Nederlandse "onafhankelijke onpartijdige" rechtspraak in naam van de "Koning(in)"...

De Crisis en wraking leden Medisch Tuchtcollege

Sinds enige maanden ben ik in afwachting van mijn hoger beroep tegen de valse beslissingen van zowel het Regionaal Medisch Tucht College in Zwolle, als het Regionaal Medisch Tucht College in Den Haag, dat dus op uitermate valse en bedenkelijke wijze mijn klachten tegen allerlei psychiaters of beter gezegd kwakzalvers ongegrond heeft verklaard. Nu heeft…

Vrijwillige uitlevering

Vanaf 4 april 2013 heb ik mij vrijwillig laten uitleveren aan Nederland, maar daarbij wel 8 voorwaarden en maatregelen opgelegd aan zowel de Nederlandse als de Duitse Minister van Justitie, zodat zaken eindelijk eens goed geregeld worden, in plaats van halfbakken of zelfs nog erger, gewoon achterbaks valselijk! Eveneens heb ik 14 dagen in Duitsland…