijgestaan door goede advocaten naar keuze, waarin ze kunnen rekenen op een eerlijk proces, en waarin bovendien beroepsmogelijkheden bestaan tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aan toe. In geval van eventuele gerechtelijke dwalingen of fouten is er de mogelijkheid van herziening.

Om bovenstaande redenen zullen wij geen nader onderzoek doen naar de zaak Baybasin, en daarom zullen wij ons daar ook niet nader over uitlaten. Met Turkije houden we ons wel intensief bezig (zie hier voor een overzicht), maar ook daarbinnen moeten we onze prioriteiten stellen. Deze keuzes maken we in internationaal verband.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vervolgvragen hebben dan sta ik u graag telefonisch te woord na 8 augustus.

Met vriendelijke groet,

Paul Helsloot
Media & Politieke Zaken

From: Ton Hofstede
Sent: woensdag 13 juli 2016 9:35
To: ‘Paul Helsloot’; ‘Eduard Nazarski’; ‘Rob Bosgraaf’
Cc: dr. mr. Adèle van der Plas
Subject: RE: mensenrechtenschendingen door Nederland

Geachte heren Helsloot, Nazarski en Bosgraaf,

Dank voor uw reactie. Ik heb inmiddels begrepen dat er door uw organisatie een identieke email/reactie is verzonden aan mevr. van Boekelen van We Are Change en aan de heer Kat van ROL.

Daaruit maak ik op dat u mijn verzoek aan u (incl. bijlagen) niet serieus neemt. Temeer daar er feitelijke onjuistheden in uw antwoord staan. Aan de hand van uw email som ik ze hier op en geef ik u mijn bedenkingen en tegenargumenten.

1) “Dat geldt zeker ook voor onze activiteiten ten aanzien van mensenrechten en schendingen van mensenrechten in en door Nederland.”

Het woord “dat” is een zelfstandig aanwijzend voornaamwoord. Het verwijst naar een voorgaande uitspraak. In die bewuste voorafgaande alinea zou dat kunnen zijn: traditie, werkwijze, afwegen, onderzoek, actie. Ik heb geen idee wat u in casu bedoeld.

2) “Voor wat betreft Nederland richten wij ons op vier duidelijke thema’s.”

Het ontgaat mij wat Amnesty International hieraan heeft toe te voegen, wat al niet door het Parlement wordt gecontroleerd. Het geeft mij de indruk van een soort van gezichts- en invloedloos vakbond-schaduwkabinet. Moet ik hieruit opmaken dat uw organisatie heeft vastgesteld dat bijv. Nederlandse banken de mensenrechten schenden? Of dat de politiek onvoldoende vragen stelt over etnisch profileren?

3) “Wij willen daarbij goed bewaken dat het overgrote deel van onze aandacht en energie blijft uitgaan naar situaties (mensenrechtenschendingen) buiten Nederland.”

Dit bevreemdt mij. Ik kan begrijpen dat u in internationaal verband steun biedt aan uw collega’s door het aankaarten van door hen gesignaleerde problematiek bij de politiek van uw eigen land van vestiging. Maar waarom de Nederlandse tak een ver-van-mijn-bed-show zou moeten opvoeren, terwijl zelfs overheden graag “lokale ambassades” gebruiken voor “vinger-aan-de-pols” activiteiten en u juist het tegenovergestelde doet is onbegrijpelijk en lijkt mij zeer inefficiënt.

Op uw website [1] stelt u: “Amnesty International is een onafhankelijke wereldwijde beweging van zeven miljoen mensen in meer dan 150 landen”. Als het beleid is dat landen onderzoek doen buiten hun eigen land, kunt u dan aangeven welke van uw 150 internationale afdelingen onderzoek doet in Nederland. Wilt u mij daarvan de contactgevens door geven opdat ik hen kan aanschrijven?

Uit uw jaarverslag 2015 [2] blijkt dat het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken (verdachte in de door mij aangehaalde zaken) u sponsort met een bedrag van € 801.491. Wordt hierdoor uw onafhankelijkheid om MinBuZa te onderzoeken niet aangetast? Juist ook omdat u stelt Internationaal te opereren zou de rol van de (destijds) Directeur Generaal Internationale Aangelegenheden van het Ministerie van Justitie op uw netvlies moeten zijn verschenen. Is daar sprake van of weet u (net als met Baybasin) niet wie de in opspraak geraakte Joris Demmink is? In dat geval herhaal ik mijn aanbod om u te informeren en met u te overleggen.

4) “Individuele casuïstiek doen we alleen als en voor zover dit binnen een bepaald thema aan de orde komen.”

Zo publiceert u bijv. over de door van Mitch Henriquez [3]. U hanteert daarbij de hypothese dat er sprake is van discriminatie of de modekreet etnisch profileren. Kunt u dan aangeven waarom een Koerdische vrijheidsstrijder en (mede)oprichter van de Koerdisch Parlement in Ballingschap niet aan uw criteria voldoet? En waarom een Nelson Mandela (overigens véééél te laat) wel?

Afgelopen jaar heeft u weldegelijk “individuele casuïstiek” gevoerd voor Eren Keskin, de Turkse advocate van Baybasin. (zie http://www.hethaagsecomplot.nl/20151210-mensenrechtendag.htm ) Ik begrijp dan ook uw discriminatie niet. Waarom voert u in casu wel actie voor de vrouw Keskin, maar niet voor het mannelijke slachtoffer Baybasin?

5) U stelt: “In Nederland bestaat er gelukkig een situatie waarin mensen worden bijgestaan door goede advocaten naar keuze, waarin ze kunnen rekenen op een eerlijk proces, en waarin bovendien beroepsmogelijkheden bestaan tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aan toe. In geval van eventuele gerechtelijke dwalingen of fouten is er de mogelijkheid van herziening.”

Opnieuw is dit een feitelijk onjuiste voorstelling van zaken. Het baart mij zorgen dat u uw eigen core-business zo slecht kent en het doet mij twijfelen aan de professionaliteit van uw organisatie en daarmee de rechtmatigheid van uw ANBI status en de bijbehorende acquisitie inspanningen om jaarlijks 20 miljoen euro binnen te halen.

De door uw geschetste situatie bestaat in Nederland maar gedeeltelijk. Bijstand door advocaten (laat staan goede en/of naar keuze) is verre van vanzelfsprekend. Alleen al in mijn zaak wordt mij per heden reeds 1.747 dagen een advocaat en toegang tot de rechter in Nederland onthouden Een en ander nog los van mijn recht om in Turkije bij mijn eigen rechtszaken aanwezig te mogen zijn. Ik heb u het bewijs van mijn mensenrechtenschendingen, zoals vastgesteld door de Turkse Ombudsman, reeds toegezonden.

Een eerlijk proces en de mogelijkheid van een beroep op het Europese Hof en het EVRM strookt niet met de werkelijkheid en uw handelswijze. Zelfs op uw eigen website [4] stelt u dat tenminste 190 landen de UVRM aanvaarden. Toch meent u kennelijk dat 150 landen zich hier niet aan houden. U heeft mij niet kunnen uitleggen, laat staan overtuigen, dat Nederland, met een uitgebreide historie van kolonialisme en slavernij, thans geen mensenrechtenschendende natie zou zijn.

Ik herhaal dan ook mijn aanbod aan u om te komen overleggen over enkele zeer ernstige mensenrechtenschendingen in Nederland. Bij afwijzing van dit aanbod verneem ik graag een inhoudelijk en begrijpelijk antwoord op mijn bovenstaande vragen en behoud ik mij het recht voor het publiek hierover te informeren.

In afwachting van uw reactie,

met vriendelijke groet,

Ton Hofstede

[1] https://www.amnesty.nl/overamnesty
[2] http://jaarverslag.amnesty.nl/assets/AI-Jaarrekening-2015.pdf
[3] https://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/pers/rijksrecherche-onderzoek-naar-dood-mitch-henriquez-is-onvoldoende
[4] https://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/universele-verklaring-de-rechten-de-mens-uvrm

Bron: http://revolutionaironline.com/amnesty-international-medeplichting-aan-misbruik-en-marteling-van-kinderen/

Jaarrekening

Download hier de volledige jaarrekening en lees hier de toelichting op de jaarrekening.

In geval van verschillen of inconsistenties tussen de op deze site opgenomen teksten en cijfermatige opstellingen en die in de originele jaarrekening, prevaleert de laatste. In de jaarrekening is de goedkeurende controleverklaring van de onafhankelijke accountant opgenomen.

Verkorte jaarrekening

Balans per 31 december 2014

ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013
€ €

Materiële vaste activa 6.514.557 6.903.938

Financiële vaste activa 1.000.000 2.000.000

Voorraden 46.883 124.246

Vorderingen en overlopende activa 3.009.918 3.597.369

Effecten 277 259

Liquide middelen 9.489.245 6.145.437

20.060.880 18.771.249

PASSIVA
Reserves en fondsen

Reserves
- Continuïteitsreserve 10.980.000 10.980.000
- Bestemmingsreserves 2.904.063 2.357.753
13.884.063 13.337.753
Fondsen
-Bestemmingsfondsen 417.083 213.625
417.083 213.625

14.301.146 13.551.378

Langlopende schulden 1.167.925 2.000.000

Kortlopende schulden 3.591.809 3.219.871

20.060.880 18.771.249

Staat van baten en lasten 2014 – BATEN

Begroting
2014 2014 2013
€ € €

Baten uit eigen fondswerving
Bijdragen van leden 13.842.878 13.186.000 14.096.666
Incidentele giften en schenkingen 1.343.350 833.000 1.163.874
Landelijke collecte 1.624.873 1.710.000 1.715.213
Nalatenschappen 3.313.471 1.247.000 2.365.967
Merchandising 186.224 161.000 133.402

20.310.796 17.137.000 19.475.122

Baten uit acties van derden

Bijdrage Nationale Postcode Loterij 3.600.000 3.600.000 3.600.000

Subsidies van overheden
Subsidies van overheden 797.387 733.000 852.460

Overige baten
Overige baten 127.440 79.000 142.718
Interest 116.801 100.000 127.173
244.241 179.000 269.891

Som der baten 24.952.424 21.649.000 24.197.473

Staat van baten en lasten 2014 – LASTEN
Begroting
2014 2014 2013

€ € €

Besteed aan de doelstelling
Bijdrage internationale organisatie 8.142.873 8.142.873 9.800.000
Internationale organisatieontwikkeling 1.806.223 1.666.193 2.179.890
Beleidsontwikkeling 1.536.814 1.551.834 1.869.438
Beleidsbeïnvloeding 870.440 991.049 967.272
Actievoeren 2.993.727 3.090.223 3.429.374
Voorlichting 2.236.225 2.310.512 2.515.040
Informatie aan leden 453.956 520.308 635.900

18.040.258 18.272.992 21.396.914

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving 3.112.383 3.548.703 3.512.809
Kosten acties van derden 28.392 24.912 24.882

3.140.775 3.573.615 3.537.691

administratie
Kosten beheer en administratie 1.400.842 1.351.540 1.400.842
Kosten reorganisatie 1.895.896 930.000 –

Som der lasten 3.021.624 2.178.362 1.400.842

SALDO VAN BATEN EN LASTEN: 749.767 2.375.969- 2.137.974-

Bron: http://jaarverslag.amnesty.nl/financieel-verslag/jaarrekening/

Flag Counter

 

Sinds 14 januari 2013 Motigo Webstats;


Free counter and web stats


#####################################################


#####################################################