Ultimatum 2010

Gerrit Willem (Erwin) Lensink
7131 DM Lichtenvoorde
tel.:
e-mail: erwin_lensink@hotmail.com
 

 

Lichtenvoorde, 2 juni 2010
 

 

Arrondissementsparket rechtbank Zutphen
t.a.v. de strafgriffier, klachtencommissie O.M. (mevrouw Pierik) & klachtencommissie rechtbank (rechter-president Vrieze)
Postbus 9013
7200 GP Zutphen
 

 

Betreft: (aan)klachten / grof schandaal / laatste ultimatum voor rechtvaardigheid!
 

 

Geachte heer/mevrouw,

Deze brief is verstuurd en bestemd voor de volgende personen, organisaties en instanties:
• Staatsanwaltschaft Münster & Kriminalpolizei Münster (Duitsland)
- Staatsanwalt Münster
- Herr Mengelkamp & Herr Laackmann, Kriminalpolizei
• Arrondissementsparket rechtbank Zutphen
- strafgriffier rechtbank Zuthen
- klachtencommissie rechtbank Zutphen (o.a. president Vrieze)
- klachtencommissie O.M. Zutphen (o.a. mevrouw Pierik)
• Gerechtshof Arnhem
- strafgriffier gerechtshof Arnhem inzake parketnummer 06460595-08
- strafgriffier gerechtshof Arnhem inzake parketnummer 06460246-09
- klachtencommissie gerechtshof Arnhem (o.a. rechter-president)
- klachtencommissie O.M. (Openbaar Ministerie) gerechtshof Arnhem
• Hoge Raad Den Haag
- strafgriffier cassatie in het belang der wet valse civiele procedure parketnummer 06460246-09 (eerdere klachtenbrief)
- klachtencommissie Openbaar Ministerie (procureur-generaal)
- klachtencommissie Hoge Raad cassatie in het belang der wet
• Korpsbeheerder De Graaf van de politie Noord-Oost Gelderland
- Mevrouw Haak / de heer Schimmel ter directe behandeling door de onafhankelijke klachtencommissie van het politiekorps Noord-Oost Gelderland
• Om bovenstaande partijen te dwingen zich aan de Nederlandse wet- en regelgeving, het Integriteit Statuut van de Nederlandse politie en de Behoorlijkheid eisen van de Nationale Ombudsman te voldoen en/of te houden aan nog een aantal geïnteresseerde onafhankelijke organisaties, instanties, pers- en/of media organisaties, politieke partijen en/of personen.
 

 

Gerrit Willem (Erwin) Lensink
7131 DM Lichtenvoorde
tel.:
e-mail: erwin_lensink@hotmail.com
 

 

Lichtenvoorde, 2 juni 2010
 

 

Hoge Raad der Nederlanden
t.a.v. deprocureur-generaal Fokkens, klachtencommissie Openbaar Ministerie en president van de Hoge Raad
Postbus 9013
7200 GP Zutphen
 

 

Betreft: (aan)klachten / grof schandaal / laatste ultimatum voor rechtvaardigheid!
 

 

Geachte heer/mevrouw,

Deze brief is verstuurd en bestemd voor de volgende personen, organisaties en instanties:
• Staatsanwaltschaft Münster & Kriminalpolizei Münster (Duitsland)
- Staatsanwalt Münster
- Herr Mengelkamp & Herr Laackmann, Kriminalpolizei
• Arrondissementsparket rechtbank Zutphen
- strafgriffier rechtbank Zuthen
- klachtencommissie rechtbank Zutphen (o.a. president Vrieze)
- klachtencommissie O.M. Zutphen (o.a. mevrouw Pierik)
• Gerechtshof Arnhem
- strafgriffier gerechtshof Arnhem inzake parketnummer 06460595-08
- strafgriffier gerechtshof Arnhem inzake parketnummer 06460246-09
- klachtencommissie gerechtshof Arnhem (o.a. rechter-president)
- klachtencommissie O.M. (Openbaar Ministerie) gerechtshof Arnhem
• Hoge Raad Den Haag
- strafgriffier cassatie in het belang der wet valse civiele procedure parketnummer 06460246-09 (eerdere klachtenbrief)
- klachtencommissie Openbaar Ministerie (procureur-generaal)
- klachtencommissie Hoge Raad cassatie in het belang der wet
• Korpsbeheerder De Graaf van de politie Noord-Oost Gelderland
- Mevrouw Haak / de heer Schimmel ter directe behandeling door de onafhankelijke klachtencommissie van het politiekorps Noord-Oost Gelderland
Om bovenstaande partijen te dwingen zich aan de Nederlandse wet- en regelgeving, het Integriteit Statuut van de Nederlandse politie en de Behoorlijkheid eisen van de Nationale Ombudsman te voldoen en/of te houden aan nog een aantal geïnteresseerde onafhankelijke organisaties, instanties, pers- en/of media organisaties, politieke partijen en/of personen.
 

 

Gerrit Willem (Erwin) Lensink
7131 DM Lichtenvoorde
tel.:
e-mail: erwin_lensink@hotmail.com
 

 

Lichtenvoorde, 2 juni 2010
 

 

Gerechtshof Arnhem
t.a.v. de strafgriffier, klachtencommissie O.M. & klachtencommissie gerechtshof (rechter-president)
Postbus 9013
7200 GP Zutphen
 

 
Betreft: (aan)klachten / grof schandaal / laatste ultimatum voor rechtvaardigheid!

Geachte heer/mevrouw,

Deze brief is verstuurd en bestemd voor de volgende personen, organisaties en instanties:
• Staatsanwaltschaft Münster & Kriminalpolizei Münster (Duitsland)
- Staatsanwalt Münster
- Herr Mengelkamp & Herr Laackmann, Kriminalpolizei
• Arrondissementsparket rechtbank Zutphen
- strafgriffier rechtbank Zuthen
- klachtencommissie rechtbank Zutphen (o.a. president Vrieze)
- klachtencommissie O.M. Zutphen (o.a. mevrouw Pierik)
• Gerechtshof Arnhem
- strafgriffier gerechtshof Arnhem inzake parketnummer 06460595-08
- strafgriffier gerechtshof Arnhem inzake parketnummer 06460246-09
- klachtencommissie gerechtshof Arnhem (o.a. rechter-president)
- klachtencommissie O.M. (Openbaar Ministerie) gerechtshof Arnhem
• Hoge Raad Den Haag
- strafgriffier cassatie in het belang der wet valse civiele procedure parketnummer 06460246-09 (eerdere klachtenbrief)
- klachtencommissie Openbaar Ministerie (procureur-generaal)
- klachtencommissie Hoge Raad cassatie in het belang der wet
• Korpsbeheerder De Graaf van de politie Noord-Oost Gelderland
- Mevrouw Haak / de heer Schimmel ter directe behandeling door de onafhankelijke klachtencommissie van het politiekorps Noord-Oost Gelderland
Om bovenstaande partijen te dwingen zich aan de Nederlandse wet- en regelgeving, het Integriteit Statuut van de Nederlandse politie en de Behoorlijkheid eisen van de Nationale Ombudsman te voldoen en/of te houden aan nog een aantal geïnteresseerde onafhankelijke organisaties, instanties, pers- en/of media organisaties, politieke partijen en/of personen.
 

 

Ik verwacht van bovenstaande personen, organisaties en instellingen onmiddellijke fatsoenlijke, rechtvaardige, rechtmatige, behoorlijke, eerlijke, respectvolle actie en dus in ieder geval schriftelijke reactie(s) en antwoorden op mijn vragen en deze brief. Dat betekent naar mijn mening in alle redelijkheid, behoorlijkheid en rechtmatigheid het volgende:

1. Dat zowel mevrouw Thannhauser (politie Noord-Oost Gelderland, teamchef Winterswijk) als ook zeker Jan Koeslag (recherche leider valse onbeschofte oneerlijke onredelijke onfatsoenlijke onbehoorlijke recherche onderzoek naar het overlijden van Willemina Gesiena Lensink-Wassink op 28 april 2008 in Lünten (Vreden-Duitsland) en ondergetekende worden opgeroepen om te verschijnen voor de onafhankelijke klachtencommissie van de politie Noord-Oost Gelderland.

2. Gezamenlijke volledige inzage door mij, mijn broers en mijn vader in dit recherche onderzoek, dat gebaseerd is op leugens, valsheid, onbeschoftheid, oneerlijkheid, onrechtmatigheid, onrechtvaardigheid en bovenal valsheid in geschrifte, waarbij het onderzoek door de Nederlandse recherche en het Openbaar Ministerie op valse wijze is geopend op 28 april 2008 met de drogreden dat ik de moordenaar zou zijn, terwijl daar geen enkel redelijk vermoeden of andere rechtsgrond voor was. Het Nederlandse recherche onderzoek is op onbeschofte niet-legitieme onrechtmatige wijze geopend en op onbeschofte oneerlijke valse onredelijke onfatsoenlijke onbehoorlijke wijze afgesloten. Excuses, eerherstel, rehabilitatie en waarheidsvinding zijn hier op zijn plaats en moeten onmiddellijk geregeld worden door het Openbaar Ministerie/politie.

3. Fatsoenlijke behoorlijke rechtvaardige rechtmatige redelijke integere strafrechterlijke afhandeling en dus strafrechterlijk onderzoek van mijn aanklachten (dus strafrechterlijke vervolging of sepotbeslissing per brief, wegens artikel 108 Wetboek van Strafvordering mededelingsplicht Officier van Justitie) van meer mijn aanklacht ingediend op 14 april 2010 bij de politie in Lichtenvoorde en schriftelijke aanklacht ingediend bij Openbaar Ministerie per brief. Overige eerdere ingediende aanklachten zijn niet meer van belang en worden vervangen door deze aanklacht van 14 april 2010, ingediend bij de politie Lichtenvoorde.

4. Cassatie in het belang der wet van de rechterlijke beschikking in de civiele procedure met parketnummer 0646024609, wegens valsheid van de argumentatie in de rechterlijke beschikking, waarbij bijna elke zin en/of regel is gebaseerd op leugens en/of valsheid, zoals bijvoorbeeld dat ik ruiten heb ingegooid en een compleet valse geneeskundige verklaring van de heer Boerboom. Inmiddels is de klachtenprocedure tegen de heer Boerboom opgestart, evenals een klacht over mijn valse advocaat de heer Snellink, die op vreemde en dubieuze wijze aan mij is toegevoegd. Hierbij wil ik eveneens verwijzen naar de klachtenbrief / cassatie in het belang der wet aan de rechtbank Zutphen, de Hoge Raad Den Haag, aangezien door het Openbaar Ministerie op onrechtmatige gronden de Raadkamer van de Rechtbank in Zutphen bewust is uitgeschakeld in de planning van de rechtszitting door de dag van de zitting met rechter Strens-Meulemeester een dag naar voren te halen zonder persoonlijk processtukken te hebben kunnen controleren op waarheid, waardoor de complete rechterlijke beschikking gebaseerd is op valsheid in geschrifte en leugens.

5. Eerlijke hoger beroep zitting in de strafzaken met parketnummers 06460595-08 en 06460246-09, waarbij dus aanklagers, voorkeursdeskundigen, deskundigen en getuigen worden opgeroepen of er per op te roepen persoon wordt aangegeven waarom deze niet opgeroepen hoeft te worden (motiveringsplicht Openbaar Ministerie/rechtbank) en waarom dit het belang van verdachte niet schaadt, zodat verdachte hier gemotiveerd op kan antwoorden. Verder worden de complete dossiers in deze strafprocessen aan verdachte overlegd en gaat verdachte voorlopig niet akkoord met het toevoegen van een advocaat tot dat deze zaken in orde zijn.
Verder heeft mij het Openbaar Ministerie in Zutphen mij meerdere malen aangegeven, dat als ik vragen had, ik deze schriftelijk kon stellen en dan worden deze uiteraard allemaal naar waarheid op fatsoenlijke en integere wijze schriftelijk beantwoord door het Openbaar Ministerie. Wel nu, hier zijn mijn onderstaande vragen, waar ik schriftelijk antwoord op eis binnen een redelijke termijn van vier weken door het Openbaar Ministerie in Zutphen:

1. Wie heeft het Openbaar Ministerie in Zutphen of de politie Noord-Oost Gelderland geïnformeerd over het aantreffen van de Ford-Ka in Lünten (Duitsland) op 28 april 2008?

2. Op welke wijze is het Openbaar Ministerie in Zutphen of de politie Noord-Oost Gelderland geïnformeerd over het aantreffen van de Ford-Ka in Lünten (Duitsland)?

3. Hoe laat is op 28 april 2008 het Openbaar Ministerie in Zutphen of de politie Noord-Oost Gelderland geïnformeerd over het aantreffen van de Ford-Ka in Lünten (Duitsland)?

4. Welke officier(en) van Justitie heeft of hebben de leiding gehad in het valse Nederlandse recherche onderzoek?

5. Op basis van welk artikel van Nederlandse wet- en regelgeving, nationale en/of internationale verdragen denkt het Openbaar Ministerie of de politie Noord-Oost Gelderland een vals onbeschoft onfatsoenlijk recherche onderzoek te kunnen starten en met welk doel zijn er in deze zaak schandalige leugens verspreidt?

6. Wanneer exact (tijd en datum) heeft de Staatsanwaltschaft in Münster de Nederlandse autoriteiten schriftelijk verzocht om het strafrechterlijke onderzoek over te nemen en op basis van welke (valse) informatie?

7. Hoe kon er op 28 april 2008 al een recherche team met als recherche leider de valse onbeschofte leugenachtige Jan Koeslag in Winterswijk zijn geformeerd om onderzoek naar deze zaak te doen en welk redelijk vermoeden was er dat ik een moord op mijn moeder gepleegd zou hebben?

8. Waarom zijn er diverse telefoons getapt en is er naderhand daarvan geen melding gemaakt aan de eigenaars van deze telefoonnummers?

9. Waarom zijn er twee maanden vanaf 28 april 2008 nog diverse telefoons getapt, terwijl de voorlopige uitkomst “zelfdoding” was?

10. Waarom maakt het Openbaar Ministerie en de politie Noord-Oost Gelderland gebruik van leugens, bedrog, onbeschoftheid, onfatsoenlijkheid, laster, smaad, suggestie, valse interpretatie en overtreedt het de wet en verdragen?

Op bovenstaande vijf conclusies en redelijke eisen verwacht ik op elk afzonderlijk onderdeel een goed gemotiveerd antwoord van elke zichzelf respecterende organisatie, die aan is geschreven en in het bijzonder verwacht ik van elke organisatie een antwoord op bovenstaande tien kritische vragen omtrent het overlijden van mijn moeder en bovenal het valse recherche onderzoek, waarbij de privacy en belangen van mij en mijn familie op onrechtmatige oneerlijke onbehoorlijke onbeschofte onredelijke onfatsoenlijke wijze zijn geschonden. Daarop is het zeer vreemd en dubieus, dat de privacy officier van de politie Noord-Oost Gelderland geen fatsoenlijke redelijke inzage geeft in dit valse recherche dossier met als drogreden privacy bescherming van de personen, die al lang en breed toestemming hebben gegeven voor gezamenlijke inzage in dit valse recherche dossier en waarvan de privacy al vanaf het begin niet beschermd is geweest en op schandalige leugenachtige oneerlijke valse onbeschofte wijze is overtreden..

Met vriendelijke groeten,

Erwin Lensink

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>