Achtergrondinfo

Marie(ke) – Claire Roovers, de oudere halfzus van Beatrix von Amsberg en dus volgens erfopvolging, de rechtmatige troonopvolgster na Juliana…

Gepubliceerd op 16 dec. 2012

This clip shows samples of the many past press coverages on the struggle of Marie-Claire Roovers to find and prove the identity of her parents. Although Marie-Claire died in 1997, the answer to that question is known now. Marie Claire was the first and incestuous child of former Queen Juliana and her own father Prince Hendrik. As such she was the first heir to the throne of the Dutch monarchy, but since she was an incestuous child, this could never be sold to the Dutch people and the rest of the world. Hence, after birth she was secretly “dumped” in the orphanage “Moederheil”, later renamed “Valkenhorst”, in the city of Breda and given the fake identity of Maria Roovers.

The source for the above information is the renowned attorney couple Geert-Jan Knoops and his wife Carrie Knoops-Hamburger, who defended her in her struggle during the last years of her life.

I offer the thesis that this is one of the many royal secrets, safeguarded by retired secretary-general of the Justice Department, Mr. Joris Demmink. Which is one of the main reasons why he continues to enjoy protection from the Dutch government to not prosecute him for his own crimes of child abuse and abuse of power. Therefore the call on the website http://www.arrestdemmink.com/contact.asp to write Queen Beatrix about Joris Demmink is naïve to say the least. Is it any wonder that the official historian of the Dutch monarchy, Cees Fasseur, was a guest on the retirement reception of Joris Demmink?

Prince Bernhard, founder of the Bilderberg Group and in my view the real king of The Netherlands behind the scenes in the last century, would of course also have known about this secret. I offer the theory that he used it to augment his power and prevent his divorce from Juliana.

The virgin file of Marie Claire is at least 1000 pages and can be found in the Catholic Documentation Center of the Radboud University in the city of Nijmegen. It was donated to the university library by reverend Gerard Timmers, just before he died in 2002. Father Timmers was a lifelong friend of Marie-Claire who assisted her in the quest to find her parents. Strangely enough the file has only be touched by me so far, although it’s a treasure trove for every Dutch historian.

The expression “Something is rotten in the state of Denmark”, could be changed for the state of The Netherlands.

Link naar documenten en bewijsmateriaal van de oudere halfzus van Beatrix von Amsberg met de naam “Marie Claire Roovers” en “Koningin” Juliana (adoptiekind was Juliana, daar Wilhelmina via miskramen onvruchtbaar bleek te zijn) en als vader Prins Hendrik (de man van Wilhelmina);

Marie-Claire Roovers, the surpressed Queen of The Netherlands

Geplaatst op 16 december 2012 door Wim Dankbaar

This clip shows samples of the many past press coverages on the struggle of Marie-Claire Roovers to find and prove the identity of her parents. Although Marie-Claire died in 1997, the answer to that question is known now. Marie Claire was the first and incestuous child of former Queen Juliana and her own father Prince Hendrik. As such she was the first heir to the throne of the Dutch monarchy, but since she was an incestuous child, this could never be sold to the Dutch people and the rest of the world. Hence, after birth she was secretly “dumped” in the orphanage “Moederheil”, later renamed “Valkenhorst”, in the city of Breda and given the fake identity of Maria Roovers.

Attorney Geert Jan Knoops

The source for the above information is the renowned attorney couple Geert-Jan Knoops and his wife Carrie Knoops-Hamburger, who defended Marie-Claire in her struggle during the last years of her life.

I offer the thesis that this is one of the many royal secrets, safeguarded by retired secretary-general of the Justice Department, Mr. Joris Demmink. Which is one of the main reasons why he continues to enjoy protection from the Dutch government to not prosecute him for his own crimes of child abuse and abuse of power. Therefore the call on the website http://www.arrestdemmink.com to write Queen Beatrix about Joris Demmink is naïve to say the least. Is it any wonder that the official historian of the Dutch monarchy, Cees Fasseur, was a guest on the retirement reception of Joris Demmink?

Attorney Carry Knoops-Hamburger

Prince Bernhard, founder of the Bilderberg Group and in my view the real king of The Netherlands behind the scenes in the last century, would of course also have known about this secret. I offer the theory that he used it to augment his power and prevent his divorce from Juliana.

The virgin file of Marie Claire is at least 1000 pages and can be found in the Catholic Documentation Center of the Radboud University in the city of Nijmegen. It was donated to the University library by reverend Gerard Timmers, just before he died in 2001. Father Timmers was a lifelong friend of Marie-Claire who assisted her in the quest to find her parents. Strangely enough, the file has thusfar only be touched by me and two fellow researchers, although it’s a treasure trove for every Dutch historian.

The expression “Something is rotten in the state of Denmark”, could be changed for the state of The Netherlands.

Cees Fasseur, historian of the Dutch royal family

Meer over dit verhaal van Marie-Claire en bijna het gehele dossier kunt u hier vinden:

http://www.bovendien.com/geschiedenis/geschiedenis/het-geheime-dossier-van-oranje

Maar wie is dat eigenlijk? Onze Koningin? Dat is de vraag die wordt gesteld in een nieuw boek van Ine Veen.

OVER DIT BOEK:
Er circuleren al jaren geruchten dat de koningin helemaal geen recht heeft op de Nederlandse troon en er dus onwettig zit. In 1884 stierf de allerlaatste echte prins van Oranje, en nu hebben we ineens een hele familie. Hoe kan dat eigenlijk…? Wat is er waar van alle onwettige kinderen van prins Hendrik en prins Bernhard? Is Beatrix eigenlijk wel het eerste kind van Juliana, want wie is die geheimzinnige Marie-Claire? Hoe kwamen die Oranjes bovendien aan dat enorme fortuin dat ze zouden bezitten? Alleen door de Shell-aandelen van Wilhelmina? Een zeer ongewoon boek dat ons koningshuis kritisch tegen het licht houdt. De uitkomst is verrassend: misschien is deze familie wel even ´koninklijk´ als u en ik.
De verschijning van dit boek deed deed mij terugdenken aan Marie Claire (1926-1997), die in feite onze Koningin had moeten zijn na Juliana. Maar als incestueuze dochter van Juliana en diens vader Prins Hendrik, was dit uiteraard geen haalbare kaart. Het verhaal dat de koningin een product is van een inter-familiaire bevruchting van vader op dochter, die op dat moment ook nog minderjarig is, is natuurlijk niet verkoopbaar aan het Nederlandse volk. De Lockheed-affaire en het NSDAP-lidmaatschap van Bernhard zijn daarbij kinderspel. Allemachtig. Dit doet de buitenechtelijke escapades van Bernhard verbleken, zoals geschiedschrijver Jan Kikkert het aan mij verwoordde. Dus werd Marie Claire direct na haar geboorte bij de vuilnisbak gezet en beroofd van een stabiele jeugd en de wetenschap wie haar ouders zijn.

Maar van wie komt dit verhaal nu eigenlijk? Wie is daar de bron voor? Welnu, een betrouwbaarder bron kunnen wij u niet bieden. Een bron van naam en faam. Strafrecht-geleerden van het grootste formaat. De bron is namelijk het advocaten-echtpaar Carrie en Geert Jan Knoops (foto: Carry Knoops) die Marie Claire jarenlang hebben bijgestaan in haar strijd voor het recht om te weten wie haar ouders zijn. “Het meest geheime dossier van ons kantoor”, noemt Carry het. Zij vertelde aan Micha Kat dat Maria Roovers, die zichzelf liever Marie Claire noemde, de geheime dochter was van wijlen Prins Hendrik (de prins-gemaal van Wilhelmina) en zijn dochter wijlen koningin/prinses Juliana, die dit kind op 17 jarige leeftijd gebaard zou hebben. Sindsdien is er veel gebeurd, hebben wij veel geleerd en zijn gefascineerd door dit verhaal, dat wat ons betreft een grotere tragedie is dan Romeo en Julia, met dit verschil dat het niet verzonnen is.

Voorts is mij gebleken dat tot nu toe geen van de reguliere media zijn vingers wil of durft te branden om het verhaal te brengen, terwijl ik van mening ben dat het historisch en staatsrechtelijk, een belangrijk drama is met de ingrediënten van een Ludlum-thriller. Dus behalve leerzaam ook nog spannend en tragisch.

Waarom de Knoopsen dit grote geheim menen te moeten bewaren en vooral voor wie, begrijp ik nog steeds niet, maar het hoeft ook niet meer. De last is postuum van hun schouders genomen door Marie Claire zelf. Medewerkers van deze site ontdekten na intensief Googelen dat Marie Claire zelf een uitgebreid dossier heeft achtergelaten via haar steun en toeverlaat pater Gerard Timmers, die een paar jaar later overleed dan zijzelf. Deze heeft het hele levensverhaal van Marie Claire in 2001, vlak voor zijn dood, geschonken ter openbare inzage aan het Katholiek Documentatie Centrum van de Radboud Universiteit. Na enige discussie met archivaris Peters of het dossier inderdaad openbaar was, er was namelijk nooit om inzage gevraagd, bleek dat pater Timmers het inderdaad voor de openbaarheid had bedoeld, zodat het verhaal van Marie Claire ooit nog eens met het publiek gedeeld kon worden. Dus togen wij in de zomer van 2009 met een trio, waaronder Wim en cameraman Eric, naar Nijmegen, alwaar wij hartelijk ontvangen werden door de heer Peters, die al klaar stond met een trolley van 10 maagdelijke ordners die elk honderden pagina’s bevatten. Het was ons meteen duidelijk dat wij de eersten waren die onze ogen mochten laten glijden over deze schat van autobiografieën, documenten en correspondenties. Wij hadden echter geen tijd om dat allemaal te lezen die dag. Dus sloeg Wim aan het fotograferen met de digitale camera. Omdat zo’n camera slechts een beperkt aantal pagina’s kan bevatten hebben we een selectie gemaakt van zo’n 800 pagina’s, welke wij nu graag met u willen en kunnen delen.

Dit is het tragische, aangrijpende verhaal van onze vergeten, doodgezwegen, weggegooide Koningin. Laten we deze keer maar niet zeggen In naam der Koningin, maar Uit naam der Koningin.

De eerste pagina luidt:

De tweede pagina is derhalve:

En zo kunt u zelf het bladzijdenummer in uw browser ophogen tot en met de laatste pagina:

Mix de genen van Hendrik, Juliana, Wilhelmina en Beatrix door elkaar en het eindresultaat is Marie Claire. Bekijkt u de foto’s van pagina 333 tot 344, of 662 tot 667.

Wij willen natuurlijk ook best wat krenten voor u uit de pap halen. Wat dacht u bijvoorbeeld van deze aangrijpende smeekbede uit 1981 aan haar moeder. Het is uiteraard opvallend dat Marie Claire deze brief schrijft, op een moment dat Juliana net de troon heeft overgedragen aan Beatrix. Marie Claire weet dan al dat zij een beroep doet op het geweten en het hart van haar moeder, en dus niet de hulp inroept van het Koninklijk Huis als instituut. Anders had zij deze brief immers aan Koningin Beatrix geschreven. Het is verder ook logisch dat Juliana haar hart, dat ongetwijfeld het grootst was van alle leden van onze Koninklijke Familie, niet kan en mag laten spreken, ook al zou zij het willen. Bernhard, die alleen al door deze kennis de de facto Koning van Nederland was, had dit uiteraard nooit en te nimmer toegestaan. Is het in het licht van dit alles nog verwonderlijk, dat Carrie Knoops-Hamburger specifiek aan Micha Kat heeft verteld dat het de kennis was van het bestaan van Marie Claire en van de wijze waarop zij is verwekt die Bernhard de vereiste leverage gaf waarmee hij Juliana kon chanteren en de door haar zo vurig gewenste echtscheiding kon tegenhouden? Vlak voor haar dood heeft Marie Claire -opnieuw volgens Carrie Knoops- van een lid van de Hoge Raad een brief gekregen waarin haar werkelijke afkomst werd onthuld. De brief is meegegaan in haar graf.

Of wat dacht u van deze brief uit 1995 aan haar jongere halfzus c.q. tante :

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090611.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090612.JPG

Herinnering 1:

Herinnering 2:

Eerdere maar licht andere vorm van deze brief aan professor Kooijmans:

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090607.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090608.JPG

Hier wordt dus duidelijk dat Marie Claire de waarheid reeds lang kent, maar dat zij ook voelt dat die waarheid niet erkend mag worden:

Kennelijk was mijn geboorte een delicate kwestie. Een kwestie, zó delicaat, dat ik niet mag weten wie mijn vader en moeder zijn. Aan diverse (beter ingelichte) zijden viel de naam van Hendrik Wladimir Albrecht Ernst von Mecklenburg-Schwerin, maar een officiële bevestiging blijft vooralsnog uit. Omtrent de biologische moeder heb ik zelfs nooit een vermoeden vernomen. Over haar zwijgt men als gebonden door een omerta: zij is kennelijk nog veel belangrijker dan deze Hendrik. Misschien is hiermee verklaard waarom er van alle kanten alles aan wordt gedaan om mij mijn afkomst te onthouden. Sommige beweren, dat ik het nóóit te weten zal komen, en één persoon meldde met overtuiging dat degeen, die erin zou slagen om het aan het licht te brengen, geschiedenis zou schrijven.

Dat haar advocaten de waarheid ook kenden, blijkt wel uit pagina 820:

Helaas laat Geert Jan, net als in de Deventer Moordzaak, de nodige steekjes vallen door essentiële getuiges niet op te roepen. Zie hier hoe MarieClaire daarover klaagt.

“U komt niet van hier , u komt uit Den Haag.”

Zuster Coleta op een moment dat zij even alleen was met MarieClaire:

“U bent van koninklijke bloede.”

“Als u gevonden hebt wie uw ouders zijn dan zult u ons wel niet meer zien staan”

Eerste kerstdag, 1984, Koningin Beatrix: “Zin krijgt ons leven pas als wij durven gaan staan bij de verdrukten”. Haar bloedeigen halfzus blijkt daarop een uitzondering te zijn.

Brieven van pater Gerard Timmers (overleden in 2001) aan Joan de Wijkerslooth, voorzitter van het College Procureurs Generaal:

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090720.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090721.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090722.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090723.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090724.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090725.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090726.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090727.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090728.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090729.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090730.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090731.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090732.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090733.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090734.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090735.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090736.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090737.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090738.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090739.JPG

De hoogste regionen van ons Openbaar Ministerie kennen de waarheid dus ook. De halve wereld kent de waarheid die niet erkend mag worden. Bijvoorbeeld ook de Telegraaf. Anita Zijlstra was een bewonderaarster en vertrouwelinge van MarieClaire in haar laatste jaren.

Marie Claire stierf met de woorden: Ik verlang zo naar mijn moeder.

Wij wensen u veel leerzaamheid met het levensverhaal van onze vergeten verdrukte Koningin. Wij spreken tevens de wens uit dat er een historicus en een uitgever opstaan die naar het KDC van de Radboud Universiteit gaan om het dossier tot boekvorm uit te brengen,

zondag 13 maart 2011

In naam der Koningin! Bedrog om de kroon?

Deze blog is overgenomen van mijn persoonlijke hyves

Donderdag 10 maart 2011
Met deze blog wil ik de aandacht vestigen op het feit, of de Koningin wel rechtmatig op haar troon zit? Er gaan vele geruchten de rondte hierover en vind ik dit meer dan interessant om verder uit te diepen. Zelf ben ik ook niet zo koningshuis gezind en word ik daar alleen maar bevestigd in. Vandaar dan ook dat ik hier op mijn hyves aandacht wil schenken aan de mythe rondom het koningshuis en daarmee ook de huidige monarchie. Het is aan een ieder om zijn of haar conclusie hieruit te trekken.

Bron: Klokkenluideronline
Na aanleiding van boek Ine Veen, over ‘Bedrog om de kroon: de geheimen van Juliana en Beatrix’
Er circuleren al jaren geruchten dat de koningin helemaal geen recht heeft op de Nederlandse troon en er dus onwettig zit. In 1884 stierf de allerlaatste echte prins van Oranje, en nu hebben we ineens een hele familie. Hoe kan dat eigenlijk…? Wat is er waar van alle onwettige kinderen van prins Hendrik en prins Bernhard? Is Beatrix eigenlijk wel het eerste kind van Juliana, want wie is die geheimzinnige Marie-Claire? Hoe kwamen die Oranjes bovendien aan dat enorme fortuin dat ze zouden bezitten? Alleen door de Shell-aandelen van Wilhelmina? Een zeer ongewoon boek dat ons koningshuis kritisch tegen het licht houdt. De uitkomst is verrassend: misschien is deze familie wel even ´koninklijk´ als u en ik.

De verschijning van dit boek deed deed mij terugdenken aan Marie Claire (1926-1997), die in feite onze Koningin had moeten zijn na Juliana. Maar als incestueuze dochter van Juliana en diens vader Prins Hendrik, was dit uiteraard geen haalbare kaart. Het verhaal dat de koningin een product is van een inter-familiaire bevruchting van vader op dochter, die op dat moment ook nog minderjarig is, is natuurlijk niet verkoopbaar aan het Nederlandse volk. De Lockheed-affaire en het NSDAP-lidmaatschap van Bernhard zijn daarbij kinderspel. Allemachtig. Dit doet de buitenechtelijke escapades van Bernhard verbleken, zoals geschiedschrijver Jan Kikkert het aan mij verwoordde. Dus werd Marie Claire direct na haar geboorte bij de vuilnisbak gezet en beroofd van een stabiele jeugd en de wetenschap wie haar ouders zijn.

Maar van wie komt dit verhaal nu eigenlijk? Wie is daar de bron voor? Welnu, een betrouwbaarder bron kunnen wij u niet bieden. Een bron van naam en faam. Strafrecht-geleerden van het grootste formaat. De bron is namelijk het advocaten-echtpaar Carrie en Geert Jan Knoops (foto: Carry Knoops) die Marie Claire jarenlang hebben bijgestaan in haar strijd voor het recht om te weten wie haar ouders zijn. “Het meest geheime dossier van ons kantoor”, noemt Carry het. Zij vertelde aan Micha Kat dat Maria Roovers, die zichzelf liever Marie Claire noemde, de geheime dochter was van wijlen Prins Hendrik (de prins-gemaal van Wilhelmina) en zijn dochter wijlen koningin/prinses Juliana, die dit kind op 17 jarige leeftijd gebaard zou hebben. Sindsdien is er veel gebeurd, hebben wij veel geleerd en zijn gefascineerd door dit verhaal, dat wat ons betreft een grotere tragedie is dan Romeo en Julia, met dit verschil dat het niet verzonnen is.

Voorts is mij gebleken dat tot nu toe geen van de reguliere media zijn vingers wil of durft te branden om het verhaal te brengen, terwijl ik van mening ben dat het historisch en staatsrechtelijk, een belangrijk drama is met de ingrediënten van een Ludlum-thriller. Dus behalve leerzaam ook nog spannend en tragisch.

Waarom de Knoopsen dit grote geheim menen te moeten bewaren en vooral voor wie, begrijp ik nog steeds niet, maar het hoeft ook niet meer. De last is postuum van hun schouders genomen door Marie Claire zelf. Medewerkers van deze site ontdekten na intensief Googelen dat Marie Claire zelf een uitgebreid dossier heeft achtergelaten via haar steun en toeverlaat pater Gerard Timmers, die een paar jaar later overleed dan zijzelf. Deze heeft het hele levensverhaal van Marie Claire in 2001, vlak voor zijn dood, geschonken ter openbare inzage aan het Katholiek Documentatie Centrum van de Radboud Universiteit. Na enige discussie met archivaris Peters of het dossier inderdaad openbaar was, er was namelijk nooit om inzage gevraagd, bleek dat pater Timmers het inderdaad voor de openbaarheid had bedoeld, zodat het verhaal van Marie Claire ooit nog eens met het publiek gedeeld kon worden. Dus togen wij in de zomer van 2009 met een trio, waaronder Wim en cameraman Eric, naar Nijmegen, alwaar wij hartelijk ontvangen werden door de heer Peters, die al klaar stond met een trolley van 10 maagdelijke ordners die elk honderden pagina’s bevatten. Het was ons meteen duidelijk dat wij de eersten waren die onze ogen mochten laten glijden over deze schat van autobiografieën, documenten en correspondenties. Wij hadden echter geen tijd om dat allemaal te lezen die dag. Dus sloeg Wim aan het fotograferen met de digitale camera. Omdat zo’n camera slechts een beperkt aantal pagina’s kan bevatten hebben we een selectie gemaakt van zo’n 800 pagina’s, welke wij nu graag met u willen en kunnen delen.

Dit is het tragische, aangrijpende verhaal van onze vergeten, doodgezwegen, weggegooide Koningin. Laten we deze keer maar niet zeggen In naam der Koningin, maar Uit naam der Koningin.

Bron:

http://opinieburgers.blogspot.nl/2011/03/in-naam-der-koningin-bedrog-om-de-kroon.html

Mijn grootvader heeft bij Oosterbeek krijgsgevangenen gemaakt, die zich uitgaven als "Polen"...


 
Werk in uitvoering….wordt later VOLLEDIG ge-update!
 
 
III.1 Gerrit Willem LENSINK, landbouwer, GRENADIER, geboren op 05-01-1823 te Aalten, overleden op 25-09-1911 te Aalten op 88-jarige leeftijd. Adres: Boerderij “Groot Doornink”, Sondernweg 8 (lintelo 46), Aalten. Zoon van Engelbarts LENSINK (zie II.7)
Bron genealogie families Lensink:

http://www.peterlensink.nl/lensinkp/per-frm3.htm

http://www.peterlensink.nl/

http://www.peterlensink.nl/statistiek/statistieken_Lensink_Alof.htm

 
 
Kwartierstaat van Peter Lensink naar Keizer Karel de Grote;

http://www.peterlensink.nl/lensink/kwalensink/per-frm3.htm

http://nl.wikipedia.org/wiki/Karel_de_Grote

http://www.peterlensink.nl/lensink/karel%20de%20grote/karel%20de%20grote-frm3.htm

http://nl.wikipedia.org/wiki/Adalbero_van_Reims

 
Gerrit Willem Lensink (I, de 1ste dus), waarnaar ik vernoemd ben, was Grenadier en was gelegerd in de Oranje Kazerne in Den Haag (bij het KB) in 1839 / 1840, dus ten tijde van de tijd van Thorbecke en “Koning” Willem I;

Wat is een GRENADIER? Klik voor antwoord hier!

(Koninklijke) Garderegiment Grenadiers en Jagers

(voormalige) Oranje Kazerne in Den Haag bij het Binnenhof en Paleis Noordeinde!

Route voormalige Oranje Kazerne, zie Heulstraat (Gouden Koets-incident), naar KB Den Haag en het Gerechtshof in Den Haag

Paleis Noordeinde en het Binnenhof gelijktijdig schaakmat door hoofdkwartier Oranje-kazerne van Grenadier Gerrit Willem Lensink, ten tijde van kwestie Thorbecke versus Willem I in 1839/1840!

Koninklijke Bibliotheek in Den Haag met alle bewijsmateriaal als de Acte van Verlatinghe, Unie van Utrecht en Justificatie of Deductie op de Verdieping van Nederland!

 
Mijn overgrootvader Gerrit Willem Lensink (III, de derde dus) was dienstplichtig militair en paraat tijdens de Eerste Wereldoorlog en bovendien lid van de L.O./L.K.P. door opvang meerdere onderduikers op zijn boerderij vanaf circa 1942 t/m 1945! Daarnaast waren er Duitse Wehrmachtsoldaten ingekwartierd op de boerderij `t Heenkamp, waarbij de Duitse soldaat Ewald Gottlieb na het einde van de Tweede Wereldoorlog nog een brief stuurde met onder andere de vraag of de onderduikers het ook overleeft hadden…(?) Deze Ewald Gottlieb had een enorme hekel aan de Engelsen vertelde mijn opa in één van de laatste gesprekken met hem, omdat zijn vrouw bij stadsbombardementen om het leven was gekomen, gedurende de Tweede Wereldoorlog, dus door Engelse bombardementen…
 
Mijn opa Gerrit Willem Lensink (IV, de 4de in rechte lijn dus!) was cavelerist bij het Derde Regiment Huzaren, gedetacheerd bij het Vierde Regiment Huzaren tijdens de mobilisatie in 1939/1940 voor en ten tijde van de Tweede Wereldoorlog:

http://www.voc-cavalerie.nl/NL/35/Oranje.html

http://nl.wikipedia.org/wiki/Regiment_Huzaren_Prins_van_Oranje

http://nl.wikipedia.org/wiki/Regiment_Huzaren_Prins_Alexander

http://nl.wikipedia.org/wiki/Regiment_Huzaren_van_Boreel

 

Duitse Wehrmacht bij de Grebbe op 12 of 13 mei 1940!


 
In 2013-2015 zal er waarschijnlijk een poging gedaan worden om Willem-Alexander von Amsberg te installeren als staatshoofd.
FEITELIJK IS HET JURIDISCH GEZIEN ZO, DAT dit niet kan zonder een voordracht van de Tweede Kamer Staten-Generaal, waarna deze ontbonden wordt er een nieuwe grondwet moet komen en de nieuwe Verenigde Staten Generaal hiermee moet instemmen…
 
In 2013-2015 wordt de oprichting van het Koninkrijk der Nederlanden herdacht en “gevierd”. Een beter moment om de oprichting van allerlei zaken, die “Koning” Willem I heeft ingevoerd onder een kritische analyse te houden, bestaat er naar mijn mening niet. Natuurlijk kan er ook 2 jaren lang feest gevierd worden, maar dan wel om deze historische fouten recht te zetten en naar oud-germaans / oud-frankisch recht af te zien van erfopvolging en het koningschap op een democratische wijze in te vullen naar mijn idee, maar ook de oud-bisschop van Reims dacht er voor het jaar 1000 n.C. al zo over, getuige de volgende verklaringen;
 
Historisch werd bij sommige stammen en volken de titel van koning gegeven aan de hoogste gezagsdrager. Oorspronkelijk werd de koning veelal gekozen. Bij de Germanen waren dit bijvoorbeeld voornamelijk ‘vegetatiekoningen’, die de vruchtbaarheid van het gewas en de overwinning in de strijd moesten garanderen. Allengs werd de titel erfelijk. Zo werden de koningen van Frankrijk aanvankelijk gekozen. Van Adalbero van Reims is het citaat;
 
Het koningschap krijgt men niet op grond van erfrecht; men moet slechts hem op de troon verheffen, die zich zowel door zijn lichamelijke welgeschapenheid als door zijn geestelijke wijsheid onderscheidt, die door het geloof gesterkt en door grootmoedigheid gesteund wordt.
 
Gekozen koningschap een vorm van koningschap waarbij de koning niet door erfopvolging wordt bepaald.
 
Het gekozen koningschap kwam veel voor onder de germaanse groepen die het Romeinse Rijk binnenkwamen. Het Duitse koninkrijk heeft altijd een gekozen koning gehad. In Frankrijk hebben de erfopvolgers van Hugo Capet hard moeten vechten om het gekozen koningschap erfelijk te krijgen. Hugo Capet zelf werd namelijk nog gekozen.
 
Ook op andere plekken in de wereld konden koningen gekozen worden. Zo kent Maleisië tegenwoordig ook nog een gekozen koning.

 
 

Bronnen:
Gekozen Koningschap (democratie)
De herkomst van de oud-Germaanse titel “Koning”

 

De Koning (en ook Hertog-titel) werd bij Germaanse en Frankische stammen democratisch gekozen bij vrije vergaderingen als aanvoerder in de strijd!

 
“PRINS” BERNHARD ZUR LIPPE BIESTERFELD & HET DELICT HOOGVERRAAD!
 
Voor alle duidelijkheid op sommige websites en in een aantal pers- en media artikelen wordt er melding gemaakt, dat mijn grootvader Gerrit Willem Lensink sr. op of bij de Grebbeberg in de strijd tegen de Duitse agressor is gesneuveld. Dit is echter niet zo, want dan had ik deze teksten nu niet op internet kunnen plaatsen. Mijn grootvader Gerrit Willem Lensink sr. was inderdaad actief als dienstplichtig Huzaar tijdens de mobilisatieperiode in 1939 / 1940 en moest dientengevolge o.a. zijn eigen paard meenemen en kreeg een karabijn met munitie uitgereikt, als bewapening.
 
Mijn opa heeft mij persoonlijk vele verhalen, vroeger al verteld en hij bleek na enige research, actief te zijn geweest bij het Derde Regiment Huzaren (3RH), gedetacheerd bij het Vierde Regiment Huzaren (4RH). Deze Huzaren moesten zaken verkennen en zoals dat heette; “voeling houden met de vijand”. Mijn opa was dan ook actief in de voorpostenstrook in eerste instantie voor de Grebbelinie, tussen de Grebbe en Oosterbeek / Arnhem in mei 1940. Mijn opa had wel degelijk kunnen sneuvelen, maar het wonder wil dat dit niet is gebeurt, tegen een zwaarbewapende en meedogenloze Duitse overmacht van 2 SS-regimenten en 3 Duitse Wehrmacht-divisies. Zie www.grebbeberg.nl.
 

Duitse artillerie in 1940 bij Ede en Wageningen...

Duitse artillerie in 1940 bij Ede en Wageningen…


 
 
Een weergave van de gebeurtenissen bij de Huzaren:
“Hij vroeg mij om de gasmaskers op te laten zetten. Om geen paniek te krijgen heb ik de gasmaskers laten opzetten tot de kruitdamp was opgetrokken. Daarna kregen wij een aanval van vliegtuigen (stuca’s). De 1e aanval was gericht op de infanterie. Met Luitenant VAN LYNDEN heb ik hierop geschoten met een karabijn. De 2e aanval was op ons gericht waar wij ook op hebben geschoten. Op dat moment dekten zich de manschappen. Bij ons vielen de treffers op het talud.
In den loop van den middag heeft Ritmeester FEIST order gegeven terug te trekken op Remmerden, ik meen op bevel van Overste van SWINDEREN….”
 
Bron: Verklaring 1e Luitenant JAC Bartels

 
Verdere interessante links m.b.t. 3RH / 4RH tussen Utrecht en Arnhem in de meidagen van 1940;

http://www.grebbeberg.nl/index.php?page=dagboek-10-mei-1940-van-ritmeester-a-d-c-van-der-voort-van-zijp

http://www.grebbeberg.nl/index.php?page=verklaring-van-luitenant-kolonel-k-g-a-feist

http://www.grebbeberg.nl/index.php?page=verslag-van-reserve-eerste-luitenant-j-a-baron-de-vos-van-steenwijk

http://www.grebbeberg.nl/index.php?page=briefwisseling-met-reserve-ritmeester-e-c-van-pallandt-deel-2

http://www.grebbeberg.nl/index.php?page=dagboek-10-15-mei-1940-van-reserve-ritmeester-e-c-baron-van-pallandt

 
Meer info;
Slag om de Grebbeberg in 1940

Nazi-Duitsland aanval op Nederland in 1940

http://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_om_de_Grebbeberg

http://nl.wikipedia.org/wiki/Duitse_aanval_op_Nederland_in_1940

 

Regiment Huzaren tijdens mobilisatie!


 
Echter is het wel zo, dat Marcelis Adolf de Vries op 13 mei 1940 als dienstplichtig sergeant van het 20e Regiment Infanterie, de “zwager” van mijn opa wel is gesneuveld op de Grebbeberg, hetgeen een grote klap was voor de zus van mijn grootvader en natuurlijk mijn opa zelf. Van het 20e Regiment Infanterie zijn er in totaal 20 man gesneuveld en mijn opa heeft mij verteld dat er van zijn Huzaren regiment het ook diverse personen niet hebben overleefd… Voor de link betreffende M.A. de Vries verwijs ik naar de internet pagina;
Grebbeberg Ereveld M.A. de Vries

 
Er is zelfs notabene een dienstplichtig soldaat standrechterlijk geexecuteerd, vanwege het weglopen, omdat zijn stelling heftige artillerie bombardementen te verduren kreeg. De familie van deze soldaat probeert hem tot op de dag van vandaag gerehabiliteerd te krijgen en dit wordt grofweg geweigerd en daarom vind ik dit o.a. een schandaal, namelijk het -verraad- van Bernhard Zur Lippe Biesterfeld.
 

Opmars van SS-Leibstandarte-regiment-Der-Führer door Rhenen, althans wat er van over is!

Opmars van SS-Leibstandarte-regiment-Der-Führer door Rhenen, althans wat er van over is!


 
Ik wil daarbij wel vermelden, dat ik het bestraffen van daden van zo lang geleden, zoals bij de heer Demjanjuk, de heer Klaas Carel Faber en enkele anderen nog wel is gedaan of geprobeerd de laatste tijd, echt onzin, want waarom is dat toendertijd niet gedaan? Echter vind ik de keerzijde van de medaille, dat men er ook niet voor beloond dient te worden en dat is bij Bernhard Zur Lippe Biesterfeld c.s. toch echt wel gebeurt en dat is schandalig!
 
Bernhard Zur Lippe Biesterfeld was dan ook actief Nazi-partijlid en vervolgens onder andere werkzaam bij de spionage-afdeling van IG Farben in Parijs en daar kom je echt niet maar zo “toevallig” stage lopen. Frankrijk en met name het hoofdkwartier in Parijs werd door meneer Adolf Hitler en de Nazi`s als aartsvijand nummer 1 gezien namelijk en dan is het nogal bijzonder dat Bernhard Zur Lippe Biesterfeld juist daar te werk zou komen om spionage activiteiten te verrichten. In het boek over Adolf Hitler (van de stenograaf-verslagen) is overigens duidelijk te lezen, dat de Führer niet erg te spreken was over deze inlichtingendienst, omdat hij via de dagelijkse kranten al een week eerder op de hoogte was continu van het laatste nieuws in Parijs en dan pas via de inlichtingendienst van IG Farben…
 

“Erfprins” en SS-Obergruppenführer Josias Zur Waldeck Pyrmont, de volle neef van ons staatshoofd Beatrix von Amsberg-Zur Lippe Biesterfeld, was gouverneur over het district met KZ-Lager Buchenwald…


 
Op welke wijze Bernhard Zur Lippe Biesterfeld exact aan carriere ontwikkeling deed is goed te lezen in het boek “Beroep; meesterspion, het geheime leven van Prins Bernhard”, waarbij het eigenlijk niets had gescheeld en als het aan Bernhard Z.L.B. had gelegen of hij had meegedaan met de Luftwaffe aan de bombardementen van Rotterdam en London. Echter werd Bernhard Z.L.B. uit de luchtvaartclub gezet, vanwege roekeloos gedrag en een aantal ongelukjes.
 
Op welke wijze het huwelijk tussen Juliana en Bernhard is gearrangeerd is goed te lezen in de volgende documenten en eveneens is te lezen hoe Bernhard Z.L.B. kort voor de invasie in Nederland, toen Aschwin Z.L.B, de broer van, dus al aan de Duits-Nederlandse grens lag, nog even een Nazi-meeting met kopstukken van I.G. Farben te bespreken, waarbij natuurlijk de laatste stellingen van de Nederlandse defensie werden overlegd aan de Duitsers. Let wel, op dat moment waren Engeland en Frankrijk al in oorlog met Nazi-Duitsland, was de invasie van Noorwegen en Denemarken juist gepleegd en was de Poolse cavalerie al geminimaliseerd door het Duitse leger en was het Nederlandse opperbevel al lang op de hoogte van de invasieplannen, die al enkele keren waren uitgesteld. Zie hier de documenten als bewijs;
 
Bewijsmateriaal te vinden via;
Nazi & IG Farben meeting in Laren 1940 met “Prins” Bernhard (pagina 1)!

Nazi & IG Farben meeting in Laren 1940 met “Prins” Bernhard (pagina 2)!

Unter uns; Familie Zur Lippe Biesterfeld & Co.
 

http://www.leugens.nl/wp-content/uploads/2008/07/p10.jpg

http://www.leugens.nl/wp-content/uploads/2008/07/p11.jpg

http://www.leugens.nl/2008/07/28/unter-uns-het-blijft-toch-familie/

 

SS-Obergruppenführer Josias, Prinz Zur Waldeck Pyrmont in mindere tijden na de Tweede Wereldoorlog bij de veroordeling!


 
Verder heeft mijn overgrootvader Gerrit Willem Lensink tijdens de Tweede Wereldoorlog onderdak gegeven aan meerdere onderduikers en dat is zeer opmerkelijk gelijktijdig 4 ingekwartierde Wehrmacht-soldaten. Mijn opa heeft hier in 2007 t/m 2009 nog persoonlijk enkele verhalen over verteld…
 
De onderduikers, die bij ons jarenlang onderdak hebben gehad gedurende de Tweede Wereldoorlog waren Jelle Bouma uit Friesland, Piet Strieker (of Strijker) uit het Westen van Nederland, Wim Westera uit Doesburg en de laatste twee waren zeer opmerkelijke onderduikers, namelijk als eerste mijn opa, die gewoon thuis ondergedoken zat en zich eigenlijk ook in Duitsland moest melden en dan de laatste onderduiker, eveneens afkomstig uit Miste was Wim Simmelink.
 
Dit laatste gegeven is zeer opmerkelijk, omdat de organisatie de L.O./L.K.P. opgericht is in Winterswijk met twee oprichtingsvergaderingen, namelijk één in Huppel op de boerderij van familie Grevers en één vergadering op de boerderij van familie Simmelink, waarbij Jan Simmelink, volgens de verslagen van het NIOD in Amsterdam, de leider was van het Misterse verzet en de schakel tussen het zeer grote en massale (gereformeerde) verzet in de regio van verzetsdorp Aalten en de oprichters in Winterswijk. Uiteindelijk zouden tussen de 35.000 en 50.000 leden (tot 1944) in eerste instantie op één of andere wijze deel uit maken van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers en heeft deze organisatie aan circa 400.000 mensen een schuil- of onderduikadres in de Tweede Wereldoorlog gegeven. De zoon (Wim Simmelink) van één van de allereerste oprichters (vader Jan Simmelink) zat dus gedurende de Tweede Wereldoorlog bij onze familie ondergedoken. Ik verwijs hier voor meer informatie rondom deze organisatie naar de volgende internet pagina`s (links);

Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (opgericht in Winterswijk)

Helena “Tante Riek” Kuipers-Rietberg, oprichtster van de L.O./L.K.P.

Dominee Frits “De Zwerver” Slomp, oprichter van de L.O./L.K.P.

Verzetsleider CPH van het allereerste uur; Gradus Kobus, opgepakt bij start Operatie Barbarossa

http://nl.wikipedia.org/wiki/Landelijke_Organisatie_voor_Hulp_aan_Onderduikers

http://nl.wikipedia.org/wiki/Helena_Kuipers-Rietberg

http://nl.wikipedia.org/wiki/Frits_Slomp

http://www.biografischwoordenboekgelderland.nl/bio/6_Gradus_Kobus

 
 

Monument ter ere verzet L.O./L.K.P., opgericht in Winterswijk!


 
In een boek over ex-NSB-burgemeester Bos, geschreven door vermaard Achterhoeks historicus en schrijver Henk Krosenbrink (Winterswijk-Corle, waar mijn moeder overigens werkte) met de titel van het boek “dr. W.P.C. Bos zijn leven en zijn tijd” in een uitgave van het Stichting Staring Instituut uit Doetinchem, staan hierover ook opmerkelijke zaken beschreven zowel over “Prins” Bernhard Zur Lippe Biesterfeld als over mijn opa Gerrit Willem Lensink sr., mijn overgrootvader Gerrit Willem Lensink en ook mijn oud-tante(s)…
 

Huwelijk van “Prinses” Juliana en “Prins” Bernhard inclusief Horst-Wessel-lied en Hitler-groet van gasten!


 
Op blz. 129 van het boek met als hoofdstuk VIII. Eenheid door democratie (1937), hetgeen dus gebeurtenissen in Winterswijk in 1937 beschreven staan, wordt een toespraak van NSB-voorman ds. Reeser beschreven in De Harmonie. Reeds in 1937 zou er het een en ander bekend zijn over “Prins” Bernhard Zur Lippe Biesterfeld en zo deed Reeser de volgende opmerkelijke uitspraak toen al:
“Het Nationaal Socialisme heeft in Duitsland grote aanhang onder vroegere vorsten. Prins Bernhard was vroeger standaardfuhrer in de lijfwacht van Hitler.” L. de Jong geeft hierover een andere lezing. De prins zou volgens hem aspirant-lid van een afdeling motorrijders van de SA, daarna van een overeenkomstige afdeling voor sportvliegers en tenslotte van een motorafdeling van de SS. Zijn dienst in de SS en voordien in de motor-SA beperkte zich tot deelneming aan de wekelijkse rally`s. Af en toe moest hij ook op wacht staan, zoals ten tijde van de Röhmcrisis (juni 1934, waarbij dus de gematigde leden van de Nazi`s werden geliquideerd ofwel vermoord zonder proces!).
 
Vervolgens is op de laatste pagina (blz 151) van het hoofdstuk IX Vluchtelingen en een nieuwe burgemeester (1938), waarbij dus de gebeurtenissen in Winterswijk en omgeving in 1938 centraal staan, een passage over mijn familie te lezen, waarbij vooral het karakter van mijn opa de meeste mensen die hem kennen en in ieder geval mij, bekend voor komt…
 
Het is nog algemeen bekend bij de Winterswijkse mensen, dat Bos tijdens zijn praktijkbezoeken graag over politiek praatte. De eigen jeugdherinnering ondersteunt dit doordat Bos ook bij ons thuis als veearts over de vloer kwam. Als jongen hoorde je de gesprekken, zonder al te precies te begrijpen waarover het ging. Mijn vader echter, die op de Vrijzinnig Democraten stemde, moest niets van de NSB weten. Zo ging het ook bij Lensink op Hinkamp (RED. mijn ouders vroegere boerderij tot 1983 dus!) in Miste, herinnert zich Annie, de dochter van Lensink.
“Helder is het beeld, hoe Bos languit in het stro lag, in hevige discussie gewikkeld met mijn vader, die dan op zijn knieën voor hem lag. Het ging altijd over politiek. Bos wilde de wereld verbeteren. Dat was een goed streven, maar hij gaf daarbij de schuld aan de Joden, die volgens hem handlangers van de Russen waren. Hij had het altijd over onrecht, maar met zijn oplossingen was mijn vader het nooit eens. Hij zou je nooit recht aankijken, hij keek altijd langs je heen. Als mijn moeder op de deel kwam en zei, dat de koffie klaar was, stond Bos meteen op en ging zonder groet weg. Hij heeft vader zo ver gekregen om een vergadering bij Den Tappen bij te wonen en ik mocht mee. Ik weet nog heel goed, dat we er ons niet thuis voelden. Al die zwarthemden en bekende Misterse gezichten, die dachten een goede strijd te strijden. Toen dan ook het Wilhelmus gezongen werd, staande met de rechterarm gestrekt, bleven vader en ik zitten. Wij vonden dat het niet paste op die plaats.
Wat daar besproken werd, weet ik niet meer. Wel weet ik, dat Bos al spoedig weer bij vader kwam om te vragen wat hij ervan vond. Maar vader kon hem niet overtuigen, dat hij verkeerd bezig was. Gerard, mijn broer, was lid van de ruiterclub in Aalten. Bij bepaalde concoursen werd het Wilhelmus gespeeld. Iedereen zat stram op zijn paard, maar Bos met de arm vooruit. Hij bracht de NSB-groet. “Howt um den arm der toch af”. zeiden de jongens, waaronder mijn broer, maar hij trok zich er niets van aan. Het is een van de vele stemmen, die over het handelen van Bos verhalen.”

De Bron van bovenstaande passage is dus een gesprek tussen interviewer Henk Krosenbrink en mijn oud-tante Annie Lensink d.d. 1 februari 1991 en dit boek is overigens in de nalatenschap na het overlijden van mijn opa, dus Gerrit Willem (Gerard) Lensink gevonden, die later in 1940 eveneens als Huzaar actief was bij de Grebbe en Oosterbeek en later in de Tweede Wereldoorlog als onderduiker, omdat hij en andere jonge mannen weigerden deel te nemen aan de Arbeidseinsatz in Duitsland.
 

Adolf Hitler en de adellijke “Prinsen”, zoals “Prins” Bernhard, die Adolf Hitler de adellijke titel “Hertog” aanboden, maar kanselier Hitler weigerde!


 
 
Flag CounterFree counter and web stats#####################################################


#####################################################

 

5 thoughts on “Achtergrondinfo

  1. Pingback: Kat in het bakkie

  2. @ Kat in het bakkie
    Wat wil je daarmee zeggen, ga jij als roeptoeter nu baseren op een halve valse aanklacht van een advocaat in Deventer, omdat een tekst van meneer Kat verkeerd uitgelegd kan worden? SCHANDE, als je het mij vraagt tenminste!

  3. Ik weet dat mijn opa Wim simmelink deel uitmaakte van het verzet, maar hoe is mij nooit verteld. Hij is helaas overleden voordat ik het hem zelf kon vragen. Is de Wim in jouw verhaal de Wim die later in de achterhoek en heerde heeft gewoond?

    M v g Wouter Simmelink

  4. Erwin, ga zo door, het volgende waxinelichtje krijg je van mij kado !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>