Oranje Republikeinse Piraten

Contact- en adresgegevens Secretariaat Oranje Republikeinse Piraten voor nadere informatie:

Postadres secretariaat:

Oranje Republikeinse Piraten

ter attentie van het secretariaat

Beuksveld 26

7104 BD Winterswijk-Meddo

E-mail: gw_lensink@hotmail.com

 

Oprichting “Oranje Republikeinse Piraten” voor deelname verkiezingen

moderator / 11 oktober 2015

10 oktober 2015

OPRICHTING

Volgens de initiatiefnemer en belangrijkste oprichter Erwin Lensink is “de Oranje Republikeinse Piraten met recht een Geuzennaam”. Exact 175 jaar na de abdicatie van Willem I (7-10-1840) en 200 jaar na de Eerste Vergadering van de Verenigde Staten-Generaal (16-10-1815) is dan ook, voor zover ons bekend, de eerste republikeins democratisch georiënteerde politieke partij in het Koninkrijk der Nederlanden op 7 oktober 2015 opgericht en ingeschreven in de Kamer van Koophandel, waarbij het doel deelname aan de verkiezingen van onder meer de Tweede Kamer van de Staten-Generaal zal zijn. De (kandidaat) lijsttrekker voor de eerstvolgende verkiezingen zal Erwin Lensink zijn om het republikeinse gedachtegoed te representeren, vorm en inhoud te geven en uit te dragen en de politieke koers voor de verdere toekomst te bepalen. In de oprichtingsfase zullen er diverse acties zijn om fondsen en steun te verwerven.

KIESRAAD

De “Oranje Republikeinse Piraten” zullen daartoe binnenkort ingeschreven zijn in het register van de Kiesraad in Den Haag. De informele oprichting van deze vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, heeft overigens al plaats gevonden op 27 april 2014 op de Dam in Amsterdam in een onafhankelijke samenwerking met Stichting Pro Republica met de ondertekening van een (nieuwe) Acte van Verlatinghe. Voor een gedeelte zullen de basisprincipes en ideeën van de internationale Piratenpartij bij de oprichting en inrichting van de nieuwe politieke organisatie van belang zijn. Op constructieve wijze zal er getracht worden om samen te werken met republikeinse en/of democratische (belangen)organisaties en politiek partijen in binnen- en buitenland om de vrijheid, welvaart en rijkdom van mensen en bevolking(en) te bevorderen en te waarborgen.

DOELSTELLINGEN

De belangrijkste doelstellingen van de nieuwe republikeinse alliantie voor de verdere toekomst en de komende verkiezingen zullen zijn het invoeren van republikeinse principes in instituties van staten als het Koninkrijk der Nederlanden:

1. Invoering van (gedeeltelijke) jury-rechtspraak in de rechtspraak, het strafrecht, klacht- en tuchtrecht.

2. Afschaffing van erfopvolging voor het staatshoofdschap en dus een democratisch gekozen staatshoofd in Nederland (Koningschap).

3. De fysieke geldcreatie waarborgen en behouden en zowel de fysieke geldcreatie, als de fiduciaire geldcreatie, al dan niet gedeeltelijk in handen en de macht van de Nederlandse en plaatselijke bevolking(en) brengen in plaats van de oligarchische (Bilderberg) elite.

KANDIDATEN

Het lidmaatschap van de nieuwe republikeinse alliantie zal in de toekomst, in principe, voor een ieder open staan, die bovenstaande doelstellingen onderschrijft. Donateurs, (aspirant-)leden, vrijwilligers en vooral personen, die zich kandidaat willen stellen voor deze nieuwe politiek republikeinse organisatie voor komende verkiezingen, wordt verzocht contact op te nemen via de e-mail of per post met het secretariaat voor nadere informatie. De contact gegevens en info over de politieke organisatie is te vinden via de website www.erwinlensinkvrij.nl

WEBSITE EN CONTACT

Als de registratie bij de Kiesraad voor de Tweede Kamer verkiezingen gereed is, zal er een nieuwe website online komen. De directe website link naar informatie is daarom voorlopig nog steeds:

http://erwinlensinkvrij.nl/oranje-republikeinse-piraten !

Het volledige verkiezings- en partijprogramma, de sollicitatieprocedure voor vrijwilligers en kandidaten en de aanmeldingsprocedure voor (aspirant-) leden zullen later via onder meer deze website bekend worden gemaakt, als ook de aanduiding en naamgeving bij en via de Kiesraad.

_________________________________________________________________________________________

Dag van de (Oranje) Republiek

Erwin Lensink, 26 juli 2014

Op 26 juli 1581, dat is dus 433 jaar geleden, werd de Acte van Verlatinghe getekend door een vergadering van de Staten-Generaal van de Nederlanden, waarmee “Koning” Filips II werd afgezet als heerser van de Nederlanden. Eén van de ondertekenaars was de Stadhouder (plaatsvervanger van de Koning) Wilem van Oranje-Nassau, de Prins van Oranje, Principat D`Orange. Bij het Nieuw Republikeins Genootschap (NRG) is vorig jaar een verkiezing gehouden, waarbij de keuze kon worden gemaakt voor een republikeinse nationale feestdag en door de stemmers is democratisch gekozen om van 26 juli een jaarlijkse republikeinse feestdag te maken. Het Nieuw Republikeins Genootschap zal op zaterdag 26 juli 2014 daarom een bijeenkomst gaan organiseren in De Balie in Amsterdam. Voor meer informatie daarover verwijs ik bij deze graag naar de website www.republikeinen.nl Onder meer zullen daarbij de prijzen worden uitgereikt voor Republikein van het Jaar, die naar verwachting dit jaar zal gaan naar Joanna van de organisatie www.hetis2013.nl. (Noot van de redactie: de bijeenkomst in de Balie is inmiddels afgelast i.v.m. de vliegtuigramp).

Bij deze wil ik echter nieuws bekend maken en een extra oproep doen Aangezien zelfs vandaag nog een niet nader genoemd persoon mij speciaal heeft verzocht om een politieke organisatie op te zetten, waar ik mij nu al jaren min of meer en de laatste maanden in het bijzonder op aan het oriënteren ben, kondig ik bij deze aan, dat ik alles in het werk zal stellen om een succesvolle organisatie op te zetten. In samenwerking en met de medewerking (van het bestuur) van de Stichting Pro Republica (www.prorepublica.org) heb ik daarom al een actie gehouden op 27 april 2014 en daarbij voor de Republikeinen deze dag als Oranje Republikeinse feestdag te kapen voor de toekomst door een hedendaagse versie van de Acte van Verlatinghe op de Dam in Amsterdam te ondertekenen, waarbij Willem-Alexander von Amsberg en familie op basis van erfopvolging van de macht vervallen zijn verklaard.

Nu 26 juli 2014 steeds dichter bij komt en ook allerlei andere ontwikkelingen, is bij mij steeds meer de noodzaak duidelijk om een politieke organisatie op te zetten om democratische rechtstatelijke beginselen voor vrijheid en democratie te waarborgen voor de toekomst. Daarom wil ik bij deze een statement maken en alle Nederlanders, zeker de Republikeinen oproepen om in het vervolg op 26 juli speciaal een kledingstuk of andere zaak met de kleur Oranje te dragen, ten teken dat de kleur van de Oranje niet behoort tot de zelfverklaarde (soevereine) erfopvolgers, maar dat de kleur Oranje behoort tot republikeinse democratische rechtstatelijke grondbeginselen, vrijheid, gelijkheid en democratie, zoals door Stadhouder Prins Willem van Oranje-Nassau, de Staten en de Staten-Generaal onder meer in de Acte van Verlatinghe eeuwig is verklaard.

Het plakkaat was gebaseerd op keuren van de verschillende vorstendommen, waarin de vrijheden van de steden en vorstendommen waren opgesomd, zoals het Charter van Kortenberg uit 1312 en de Blijde Inkomst uit 1356. De Staten verklaarden dat hun vorst, Filips II, deze vrijheden en rechten had geschonden en verklaarden hem vervallen van de troon. Zijn troon werd verlaten verklaard. Aanvankelijk werd nog gezocht naar een vervangende vorst, maar niemand bleek in staat (volgens de Staten-Generaal) om de nieuwe heerser te worden. Het zou nog tot 1588 duren, een jaar na de Deductie van Vrancken, voor de Staten besloten als een republiek door te gaan. Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Plakkaat_van_Verlatinghe

Reeds vorig jaar had het Nieuw Republikeins Genootschap het plan om op vrijdag 26 juli 2014 in Goejanverwellesluis een evenement te organiseren, maar door koud watervrees van een plaatselijke kroeghouder heeft helaas deze activiteit geen doorgang kunnen vinden. (Noot van de redactie: deze activiteit is WEL doorgegaan maar dan buiten het cafe. Zie www.prorepublica.nl) In verband hiermee en het feit, dat de Zwarte Cross bij de Engelse Schans in Lichtenvoorde werd gehouden met onder meer een nakedrun over het crosscircuit, heb ik besloten er een feestelijk verzet-tintje aan te geven en daarbij het startsein gegeven door in Oranje het feestje te vieren. Mijn plan is nu om dit ieder jaar te doen en als er één schaap over de Dam is, dan zullen er vanzelf meer volgen. Het doel van de actie is in ieder geval, zoals het in de oude relatief welvarende Nederlandse Republiek, de Verenigde Republiek der Zeven Nederlanden gebruik was om de volgende zaken, als grondbeginselen van een staat op nieuw her in te richten, als:

1. Het nationaliseren van de grote systeembanken (immers Bank van Lening en Nederlandse Wisselbank)
2. Het invoeren van een jury-rechtspraak in het strafrecht als waarborging van vrijheid en democratie (immers waren de Nederlanders tijdens de opstand fel gekant tegen de “professionele rechters” van de “Bloedraad”, de Raad van Beroerten)
3. Het afschaffen van erfopvolging en het onafhankelijk en soeverein verklaren van (ieder lid van de) bevolking(en).

Vanaf het weekend van 26 juli 2014 zal ik mij nadrukkelijk verder bezig gaan houden met de organisatie van dit soort zaken en in de loop van de vierdaagse “viering” van Prinsjesdag of daaropvolgend zal ik met meer gedetailleerde informatie komen hieromtrent. Inmiddels zijn er al meerdere organisaties en leden, waarmee een samenwerking is gerealiseerd om bovenstaande zaken te realiseren, het liefst niet alleen in Nederland, maar wereldwijd …

From: GW Lensink <gw_lensink@hotmail.com>
To: GW Lensink <gw_lensink@hotmail.com> ; “kiesraadkiesraad.nl” <kiesraadkiesraad.nl>
Sent: Thursday, February 4, 2016 11:06 AM
Subject: kandidaatstelling Kiesraad

Beste medewerkers en leden van de Kiesraad,

Bij deze wil ik de vraag stellen, hoe het zit met betrekking tot de kandidaatstelling voor de komende Tweede Kamerverkiezingen en vooral kandidaten, die al jaren woonachtig zijn in het buitenland, maar wel de Nederlandse nationaliteit en Nederlandse identiteitsbewijzen bezitten?

In het verleden, heb ik namelijk op meerdere kandidatenlijsten voor Nederlandse verkiezingen Nederlanders gezien, die in het buitenland woonachtig waren, volgens mij ook voor een Tweede Kamer verkiezingen met zelfs een lijsttrekker in Estland, hoe zit dit juridisch gezien? Slechts voor het innemen van een zetel in de Tweede Kamer, moet men wel een Nederlandse woonplaats hebben toch en aldaar ingeschreven zijn of niet?

Verder wil ik graag weten, als ik en anderen wederom willen deelnemen aan de verkiezingen en mijn deelname aan vorige verkiezingen in Nijmegen, Gelderland en waterschappen met vele vuile trucs zijn gesaboteerd of getracht te saboteren, hoe de Kiesraad mijn veiligheid en mijn deelname kunnen garanderen en beveiligen, onder meer aan de zaak Pim Fortuyn refereerde? En kan ik nu al een afspraak maken voor de inlevering van een kandidatenlijst of per wanneer kan dit?

Bij voorbaat dank voor antwoord en met vriendelijke groeten,

Erwin Lensink

Zie verder ook voor een up-to-date;

http://erwinlensinkvrij.nl/oranje-republikeinse-piraten

De nieuwe website www.oranjerepublikeinsepiraten.nl zal naar verwachting in de loop van het jaar online komen!

Read more: http://www.prorepublica.org/artikel.aspx?a=140726_dag_van_de_republiek&t=dag+van+de+republiek+plakkaat+van+verlatinghe+Beatrix+Koninkrijk+maxima+willem+alexander+monarchy+monarchie+republiek+republic+republikein+prorepublica+pro+republica+republikeins+republikeinen+hetis2013#ixzz3oGOBCE1d

 

Verklaring waxinelichthouder protestactie Prinsjesdag 2010 met uitleg fiduciair geldsysteem:

Erwin Lensink op en rond het Binnenhof:

Erwin Lensink in gesprek met onder meer de Minister van Justitie over justitie onder Joris Demmink:

Uitzending gemist NoNOnSens op Prinsjesdag 2015 met interviews van Louis Bontes, Harry van Bommel en Erwin Lensink:

Het Vaatstra Complot boeken naar alle politieke partijen in de Tweede Kamer bij het Binnenhof:

REPORTAGE PRINSJESDAG 2015 (ARTIKEL van PROREPUBLICA.org)

Videoverslag prinsjesdag 2015 Webredactie – 7 oktober2015

 

REPORTAGE PRINSJESDAG 2015 (ARTIKEL van PROREPUBLICA.org)

Videoverslag prinsjesdag 2015
Webredactie – 7 oktober2015

Prinsjesdag 2015 was erg rustig
Kwam het door het weer, door de met blauw afgeschermde hekken of gewoon door gebrek aan belangstelling? Uiteraard zat de door de RVD geregelde tribune met “oranjefans” eveneens vol met schoolkinderen die op bepaalde momenten gingen (verplicht werden tot?) juichen. Toen het begon te stortregenen mocht geen van die personen, volwassene of kind, de tribune verlaten om te schuilen.

Het Nieuw Republikeins Genootschap
Het NRG had weer borden met leuzen beschikbaar gesteld voor iedere demonstrant die individueel zijn/haar mening over de poppenkast van prinsjesdag, het helaas daarbij onlosmakelijke kostbare uiterlijk vertoon, en de totale overbodigheid van de monarchie wilde uiten. Deze individuele demonstranten stonden ruim verspreid langs de route opgesteld om overal waar de Foute Koets langs zou rijden zichtbaar te maken dat er een steeds groter wordende groep mensen zijn die de monarchie niet passend in het tijdsbeeld en een ongekozen staatshoofd ondemocratisch vinden.

briefbeatrix briefbeatrix

De politie was weer vriendelijk doch intimiderend aanwezig
Van iedere bordjesdrager werd nauwgezet de persoonsgegevens genoteerd. Wat gaat justitie eigenlijk doen met deze gegevens? Zullen zij de gegevens braaf na prinsjesdag vernietigen nadat gebleken is dat de individuele meningsuiters geen kwade bedoelingen hadden? Of zullen deze mensen voor altijd een AIVD dossier hebben met een kruisje achter hun naam? Wij hopen van harte het eerste, maar, gebaseerd op onze ervaringen, denken wij het laatste.

briefbeatrix briefbeatrix

Erwin Lensink, de waxinelichthoudergooier, was ook aanwezig en werd continu bewaakt door minstens 6 agenten. Toen Willem & Maxima op het binnenhof aanwezig waren werden daar zelfs nog 2 zwaar bewapende militairen aan toegevoegd. Erwin werd zelfs tot ín het cafe gevolgd door politieagenten, waar zij hem voortdurend in de gaten hielden, terwijl de overige politie-agenten voor de deur bleven posten.

briefbeatrix

Protestbord uit handen gerukt
Op zeker moment is een (volgens artikel 7 wettelijk toegestaan) protestbord met op 1 kant de tekst “Down with the Crown” door een agent van de (waarschijnlijk van de DKDB – Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging) met kracht uit de handen van de bordjesdrager gerukt. Deze kon dit niet zien aankomen, daar hij zich had gepositioneerd achter een van de met blauw zeil behangen hekken en alleen zijn hand met bord zeer zichtbaar voor de bezoekers van de ridderzaal omhoog had gestoken. Door het met kracht wegrukken van dit bordje raakte de individuele demonstrant gewond aan zijn hand. Vervolgens lag het bordje trouwens tot op het moment dat de stadsreiniging kwam opruimen op de grond met die tekst vol in het zicht van iedereen die naar binnen ging. Het betreft de man op bovenstaande foto.

Het cafe “De Haagsche Kluis” waar de niet gebruikte protestborden stonden is zelfs bezocht door een politieagent (wij denken DKDB) die de barkeeper sommeerde de protestborden weg te gooien. Gelukkig heeft hij dit niet gedaan, maar ze ergens beneden veilig gezet. Waarvoor onze dank.

Zie ook: #noNOnSens #NNP15

 

 

Oranje Republikeinse Piraten

Op dit moment wordt deelname door de “Oranje Republikeinse Piraten” aan de verkiezingen nadrukkelijk onderzocht. In ieder geval is er op deze wijze sprake van oprichting van een nieuwe politieke organisatie, waarbij voorlopig de “Geuzennaam” “Oranje Republikeinse Piraten” gebruikt zal worden in de communicatie. Later dit jaar is het de bedoeling om statutair een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid op te richten, waarbij onder meer de organisatie van de Piratenpartij, maar ook het Republikeinse en Nederlandse verleden als organisatorische uitgangspunten mee genomen zullen worden om een goede organisatie op te richten met republikeins democratische waarden, idealen en beginselen. Op dat moment zal er echter wel een andere officiëlere naam door de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid worden aangenomen en zal de term “Oranje Republikeinse Piraten” (slechts) blijven voortbestaan voor de informele vereniging en als “Geuzennaam”. Het onderzoek of deelname aan de verkiezingen dit jaar mogelijk een goede optie is, zal op een zelfde wijze worden uitgevoerd, als vorig jaar onder de vlag van de Piratenpartij in de Gemeente Nijmegen. Het is echter kort dag…

Om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen zijn er onder meer minimaal 30 geldige ondersteuningsverklaringen nodig per kiesdistrict en moet er aan andere wetten en bepalingen van de Kiesraad voldaan worden. Op dit moment wordt deelname in ieder geval 2 Waterschappen nadrukkelijk onderzocht en de eerste ondersteuningsverklaringen zijn binnen gehaald, maar er zijn er nog veel meer nodig en om minimaal 60 ondersteuningsverklaringen binnen te halen in 2 weken vergt een grondig onderzoek en nodige tijdsinvesteringen. Zelfs al mocht er uiteindelijk niet deel genomen worden om 1 of andere reden of besloten worden niet deel te nemen, dan zijn er door deze werkwijze en onderzoek toch al resultaten behaald, die politiek effect zullen hebben en een organisatie op zullen doen richten. Deelname aan de verkiezingen dit jaar is geen must, maar zou wel een geweldige prestatie en opsteker zijn, waardoor andere politieke partijen en organisaties genoodzaakt zullen zijn en worden om met bepaalde zaken en standpunten m.b.t. de banken, erfopvolging en de rechtspraak nu al rekening te houden en daarom is de tijdsinvestering nu al waardevol en levert al enig resultaat op. Een maximaal of optimaal resultaat is echter het mooist en het zou mooi zijn, als alle politieke doelstellingen binnen no time gerealiseerd zullen worden.

Vanwege dit onderzoek en de oprichtingsfase is natuurlijk “de Oranje Republikeinse Piraten” op zoek naar geschikte mensen en middelen voor de toekomst. Als eerste worden mensen in de Achterhoek, Liemers, omgeving van Arnhem of Rijk van Nijmegen of inwoners van Rivierenland opgeroepen, die dit initiatief willen ondersteunen en directe deelname aan de verkiezingen mogelijk willen maken een formulier samen met de lijsttrekker in te vullen op het gemeentehuis, stadhuis of stadswinkel in uw gemeente. Neem hiervoor contact op via e-mail aan het adres om de komende week hiervoor een afspraak te maken: gw_lensink@Hotmail.com

Op dit moment is er sprake van een informele vereniging, die nog geen leden heeft, maar wel al een redelijk grote aanhang. Mocht men interesse hebben om aspirant lid of donateur te willen worden, dan kan men ook een e-mail sturen naar het e-mail adres gw_lensink@Hotmail.com voor nadere instructies of een brief met (1) officiële namen (2) adres (3) postcode en woonplaats (4) geboortedatum. De eerste oprichtings- ALV staat al gepland later dit jaar en een dag na deze oprichting Algemene Leden Vergadering kan men dan (aspirant) lid worden gelijk. Omtrent de oprichting van “de Oranje Republikeinse Piraten” zal via deze website gedurende het jaar meer informatie naar buiten komen, maar voor nu is het vooral van belang een goede organisatie neer te zetten. Hieronder is voorlopig informatie te vinden over deelname en onderzoek voor deelname aan de verkiezingen, de ondersteuningsverklaringen, die geen consequenties hebben voor de ondertekenaar, behalve dan dat deze deelname zou mogelijk maken aan de verkiezingen en men kan dan gerust niet stemmen of op een andere organisatie, maar mogelijk ook op “de Oranje Republikeinse Piraten”. Er zal nadrukkelijk gekeken worden naar een lange termijn visie tijdens de oprichting ook bij het onderzoek of deelname aan de komende verkiezingen mogelijk is. Verder is het de verwachting, dat in het land het komende jaar meetings georganiseerd zullen worden en de eerste meetings zijn al succesvol georganiseerd, het afgelopen jaar. Daarnaast is er dus informatie te vinden over de voorlopig belangrijkste doelstellingen van “de Oranje Republikeinse Piraten” en de grondbeginselen, waarom de oprichting van deze nieuwe organisatie in Nederland nu van belang is:

BESTE INWONERS VAN DE ACHTERHOEK, LIEMERS, ARNHEM EN WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL,

OP DIT MOMENT IS ER EEN NIEUWE POLITIEKE ORGANISATIE IN OPRICHTING, NAMELIJK EEN ORANJE REPUBLIKEINSE DEMOCRATISCHE POLITIEKE ORGANISATIE, DIE WIL PROBEREN DEEL TE NEMEN AAN DE KOMENDE VERKIEZINGEN VAN DE WATERSCHAPPEN EN HET WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL.

Om mee te mogen doen aan de Waterschapsverkiezingen RIJN EN IJSSEL moeten we in alle gemeenten 30 ondersteuningsverklaringen verzamelen. Jouw en voldoende steun en hulp is dus belangrijk voor onze deelname aan de verkiezingen.
In diverse waterschappen en gemeenten zijn we nu bezig met het verzamelen van ondersteuningsverklaringen voor de verkiezingen. Voor het Waterschap Rivierenland en ook Waterschap Rijn en IJssel kunnen we nog meer ondersteuningsverklaringen gebruiken. Tussen 19 januari en 2 februari 2015 kan je op het stadhuis van de gemeente waar je woont deze ondersteuningsverklaring ondertekenen met een vrijwilliger van de nieuwe republikeinse democratische organisatie of alleen, maar je moet dan wel een identiteitsbewijs meenemen. De ondersteuningsverklaring krijgt dan een stempel van een gemeentemedewerker en daarna krijg je hem terug. Vervolgens moet de gestempelde ondersteuningsverklaring aan of bij de vrijwilliger van de nieuwe politieke organisatie ingeleverd worden, zodat deze vrijwilliger de ondersteuningsverklaring kan inleveren bij het Hoofd Centraal Stembureau op de Dag van Kandidaatstelling en dat is maandag 2 februari 2015. Hierna is er nog een korte periode extra over. Hoe kunt u ons helpen?
1. Ga naar het gemeentehuis, stadskantoor of stadswinkel van uw gemeente met het formulier de ondersteuningsverklaring of maak een afspraak met de vrijwilliger hiervoor.
2. Teken in het bijzijn van een gemeente ambtenaar het formulier met handtekening.
3. De gemeente ambtenaar zal aan de hand van je legitimatie bewijs controleren of u als kiesgerechtigde staat ingeschreven en ondertekent met zijn handtekening ook en stempelt het formulier als geldig met een stempel van de gemeente op het formulier.
4. Lever het formulier vervolgens in, bij diegene waarvan je het gekregen hebt.
5. Het ondertekenen en afstempelen van het formulier is normaal binnen no time geregeld door de gemeente ambtenaar en heeft geen consequenties voor de ondertekenaar, anders dat u deelname van de nieuwe politieke organisatie mogelijk maakt aan de verkiezingen en er op kan stemmen. U ben niet verplicht te stemmen en kunt ook nog gerust op een andere politieke partij stemmen, als u dat wilt.
Woon je niet in de Achterhoek, Arnhem, Liemers of Waterschap Rijn & IJssel of wil je ons extra steunen, vraag dan aan familie, vrienden en kennissen om het formulier en een ondersteuningsverklaring te tekenen door contact op te nemen met ondergetekende. We rekenen op je steun! Hartelijk bedankt alvast!

Erwin Lensink
namens het Oprichtingsbestuur van de “Oranje Republikeinse Piraten”

1. Provinciale Staten Verkiezingen Provincie Gelderland

(Open hier de link voor de ondersteuningsverklaring: http://www.facebook.com/groups/834869609872052/?fref=ts )

2. Waterschap Rivierenland

(Open hier de link voor de ondersteuningsverklaring: http://www.facebook.com/groups/834869609872052/?fref=ts )

3. Waterschap Rijn & IJssel

(Open hier de link voor de ondersteuningsverklaring: http://www.facebook.com/groups/834869609872052/?fref=ts )

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=miakrOVtKQA

BELANGRIJKSTE POLITIEKE STANDPUNTEN EN CONCEPT VERKIEZINGSBEGINSEL PROGRAMMA ORP:

1. NATIONALISATIE VAN DE GROTE PARTICULIERE SYSTEEMBANKEN EN DE CENTRALE BANK, DIE VAN IEDEREEN MOET ZIJN EN NIET VAN EEN BEPAALDE ELITE OLIGARCHIE. GELD(CREATIE) EN GOUD VAN HET VOLK MOET EERLIJK BEZIT ZIJN VAN IEDEREEN IN NEDERLAND OM EERLIJK HANDEL TE KUNNEN DRIJVEN, WELVAART TE CREEREN EN (LEUK) IN VRIJHEID TE LEVEN!!!
2. ERFOPVOLGING MOET AFGESCHAFT WORDEN EN IN DE TOEKOMST MOET DE KONING OF PRESIDENT DEMOCRATISCH GEKOZEN WORDEN EN WELLICHT OOK DE BURGEMEESTERS EN DE COMMISSARIS VAN DE PROVINCIE. DECENTRALISATIE IS OOK VAN BELANG, MITS DIT EEN BETERE ORGANISATIE VERZORGT!
3. HET IS GEBLEKEN, DAT RECHTERS NIET ALTIJD EERLIJK, RECHTVAARDIG, BEGRIJPELIJK, GELIJKWAARDIG OF ZELFS MAAR RECHTMATIG EN WAARHEIDSGETROUW HANDELEN EN JUSTITIE EN POLITIE OOK NIET. DAAROM MOET ER IN HET STRAFRECHT EN KLACHTRECHT EEN VORM VAN JURY-RECHTSPRAAK GEORGANISEERD WORDEN ALS DUBBELE WAARBORGING OM DIT SOORT ZAKEN ZOVEEL MOGELIJK TE VOORKOMEN. THANS IS DAAR IN NEDERLAND IN IEDER GEVAL GEEN SPRAKE VAN.
4. HET (DRINK)WATER EN LUCHT MOETEN VAN MENSEN EN DIEREN EEN ONVERVREEMDBAAR RECHT BLIJVEN EN DAAROM IN HET BEZIT VAN IEDEREEN BLIJVEN EN MOGEN NIET GEPRIVATISEERD WORDEN, ZODAT ZE ONDER MACHT OF CONTROLE VAN EEN BEPAALDE ELITE KOMEN OF IN BEZIT DAARVAN KOMEN.
5. HET LEVEN, RECHT EN DE VRIJHEID VAN ALLE BURGERS EN DIEREN MOET BESCHERMD BLIJVEN IN OPTIMALE MATE.
6. DE MINISTER-PRESIDENT MARK RUTTE, DE VVD EN ANDERE “POLITIEKE ELITAIREN” EN DE BANKIERS EN ANDERE SUPERRIJKE (GRAAIERS) MOETEN GESTRAFT WORDEN VOOR HET HUIDIGE FOUTE BELEID EN DAAROM IS DEZE NIEUWE POLITIEKE ORGANISATIE NU HARD NODIG OM IN IEDER GEVAL AL DIT JAAR TIJDENS DE OPRICHTINGSFASE ENIGE INVLOED EN ZOVEEL MOGELIJK INVLOED UIT TE OEFENEN BIJ DE PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN, WATERSCHAPSVERKIEZINGEN EN EERSTE KAMER VERKIEZINGEN! EEN ZETEL OF DEELNAME IS NU NOG GEEN MUST, MAAR ZOU EEN GEWELDIGE PRESTATIE ZIJN!
7. DE PRIVACY VAN DE NEDERLANDERS MOET BESCHERMD WORDEN TEGEN OVERHEID, POLITIE EN JUSTITIE EN ANDERSOM MOET ER JUIST MEER OPENHEID ZIJN VAN DEZE OVERHEIDSDIENSTEN, OMDAT DOOR DIVERSE ONTHULLINGEN VAN KLOKKENLUIDERS EN NEGATIEVE ERVARINGEN MET DE OVERHEID EN MENSEN, DIE “WERKEN” VOOR DE OVERHEID AANTOONBAAR VAAK AL MISBRUIK PLEGEN VAN DE BEVOEGDHEDEN OF MACHT MISBRUIKEN, ZELFS TERWIJL DAT ONRECHTMATIG EN / OF ONRECHTVAARDIG IS EN VAAK OOK NOG EENS GEBASEERD OP LEUGENS, EGOISME EN MISLEIDING VAN DE BURGER EN BEVOLKING.
ALS U MINIMAAL VIJF KEER EEN JA OP DEZE STANDPUNTEN TOESTEMT, DAN VERZOEKEN WIJ EEN VERKLARING TE TEKENEN! ALVAST BEDANKT EN HOPELIJK TOT BIJ DE VERKIEZINGEN!!!

OPRICHTINGSBESTUUR ORANJE REPUBLIKEINSE PIRATEN

POSTADRES:
ORP T.A.V. HET LANDELIJK BESTUUR
BEUKSVELD 26
7104 BD WINTERSWIJK
#####################################################


#####################################################

 

Vandaag kondig ik aan, dat er wederom een poging ondernomen gaat worden om deel te nemen aan de verkiezingen in maart 2015. Om deze en andere redenen is daarom het lidmaatschap van de Piratenpartij per 31 december 2014 opgezegd en zal er als afscheidings- en verzetsbeweging voorlopig verder gegaan worden onder de Geuzennaam “Oranje Republikeinse Piraten”, waarbij het plan is later dit jaar een andere officiële naam aan een nieuwe politieke organisatie te geven. Op dit moment geeft deze Geuzennaam echter het beste weer, wat de bedoelingen en principes zijn van de nieuwe op te richten politieke organisatie. In eerste instantie is het plan overwogen om deel te nemen aan één of meer Provinciale Statenverkiezingen, maar dit is te snel gebleken en er is voor nu een beter plan uitgedacht.

In ieder geval is de eerste stap gezet en de waarborgsommen zijn tijdig betaald aan de betreffende centrale stembureaus voor de verkiezingen. Nu zullen er nog wel andere zaken en randvoorwaarden geregeld moeten worden en daarom is de verkiezingsdeelname nog niet helemaal zeker en definitief, maar de komende maand nadrukkelijk in onderzoek. Daarmee is echter voor mij en de nieuwe politieke organisatie ORP echter wel de noodzakelijke stap ingezet tot het oprichten van een nieuwe politieke organisatie, die in lijn der verwachting dit jaar opgericht zal worden. Er zijn verder een aantal betrouwbare integere mensen benaderd om op de verkiezingslijst te staan, maar daar de verkiezingsdeelname weer vrij laat officieel is geworden door allerlei omstandigheden, zullen deze personen de eigen afwegingen moeten maken en is er hierover nog geen zekerheid. Het plan is om deel te gaan nemen aan de verkiezingen voor het Waterschap Rijn en Ijssel (regio Achterhoek globaal) en een ander Waterschap. Het motto “Liberté, égalité, fraternité” zal een belangrijke plaats in nemen binnen deze organisatie, zoals dit ook een belangrijke plaats in neemt in de republikeinse traditie en historie. De kleur Oranje zal voorlopig geadopteerd worden als het logo en de kleur van de ORP, daarmee verwijzend naar de strijd van de Staten, de Geuzen en de stadhouder Prins Willem van Oranje – Nassau en de principes, die destijds gehanteerd zijn in de Nederlanden. Via deze strijd is uiteindelijk de Republiek der (Zeven Verenigde) Nederlanden opgericht en soeverein verklaart, net als iedere burger in deze vrije Republiek.

De belangrijkste politieke ambities en doelstellingen, die de “Oranje Republikeinse Piraten” voorlopig zullen nastreven zijn het invoeren van een vorm van jury – rechtspraak (In ieder geval in het strafrecht), zoals dit volgens de oude Griekse democratische republikeinse en Normandische politieke opvattingen in het verleden is en was ingevoerd in het Oude Europa. Daarbij zal er ook kritisch gekeken moeten worden naar de rol van de Hoge Raad der Nederlanden en zogenaamde andere rechterlijke instituties, want het is gebleken, dat deze deels en/of volledig disfunctioneren.

Een ander belangrijk doel is het terug brengen van de soevereiniteit bij de burger en bevolking van in ieder geval Nederland. Het is namelijk gebleken dat de traditionele en natuurlijke vrijheden van iedere burger in Nederland op zijn minst in gevaar zijn, zo niet afgenomen en de persoonlijke natuurlijke traditionele soevereiniteit. Hiertoe moeten, net als in de tijd van de Republiek der Nederlanden, het geld- en betalingssysteem weer onder controle, bezit en macht van de burgerbevolking gebracht worden en niet in dat van een bepaalde oligarchische elite, zoals thans het geval is. Hiertoe dienen de centrale bank(en) als De Nederlandsche Bank weer volledig genationaliseerd te worden c.q. te blijven en ook een groot deel van de particuliere systeembanken en het betalingsruilmiddel, dat in fysieke vorm in edelmetalen, ten alle tijde beschikbaar dient te blijven om (ruil)handel, vrijheid en welvaart van de burger te bevorderen en niet van b.v. een zelfbenoemde Bilderberg ( – bankiers – ) elite. Ook dient erfopvolging voor het staatshoofd en andere belangrijke functies en mogelijk voor de adelstand afgeschaft te worden.

Met betrekking tot de waterschappen en het territorium, zullen de principes van het Scandinavische Allemanslaw – recht en de principes van Huge De Groot in De Mare Liberum onder meer gevolgd worden en dit betekent, dat natuurlijk schoon en natuurlijk zuiver water en lucht onvervreemdbare vrije traditionele en natuurlijke rechten van iedere wereldbewoner zijn. Bij de oprichting van de politieke organisaties zullen diverse republikeinse episodes geanalyseerd worden, in het bijzonder de Nederlandse Republikeinse historie, de Ierse Republikeinse historie, de Franse Republikeinse historie, de Republikeinse historie in de Oudheid van Europa, de Bourgondische tijd en de Republieken in de Middeleeuwen als de Republiek Venetië, de Florentijnse Republiek, Zwitserland, de Hugenoten en de republikeinse historie van het Amerikaanse continent. Deze zaken bleken binnen en met of via de Piratenpartij moeilijk te realiseren als politieke nastrevende doelstellingen daarom is onder meer deze keuze gemaakt. Op dit moment worden de Nederlandse burgers op deze wijze in de Achterhoek, die dit initiatief ondersteunen opgeroepen om z.s.m. contact op te nemen om deelname voor de verkiezingen mogelijk te maken via het tekenen van een ondersteuningsverklaring. In de week van 3 februari 2015 zal er definitief een beslissing vallen of er deel genomen zal worden en dit zal af hangen van tal van factoren. In ieder geval is de ORP sinds vandaag via dit bericht officieel een politieke factor om rekening mee te houden in de toekomst en zal er getracht worden een beslissende invloed uit te oefenen op de komende Provinciale Staten verkiezingen en Eerste Kamer verkiezingen en daarmee is het eerste en belangrijkste doel al bereikt. Later zal er meer nieuws volgen…

Start activiteiten met ondertekening hernieuwde Acte van Verlatinghe op de Dam in Amsterdam:

 

 

Op deze site kunt u informatie vinden over het republikeinse gedachtengoed. Het grootste deel van de tekst bevat een historisch overzicht van democratie, republikanisme en actief burgerschap (burgerhumanisme). U wordt meegevoerd naar het democratische Athene van Solon en het republikeinse Rome van Cato; naar de Nederlandse Opstand van 1566, de Franse Revolutie van 1789 en de Fluwelen Revolutie van 1989; en naar de huidige crisis van de politiek in tijden van ingrijpende economische globalisering en financiële crisis. Ieder hoofdstuk biedt voldoende links om verder te studeren.

Per episode zijn in totaal bijna 100 belangrijke documenten verzameld, van Aristoteles’ Politica tot Daniel Cohn-Bendit, van het Plakkaat van Verlatinghe tot de Grondwet van de Bataafse Republiek, van Cato’s Monosticha tot Rousseau’s Sociaal Contract, over tolerantie, vrijheid en humanisme. Lees historische verslagen: aantekeningen van topbesprekingen, dagboekfragmenten, grote redevoeringen, debatten, rapporten van geheime diensten, etc., etc., etc.

“The human ideal associated with the republic was the citizen (cives; cittadino). Citizenship established a bond between the respublica and its members and conferred rights and duties upon the latter. Entrusted with the rule of the republic, the citizen was expected to set aside his private interests and to devote himself to the common good and to work for the peace and the prosperity of his city.” (Mikael Hörnqvist over de burgerrepubliek Florence)

 

Atheense Democratie

documenten | links

Draconische wetten | hervormingen van Solon | de tirannen | hervormingen van Kleisthenes

 


 

1. Democratische stadsstaat Athene

Solon en Kleisthenes: eleutheria (vrijheid)

De antieke Atheense democratie kwam – net als de Nederlandse republiek – voort uit verzet van hervormingsgezinde edelen tegen de alleenheerschappij (monarchie).

Voorafgaand aan deze politieke revolutie vond in het oude Griekenland een economische omwenteling plaats. Vanaf 700 v. Chr. werden Griekse handelsnederzettingen rond de Middellandse Zee gesticht en ontstond een levendige handel met het moederland. Hiervan profiteerden niet alleen de adel, maar vooral ook de zelfstandige boeren, handwerkslieden en kooplieden.

Draconische wetten | terug

De macht was aanvankelijk in handen van een raad van aristocraten. De adel kon zich de dure wapens permiteren om als hopliet mee te vechten in het leger. Na verloop van tijd kon een rijke middenklasse ook met een dure legeruitrusting meevechten. Ze kregen daarop een stem in de regering door middel van de volksvergadering.Kleine boeren – het grootste deel van het volk – profiteerden niet van de welvaart. Ze moesten vaak hoge schulden maken om te kunnen meedoen in de economie. Volgens de strenge wetten van Draco uit 621 v. Chr. konden ze hierdoor hun vrijheid kwijtraken en in een soort schuld-lijfeigenschap terecht komen. De beruchte “draconische wetten”…

Hervormingen van Solon | terug

De politieke hervormer Solon (640-559 v. Chr.), een bescheiden koopman, kwam de kleine boeren in 594 v. Chr. tegemoet na grote onrust. Hij kreeg speciale bevoegdheden als archont om de Atheense stadsstaat te hervormen om daarmee anarchie en tirannie te voorkomen.Het eerste wat Solon deed, was de schulden kwijtschelden van de arme boeren (de seisachtheia). Boeren in lijfeigenschap kregen hun vrijheid terug. Daarna verdeelde hij de Atheense bevolking in vier klassen op basis van bezit en niet meer op basis van afkomst. De rijkste drie klassen hadden recht op het bekleden van politieke functies. De armste klasse mocht deelnemen aan de volksvergaderingen. De macht van de oude aristocratie werd hierdoor aan banden gelegd.

De tirannen | terug

De armen kregen steeds meer politieke invloed door de opkomst van charismatische aristocraten die zich opwierpen als hun leiders. Hierdoor werd het gewone volk steeds afhankelijker van op macht beluste edelen of tirannen. Peisistrates – een ver familielid van Solon – werd kampioen van de volkspartij en deed een staatsgreep in 561 v. Chr., waarna hij zich als tiran ontpopte en de opstandige aristocraten uit de stad verbande. Hij was een ware volkstribuun en zorgde met zijn hervormingen voor grote welvaart onder de boeren en de handelaren. Hij liet fraaie tempels bouwen en bracht Athene tot groot aanzien in Griekenland. Zijn minder populaire zoon, de tiran Hippias, werd in 510 v. Chr. naar Perzië verdreven met behulp van Sparta.

Hervormingen van Kleisthenes | terug

De adelijke Kleisthenes werd de opvolger van de tirannen en zette tenslotte in 507 v. Chr. de kroon op de democratische hervormingen. Om te voorkomen dat het Atheense volk zich opnieuw liet gebruiken door populistische tirannen, gaf hij het meer wettige macht, c.q. vrijheid (eleutheria). Hij verdeelde de Atheense bevolking in drie groepen: burgers (met volledig burgerrecht), metoikenen slaven. Metoiken konden in theorie vrij burger worden; slaven niet. De mannelijke Atheense burger kon nu ook politieke functies vervullen. Athene en het gebied er omheen (Attika) werden verdeeld in 10 kiesdistricten (stammen) met elk drie demes (dorpen). Vanuit de kiesdistricten werd de volksvergadering (ekklesia) samengesteld.De Raad van 500 (boulè), die eens per jaar rouleerde en gekozen werd uit de volksvergadering, was het dagelijkse bestuur van Athene: een vorm van directe democratie. De Raad stelde de agenda samen van de volksvergadering die ca. 40 keer per jaar bijeenkwam op de Pnyxheuvel. Iedere mannelijke burger had toegang tot de volksvergaderingen en isegoria (recht om de vergadering toe te spreken). Alle belangrijke beslissingen in Athene werden door deze vergadering genomen, mits de opkomst minimaal 10% was (6.000 man). Niet iedereen was intrinsiek gelijk (isonomia), maar wel gelijkwaardig (zgn. prescriptieve vrijheid).

De belangrijkste leider van de stad, de stateeg, werd door de volksvergadering gekozen. In tegenstelling tot andere hoogwaardigheidsbekleders (de archonten) konden zij ieder jaar herkozen worden en uitgroeien tot machtige politici. Om tirannie te voorkomen had de volksvergadering de mogelijkheid een strateeg te verbannen: het ostracisme.Handelingen van ambtenaren en bestuurders konden worden aangevochten door middel van een volksrechtbank (heliaea), waarbij de verongelijkte burger een pleidooi mocht houden en de zaak beoordeeld werd door een jury van gelijken. Er waren 600 ambtenaren nodig om alle vergaderingen en commissies in goede banen te leiden. Ze werden – net als juryleden – jaarlijks door loting aangewezen uit de mannelijke bevolking van 30 jaar en ouder. Ambtenaren werden na een jaar “dienstplicht” streng gecontroleerd door functionarissen (logistai of wiskundigen, accountants), gekozen uit de Raad van 500.

Met deze constitutionele vrijheid onderscheidde Athene zich van de oligarchiën en tiranniën. Iedere burger was er gelijk voor de wet. In de andere twee regeringsvormen werden wetten veelal gebruikt om de burgers te onderdrukken.

 


Andere belangrijke klassieke documenten:

Constitution of the Athenians door Old Oligarch (ca. 425 v. Chr.)

Cyropaedia door Xenophon (ca. 390 v. Chr.)

Oeconomicus door Xenophon (ca. 380 v. Chr.)

The Constitution of the Athenians door Aristoteles (ca. 350 v. Chr.)

Politica door Aristoteles (ca. 340 v. Chr.)

Rhetorica: politieke rede door Aristoteles (ca. 330 v. Chr.)

De Tien Attische Redenaars:

Redevoeringen van Antiphon (480-411 v. Chr.)

Redevoeringen van Lysias (445-380 v. Chr.)

Redevoeringen van Andocides (440-390 v. Chr.)

Redvoeringen van Isokrates (436-388 v. Chr.)

Redvoeringen van Isaeus (415-340 v. Chr.)

Redevoeringen van Lycurgus (396-325 v. Chr.)

Redevoering van Hyperides (390-322 v. Chr.)

Redevoeringen van Aeschines (390-314 v. Chr.)

Redevoeringen van Demosthenes (384-322 v. Chr.)

Redevoeringen van Dinarchus (360-290 v. Chr.)

Van de Regeeringe der Atheense Republike door Pieter de la Court (1662)

The Classical Greek Democracy and Its Illiberalism

| terug |


Onmisbare websites:

Perseus Classic Texts Archive

Rhetorical Theory

Exploring Ancient World Cultures

Ancient World Web

Ancient Greece

Athene – webtijdschrift voor directe democratie

| terug |


Pnyx overzicht

De Pnyx – de heuvel waarop de Atheense volksvergadering bijeenkwam.

Pnyx ruïne

De Pnyx werd al in prehistorische tijden gebruikt voor rituelen.

Pnyx demes

De bema of het platform voor de redenaars. Hier spraken Demosthenes, Pericles en Themistocles.

Acropolis vanaf de Pnyx

De Acropolis, gezien vanf de Pnyx. Dit uitzicht hadden de vrije mannelijke burgers van Athene als zij in de volksvergadering bijeenzaten.


“De Grieken waren in alles de eersten en wellicht de grootsten. De Grieken waren de jongsten, ogenschijnlijk naïef, maar door hun onbevangenheid het sterkst. De oudheid is geen oudheid. Het is onze jeugd. Wij zijn oud.”

Gerard Koolschijn

http://www.youtube.com/watch?v=N601V9sd_88

Plakkaat van Verlatinghe (26 juli 1581) – de Nederlandse Onafhankelijkheidsverklaring


De Staten-Generaal `verlaten’ Filips II als landsheer en kiezen in zijn plaats de hertog van Anjou, met uitzondering van Holland en Zeeland, die onder het gebied wilden blijven van de prins van Oranje. De tekst is opgesteld door de Brabander Jan van Asseliers, een ambtenaar van de Staten-Generaal.

De Staten Generael van de geunieerde Nederlanden. Allen dengenen die dese tegenwoordighe sullen sien ofte hooren lesen, saluyt. Alsoo een yegelick kennelick is, dat een Prince van den lande van Godt gestelt is hooft over zijne ondersaten, om deselve te bewaren ende beschermen van alle ongelijk, overlast ende ghewelt gelijck een herder tot bewaernisse van zijne schapen: En dat d’ondersaten niet en sijn van Godt geschapen tot behoef van den Prince om hem in alles wat hy beveelt, weder het goddelick of ongoddelick, recht of onrecht is, onderdanig te wesen en als slaven te dienen: maer den Prince om d’ondersaten wille, sonder dewelcke hy egeen Prince en is, om deselve met recht ende redene te regeeren ende voor te staen ende lief te hebben als een vader zijne kinderen ende een herder zijne schapen, die zijn lijf ende leven set om deslve te bewaren. En so wanneer hy sulx niet en doet, maer in stede van zijne ondersaten te beschermen, deselve soeckt te verdrucken, t’overlasten, heure oude vryheyt, privilegien ende oude herkomen te benemen, ende heur te gebieden ende gebruycken als slaven, moet ghehouden worden niet als Prince, maer als een tyran ende voor sulx nae recht ende redene magh ten minsten van zijne ondersaten, besondere by deliberatie van de Staten van den lande, voor egheen Prince meer bekent, maer verlaeten ende een ander in zijn stede tot beschermenisse van henlieden voor overhooft sonder misbruycken ghecosen werden:

Te meer so wanneer d’ondersaten met ootmoedighe verthooninghe niet en hebben heuren voorsz. Prince konnen vermorwen, noch van zijn tirannich opset gekeeren ende also egeen ander middel en hebben om heure eighene, heure huysvrouwen, kinderen ende naecomelinghen aengeboren vryheyt (daer zy na de wet der natueren goet ende bloet schuldigh zijn voor op te setten), te bewaren ende beschermen, gelijck tot diversche reysen uut gelijcke oorsaecken in diversche landen, ende tot diversche tijden geschiet, en d’exempelen ghenoegh bekent zijn: twelck principalick in dese voorsz. landen behoort plaetse te hebben ende stadt te grijpen, die van allen tijden zijn gheregeert geweest ende hebben ook moeten geregeert worden navolgdende den eedt by heure Princen t’heuren aencome gedaen, na uutwijsen heurer privilegien, costumen ende ouden hercomen: hebbende oock meest alle de voorsz. landen haren Prince ontfangen op conditien, contrackten ende accoorden ende welcke brekende, oock nae recht den Prince van de heerschappye van den lande is vervallen.

Nu ist also, dat den Coninck van Spaengien, nae het overlijden van hooger memorie Keyser Kaerle de vijfde, van wien hy alle dese Nederlanden ontfanghen hadde, vergetende de diensten die so sijn Heer vader, als hy, van dese landen ende ondersaten derselver hadden ontfanghen, deur dewelcke besondere de Coninck van Spaengien soo loffelicke victorien teghens zijne vyanden verkregen hadde, dat zijnen naem ende macht alle de wereldt deur vernaemt ende ontsien wert: vergetende oock de vermaninge die de voorsz. Keiserlicke Majesteydt hem t’anderen tijden ter contrarien hadde ghedaen, heeft dien van den Raede van Spaengien (neffens hen wesende) die deurdien zy in dese landen en vermochten egheen bevel te hebben te gouverneren oft de principale staten te bedienen, gelijck zy in de Coninckrijcken van Napels, Sicilien, tot Milanen, in Indien ende ander plaetsen, onder des Conincks geweldt wesende, deden, kennende den meestendeel van hen den rijckdom ende macht derselver, hadden eenen nijt teghens dese voorsz. landen ende de vryheyt derselver in hen herte genomen, ghehoor ende gheloof ghegheven, denwelcken Raedt van Spaengien, oft eenighe van de principale van dien, den voorsz. Coninck tot diversche reysen voor ooghen ghehouden hebben, dat voor zijn reputatie ende Majesteyt beter was, dese voorsz. landen van nieuws te conquesteren, om daerover vryelick ende absolutelick te moghen bevelen (t’welck is tyranniseren nae zijn beliefte) dan onder alsulcken conditien ende restrictien (als hy hadde in ‘t overnemen van de heerschappye van deselve landen moeten zweeren) die te regeren. Welcke volgende den Coninck zedert alle middelen ghesocht heeft dese voorsz. lande te brenghen uyt heure oude vryheydt in een slavernye onder ‘t gouvernement van de Spaegnaerden: hebbende eerst, onder ‘t decxsel van de religie, willen in de principaelste ende machtighste steden stellen nieuwe bisschoppen, deselve begiftende ende doterende met toevoeginghe ende incorporatie van de rijckste abdyen, ende hen bysettende negen canonicken, die souden wesen van zijnen Raedt, waeraf de drie souden besonderen last hebben over d’inquisitie, door dewelcke incorporatie deselve bisschoppen (die souden moghen geweest hebben sowel vreemdelingen als ingheborene) souden hebben ghehadt d’eerste plaetsen ende voysen in de vergaderinge van de Staten van de voorsz. landen ende geweest zijne creaturen, staende tot zijne bevele ende devotie: ende deur de voorsz. toegevoechde canonicken de Spaensche inquisitie ingebrocht, dewelcke in dese landen altijt so schrickelick ende odieus, als de uuterste slavernye selve, gheweest is, so een yegelijck is kennelick: sodat de voorsz. Keyserlicke Majesteyt deselve t’anderen tijden den landen voorgeslagen hebbende, deur die remonstrantie die men aen Zijne Majesteyt daerteghens gedaen heeft (thonende d’affectie die hy zijne ondersaten was toedraghende) die heeft laten varen: maer niettegenstaende diversche remonstrantien, so by perticulire steden ende provincien, alsoock van eenige principale heeren van den lande, namentlic den heere van Mongtiny ende den grave van Egmondt, tot dien eynde by consente van de hertoghinne van Parma, doen ter tijt regente over deselve landen, by advijse van den Rade van State ende Generaliteyt, na Spaengien tot distincte reysen gesonden, mondelinge gedaen: ende dat ook den voorsz. Coninck van Spaengien deselve mondelinghe goede hope hadde ghegheven van, naevolgende haer versoeck, daerinne te versien, heeft ter contrarien corts daernaer by brieven scherpelick bevolen de voorsz. bisschoppen, op zijn indignatie, terstont t’onfangen ende te stellen in de possessie van heure bisdommen ende geincorporeerde abdyen, de inquisitie te werck te stellen daer se te vooren was, ende d’ordonnantie van het concilie van Trenten (die in vele poincten contrarieerden de privilegien van de voorsz. landen) t’achtervolgen. Twelck gekomen zijnde ter ooren van de ghemeynte, heeft met redenen oorsake ghegheven van een groote beroerte onder haer ende eenen aftreck van de goede affectie, die zy als goede ondersaten den voorsz. Coninck van Spaengien ende zijne voorsaten altijdt toeghedragen hadden, besonder aenmerckende dat hy niet alleenlick en sochte te tyranniseren over hunne personen ende goet, maer ooc over heure conscientien, waervan zy verstonden niemant, dan aen Godt alleene, ghehouden te wesen rekeninge te gheven oft te verantwoorden: waerdeur ende uut medelijden van de voorsz. ghemeynte, de principaelste van den adel van den lande hebben in den jare 1566 seker remonstrantie overghegheven, versoeckende dat, om de ghemeynte te stillen ende alle oproer te verhoeden, Zijne Majesteydt soude de voorsz. poincten, ende besonder nopende de rigoureuse ondersoeckinge ende straffe over de religie willen versoeten, daerinne thoonende de liefde ende affectie die hy tot zijne ondersaten, als een goedertieren Prince was draghende. Ende om t’selfde al naerder ende met meerder authoriteyt den voorsz. Coninck van Spaegnien te kennen te gheven ende te verthoonen hoe nootelick het was voor het lants welvaren, ende om t’selfde te houden in ruste, sulcke nieuwicheden af te doen ende het rigeur van de contraventie van den placcate, op de saken van der religien gemaeckt, te versoeten, ter begeerte van de voorsz. Gouvernante, Rade van State ende van de Staten Generael van alle de landen, als ghesanten zijn nae Spaengnien gheschikt gheweest den Marckgrave van Berghen ende den voorsz. heere van Montigni in stede van dewelcke ghehoor te gheven ende te versiene op de inconvenienten die men voorghehouden hadde (die mits het uutstal van daerinne in tijts te remedieren so den noot uut heyschte, alreede onder de gemeynte meest in alle de landen begonst waren hen t’openbaren) heeft, door opruyen van den voorsz. Spaenschen Raedt, de persoonen, de voorsz. remonstrantie ghedaen hebbende, doen verclaren rebel ende schuldig van het crym van lesae Majestatis ende alsoo strafbaer in lijf ende goet: hebbende daerenboven de voorsz. heeren ghesanten namaels (meynende de voorsz. landen deur ‘t gheweldt van den Hertogh van Alve gheheelick gebrocht te hebben onder zijn subjectie ende tyrannye) tegens alle gemeyne rechten, oock onder de wreetste ende tyrannichste Princen altijt onverbrekelick onderhouden, doen vanghen, dooden ende heure goeden confisqueren.

Ende al wast alsoo dat meest de beroerte in dese voorsz. landen deur toedoen van de voorsz. regente ende heure adherenten in ‘t voorsz. jaer 1566 opghestaen, was gheslist, ende veele die de vryheyt des lants voorstonden, verjaeght, ende d’andere verdruct ende t’onder ghebrocht, soodat den Coninck egheen oorsake ter werelt meer en hadde, om de voorsz. landen met gewelt ende wapenen t’overvallen: nochtans om sulcken oorsake die den voorseyden Spaenschen Raet langhen tijdt ghesocht ende verwacht hadde (so opentlick de opgehouden ende gheintercipieerde brieven van den ambassadeur van Spaengien, Alana, in Vrankrijck wesende, aen de Herthoginne van Parma, doen ter tijt geschreven, dat uutwijsden) om te niet te mogen doen alle des landts privilegien, dat nae heuren wille by Spaengnaerden tyrannichlick te mogen gouverneren, als de Indien ende nieuwe geconquesteerde landen, heeft deur ingeven ende raedt van deselve Spaengnaerden (thoonende de cleyne affecktie die hy zijnen goeden ondersaten was toedraghende, contrarie van ‘t gene hy heur, als heur Prince, beschermer ende goede herder schuldigh was te doen) nae dese landen, om deselve t’overvallen, gheschickt met groote heyrcracht den Hertogh van Alva, vermaert van strafheyt ende crudelitett, een van de principale vyanden van deselve landen, verselschapt, om als Raden neffens hem te wesen, met persoonen van gelijcke natuere ende humeuren.

Ende al wast so dat hy hier in de landen sonder slach oft stoot is gecomen ende met alle reverentie ende eere is ontfanghen van de arme inghesetene, die niet en verwachten dan alle goedertierenheyt ende clementie, ghelijck den Coninck hen dickwils met zijne brieven gheveynsdelick hadde toegheseyt: jae dat hy selfs van meyninge was te comen in persoone, om in als tot ghenoeghe van eenen yeghelicken ordre te stellen: hebbende oock ten tijden van het vertreck van den Hertoghe van Alve nae dese landen een vlote van schepen in Spaegnien, om hem te voeren, ende een in Zeelant om hem tegens te comen, tot grooten excessiven coste van den lande doen toereeden, om zijne voorsz. ondersaten t’abuseren ende te beter in ‘t net te brengen: heeft niettemin den voorsz. Hertoghe van Alve terstont na zijn comste, wesende een vreemdelinck, ende niet van den bloede van den voorsz. Coninc, verclaert gehadt commissie van den Coninck te hebben van opperste Capiteyn, ende corts daernaer van Gouverneur Generael van den lande, teghens de privilegien ende oude hercomen desselfs. Ende openbarende ghenoegh zijn voornemen, heeft terstont de principale steden ende sloten met volcke beset, casteelen ende sterckten in de principaelste ende machtichste steden, om die te houden in subjectie, opgherecht, de principaelste heeren, onder ‘t decksel van heuren raet van doen te hebben ende te willen employeren in den dienst van den lande, uut last van den Coninck vriendelick ontboden: die hem gehoor ghegheven hebben, doen vanghen, tegens de previlegien uut Brabant, daer se ghevanghen waren, ghevoert, voor hem selven (niet wesende heuren competenten rechter) doen betichten, ten lesten, sonder hen volkomelick te horen, ter doot veroordeelt ende openbaerlick en schandelick doen dooden: d’andere, beter kennisse van de gheveynstheyt der Spaengaerden hebbende, hun uuten lande houdende, verclaert verbeurt te hebben lijf ende goet, voor sulcks hun goet aenveerdt ende gheconfisqueert, omdat de voorsz. arme inghesetene hun niet en souden, t’ware met hare stercten oft Princen die heure vryheyt souden moghen voorstaen, connen oft mogen teghens ‘t Paus geweld behelpen, behalvens noch ontallicke andere edelmans ende treffelicke borghers, die hy soo om den hals ghebrocht als verjaeght heeft, om hunne goeden te confisqueren. De reste van de goede inghesetene, boven den overlast die zy in heur wijfs, kinderen ende goeden leden, deur gemeyne Spaensche soldaten t’heuren huyse in gharnisoen ligghende, travaillerende met sovele diversche schattinghe, so mits heur bedwinghende tot gheldinghe tot de bouwinghe van de nieuwe casteelen ende forticicatie van de steden tot heure eyghen verdruckinghe, als met opbrenghen van honderste, twintighste ende thiende penninghen, tot betalinghe van den crijghslieden, so by hen medegebracht, als die hy hier te lande oplichte, om t’employeren tegens heur mede landtsaten en degene die het lants vryheyt met perijckel van heuren lijve aventuerden voor te staene, opdat, de voorsz. ondersaten verarmt wesende, egeen middel ter werelt en soude overblijven om zijn voornemen te beletten ende d’instrucktie, hem in Spaegnien gegeven, van het lant te trackteren als van nieuws geconquesteert, te beter te volbrenghen. Tot welcken eynde hy oock begonst heeft in de principale plaetsen d’ordre van justitie nae de maniere van Spaegnien (dierecktelick teghens de previlegien van den lande) te veranderen, nieuwe Raden te stellen ende ten lesten wesende buyten alle vreese, soo hem dochte, eenen thienden penninck fortselick willen oprechten op de coopmanschappen ende handtwercken, tot gantsche verderfenisse van den lande, gheheelick op de voorsz. coopmanschap ende handtwerck staende, nietthegenstaende menichvuldighe remonstrantien, by elck landt in ‘t particulier, ende oock by allegader in ‘t generael hem ter contrarien ghedaen: hetwelck hy oock met ghewelt soude volbracht hebben, ten ware gheweest dat deur toedoen van mijnen heere den Prince van Orangien ende diversche edelmans ende andere goede ingheborene, by den voorsz. Hertogh van Alve uuten lande gebannen, Zijne Vorst G volgende ende meest in haren dienst wesende, ende andere inghesetene, wel gheaffectioneerde tot de vryheyt van het voorsz. vaderlant, Hollant ende Zeelandt corts daernaer niet meest en hadde hem afghevallen ende hun begeven onder de bescherminghe van den voorsz. heere Prince, tegens dewelcke twee landen den voorsz. Hertoge van Alve duerende zijn gouvernement, ende daernaer den groten Commandeur (die naer den voorsz. Hertogh van Alve, niet om te verbeteren, maer om denselven voet van tyrannie by bedeckter middelen te vervolghen, den voorsz. Coninck van Spaegnien hier te lande gheschickt hadde) hebben d’andere landen, die zy met heure garnisoenen ende opgerechte casteelen hielden in de Spaensche subjectie, bedwongen om heure persoonen ende alle heure macht te ghebruycken om die te helpen t’onderbrenghen, dies niet meer deselve landen, die zy tot heure assistentie als vooren emploeyeerde, verschoonende, dan oft se heur selfs vyanden waren gheweest: latende de Spaengnaerden, onder ‘t decksel van ghemutineert te zijne, ten aensien van den grooten Commandeur in de stadt van Antwerpen gheweldichlick comen, daer ses weken lanck, tot laste van de burgheren, nae hunne discretie teeren ende daerenboven tot betalinghe van heure gheheyschte soldije, dieselve borgheren bedwinghende binnen middelen tijden (omme van het gheweldt van deselve Spaegnaerden ontslaghen te wesen) vier hondert duysent guldenen op te brengen, hebbende daernaer de voorsz. Spaensche soldaten, meerder stouticheydt ghebruyckende, hen vervoordert de wapenen openbaerlick teghens het landt aen te nemen, meynende eerst de stadt van Bruessele inne te nemen ende in stede van d’ordinarise residentie van den Prince van den lande, daer wesende, aldaer haren roofnest te houden, t’welk haer niet gheluckende, hebben de stadt van Aelst overweldigtt, daernaer de stadt van Maestricht ende de voorsz. stadt van Antwerpen gheweldichlick overvallen, ghesaccageert, gepilleert, ghemoort, gebrant en soo getrackteert, dat de tyrannichste ende crueelste vyanden van den lande niet meer oft arger en souden connen doen, tot onuutsprekelicke schade niet alleenlick van de arme ingesetene, maer oock van meest allen de natien van der werelt, die aldaer hadden haer coopmanschap ende ghelt. Ende niettegenstaende dat de voorsz. Spaegnaerden by den Rade van State (by denwelcken doen ter tijt mits de doot van den voorsz. grooten Commandeur te voren geschiet, het gouvernement van den lande was uut laste ende commissie van den voorsz. Coninc van Spaegnien aenveert) ten byzijne van Hieronomo de Rhoda, om heur overlast, fortse ende gewelt, ‘twelck zy deden, verclaert ende ghecondicht waren voor vyanden van den lande, heeft denselven Rhoda uut zijne authoriteydt (oft, soo ‘t te presumeren is, uut krachte van seker secrete instrucktie die hy van Spaegnien hebben mochte) aenghenomen hooft te wesen van de voorsz. Spaegnaerden ende heure adherenten: ende (sonder aensien van den voorsz. Raet van Staten) te gebruycken den naem ende authoriteyt van den Coninck, te conterfeyten zijnen zegel, hem openbaerlick te dragen als gouverneur ende lieutenant van den Coninck, waerdeur de Staten zijn geoorsaeckt geweest ten selven tijde met mijnen voorsz. heere den Prince ende de Staten van Hollant ende Zeelant t’accorderen:

welck accoort by den voorsz. Raede van State, als wettige gouverneurs van den lande, is gheapprobeert ende goetgevonden geweest, om gelijkerhant ende eendrachtelick de Spangnaerden, des ghemeynen landts vyanden, te moghen aenvechten ende uut den lande verdrijven, niet latende nochtans, als goede ondersaten, binnen middelen tijden by diversche ootmoedighe remonstrantien neffens den voorsz. Coninck van Spaegnien, met alder vlijt ende alle bequame middelen moghelick wesende, te vervolghen ende bidden, dat den Coninck ooge ende regardt nemende op de troublen ende inconvenienten, dier alrede in dese landen gheschiedt waren ende noch apparentelick stonden te gheschieden, soude willen de Spaegnaerden doen vertrecken uuten lande ende straffen degene die oorsake geweest hadden van het saccagheren ende bederven van zijne principale steden ende andere onuutsprekelicke overlasten die zijn arme ondersaten geleden hadden, tot een vertroostinge van degene dien t’overkomen was ende tot een exempel van andere:

maer den Coninck, al was ‘t, dat hy met woorden hem gheliet of teghens zijnen danke en wille t’selfde gheschiet was ende dat hy van meyninghe was te straffen de hoofden daeraf ende voortane op de ruste van den lande met alle goedertierenheydt (als een Prince toebehoordt) te willen ordre stellen, heeft nochtans niet alleenlick egheen justitie oft straffe over deselve doen doen, maer ter contrarien ghenoegh met der daet blijckende, dat met zijnen consente ende voorgaenden Raede van Spaegnien al gheschiedt was, is by opghehouden brieven corts daernaer bevonden, dat aen Rhoda ende andre capiteynen (oorsake van ‘t voorsz. quaet) by den Coninck selve gheschreven wort, dat hy niet alleenlick heur feyt goet vont, maer heur daeraf prees ende beloefde te recompenseeren, besondere den voorsz. Rhoda, als hem gedaen hebbende eenen sonderlinghen dienst, ghelijck hy hem oock tot zijnder wedercoomste in Spagnien ende alle andere (zijne dienaers van de voorsz. tyrannie in des landen gheweest hebbende) metter daet heeft bewesen. Heeft oock ten selven tijde (meynende des te meer d’oogen van de ondersaten te verblinden) den Coninck in dese landen gesonden voor gouverneur zijnen bastaerdtbroeder Don Johan van Oistenrijck, als wesende van zijnen bloede, diewelcke onder ‘t decksel van goet te vinden ende t’approberen d’accord tot Gent gemackt, het toeseggen van de Staten voor te staene, de Spaengaerden te doen vertrecken ende d’auteurs van de ghewelden ende desordren in dese voorsz. landen gheschiedt te doen straffen ende ordre op de ghemeyne ruste van den lande ende heur oude vryheyd te stellen, sochte de voorsz. Staten te scheyden ende d’een landt voor, d’ander naer t’onder te brenghen, soo corts daernaer door de ghehenghenisse Gods (vyand van alle tyrannie) ondeckt is door opghehouden en gheintercipieerde brieven, daerby bleeck dat hy van den Coninck last hadde om hem te reguleren na de instructie ende het bescheet dat hem Roda soude gheven, tot meerder gheveynsthedt verbiedende, dat se malcanderen niet en souden sien oft spreken ende dat hy hem soude neffens de principaele heeren minlick draghen ende deselve winnen, totter tijt toe dat hy deur heure middel ende assistentie soude mogen Hollant ende Zeelandt in zijn gewelt crijgen, om dan voorts metten anderen te doen na zijnen wille. Gelijc oock Don Johan, niettegenstaende hy de pacificatie van Gent ende seker accoord, tussen hem ende de Staten van alle de landen doen gemaeckt, hadde solempnelick in presentie van alle de voorsz. Staten belooft ende gesworen t’onderhouden, contrarie van dien alle middelen sochte om de Duytsche soldaten, die doen ter tijdt alle de principaelste stercten ende steden hadden in bewaernissen, deur middel van hunne colonellen, die hy hadde tot zijnen wille ende devotie, met groote beloften te winnen ende so deselve stercten ende steden te krijghen in zijn gheweldt, ghelijck hy den meestendeel alreede ghewonnen hadde ende de plaetsen hiel voor hem toeghedaen, om deur dien middel deghene die hen t’soecken souden willen maken, om den voorsz. heer Prince ende die van Hollandt ende Zeelandt oorloge te helpen aendoen, feytelick daertoe te bedwinghen ende also een straffer ende crueelder inlandtsche oorloge te verwecken, dan oyt te vooren hadde geweest, twelk (gelijck ‘t ghene dat geveynsdelick ende teghens de meyninge uutwendichlick gehandelt wort, niet langhe en can bedeckt blijven) uutbrekende eer hy volcomelick zijne intentie geeffectueert hadde, heeft t’selve nae zijn voornemen niet connen volbrengen, maer nochtans een nieuwe oorloghe in stede van vrede (daer hy hem t’zijner koemste af vanteerde) verweckt, noch jeghenwoordelick duerende. Alle t’welck ons meer dan ghenoegh wettighe oorsake ghegeven heeft om den Coninck van Spaegnien te verlaten ende een ander machtigh ende goedertieren Prince, om de voorsz. landen te helpen beschermen en voor te staen, te versoecken, te meer dat in alsulcken desordre ende overlast de landen bat dan twintigh jaren van heuren Coning zijn verlaten geweest ende ghetrackteert niet als ondersaten, maer als vyanden, heur soeckende heur eyghen heer met cracht van wapenen t’onder te brengen, hebbende oock naer de aflijvicheydt van Don Johan deur den Baron van Selle, onder ‘t decksel van eenighe bequame middelen van accoorde voor te houdene, ghenoegh verclaert de Pacificatie van Gendt, die Don Johan uut zijnen naem besworen hadde, niet te willen advoyeren en alsoo daghelicks zwaerder conditien voorgheslaghen. Dien niettegenstaende hebben niet willen laten by schriftelijcke ende ootmoedighe remonstrantien, met intercessie van de principaelste Princen van Kerstenrijck sonder ophouden te versoecken met den voorsz. Coninck te reconcilieren ende accorderen, hebbende oock lestmael langhe tijdt onse Ghesanten ghehadt tot Colen, hopende aldaer, deur tusschenspreken van de Keyserlicke Majesteydt en de Keurvorsten die daer mede ghemoeyt waren, te verkrijghen eenen versekerden peys, met eenighe gracelicke vryheyt, besondere van der religie (de conscientie ende Godt principalic raeckende), maer hebben by experientie bevonden, dat wy met deselve remonstrantien ende handelinghen niet en consten yet van den Coninc verwerven, maer dat deselve handelingen ende communicatien alleenlick voorgheslaghen werden ende dienden om de landen onderlinghe twistich te maecken ende te doen scheyden d’een van den anderen, om des te gevoechelicker d’een voor ende d’ander naer t’onder brenghen ende heur eerste voornemen nu met alder rigeur teghens haer te werke te stellen: t’welck naederhant wel openbaerlick gebleken is by seker placcaet van proscriptien, by den Coninck laten uutgaen, by denwelcken wy ende alle de officiren ende ingesetene van de voorsz. geunieerde landen ende heure partye volgende (om ons tot meerder desperatie te brenghen, alomme odieus te makene, de trafficque ende handelinge te beletten) verclaert worden voor rebellen, en als sulcx verbeurt te hebben lijf ende goet, settende daerenboven op het lijf van den voorsz. heere Prince groote sommen van penninghen, soodat wy gantselick van alle middele van reconciliatie wanhopende ende oock van alle andere remedie ende secours verlaten wesende, hebben, volghende de wet der natueren, tot beschermenisse ende bewaernisse van onsen ende den andere landtsaten rechten, privilegien, oude hercomen ende vryheden van ons vaderlant, van het leven ende eere van onse huysvrouwen, kinderen ende nacomelingen, opdat se niet en souden vallen in de slavernye van de Spaegnaerden, verlatende met rechte den Coninc van Spaegnien, andere middelen bedwongen geweest voor te wenden, die wy tot onse meeste versekeringe ende bewaernisse van onse rechten, privilegien ende vryheden voorsz. hebben te rade gevonden.

Doen te wetene, dat wy t’gene voorsz. overgemerckt ende door den uutersten noot, als voore gedrongen zijnde, by gemeynen accoorde, deliberatie ende overdrage, den Coninc van Spaegnien verclaert hebben ende verclaren mits desen, ipso jure, vervallen van zijne heerschapye, gerechticheyt ende erffenisse van de voorsz. landen ende voortaene van egeene meyninghe te zijne denselven te kennen in eenige saken, den Prince, zijne hoocheyt, jurisdictie ende domeynen van dese voorsz. landen raeckende, zijnen naem als overheer meer te gebruycken oft by yemanden toelaten gebruyckt te worden, verclarende oock dien volghende alle officiers, justiciers, smale heeren, vassalen ende alle andere ingesetene van den voorsz. lande, van wat conditie oft qualiteyt die zijn, voortane ontslagen van den eede die zy den Coninck van Spaegnien, als heere van dese voorsz. landen gheweest hebbende, moghen eenichsins ghedaen hebben oft in hem ghehouden wesen. Ende gemerckt uut oorsaken voorsz. den meestendeel van de geunieerde landen, by gemeynen accoorde ende consente van heure leden, hebben hun begheven ghehadt onder de heerschappye ende gouvernemente van den Doorluchtighen Prince den Hertogh van Anjou op seker conditien ende poincten, met Zijne Hoogheyt aenghegaen ende ghesloten, dat oock de Doorluchticheyt van den Eertzhertogh Matthias het gouvernement generael van den lande in onse handen heeft geresigneert ende by ons is geaccepteert gheweest, ordonneren ende bevelen allen justiciers, officiers ende andere die t’selfde eenichsins aengaen ende raken mag, dat zy voortaene den naem, titele, groote ende cleyne zeghelen, contre-zeghelen ende cachetten van den Coninck van Spaegnien verlaten ende niet meer en gebruycken en dat in plaetse van dien, soo langhe de Hoocheydt van den voorsz. Hertogh van Anjou, om noodelicke affairen, het welvaren van dese voorsz. landen rakende, noch van hier absent is (voor so vele den landen met de Hoogheyt van den voorsz. Hertogh van Anjou gecontrackteert hebbende aengaet) ende andersins d’andere by maniere van voorraet ende provisie sullen aennemen ende ghebruycken den tytele ende naem van ‘t hooft ende landtraet, en middelertijdt dat t’selve hooft ende Raeden volcomelik ende dadelick ghenoemt, beschreven ende in oeffeninghe van hennen staet ghetreden sullen zijn, onsen voorsz. name.

Welverstaende dat men in Hollandt ende Zeelant sal ghebruycken den naem van hoogh geboren Vorst den Prince van Oraengien ende de Staeten van deselven landen, totter tijt toe den voorsz. landtraedt datelick sal inghestelt wesen, en sullen hun alsdan reguleren achtervolghende de consenten, by hun-lieden, op de instrucktie van den lantraet ende contrackt, met Zijne Hoogheyt aengegaen, ende in plaetse van des voorsz. Conincks zeghelen, men voortaene gebruycken sal onsen grooten zeghel, contre-zeghel ende cachetten in saecken, raeckende de ghemeyne regeringhe, daertoe den landtraedt volghende heure instructie sal gheauthoriseert wesen: maer in saecken, raeckende politie, administratie van juistitie ende andere particuliere, in elck lant besondere, sal gebruyckt worden by de Provinciale ende andere Raden den naem ende titele ende zeghel van den lande respectivelick, daer t’selfde valt te doene, sonder ander, al op de pene van nulliteyt van de brieven, bescheeden oft depeschen, die contrarie van t’gene voorsz. is, ghedaen oft gheseghelt zullen wesen. Ende tot beter ende sekerder volcominghe ende effectuatie van t’gene voorsz. is, hebben gheordonneert ende bevolen, ordonneren ende bevelen mits desen, dat alle des Conincks van Spaegnien zeghelen, in dese voorsz. geunieerde landen wesende, terstont nae de publicatie van desen, ghebrocht sullen moeten worden in handen van de Staten van elcke van de voorsz. landen respecktivelick oft denghenen, die daertoe by deselve Staten specialick sullen wesen ghecommitteert ende geauthoriseert, op pene van arbitrale correcktie. Ordoneren ende bevelen daerenboven, dat voortaene in egeenderhande munte van de voorsz. gheunieerde landen sal gheslaghen worden den naem, titele ofte wapenen van den voorsz. Coninck van Spaegnien, maer alsulcken slagh ende forme als gheordonneert sal worden tot eenen nieuwen gouden ende silveren penninck met zijne ghedeelten. Ordoneren ende bevelen insghelijcks den president ende andere heeren van den Secreeten Raede, mitsgaders alle andere cantselers, presidenten ende heeren van den Raeden provinciael ende alle die presidenten oft eerste rekenmeesters ende andere van allen de rekenkameren, in de voorsz. landen respecktive wesende, ende alle andere officiers ende justiciers, dat zy (als heur voortaene ontslagen houdende van den eedt, die zy den Coninc van Spaegnien hebben respectivelic naer luyt heurer commissien gedaen) schuldich ende gehouden sullen wesen in handen van den Staten ‘s lants, daeronder zy respective resorteren, oft heur speciale gecommitteerde te doen eenen nieuwen eedt, daermede zy ons sweeren ghetrouwicheydt teghens den Coninck van Spaegnien ende allen zijne aenhanghers, al naervolghende het formulair, daerop by de Generale Staten gheraempt.

Ende sal men de voorsz. raeden, justiciers ende officiers, geseten onder de landen (met de Hoocheydt van den Hertogh van Anjou ghecontrackteerdt hebbende, van onsent wegen) gheven ackte van continuatie in hunne offitien, ende dat by maniere van provisie, totter aencompste toe van zijne voorsz. Hoogheyt, in plaetse van nieuwe commissien, inhoudende cassatie van heure voorgaende, ende voorsz. raeden, justiciers ende officiers, gheseten in den landen, met zijne voorseyde Hoogheyt niet ghecontrackteert hebbende, nieuwe commissien onder onsen naem ende zeghel, ten ware nochtans dat d’impetranten van heure voorsz. eerste commissien wedersproken ende achterhaelt werden van contraventie der previlegien des landts, onbehoorlickheyt oft ander diergelijcke saecken. Ontbieden voorts den president ende luyden van den Secreten Raede, cancelier van den Hertoghdomme van Brabandt, mitsgaders den cantseler van den Furstendomme Gelre ende Graeffschap Zutphen, (president ende luyden van den Raede in Vlaenderen), president ende luyden van den Raede in Hollant, rentmeesteren oft de hooghe officieren van Beoist- ende Bewesterschelt van Zeelant, president ende Raede in Vrieslant, den schoutet van Mechelen, president ende luyden van den Raede van Utrecht ende allen anderen iusticieren ende officieren wien dat aengaen mach, heuren stedehouderen ende eenen yeghelicken van henlieden besondere, soo hem toebehooren sal, dat zy dese onse ordonnantie condighen ende uutroepen over alle den bedrijve van heure jurisdictie ende daer men is gewoonlick publicatie ende uutroepinge te doene, sodat niemant des cause van ignorantie pretenderen en mach, ende deselve ordonnantie doen onderhouden ende achtervolghen onverbrekelick ende sonder infracktie, daertoe rigoreuselick bedwinghende die overtreders in der manieren voorsz. sonder verdrach oft dissimulatie: want wy tot welvaren van den lande also hebben bevonden te behooren. Ende van des te doene ende wes daeraen cleeft, gheven wy u ende elcken van u die ‘t aengaen mach, volcomen macht, authoriteydt ende sonderlingh bevel. Des t’oorconde hebben wy onsen zegel hieraen doen hanghen.

Ghegheven in onse vergaderinghe in ‘s Gravenhaghe, den sessentwintichsten Julij MDLXXXI. Op de plijcke stont gheschreven: Ter ordonnantie van de voornoemde Staten. Ende ghetekent, J. van Asseliers.

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ejrNDPKH5cw

 

 

Geuzen (Tachtigjarige Oorlog)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Gevel in Brielle

Met de term geuzen werden aanvankelijk Nederlandse edelen, tegenstanders van de Spaanse koning Filips II aangeduid. Later verwees de term specifiek naar de strijders die te land (bosgeuzen, soms ook wilde geuzen) of te water (watergeuzen) de Spanjaarden bevochten.

 

 

Etymologie[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie ook Geuzennaam

Traditioneel embleem van de Geuzen

Het woord geus is afgeleid van het Franse gueux. Dat woord betekent armoedzaaier of schooier, maar het kreeg een positieve betekenis voor al wie in die tijden niet Spaansgezind was. De oorsprong van de benaming ‘geus’ ligt bij een uitspraak van Karel van Berlaymont: N’ayez pas peur, Madame, ce ne sont que des gueux (vertaling: Wees niet bang, mevrouw, het zijn slechts bedelaars). Hij wilde daarmee aan de landvoogdes Margaretha van Parma duidelijk maken dat zij zich niet hoefde in te laten met de in het Eedverbond der Edelen verenigde aristocratie, die onder leiding van Hendrik van Brederode haar op 5 april 1566 een smeekschrift aanbood. De tegenstanders van de Spanjaarden, in het begin voornamelijk calvinisten, namen het scheldwoord over en veranderden het daarmee van een pejoratieve in een positieve benaming. Nog altijd wordt de term geuzennaam op die manier gebruikt. Zie ook Geuzenpenning (prijs) en voor de uitvoering van vroege geuzenpenningen Geuzen- en aanverwante penningen.

Geschiedenis[bewerken]

De geuzen waren van afkomst zeer gemengd. De geuzenvloot bestond vooral uit verarmde adel die verbeurdverklaarde bezittingen terug wilde (zoals Arent VII van Duivenvoorde) met daarbij avonturiers, werkloze zeelui en marginale elementen, zelfs gewone misdadigers. De geuzenvloot was in de periode 1567 – 1572 het enige werkelijk effectieve machtsmiddel dat prins Willem van Oranje tegen de Spaanse koning kon inbrengen. Vooral in 1572 bleek de grote betekenis van deze geuzenvloot.

De eerste geuzen[bewerken]

Op 27 december 1566 werden Vlaamse Calvinisten en geuzen uitgemoord te Wattrelos. Deze watergeuzen werden door Willem van Oranje, wiens bezittingen verbeurd verklaard waren, voorzien van kaperbrieven.

Watergeuzen in een sloep bij de Slag bij Lillo op een 16e-eeuws wandtapijt

De geuzen begonnen in de traditie van Frans van Brederode, Grote Pier en Wijerd Jelckama. De hertog van Alva reageerde op de aanvallen met het konvooieren en bewapenen van koopvaardijschepen, een geslaagde tactiek uit de periode van de oorlogen met Frankrijk tien jaar eerder. De poging van Lodewijk van Nassau om Groningen te veroveren, de Slag bij Heiligerlee (1568), markeerde het ontstaan van de Watergeuzen. Zij zorgden voor de bevoorrading van de troepen en kaapten Hollandse schepen. Daarop gaven Alva en Maximiliaan van Hénin-Liétard opdracht om schepen uit te rusten om tegen de kaperij van de geuzen op te treden, waarvoor Amsterdam drie karvelen en een boeier leverde. Tijdens de eerste zeeslag van de Tachtigjarige Oorlog die volgde, behaalde de sterkere geuzenvloot in juli 1568 een overwinning op het Hollandse eskader van viceadmiraal Francois van Boshuizen in de Zeeslag op de Eems.

Geuzenplunderingen 1569-1571[bewerken]

Na de verloren Slag bij Jemmingen was er van de samenhang van de Watergeuzen niet veel over. Doordat Holland echter niet bereid was de kosten te dragen van de door Alva gewenste Bourgondische vloot, was er in 1569 geen tegenstand waardoor Dolhain, een Hugenoot, in 1569 tientallen schepen kon nemen op het Vlie. Bossu wist de geuzen daarna uit het noorden te verdrijven, maar moest daarna de vierde bruid van Filips II, Anna van Oostenrijk (1549-1580), naar Spanje escorteren. Op de terugweg, eind december 1570, kwam hij aan in La Rochelle om beschutting te zoeken voor het zware weer. La Rochelle was echter een centrum voor hugenoten geworden en Lodewijk van Nassau bevond zich hier, waarop een artillerieduel volgde.

Aangezien de commandant van de watergeuzen, Louis de Bergues, broer van Dolhain, tegen de afspraken in neutrale schepen bleef overvallen, benoemde Willem van Oranje in augustus 1570 Guislain de Fiennes, heer van Lumbres (Artesië), als admiraal, de eerste van de gehele geuzenvloot. Deze had contacten met Elizabeth I van Engeland. De geuzen mochten ook gebruik maken van Engelse havens. Hij was evenwel geen zeeman, maar moest met zijn diplomatieke gaven van de geuzen een eenheid maken. Ondanks plannen voor een grootscheepse aanval komt men niet verder dan de verovering van Texel onder leiding van Lancelot van Brederode, broer van Hendrik van Brederode.

In het voorjaar van 1571 plunderden de geuzen Monnickendam, Schellingwoude en omgeving. Een paar van deze schepen rustte ook de watergeus Lenaert Jansz de Graeff uit, die zich later met de vloot van Willem van der Marck bij de inname van Den Briel verenigden. Als reactie hierop werd een deel van de Spaanse soldaten in Utrecht naar Holland overgebracht en op 21 mei liet Alva elf schepen uitvaren onder Boshuizen, die een maand later de geuzen versloeg bij Emden. De hoofdmacht van de geuzen in het Kanaal ontvluchtte Boshuizen naar Dover.

Voor de tweede maal zijn er plannen voor een grote aanval met behulp van Karel IX van Frankrijk, de hugenoten en Elizabeth I, waar echter niets van kwam, doordat veel kapiteins meer voordeel zagen in de kaapvaart. De Fiennes trok zich daarom terug en werd opgevolgd door Willem van der Marck, bekend als heer van Lumey.

De Geuzenopstand[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie Geuzenopstand voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Ondertussen wilde Elizabeth de relaties met Spanje verbeteren en verdreef de geuzen uit de Engelse havens. Eén van de gevolgen was de inname van Den Briel op 1 april 1572, door de watergeuzen onder aanvoering van Bloys van Treslong door de Noordpoort. Het wordt wel gezien als het begin van de opstand in de Nederlanden, maar voor Alva was het verlies van Vlissingen op 6 april schokkender. Vanaf hier maakten de bosgeuzen zich los van de watergeuzen; onder leiding van Jacob Blommaert trokken zij door Vlaanderen en veroverden Oudenaarde op 7 september.

Ondertussen verbreidde de opstand zich over de gewesten Holland en Zeeland, met uitzondering van de steden Middelburg, Amsterdam en Goes. Bovendien kregen de geuzen steun van Willem van Oranje, die zijn tweede invasie begon vanuit de oostelijke Nederlanden.

In juni 1572 sloot Enkhuizen zich aan bij de opstandelingen. De gewesten Holland en Zeeland en de Gelderse steden Zaltbommel en Buren sloten de Unie van Dordrecht.

Doordat Den Briel, Vlissingen en Enkhuizen zich bij de opstand hadden aangesloten, hadden de geuzen de controle over de handelsroutes. Een ander gevolg was dat deze watergeuzen niet meer hoefden rond te zwerven. Ze vielen nu onder de magistraten van deze steden, die ook zorgden voor de financiering van de opstand. Op de eerste vrije vergadering van de Staten van Holland werd besloten alle commissiebrieven in te trekken. Ook probeerde men zich te ontdoen van de ongedisciplineerde elementen die de opstand schade berokkenden. Op grote schaal werden namelijk katholieke burgers en geestelijken vermoord en kloosters geplunderd. Willem van Oranje ontsloeg van Lumey voor de moord op de Martelaren van Gorcum. Van een opstand door het gewone volk was echter geen sprake.

Latere jaren[bewerken]

De Slag op de Zuiderzee werd aangevoerd door Cornelis Dirkszoon, burgemeester van Monnickendam. Al op 11 oktober 1573 werd de Spaanse admiraal Bossu gevangengenomen.

Bij het ontzet van Alkmaar en Leiden waren de watergeuzen van vitaal belang. Op 29 januari 1574 versloegen de geuzen de Spaanse vloot op de Westerschelde in de Slag bij Reimerswaal, op 19 februari werd Middelburg door geuzen veroverd.

De betekenis van de watergeuzen tijdens de eerste jaren van de Tachtigjarige Oorlog kan moeilijk worden overschat. Dankzij de inname van Den Briel en de daaropvolgende Geuzenopstand wisten zij de Staatse partij vaste grond te bieden in de strijd tegen de Spanjaarden, waar Willem van Oranje ondanks zijn eigen inzet niet in was geslaagd.

Namen van (Water)geuzen[bewerken]

Zie ook[bewerken]

Externe links[bewerken]

Bronnen, noten en/of referenties

  • Asaert, G., Beylen, J. van, Jansen, H.P.H. et al (1976): Maritieme geschiedenis der Nederlanden 1, De Boer Maritiem, Bussum.

#####################################################


#####################################################

 

One thought on “Oranje Republikeinse Piraten

  1. Pingback: Kandidaatstelling Kiesraad | Erwin Lensink Vrij

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>