Verkiezingsprogramma Lijst 12 Nijmegen

Even vragen aan … Erwin Lensink
door Sander Janssen op 28 februari, 2014

Post image for Even vragen aan … Erwin Lensink Erwin Lensink doet bij de komende gemeenteraadsverkiezingen onder de naam van de Piratenpartij mee in Nijmegen. Hij is nog altijd lid van de partij. Naast ‘piratenstandpunten’ als privacybescherming en een open overheid, wil Lensink ook ‘grotere’ zaken onder de aandacht brengen.
Waarom doe je eigenlijk in Nijmegen mee? Je komt er niet vandaan.
“Nijmegen is de grootste stad van Gelderland en ook een studentenstad. Dat vind ik interessant. Het ligt een beetje tussen Brabant en de Achterhoek, twee gebieden waar ik me thuis voel.”
Maar wat wil je dan veranderen in de stad?
“Ik wil zaken aan de orde brengen waar traditionele media niet over berichten. Dat doe ik door het hele land.”
Welke zaken?
“Media berichten nauwelijks over bijvoorbeeld de Bilderbergconferenties. Alle mensen met een beetje macht komen daar samen. Met als kopstukken Rockefeller en Rothschild. Rothschild heeft minimaal twee miljard en zijn familie bezit banken in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, maar hij komt niet voor op de lijst van rijkste mensen van Forbes. Dat is toch vreemd?”
ErwininDenHaagprotesterenMaar waarom wordt er dan niet over bericht?
“Media als de NOS en het ANP zijn op de een of andere manier niet onafhankelijk. Ik weet niet hoe. Afgelopen week kwam in het nieuws dat Rothschild de beursgang van ABN-Amro voor gaat bereiden. Daar is ook maar weinig over bericht en dat is schandalig. Alsof er mensen zijn die niet willen dat het naar buiten komt. Daar moet naar gekeken worden. Maar media vinden mij als waxinelichthoudergooier blijkbaar belangrijker.”
Zijn er ook Nederlandse politici die hier een rol in spelen?
“Dat valt mee. Misschien een paar van de VVD. Rutte en Pechtold komen wel eens bij de Bilderbergconferentie, maar die hebben daar niks te vertellen. Ze hebben geen bankaandelen.”
Banken hebben dus veel macht?
“We moeten onze banken zo snel mogelijk nationaliseren om ze uit de handen van Rothschild te houden. Die willen het liefst alle banken in de wereld bezitten. Het is alleen moeilijk voor te stellen. Als je kijkt naar de gemeente Nijmegen. Daar zijn de uitgaven 800 miljoen en daarvan gaat 65 miljoen rechtstreeks naar de banken, die daar hun bonussen van betalen. Dat is bizar. Daarop moeten we bezuinigen.”

INFORMATIE BRONNEN:
1. http://www.youtube.com/watch?v=w5UOZP78O-Q
2. http://www.youtube.com/watch?v=RelHkj–reU
3. http://www.youtube.com/watch?v=K1YDKOOQcSA

MEER INFO:
1. http://www.youtube.com/watch?v=RZ0mjQFhu7U
2. http://www.youtube.com/watch?v=khc59VCTkcI
3. http://www.youtube.com/watch?v=h4e5Lz0n8zo
4. http://www.youtube.com/watch?v=Ji_XbkLu7Pw
5. http://www.youtube.com/watch?v=Txz59O_C1Ck
6. http://www.youtube.com/watch?v=bDEjMCyljE4
7. http://www.youtube.com/watch?v=rrJjpTCbxyo
8. http://www.youtube.com/watch?v=6sCioKnpHdY
9. http://www.youtube.com/watch?v=Rnbyxg4ibDI
10. http://www.youtube.com/watch?v=OfBGfDX8aTU

Even vragen aan … Erwin Lensink

Erwin Lensink doet bij de komende gemeenteraadsverkiezingen onder de naam van de Piratenpartij mee in Nijmegen. Hij is nog altijd lid van de partij. Naast ‘piratenstandpunten’ als privacybescherming en een open overheid, wil Lensink ook grotere zaken onder de aandacht brengen.

Waarom doe je eigenlijk in Nijmegen mee? Je komt er niet vandaan. “Nijmegen is de grootste stad van Gelderland en ook een studentenstad. Dat vind ik interessant. Het ligt een beetje tussen Brabant en de Achterhoek, twee gebieden waar ik graag kom.”

Maar wat wil je dan veranderen in de stad? “Ik wil zaken aan de orde brengen waar bijvoorbeeld traditionele media niet over berichten. Dat doe ik door het hele land.”

Welke zaken? “Media berichten nauwelijks over bijvoorbeeld de Bilderbergconferenties. Alle mensen met een beetje macht komen daar samen. Met als kopstukken Rockefeller en Rothschild. Rothschild heeft minimaal twee miljard en zijn familie bezit veel banken in Nederland, maar hij komt niet voor op de lijst van rijkste mensen van Forbes. Dat is toch raar?”

Maar waarom wordt er dan niet over bericht? Media als de NOS en het ANP zijn op de een of andere manier niet onafhankelijk. Ik weet niet hoe. Afgelopen week kwam in het nieuws dat Rothschild de beursgang van ABN-Amro voor gaat bereiden. Daar is ook maar weinig over bericht en dat is schandalig. Alsof er mensen zijn die niet willen dat het naar buiten komt. Daar moet naar gekeken worden. Maar media vinden mij als waxinelichthoudergooier blijkbaar belangrijker.”

Zijn er ook Nederlandse politici die hier een rol in spelen? “Dat valt mee. Misschien een paar van de VVD. Rutte en Pechtold komen wel eens bij de Bilderbergconferentie, maar die hebben daar niks te vertellen. Ze hebben geen bankaandelen.”

Banken hebben dus veel macht? “We moeten onze banken zo snel mogelijk nationaliseren om ze uit de handen van Rothschild te houden. Die bezitten bijna alle banken in de wereld. Het is alleen moeilijk voor te stellen. Als je kijkt naar de gemeente Nijmegen. Daar zijn de uitgaven 800 miljoen en daarvan gaat 65 miljoen rechtstreeks naar de banken, die daar hun bonussen van betalen. Dat is bizar. Daarop moeten we bezuinigen.”

PROGRAMMA
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN NIJMEGEN 2014
PROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN NIJMEGEN 2014 PIRATENPARTIJ

PROGRAMMA
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
NIJMEGEN 2014 PIRATENPARTIJ

VOORWOORD

“De Piratenpartij, wat is dat voor rare naam?” is een vaak gehoorde opmerking. Maar het is eigenlijk een hele toepasselijke naam. Het is een geuzennaam. Het stempel ‘piraat’ wordt namelijk altijd gedrukt op een groep die ingaat tegen monopolisering op een terrein waar nog geen gepaste wetgeving bestaat. De Piratenpartij is een partij die het huidige politieke klimaat wil veranderen. De Piratenpartij wil internationaal dat de overheid transparanter wordt. Hierbij moet de burger meer en eerder betrekken bij de besluitvorming, zonder dat dit ten koste gaat van de slagvaardigheid. Dit partijprogramma is opgesteld via informatie van de landelijke Piratenpartij en de afdelingen van de Piratenpartij in Groningen, Amsterdam, Zwolle, Nijmegen en Binnenmaas. Dit heeft een verkiezingsprogramma opgeleverd, gebaseerd op het landelijke en internationale programma van de Piratenpartij met onderwerpen die voor de inwoners van de gemeente Nijmegen, de provincie Gelderland en de Nederlanders belangrijk is.

Via de in de bekende beroepsprocedure bij de Raad van State door de landelijke Piratenpartij, hetgeen beschouwd wordt als een publiciteitsstunt is er al het nodige bekend geworden over deelname van Lijst 12 onder de vlag van de Piratenpartij in de gemeente Nijmegen. De keuze voor de grootste studentenstad in Gelderland en het “Havana aan de Waal” is een bewuste politieke keuze geweest en alleen deelname aan de verkiezingen voor de gemeenteraad van Nijmegen wordt al als winst ervaren. Ook de keuze om onder de vlag van de Piratenpartij met slechts één deelnemer mee te dingen naar 1 van de 39 raadszetels is een politiek bewust overwogen strategie en keuze! Op deze wijze kan er slechts één persoon verantwoordelijk worden gehouden voor het mogelijke falen (of succes) van de verkiezingscampagne en zijn er geen eventuele andere gedupeerden, als andere (al dan niet politieke) partijen of derden de deelname via Lijst 12 op één of andere wijze trachten te saboteren, zoals bij het beroep bij de Raad van State reeds is geprobeerd te doen.

Uit protest tegen de hedendaagse deplorabele staat van de Nederlandse “rechtstaat” (overigens naar mijn bescheiden mening en opinie, al sinds de invoering van het Koninkrijk der Nederlanden in 1813 / 1815 door absoluut soeverein vorst Willem I) zonder bijvoorbeeld een dubbele waarborging met jury-rechtspraak, zoals in de meeste andere Westerse en Europese landen, zal er voorlopig niet worden deel genomen aan de geplande debatten. Wellicht dat dit besluit op een later moment nog wordt heroverwogen.

Echter het feit, dat ondergetekende circa zes jaar via gang stalking praktijken door (lieden binnen) politie, justitie, psychiatrie, overheidsinstanties en andere derden is belaagd en gedupeerd, is voldoende reden voor deze gedeeltelijke protestdeelname. Ook het feit dat de Nederlandse pers en media klakkeloos vanaf 21 september 2010 (Prinsjesdag) allerlei laster en smaad hebben gepubliceerd en nimmer hebben recht gezet via rectificaties is een tweede legitieme grond voor dit protest. Een ander feit om niet deel te nemen voorlopig aan debatten in Nijmegen is het argument, dat de (landelijke) politieke partijen slechts weinig geprotesteerd lijken te hebben tegen de extreem lange voornamelijk valse politieke gevangenschap(pen) van ondergetekende en ook vrij weinig actie lijken te ondernemen in andere schandalen, als de zaken rondom Edwin de Roy van Zuijdewijn, de politieke gevangenschap van Micha Kat (deels oneerlijk en onrechtvaardig, zie www.klokkenluideronline.is), de oneerlijke wijze van (straf)procesvoering in zijn algemeenheid in Nederland, de wijze van omgaan met Klokkenluiders in Nederland, de zaak rondom het pedonetwerk van Joris Demmink (www.demminkdoofpot.nl) en ook de zeer dubieuze Chipshol affaire in relatie tot de rechters Kalbfleisch en Westenberg (familie Poot), die de vraag rechtvaardigen of Nederland wel een “democratische rechtstaat” is op dit moment…

Erwin Lensink,
Lijsttrekker Piratenpartij Nijmegen.

KERNPUNTEN

De kernpunten van de Piratenpartij zijn gericht op burgerschap en privacy, een transparante overheid en het hervormen van het stelsel van patenten, octrooi- en auteurswetgeving.

In Nijmegen willen wij:
- actief burgerschap en ondernemerschap stimuleren
- een aantrekkelijke en innovatieve stad zijn
- een transparante overheid die in dienst is van haar burgers
- stimuleren van duurzame initiatieven op lokaal niveau die bijdragen aan een groene economie en samenwerking tussen bewoners, via decentralisatie en een circulaire economie

DEELNAME ONDER VOORBEHOUD EN DEELS ALS PROTEST

De deelname van Erwin Lensink als Klokkenluider onder de vlag van de Piratenpartij moet onder voorbehoud van een aantal randvoorwaarden bezien worden. Ten eerste wordt de deelname al als een succes ervaren, zelfs al zouden er geen stemmen worden behaald of geen zetel worden bemachtigd. De verkiezingsdeelname wordt persoonlijk dan ook gezien als rehabilitatie en een verkiezingsstunt, zoals de procedure bij de Raad van State door de landelijke Piratenpartij wordt ervaren als een publiciteitsstunt van (bepaalde leden) van de Piratenpartij.
Recentelijk zijn echter wel een aantal nieuwe zaken bekend geworden na de kandidaatstelling op 3 februari 2014. De belangrijkste zaak is dat alle nieuwe 39 gemeenteraadsleden in de gemeente Nijmegen zullen moeten wonen. Dit is verplicht direct in de week na de verkiezingsuitslag en voor de inschrijving in de GBA – administratie van de gemeente Nijmegen is er hiervoor geen ontheffing mogelijk, zoals wel bij wethouders het geval is, als de bekende wethouder Kok, die in de gemeente Aalten woonachtig is, maar zowel wethouder is geweest in de gemeente Winterswijk, als in de laatste termijn in de gemeente Arnhem.

Desondanks is er wel voor gekozen en wordt er ook van alles aan gedaan om inderdaad woonruimte en een inschrijving in de GBA – administratie van de gemeente Nijmegen te verkrijgen, al hoewel het hiervoor erg kort dag is. Echter heeft deze kandidaat – gemeenteraadslid al voor hetere vuren gestaan, dus wat dit betreft is het al een enorme verkiezingsstunt om op deze korte termijn (deels uit protest) deel te nemen om ook aandacht te vragen, inzake belangrijke kwesties rondom het disfunctioneren van politie (Oost) Nederland, justitie (onder andere via www.demminkdoofpot.nl) en vooral ook de rol van de belangrijkste leden van de Stichting Bilderberg Meetings bij de huidige banken- en kredietcrisis. Speciaal wil Lijst 12 en Erwin Lensink ook aandacht vragen voor de coup d`etat, die er feitelijk min of meer wordt gepleegd door organisaties als het hedgefund Blackrock en de Rothschild Bank, bij de aandelenverkoop of beursgang van systeembanken als de ABN AMRO BANK, DE ING GROEP en de SNS BANK, maar ook andere multinationals als SHELL, AEGON en AHOLD. Daarom is alleen deelname ook al een succes, zodat zoveel mogelijk burgers van de gemeente Nijmegen en Nederland hierover nader worden geïnformeerd, aangezien dit soort zaken grote invloed uitoefenen op het leven van burgers.

Verder is het zo, dat Erwin Lensink nog steeds valselijk straf rechterlijk wordt vervolgd in zaken rondom de Kroning van Willem-Alexander op 30 april 2013 en er is gebleken, dat er meineed of valse verklaringen zijn afgelegd, waarvoor de rechterlijke macht in Zutphen, Arnhem, Den Haag en ook de Hoge Raad der Nederlanden verantwoordelijk wordt gehouden, naast politie en justitie. Gebleken is ook dat de klachtencommissie van de Politie (Oost) Nederland al sinds in ieder geval 2009 volledig disfunctioneert. Tot en met de herindeling behoorde de taak van de Korpsbeheerder toe aan de Burgemeester van Apeldoorn, maar sinds de nieuwe herindeling is de nieuwe Korpsbeheerder Burgemeester Bruls van de gemeente Nijmegen. Derhalve heeft ondergetekende besloten, dat Korpsbeheerder Bruls of Burgemeester Bruls in één van zijn twee huidige functies verantwoordelijk is voor het disfunctioneren van politie, dan wel de huidige positie van de kandidaatstelling door Erwin Lensink en daarmee ook (bijna) volledig verantwoordelijk gesteld moet worden voor woonruimte in de gemeente Nijmegen, dan wel een GBA – inschrijving bij voldoende stemmen. Sinds 4 juli 2012 vrijgelaten uit het Huis van Bewaring in Grave heeft ondergetekende nu, medio februari 2014 nog niet meer dan een postadres, ondanks het hulpaanbod en de oriëntatie op woonruimte en inkomen al meer dan een half jaar via onder andere gemeente Winterswijk. Na het toespreken van de gemeenteraad van de gemeente Winterswijk is dan ook besloten om persoonlijke politieke activiteiten te gaan onderzoeken en te ontplooien via kandidaatstelling voor verkiezingen uit onvrede!

Voor alle inwoners van de gemeente Nijmegen heeft dit de volgende consequenties bij de verkiezingen. Lijst 12 en Erwin Lensink roepen bij deze op om in ieder geval met name de VVD en in mindere mate D`66, PVDA, ChristenUnie en SGP te bestraffen door hier niet op te stemmen, vanwege wanbeleid m.b.t. de banken- en kredietcrisis. Dit kunnen de inwoners van de gemeente Nijmegen doen door op Erwin Lensink en Lijst 12 te stemmen, maar ook door op één van de andere partijen te stemmen. De aanbevelingen van Lijst 12 betreft met name Lijst 4 (de SP), Lijst 10 (de Creatieve Partij Nijmegen 2.0) en Lijst 12 (OPA) en in het bijzonder Viola van Alphen (de nummer 13) van de Creatieve Partij Nijmegen 2.0, aangezien zij zich in het verleden en heden daadwerkelijk fanatiek heeft ingezet voor de Piratenpartij in Nederland en met name gemeente Nijmegen.
Viola van Alphen wordt door Lijst 12 dan ook gezien als beste alternatieve kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Nijmegen, mocht er geen tijdige GBA-inschrijving komen.  

LIJST 12 —- PIRATENPARTIJ —— “REPUBLIKEINSE PIRATEN”
De deelname van Lijst 12 onder vermelding van de vlag van de landelijke en internationale Piratenpartij (voorlopig verder aangeduid als “Republikeinse Piraten”) is voor de Gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Nijmegen op het laatste moment tot stand gekomen na grondig onderzoek of de deelname dus een realistische en goede optie was. Lijst 12 vraagt via deelname aan de Gemeenteraadsverkiezingen in de grootste studentenstad Nijmegen van Gelderland (de 10de grootste stad van Nederland), nadrukkelijk aandacht voor misstanden binnen het huidige functioneren van banken, politie, justitie, psychiatrie, overheid en aanverwante organisaties.

De kernwaarden voor deelname van Lijst 12 zijn dan ook de vrijheid van de burger, bescherming van de privacy en een open overheid. De landelijke en internationale Piratenpartij heeft als één van de politieke doelstellingen om op te komen voor Klokkenluiders. Vandaar dat de deelname via de lijsttrekker Erwin Lensink ook beschouwd moet worden, deels als een protestactie voor het opkomen van Klokkenluiders in Nederland, als ook een serieuze poging een raadszetel te behalen en aandacht te vragen voor zeer belangrijke (toekomstige) ontwikkelingen in Nijmegen, als ook in Nederland.

De belangrijkste speerpunten in het verkiezingsprogramma en vervolgens het beleid van Lijst 12 Piratenpartij / “Republikeinse Piraten” zullen drie hoofdzaken betreffen, namelijk:
1. DIRECTE DEMOCRATIE SYSTEEM IMPLEMENTEREN BIJ EEN GEMEENTERAADSZETEL
Mocht Erwin Lensink een raadszetel gaan behalen via de Gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Nijmegen, dan zal er binnen drie tot zes maanden een afgeleide van een direct democratie systeem ingevoerd worden. Op dit moment is men bij de Piratenpartij al bezig met de ontwikkeling van een Liquid Feedback Systeem en “Project Polly” om directe democratie voor de burgers van een gemeente, stad of land en binnen de Piratenpartij mogelijk te maken. Voor meer informatie wordt verwezen naar de volgende websites:
Website: http://polly-project.org/
Wikipedia: http://wiki.polly-project.org/
Aangezien het echter in de praktijk vrij moeilijk blijkt om vraagtechnisch en vooral ook een fraudebestendig direct democratiesysteem te ontwikkelen, is het “Project Polly” er nog niet in geslaagd dit systeem te vervolmaken. In de gemeente Nijmegen zal er dan ook bij een raadszetel voor gekozen worden een afgeleide systeem te proberen in te voeren en te gebruiken, namelijk een 40% – 20% – 40% direct democratie systeem. Binnen drie tot zes maanden zal Erwin Lensink er voor proberen te zorgen, dat er iedere maand een meeting wordt georganiseerd, waarbij de inwoners van de gemeente Nijmegen kunnen spreken met het kersverse nieuwe raadslid in de gemeente Nijmegen over belangrijke onderwerpen. Dit onder voorbehoud, dat er tijdig woonruimte (GBA) is geregeld.

Dit zal invloed hebben op 40% van de stemrechten, die doorgaans in handen blijven van het nieuwe raadslid. Verder zal er voor deze meeting gelegenheid zijn om (waarschijnlijk) via de post de standpunten, aangaande belangrijke thema`s en keuze onderwerpen maandelijks kenbaar te maken door de inwoners van de gemeente Nijmegen aan deze (relatief) democratisch ingevulde raadszetel. Deze resultaten zullen een directe democratie invloed hebben van de andere 40% van de raadszetel en de bedoeling is hierbij, dat via deze raadszetel de opinie van de inwoners van Nijmegen relatief goed gemeten zou kunnen worden en derhalve kenbaar gemaakt kunnen worden aan de gemeenteraad van de gemeente Nijmegen. Verder zal er een panel van deskundigen en / of inwoners van Nijmegen per onderwerp of thema worden benaderd, die het overige deel van de 20% van het stemdeel van de mogelijke raadszetel zullen gaan bepalen, zodat fraude bijna onmogelijk is en er een relatief direct democratie systeem zich zal ontwikkelen via deze raadszetel in de gemeente Nijmegen. Mochten er zich noodsituaties of actuele onderwerpen voor doen, dan beslist natuurlijk het gemeenteraadslid naar eer en geweten, als op persoonlijke titel, zonder ruggespraak of direct democratie systeem.
2. BESCHERMING VAN DE PRIVACY VAN DE BURGER
De bescherming van de privacy van de burger is een groot goed. Uit talrijke voorbeelden, alleen al uit alle zaken rondom kandidaat Erwin Lensink, maar ook van andere Klokkenluiders is duidelijk, dat ambtenaren van politie, justitie, psychiatrie en overheid vaak misbruik maken van hun bevoegdheden en mogelijkheden. Als iemand schade wil toe brengen expres, dan is zelfs het geven van voor- en achternaam al vaak teveel en kan er moedwillig schade toe worden gebracht. Veel Nederlanders leven nog met het waanidee, dat enkel “zware criminelen” mensen en burgers beschadigen en benadelen.

Echter de zaken rondom Edwin de Roy van Zuijdewijn en Erwin Lensink in Nederland, maar ook de zaken rondom Edward Snowden, Jullian Assange en Bradley Manning in een Westers land als de Verenigde Staten van Amerika laten volstrekt het tegenovergestelde beeld zien. Uit onderzoek is duidelijk geworden, dat ook veel ambtenaren binnen de overheid en met name politie, justitie en psychiatrie helaas gewantrouwd moeten worden. In ieder geval is er besloten om, mocht er een raadszetel behaald worden door Erwin Lensink in de gemeente Nijmegen om open te staan voor alle klachten rondom politiemedewerkers, maar ook allerlei klachten rondom de (jeugd)psychiatrie en de BOPZ-maatregel in de gemeente Nijmegen kritisch te analyseren, onderzoek te doen en vooral te voorkomen. Ook wordt er wellicht, daarbij gekeken naar de gehele provincie in deze.

Verder is de burgemeester van Nijmegen ook de korpsbeheerder, dus zullen deze klachten nadrukkelijk onder de aandacht gebracht moeten worden en vooral ook behoorlijk behandeld moeten worden, hetgeen thans absoluut niet het geval is, is de conclusie! Andere zaken, die de aandacht vereisen van de gemeenteraad in Nijmegen zijn het teveel aan camera`s, die de privacy van de burger schenden en geen nut of noodzaak hebben. Ook het besluit om bijstandsgerechtigden, die verdacht worden van bijstandsfraude te gaan filmen, gaat de Piratenpartij in zijn algemeenheid veel te ver en is een regelrechte en veels te grote inbreuk op de privacy van burgers, die het in het algemeen toch al moeilijk hebben, anders hadden ze namelijk doorgaans geen bijstandsuitkering.

Daarbij is de kans op misbruik door ambtenaren veel te groot en zou dit derhalve op een andere wijze opgelost moeten kunnen worden. In principe is hetzelfde het geval met het goedkope papieren BRENG-buskaartje, dat alleen daarom al behouden dient te worden in het openbaar vervoer. Ook hier kan digitale informatie misbruikt worden in de toekomst.

3. OPEN OVERHEID
De overheid is de machtigste organisatie in Nederland, die betaald wordt door de burgers van Nederland. Daarom moeten de burgers van Nederland en ook de gemeente Gelderland de overheid kunnen vertrouwen en vooral ook kunnen controleren. Dit kan alleen, als de overheid open is en alle belangrijke zaken bekend maakt en niet achter gesloten deuren houdt. Bij het behalen van een raadszetel zal Erwin Lensink hierin als een waakhond proberen op te treden, zodat er zo min mogelijk machtmisbruik kan plaats vinden door mensen en medewerkers binnen het overheidsapparaat of via de lobby club van een al dan niet bepaalde machtige elite, als bijvoorbeeld de Stichting Bilderberg Meetings of grote multinationals, verzekeringsmaatschappijen en de (systeem)banken.
STOP DE BANKIERS !!!
(BRON: WWW.STOPDEBANKIERS.NL)

Over een maand zijn er de gemeenteraadsverkiezingen. Nederland kan voor een politieke aardverschuiving zorgen door NIET te stemmen op de verantwoordelijken voor de afbraak van onze samenleving: PvdA, VVD, D66, CU en SGP.

Stem op partijen die wel oog hebben voor de MENS, en het geld minder belangrijk vinden. Kies voor partijen die niet bang zijn van Brussel en niet aanzetten tot haat zoals de PVV.
Stop met denken dat ‘We kunnen toch niets veranderen’, want op 19 maart kan je het verschil maken. Stel je eens voor dat de 5 regeringspartijen uit de gemeenten worden weggestemd. Wat denk je dat hiervan de gevolgen zullen zijn voor Rutte II in Den Haag? Juist.

Op 19 maart kan je als kiezer het onrecht rechtzetten en de verantwoordelijken een ongelofelijk pak slaag geven op hun meest kwetsbare punt. Verdrijf de regeringspartijen uit de gemeenteraden! Laat Rutte en vooral zijn VVD-kornuiten weten dat het genoeg is.

Nog even de 20 wandaden van Rutte II op een rij:

1. Iedere maand duizenden werklozen er bij.
2. De consument verliest vertrouwen in economie en pot op.
3. De zorg betaal je zelf of je valt terug op je netwerk anders crepeer je.
4. Mensen in bijstand onder regime van onderdrukking en intimidatie.
5. Gepensioneerden minder pensioen.
6. Geflipt controle – apparaat checkt uitkeringsgerechtigden en AOW´ers.
7. Privatisering ziektekosten: hoger eigen risico en minder verzekerd, en ziektekostenverzekeraars maken steeds meer winst.
8. Laagste inkomens er op achter uit.
9. Laagste inkomensbelastingtarief 37%!
10. Rijken worden rijker, maximaal belastingtarief 52%.

11. Honger neemt toe, meer dan 80.000 hongerige mensen bij de voedselbanken.
12. Armoede neemt toe, meer dan 1,2 miljoen mensen onder armoedegrens.
13. Rutte 2 aan de leiband van de EMU, staatsschuld en begrotingstekort zijn pijlers kabinetsbeleid. Dus nog meer bezuinigen.
14. Rutte 2 mist visie en ballen om NL uit de crisis te halen.
15. Door bezuinigingen geen geld voor kunst en cultuur.
16. Minder sociale woningbouw, hogere huren en minder geld bij corporaties.
17. Groeiende onzekerheid door opstapeling van bezuinigingsmaatregelen.
18. Klimaatregelen op de lange baan.
19. Meer dan 18 huisuitzettingen per dag.
20. Rutte2 eist tegenprestatie bij uitkeringen, strijdig met EVRM (mensenrechtenverdrag)

Uit de stadsbegroting van de Gemeente Nijmegen blijkt, dat alleen de Gemeente Nijmegen al circa € 65 miljoen (euro) per jaar kwijt is aan de grote systeembanken voor rente- en kapitaallasten, die bij een nationalisatie van de systeembanken, dus wellicht uitgespaard zouden kunnen worden. De noodzaak om ook op gemeentelijk en provinciaal niveau, nu al verzet te laten blijken aan de gevestigde politieke partijen en elitaire orde is er daarom nu al bij de Gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 en zeker tijdens de Europese verkiezingen later dit jaar. Ook wordt met een schuin oog gekeken naar andere verkiezingen, zoals voor de Provinciale Staten en de Tweede Kamerverkiezingen.

Het huidige kabinet heeft namelijk het voornemen kenbaar gemaakt om mogelijk in 2015 de ABN Amro Bank naar de beurs te brengen en voor een spotprijs te gaan verkopen en daarvoor is nu reeds de Rothschild Bank als adviseur door het Ministerie van Financiën aangesteld. Hetzelfde is op dit moment het geval bij het hedgefund Blackrock Inc., dat het afgelopen jaar gestart is vele Nederlandse beursgenoteerde bedrijven en multinationals op te kopen. Onder andere ex-ondernemer Erik de Vlieger en ex- beursjournalist Willem Middelkoop hebben hieromtrent al de nodige informatie en waarschuwingen gegeven. Het is echter een feit, dat de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, als ook andere Nederlandse autoriteiten liever Oost-Indisch doof blijven voor deze belangrijke informatie!

Het is verder de hoogste tijd, dat alle Europese landen en de autoriteiten eerst eens gaan kijken naar misbruik door de elite en machthebbers in de landen, zoals alle belangrijkste leden van de Stichting Bilderberg Meetings in 1954 opgericht door Prins Bernhard in opdracht van familieleden van de familie Rockefeller en de familie Rothschild in Oosterbeek, bij Arnhem, met de allereerste conferentie al daar. Het lijkt er namelijk heel sterk op, dat de huidige banken- en kredietcrisis niet per ongeluk is gestart, maar dat er gedeeltelijk een plan achter zit, van de belangrijkste topbankiers in steden als met name New York en London. Het is niet voor niets, dat de Occupy-Beweging hier in het verleden al aandacht voor vroeg via de “We are the 99%”…

Het is verder ook vreemd, dat zowel in Europa als de Verenigde Staten diverse Klokkenluiders hun vrijheid en leven niet zeker zijn, maar dat een pedofiel netwerk onder leiding van ex-Secretaris Generaal Joris Demmink van Justitie in Den Haag al een meer dan een tiental jaren de dienst lijkt uit te maken bij de Nederlandse politie en justitie.
INTRODUCTIE

De pijlers van de Piratenpartij zijn gebaseerd op principes die hun wortels vinden in het modern humanisme. Iedereen heeft dezelfde rechten, ongeacht afkomst. Iedereen heeft vrijheid om te geloven waar diegene in wil geloven, zij het religieus, opvattingen of politiek: iedereen zal gelijk behandeld worden. Iedereen heeft het recht op toegang, gebruik en verrijking van cultuur en kennis. De samenleving en overheid zal geen vooroordelen over iemand hebben. Ook kritisch denken is een belangrijk onderdeel van ons gedachtegoed.

De Piratenpartij Nijmegen staat voor een gemeente die er is voor haar burgers die onder haar verantwoordelijk¬heid vallen. Dit betekent dat iedereen de kans moet krijgen op een betekenisvol en zinvol leven. Het mag niet zo zijn dat je kansen verkeken zijn als je van het Werkbedrijf, politie of justitie het stempel “onbemiddelbaar” of “crimineel” krijgt. Wij willen dat iedereen die gemotiveerd is om bij te dragen en iets van zichzelf te maken een kans krijgt om dit te doen ongeacht zijn of haar (economische) achtergrond. Werkgelegenheid is een belangrijk middel om mensen vrijheid en onafhankelijkheid te geven. Dit betekent dat er een goed economisch klimaat moet zijn waarin ondernemers steun en hulp vinden bij de politiek en het ambtelijk apparaat. Een gemeente waarin regels vooral nuttig zijn en niet onnodig vooruitgang tegenwerken.

Ook onderwijs speelt een belangrijke rol in het creëren van onafhankelijke, goed geïnformeerde mensen die een plek kunnen vinden in de huidige arbeidsmarkt. Nederland moet omarmen dat we een kenniseconomie zijn en dat het ontwikkelingsniveau van onze burgers daarbij moet aansluiten. De Piratenpartij wil van Nijmegen een belangrijke onderwijsstad in Europa maken, hierbij past een goed en gebalanceerd huisvestingsbeleid voor stu¬denten. Wij willen dat het kennisniveau van onze ambtenaren aansluit bij de steeds veranderende omstandig¬heden. De grote veranderingen in de sociale zekerheid en de zorg zullen er voor zorgen dat gemeenten steeds meer taken van het rijk over moeten nemen zonder dat daar een toereikende financiële compensatie tegenover staat. Dit betekent dat we meer moeten doen met wat we nu hebben. De Piratenpartij wil de geldverspilling en de graaicultuur aanpakken om op deze wijze een efficiënter en meer menselijk systeem te creëren waarin niemand in de kou komt te staan. Dit start bij de geldcreatie door centrale banken en systeembanken te nationaliseren.

Privacy is in onze ogen een onschendbaar recht. Wij willen dan ook dat zaken als cameratoezicht en preven¬tief fouilleren niet langer toegestaan zijn. Wij vinden dat mensen pas criminelen zijn wanneer ze een misdaad begaan hebben. Dit betekent dat we mensen dus ook niet als crimineel behandelen totdat ze daadwerkelijk veroordeeld zijn, maar zelfs dan verdienen mensen een straf, die in verhouding moet staan tot hun daden of gepleegde delicten en de omstandigheden daaromtrent. Verder zal iedereen minimaal een tweede en derde kans moeten krijgen en een ieder zal zich daarbij zelfkritisch moeten afvragen, hoeveel fouten men in het verleden zelf niet heeft gemaakt. De Piratenpartij zal zich ook met man en macht inzetten om uw privacy te beschermen om op deze wijze de traditionele en natuurlijke vrijheden te beschermen en te waarborgen voor een ieder.
Wat is de Piratenpartij?

Waar staan wij voor?

De Piratenpartij staat voor een vrije informatie – samenleving waarin iedereen zich kan ontwikkelen en een betekenisvol en zinvol bestaan kan leiden. De Piratenpartij staat voor een transparante overheid en directe inspraak van haar burgers. De Piratenpartij staat voor rationeel beleid gebaseerd op onderzoek en logisch nadenken. De Piratenpartij gelooft in de kansen die deze tijd biedt en wil deze kansen grijpen!

Waar komen wij vandaan?

De Piratenbeweging is begonnen in Zweden waar mensen zich organiseerden om na te denken over een
mo¬derne invulling van auteursrecht, informatie-infrastructuur en digitale cultuur. Dit heeft geleid tot de oprichting van The Pirate Bay en de Internationele Piratenpartij; een politieke organisatie die in meer dan 40 landen actief deelneemt aan verkiezingen. De politieke successen van de Piratenpartij hebben geresulteerd in 2 zetels in het Europese Parlement, 4 zetels in nationale parlementen, 45 zetels in regionale parlementen en 211 gemeente¬raadszetels over de gehele wereld.

In 2010 en 2012 deed de Piratenpartij ook in Nederland mee aan de verkiezingen. Hoewel in de Tweede Kamer geen zetels werden behaald verdrievoudigde het aantal stemmers en ook het aantal leden groeit gestaag. De Piratenpartijen hebben een gezamenlijk internationaal programma, maar verder ook onafhankelijke nationale en lokale program¬ma’s gebaseerd op dezelfde idealen.

Piratenpartij en “Republikeinse Piraten” zijn geuzennamen die met trots uitgedragen worden. Door de tijden heen is het woord piraterij verbonden geweest met het doorbreken van monopolies. De zeehandel, de drukpers en de radio hebben allemaal een kin¬dertijd gehad met monopolies van grote bedrijven en overheden. En keer op keer hebben piratenbewegingen deze monopolies doorbroken en zo de zeehandel, de drukpers en de radio in het publieke domein gebracht. De horizon van onze tijd is het internet. Net als de open zee en de luchtgolven eerder zijn landsgrenzen onbe¬duidend en bestaat er nog geen goede wetgeving. Vrij verkeer van informatie biedt ongekende mogelijkheden. The Pirate Bay heeft ervoor gezorgd dat we media nu gratis kunnen delen, met succesvolle bedrijven als Spotify, iTunes en Netflix tot gevolg. Maar net als eerder ligt monopolisering op de loer. Grote bedrijven en overhe¬den kunnen informatie van het internet gebruiken om een zo gedetailleerd mogelijk beeld te krijgen van hun consumenten en bedreigen zo onze vrijheid. Het is de roeping van piraten om te waarborgen dat het internet een veilig én publiek domein blijft!

Hoe zijn wij georganiseerd?

De Piratenpartij gelooft in de kracht van mensen. Daarom is onze partij ‘bottom-up’ georganiseerd en worden onze ideeën gevoed door de leden en vrijwilligers zelf. Binnen onze organisatie zijn mensen vrij zich te bewe-gen en zich bezig te houden met dat wat hen interesseert. Niet op iedereen past een éénduidige functie, en dat hoeft ook niet.

De Piratenpartij is dé democratische partij. We zijn een partij van vrijwilligers met allemaal onze eigen krach¬ten en zwaktes. Een partij waarin elke actie en elk project door de leden zelf wordt opgezet. Een partij waarin veel wordt gediscussieerd over grote onderwerpen. Over principes en idealen, de maatschappij waar we voor strijden. De politiek zou een vertegenwoordiging van de bevolking moeten zijn, de Piratenpartij ís haar leden. Dit staat garant voor allerlei invalshoeken, een allegaar van kennis, en een verscheidenheid van karakters. Zoals het hoort in een partij die staat voor de ontplooiing van het individu en de vrijheid van meningsuiting. In de Piratenpartij telt elke stem en wordt iedereen gehoord. En aan het einde van de dag hakken we samen, demo¬cratisch, de knopen door.
De oude partijen kennen een spinnenweb van belangen en een stroperige organisatie. Dit beperkt niet alleen de invloed van gewone burgers maar ook de slagkracht van die partijen. De Piratenpartij is een jonge partij, met veel nieuwe aanwas die gelooft in de kracht van directe democratie. Er zijn zo min mogelijk drempels tussen onze leden en onze besluiten: Daar zit onze kracht!
E-democratie

Bij een democratische partij is het van belang dat de gekozen volksvertegenwoordigers de leden vertegen-woordigen in de besluitvorming die plaatsvindt. In een democratische partij moeten leden direct voorstellen kunnen doen en het moet mogelijk zijn snel en efficiënt te peilen wat de achterban vindt van een bepaald voorstel. Deze basisprincipes van een democratische partij zijn bij de huidige politieke partijen een moeizaam proces.

Ideale voorstellen zijn enerzijds gemaakt met alle beschikbare kennis en expertise en hebben anderzijds een breed draagvlak onder de bevolking. In theorie geeft het internet uitstekende instrumenten aan beide zijden om hierin te voorzien. Mensen met expertise op een bepaald gebied kunnen relatief gemakkelijk gevonden en samengebracht worden om een kwalitatief hoogstaand voorstel of beleidsplan vorm te geven. Tegelijkertijd is het mogelijk om in een kort tijdsbestek te peilen wat het draagvlak van zo’n voorstel of beleidsplan is.
De alledaagse praktijk is tot nu toe nog minder ontwikkeld. De Piratenpartij evalueert op dit moment verschillende e-democratie platformen. In dit systeem komt besluitvorming tot stand door directe democratie of het vrijwillig overdragen van je stem.

Het is natuurlijk goed mogelijk dat een lid van mening is dat hij of zij niet genoeg kennis bezit over een bepaald thema of dat een ander lid beter is in het beargumenteren van een gedeeld standpunt. Het is dan mogelijk om als lid je stem per thema of per voorstel over te dragen aan een ander lid. De kans op een corrupte besluitvorming neemt op deze manier aanmerkelijk af; het gehele proces is transparant.
De e-democratie software is enorm in ontwikkeling. De partij werkt ook actief mee aan de ontwikkeling van een nieuwe generatie van deze software. Dit systeem heet “Polly”.
PROGRAMMA

BESTUUR EN BURGER

Inspraak
De burgers weten het beste wat zij met hun stad willen. De Piratenpartij vindt het daarom belangrijk dat bij ieder idee burgers betrokken worden in een zo vroeg mogelijk stadium. Het internet is hiervoor een fantastisch aanvullend middel, omdat vanaf iedere locatie, op ieder moment, burgers deel kunnen nemen aan het proces. De inspraak van burgers moet niet beperkt worden tot prestigeprojecten, juist wat in hun eigen achtertuin gebeurt is belangrijk.

Gemeentelijke projecten

Wij zijn voor een open en transparante ontwikkeling en aanbesteding van projecten. Wanneer de gemeente een project voorstelt aan de bevolking moet er eerst voldoende draagkracht zijn voordat er begonnen mag worden.

Transparante overheid

De Piratenpartij wil een transparante overheid. Initiatieven die er op dit gebied al zijn, zoals het Open Data portaal, moeten snel verder ontwikkeld worden en er moet meer bekendheid aan worden gegeven, zodat mensen er ook meer gebruik van gaan maken.

Burgers hebben het recht alles wat de overheid doet op te vragen en in te zien. Dit recht op inzage is geregeld in de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB), maar in de praktijk functioneert deze wet ingewikkeld, traag en moeizaam. Omdat gegevens van de overheid in de grond toebehoren aan burgers, en burgers op dit moment niet bij deze informatie kunnen, moet de gemeente regelen dat alle overheidsdocumenten helder te bekijken zijn. De door veel burgers gewantrouwde politiek heeft veel terug te winnen met werkelijke openheid en toegankelijkheid.
Alle maatsoftware die de gemeente laat maken moeten via open source licensie geregeld worden, bij voorkeur ook de software die tot nu toe gemaakt is.

Daarnaast wil de Piratenpartij dat er een hack- omgeving wordt ingericht om gemeentelijke sites te laten hacken. Mensen die lekken vinden worden daarvoor beloond.

Digitale toegankelijkheid

Steeds meer overheidsdiensten worden gedigitaliseerd. Afspraken op het gemeentehuis gaan in enkele gemeenten al via de website, net als het inzien van de afhaalwijzer en het aanvragen van een uitkering. Er zijn echter veel burgers die om uiteenlopende redenen moeite hebben met het gebruiken van deze online diensten. Bijvoorbeeld omdat zij slechtziend of slechthorend zijn (waaronder veel ouderen), een motorische beperking hebben en geen muis kunnen gebruiken, of moeite hebben met lange teksten door dyslexie of laaggeletterdheid. Veel van deze obstakels in het gebruik van diensten zijn weg te nemen door bij het ontwikkelen van websites en apps rekening te houden met de Webrichtlijnen. De gemeente Nijmegen zou volgens de Piratenpartij deze richtlijnen beter moeten gaan toepassen op haar websites.

Gebruik van de Webrichtlijnen is verplicht voor gemeenten, waterschappen, provincies en organisaties van de rijksoverheid die vallen onder zogenoemde ministeriële verantwoordelijkheid. Voor de Webrichtlijnen geldt het ‘pas toe of leg uit’-regime’. Dit komt er op neer dat wanneer een overheid bepaalde richtlijnen niet (voldoende) toepast, zij op transparante wijze moet uitleggen welke – zwaarwegende – redenen hier aan ten grondslag lig-gen en hoe en wanneer zij van plan is deze toegankelijkheidsproblemen op te lossen. Ook moet er een heldere manier zijn voor burgers om klachten hierover in te dienen bij de gemeente.

Overheid op formaat

De gemeente Nijmegen moet haar taken goed kunnen uitvoeren. Er moet kritisch gekeken worden naar de taken en regelgeving die door de gemeente uitgevoerd worden. De ervaring van de laatste jaren is, dat als er minder ambtenaren zijn en het werk blijft hetzelfde, er mensen van bedrijven worden ingehuurd om hetzelfde werk te doen. Deze externe inhuur is wel 2 à 3 keer zo duur. Het is een besparing op papier die in de praktijk veel geld kost. De rijksoverheid heeft besloten om diverse taken (zoals jeugdzorg) bij de gemeenten neer te leggen en tegelijk het budget te verkleinen. Hierdoor zal het aantal gemeenteambtenaren toenemen. Een kreet als “minder ambtenaren” is dan ook waarschijnlijk niet realistisch.

LEEFBAARHEID

Afschaffen hondenbelasting
De hondenbelasting zal geschrapt moeten worden. Het is een regel die ongelijkheid met zich meebrengt, om-dat andere huisdierenbezitters niet belast worden. Het opnemen van een huisdierenbelasting is geen wettelijk middel, daarnaast worden de belastingen ook gebruikt voor andere doeleinden. Het kan ook anders: bijvoorbeeld de onlangs ingevoerde hondenpoep opruimplicht. De Piratenpartij vindt dat bij deze maatregelen steeds kritisch gekeken moet worden naar wat de effecten van een maatregel zijn en of zij wel het gewenste effect bereiken. De gemeente heeft een faciliterende rol in de beperkende maatregelen die zij treft, bijvoorbeeld door het beschikbaar maken van hondenpoepzakjes en het plaatsen van prullenbakken zodat je de hondenpoepzakjes ook ergens kwijt kan.

Drugsbeleid
De leidraad moet ook in drugsbeleid persoonlijke vrijheid zijn. Volwassen zijn over het algemeen uitstekend in staat om zelf te beslissen of ze al dan niet plantjes, pillen en poeders willen consumeren. Ook mogen mensen wat ons betreft zelf beslissen of ze plantjes willen kweken, of dat nou om tomaten of cannabis gaat. Wat ons betreft worden er dus geen kostbare manuren verspild door ‘onze dienders tot drugshonden te transformeren’. De politie kan beter op boeven dan op plantjes jagen. De afgelopen honderd jaar hebben aangetoond dat het een illusie is dat overheden de productie, handel of consumptie van drugs kunnen inperken door gigantische bedragen te investeren in repressief beleid. Een veilig drugsbeleid voeren is daarbij dus veel belangrijker!

Coffeeshopbeleid
In het jaar 2008 is afgesproken dat alle gemeenten in 2011 voor coffeeshops een afstand -criterium van minimaal 250 meter tot scholen hanteren óf andere drempelverhogende maatregelen treffen. Dit is een onzinnig plan. Scholieren zijn over het algemeen nog geen 18 jaren oud en mogen dus helemaal geen coffeeshop in. Voor zover ze dit toch lukt is het een illusie te denken dat ze niet willen fietsen voor een coffeeshop die ietsje verder weg is. Eerdere experimenten met het afstandscriterium hebben totaal geen effecten opgeleverd, en de gemeente Nijmegen zou het afstandscriterium dan ook moeten boycotten.

Door coffeeshops te sluiten neemt het gebruik van cannabis niet af. Als coffeeshops sluiten zullen de coffeeshops, die overblijven dus moeten groeien om de vraag op te kunnen vangen. Grote coffeeshops zijn aantrekkelijker voor georganiseerde criminaliteit en lopen een groter risico overlast te veroorzaken. Dit is een onwenselijke situatie, die voorkomen kan worden door niet in grote getale coffeeshops te sluiten die geen overlast veroorzaken. Het huidige coffeeshopbeleid is hypocriet. We gedogen de verkoop aan de voordeur en weten dat daar aanvoer aan de achterdeur voor nodig is. We dwingen coffeeshophouders hierdoor zaken te doen met ‘criminelen’. Dit kan men voorkomen door de kweek van en handel in cannabis te reguleren. Op dit moment werken vijfentwintig burgemeesters aan een manifest om de legalisering van wietteelt mogelijk te maken. Ook moeten verschillende lokale initiatieven om cannabisteelt plaatselijk te reguleren worden ondersteund.

Cannabis social clubs
Van de verschillende modellen om cannabisteelt te reguleren past het “cannabis social club” model het beste bij onze filosofie. In een “cannabis social club” legt een groep mensen die cannabis gebruikt geld in en vormt samen een coöperatie. Er worden mensen aangesteld om een tuin met cannabisplanten te onderhouden die hier op basis van hun inleg een hoeveelheid cannabis voor terugkrijgen. Het “cannabis social club” model is begonnen in Spanje en heeft daar geleid tot bezuinigingen bij de overheid en verantwoordelijke wietteelt waarbij wietgebruikers elkaar kunnen voorlichten over manieren om veilig wiet te verbouwen. Door het grote succes in Spanje krijgt het “cannabis social club” model in steeds meer landen navolging.

Testen, voorlichting, hulpverlening
Drugsgebruik is over het algemeen niet problematisch. Wanneer dit wel zo is moet hier op een menselijke manier mee worden omgegaan. Het afgelopen jaar hebben zich enkele incidenten voorgedaan waarbij jonge-ren het slachtoffer zijn geworden van pillen die als XTC werden verkocht, maar waar een andere stof, of meer werkzame stof dan gewoonlijk in bleek te zitten. Drugstesten in combinatie met goede voorlichting kunnen risico’s verminderen en incidenten voorkomen.

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Inzet hulpdiensten

Politie-inzet moet verantwoord worden aan de burgers en aan de politieke partijen, en dit moet voor alle agenten gelden. Er moet toege¬werkt worden naar een systeem waarin de inwoners of politieke partijen van de stad meebepalen waar de focus van de politie ligt. De Piratenpartij wil ook de inzet van de andere hulpdiensten inzichtelijk maken, omdat dit bijdraagt aan het vergroten van het respect en de betrokkenheid voor deze diensten. Daarnaast zorgt het voor een lagere machtscorruptie. Kwaliteit en effectiviteit moeten altijd voorrang krijgen op bonnenquota en dat soort targets. Wanneer een agent vindt dat hij met een waarschuwing meer bereikt dan met het uitschrijven van een boete, dan moet de agent hierin soms zijn eigen keuze kunnen maken. Van de andere zijde, moet er ook een betere controle komen op de politie agenten en klachten van burgers over politie optreden dienen heel serieus behandeld te worden, evenals aanklachten van burgers bij de politie. Dit is op dit moment te vaak niet het geval. Uit eigen ervaringen is bekend, hoeveel terechte klachten over disfunctioneren van hulpdiensten als politie en psychiatrie worden genegeerd door de autoriteiten en bij het verkrijgen van een raadszetel in de gemeente Nijmegen zal er extra toezicht komen op de Korpsbeheerder, Burgemeester Bruls en ook kunnen klachten kenbaar worden gemaakt bij het raadslid.

Cameratoezicht

Cameratoezicht is een grote inbreuk op de privacy. Met de steeds toenemende mogelijkheden op het gebied van stem- en gezichtsherkenning is het nu al mogelijk om een gezicht op een camera te koppelen aan de vele overheidsdatabases. Wij vinden dat cameratoezicht alleen op plekken kan waar conventioneel toezicht niet toereikend is. Ook willen wij dat beelden niet oneindig worden opgeslagen. Alleen wanneer de beelden een strafbaar feit bevatten en laten zien, mogen ze in het belang van onderzoek en een behoorlijke rechtsgang langer bewaard worden. Het gebruik van camera’s om zonder verdenking vast te leggen welke burgers allemaal waar langs lopen of rijden moet zo snel mogelijk stoppen, bijvoorbeeld over de Waalbrug. De Piratenpartij zal zich inzetten om de wildgroei aan camera’s te stoppen en terug te draaien. Het recente voorstel van de Gemeenteraad Nijmegen om via camera`s mogelijk bijstandsfraude op te sporen wordt afgewezen door de Piratenpartij en de Piratenpartij zal zich inzetten om dit terug te draaien en kritisch te benaderen. Natuurlijk betekent dit niet, dat de Piratenpartij voor bijstandsfraude is, maar moet dit op andere wijze, zo mogelijk gecontroleerd gaan worden. Het camera toezicht moet zowel in de gemeente en het centrum van Nijmegen, zeker niet uitgebreid worden en het liefst zelfs verminderd, op plekken waar cameratoezicht overbodig is.

Preventief fouilleren

Fouilleren in de openbare ruimte is verboden tenzij personen concreet verdacht worden van het plegen van een strafbaar feit of wanneer de rechter, afgaande op een veiligheidsanalyse, een locatie en tijd heeft aangewezen waarop iedereen preventief gefouilleerd moet kunnen worden. Fouilleren is een aantasting van de menselijke integriteit en privacy, die niet zonder zeer zwaarwegende redenen mag worden toegestaan (Rhee 2012). Een rechter kan het, op basis van een veiligheidsanalyse, noodzakelijk achten dat er preventief gefouilleerd wordt en daar toestemming voor geven. (Woltering 2004)

Identificatieplicht

Mensen hebben het recht om zonder identiteitsbewijs over straat te gaan. Identificatieplicht is enkel van toepassing op personen die concreet verdacht worden van een strafbaar feit. Zij moeten zich enkel identificeren na toetsing van de verdenking door een (hulp)officier van justitie. Het recht om anoniem over straat te gaan is van essentieel belang voor een rechtstaat. Het maakt de openbare ruimte, waarin burgers elkaar kunnen ontmoeten, vrij. Wanneer de overheid, zonder een direct tot de persoon herleidbare aanleiding, identificatie mag eisen, komt het recht op vrije vergadering in het geding. (Holvast en Mosshamer 1993, Böcker 2002) Wanneer iemand verdacht wordt van een strafbaar feit mag de politie om identificatie vragen. Wanneer er sprake is van een door de rechter aangewezen tijdelijk risicogebied, mag iemand die zich niet wil of kan identificeren de toegang tot dat gebied ontzegd worden. Er moet dan ter plekke een juridische toetsing op redelijkheid en billijkheid mogelijk zijn.

Sociaal recht

Sociaal zijn is een recht, en moet niet ten koste gaan van je privacy. Ook niet ten aanzien van de overheid. Het recht op privacy geldt ook op sociale netwerken. Dit houdt in dat overheidsdiensten geen koppelingen dienen te maken met gegevens op sociale netwerken die daar niet met die intentie geplaatst zijn (Aalberts en Kreijveld 2011).
PRIVACY

Vertrouwelijke gegevens moeten veiliger worden opgeslagen en zorgvuldiger worden gebruikt .
Vertrouwelijke informatie bestaat en moet blijven bestaan. Omdat via het internet informatie snel en vrij verspreid kan worden, wordt het belangrijker om vertrouwelijke informatie veilig op te slaan en zorgvuldig te gebruiken. Vroeger waren de gevolgen te overzien als één iemand ten onrechte vertrouwelijke informatie in handen kreeg.
De kans dat deze vervolgens via kranten kon worden verspreid was klein, dus werd er wettelijk gezien slechts rekening gehouden met een klein verlies voor het slachtoffer. In het internettijdperk kan één persoon, die verkeerd omgaat met vertrouwelijke informatie, onherstelbare schade aanrichten. Daarom kan het belang van het veilig opslaan en het zorgvuldig behandelen van vertrouwelijke informatie niet genoeg benadrukt worden.
Informatie over personen mag slechts worden opgeslagen en gebruikt voor een vooraf bepaald, specifiek, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden en concreet doel. Dit is dus zeer belangrijk, vooral bij overheidmisbruik.

Wordt dit doel verruimd, dan worden gegevens die eerder waren opgeslagen vernietigd (volgens het vertrouwensbeginsel van de overheid). Zonder wettelijke grondslag moet een organisatie voor het opslaan en verwer¬ken van informatie over personen expliciete toestemming van de betreffende personen hebben. Door regels op te stellen rondom de opslag en het gebruik van informatie wordt voorkomen dat gegevens worden verzameld met toestemming van de burger, die vervolgens voor andere doeleinden worden gebruikt. Als deze regel niet in acht wordt genomen, mag iedere burger opslag van zijn gegevens weigeren. (Petković en 2007)

Meldingsplicht datalekken

Er moet een algemene meldingsplicht komen voor datalekken, zodat er inzicht ontstaat in de veiligheid van gegevens. Op deze manier kan ook de ernst van problemen worden vastgesteld. Een meldingsplicht werkt ook preventief; bedrijven, overheden en instellingen zullen meer zorg besteden aan het ontwerp en de beveiliging van hun systemen, omdat ze veel meer in de kijker lopen als er een lek opduikt.

Koppeling databases

Het koppelen van databases maakt het mogelijk informatie te combineren en vertrouwelijke gegevens te verspreiden. De mogelijkheden om vertrouwelijke informatie onderling te combineren moeten worden geminimaliseerd. Hoe meer koppeling van informatie er immers plaatsvindt, hoe groter de kans wordt dat de privacy van de burger wordt geschonden.

Bij databases met gevoelige gegevens moet veiligheid in het ontwerp worden ingebouwd, niet in het vertrouwen in de gebruikers, noch in de afschrikkende werking van straffen. Door veiligheid in het ontwerp te integreren, wordt voorkomen dat de burger erop moet vertrouwen dat het systeem niet anders gebruikt wordt. (Fernández-Medina en Piattini 2005) Met een juist ontwerp kán een systeem namelijk niet anders gebruikt worden. Vertrouwen in de gebruikers en het opleggen van boetes en straffen werken wel om de schaal waarop dingen fout gaan te beperken, maar niet om te voorkomen dat dingen fout gaan.

Veiligheid wordt gegarandeerd door de techniek en de procedures zelf, niet door de geheimhouding van die techniek of procedure. De techniek en procedures moeten veilig zijn. Ook geheimhouding van die techniek of procedure zelf kan leiden tot minder inbraken, maar dat is niet voldoende. De openbaarmaking van de techniek of procedure die gebruikt wordt voor de geheimhouding leidt tot de hoogste mate van toetsing. (Fulkerson, Gonsoulin en Walz 2002)

Bedrijven en overheden dienen persoonsgegevens voor zover mogelijk geanonimiseerd op te slaan.

Wanneer dat niet mogelijk is, dienen de gegevens zo mogelijk via een pseudoniem opgeslagen te worden. Door gegevens te anonimiseren, of wanneer dat niet kan te pseudonimiseren, wordt het risico op privacylekken geminimaliseerd.

Data minimalisatie moet de standaard zijn voor het afhandelen van gegevens.

Informatie en meta-informatie die over personen ingewonnen wordt, of die uit levering van bepaalde diensten of producten direct of indirect afgeleid kan worden, mag alleen bewaard of opgeslagen worden zolang dat direct nuttig is voor het leveren van de betreffende dienst of het betreffende product. Informatie die direct aan een persoon te binden is, is extreem gevoelig en mag dus niet bewaard worden tenzij dat nodig is voor de geleverde dienst.

Informatie wordt waar mogelijk decentraal opgeslagen.
Decentrale opslag van informatie en beperkingen op koppeling van databases kunnen er, samen met een open structuur van informatie en het opslaan van informatie bij de burger zelf, voor zorgen dat er minder mogelijkheden zijn om massaal informatie te combineren.
ENERGIE

Subsidies op het opwekken van energie met nieuwe energiebronnen worden in de toekomst gegeven door patenten af te kopen en op dit moment nog door de eindproducten juist te subsidiëren. Wanneer de overheid met publiek geld het energie opwekken met nieuwe energiebronnen wil stimuleren, is de beste strategie om ervoor te zorgen dat iedereen goedkoper de producten kan maken en innoveren. Op elk eindproduct subsidie geven komt vooral de patenthouder ten goede. Door het patent af te kopen worden publieke middelen veel beter gebruikt en hebben ze een blijvend en ook internationaal effect. (Landauer 2000)

Afhankelijkheid

Nederland en de gemeente Nijmegen moet de energiecontracten met niet-democratische staten afbouwen. Daarnaast moeten we ons richten op energieproductie in eigen land en bevriende democratische staten, door innovatie en gebruik van lokaal aanwezige hernieuwbare energiebronnen. (Wassink 2007) Dit maakt ons zelfvoorzienend(-er) en voorkomt dat we via onze energiebetalingen regimes in niet-democratische landen steunen en daarmee de burgerrechten en informatievrijheid beperken, zoals in b.v. Saudi-Arabië.

Lokale energiepolitiek en lokale inkomsten

De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen voor energieproductie is niet alleen extreem milieuvervuilend, maar het maakt ons ook economisch kwetsbaar. Wanneer de prijzen van deze fossiele brandstoffen omhoog gaan, zullen de kosten voor stroom ook stijgen. Met de toenemende vraag naar energie in onder andere Azië is de noodzaak voor onafhankelijkheid van onze energievoorziening nog nooit zo groot geweest. De Piratenpartij stelt daarom de volgende punten voor om Nijmegen voor te bereiden op de toekomst:
1. Eigen energie opwekken
2. Gelderland en de gemeente Nijmegen zoveel mogelijk onafhankelijk maken van de grote energiebedrijven
3. Crowdsourced windmolens en andere energieprojecten (geïnitieerd en in beheer van een lokale gemeenschap)
4. Onderzoek t.b.v. LED voor straatverlichting en belichting gebouwen

De Piratenpartij wil dat er testen gedaan worden met LED verlichting in de straten van de Gemeente Nijmegen om vast te stellen of dit een alternatief is voor de energieslurpende huidige verlichting. We willen in ieder geval laten onderzoeken wat de voordelen van LED – verlichting zijn op de volgende punten:
1. Is LED zuiniger in verbruik?
2. Is LED beter voor dieren buiten?
3. Is door LED-verlichting het energiegebruik van overheden zelf, bijvoorbeeld in kantoren of scholen ook zuiniger in te richten?

INTERNET EN MEDIA

De wereld om ons heen verandert in een steeds hoger tempo. De vragen, problemen én oplossingen komen sneller op ons af dan ooit tevoren. Cultuur en wetenschap ontwikkelen zich in sneltreinvaart. Nieuws dat vroeger een week lang de kranten beheerste is nu binnen een paar uur weer uit de actualiteit verdwenen. Waar lange tijd luchtpost de snelste manier was om informatie uit te wisselen, communiceren wetenschappers op verschillende continenten nu alsof ze in hetzelfde gebouw zitten. De omloopsnelheid van informatie is geëxplodeerd, de houdbaarheid van elke vernieuwing wordt steeds korter.

De snelheid waarmee informatie kennis wordt en kennis veroudert, staat in schril contrast met de lange periodes dat kennis op slot wordt gezet door middel van patenten en auteursrechten. Auteurs en artiesten zitten vast in wurgcontracten met een antieke industrie, die nauwelijks nog diensten kan bieden, die het internet niet goedkoper, beter en efficiënter levert. De auteur die zijn inspiratie slechts kan halen uit de kennis van de maatschappij, is met handen en voeten gebonden aan ‘rechthebbenden’, die burgers generaties lang het recht kunnen ontzeggen om zich op hun beurt weer door die auteurs te laten inspireren.

Het auteursrecht is toe aan een update. Auteurs én uitvoerenden verdienen een kans om zich los te maken van een branche die hen slechts beperkt in hun commerciële keuzes en vervolgens hun inkomsten afroomt. Ook het octrooirecht moet worden aangepast. Het moet volledig in het teken komen te staan van innovatie en kennisdeling en géén wapen blijven in de handen van grote multinationals die het kunnen gebruiken om kleine innoverende ondernemers de markt uit te procederen. Patenten op wiskundige formules en digitale vertalingen van bestaande technologieën hebben nooit een plek gehad in het patentensysteem en mogen die ook niet krijgen. De Piratenpartij verzet zich ook expliciet tegen de sluipende introductie van softwarepatenten De Publieke Omroep wordt verplicht uit te zenden onder een vrije licentie, zodat ook commercieel hergebruik en remixen toegestaan is. Wat met publieke middelen is betaald, moet ook vrij toegankelijk zijn. Het enorme archief van de Publieke Omroep kan een snelle stimulans tot hergebruik en remixen mogelijk maken.

Het radiospectrum moet meer mogelijkheden tot vrije innovatie bieden. In ieder stukje spectrum moet er een vrij deel bestaan voor openbaar gebruik. Zo zou bijvoorbeeld een van de UMTS frequenties gebruikt kunnen worden voor het experimenteren met MESH-netwerken, vergelijkbaar met hoe eerder het ooit innovatieve wifi is ontstaan. (Slager 2001)

Kennisoverdracht op lokaal niveau

Openbare collecties en archieven
Materialen van bibliotheken en openbare collecties in Nijmegen worden zoveel mogelijk gedigitaliseerd en gratis openbaar toegankelijk gemaakt. Het internet is de nieuwe bibliotheek. Waar vroeger de openbare bibliotheek als primaire informatiebron gebruikt werd, geldt dat nu voor het internet. Veel informatie in openbare bibliotheken moet gratis, vrij en toegankelijk beschikbaar worden gemaakt op het internet, zover dit kan.


VERVOER

Iedereen moet zich goed kunnen verplaatsen door, naar en vanuit de stad. Bewegingsvrijheid is één van de kernwaarden van de Piratenpartij, het stelt mensen in staat om deel te nemen aan de maatschappij en de arbeidsmarkt. Het geeft mensen de kans om te kiezen tussen de supermarkt om de hoek of de biologische winkel aan de andere kant van de stad, ook als ze geen geld hebben om een auto of zelfs een fiets te kopen.

Goedkope BRENG-buskaartje of gratis openbaar vervoer

We willen de stad beter toegankelijk maken door meer P+R plaatsen te creëren. Deze parkeerplaatsen, voorzien van een goede busverbinding en een fietsplan, zorgen voor een betere bereikbaarheid van de stad voor mensen uit de provincie. Verder is het belangrijk om het goedkope BRENG-buskaartje te behouden voor de inwoners.

Een gemeentelijk vervoersbedrijf

We zien dat privatisering niet de gewenste effecten heeft gehad. De kosten zijn niet lager geworden en de dienstverlening ook niet beter. Een goed georganiseerd vervoersbedrijf zonder winstoogmerk kan openbaar vervoer vele malen goedkoper aanbieden en daarom is de Piratenpartij voor het oprichten van een gemeentelijk vervoersbedrijf.

Dagkaart OV voor toeristen en inwoners gemeente

Wij zijn voor het invoeren van een door toeristen en inwoners van de gemeente Nijmegen eenvoudig aan te schaffen dag / weekkaart waarmee zij onbeperkt door de stad kunnen reizen.

Brommeroverlast inperken

Er zijn heldere regels voor de hoeveelheid geluid die brommers en scooters mogen uitstoten. Deze regels worden vaak overtreden. De Piratenpartij wil dat hier beter op ingezet wordt bij controles. Daarnaast moet er een stimuleringsbeleid zijn voor het vervangen van brommers door elektrische scooters en / of meer inzetten op het stimuleren van wandelen, fietsen of openbaar vervoer gebruik in een stad met veel inwoners als Nijmegen.

Fietsstad

Nijmegen is een stad met veel fietsen. Iedere dag moeten inwoners en forensen zich door de stad bewegen om op studie, school, werk of andere afspraken te verschijnen. De Piratenpartij ziet graag dat Nijmegen goed bereikbaar is per fiets en hiervoor zullen een aantal zaken gerealiseerd moeten worden:
1. Fietsen en wandelen moet op alle fronten gestimuleerd worden, boven andere vormen van vervoer.
2. Bij P+R plekken rondom de stad moet een fietsbeleid komen.

Parkeren

De tarieven voor parkeren mogen niet verder stijgen. De tarieven zijn nu zo hoog dat ze invloed hebben op de bezettingsgraad van de parkeergarages. Mensen zoeken naar alternatieven en helaas voor de ondernemers in Nijmegen is het alternatief niet de bus of de fiets, maar winkelen op het internet.

ONDERWIJS

Peuters naar school

In een aantal landen begint het onderwijs vanaf de peuterleeftijd. Maar wat is de definitie van passend onderwijs voor een twee- of drie-jarige? Belangrijk is in ieder geval om het onderwijs niet prestatiegericht te laten zijn. Een kind dient te worden uitgedaagd zoals het zelf de wereld zou ontdekken. Dus niet achter schoolbanken, wel spelenderwijs en zonder teveel druk of prestatieverwachtingen. Een onderwijsmodel dat daar goed bij aansluit is het ontwikkelingsgericht onderwijs. Hierin staat het spelenderwijs leren en ontdekken centraal. Er worden sociale activiteiten met de kinderen ondernomen, omdat het sociaal- en spelend leren de motor is achter de ontwikkeling van jonge kinderen en aansluit op de neurologische ontwikkeling van het kind. Dus als men leerlingen van 3 jaar oud bij het onderwijs wil betrekken, zal men het onderwijs voor hen (3 -7 jaar) anders moeten invullen dan die van het schoolkind. Of het gehele onderwijs zal op schop moeten als men een doorgaande leerlijn wil behouden. Want door te jonge kinderen geforceerd te stimuleren om aan bepaalde normen te laten voldoen, kan men juist onbedoeld ontwikkelingsbelemmeringen veroorzaken. (Deze beweringen worden gesteund door de bijzonder hoogleraar Goorhuis-Brouwer, hoogleraar pedagogische wetenschappen aan de RUG en niet verbonden aan de Piratenpartij.)

Kleinere klassen

De huidige klassen zijn te groot en de kinderen worden daar de dupe van. De kinderen krijgen niet de tijd die ze verdienen in goed onderwijs en de docent heeft een te hoge werkdruk waardoor de kwaliteit omlaag gaat.


ZORG

Zorg zou niet af moeten hangen van iemands financiële situatie. Iedereen in Nederland verdient de kwalitatief best mogelijke zorg, die er beschikbaar is. Met de verandering in de zorg is er veel discussie over de manier waarop de zorg ingevuld moet worden. De Piratenpartij vindt dat iedereen zelf moet kunnen kiezen bij wie zij zorg afnemen, en dus ook moeten kunnen wisselen van zorgverlener op het moment dat er geen binding is. De financiering ligt in veel gevallen in handen van de gemeente.

Mindervaliden beleid

In ieder beleid moet aandacht zijn voor mindervaliden. Hierbij maakt het niet uit of het gaat om aanbesteding van zorg, of de aanleg van een voetpad. Mensen moeten zelf de regie kunnen voeren over hun zorg (PGB en mantelzorg). Wij vinden dat mensen het recht moeten hebben op zelfbeschikking en daar hoort bij dat je zelf bepaalt hoe je de zorg die je nodig hebt organiseert. De gemeente heeft als taak het inzichtelijk maken van de daadwerkelijke kosten en financiering van de zorg. Daarop zou de gemeente ook moeten optreden als budget-beheerder, zonder de regie te hebben over dit budget.

Beleid (jeugd) psychiatrie

De huidige kandidaat van de Piratenpartij in Nijmegen heeft uit eigen ervaring kunnen constateren op welke wijze de psychiatrie inmiddels in Nederland wordt ingezet, zoals in de vroegere Sovjet-Unie en ook Nazi-Duitsland, reeds in de jaren `30 van de vorige eeuw gebeurde. Vervolgens werden later deze inrichtingen de beruchte concentratiekampen. Nu gaat het wellicht te ver om de zaken wat dit betreft één op één te vergelijken, maar ook nu al worden er in Nederland veel te veel mensen en vaak ook nog expres gediagnosticeerd met “ziektes” als achterdocht , ADHD of andere dubieuze diagnoses. Inmiddels worden er in Nederland meer dan 10.000 mensen gedwongen per jaar via een BOPZ-machtiging in inrichtingen opgesloten, waarbij er men er vanuit mag gaan, dat dit in minstens 20% van de gevallen onterecht is, maar sommige schattingen liggen zelfs boven de 50%. Ook in de jeugdpsychiatrie is hetzelfde beeld en daar is het wellicht nog extremer, omdat de jeugd minder goed in staat is voor zichzelf op te komen en deze propaganda van de psychiatrie eerder wordt geaccepteerd. Volgens een Volkskrant artikel, zou de psychiatrie zelfs al 40% van de kinderen in Nederland op één of andere wijze labelen met een geestelijke stoornis, terwijl dit eigenlijk gewoon lucratieve kwakzalverij is. Bij het behalen van een zetel, zal er hiervoor getracht worden een klachtenmeldpunt te organiseren, zodat niet, zoals de afgelopen jaren personen als Hans Timp, Nico van den Ham, Erwin Lensink, Micha Kat en Karel Bagchus via psychiaters worden lastig gevallen met allerlei valse onzin diagnoses om op deze wijze deze mensen te diskwalificeren met vaak als doel om ze uit te schakelen en monddood te trachten te maken, inzake belangrijke kwesties en schandalen!

ECONOMIE

Aanbesteding lokale bedrijven

Wij zijn voor het lokaal aanbesteden van opdrachten. De Piratenpartij zal alles in het werk stellen om binnen de grenzen van de wetgeving opdrachten lokaal aan te besteden, als voorstander van een circulaire economie.

Koopzondagen en winkelopeningstijden

Wij zijn voor een vrije commerciële markt, waarbij ondernemerschap gestimuleerd moet worden. Voor kleine ondernemers kan het echter wel problemen opleveren wanneer grotere bedrijven altijd open zijn en zij hier niet mee kunnen concurreren. Wij stellen daarom een algemene restrictie voor in het aantal dagen per week -bijvoorbeeld 6 dagen maximaal (en 70 openingsuren) dat winkels open mogen zijn. De ondernemers mogen deze openingstijden dan zelf invullen. Hierdoor kan een winkel bijvoorbeeld ook kiezen om buiten kantooruren open te zijn en overdag juist dicht.

Uitbesteding structurele taken gemeente

Gemeente mag permanente functies zoals schoonmaak niet langer uitbesteden. Wij zijn tegen het uitbuiten van (flex)werknemers. Gebouwen moeten schoongemaakt worden en hier ontkomen we niet aan. Wij vinden dat de gemeente niet langer banen, die niet van tijdelijke aard zijn, mag invullen met uitzendkrachten. Het creëren van vaste aanstellingen voor deze functies geeft mensen meer zekerheid en zal bijdragen aan de leefbaarheid van de stad.

Schuldhulpverlening

Wij vinden dat iedereen die het nodig heeft schuldhulpverlening moet kunnen krijgen. Het is niet acceptabel dat mensen moet wachten om geholpen te worden Dit vergroot de problemen en maakt het moeilijker en duurder om deze mensen weer schuldenvrij te krijgen. Ook moeten de woekerbureau`s, die mensen alleen maar verder in de schulden brengen, in plaats van ze te helpen, worden tegen gegaan en worden aangepakt!

Leegstand (kantoor)panden

Er moet meer aandacht komen voor het onderhouden van verwaarloosde panden. Een pand mag maximaal één jaar leeg staan, daarna moet er een nuttige invulling komen door de eigenaar of een derde partij. Dit kan ook studentenhuisvesting betekenen. Pandeigenaren zijn verantwoordelijk voor het onderhouden van een goed contact met krakers, krakers zijn verantwoordelijk voor het in goede staat houden van het pand.

Evenementen

Nijmegen is een bruisende stad waarbij ook grote evenementen horen. Eventuele overlast moet met een eerlijke discussie, juiste argumenten en in verhouding opgelost worden. Wij zijn geen voorstander van evenementen met wilde dieren.

SLOTWOORD

De Piratenpartij Nijmegen heeft een dynamisch programma. Wij hebben dit programma geschreven met de kennis van vandaag. Wij nodigen iedereen uit om ons aan te vullen, te corrigeren, of te helpen met onderzoek naar hoe het te realiseren in de praktijk. De stap naar de politiek is de eerste stap, maar daarna zijn het mensenhanden, die het werk moeten doen.
Wil je ons helpen, geloof je in onze idealen voor een vrije informatiesamenleving, waarin iedereen zichzelf kan ontplooien, volg ons via twitter of facebook of kijk op de volgende websites:
1. www.piratenpartij.nl
2. www.erwinlensinkvrij.nl
De deelname onder de vlag van de Piratenpartij in de gemeente Nijmegen moet vooral ook deels als een protest worden gezien, uit politieke en juridische onvrede over een aantal schandalige zaken, die de aandacht vereisen van zoveel mogelijk Nederlanders en mensen in de rest van de wereld. De verkiezingsdeelname is vrij laat opgestart, na veelvuldige massacommunicatie met leden van de Provinciale Staten, Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, diverse burgemeesters en gemeenteraden, als ook veel klachten- en bezwarencommissies. Inmiddels nemen al veel mensen en Nederlanders, overwegend andere Klokkenluiders contact op met Erwin Lensink, aangaande andere schandalen in Nederland op vanwege persoonlijke schandalige omstandigheden, die het recht op een gelukkig leven in vrijheid voor betrokkenen belemmeren.

Het is na meer dan vijf jaren persoonlijke ervaring gebleken, dat Nederland heden ten dage, maar ook de afgelopen tweehonderd jaar lang niet de optimale en beste vorm van een democratische rechtstaat is geweest. Het bewijs daarvan zijn onder meer de politieke detenties van personen als Eilert Meeter, Ferdinand Domela Nieuwenhuis en Erwin Lensink, maar zeker ook de zaken betreffende personen als Hans Timp, Karel Bagchus, Pieter Jelles Troelstra, de familie Poot in de Chipshol – affaire met rechters Kalbfleisch en Westenberg en alle actuele zaken met betrekking tot de zaak rondom www.demminkdoofpot.nl stemmen tot nadenken. Daarnaast speelt de banken- en kredietcrisis op dit moment in elke stad en gemeente in het land een belangrijke rol in de economie en vooral de negatieve gevolgen daarvan, als de werklozen en faillissementen overal in het land. Daarbij moet iedere Nederlander geleerd worden, dat alle grote systeembanken en ook De Nederlandsche Bank de afgelopen 200 jaren voornamelijk in bezit en onder controle van een bepaalde machtselite is en was, die daarbij zichzelf de macht en de controle hebben gegeven over de onbeperkte geldcreatie uit het niets. Het doel van deze verkiezingscampagne is gedeeltelijk dan ook zoveel mogelijk Nederlanders hierover informeren, als ook het feit, dat de centrale bank, systeembanken, verzekeringen en (fossiele) energie genationaliseerd moet worden.
Alleen daarom is deelname aan deze verkiezingscampagne onder Lijst 12 al een succesvol resultaat nu al!
Voor meer informatie hieromtrent wordt er verwezen naar de volgende websites op het internet:
1. www.stopdebankiers.nl
2. www.eurostaete.eu
3. www.beursbox.nl
4. www.bilderberg.org
Ook wordt er al geruime tijd samengewerkt met allerlei andere organisaties in bepaalde samenwerkingsvorm, als:
1. Pro Republica (www.prorepublica.org)
2. Nieuw Republikeins Genootschap (www.republikeinen.nl)
3. We Are Change (www.wearechange.org)
4. We Are Change Rotterdam (www.wearechangerotterdam.org)
5. Republican Sinn Fein (politieke partij Ierland)

Aangezien de betrokken kandidaat Erwin Lensink van de laatste 5 jaar, er circa 3 jaren in politieke gevangenschap heeft verbleven, is er natuurlijk geen sprake van een optimale voorbereiding en is deelname aan deze verkiezingen zelfs op het laatste moment tot stand gekomen. Niet alleen is deelname daarom winst, maar ook om druk uit te oefenen op het in Nederland disfunctionerende politie, justitie en gerechtelijke apparaat in bepaalde processen. De klachtencommissie van de politie Noord-Oost Gelderland is daarvan een onderdeel, maar ook procedures bij de rechtbank Zutphen en de Hoge Raad der Nederlanden. Op 4 juli 2012 is er door het gerechtshof Den Haag eigenlijk vrijlating uit voorarrest geregeld, na een schandalig lang voorarrest, waar normaal slechts 17 dagen juridisch het maximum zouden zijn. Zelfs iedere Nederlander kan zien, dat thans nog de vrijheid niet terug gegeven of gewonnen is, daar zelfs bij het behalen van een raadszetel in de gemeente Nijmegen, het op dit moment ongewis is of er woonruimte, dan wel een geldige GBA – inschrijving is geregeld. Aangezien door de herindeling van de politie onder meer burgemeester Bruls van de gemeente Nijmegen hoofdverantwoordelijk is geworden voor de politie, als ook de gemeente, stelt Lijst 12 en de kandidaat zich op dat de burgemeester als korpsbeheerder een rol heeft in ofwel het opstarten van een rijksrecherche onderzoek of het aanpakken van de (aan)klachten jegens politie (agenten) of wel in het regelen van woonruimte op korte termijn in deze (als gedeeltelijke schadevergoeding), naast het regelen van reguliere schadevergoedingen door politie, justitie en rechterlijke macht. Daarom zullen er rondom de gemeenteraadsverkiezingen een ultimatum en acties gesteld worden aan politiek, burgemeesters en vooral rechterlijke macht, politie en justitie ter excuses en vanwege de persoonlijk geleden gigantische schade en natuurlijk de claims op schadevergoedingen. Op 20 maart 2014 wordt er een mega – wrakingzitting georganiseerd om de psychiatrie bij het Centraal Medisch Tucht College te bestempelen in en voor de verdere toekomst als een heksenjacht van kwakzalverij, mits dit onder dwang is.
Piraten stellen zich op ludieke wijze voor – Erwin Lensink (lijsttrekker Lijst 12 “Republikeinse Piraten” Nijmegen)

Mijn naam is Erwin Lensink, ik ben 33 jaar en ik ben zowel een Republikein, als een Piraat, dus een “Republikeinse Piraat”, die zichzelf beschikbaar heeft gesteld voor de Gemeenteraadsverkiezingen in de Gemeente en stad Nijmegen, als vorm van politiek protest tegen een aantal grote Nederlandse schandalen!

Achtergrond politieke activiteiten
Sinds een afstudeeronderzoek sinds maart 2007 in de Joodse Wijk van Antwerpen is ondergetekende zich steeds meer (politiek) bewust geworden van de macht, rijkdom en invloed van de belangrijkste leden van de Stichting Bilderberg Meetings na een grondig persoonlijk onderzoek en ook de effecten van de banken- en kredietcrisis op de gemiddelde goedwillende burger in Nederland, Europa en het overige deel van de wereld sinds het faillissement van Lehman Brothers in 2008 en vooral ook in de (nabije) toekomst. Tijdens deze afstudeerperiode aan de NHTV Internationale Hogeschool Breda werd ondergetekende plotseling en onverwacht geconfronteerd, evenals iedereen in de persoonlijke omgeving, met het overlijden van mijn moeder in Duitsland op 28 april 2008. Door een vals onrechtmatig recherche onderzoek door de Nederlandse politie en justitie, waar ondergetekende, ondanks dat hij voor het leven gedupeerd is nog nooit, ondanks talloze verzoeken, volledige inzage in dit dossier heeft gehad is ondergetekende in de situatie terecht gekomen, dat hij door enkele personen in samenwerking met leden van het politie, justitie en overheidsapparaat belaagd wordt via (de zo benoemde term;) “gang stalking”.
Gelijktijdigheid van gebeurtenissen
Door een gelijktijdigheid van gebeurtenissen, zoals het overlijden van mijn moeder in Duitsland, het verzets- en oorlogsverleden van familieleden in de Tweede Wereldoorlog (onder andere bij de oprichting van de grootste verzetsorganisatie de L.O./L.K.P.), de persoonlijke ervaringen en informatie sinds het afstudeeronderzoek in de Joodse Wijk van Antwerpen en de gang stalking (wan)praktijken van politie, justitie, overheidsapparaat en andere derden, heb ik besloten politiek actief te gaan worden uit mijn in ziens pure noodzakelijkheid. Na het stellen van een ultimatum voor rechtvaardigheid, eerlijkheid en excuses, dat onbeantwoord bleef vanuit politie, justitie, andere derden en rechterlijke macht, kon ondergetekende niet anders meer dan via een symbolische verzetsactie en politieke protestactie op Prinsjesdag 2010 de Nederlandse (en evt. Europese) bevolking waarschuwen en informeren over de daadwerkelijke achtergronden en oorzaken m.b.t. de bankencrisis, die geruime tijd uit de pers en media zijn gehouden, voornamelijk het bezit van en de controle over de grootste systeembanken in Europa en de Verenigde Staten, de verzekeringsmaatschappijen en de multinationals door een bepaalde superrijke machtselite van de Bilderberg organisatie, opgericht in 1954 in Oosterbeek in Gelderland.

Piratenpartij en “de Republikeinse Piraten”…
Na diverse (onrechtmatige) politieke gevangenschappen , mijn in ziens oneerlijke (straf)processen en zelfs twee valse onrechtmatige oneerlijke internationale strafvervolgingen, heeft ondergetekende na contacten met alle politieke partijen in de Staten-Generaal, Provinciale Staten en diverse Gemeenteraden besloten in ieder geval de opties voor deelname aan verkiezingen grondig te onderzoeken en dus politiek actief te worden. Recentelijk zijn er daarbij goede eerste contacten ontstaan met de Piratenpartij en in eerste instantie werd Erwin Lensink als Klokkenluider enthousiast ontvangen door de landelijke Piratenpartij. Na onderzoek is gebleken, dat zelfs kandidaatstelling voor de Gemeenteraad juridisch gezien mogelijk was en voor mij een kans tot rehabilitatie.
Erwin Lensink en “het Havana aan de Waal” studentenstad Nijmegen!
Als geboren en getogen Achterhoeker, die voor de studie naar het mooie Brabantse land en “Parel van het Zuiden” Breda is vertrokken, heeft ondergetekende altijd goede, leuke en gezellige contacten met mensen uit de carnaval vierende delen van Nederland, dus met name de Achterhoek, Brabant en Limburg. Na het behalen van het HAVO-diploma in 1999 was het idyllische hoogtepunt van de reis natuurlijk het passeren met de trein over de Waal bij de stad Nijmegen bij elke heen- en terugreis van Breda naar de Achterhoek. De studentenstad Nijmegen ligt dan ook midden tussen het Achterhoekse achterland en de wonderschone Brabantse steden en ideaal gelegen voor ondergetekende, aangezien Erwin Lensink zich in beide streken “thuis” voelt en er dus affiniteit en betrokkenheid mee heeft. Een bekend gegeven is verder, dat er zich onder de bevolkingen van deze gebiedsdelen een grote doelgroep Republikeins-gezinden bevind van oudsher en vooral ook historisch gezien. “In de oudste stad van het land en in haar oude glorietijden voorpost van de Romeinse Republiek met de Germaanse Provinciën is een zetel voor deze Republikeinse Piraat dan ook niet bij voorbaat ondenkbaar en onrealistisch.” Meer dan tien jaren heeft ondergetekende naar beider tevredenheid gewerkt voor een internationaal groot transportbedrijf met hoofdvestiging in Nijmegen en bovendien heeft ondergetekende gedurende de jaren in redelijke mate bekendheid met Nijmegen gekregen. Deelname aan diverse hardloopwedstrijden, als de Zevenheuvelenloop, de Nijmeegse Vierdaagsefeesten, de Nijmeegse horeca, het befaamde Doornroosje en zelfs het Groot Nederlands Studenten Kampioenschap (GNSK 2005) op het voetbalterrein van N.E.C. Nijmegen en de Radboud Universiteit is ondergetekende dan ook zeker niet vreemd.

Politieke standpunten en verkiezingscampagne onder protest!
Na het bestuderen van de historie van de Republiek der Nederlanden en met name de oorspronkelijk met Nijmegen, de belangrijkste stad van de Nederlanden, namelijk de havenstad Antwerpen is ondergetekende meer geïnspireerd geraakt door de “founding fathers” (Willem van Oranje-Nassau, Hugo de Groot en Johan van Oldenbarneveldt) van het eerste en oudste Nederlandse recht en de grondbeginselen van de Republiek der Nederlanden, namelijk vrijheid, soevereiniteit, onafhankelijkheid en democratie. De Piratenpartij heeft deze belangrijke (nationale en internationale) politieke standpunten eveneens als belangrijke pilaren in het verkiezingsprogramma zitten, vandaar dat er een voorlopige samenwerking is aangegaan ter politieke oriëntatie. Verder werkt ondergetekende al geruime tijd samen met organisaties als We Are Change, Pro Republica en het Nieuw Republikeins Genootschap, Republican Sinn Fein en andere gelijksoortige organisaties, waar dit mogelijk en van belang is. De gezamenlijke stijd betreft onder meer de erfopvolging-systemen voor macht in landen als Nederland en het Verenigd Koninkrijk, de Stichting Bilderberg Meetings en belangrijke bankiersfamilies als de famile Rothschild, de oliemagnaten van de familie Rockefeller en verder b.v. bankiersfamilie Wallenberg.

Het verkiezingsprogramma van Lijst 12 voor de Gemeenteraadsverkiezingen van de Gemeente Nijmegen van 19 maart 2014 is pas na de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de landelijke Piratenpartij zondag 16 februari 2014 in Utrecht-Zuid bekend gemaakt van de dus voorlopig onafhankelijk opererende “Republikeinse Piraten” in de gemeenteraadsverkiezingen van Nijmegen. De belangrijkste pilaren in het verkiezingsprogramma voor Nijmegen zullen echter liggen in (relatieve) directe democratie voor de inwoners van de Gemeente Nijmegen, duurzaamheid, een open overheid en bescherming van de privacy van de burger. De lokale ondernemers, vooral in de binnenstad van Nijmegen, de horeca- en toerismesector, de sportorganisaties (zeker het voetbal, zaalvoetbal, ijshockey en basketbal) en de studenten(organisaties) kunnen in zijn algemeenheid op de steun van de Republikeinse Piraten rekenen. De Republikeinse Piraten willen zich daarbij vooral constructief, probleem -oplossend, kritisch meedenkend en vooral in samenwerking met de (adviserende) inwoners van het Rijk van Nijmegen, de inwoners van de Gemeente Nijmegen en de politieke partijen in de Gemeenteraad van Nijmegen opstellen! Vooral de meer dan 20.000 studenten in de stad, de niet-stemmers, de protest-stemmers, de Oranje-fans, de carnaval- en sportliefhebbers en de autochtone Nijmegenaren en ook de inwoners van Lent, Oosterhout en Ressen, die voor een democratisch ingevulde Republikeinse Piratenzetel zijn in de stad, wordt aangeraden op Lijst 12 te gaan stemmen op 19 maart 2014! De deelname van de “Republikeinse Piraten” onder de vlag van de Piratenpartij in een ware Geuzennaam voor de belangrijke combinatie van vrijheid, gezelligheid, werk, inkomen, woonruimte en bovenal democratisch de eerste Republikeinse Piratenzetel in Nijmegen zullen proberen in te nemen. Deelname moet dan ook worden beschouwd via de “Olympische Gedachte” op dit moment en dat is dat deelnemen aan de verkiezingen al als winst wordt beschouwd, evenals iedere stem, maar nu men mee doet, tracht men ook één van de hoogste medailleplaatsen, dus 1 van de 39 raadszetels te bemachtigen en iedere stem is daarbij louter winst. Steun voor deelname via de Piratenpartij is daarbij bij bepaalde geledingen overigens nog steeds aanwezig, ondanks de procedure en de publiciteitsstunt bij de Raad van State in Den Haag. Samenwerking met Gemeenten in het Rijk van Nijmegen, de inwoners, streken en steden in Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en ook het Duitse achterland zullen daarbij een speerpunt vormen en daarvoor houden de “Republikeinse Piraten” zich bij deze van harte aanbevolen. De huidige deelname moet ook gezien worden als een verkiezingsstunt en generale repetitie van ondergetekende met (delen van de) Piratenpartij. Er zal verder worden geëvalueerd en de kans is behoorlijk groot, dat er een nieuwe politieke partij zal worden opgericht via deze deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Nijmegen voor de verdere toekomst!!!

Door allerlei valse juridische procedures is het onduidelijk of Erwin Lensink bij het behalen van voldoende stemmen, daadwerkelijk een raadszetel kan bezetten i.v.m. het tijdig regelen van woonruimte en / of een GBA – inschrijfadres. In deze zaak hebben ook de overheid en bepaalde burgemeesters (gemeenten Winterswijk, Apeldoorn, Oost-Gelre, Doetinchem, Den Haag, Nijmegen en Amsterdam) een hoofdverantwoordelijkheid. Het is juridisch volstrekt onbestaanbaar en onrechtmatig geweest, dat Minister van Justitie Opstelten de opdracht heeft verstrekt om ondergetekende zo lang mogelijk in politieke gevangenschap te houden (bron, website van hooggeplaatste klokkenluidende ambtenaren, recentelijk via censuur de informatie offline gehaald, zie www.plvn.nl) vanaf 20 september 2010 tot en met 4 juli 2012 om de waarheid in de doofpot te houden m.b.t. justitie, politie, de Stichting Bilderberg Meetings en de fiduciaire kredietverlening via systeembanken in particuliere banken, als ook de verplichte DNA – afdracht in het strafrecht bij ernstige verdenkingen als hoogverraad. Deze valse onrechtmatige daad en dito opdracht is door de Minister van Justitie niet alleen gegeven aan het Openbaar Ministerie, maar zelfs aan de rechters van de Rechtbank Den Haag, dus voor zover het (al dan niet) bestaan van de Trias Politica in Nederland, sinds 1813.
Mocht woonruimte of een GBA – inschrijfadres niet tijdig geregeld kunnen worden, omdat deelname aan de verkiezingen, dan dus uiteindelijk te kort dag zal zijn gebleken om een raadszetel te bezetten, dan moet deelname gezien worden als een wijze van protest tegen al deze schandalige zaken. De inwoners van de gemeente Nijmegen wordt, mede namens de overige delen van Nederland, dan de gelegenheid geboden door via proteststemmen te genereren tegen deze schandalige zaken, aangegeven aan de politiek in Den Haag en zeker ook aan overheid, politie, justitie, bankenwereld en rechterlijke macht, dat het anders en vooral eerlijker moet door vooral ook een bepaalde (valse) machtselite gelijkwaardig aan te gaan pakken!!!
In deze maand is Erwin Lensink, namelijk ook nog druk actief met andere zaken, als het afschaffen van psychiatrie onder dwang via procedures bij het Centraal Medisch Tucht College in Den Haag (op 20 maart 2014), de waxinelichthouder – strafzaak in cassatie (bij de Hoge Raad der Nederlanden) en de tweede valse internationale strafvervolging (vanwege de Kroning op 30 april 2013 in Amsterdam) bij de rechtbank Zutphen, waarbij er nu actie en rechtvaardigheid in de vorm van een eerlijk proces wordt gevorderd. Mocht het zo zijn, dat het op de dag van verkiezingen blijkt, dat Erwin Lensink geen zetel kan bezetten, dan wordt aan de inwoners van de gemeente Nijmegen aangeraden om op Lijst 4 (SP), Lijst 10 (Creatieve Partij 2.0 Nijmegen) en Lijst 14 (OPA) te stemmen. Als Piratenalternatief kan er ook nog worden verwezen nadrukkelijk naar de nummer 13 van Lijst 10, namelijk bekend Piraten sympathisant Viola van Alphen en wordt er aan allen opgeroepen om vooral ook op haar te gaan stemmen! Elke stem op Erwin Lensink en Viola van Alphen wordt als winst ervaren en er wordt nogmaals nadrukkelijk op gewezen om vooral de VVD en in mindere mate D66, PVDA en de ChristenUnie af te straffen voor dit (wan)beleid de afgelopen jaren. De belangrijkste zaken, die daarbij direct aangepakt moeten worden zijn vooral de centrale bank als De Nederlandsche Bank en de systeembanken als de ING Groep, de Rabobank, de ABN Amro Bank en de SNS Bank in bezit van en onder democratische controle van de Nederlandse bevolking te brengen en eventueel ook de verzekeringsmaatschappijen en energievoorziening. Hierbij moeten met name investeringsmaatschappijen als Blackrock en ook de Rothschild Bank van de familie Rothschild en familie Rockefeller grondig (eventueel straf rechterlijk) onderzocht worden, zodat het zeker is, dat er niet via de huidige banken- en kredietcrisis een nieuwe (multinational- en banken) monopolie ontstaat in handen van een bepaalde machtselite in of zelfs buiten Nederland! Alleen daarom is elke stem op Lijst 12 op 19 maart 2014 winst en wordt deze deelname al beschouwd als een overwinning!

One thought on “Verkiezingsprogramma Lijst 12 Nijmegen

 1. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, habría sido trasladado a La Habana (Cuba), donde es atentido por el cáncer que padece. [url=http://kamp2011.zmlkdeark.nl/piumini/sconti-piumini-moncler.html]sconti piumini moncler[/url] En concreto, se han programado cuatro debates que versarán sobre ‘Los Puntos de Encuentro Familiar y la protección del menor’, la ‘Evaluación forense y elaboración de informes periciales en procesos de separación y divorcio’, las ‘Consecuencias de las rupturas de pareja sobre los hijos’ y las ‘
  fotograf as y proyecciones en blanco y negro, con estos iconos del momento ya cosificados por la mercadotecnia, que documentan las concentraciones masivas, algunas de las cuales acabaron ti ndose de sangre. Una de las aportaciones m s interesantes sobre este tema es la novela que acaba de publicar [url=http://www.murialdoalbano.it/piumini/giacca-moncler.html]giacca moncler[/url] Ayuda a tener un sueo más reparador: alguna vez te has quedado dormido con un calienta camas encendido a alta temperatura? Si te ha ocurrido conocerás la sensación de despertar a mitad de la noche literalmente asado de calor. Esto pasa porque una temperatura ambiental superior a los 23 grados
  fecha del Grupo 5. [url=http://www.fenixhotel.it/stivali/ugg-sito-ufficiale.html]ugg sito ufficiale[/url] Fin de mes
  Demograss y Grascontrol Alcachofa son los productos más populares. Son ampollas que se deben diluir en agua o alimentos líquidos para ser consumidas durante el día. cada una. [url=http://www.residencecandia.it/piumini/moncler-logo.html]moncler logo[/url] Con todo esto sobre la mesa, los siguientes pasos son más metódicos pero no menos importantes. Esto incluye trabajar con seriedad un plan de negocios, que incluya una buena investigación de mercado que pueda definir si hay o no demanda para su producto o servicio, cuál es el precio que la gente
  experimento es una foto en la que aparecen Armstrong, con machete terciado, y su colega John Glenn, y que sólo fue publicada tres días antes de la llegada del hombre a la Luna. Detrás de ellos se lee en un cartel “Chocó Hilton”. [url=http://www.caaffabi.it/piumini/collezione-moncler-2012.html]collezione moncler 2012[/url] escrita, es lo que permite objetivar un cuento, pudiendo as poseer un receptor, un lector o auditor, que al escuchar o leer permiten que el cuento adquiera significado y vida.Es importante mencionar que los cuentos popularesTienen tres subtipos: los cuentos de hadas, los cuentos de animales,y los
  También Brasil pedirá a los presidentes integrantes de Mercosur discutir la situación en Medio Oriente y las declaraciones de la cancillería israelí, que afirmó que este país es un “enano diplomático” y un Estado que “impulsa el terrorismo”. [url=http://www.caaffabi.it/stivali/ugg-scontati.html]ugg scontati[/url] En síntesis: Basado en la masacre de Canudos, Brasil, sucedida en 1896, Vargas Llosa construye una galería de personajes que denuncian la manera en la que la injusticia social puede arrebatarle todo a la dignidad humana. Otro ejemplo más de las complejas estructuras que puede lograr el novelista
  Sin embargo, hay espacio para sorpresas, tal y como sucedi el a pasado en Minsk, Belar cuando la brit Rebecca James logr imponerse en velocidad y en keirin, en ausencia de la campeona ol de la disciplina, la australiana Anna Meares. [url=http://kamp2011.zmlkdeark.nl/stivali/stivali-ugg-uomo.html]stivali ugg uomo[/url] Ahora Chile tendrá jornada de descanso, tras disputar cuatro partidos, por lo que terminaron su participación en la primera ronda de este Suramericano. La jornada de este miércoles registrará los partidos entre Paraguay y Venezuela, y Brasil Perú, en el Grupo B.Colombia se instaló en su
  su t y las otras chicas que estaban en su mesa, le estaban haciendo se para irse. Le pregunt si la pod acompa hasta la casa. Me dijo que s ( [url=http://www.mountainphotoschool.com/stivali/zoccoli-ugg.html]zoccoli ugg[/url] REVISTA DE BODAS Novias Consejos Inspiración Invitados GaleríasUSA Brasil Italia Deutschland Nederland o Polska Chile Colombia Argentina Perú Espaa France UK Portugal USA Latino sterreich Ireland Schweiz BelgiqueGalerías Inspiración Detalles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>