Politieke gevangenschap via schandalige valse BOPZ processen nu in de GGZ kwakzalverij van GGnet!

Gisteren ben ik via een Kafka – achtig proces ( Der Prozess – https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_proces ), waarin de uitslag al lang en reed van tevoren bekend was en dus voorgekookt was, veroordeeld tot een voorlopige machtiging of rechterlijke machtiging via de “Wet BOPZ”, de Wet Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen. Dit betekent de facto, dat ik in politieke gevangenschap zit, op dit moment bij mijn vijanden van GGnet, die mij moeten “behandelen”. Wat dit betreft zit ik enigszins in een Orwelliaanse nachtmerrie, waar continu wordt gesproken over “De Behandelaar”. Reeds vanaf 17 augustus 2015 tracht GGnet, politie en justitie mij wederom te duperen en er in te luizen via onder meer valse “uitnodigingen” om mij vervolgens te kunnen “diagnosticeren” met een stoornis om mij zodoende in politieke gevangenschap te kunnen stoppen, zoals thans dus het geval is…

Een interview op een geheime locatie om zodoende uit handen te kunnen blijven voor politie, justitie en GGZ kwakzalverij voorafgaande aan Prinsjesdag 2015 onder meer…

“De hoofdpersoon Josef K. raakt verstrikt in een ondoorgrondelijk rechtssysteem. ‹Jemand mußte Josef K. verleumdet haben, denn ohne daß er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet.›

“In het ongewisse van waarvan hij eigenlijk wordt beschuldigd en ervan overtuigd niets te hebben misdaan, verweert Josef K. zich tegen het raadselachtige rechtssysteem, dat hij als brave burger voor een rechtsstaat houdt waarin het beginsel van de onschuldpresumptie in ere wordt gehouden. Tot zijn verbijstering ondervindt hij echter, dat alles wat hij inbrengt om zijn onschuld te bepleiten, op voor hem onnavolgbare wijze juist tegen hem wordt gebruikt. Hij belandt zo in een absurde wereld, waarin recht en rede lijken te wijken voor de macht en logica van een kille en ondoorgrondelijke bureaucratie. Het lijkt zelfs alsof hij in een droom of een nachtmerrie is beland: hij wordt weliswaar “gearresteerd”, maar mag zijn dagelijkse werkzaamheden voortzetten; en de verhoren en zittingen van het tegen hem gevoerd proces vinden bijvoorbeeld niet plaats in gerechtsgebouwen of paleizen van justitie, maar op zolderkamerjes en vage achteraf-adresjes, en op zondagen. Langzaamaan doordringt ‘het proces’ alle facetten van zijn vroegere leven als bankemployé. Na verschillende vruchteloze pogingen om ook maar enigszins greep te krijgen op zijn proces (K. komt er zelfs nooit achter waarvan hij beschuldigd wordt), zwicht Josef K. Gedwee laat hij zich op zijn 31e verjaardag meevoeren naar een steengroeve waar het over hem geveld doodvonnis wordt voltrokken middels een dolksteek in zijn hart.”

 

Het proces is de Nederlandse titel van Der Process (titel naar Kafka’s eigen spelling, Der Prozess in de huidige Duitse spelling), een fragmentarische surrealistische roman,  geschreven in 1914-15 door Franz Kafka en postuum gepubliceerd in 1925.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_proces

 

Psychiatrie, een industrie des doods, kijk s.v.p. de eerste vijf minuten, dan weet je voldoende hierover:

 

Recentelijk, “mocht” ik nog brieven ontvangen van de GGZ – kwakzalverij business, onder meer twee van de onderstaande brieven, die ik in augustus 2015 heb ontvangen, onder meer op 17 augustus 2015, zonder goede aanleiding, grond of reden:

 

Onderwerp:    uitnodiging gesprek                Doorkiesnummer:  088-######

Geachte heer Lensink,

GGNet heeft, na overleg met de politie en gemeente, het verzoek ontvangen een afspraak met u in te plannen voor een gesprek met een van onze psychiaters. U wordt niet ingeschreven bij GGNet voor een behandeling.

Tijdens dit gesprek gaat de psychiater beoordelen of bij de Officier van Justitie een verzoek gericht op het verkrijgen van een BOPZ machtiging ingediend moet worden.

Graag wil GGNet u uitnodigen voor een gesprek met de heer ######, psychiater, op #######, op onze locatie aan de Beatrixpark 1 in Winterswijk. Dit is het ziekenhuis.

Verhinderd?

Bent u verhinderd, meldt u zich dan minimaal 24 uur van tevoren af bij het secretariaat. Buiten kantooruren zijn wij te bereiken via telefoonnummer 088-######. Zonder tijdige afmelding zijn wij genoodzaakt kosten bij u in rekening te brengen. Zonder (tijdig) tegenbericht rekenen zij op uw komst.

Met vriendelijke groet,

E.K. namens Stephan Gemsa, psychiater en Geneesheer – directeur

Secretaresse BOPZ GGNet

Regio Achterhoek – Liemers                         www.ggnet.nl

 

 

Deze bovenstaande schandalige brief mocht ik dus ontvangen, terwijl deze bovenstaande malafide kwakzalverij organisatie al sinds 2009 weet, dat ik niets met hen te maken wil hebben. Reeds eerder heb ik daarom al klachten ingediend, zowel bij de interne klachtencommissie, waar op een gegeven moment bij de behandeling van mijn klachten iedereen het met mij eens was, maar desondanks werd mijn klacht afgewimpeld als niet-ontvankelijk of ongegrond. Mijn woede met betrekking tot de waxinelichthouder – zaak op Prinsjesdag 2010 komt overigens daaruit voort, als ook mijn recentelijke woede en frustratie met maar liefst vier brieven / mails, die ik met bovengaande strekking “mocht” ontvangen, twee in augustus 2015 met mijn ultimatum aan het College B en W van de Gemeente Winterswijk, als ook nog twee na dan maar het inwerpen van de ruiten van Villa Mondriaan op 20 november 2015 en de ruiten van onder meer het Politiebureau Dinxperlo (Nederlands – Duits bureau) in verband met de zaak van mijn moeders overlijden in Duitsland, ten opzichte van onder meer de moordzaak Manuel Schadwald en de zaak Marianne Vaatstra. Voor de laatste zie www.hetvaatstracomplot.nl of https://rechtiskrom.wordpress.com/category/marianne-vaatstra/.

 

Per mail aan onder meer k.lemke@ggnet.nl / r.jaspers@ggnet.nl / secretariaatrvb@ggnet.nl / communicatie@ggnet.nl

Geachte secretaresse van de Raad van Bestuur van GGNet, Stichting PVP en advocaat Marlon,

In verband met mijn telefoongesprekken zo juist, verwacht ik dus woensdag hier uiterlijk de twee leden van de Raad van Bestuur en minstens een lid van de Raad van Toezicht in verband met mijn jarenlange klachten over GGNet om te spreken hierover! Er werd onder meer doorverwezen, ook door de Afdeling Communicatie (met blijkbaar vijf leden) als ook allerlei geledingen van GGNet die zwaar disfunctioneert, net als de rest van GGNet, dat ik bij geneesheer-(kwakzalver-)directeur Gemsa en kwakzalver (psychiater) Huijser zou moeten zijn. Echter hier doet zich het probleem voor, dat zij mijn klachten ten eerste niet serieus en behoorlijk kunnen behandelen, aangezien ze een functie hebben verkozen als oplichter, zorgfraudeur en kwakzalver en met oplichters valt doorgaans niet te praten, is mijn ervaring. Ten tweede vallen ook klachten met betrekking tot de SKGZ, zorgverzekeraar(s), Inspectie voor de Gezondheidszorg, het Zorginstituut, de Nederlandse Zorgautoriteit en de Commissie VWS en Commissie Justitie, als ook mijn klachten van 2009 tot 2014 niet tot hun takenpakket, net zo min als trouwens bij de PVP of PVP-er. Volgens de medewerkers hier gisteren, zou zelfs de PVP het opsturen van klachtenformulieren over GGNet hier moeten regelen en ze hadden nog nooit klachten gehad (omdat ze die niet opsturen of gewoon in de doofpot stoppen en zelfs de formulieren met veel moeite beschikbaar stellen). Het is verder verwonderlijk, dat allerlei medewerkers van GGNet hun criminele praktijken rechtvaardigen met het feit, dat er een klachtencommissie, klachtenfunctionaris of PVP-er is. Dat is hetzelfde dat als een moordenaar moorden blijft plegen en dan verwijst naar het feit, dat er een rechtbank, politie en justitie is om dit dan eventueel te behandelen, ook als dit zwaar disfunctioneert en de moordenaar inmiddels een massa moordenaar is geworden. Dan doet zich nog een derde probleem voor met betrekking tot de verwijzing naar Gemsa en Huijser en dat is dat hun dreigbrieven in augustus 2015 er voor hebben gezorgd, dat ik definitief mijn zorgverzekering niet meer ging betalen en ook het zorginstituut, dus ik moet de veroorzakers van de problemen, die onwelwillend zijn om de zaken en deze problemen met mij te regelen nu al vier weken of eigenlijk al meer dan een jaar of in ieder geval sinds augustus 2015, die zaken laten oplossen? Rara, wat denken jullie dat daar uit komt en hoe zou dat moeten gaan?

Derhalve wil ik woensdag de Raad van Bestuur van GGNet met minstens een lid van de Raad van Toezicht van GGNet en ook bij voorkeur de Inspectie voor de Gezondheidszorg spreken hier, uiterlijk woensdag over al mijn klachten en kritiek. Ook wil ik antwoord op mijn al veelal opgestuurde klachten en kritische vragen omtrent deze en eerdere politieke detentie en kwakzalverij per mail ontvangen voor a.s. dinsdag 12 juli 2016 om 20.00 uur, aangezien ik geen vertrouwen meer heb in GGNet en dus ik en de PVP-er ons kunnen voorbereiden grondig bij deze idiote tent en wanorganisatie van GGNet. Ook omtrent 2009 leven er al ernstige klachten bij mij over GGNet, waar ik antwoord en contact wens direct en persoonlijk met onder meer de Raad van Bestuur van GGNet en de Raad van Toezicht van GGNet en diverse andere organisaties en geledingen van GGNet en anderen. Aangezien mijn advocaat Marlon mij ook wil bezoeken woensdag, wil ik graag uiterlijk morgen voor 14 uur antwoord ontvangen, hoe laat de heer Gemsa en de heer Huijser hier zijn met de PVP-er, als ook hoe laat de leden van de Raad van Bestuur, Raad van Toezicht van GGNet hier woensdag zullen zijn, zodat ik dit kan door geven aan mijn advocaat Marlon, zo dat hij niet voor niets vanuit Amsterdam komt aanrijden voor besprekingen! Alvast dank voor de medewerking! Met vriendelijke groeten,

Erwin Lensink

Het eerste verkorte interview over de GGZ kwakzalverij, de psychiatrie, een industrie des doods bij de kwakzalvers, oplichters en zorgfraudeurs van GGNet:

Het tweede lange interview over de GGZ kwakzalverij, de psychiatrie, een industrie des doods bij de kwakzalvers, oplichters en zorgfraudeurs van GGNet:

Vandaag, dus de dag van publicatie van dit artikel, was ook de hashtag #Demmink een van de tien onderwerpen, die tijdelijk “trending topic” waren op twitter. Justitie en politie (met name in de Achterhoek en politie Noord-Oost Gelderland) hebben besloten mij wel continu en nu al acht jaar met van alles en nog wat te vervolgen en bijna continu zelf daar de oorzaak of grond van te zijn van de merendeels valse aanklachten via uitlokking van deze aanklachten op diverse wijzen, als ook vooral meervoudig en al minstens dertig maal zeer ernstig crimineel handelen door zogenaamde “onrechtmatige” daden te plegen en in totaal al meer dan honderd onrechtmatige daden in mijn zaken te plegen, maar dus ook mindere zaken, als het niet willen opnemen van terechte aanklachten van mij tegen anderen of het achter mijn rug om over mij vergaderen om aanklachten te gaan bedenken in vergadering (= uitlokking), dan wel mijn gevonden voorwerpen naar de politie te laten brengen in plaats van naar het gemeentehuis. De inmiddels beruchte sadistische pedofiele en bij diverse moorden betrokken ex-Secretaris Generaal van Justitie Joris Demmink, wordt ondanks een zeldzame toegekende artikel 12 strafvorderingsprocedure niet vervolgd, ondanks dat er meer dan voldoende bewijs is voor zijn criminele daden, tot en met videofilms van de moord op Manuel Schadwald (met aanwezigheid van Joris Demmink) aan toe. Hiermede is volgende informatie van belang in verband met de IRT Affaire, die in dezelfde tijd, namelijk 1994 speelde:

#‎Demmink‬ ‪#‎vandaag‬ ‪#‎trendingtopicoptwitter‬

Prins Bernhard was vroeger samen met Klaas Bruinsma betrokken in grote wapen- + drugshandel rond de ‪#‎IRTaffaire‬ (inmiddels overgenomen door prominente CDA-ers en VVD-ers als Mark Rutte, Ernst Hirsch Ballin, Jan Kees De Jager, Joris Demmink en anderen volgens hooggeplaatste bronnen in het ambtenarencircuit in Den Haag), daarom ook later de overigens (nep) relatie tussen de lesbische Mabel Wisse Smit + homofiele Prins Friso!

Derhalve wordt Joris Demmink, ondanks aanwezigheid bij de moord op Manuel Schadwald en het overlijden van een Tsjechisch jongentje en minstens vijf strafrechterlijke aanklachten, van onder meer Bart van Well, Frank Leenders en minstens drie Turkse voormalige minderjarige jongens niet vervolgd, terwijl twee Turken zelfs een artikel 12 sv procedure hebben opgestart en het Gerechtshof Arnhem had bevolen tot vervolging van Joris Demmink en ook Bart van Well een procedure tegen de Nederlandse Staat is gestart, welke procedures relatief zeldzaam zijn in Nederland.

Joris Demmink was overigens ook zo goed als zeker betrokken bij de moord op Pim Fortuyn (met Frits Salomonson en Beatrix onder andere) en heeft de daadwerkelijke moordenaar van Marianne Vaatstra in 1999 (al op een zelfde wijze) weggesluisd daags na de moord, namelijk de Irakees Ali Hassan (naar Noorwegen) met mededaders Ludger Dill, Feik Mustafa en Wolfgang Hebben, die wel in Nederland achterbleven…

Pim Fortuyn was op 6 mei 2002 op weg naar een afspraak met prominent Vaatstra-onderzoeker van het eerste uur, Chris van den Berg in Leeuwarden vanaf het BNN interview bij de NPS Studio in Hilversum en er wordt gesproken over een tweede schutter, waarbij Joris Demmink als nog steeds directeur-generaal COA inderdaad in staat was om Ali Hassan (moordenaar Marianne Vaatstra) en deze tweede schutter (daadwerkelijke moordenaar Joris Demmink dus met Syrische achtergrond via mogelijk Turkije) te verschepen via bijvoorbeeld de luchthaven Schiphol naar het buitenland… Onder meer enkele prominenten binnen de Bilderberg partijen VVD, D66 en PVDA hadden nogal wat te verliezen bij de verkiezingen met Pim Fortuyn destijds, maar ook het CDA van Balkenende, waarbij er diverse CDA-Burgemeesters actief waren in de gemeenten in Friesland rond de moord op Marianne Vaatstra in 1999 en vervolgens.

Het ultieme bewijs daarvoor is de latere positie van Magda Berndsen (D66 en ook in mindere mate Alexander Pechtold), die uiteindelijk zelfs op nummer twee / drie van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer, achter Alexander Pechtold kwam met een MAVO diploma, nadat ze ook al zes dagen voor de moord op Pim Fortuyn benoemd was tot politiechef van Hilversum en later, toen de moord op Marianne Vaatstra zogenaamd nog niet opgelost was, ook nog jaren als Korpschef actief is geweest in de Provincie Friesland. Rond het pedonetwerk zijn nog meer vreemde zaken gebeurt, zoals “de Nacht van Van Thijn”, waarbij oud-Burgemeester van Amsterdam, Ed van Thijn (en vermeend pedofiel) opeens het plan van Thom de Graaf (Minister Bestuurlijke Vernieuwing) voor een gekozen Burgemeester tegen hield, waarna Thom de Graaf af trad als Minister en warempel Alexander Pechtold hem opvolgde en vervolgens ook nog lijsttrekker van AIV-D66 werd…

Aan de andere zijde bij de neoliberalen, beter fascisten te noemen, hebben Frits Huffnagel en Joris Demmink onder meer de interne verkiezingsuitslag bij de VVD tussen de kandidaten Mark Rutte en Rita Verdonk vervalst, waarbij Rita Verdonk in peilingen continu op 60% stond en zelfs met de Tweede Kamerverkiezingen daaropvolgend meer stemmen haalde dan Mark Rutte als lijsttrekker, hetgeen nog nooit was voorgekomen in de historie van de verkiezingen voor de Tweede Kamer in Nederland, rara hoe kan dat?

En dan hebben we nog het gevalletje Geert Wilders, vermoedelijk gelieerd aan Israelische veiligheidsdiensten, die na een carriere bij de VVD en het ageren tegen Pim Fortuyn, opeens het roer om heeft gegooid. Geert Wilders blijkt niet zo geliefd bij het establishment of is het een 1-2tje tussen die twee? In ieder geval is aan het licht gekomen, dat de sadistische pedofiele ex-Hoofdofficier van Justitie Henk Wooldrik (PVDA) bij het Vertigo diner de vervolging en veroordeling bijna van Geert Wilders had geregeld en dat men daar thans opnieuw mee bezig is…

‪#‎fail‬ ‪#‎neprechtstaat‬ ‪#‎nepdemocratie‬ ‪#‎nepRutteII‬ ‪#‎NL‬ ‪#‎NepLand

Het moordcomplot Pim Fortuyn volgens BNN met een tweede schutter:

Geachte verantwoordelijken bij het SKGZ, Menzis, Inspectie voor de Gezondheidszorg, Zorgautoriteit, Zorginstituut en verder Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, Cliëntenraad en familieraad van GGnet

In verband met mijn schandalige toestand en zeer ernstige klachten wil ik nog deze week met de twee leden van de Raad van Bestuur, mijn zogenaamde vorige “behandelaar” Hans Kolkman, leden van de familieraad en cliëntenraad, als ook de Raad van Toezicht van GGnet om tafel in aanwezigheid van enkel en alleen ook in ieder geval de PVP-er Halling IJzerman. Ook met betrekking tot mijn al jaren levende klachten wil ik direct in gesprek met het SKGZ, vertegenwoordigers van de Raad van Bestuur van Menzis, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Nederlandse Zorgautoriteit en/of Zorginstituut en eerder genoemde vertegenwoordigers rond GGnet, zoals Raad van Bestuur, familieraad, cliëntenraad, Stichting PVP en Raad van Toezicht. Ik hou mij het recht voor om andere organisaties te betrekken en vanwege mijn politieke detentie, vind ik ook dat de Commissie VWS en Commissie Justitie direct met mij om tafel zullen moeten gaan dit jaar nu.

Mogelijk zal ik deze mail nog aanvullen, maar dit is het voor nu voorlopig. In afwachting van deze en andere zaken, zoals dus ook zeker de bespreking, onderhandeling en het regelen van al mijn klachten en schandalige zaken sinds 28 april 2008, verblijf ik,

Erwin Lensink

Geachte heren Gemsa, Huijser en IJzerman,

Bij deze laat ik weten, dat ik vanaf morgen uiterlijk 15 uur weer in hongerstaking zal treden, aangezien de Raad van Bestuur van GGnet en jullie organisatie en beider personen de afgelopen weken en trouwens ook al jaren schandalig hebben opgetreden tegen mijn persoon en daarmee ook tegen mijn omgeving, waarbij jullie mij alleen maar opzettelijk, expres en onrechtmatig, als ook “rechtmatig” crimineel met kwakzalverij, oplichting en zorgfraude met tot twee maal toe schandalig leugenachtige valse geneeskundige verklaringen, in samenspanning met politie, justitie en de Rechtbank Gelderland, schade hebben berokkend en dit tot op de dag van vandaag, vooral ontkennen. Het is mij verder sinds de idiote exercitie van GGnet in 2009 duidelijk geworden, dat jullie organisatie op grote schaal dit soort macht misbruik, oplichting, zorgfraude en kwakzalverij bedrijft na grondig onderzoek.

De afgelopen week, heb ik na een ruime week in hongerstaking te hebben gezeten, op maandagavond (aanvulling 27 juni 2016) om circa 22 uur mijn hongerstaking, die ik was gestart op maandag 21 juni 2016 om 10 uur, vanwege het niet nakomen van mijn vorderingen, vanwege een aantal redenen gestopt, mede in afwachting van mijn vrijlating op woensdag 29 juni 2016 bij het “voorgekookte” proces, waarbij toch de afspraken tussen mij en jullie organisatie en medewerkers zijn gemaakt, dat jullie mijn vrijlating zouden bepleitten. Ik ben er dan ook woedend over, dat dit niet is gebeurt en jullie mij willens en wetens schade berokkenen en in politieke detentie proberen te houden met absolute tijdsverspilling en extra levenslange schade tot gevolg hebbende, hetgeen trouwens ook nog eens strafbaar is volgens het Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering.

Reeds eerder heb ik schriftelijk mijn klachten ingediend en ook mondeling kenbaar gemaakt aan jullie bedrog-kundigen, die zichzelf mijn in ziens valselijk “verpleegkundigen” noemen, vanaf het eerste moment. De brief van de PVP-er, die wel zijn best doet, is mijn opinie voorlopig, behoeft dan ook nadere aanvulling, al hoewel ik in het algemeen achter de tekst sta, maar enkele woorden zijn in tweevoud uit te leggen. Als Halling IJzerman het heeft over een vooruitstrevende instelling, dan wordt daar niet mee bedoeld een “psychiatrische” inrichting op basis van de BOPZ, die de forensische psychiatrie aanhangt en extreem schadelijke gevaarlijke en schandalige experimenten bedrijft en de belangen en wensen van de klandizie laag acht, in tegendeel eerder wordt daarmee bedoelt een BOPZ-instelling, die in de richting van de anti-psychiatrie neigt en uitermate kritisch naar zichzelf kijkt en zich in alle openbaarheid en transparantie laat doorlichten, als ook samenwerking met derden als bijvoorbeeld Harald Merckelbach, Peter van Koppen, mijn advocaten en andere deskundigen bereid is aan te gaan. Voorbeelden daarvan zijn denk ik, de SolutionS kliniek in Antwerpen, Amsterdam en Eindhoven en wellicht ook het LUMC in Leiden.

Verder heeft de heer IJzerman het over in zijn woorden voor mij gekozen: “behandeling nodig voor de trauma`s, die ik heb opgelopen na het overlijden van mijn moeder en de schandalen, die mij kort daarna zijn overkomen”. Ook dit moet goed uitgelegd worden, dit betreft een normale behandeling, waarbij er geen kwakzalverij nodig is en mijn eisen aan de Minister van Justitie in onder meer het proces door mij aangespannen bij het Gerechtshof Den Haag en vervolgens Rechtbank Den Haag, dat doorverwezen is naar de Rechtbank Amsterdam tegen de Staat der Nederlanden worden ingewilligd dit jaar met (1) Excuses van onder meer de Minister van Justitie hoogstpersoonlijk (2) schadevergoedingen voor alle onrechtmatige gepleegde schandalige daden, waaronder deze valse BOPZ (2016) en de valse BOPZ uit 2009 en al mijn andere eisen. Hetzelfde geldt voor het BLIZE onderzoek, waarbij daarbij al mijn contra-deskundigen in eerste aanleg met een titel psychiater (of anti-psychiater) waren benoemd om rapport uit te brengen, wat mij betreft kan dit ook in hoger beroep weer gebeuren en in die zin is deze tekst en uitleg van de heer IJzerman wel van belang en te verklaren.

De tekst dat ik “rust en ruimte” nodig heb, betekent niet dat ik in “een rustige omgeving” op bijvoorbeeld de Veluwe of een rustige instelling (zonder amusement en recreatie mogelijkheden, AANVULLING op eerdere mail) moet gaan zitten, in tegendeel, het afgelopen half jaar had ik al besloten dat ik mijn leven elders opnieuw ga opbouwen, buiten het district van GGnet en buiten het politiedistrict Noord-Oost Gelderland (voorlopig) en daarom ben ik het afgelopen jaar, daar ook bijna continu buiten verbleven, althans sinds de schandalige “uitnodiging” van de kwakzalver Stephan Gemsa en via zijn secretaresse Kempers op 17 augustus 2015. In die zin heb ik “rust en ruimte” wel nodig en ik wil per direct of althans zo snel mogelijk met rust gelaten worden, buiten (en vooral DOOR alle medewerkers van) de organisatie GGnet, door GGnet, politie, justitie en alle andere enkelingen, die in zeer negatieve achterbakse wijze betrokken zijn in dit schandaal met criminele en onrechtmatige handelingen, hetgeen alleen al blijkt uit het feit, dat mijn moeder in Duitsland is overleden, waar Nederland geen eens jurisdictie had en heeft.

Bovendien zijn er nog een aantal andere spoedeisende zaken, waarom ik direct overgeplaatst wil worden, bijvoorbeeld het opstarten van sport en het verkrijgen van een inkomen, waar ik inmiddels al lang weer recht op heb, naar in eerste voorkeur Amsterdam (vanwege mijn juridische procedures en advocaten aldaar), tweede voorkeur Nijmegen (vanwege het opbouwen van een nieuw leven elders en de relatieve nabijheid van zowel Brabant als de Achterhoek en in verband met mijn favoriete sporten) en mijn derde voorkeur, ergens in de ruime regio Brabant en dit is voor mij een deel de thuisregio (tenminste in het verleden) met mijn studiestad Breda en Antwerpen, als ook Eindhoven. Deze keuze moet samen met mij, mijn betrokkenen, dus onder meer advocaten, de PVP en Halling IJzerman in samenspraak worden gemaakt en ik wil ook wellicht eerst ergens twee weken proefdraaien. Inmiddels is er al wel een lijst door mij opgemaakt van 12 plaatsen of “psychiatrische” instellingen (ook met BOPZ titel), maar een specifiek betrouwbare psychiater in BOPZ is door mij nog niet gevonden. Wel sta ik er op, dat de psychiater, die mij gaat behandelen een politieke voorkeur heeft, zoals de mijne, dus bijvoorbeeld een republikein, zelfkritisch, klantvriendelijk en uitermate betrouwbaar is, aangezien ik in politieke detentie zit. Een andere plaats, dus buiten Nijmegen, Amsterdam of Noord-Brabant (wat mij betreft kan Antwerpen ook), zou wellicht ook nog Limburg, Noord-Holland of Utrecht kunnen zijn, maar wel in overleg met mij en de PVP-vertegenwoordiger en mijn advocaten (al dan niet op de achtergrond voor enkel mijn advocaten). Ten alle tijden, zal ik mij het recht van vrije artsenkeuze voorhouden. Ook in verband met tandarts en huisarts bezoek vanwege relatief kleine kwalen (zalf, tandpijn en controle) heb ik direct echte medische behandeling nodig van mijn eigen voorkeursartsen (dus eigen tandarts en huisarts) en apotheek. Ik zal in ieder geval zeker nooit niet terug keren voor deze BOPZ bij GGnet en alle behandeling weigeren door de mijn in ziens kwakzalvers van GGnet, waar ik zeer negatieve slechte ervaringen mee heb en dat geldt zeker voor dr. Huijser en “geneesheer-directeur” Stephan Gemsa. Ook zal ik cassatie BOPZ instellen en daar ben ik reeds mee bezig.

Verder vind ik dat mijn klachten de afgelopen week of jaren niet serieus zijn genomen op schandalige wijze. Stephan Gemsa en de kwakzalvers van GGnet ontkennen en bagatelliseren zelfs de schandalige rol, die zij hebben gespeeld in mijn zaken de afgelopen jaren. Een van de belangrijkste aanleidingen (geen reden, wel aanleiding voor onder meer mijn woede en verontwaardiging vanwege de valse idiote BOPZ in 2009) om een waxinelichthouder tegen de Gouden Koets aan te gooien in Prinsjesdag 2010 was de schandalig fatale BOPZ valse onnodige behandeling in 2009 in Warnsveld op basis van een valse geneeskundige verklaring (ik zou daarbij volgens psychiater Boerboom toen al “ruiten hebben ingegooid”, terwijl dat niet het geval was toen der tijd). Ook thans is dit gedeeltelijk het geval en een deel van mijn woede, boosheid, frustratie en verontwaardiging komt voort uit de “uitnodigingen”, namens de heer Stephan Gemsa, die vanaf 17 augustus 2015 via zijn secretaresse Kempers en met hulp van de kwakzalverij organisatie GGnet mij dus genoemde “uitnodigingen” stuurde, terwijl ik die maand zelfs nog duidelijke afspraken heb gemaakt met Noortje Schuddebeurs en de nieuwe manager Veiligheid Frank Starke en zelfs in een eerder stadium duidelijke afspraken heb gemaakt en beloften heb gekregen van de voormalige manager Veiligheid Renate Hartman, Burgemeester Thijs van Beem (PVDA), de VROM-manager Michel Scholten en Noortje Schuddebeurs, verder ook mijn vader (op persoonlijk vlak), als ook verder Toon Ruiken als politiechef van de Politie Winterswijk en verder ook nog Officieren van Justitie Klunder en Van Zwol, met duidelijke afspraken en beloften in 2015, ook omtrent inkomen en zelfstandige woonruimte, terwijl ze absoluut het tegendeel hebben trachten te bereiken met onder meer sabotage van mijn deelname aan de verkiezingen en geheime besprekingen organiseren (met onder meer de helaas achterbaks vals gebleken Juul Overkamp) om mij mijn woonruimte en inkomen te laten verliezen.

Die afspraken en beloften zijn niet nagekomen, in tegendeel zelfs, ik ben niet alleen teleurgesteld in deze mensen, maar ik vind dat zij schandalig crimineel onrechtmatig hebben gehandeld en handelen. Deze mensen zijn voor iedereen vanaf nu compleet onbetrouwbaar en niet in staat hun functie verder te vervullen op deze wijze, naar bijvoorbeeld de rest van de bevolking in Winterswijk of de Achterhoek, vanwege gebrek aan integriteit en het toepassen van schandalige handelingen. Dit geldt overigens al jaren voor de idiote achterbakse valse crimineel handelende wijkagent Willem Saris, die blijkbaar al in september 2015 aangifte tegen mij heeft gedaan van “belediging”, “laster” en “smaad”, terwijl hij mij al jaren beledigd, belasterd, smaad, belaagd, stalkt en valse aanklachten opzet en uitlokt, als ook vele andere wanpraktijken er op na houdt als huisvredebreuk en samenspanning (geheime vergaderingen achter mijn rug met handlangers en continu bemoeizucht van die valse achterbakse figuren). Burgemeester Thijs van Beem (PVDA) doet hier blijkbaar al jaren niets tegen en dit loopt de spuigaten uit, waarmee de Burgemeester direct zou moeten opstappen is mijn mening. Dit is dan ook de reden, dat ik voorlopig uit de Gemeente Winterswijk zal vertrekken voor de rest van dit jaar 2016, qua woonplaats en GBA-inschrijving en daarom is directe overplaatsing uit het politiedistrict Noord-Oost Gelderland van belang.

Uit woede en boosheid hierover, als ook de schandalige ongelijkwaardige behandeling de afgelopen tien jaar, in ieder geval sinds het overlijden van mijn moeder in Duitsland op 28 april 2008, waar de Nederlandse politie en justitie geen eens jurisdictie hebben, als ook zeker de “behandelingen”, “BOPZ uitnodigingen” en daarmee het gepaard gaande verlies van woonruimte (door mijn noodzakelijke vertrek onder dreiging van onder meer BOPZ, maar ook zeker mij onvrede over bepaalde niet gemaakte “afspraken”) bij Stichting Hier na toch gemaakte afspraken te hebben gemaakt en derhalve ook mijn inkomen, omdat mijn GBA-inschrijving niet meer zou overeen komen, heb ik op meer dan terechte wijze (rechtvaardigende overmacht) ruiten ingegooid bij onder meer Museum Villa Mondriaan en het politiebureau / Polizei Dinxperlo aan de Duitse grens, waar ik in het kader van het “BLIZE-onderzoek”, waarbij ik valselijk onrechtmatig ben gearresteerd door de Polizei Bocholt bij Hotel Bruggenhutte in Suderwick (bij industrieterrein Dinxperlo) in het kader van de (gelukte poging tot) valse veroordeling van Jasper Steringa in de zaak Marianne Vaatstra en rond de Kroning in 2013, met bakstenen en een pot rode verf (aangezien ik al kogelvrij glas min of meer verwacht had), een flyer van Manuel Schadwald en het boek “Het Vaatstra Complot”. Ook is overduidelijk te bewijzen, dat de aanklacht uit 2015 overduidelijk is uitgelokt, alleen al door het feit, dat er binnen 15 dagen een proces is georganiseerd en ondanks mijn altijd uitdrukkelijke wens tot aanwezigheid van de “slachtoffers”, zij, ondanks brieven van “Slachtofferzorg” niet aanwezig waren bij dit proces, terwijl zij toch de kennis hebben tot mijn wens tot aanwezigheid en verhoor onder ede en ook de kennis van de datum van het idioot snelle en daardoor oneerlijke proces, vanwege te korte voorbereidingstijd voor mij en mijn advocaat van destijds. Het is verder daardoor ook duidelijk, dat Marcel Lensink absoluut een meer dan schandalige rol vertolkt en inmiddels, aangezien hij voorstander is van kwakzalverij, zelf al jaren rijp is voor jarenlange behandeling in die kwakzalverij, aangezien hij een “angststoornis” veinst, maar vorig jaar voor de zoveelste keer heeft duidelijk gemaakt mijn eigen woonadres niet te respecteren en ook al niet bang te zijn, in tegendeel, ik heb hem meer dan drie keer gevorderd te vertrekken, waarmee hij huisvredebreuk pleegde.

Hiermee bagatelliseert GGnet en zeker Stephan Gemsa en de kwakzalvers en de medewerkers van de heksenjacht van kwakzalverij (de “psychiatrie”) en verder politie en justitie ook al jaren hun eigen kwalijke rol, zowel bij mijn delicten als aanleiding voor een groot deel van de terechte woede, boosheid en verontwaardiging in de periode 2009 tot 2013 (ook zeker 2010), als ook recentelijk van 2015 (met name met betrekking tot november 2015) tot heden, terwijl men daar wel verantwoordelijk voor is en ook ontkent men dat er sprake is van rechtvaardigende overmacht en meer dan terechte gronden of redenen. Het is schandalig te noemen, dat ik dit iedere keer weer op nieuw, als ik in aanraking ben gekomen ben met politie of onrechtmatig ben gearresteerd, vanwege vooral terechte protesten, moet uitleggen of verklaren (bijvoorbeeld bij onrechtmatige arrestaties op 30 november 2013 in Den Haag of 14 mei 2015 in Rotterdam of bij mijn valse overlevering in PI De Kruisberg in april 2013) aan weer nieuwe kwakzalvers van GGnet of andere kwakzalverij organisaties, de zogenaamde crisisdienst, die mij en mijn situatie niet eens kennen, zo goed, als ik.

Dat deze week het Openbaar Ministerie het volgende bekend heeft gemaakt, zeker in verband met het onderliggende proces-verbaal van het ingooien van ruiten bij Villa Mondriaan, het politiebureau Dinxperlo en ook bij de idioot handelende Marcel Lensink (die daarmee ook Roxanna Themmen met de voormalige stiefvader al de dood in heeft gedreven via een moord in IJmuiden, die anders nooit was gepleegd) in zijn huis, vanwege meervoudig door hem ingediende valse aanklachten, een fysieke valse achterbakse mishandeling van mijn persoon door hem (zelfs eigenlijk tot twee maal toe, zowel in september 2008, waarbij ik behoorlijk gewond ben geraakt, aangezien ik in de huiskamer van het ouderlijk huis expres naar de grond ben gegaan en op de bank terecht kwam onhandig voor een gevecht en verder al net zo achterbaks in 2010 met schandalige snijwonden in mijn nek tot gevolg hebbende), de continu stalking, belaging (duperen van mijn leven en mijn omgeving expres), laster, smaad en andere wanpraktijken en vooral de tweevoudige gepleegde meineed (of het afleggen van en door de valse verklaringen) bij respectievelijk de rechter-commissaris Moussalt (Rechtbank Den Haag Prinsjesdag 2010, waarbij ook de medewerkster Kolvers-Koster van de Hoge Raad overduidelijk te bewijzen meineed of een valse verklaring heeft afgelegd) en rechter-commissaris Rademaker (Rechtbank Gelderland omtrent BLIZE / Kroning 2013, waarbij ook Marijn Bengevoord een valse verklaring heeft afgelegd of meineed heeft gepleegd op basis van haar valse aanklachten en stalking jegens mij) tegen mijn persoon is helemaal schandalig, voor diegenen, die de inhoud van het en onderliggend proces-verbaal in relatie tot Joris Demmink kennen:

“ZAAK DEMMINK NU ECHT OP DOOD SPOOR”

“Het Openbaar Ministerie wil oud-topambtenaar van Veiligheid en Justitie Joris Demmink niet vervolgen wegens seksueel misbruik. Strafrechterlijk onderzoek heeft geen bewijs opgeleverd. Advocate Adele van der Plas, die het strafrechterlijk onderzoek afdwong, is zeer teleurgesteld.”

“Het Openbaar Ministerie concludeert dat het ‘minutieus’ uitgevoerde onderzoek geen enkel belastend materiaal heeft opgeleverd voor betrokkenheid van Demmink bij de beweerdelijke verkrachtingen.”

Derhalve wil ik nog deze week met de twee leden van de Raad van Bestuur, mijn zogenaamde vorige “behandelaar” Hans Kolkman, leden van de familieraad en cliëntenraad, als ook de Raad van Toezicht van GGnet om tafel in aanwezigheid van enkel en alleen ook in ieder geval de PVP-er Halling IJzerman. Ook met betrekking tot mijn al jaren levende klachten wil ik direct in gesprek met het SKGZ, vertegenwoordigers van de Raad van Bestuur van Menzis, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Nederlandse Zorgautoriteit en/of Zorginstituut en eerder genoemde vertegenwoordigers rond GGnet, zoals Raad van Bestuur, familieraad, cliëntenraad, Stichting PVP en Raad van Toezicht. Ik hou mij het recht voor om andere organisaties te betrekken en vanwege mijn politieke detentie, vind ik ook dat de Commissie VWS en Commissie Justitie direct met mij om tafel zullen moeten gaan dit jaar nu.

Mogelijk zal ik deze mail nog aanvullen, maar dit is het voor nu voorlopig. In afwachting van deze en andere zaken, zoals dus ook zeker de bespreking, onderhandeling en het regelen van al mijn klachten en schandalige zaken sinds 28 april 2008, verblijf ik,

Erwin Lensink

Beschrijf uw klacht

*

Mijn klacht betreft

Een procedure bij de rechtbank Gelderland

lijn

*

Betreffende rechtsgebied

Maak een keuze Bestuursrecht Civiel recht Strafrecht Kanton Ik weet het niet / niet van toepassing

Indien bekend, de procedurenummer(s)/parketnummer(s) waarom het ging:
Op 29 juni 2016 ben ik valselijk veroordeeld door rechter Schuurman tot de BOPZ via een nepproces.

*

Beschrijf hier zo precies mogelijk waar uw klacht over gaat. Leg uit waarover u ontevreden bent en waarom:

Recentelijk ben ik op woensdagochtend 29 juni 2016 in een voorgekookt nep proces tot een half jaar RM of Wet BOPZ veroordeeld, hetgeen een complete nepprocedure is en is gebleken. Daarbij aanwezig waren rechter Schuurman, die na het proces bleek, opeens te hebben gelogen te hebben tijdens het proces, dat ze al eerder een BOPZ procedure van mij had gedaan of iets dergelijks en dit destijds afgewezen had, volgens haar twee jaar geleden, toen ik dus geen eens een proces heb gehad. Blijkbaar doet de fantasie er van een rechter ook nog toe of je veroordeeld kunt worden in Nederland. Na het idiote valse nep-BOPZ-proces in een achterafkamertje, ergens in een inrichting in Doetinchem, waar ik bezwaar tegen heb gemaakt bij de rechter in het onderdeel GGNet bij het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem, bleek dit dus. Bij dit nep BOPZ proces waren ook aanwezig de kwakzalver, leugenaar en zorgfraudeur dr. Jochanan Huijser, die tegen de afspraken, die ik heb gemaakt met GGNet, dat hij geen diagnose of een uitgestelde diagnose ging stellen of bepleitten, zodat ik als nog direct vrij gelaten zou worden. In plaats daarvan ging hij valselijk met allemaal leugens en valse beschuldigingen als nog een BOPZ bepleitten. Een leugen was bijvoorbeeld, dat ik niet met GGNet in gesprek zou willen en dit klopt niet, want ik heb voor het nep proces al mijn eisen gesteld m.b.t. gesprekken over mijn klachten met de leden van de Raad van Bestuur van GGNet, zoals Kees Lemke en Rob Jaspers en vroeger Timo de Grefte, echter zij weigeren met mij en andere klagers in contact te treden over zeer ernstige klachten. Een andere leugen, die de zogenaamde verpleegkundigen mij hier hebben verteld, is dat zij niet betrokken zijn bij het valse proces of de valse veroordeling, terwijl dit geen verpleegkundigen zijn, maar bedrogkundigen, die valse rapportages opmaken voor bedrieger en kwakzalver Huijser, die deze informatie heeft misbruikt om een BOPZ of rechterlijke machtiging te bepleitten, voonamelijk mijn woede, boosheid en frustratie over deze kwakzalverij wanpraktijken! Ook zijn er allerlei stomme idiote vergaderingen achter mijn rug, bijvoorbeeld bij de “overdracht”, waarbij de verpleegkundigen (lees bedrogkundigen) gaan roddelen over de aanwezige verblijvenden om ze vervolgens en zodoende zwart te maken en met een kwakzalverij diagnose te geven. Inmiddels heb ik geconstateerd, dat veel mensen hier valselijk zitten en mijn inschatting van minstens 25% en mogelijk meer dan 50% vals positieven, die zeker niet in de kwakzalverij horen, blijkt weer in de praktijk te kloppen. Het valse nep proces was geregeld met een vodje van vijf pagina`s van ene vrouwelijke psychiater, kwakzalver Van Nieuwenhuizen uit Apeldoorn met meer dan 75 leugens en onzinredenaties, zoals de leugen, dat ik bijvoorbeeld geen huisarts zou hebben en ook geen adres en zelfs in Amsterdam zou rondzwerven, terwijl ik slechts twee dagen in Amsterdam ben geweest, een dag voor de zaak Bart van Well versus de Staat in de Rechtbank Amsterdam op 3 juni 2016 met het getuigenverhoor van Joris Demmink en vervolgens op 6 juni 2016 om zaken, ook betreffende de procedure tegen de Nederlandse Staat te bespreken met een advocaat van mij aldaar. Ook de leugen, dat ik maatschappelijk teloor zou gaan, op basis waarvan ik veroordeeld ben, is klinkklare quatsch, zoals dat ik alleen nog maar contact zou hebben met mijn advocaten en voor de rest met niemand. In eerste instantie was ik zelfs door bedriegster annex kwakzalverster Nieuwenhuis, die ik in mijn leven minder dan tien minuten ooit heb gezien, ook gediagnosticeerd met autisme sinds mijn jeugdjaren, aangezien ik weigerde met haar te spreken. Verder had ze nog de leugen, dat ik staccato “het adres, telefoonnummer, woonplaats en postcode” van mijn advocatenkantoor zou noemen, echter dit is niet waar, want ik wist deze gegevens niet eens. Bovendien had ik het over mijn voorkeursdeskundige. Vervolgens werd er binnen no time, terwijl ik maandag op het Centraal Station Amsterdam was gearresteerd op vrijdag al een vals BOPZ proces gehouden, terwijl ik een dag eerder nog een valse rechter-commissaris Coumans had gewraakt, die zich duidelijk vooringenomen uitliet, aangezien hij vertelde, dat ik een artikel 12 strafvordering procedure kon starten om vervolging te regelen van Robby van der P. en Joris Demmink, inzake de nog onopgeloste moordzaak Manuel Schadwald in 1994 in Spaarndam, bij Amsterdam. Ook de rechter erop, een mannelijke BOPZ rechter heb ik gewraakt en die heeft het BOPZ proces stil gelegd, maar ook deze rechters toonden zich vooringenomen, aangezien rechter Coumans aangaf, dat ik duidelijk “verward” was en hij en de BOPZ rechter bevolen tot een rechterlijke machtiging van drie weken, terwijl dit absoluut niet noodzakelijk was. Ook mijn aanbod van ambulante behandeling bij mijn voorkeursdeskundigen en zelfs de wettelijke second opinion, die ik vorderde door psychiater dr. Bakker en verder Van Koppen en Merckelbach werden grof weg geweigerd. Ook heb ik niet tijdig inzage in alle processtukken gehad, terwijl dit wettelijk verplicht is. Als klapper op de vuurpijl blijkt ook weer nu de toegevoegde BOPZ advocaat, die meer dan honderd BOPZ zaken heeft gedaan, nog nooit cassatie te hebben ingesteld. Hoe kan dat nu met zoveel positieven? Derhalve heb ik de zaak getracht over te brengen naar BOPZ cassatie advocaat GEM de Later, de enige BOPZ cassatie advocaat van Nederland zo ongeveer, die ook al klaagde over de veelvuldigheid van mogelijke klanten, die cassatie BOPZ wilden instellen, maar waarvoor ze geen financiering zou krijgen. Mijn overige advocaten en juridische bijstandsverleners hebben aangegeven, dat alleen de valse nep advocaat Ozsuren, die tot twee maal toe speciaal door de Rechtbank Gelderland of beter het Openbaar Ministerie is gevraagd mijn zaak te doen, dus cassatie BOPZ ingesteld kan worden. Dit weigert hij echter, zelfs nu het er zo erg bovenop ligt, dat er cassatie BOPZ ingesteld moet worden. Derhalve eis ik met het invullen van dit klachtenformulier, als ook mailwisseling, onder meer met de Hoge Raad der Nederlanden, dat dit als nog voor woensdag gebeurt. Anders bewijst de Hoge Raad der Nederlanden, de Rechtbank Gelderland en de complete rechterlijke macht, als ook advocaten, dat ze samenspannen met een vals politie- en justitie apparaat onder leiding van een crimineel pedonetwerk, dat diverse en heel veel klokkenluiders en andere lastige kritische mensen op deze wijze in Nederland opsluit, inmiddels al 23000 per jaar, terwijl dit niets met verpleegkunde, gezondheidszorg of medische hulpverlening te maken heeft, maar alles met chantage, kwakzalverij, bedrog, oplichting, gigantische zorgfraude, te weten de helft van alle zorgkosten per jaar voor Nederland bijna en allerlei idiote dwangmaatregelen als vrijheden en dwangmedicatie hetgeen puur vergif is en zorgt voor circa 17000 tot 20000 doden per jaar onder meer door de valse kwakzalverij dwangmedicatie als Lorazepam, Risperdal, Cisordinol, Seroquel, Lithium, waarbij tegen diverse farmacie producenten in de Verenigde Staten van Amerika al processen lopen voor schadevergoedingen van miljoenen euro`s, vanwege de vergiftiging van burgers en het weglaten van cruciale informatie. Ook hier door de kwakzalverij organisatie GGNet wordt geen enkele klacht serieus genomen en alles gaat de doofpot in. Bovendien is de organisatie GGNet en ook de Rechtbank Gelderland, politie en justitie verantwoordelijk voor mijn woede, zowel op Prinsjesdag 2010 (door de valse BOPZ van 2009 en de valse vervolging inzake mijn moeders overlijden in Duitsland), als ook recentelijk de valse dreigbrieven van Stephan Gemsa, in samenspanning met politie (Toon Ruiken/Willem Saris), justitie (Nijpels) en de valse nieuwe manager Frank Starke om mij weer in BOPZ te doen met een valse diagnose en “uitnodigingen”, waardoor valselijk mijn inkomen is afgenomen, aangezien ik niet meer op het adres van de GBA-inschrijving zou verblijven, omdat ik naar het buitenland ging!

Controleer gegevens

Hieronder staan de gegevens die u hebt ingevuld. Als de gegevens juist zijn, dient u een vinkje bij ‘akkoord’ te zetten. Om de klacht digitaal te versturen, zet u een vinkje bij ‘digitaal versturen’. In het volgende scherm kunt u een kopie downloaden. Deze kunt u ook gebruiken om uw klacht via de post te versturen.

Geachte mevrouw de Later, leden van de Hoge Raad der Nederlanden en heer Ozsuren,

Bij deze maak ik bekend, dat ik jullie verantwoordelijk stel persoonlijk voor het goed en tijdig instellen van cassatie BOPZ deze week, uiterlijk woensdag binnen de termijnen. Dat deze procedure een complete fake procedure is doet daar niets aan af, als ook niet dat er enkel collaborerende BOPZ advocaten in deze procedure actief zijn, zoals dus blijkbaar mevrouw Later en de heer Ozsuren! In afwachting van het instellen van cassatie, stuur ik deze mail naar de Hoge Raad der Nederlanden en ga ik er vanuit, dat daarmee cassatie BOPZ is ingesteld, aangezien de gehele procedure voor de tweede keer, compleet onrechtmatig is gelopen (ook al in 2009) en ik geen volledige inzage heb gehad in alle stukken onderliggend in deze procedure en bovendien een second opinion, die expliciet door mij is gevraagd en geëist, niet is uitgevoerd, terwijl er daarvoor toch bijzondere onderzoeksvragen waren, in het stadium van mijn processen nu, met alle onrechtmatige daden sinds het overlijden van mijn moeder in Duitsland, als ook zelfs de fantasie van rechter Schuurman zelfs een onderdeel schijnt te zijn van de basis van mijn BOPZ veroordeling, na weer drie wrakingen van rechters en de idiote bewering, dat de moordzaak Manuel Schadwald door Robby van der Plancken gepleegd in 1994 in aanwezigheid van Joris Demmink onder meer in Spaarndam bij Amsterdam, via een artikel 12 strafvordering door mij tegelen en op te lossen is, hetgeen een leugen is en ook rechter Coumans wist dit! In afwachting van de behandeling van de cassatie BOPZ en een onderzoek, verblijf ik,

Erwin Lensink

N.B: Brief alleen opsturen bij indiening per post.
Rechtbank Gelderland
t.a.v. het bestuur
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Ingediend: 11-7-2016

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij dien ik een klacht in. In bijgaand stuk vindt u de omschrijving.

In afwachting van uw reactie verblijf ik,

Hoogachtend,

GWE Lensink

Beuksveld 26
7104BD Winterswijk

Bijlage: klachtenformulier

Persoonsgegevens
Dhr./Mevr. Dhr.
Voorletters GWE
Achternaam Lensink
Straatnaam Beuksveld
Huisnummer 26
Postcode 7104BD
Plaats Winterswijk
Nederland
Telefoonnummer geen
E-mailadres gwe_lensink@hotmail.com

Klacht
Datum van de klacht 29-6-2016
De klacht betreft Een procedure bij de rechtbank Gelderland
Rechtsgebied Civiel recht

Procedure-/parketnummer(s) Op 29 juni 2016 ben ik valselijk veroordeeld door rechter Schuurman tot de BOPZ via een nepproces.
Omschrijving van de klacht Recentelijk ben ik op woensdagochtend 29 juni 2016 in een voorgekookt nep proces tot een half jaar RM of Wet BOPZ veroordeeld, hetgeen een complete nepprocedure is en is gebleken. Daarbij aanwezig waren rechter Schuurman, die na het proces bleek, opeens te hebben gelogen te hebben tijdens het proces, dat ze al eerder een BOPZ procedure van mij had gedaan of iets dergelijks en dit destijds afgewezen had, volgens haar twee jaar geleden, toen ik dus geen eens een proces heb gehad. Blijkbaar doet de fantasie er van een rechter ook nog toe of je veroordeeld kunt worden in Nederland. Na het idiote valse nep-BOPZ-proces in een achterafkamertje, ergens in een inrichting in Doetinchem, waar ik bezwaar tegen heb gemaakt bij de rechter in het onderdeel GGNet bij het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem, bleek dit dus. Bij dit nep BOPZ proces waren ook aanwezig de kwakzalver, leugenaar en zorgfraudeur dr. Jochanan Huijser, die tegen de afspraken, die ik heb gemaakt met GGNet, dat hij geen diagnose of een uitgestelde diagnose ging stellen of bepleitten, zodat ik als nog direct vrij gelaten zou worden. In plaats daarvan ging hij valselijk met allemaal leugens en valse beschuldigingen als nog een BOPZ bepleitten. Een leugen was bijvoorbeeld, dat ik niet met GGNet in gesprek zou willen en dit klopt niet, want ik heb voor het nep proces al mijn eisen gesteld m.b.t. gesprekken over mijn klachten met de leden van de Raad van Bestuur van GGNet, zoals Kees Lemke en Rob Jaspers en vroeger Timo de Grefte, echter zij weigeren met mij en andere klagers in contact te treden over zeer ernstige klachten. Een andere leugen, die de zogenaamde verpleegkundigen mij hier hebben verteld, is dat zij niet betrokken zijn bij het valse proces of de valse veroordeling, terwijl dit geen verpleegkundigen zijn, maar bedrogkundigen, die valse rapportages opmaken voor bedrieger en kwakzalver Huijser, die deze informatie heeft misbruikt om een BOPZ of rechterlijke machtiging te bepleitten, voonamelijk mijn woede, boosheid en frustratie over deze kwakzalverij wanpraktijken! Ook zijn er allerlei stomme idiote vergaderingen achter mijn rug, bijvoorbeeld bij de “overdracht”, waarbij de verpleegkundigen (lees bedrogkundigen) gaan roddelen over de aanwezige verblijvenden om ze vervolgens en zodoende zwart te maken en met een kwakzalverij diagnose te geven. Inmiddels heb ik geconstateerd, dat veel mensen hier valselijk zitten en mijn inschatting van minstens 25% en mogelijk meer dan 50% vals positieven, die zeker niet in de kwakzalverij horen, blijkt weer in de praktijk te kloppen. Het valse nep proces was geregeld met een vodje van vijf pagina`s van ene vrouwelijke psychiater, kwakzalver Van Nieuwenhuizen uit Apeldoorn met meer dan 75 leugens en onzinredenaties, zoals de leugen, dat ik bijvoorbeeld geen huisarts zou hebben en ook geen adres en zelfs in Amsterdam zou rondzwerven, terwijl ik slechts twee dagen in Amsterdam ben geweest, een dag voor de zaak Bart van Well versus de Staat in de Rechtbank Amsterdam op 3 juni 2016 met het getuigenverhoor van Joris Demmink en vervolgens op 6 juni 2016 om zaken, ook betreffende de procedure tegen de Nederlandse Staat te bespreken met een advocaat van mij aldaar. Ook de leugen, dat ik maatschappelijk teloor zou gaan, op basis waarvan ik veroordeeld ben, is klinkklare quatsch, zoals dat ik alleen nog maar contact zou hebben met mijn advocaten en voor de rest met niemand. In eerste instantie was ik zelfs door bedriegster annex kwakzalverster Nieuwenhuis, die ik in mijn leven minder dan tien minuten ooit heb gezien, ook gediagnosticeerd met autisme sinds mijn jeugdjaren, aangezien ik weigerde met haar te spreken. Verder had ze nog de leugen, dat ik staccato “het adres, telefoonnummer, woonplaats en postcode” van mijn advocatenkantoor zou noemen, echter dit is niet waar, want ik wist deze gegevens niet eens. Bovendien had ik het over mijn voorkeursdeskundige. Vervolgens werd er binnen no time, terwijl ik maandag op het Centraal Station Amsterdam was gearresteerd op vrijdag al een vals BOPZ proces gehouden, terwijl ik een dag eerder nog een valse rechter-commissaris Coumans had gewraakt, die zich duidelijk vooringenomen uitliet, aangezien hij vertelde, dat ik een artikel 12 strafvordering procedure kon starten om vervolging te regelen van Robby van der P. en Joris Demmink, inzake de nog onopgeloste moordzaak Manuel Schadwald in 1994 in Spaarndam, bij Amsterdam. Ook de rechter erop, een mannelijke BOPZ rechter heb ik gewraakt en die heeft het BOPZ proces stil gelegd, maar ook deze rechters toonden zich vooringenomen, aangezien rechter Coumans aangaf, dat ik duidelijk “verward” was en hij en de BOPZ rechter bevolen tot een rechterlijke machtiging van drie weken, terwijl dit absoluut niet noodzakelijk was. Ook mijn aanbod van ambulante behandeling bij mijn voorkeursdeskundigen en zelfs de wettelijke second opinion, die ik vorderde door psychiater dr. Bakker en verder Van Koppen en Merckelbach werden grof weg geweigerd. Ook heb ik niet tijdig inzage in alle processtukken gehad, terwijl dit wettelijk verplicht is. Als klapper op de vuurpijl blijkt ook weer nu de toegevoegde BOPZ advocaat, die meer dan honderd BOPZ zaken heeft gedaan, nog nooit cassatie te hebben ingesteld. Hoe kan dat nu met zoveel positieven? Derhalve heb ik de zaak getracht over te brengen naar BOPZ cassatie advocaat GEM de Later, de enige BOPZ cassatie advocaat van Nederland zo ongeveer, die ook al klaagde over de veelvuldigheid van mogelijke klanten, die cassatie BOPZ wilden instellen, maar waarvoor ze geen financiering zou krijgen. Mijn overige advocaten en juridische bijstandsverleners hebben aangegeven, dat alleen de valse nep advocaat Ozsuren, die tot twee maal toe speciaal door de Rechtbank Gelderland of beter het Openbaar Ministerie is gevraagd mijn zaak te doen, dus cassatie BOPZ ingesteld kan worden. Dit weigert hij echter, zelfs nu het er zo erg bovenop ligt, dat er cassatie BOPZ ingesteld moet worden. Derhalve eis ik met het invullen van dit klachtenformulier, als ook mailwisseling, onder meer met de Hoge Raad der Nederlanden, dat dit als nog voor woensdag gebeurt. Anders bewijst de Hoge Raad der Nederlanden, de Rechtbank Gelderland en de complete rechterlijke macht, als ook advocaten, dat ze samenspannen met een vals politie- en justitie apparaat onder leiding van een crimineel pedonetwerk, dat diverse en heel veel klokkenluiders en andere lastige kritische mensen op deze wijze in Nederland opsluit, inmiddels al 23000 per jaar, terwijl dit niets met verpleegkunde, gezondheidszorg of medische hulpverlening te maken heeft, maar alles met chantage, kwakzalverij, bedrog, oplichting, gigantische zorgfraude, te weten de helft van alle zorgkosten per jaar voor Nederland bijna en allerlei idiote dwangmaatregelen als vrijheden en dwangmedicatie hetgeen puur vergif is en zorgt voor circa 17000 tot 20000 doden per jaar onder meer door de valse kwakzalverij dwangmedicatie als Lorazepam, Risperdal, Cisordinol, Seroquel, Lithium, waarbij tegen diverse farmacie producenten in de Verenigde Staten van Amerika al processen lopen voor schadevergoedingen van miljoenen euro`s, vanwege de vergiftiging van burgers en het weglaten van cruciale informatie. Ook hier door de kwakzalverij organisatie GGNet wordt geen enkele klacht serieus genomen en alles gaat de doofpot in. Bovendien is de organisatie GGNet en ook de Rechtbank Gelderland, politie en justitie verantwoordelijk voor mijn woede, zowel op Prinsjesdag 2010 (door de valse BOPZ van 2009 en de valse vervolging inzake mijn moeders overlijden in Duitsland), als ook recentelijk de valse dreigbrieven van Stephan Gemsa, in samenspanning met politie (Toon Ruiken/Willem Saris), justitie (Nijpels) en de valse nieuwe manager Frank Starke om mij weer in BOPZ te doen met een valse diagnose en “uitnodigingen”, waardoor valselijk mijn inkomen is afgenomen, aangezien ik niet meer op het adres van de GBA-inschrijving zou verblijven, omdat ik naar het buitenland ging!

Ik ben akkoord met bovenstaande gegevens.

Hoe wilt u uw klacht versturen:

Ik verstuur mijn klacht digitaal naar de rechtbank Gelderland

Tot slot

Ontvangst
Na ontvangst van uw klacht krijgt u een bevestiging en een kopie van de klachtenregeling. Daarin kunt u de regels over de behandeling van klachten nog eens nalezen.
Het bestuur van de rechtbank bekijkt allereerst of het de klacht in behandeling kan nemen. Als dat niet zo is, krijgt u hierover binnen vier weken na ontvangst bericht.

De behandeling van uw klacht
Als de klacht in behandeling wordt genomen, kan het gerechtsbestuur besluiten u te horen. Dit heet ‘het horen van de klager’. Het bestuur van de rechtbank kan besluiten u niet te horen, wanneer direct blijkt dat uw klacht onterecht is.

Let op
Niet alle regels uit de klachtenregeling zijn hier vermeld. Ook zijn andere termen gebruikt om de tekst makkelijker en meer leesbaar te maken. Om precies te weten wat er in de klachtenregeling staat, kunt u het beste de regeling zelf lezen. Wanneer er, ondanks alle zorgvuldigheid, verschil is tussen deze tekst en de tekst van de klachtenregeling, dan geldt de tekst van de klachtenregeling.

De klachtadviescommissie
Het bestuur van de rechtbank kan besluiten een klachtadviescommissie in te schakelen en stelt u dan hiervan op de hoogte. Deze commissie brengt advies uit aan het bestuur van de rechtbank.
Na afloop van de behandeling krijgt u een brief met de conclusies van het bestuur van de rechtbank. Wanneer het bestuur een klachtadviescommissie heeft ingeschakeld, krijgt u binnen tien weken na ontvangst van uw klacht antwoord. Zonder klachtadviescommissie krijgt u binnen zes weken antwoord.

Website Flag Counter sinds 20 december 2012 (naar herkomst unieke bezoekers qua land);
Flag Counter

 

Sinds 14 januari 2013 Motigo Webstats;


Free counter and web stats


#####################################################


#####################################################

 

<>‬

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>