Vrijwillige uitlevering

Vanaf 4 april 2013 heb ik mij vrijwillig laten uitleveren aan Nederland, maar daarbij wel 8 voorwaarden en maatregelen opgelegd aan zowel de Nederlandse als de Duitse Minister van Justitie, zodat zaken eindelijk eens goed geregeld worden, in plaats van halfbakken of zelfs nog erger, gewoon achterbaks valselijk! Eveneens heb ik 14 dagen in Duitsland in hongerstaking gezeten om direct naar Nederland uitgeleverd te worden en nog eens vanaf 28 april 2013 vijf dagen in Nederland om zodoende vrij gelaten te worden. Dit waren al mijn vierde en vijfde hongerstaking en de eerste hongerstaking was in GG-Net in Warnsveld in juli 2009, nadat ik was veroordeeld (politieke gevangenschap met valse aanklachten) en ik geen inzage in de processtukken had gehad, maar wel valselijk was veroordeeld voor het ingooien van ruiten en na tien dagen heb ik mijn hongerstaking beeindigd, nadat mijn vader de naar later bleek valse processtukken kwam brengen.

Voor het overige wil ik graag ook, dat bepaalde politici als de Burgemeester van Amsterdam, de Korpsbeheerder van politie Noord-Oost Gelderland (Burgemeesters van Apeldoorn sinds 2008, wegens al mijn klachten over politie) en de Minister van Justitie (Opstelten en in het verleden Hirsch-Ballin) hun verantwoording nemen in deze of ter verantwoording worden geroepen door de oppositie in dit schandaal.

Alle Europese landen hebben bijna fatsoenlijke jury-rechtspraak, alleen Nederland zo ongeveer niet door invoering Willem I (1813-1815)!

Ik heb de volgende voorwaarden en maatregelen opgesteld aan zowel de Duitse Minister van Justitie in Berlijn, als de Nederlandse Minister (Opstelten en staatssecretaris Teeven) in Den Haag, als voorwaarden, waarop ik mijzelf vrijwillig naar Nederland heb uitgeleverd, want anders had ik mij nog kunnen verzetten tegen de valse overlevering en uitlevering aan Nederland, via Koln en Aken vanuit Munster;

1. Het overhandigen van een copy van het overdrachtsverzoek in relatie tot de plotselinge en tragische dood van mijn moeder W.G. Lensink – Wassink op 28 april 2008 in Lunten (Kreis Vreden, Nord-Rhein Westfalen), dat vanuit de Duitse Minister van Justitie in Berlijn aangevraagd en verzocht moet zijn op grond van artikel / paragraaf 5 tot en met artikel / paragraaf 7 Strafgesetzbuch van Duitsland, als ook op basis van het EVOS-Verdrag, het EVRM-Verdrag en het Verdrag van Enschede aan het Landelijk Parket in Rotterdam en / of de Nederlandse Minster van Justitie (in werkelijkheid is dit nooit gebeurt)!

2. Een officiele brief met verontschuldigingen en excuses aan de Duitse autoriteiten op grond van het onrechtmatige valse parallele strafrechterlijke onderzoek tegen vooral mijn persoon vanaf 28 april 2008 (EVOS-Verdrag / EVRM-Verdrag / Verdrag van Enschede) als ook een officiele excuusbrief aan mij en mijn vader vanwege schending van de privacy van mijn familie op valse wijze, volgens artikel 7 en artikel 8 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en express vernietiging en het kapot trachten te maken van mijn leven door dit volledig valse en onrechtmatige strafrechterlijke onderzoek door de recherche in Doetinchem van de politie Noord-Oost Gelderland, waarbij vooral recherche leider Jan Koeslag donders goed wist, dat hij de zaken bij elkaar bedonderde en mij valselijk trachte zwart te maken.

3. Volledige vergoeding voor de valse politieke gevangenschappen in de laatste vijf jaren van mijn leven, sinds 2008, waarbij de schade betaald wordt door de politie, justitie en eventueel valse aangevers en dat alle gerechtelijke dwalingen worden recht gezet en ik volledig gerehabiliteerd in dit schandaal. Dit zijn de volgende maar liefst 7 rechterlijke dwalingen, die via de website www.rechtspraak.nl onder het onderwerp uitspraken te vinden zijn:
1. Rechtbank Zutphen (parketnummer 06-460595-08 op 8 april en uitspraak 22 april 2009 in het strafrecht)
2. Rechtbank Zutphen (parketnummer 06-460246-09 op 1 juli 2009 in een valse BOPZ-zaak)
3. Rechtbank Zutphen (parketnummer 06-460246-09 op 27 april 2010 en 11 mei 2010 in het strafrecht)
4. Rechtbank Den Haag (parketnummer onbekend – waxinelichthouder-strafzaak op 18 september 2011 in het strafrecht)
5. Gerechtshof Arnhem (parketnummer 06-460595-08 op 18 januari 2012 in het strafrecht)
6. Gerechtshof Arnhem (parketnummer 06-460246-09 op 18 januari 2012 in het strafrecht)
7. Gerechtshof Den Haag (parketnummer onbekend op 18 januari 2013 en 1 februari 2013 in waxinelichthouder-strafzaak)

De luchtplaats van de JVA Münster!

4. Schriftelijke antwoorden van zowel politie Noord-Oost Gelderland (door Gerrit de Boer en Wim Jans) en ook de Minister van Justitie Ivo Opstelten (VVD) en de staatssecretaris Fred Teeven (VVD) persoonlijk als ook door het Openbaar Ministerie op grond van mijn 20 kritische vragen, die ik aan circa 200 e-mailadressen heb verstuurd uit protest vanwege mijn situatie voor mijn vertrek als protest naar Duitsland en Nord-Rhein Westfalen op 4 februari 2013 en 10 februari 2013.

5. Toevoeging van deze e-mails met 20 kritische vragen verstuurd op 4 februari 2013 en ook nogmaals op 10 februari 2013 door onder meer Officier van Justitie De Groen-Van den Wildenberg, als ook mijn advocaten en alle presidiums van alle Nederlandse rechtbanken en gerechtshoven in Nederland en vele leden van het Nederlandse parlement der Staten Generaal als ook pers / media bij de uitleveringsdocumenten en documenten van de strafzaak met parket nummer 05/860465-13 en ook verontschuldigingen voor dit schandaal van de Nederlandse Minister van Justitie, aangezien politie Amsterdam ook als list excuses aanbood aan Hans Maessen uit Heerlen in verband met het Dam-incident op 30 april 2013 (Joanna van der Hoek) en mijn schandaal met deze strafzaak in hetzelfde straatje valt en eigenlijk ook bij het onderzoek door de gemeente Amsterdam in deze behoort.

Hans Maessen en Joanna van der Hoek (Nieuw Republikeins Genootschap); “Ik ben geen onderdaan”, hetgeen betekent “Ik ben geen onderhorige slaaf”…

6. Directe start en aanvang van een strafrechterlijk onderzoek op basis van mijn aanklachten met eerlijke beschuldigingen van stalking en uitlokking, al op 8 mei 2009 gedaan (op verzoek van Marcel Roeterink van het SGBO Apeldoorn notabene!), als ook in de zomer van 2011 bij de politie Boxtel en in de zomer vanuit de PI Grave per post, die in directe relatie staan tot parketnummer 05/860465-13, als ook in november 2012 per post vanuit de PI Zoetermeer naar de recherche in Ijmuiden, de politie in Enschede en de Commissie Veiligheid / Justitie als protest. De schriftelijk ingediende aanklacht is onder meer ingediend op 31 mei 2012 vanuit de PI Grave en binnengekomen op 11 juli 2012 bij het Openbaar Ministerie Regio Arnhem-Zutphen en op 12 juni 2012 bij het Kabinet President van de Rechtbank Zutphen via nummer cmav 2012/539/306 van MR Jongerius en ook terug te vinden via proces-verbaal nummer PL0642 2012115243-5!

7.Het direct starten van een Rijksrecherche onderzoek met mijn assistentie, advies en begeleiding naar dit schandaal op onder andere valse aanwijzingen van Officieren van Justitie Kolkman, De Groen van den Wildenberg en Berendsen en hulpofficier van justitie Van Hagen (Doetinchem) en brigadieren Rutjes en Bulsink (Doetinchem) en inspecteur Philip Heinsbroek, die reeds in december 2012 was begonnen met zijn strafrechterlijke vooronderzoek, terwijl er nog geen enkele aanklacht was en daarvan akte heeft opgemaakt al op 3 januari 2013, terwijl de aanklacht pas ingediend op 15 januari 2013 bij de politie Enschede, als ook tegen agenten Mennolt Spijkstra, DJW Saris, Jolanda Thannhauser en een agent uit Enschede tegen mijn persoon en mijn familie sinds het al tragische en ernstige genoeg overlijden van mijn moeder plotseling op 28 april 2008.

8. De belofte, dat ik minstens binnen een maand, dus voor 20 april 2013 naar Nederland vanuit Nord-Rhein Westfalen wordt uitgeleverd en overgeleverd door het Oberlandesgericht Hamm en de Generalstaatsanwaltschaft vrijwillig op mijn dringende verzoek, maar ook dat zoals in Duitsland wettelijk verplicht is voor alle valse aanklachten tegen mij gedaan, dat op grond van artikel (paragraaf) 374 tot en met artikel (paragraaf) 394 StrafprozesOrdnung de plicht hebben om aanwezig te zijn bij alle strafprocessen of dat er in alle valse strafprocessen waarbij benadeelden dit weigeren direct een sepot plaats vind door het Openbaar Ministerie in de toekomst, zoals dat in Duitsland thans het geval is en ook dus alle valse aangevers in de strafprocessen door mij onder ede kunnen worden ondervraagt, zodat de waarheid bekent wordt in dit schandaal en ik niet weer eens vals veroordeeld.

Link Duitse Strafprozessordnung – recht;

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/stpo/gesamt.pdf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>