KLOL/ROL

Showproces Erwin Lensink

18 maart 2011 Geplaatst in Algemeen

LAATSTE NIEUWS JURIDISCHE ORANJE-TERREUR: UITSPRAAK IN ZAAK-LENSINK OPEENS VERVROEGD OM MEDIA TE MISLEIDEN * LEES OOK HET VERSLAG OP PROREPUBLICA * KLACHT WAXINEWERPER BIJ RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK WORDT NIET BEHANDELD

Ik kom net terug van de zitting van Erwin Lensink alias de waxinewerper, die ruim 8 uur geduurd heeft. Het begon al leuk. Iedereen die geen perskaart of politiepas kon laten zien werd de toegang tot de rechtszaal geweigerd. Hierna werden diegenen die hier niet over beschikten, afgevoerd naar de zittingszaal waar de zitting op 11-2-11 ook heeft plaatsgevonden. In deze zaal stond nu een groot scherm opgesteld, waar we de zitting live konden volgen onder begeleiding van 4 agenten, die op gezette tijden afgewisseld werden om ze scherp te houden.

Op het scherm zagen wij Erwin onder begeleiding van 2 agenten binnenkomen en plaats nemen. Nadat ook de rechter en de officier hun plekjes hadden gevonden begon de show. Erwin maakte direct bezwaar dat hij in een eerdere zitting in januari nog geen pleidooi had kunnen houden en vroeg om dit eerst te mogen doen. De rechter gaf hier toestemming voor, waarna hij van wal stak en een uitgebreide inleiding gaf op de kern van zijn verhaal. Zijn actie betreft een symbolische daad zijn om aandacht te vragen voor de vele misstanden rond het koningshuis. Waarbij de meest prangende vraag is:

“Zit Hare Majesteit rechtmatig op de troon?”

Hierna vertelde Erwin kort over zijn persoonlijke ervaringen.
Dit verhaal ging o.a. over de familieboerderij die in zijn ogen tijdens de crisis begin jaren 80 onterecht was afgenomen, ondanks het feit dat de boerderij altijd productie had geleverd. De boerderij is na een faillissement onteigend door de Nederlandse Middenstands Bank, een voorloper van de huidige ING. Tijdens zijn pleidooi wees Erwin er op dat het de Internationale Nederlanden Groep uiteindelijk niet veel beter verging dan de boerderij, maar dat deze bank in tegenstelling tot het familiebedrijf wel gered werd door de Nederlandse overheid. Hierna noemde hij nog enkele gevallen van rechtsongelijkheid en ging hierbij ook specifiek in op 2 van zijn medegevangenen, waaronder de zaak van Marco Smink die nu al 20 maanden vast zit nadat hij was overvallen, het is de wereld op zijn kop.
Erwin voegde hier aan toe, dat deze man hierdoor zijn bedrijven dreigt kwijt te raken en dat het O.M. in het belang van de grootste criminelen werkt. Hij zegt zich emotioneel betrokken te voelen bij slachtoffers van faillissementen en de correlatie met een hoog percentage van zelfdodingen.

Verder noemde Erwin het landverraad in de meidagen van 1940 en de slachtoffers die hierdoor in zijn familie zijn gevallen. Terwijl zijn grootvader nog volop strijd leverde in de frontlinie op de Grebbeberg, waarbij hij uiteindelijk het leven liet, laadden de oranjes hun goudstaven op de boot en bliezen de aftocht naar Engeland waarvoor al in 1939 asiel aangevraagd was.

Erwin verwees ook naar Friedrich Heinrich Barbarossa en zijn vrouw Beatrix von Borgund Dit echtpaar zou door Nazi-Duitsland vereerd zijn, omdat zij de heersers waren over het eerste Duitse roomse rijk. Volgens Erwin is onze koningin, die in 1938 is geboren, vernoemd naar deze keizerin. Hierbij haalde hij ook flink uit naar het verleden van Bernhard en verwees o.a. naar het spelen van het Horst Wessel lied tijdens een galaconcert ter ere van het huwelijksfeest van Juliana. Hoe dit nu precies zat mag u zelf uitmaken aan de hand van welke bron u kiest. ( bron 1 / bron 2) Ook de latere activiteiten van Prins Bernhard werden nogmaals belicht door Erwin. Zo ook de oprichting van de Bilderberggroep.

Hierna ging Erwin zelfs in op het eerdere kritische stuk over zijn advocate hier op klokkenluider en verwees dit naar het rijk der fabelen, waarna hij nogmaals benadrukte veel vertrouwen in zijn advocate te hebben. Wel onderschreef hij de eerdere stukken over Bilderberg op KLOL en het belang om deze groep aan te pakken, aangezien zij niet in het algemeen belang handelt. Later in de zitting ontspon zich nog een interessante discussie over complot-theorieen en samenzweringen. Op de vraag van de voorzitter van de rechtbank of er sprake zou zijn van samenzweringen, gaf Erwin aan dat iedereen samenzweert:

“Iedereen doet dat, met dit verschil dat mijn plannen met mijn vriendin de sinistere mannen niet raken, maar de plannen van de sinistere mannen mij wel.”

Lensink vervolgde:

“Dat je stelling niet algemeen aanvaard is, betekent nog niet dat hij onjuist is.”

Hierbij verwees hij naar Columbus die tegen de draad in beweerde dat de aarde rond is, het symbolische verhaal over de kleren van de keizer en Willem van Oranje die in opstand kwam tegen de door Alva ingestelde belastingen.

Tot slot ging Erwin nog kort in op het onderzoek naar de dood van zijn moeder, en de rol van de Nederlandse justitie in het Duitse onderzoek hiernaar. Het fijne over deze zaak kan ik u helaas niet vertellen, aangezien ik dit niet volledig heb kunnen volgen. Uit zijn schrijven aan de raad voor journalistiek, blijkt echter wel dat Erwin de dood van zijn moeder en de moeilijkheden van het onderzoek niet als reden opgeeft voor zijn actie.

Hierna was het tijd voor het getuigenverhoor. Uit het gesprek met de deskundigen, bleek o.a. dat Erwin op basis van maximaal 1,5 uur aan gesprekken beoordeelt is door een psycholoog en een psychiater. Op basis hiervan konden deze experts beoordelen dat Lensink volledig ontoerekeningsvatbaar is! Volgens de psychiater, Dhr. Jozef Jacobus Franciscus Maria de Man, zou minimaal een jaar gedwongen pillen slikken in een gesloten inrichting noodzakelijk zijn om Lensink van zijn vermeende waanideen af te helpen. Het beeindigen van de behandeling in een gesloten inrichting, zou mede afhankelijk zou zijn van de bereidheid om pillen te blijven slikken na het vertrek uit deze inrichting!

“Een vrij langdurige behandeling met medicatie is nodig. Met een paar maanden cognitieve therapie en pharmatherapie ben je er niet”

Naar mijn bescheiden mening is Erwin Lensink geen gevaar voor zichzelf of zijn omgeving. Hij zag het gooien van de waxinehouder als een noodzakelijk kwaad om aandacht van media en politiek te genereren. Dit nadat hij meerdere aangiftes gedaan heeft die niet in behandeling werden genomen. Erwin heeft heel duidelijk aangegeven dat zijn “missie” geslaagd is en er daarom geen herhaling verwacht hoeft te worden. Voor ons zat geen boze kerel maar een rustige beheerste man die duidelijk wist wat hij wou en zich goed had voorbereid. Hij gaf aan dat hij heel goed kon relativeren en het verschil tussen goed en kwaad prima kon onderscheiden, waarmee hij de diagnose van de Man overtuigend bestreed.

Rechters zijn veelal wel slimme mensen, desondanks denk ik dat ze moeite moeten hebben gehad, om het warrige verhaal van de “expert” te begrijpen.
Ik heb nog nooit een “getuige deskundige” zoveel moeite zien hebben met zijn eigen vakgebied! Verder hadden de vakexperts het voor elkaar gekregen om hun onderzoeksrapporten pas op het laatste moment (2 werkdagen voor de zitting!) beschikbaar te stellen aan de verdediging, waardoor deze niet de benodigde tijd had om een degelijk verweer in elkaar te zetten. Tijdens de eerdere pro forma zitting in januari waren de deskundigen overigens nog niet klaar met hun rapporten. Deze zitting was overigens een dag uitgesteld aangezien Erwin het niet eens was met de wijze waarop hij zich zou moeten presenteren.

Blijkbaar had dit alles advocate van Essen op scherp gezet, want er volgde een zeer pittig verhoor. Psychiater de Man gaf aan dat verdachte formeel medewerking weigerde. Op de vraag hoe lang het onderzoek geduurd had antwoordde hij eerst met 2 uur, hetgeen hij na doorvragen van de advocaat moest bijstellen naar: “meer dan een uur”. Op basis van dit gesprek en zijn 3 kantjes aan aantekeningen kon hij een oordeel vormen. Volgens deze psychiater was er:

“Geen structureel psychologisch onderzoek”.

Wel kon hij vertellen dat er sprake zou zijn van een groot recidive gevaar. Een ander bijzonder moment was toen van Essen vroeg of Dhr. de Man door het NIFP speciaal geselecteerd was voor deze taak. Nadat de Man dit bevestigde, vroeg zij hoe men tot deze match gekomen was. De man antwoordde dat hij als deskundige reeds veel rapporten had gemaakt. Op de vraag; “vaker rapporten op basis van tegenwerking?” antwoordde hij dat dit slechts eenmaal eerder voor was gekomen in een zaak waar TBS dreigde.

De Man was van mening dat dit risico ook in deze zaak aanwezig was omdat er sprake is van een eerdere BOPZ regeling m.b.t. Erwin. De Man heeft de processen verbaal en BOPZ stukken via de rechter commissaris van het NIFP verkregen. Advocate van Essen merkte op dat dit volgens haar niet in overeenstemming was met de wegwijzer NIFP, die de te volgen procedure omschrijft. Hierna ging het gesprek in op de psycholoog, die aan het onderzoek was toegevoegd i.v.m. de dreigende TBS maatregel. Volgens de Man was het psychologisch onderzoek waardeloos geweest. Het wetenschappelijk discussieren daarentegen, zou zeer waardevol zijn geweest. Op de vraag van de advocaat waar het gesprek met de psycholoog over was gegaan kon Dhr. de Man alleen antwoorden:

“was wijdlopig”

De psycholoog was volgens de Man echter pas aan het onderzoek toegevoegd nadat hij zelf al tot zijn voorlopige conclusie was gekomen. Deze was dat Erwin minimaal een jaar in een psychiatrische inrichting zou moeten worden opgenomen met daarna een verlenging d.m.v. een BOPZ regeling. De psychiater vervolgde zijn betoog over de waanideeen die Erwin zou hebben, maar werd al vrij snel onderbroken.

Nadat advocate van Essen de psychiater op een mooie manier klem had gezet met:

“Is het katholiek geloof ook een waanidee? “

Stamelde Dhr. de Man dat dit anders lag. Van Essen hakte er op in en vroeg of het aantal aanhangers van een waanidee bepalend is voor het waarheidsgehalte. Hierna vroeg zij hoe het precies zat met het ziektebeeld van Erwin. Dhr. de Man antwoordde hier op:

“Het kan waanachtig worden met wortels in de realiteit” en
“Erwin geniet van aandacht maar reageert furieus op conclusies”

Van Essen: “ Hoe weet u dat laatste?”

De Man: “….Tja….”

Na een vraag van de rechter over ziektebeelden, vervolgde de Man zijn betoog door te zeggen dat de kans op herhaling zeer hoog was maar dat exacte wetenschappelijke gegevens ontbreken. Gelet op de aard van de stoornis zou er sprake zijn van een zodanige dreiging dat er sprake zou zijn van een sissende vulkaan die wel moet uitbarsten. Dit zou tot de dynamiek van de stoornis behoren.
Als laatste stelde van Essen de vraag wat het herhalingsrisico inhield, volgens de psychiater zou er een grote kans bestaan op herhaling van acties tegen het Koninklijk Huis.

Hierna mocht Erwin enkele vragen aan de getuige stellen, op vragen zoals:

“Houdt u zich aan de gedragscode?, Wat is een denkstoornis? en wat zijn uw argumenten voor mijn denkstoornis?”

Helaas ging Dhr. de Man hier niet volledig op in, wel vertelde hij Erwin:

“De manier waarop u denkt zorgt er voor dat u dingen doet die gevaarlijk zijn en derhalve behandelt dient te worden” .

Dhr. de Man vond het overigens zeer vervelend dat hij zich door de opstelling van de microfoon niet direct tot Erwin kon richten. Tijdens zijn gesprek moest hij zich in een moeilijke bocht wringen om verstaanbaar te blijven en toch even contact te zoeken met Erwin. Naar mijn mening is dit een ongewenste situatie, wij moeten elkaar tenslotte altijd in de ogen kunnen kijken!

Nadat hij nog eens benadrukt had dat Erwin een langdurige behandeling m.b.v. medicatie zou moeten ondergaan was de eerste ronde van het getuigenverhoor van Dhr. de Man voorbij en mocht hij plaats maken voor de 2e getuige. Dhr. Franciscus Gerhard Schilder, die werkzaam is als psycholoog. Nadat Dhr. schilder de belofte afgelegd had, vroeg Advocate van Essen op welke theorieen de psycholoog zijn oordeel gebaseerd had. Dhr. Schilder verwees hierbij naar de Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung en zijn onderzoek op het gebied van synchroniciteit.

Vervolgens volgde een korte discussie met Erwin over de duur van het onderzoek. Volgens de psycholoog had dit minimaal ruim een half uur geduurd, volgens Erwin waren het een krappe 5 minuten. Hierna ging hij in op het gesprekje dat hij met Erwin heeft gehad en vertelde dat Erwin heeft aangegeven zijn doel bereikt te hebben. Het publiekelijk aandacht vragen voor de vraag of Hare Majesteit rechtmatig op de troon zit. Hierop vroeg de advocaat waar het recidivegevaar hem dan in zat.

“Risicotaxatie” was het korte antwoord van Dhr.Schilder.

Van Essen: “Hoe heeft u dat in 5 minuten gedaan?”

Dhr. Schilder verklaarde dat hij dit hoofdzakelijk had gedaan op basis van de hem door NIFD toegestuurde stukken, waaronder de processen verbaal en research van deskundigen. Ook de eerdere BOPZ maatregel tegen Erwin en het geweld tegen de gouden koets kwamen ter sprake. Volgens de psycholoog is er kans op escalatie in de vorm van geweld tegen personen. Verder gaf hij aan dat Erwin een intelligent persoon is, aangezien hij een HBO opleiding heeft afgerond. Naar zijn mening lijdt Erwin aan een dynamische waan waarin gebeurtenissen binnen zijn familie, het koningshuis en andere mondiale gebeurtenissen bij elkaar getrokken worden.

Erwin kreeg het woord en vroeg of het niet mogelijk was dat de BOPZ maatregel was opgelegd om zijn verhaal in de doofpot te stoppen, welke doelen hij volgens de psycholoog zou nastreven en hoe hij in zo’n kort tijdsbestek tot het oordeel was gekomen dat hij volkomen ontoerekeningsvatbaar zou zijn. Dhr. Schilder antwoordde hier op dat het gesprek een stortvloed aan woorden was geweest.

Erwin: “Op basis waarvan heeft u vastgesteld dat ik niet beschik over realiteitszin?”

Dhr.Schilder: “Uw mening wordt niet gedeeld door mensen”

hier voegde hij aan toe dat hij van niemand gehoord dat Erwin gewaardeerd wordt, hij zou geen vrienden hebben en alleen maar omgang hebben met mensen die hetzelfde gedachtegoed delen. Hierop vroeg de advocaat of de door verdachte genoemde feiten over o.a. het leven van Prins Bernhard ook als waanideeen konden worden omschreven. De psycholoog gaf hier geen antwoord op. Dhr. Schilder benadrukte dat ontslag uit de inrichting mede zou moeten afhangen van de bereidheid van verdachte om ook na deze tijd medicatie te accepteren. Erwin gaf hierop direct aan dat pillen zijn politieke opvattingen niet kunnen wegnemen:

“Waarom zouden mijn politieke overtuigingen veranderen d.m.v. Risperdal ?”

Toen de rechter hier naar vroeg, antwoordde de psycholoog dat de pillen vooral iets zouden veranderen aan de vorm en niet aan de inhoud.

“Inhoud kan heel normaal zijn, het is de manier waarop”

Erwin: “Waarom zien jullie politieke boosheid als ziekte?”

Waarna hij zijn betoog vervolgde met verwijzingen naar onderzoeken m.b.t. de medicijnen Cisordinol en Risperdal Dhr.Schilder gaf hierop aan dat het hem niet ging om de politieke overtuiging, maar om de vorm. Als ik die bijsluiters zo lees kan dat goed kloppen en zal Erwin een eventuele volgende politieke actie met aardig wat bijwerkingen moeten uitvoeren. Als dit plannetje doorgaat is Erwin straks zo suf van de medicijnen, dat de inhoud er tegen die tijd voor hem weinig meer toe doet! Erwin onderstreepte dat hij geen vertrouwen heeft in het oordeel van de experts en gaf aan dat hij een aanhanger is van antipsychiatrie . Op dit ogenblik kwamen de nieuwscamera’s de zaal weer in om het requisitoir van de officier vast te leggen.

De 5 zaken die Erwin ten laste worden gelegd werden voorgelezen.

1. Belediging
2. Poging tot het toebrengen van zwaar letsel
3. Vernieling gouden koets
4. Bedreiging van zijn broer via de voicemail
5. Bedreiging van een derde persoon

Nog tijdens het voorlezen van de aanklacht maakte Erwin bezwaar tegen enkele door de officier genoemde termen die hij geuit zou hebben, hij gaf aan dergelijke woorden nooit gebruikt te hebben. Wel gaf hij toe o.a. de term nazi’s gebruikt te hebben. De officier wees op een verklaring van een van de medewerkers van DKDB, volgens hem was de waxinehouder rakelings langs het hoofd van een van de lakeien gevlogen. Hiermee zou Erwin het risico genomen hebben om zwaar letsel toe te brengen. Het gooien zou vanaf een afstand van 2 meter gebeurt zijn. Erwin ging hier tegen in verweer en omschreef de situatie op het ogenblik dat hij gooide. Hij had deze plek bewust opgezocht omdat deze in het bereik van een NOS camera viel. Er stonden 4 rijen met mensen voor hem, om hem heen stonden voornamelijk kleinere personen. Er was een wat langere man maar die stond niet in de gooirichting. Erwin beschreef het moment waarop hij gooide zeer nauwkeurig en was ook duidelijk tevreden over zijn werpkunsten:

“Als ik een lakei had willen raken had ik hem wel geraakt!”

Volgens Lensink was de werpafstand minimaal 4 meter en was de afstand tussen de vliegende waxinehouder en de lakeien minimaal 1,5 meter. De werpafstand van 2 meter die de officier noemt is zeker onrealistisch, aangezien Erwin dan op de eerste rij had moeten staan. Ik kan op de beelden geen lakei ontdekken die in direct gevaar is, de waxinehouder lijkt de koets exact in het midden van de deur te raken.

http://www.youtube.com/watch?v=isDhH2sr3xc

De beelden van het incident lijken de beschrijving van Erwin te bevestigen. Het is erg jammer dat het geluid in het begin van dit filmpje niet werkt, zodat we niet kunnen horen wat Erwin nu daadwerkelijk geroepen heeft.

De officier ging verder met de eis en gaf aan dat de gouden koets beschadigd was geraakt en dat er enkele goudkleurige schilfers op de waxinehouder waren aangetroffen. Vervolgens werd er ingegaan op de vermeende bedreiging van zijn broer via diens voicemail. Dit zou een bedreiging volgens art.285 wetboek van strafrecht zijn. Ook zou Erwin gedreigd hebben het huis van zijn broer af te branden.

Hoe het nu precies zat met de bedreiging van de derde persoon (Mw.Blok) zat kan ik helaas niet vertellen aangezien ik op dat ogenblik even een sanitaire stop maakte. Het opmerkelijke aan de laatste 2 vermeende bedreigingen was dat de aangiftes hiervan pas na het waxinewerpen zijn ingediend, terwijl de feiten zich verscheidene maanden daarvoor(!) hadden afgespeeld. De bedreiging van Mw. Koster zou op 18 juni 2010 hebben plaatsgevonden, uiteindelijk is hiervan pas in September aangifte gedaan. Bovendien zou Mw. Koster de enige getuige in deze zaak zijn.

Later die middag werden de bewuste voicemails afgespeeld, voorafgaand hierop wees Erwin de rechter op het feit dat er enkele voicemails van deze dag ontbraken en dat hij de te beluisteren voicemails had ingesproken in de nacht van zaterdag op zondag, in een staat waar hij achteraf gezien niet trots op is. Hij gaf aan spijt te hebben van de scheldpartij en met name de hierbij genoemde ziektes.
Helaas waren de voicemails voor de toehoorders in de zaal grotendeels onverstaanbaar.

De officier gaf aan alle conclusies van de experts over te nemen en wees de rechter op Art.37 uit het wetboek van strafrecht. Toen Erwin hier op in wou gaan werd hij onderbroken door de rechter, die aangaf dat de camera nu uit moest.

In de zittingszaal zijn door de media maar beperkt opnames gemaakt en in de videozaal was het verboden opnames te maken. Tijdens de zitting gaf Erwin aan dat hij de beelden die door de rechtbank werden geregistreerd gepubliceerd wilde zien. Ik ben hierop naar de balie geweest en heb de voorliegster gevraagd of wij deze opnames konden krijgen i.v.m. dit verzoek. De voorlichter gaf aan dat de beelden niet werden opgenomen. Hiermee heeft de rechtbank niet alleen ons belang geschaad maar ook die van de verdachte. Erwin is schofterig behandeld door de z.g. experts.
Als ik die beelden had gehad konden die mannen hun beroep nooit meer kunnen uitoefenen en hadden we in een keer kunnen aantonen hoe smerig het bedrog en samenspel van O.M. rechtbank en pers is!

In zijn slotpleidooi ging Lensink nog in op zijn keuze voor de waxinehouder en benadrukte dat hij niemand had willen raken.
De houder zou een ronde vorm gehad hebben, volgens de advocate zou er hoogstens een risico op een flinke blauwe plek hebben bestaan.
Sommige van de getuigenverklaringen werden door Erwin beschreven als iets te sensationeel, verder vertelde hij dat zijn actie niet gericht was tegen de personen en erkende hun recht op een eigen leven. Tot slot aan dat je allerlei labels aan hem kan hangen van communist tot nationaal socialist, maar dat hij verzetsman van het eerste uur Gradus Kobus als zijn grote voorbeeld ziet. Ook het verbieden van de herdenking voor Hannie Schaft werd nog aangehaald om aan te tonen hoe vrij wij zijn als het gaat om andersdenkenden en het geven van kritiek. Tijdens de zitting heeft Erwin Lensink meerdere malen aangegeven dat hij het oneerlijk vindt, dat de leden van het koninklijk huis net iets gelijker zijn dan de rest van ons, hierbij verwees hij naar Artikel 1 uit de grondwet.

Om deze reden wil ik graag afsluiten het volgende fragment.

Als publiek figuur is het onvermijdelijk om soms op ongewenste wijze met zaken geconfronteerd te worden. Erwin Lensink heeft niet de koninklijke familie bekogelt maar een van de symbolen van het koninklijk huis, de gouden koets! Uiteraard keuren wij het bekogelen van mensen en objecten af! Ik hoop echter oprecht dat Hare Majesteit besluit om het Openbaar Ministerie te verzoeken, om Erwin Lensink per direct vrij te laten en niet over te laten aan de grillen van de “vakexperts” en beschreven medicatie. Zolang de stelling van Erwin Lensink niet wordt ontkracht door een DNA onderzoek, kan dit immers niet worden afgedaan als een waanidee!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>