Synchroniciteit

http://www.youtube.com/watch?v=miakrOVtKQA

http://www.youtube.com/watch?v=miakrOVtKQA

Meer info over de achtergronden van J`accuse van de regisseur Peter Greenaway over synchroniciteit (opmerkelijke gelijktijdigheid van het culturele refentiekader van de mens) en het wereldwijd bekende schilderij De Nachtwacht met bewerkingen van de schilder Rembrandt:
http://weblogs.nrc.nl/idfa/2008/11/26/rembrandt-jaccuse/ (vanaf 1 uur en 5 minuten…)

Synchroniciteit was geen bedenksel van Jung maar van de bioloog Paul Kammerer (1880-1926). Kammerer is waarschijnlijk het meest bekend om zijn onderzoek naar de overerfbaarheid van verkregen eigenschappen (zijn werk en tragische zelfmoord werden beschreven door Arthur Koestler), maar hij hield ook een dagboek bij waarin hij curieuze samenlopen noteerde, naar hij meende bewijzen voor een acausale ‘wet van de serialiteit’. Ook Jung kon synchroniciteit uitsluitend ‘bewijzen’ met behulp van losse anekdotes, maar hij verwees ook wel naar de vermeende bruikbaarheid van zaken als de I Ching en astrologie. Een theoretische verklaring heeft hij nooit kunnen geven. Wel correspondeerde hij met de fysicus Wolfgang Pauli (1900-1958) en heeft hij wel geopperd dat de kwantummechanica wellicht ooit een verklaring zou kunnen leveren.

 

Zeitgeist 1: the movie

http://www.youtube.com/watch?v=LPR2pNDnkPs

Zeitgeist 2: the addendum

http://www.youtube.com/watch?v=-_N8YAskCls

Zeitgeist 3: moving forward

http://www.youtube.com/watch?v=x5aUUFVRPtI

 

Gepubliceerd op 16 dec. 2012

This clip shows samples of the many past press coverages on the struggle of Marie-Claire Roovers to find and prove the identity of her parents. Although Marie-Claire died in 1997, the answer to that question is known now. Marie Claire was the first and incestuous child of former Queen Juliana and her own father Prince Hendrik. As such she was the first heir to the throne of the Dutch monarchy, but since she was an incestuous child, this could never be sold to the Dutch people and the rest of the world. Hence, after birth she was secretly “dumped” in the orphanage “Moederheil”, later renamed “Valkenhorst”, in the city of Breda and given the fake identity of Maria Roovers.

The source for the above information is the renowned attorney couple Geert-Jan Knoops and his wife Carrie Knoops-Hamburger, who defended her in her struggle during the last years of her life.

I offer the thesis that this is one of the many royal secrets, safeguarded by retired secretary-general of the Justice Department, Mr. Joris Demmink. Which is one of the main reasons why he continues to enjoy protection from the Dutch government to not prosecute him for his own crimes of child abuse and abuse of power. Therefore the call on the website http://www.arrestdemmink.com/contact.asp to write Queen Beatrix about Joris Demmink is naïve to say the least. Is it any wonder that the official historian of the Dutch monarchy, Cees Fasseur, was a guest on the retirement reception of Joris Demmink?

Prince Bernhard, founder of the Bilderberg Group and in my view the real king of The Netherlands behind the scenes in the last century, would of course also have known about this secret. I offer the theory that he used it to augment his power and prevent his divorce from Juliana.

The virgin file of Marie Claire is at least 1000 pages and can be found in the Catholic Documentation Center of the Radboud University in the city of Nijmegen. It was donated to the university library by reverend Gerard Timmers, just before he died in 2002. Father Timmers was a lifelong friend of Marie-Claire who assisted her in the quest to find her parents. Strangely enough the file has only be touched by me so far, although it’s a treasure trove for every Dutch historian.

The expression “Something is rotten in the state of Denmark”, could be changed for the state of The Netherlands.

Link naar documenten en bewijsmateriaal van de oudere halfzus van Beatrix von Amsberg met de naam “Marie Claire Roovers” en “Koningin” Juliana (adoptiekind was Juliana, daar Wilhelmina via miskramen onvruchtbaar bleek te zijn) en als vader Prins Hendrik (de man van Wilhelmina);

http://www.youtube.com/watch?v=miakrOVtKQA

http://www.youtube.com/watch?v=miakrOVtKQA

Marie-Claire Roovers, the surpressed Queen of The Netherlands

Geplaatst op 16 december 2012 door Wim Dankbaar

This clip shows samples of the many past press coverages on the struggle of Marie-Claire Roovers to find and prove the identity of her parents. Although Marie-Claire died in 1997, the answer to that question is known now. Marie Claire was the first and incestuous child of former Queen Juliana and her own father Prince Hendrik. As such she was the first heir to the throne of the Dutch monarchy, but since she was an incestuous child, this could never be sold to the Dutch people and the rest of the world. Hence, after birth she was secretly “dumped” in the orphanage “Moederheil”, later renamed “Valkenhorst”, in the city of Breda and given the fake identity of Maria Roovers.

Attorney Geert Jan Knoops

The source for the above information is the renowned attorney couple Geert-Jan Knoops and his wife Carrie Knoops-Hamburger, who defended Marie-Claire in her struggle during the last years of her life.

I offer the thesis that this is one of the many royal secrets, safeguarded by retired secretary-general of the Justice Department, Mr. Joris Demmink. Which is one of the main reasons why he continues to enjoy protection from the Dutch government to not prosecute him for his own crimes of child abuse and abuse of power. Therefore the call on the website http://www.arrestdemmink.com to write Queen Beatrix about Joris Demmink is naïve to say the least. Is it any wonder that the official historian of the Dutch monarchy, Cees Fasseur, was a guest on the retirement reception of Joris Demmink?

Attorney Carry Knoops-Hamburger

Prince Bernhard, founder of the Bilderberg Group and in my view the real king of The Netherlands behind the scenes in the last century, would of course also have known about this secret. I offer the theory that he used it to augment his power and prevent his divorce from Juliana.

The virgin file of Marie Claire is at least 1000 pages and can be found in the Catholic Documentation Center of the Radboud University in the city of Nijmegen. It was donated to the University library by reverend Gerard Timmers, just before he died in 2001. Father Timmers was a lifelong friend of Marie-Claire who assisted her in the quest to find her parents. Strangely enough, the file has thusfar only be touched by me and two fellow researchers, although it’s a treasure trove for every Dutch historian.

The expression “Something is rotten in the state of Denmark”, could be changed for the state of The Netherlands.

Cees Fasseur, historian of the Dutch royal family

Meer over dit verhaal van Marie-Claire en bijna het gehele dossier kunt u hier vinden:

http://www.bovendien.com/geschiedenis/geschiedenis/het-geheime-dossier-van-oranje

Maar wie is dat eigenlijk? Onze Koningin? Dat is de vraag die wordt gesteld in een nieuw boek van Ine Veen.

OVER DIT BOEK:
Er circuleren al jaren geruchten dat de koningin helemaal geen recht heeft op de Nederlandse troon en er dus onwettig zit. In 1884 stierf de allerlaatste echte prins van Oranje, en nu hebben we ineens een hele familie. Hoe kan dat eigenlijk…? Wat is er waar van alle onwettige kinderen van prins Hendrik en prins Bernhard? Is Beatrix eigenlijk wel het eerste kind van Juliana, want wie is die geheimzinnige Marie-Claire? Hoe kwamen die Oranjes bovendien aan dat enorme fortuin dat ze zouden bezitten? Alleen door de Shell-aandelen van Wilhelmina? Een zeer ongewoon boek dat ons koningshuis kritisch tegen het licht houdt. De uitkomst is verrassend: misschien is deze familie wel even ´koninklijk´ als u en ik.
De verschijning van dit boek deed deed mij terugdenken aan Marie Claire (1926-1997), die in feite onze Koningin had moeten zijn na Juliana. Maar als incestueuze dochter van Juliana en diens vader Prins Hendrik, was dit uiteraard geen haalbare kaart. Het verhaal dat de koningin een product is van een inter-familiaire bevruchting van vader op dochter, die op dat moment ook nog minderjarig is, is natuurlijk niet verkoopbaar aan het Nederlandse volk. De Lockheed-affaire en het NSDAP-lidmaatschap van Bernhard zijn daarbij kinderspel. Allemachtig. Dit doet de buitenechtelijke escapades van Bernhard verbleken, zoals geschiedschrijver Jan Kikkert het aan mij verwoordde. Dus werd Marie Claire direct na haar geboorte bij de vuilnisbak gezet en beroofd van een stabiele jeugd en de wetenschap wie haar ouders zijn.

Maar van wie komt dit verhaal nu eigenlijk? Wie is daar de bron voor? Welnu, een betrouwbaarder bron kunnen wij u niet bieden. Een bron van naam en faam. Strafrecht-geleerden van het grootste formaat. De bron is namelijk het advocaten-echtpaar Carrie en Geert Jan Knoops (foto: Carry Knoops) die Marie Claire jarenlang hebben bijgestaan in haar strijd voor het recht om te weten wie haar ouders zijn. “Het meest geheime dossier van ons kantoor”, noemt Carry het. Zij vertelde aan Micha Kat dat Maria Roovers, die zichzelf liever Marie Claire noemde, de geheime dochter was van wijlen Prins Hendrik (de prins-gemaal van Wilhelmina) en zijn dochter wijlen koningin/prinses Juliana, die dit kind op 17 jarige leeftijd gebaard zou hebben. Sindsdien is er veel gebeurd, hebben wij veel geleerd en zijn gefascineerd door dit verhaal, dat wat ons betreft een grotere tragedie is dan Romeo en Julia, met dit verschil dat het niet verzonnen is.

Voorts is mij gebleken dat tot nu toe geen van de reguliere media zijn vingers wil of durft te branden om het verhaal te brengen, terwijl ik van mening ben dat het historisch en staatsrechtelijk, een belangrijk drama is met de ingrediënten van een Ludlum-thriller. Dus behalve leerzaam ook nog spannend en tragisch.

Waarom de Knoopsen dit grote geheim menen te moeten bewaren en vooral voor wie, begrijp ik nog steeds niet, maar het hoeft ook niet meer. De last is postuum van hun schouders genomen door Marie Claire zelf. Medewerkers van deze site ontdekten na intensief Googelen dat Marie Claire zelf een uitgebreid dossier heeft achtergelaten via haar steun en toeverlaat pater Gerard Timmers, die een paar jaar later overleed dan zijzelf. Deze heeft het hele levensverhaal van Marie Claire in 2001, vlak voor zijn dood, geschonken ter openbare inzage aan het Katholiek Documentatie Centrum van de Radboud Universiteit. Na enige discussie met archivaris Peters of het dossier inderdaad openbaar was, er was namelijk nooit om inzage gevraagd, bleek dat pater Timmers het inderdaad voor de openbaarheid had bedoeld, zodat het verhaal van Marie Claire ooit nog eens met het publiek gedeeld kon worden. Dus togen wij in de zomer van 2009 met een trio, waaronder Wim en cameraman Eric, naar Nijmegen, alwaar wij hartelijk ontvangen werden door de heer Peters, die al klaar stond met een trolley van 10 maagdelijke ordners die elk honderden pagina’s bevatten. Het was ons meteen duidelijk dat wij de eersten waren die onze ogen mochten laten glijden over deze schat van autobiografieën, documenten en correspondenties. Wij hadden echter geen tijd om dat allemaal te lezen die dag. Dus sloeg Wim aan het fotograferen met de digitale camera. Omdat zo’n camera slechts een beperkt aantal pagina’s kan bevatten hebben we een selectie gemaakt van zo’n 800 pagina’s, welke wij nu graag met u willen en kunnen delen.

Dit is het tragische, aangrijpende verhaal van onze vergeten, doodgezwegen, weggegooide Koningin. Laten we deze keer maar niet zeggen In naam der Koningin, maar Uit naam der Koningin.

De eerste pagina luidt:

De tweede pagina is derhalve:

En zo kunt u zelf het bladzijdenummer in uw browser ophogen tot en met de laatste pagina:

Mix de genen van Hendrik, Juliana, Wilhelmina en Beatrix door elkaar en het eindresultaat is Marie Claire. Bekijkt u de foto’s van pagina 333 tot 344, of 662 tot 667.

Wij willen natuurlijk ook best wat krenten voor u uit de pap halen. Wat dacht u bijvoorbeeld van deze aangrijpende smeekbede uit 1981 aan haar moeder. Het is uiteraard opvallend dat Marie Claire deze brief schrijft, op een moment dat Juliana net de troon heeft overgedragen aan Beatrix. Marie Claire weet dan al dat zij een beroep doet op het geweten en het hart van haar moeder, en dus niet de hulp inroept van het Koninklijk Huis als instituut. Anders had zij deze brief immers aan Koningin Beatrix geschreven. Het is verder ook logisch dat Juliana haar hart, dat ongetwijfeld het grootst was van alle leden van onze Koninklijke Familie, niet kan en mag laten spreken, ook al zou zij het willen. Bernhard, die alleen al door deze kennis de de facto Koning van Nederland was, had dit uiteraard nooit en te nimmer toegestaan. Is het in het licht van dit alles nog verwonderlijk, dat Carrie Knoops-Hamburger specifiek aan Micha Kat heeft verteld dat het de kennis was van het bestaan van Marie Claire en van de wijze waarop zij is verwekt die Bernhard de vereiste leverage gaf waarmee hij Juliana kon chanteren en de door haar zo vurig gewenste echtscheiding kon tegenhouden? Vlak voor haar dood heeft Marie Claire -opnieuw volgens Carrie Knoops- van een lid van de Hoge Raad een brief gekregen waarin haar werkelijke afkomst werd onthuld. De brief is meegegaan in haar graf.

Of wat dacht u van deze brief uit 1995 aan haar jongere halfzus c.q. tante :

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090611.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090612.JPG

Herinnering 1:

Herinnering 2:

Eerdere maar licht andere vorm van deze brief aan professor Kooijmans:

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090607.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090608.JPG

Hier wordt dus duidelijk dat Marie Claire de waarheid reeds lang kent, maar dat zij ook voelt dat die waarheid niet erkend mag worden:

Kennelijk was mijn geboorte een delicate kwestie. Een kwestie, zó delicaat, dat ik niet mag weten wie mijn vader en moeder zijn. Aan diverse (beter ingelichte) zijden viel de naam van Hendrik Wladimir Albrecht Ernst von Mecklenburg-Schwerin, maar een officiële bevestiging blijft vooralsnog uit. Omtrent de biologische moeder heb ik zelfs nooit een vermoeden vernomen. Over haar zwijgt men als gebonden door een omerta: zij is kennelijk nog veel belangrijker dan deze Hendrik. Misschien is hiermee verklaard waarom er van alle kanten alles aan wordt gedaan om mij mijn afkomst te onthouden. Sommige beweren, dat ik het nóóit te weten zal komen, en één persoon meldde met overtuiging dat degeen, die erin zou slagen om het aan het licht te brengen, geschiedenis zou schrijven.

Dat haar advocaten de waarheid ook kenden, blijkt wel uit pagina 820:

Helaas laat Geert Jan, net als in de Deventer Moordzaak, de nodige steekjes vallen door essentiële getuiges niet op te roepen. Zie hier hoe MarieClaire daarover klaagt.

“U komt niet van hier , u komt uit Den Haag.”

Zuster Coleta op een moment dat zij even alleen was met MarieClaire:

“U bent van koninklijke bloede.”

“Als u gevonden hebt wie uw ouders zijn dan zult u ons wel niet meer zien staan”

Eerste kerstdag, 1984, Koningin Beatrix: “Zin krijgt ons leven pas als wij durven gaan staan bij de verdrukten”. Haar bloedeigen halfzus blijkt daarop een uitzondering te zijn.

Brieven van pater Gerard Timmers (overleden in 2001) aan Joan de Wijkerslooth, voorzitter van het College Procureurs Generaal:

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090720.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090721.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090722.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090723.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090724.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090725.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090726.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090727.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090728.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090729.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090730.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090731.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090732.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090733.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090734.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090735.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090736.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090737.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090738.JPG

http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090739.JPG

De hoogste regionen van ons Openbaar Ministerie kennen de waarheid dus ook. De halve wereld kent de waarheid die niet erkend mag worden. Bijvoorbeeld ook de Telegraaf. Anita Zijlstra was een bewonderaarster en vertrouwelinge van MarieClaire in haar laatste jaren.

Marie Claire stierf met de woorden: Ik verlang zo naar mijn moeder.

Wij wensen u veel leerzaamheid met het levensverhaal van onze vergeten verdrukte Koningin. Wij spreken tevens de wens uit dat er een historicus en een uitgever opstaan die naar het KDC van de Radboud Universiteit gaan om het dossier tot boekvorm uit te brengen,

zondag 13 maart 2011

In naam der Koningin! Bedrog om de kroon?

Deze blog is overgenomen van mijn persoonlijke hyves

Donderdag 10 maart 2011
Met deze blog wil ik de aandacht vestigen op het feit, of de Koningin wel rechtmatig op haar troon zit? Er gaan vele geruchten de rondte hierover en vind ik dit meer dan interessant om verder uit te diepen. Zelf ben ik ook niet zo koningshuis gezind en word ik daar alleen maar bevestigd in. Vandaar dan ook dat ik hier op mijn hyves aandacht wil schenken aan de mythe rondom het koningshuis en daarmee ook de huidige monarchie. Het is aan een ieder om zijn of haar conclusie hieruit te trekken.

Bron: Klokkenluideronline
Na aanleiding van boek Ine Veen, over ‘Bedrog om de kroon: de geheimen van Juliana en Beatrix’
Er circuleren al jaren geruchten dat de koningin helemaal geen recht heeft op de Nederlandse troon en er dus onwettig zit. In 1884 stierf de allerlaatste echte prins van Oranje, en nu hebben we ineens een hele familie. Hoe kan dat eigenlijk…? Wat is er waar van alle onwettige kinderen van prins Hendrik en prins Bernhard? Is Beatrix eigenlijk wel het eerste kind van Juliana, want wie is die geheimzinnige Marie-Claire? Hoe kwamen die Oranjes bovendien aan dat enorme fortuin dat ze zouden bezitten? Alleen door de Shell-aandelen van Wilhelmina? Een zeer ongewoon boek dat ons koningshuis kritisch tegen het licht houdt. De uitkomst is verrassend: misschien is deze familie wel even ´koninklijk´ als u en ik.

De verschijning van dit boek deed deed mij terugdenken aan Marie Claire (1926-1997), die in feite onze Koningin had moeten zijn na Juliana. Maar als incestueuze dochter van Juliana en diens vader Prins Hendrik, was dit uiteraard geen haalbare kaart. Het verhaal dat de koningin een product is van een inter-familiaire bevruchting van vader op dochter, die op dat moment ook nog minderjarig is, is natuurlijk niet verkoopbaar aan het Nederlandse volk. De Lockheed-affaire en het NSDAP-lidmaatschap van Bernhard zijn daarbij kinderspel. Allemachtig. Dit doet de buitenechtelijke escapades van Bernhard verbleken, zoals geschiedschrijver Jan Kikkert het aan mij verwoordde. Dus werd Marie Claire direct na haar geboorte bij de vuilnisbak gezet en beroofd van een stabiele jeugd en de wetenschap wie haar ouders zijn.

Maar van wie komt dit verhaal nu eigenlijk? Wie is daar de bron voor? Welnu, een betrouwbaarder bron kunnen wij u niet bieden. Een bron van naam en faam. Strafrecht-geleerden van het grootste formaat. De bron is namelijk het advocaten-echtpaar Carrie en Geert Jan Knoops (foto: Carry Knoops) die Marie Claire jarenlang hebben bijgestaan in haar strijd voor het recht om te weten wie haar ouders zijn. “Het meest geheime dossier van ons kantoor”, noemt Carry het. Zij vertelde aan Micha Kat dat Maria Roovers, die zichzelf liever Marie Claire noemde, de geheime dochter was van wijlen Prins Hendrik (de prins-gemaal van Wilhelmina) en zijn dochter wijlen koningin/prinses Juliana, die dit kind op 17 jarige leeftijd gebaard zou hebben. Sindsdien is er veel gebeurd, hebben wij veel geleerd en zijn gefascineerd door dit verhaal, dat wat ons betreft een grotere tragedie is dan Romeo en Julia, met dit verschil dat het niet verzonnen is.

Voorts is mij gebleken dat tot nu toe geen van de reguliere media zijn vingers wil of durft te branden om het verhaal te brengen, terwijl ik van mening ben dat het historisch en staatsrechtelijk, een belangrijk drama is met de ingrediënten van een Ludlum-thriller. Dus behalve leerzaam ook nog spannend en tragisch.

Waarom de Knoopsen dit grote geheim menen te moeten bewaren en vooral voor wie, begrijp ik nog steeds niet, maar het hoeft ook niet meer. De last is postuum van hun schouders genomen door Marie Claire zelf. Medewerkers van deze site ontdekten na intensief Googelen dat Marie Claire zelf een uitgebreid dossier heeft achtergelaten via haar steun en toeverlaat pater Gerard Timmers, die een paar jaar later overleed dan zijzelf. Deze heeft het hele levensverhaal van Marie Claire in 2001, vlak voor zijn dood, geschonken ter openbare inzage aan het Katholiek Documentatie Centrum van de Radboud Universiteit. Na enige discussie met archivaris Peters of het dossier inderdaad openbaar was, er was namelijk nooit om inzage gevraagd, bleek dat pater Timmers het inderdaad voor de openbaarheid had bedoeld, zodat het verhaal van Marie Claire ooit nog eens met het publiek gedeeld kon worden. Dus togen wij in de zomer van 2009 met een trio, waaronder Wim en cameraman Eric, naar Nijmegen, alwaar wij hartelijk ontvangen werden door de heer Peters, die al klaar stond met een trolley van 10 maagdelijke ordners die elk honderden pagina’s bevatten. Het was ons meteen duidelijk dat wij de eersten waren die onze ogen mochten laten glijden over deze schat van autobiografieën, documenten en correspondenties. Wij hadden echter geen tijd om dat allemaal te lezen die dag. Dus sloeg Wim aan het fotograferen met de digitale camera. Omdat zo’n camera slechts een beperkt aantal pagina’s kan bevatten hebben we een selectie gemaakt van zo’n 800 pagina’s, welke wij nu graag met u willen en kunnen delen.

Dit is het tragische, aangrijpende verhaal van onze vergeten, doodgezwegen, weggegooide Koningin. Laten we deze keer maar niet zeggen In naam der Koningin, maar Uit naam der Koningin.

Bron:

http://opinieburgers.blogspot.nl/2011/03/in-naam-der-koningin-bedrog-om-de-kroon.html

Hier zal binnenkort ook het integrale radio interview Talk2Myra te vinden zijn, waarbij er tenminste niet is geknipt en geplakt en ik mijn verhaal voor een groot deel heb kunnen vertellen:

Via de website www.talk2myra.com zijn meerdere radio uitzendingen met interessante gasten te beluisteren!

Analyse Koninginnedag Apeldoorn 2009 door een Amerikaan met veel kennis over Bilderbergers etc. etc.:
http://www.youtube.com/watch?v=cM8zTqLdc6w

http://www.youtube.com/watch?v=miakrOVtKQA

http://www.hpdetijd.nl/2010-09-22/erwin-l-spreekt/

Meer informatie:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Synchroniciteit

http://www.kennislink.nl/publicaties/hoe-mariken-van-nieumeghen-verzeild-raakte-in-oost-turkije (Mardin)

http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_III_van_Oranje

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_prinsen_van_Oranje

Links Tweede Wereldoorlog:

http://www.grebbeberg.nl/forum.php?page=forum_discussiegroep&item=19563&group=10&view=3

Het verzet van Oranje, de soevereine Staten en de Geuzen…
Pro Republica!!!Free counter and web stats

#####################################################


#####################################################

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>