Verklaring Tarik Z. kaping NOS

De advocaat van Tarik Z., de man die eerder dit jaar met een neppistool het NOS-gebouw binnendrong en zendtijd wilde, heeft op verzoek van zijn cliënt de geplande toespraak openbaar gemaakt. Tarik legt onder meer uit waarom hij tot zijn daden is gekomen.

Hij zegt dat informatie bewust wordt gemanipuleerd en dat er propaganda wordt uitgezonden. Er wordt in beelden geknipt en de ondertiteling zou vaak onjuist zijn. Tarik stelt bovendien dat de NOS fungeert als inlichtingendienst.

Tarik Z. kreeg in juli 2,5 jaar cel, waarvan 15 maanden voorwaardelijk voor gijzeling, bedreiging en verboden wapenbezit. Zowel Tarik als het OM gaan in hoger beroep.

Hieronder de speech:

Informatiedeling met Tarik

Tarik heeft het Nederlandse volk willen waarschuwen voor de onvolledige, onbetrouwbare en eenzijdige informatie – of beter desinformatie – van de media met betrekking tot de fundamenten van het huidige monetaire systeem en de inhumane gevolgen ervan. Volgens Tarik is dit gegeven te verklaren door de uitstrekkende macht van en grootschalige manipulatie door de Nederlandse Omroep Stichting, de NOS.

Tarik heeft dit willen toelichten met een verhaal van de volgende strekking, waarbij hij dit verhaal heeft willen onderbouwen door ten tijde van zijn toespraak op live-televisie zeer betrouwbare data op internet te openbaren.

Het mediapark is van en wordt beheerd door de NOS. Zij gaat dan ook over het hele glasvezelnetwerk dat daar is aangelegd. Bovendien ligt het zogenaamde sterpunt van dit netwerk voor het mediapark (de mediaring) in de kelderruimte van het NOS-gebouw. Hier komen alle fibers (kunststof verbindingen) binnen waar de volgende data overheen gaan:

-audio en video, zowel analoog als digitaal, van alle omroepen op het mediapark; dit betreft binnenkomend en uitgaand verkeer;

-de geregisseerde beelden die naar de kabelboeren (Ziggo, UPC en Caiway) gaan;

-al het internetverkeer vanuit en met bestemming het mediapark.

Daarnaast had de glasvezelring Hilversum, die eigendom is van de gemeente Hilversum, ook twee sterpunten op het mediapark. Het ene sterpunt lag bij Ericsson en het andere bij Infostrada. Deze punten zijn recentelijk echter opgedoekt (afronding maart j.l.). Straks meer over de reden hiervan.

Ericsson en Infostrada werken in opdracht van de NOS, omdat zij zelf lange tijd niet beschikte over de capaciteit en voornamelijk ook de expertise niet in huis had de drie sterpunten op het mediapark en de bijbehorende verbindingen te controleren. Infostrada is wat zelfstandiger en controleerde één sterpunt van de glasvezelring Hilversum. Ericsson is wat afhankelijker van de NOS en beheerde het andere sterpunt, dat overigens tegenover het NOS-gebouw lag, en het NOS-sterpunt. Daarom wordt er ook wel gesproken over het partnerschap NOS/Ericsson.

Eigenaar zijnde van de mediaring, verhuurt NOS/Ericsson ook internetverbindingen op het mediapark. Dit gegeven, in combinatie met het controleren van de sterpunten, maakt het voor de NOS technisch mogelijk alle verbindingen op het mediapark af te luisteren. Dit omvat onder meer standaard IP-verkeer, e-mail, en telefoonverkeer en digitale audio/video streams. Dit zogenaamde ‘monitoren’ gebeurt dan ook en daarom weet de NOS welk verkeer en – nog belangrijker – met welke inhoud dat verkeer over de verbindingen gaat. Volledige controle over de connecties geeft de NOS ook de macht al het dataverkeer te manipuleren.

Een voorbeeld hiervan is ‘catching’. Zij vertraagt bepaalde data, waardoor als het ware een buffer in het sterpunt ontstaat. Zo kan de NOS op selectieve wijze binnenkomende data van bijvoorbeeld persbureaus (ANP, Reuters) door laten stromen naar de andere omroepen op het mediapark. De NOS manipuleert ook uitgaand dataverkeer. Zo vertraagt NOS/Ericsson geregisseerde beelden van andere omroepen tot soms wel enkele minuten – waardoor er geen sprake meer is van live-televisie – en voorziet deze vervolgens van totaal verkeerde vertalingen/ondertitelingen, of zij knipt en plakt zelfs in de beelden met propagandistische bedoelingen.

Een andere verschijningsvorm van de manipulatie door de NOS is het op systematische wijze onklaar maken van fibers door deze doelbewust uit het sterpunt te trekken. De systematische wijze krijgt vorm door het zogenaamde ticketsysteem. De NOS heeft een speciaal e-mailadres noc@nos.nl opgericht – waarbij noc voor network operation centre staat – waar met name hoge functionarissen tickets naartoe sturen. Een ticket is een verzoek om een specifieke fiber uit het sterpunt te trekken, waarbij ook de reden tot handelen en de prioriteit ervan staan aangegeven. De reden betreft meestal een kapotte fiber, die in werkelijkheid helemaal niet kapot is. De prioriteit varieert van een aantal uur tot per direct. De technici van Ericsson (network operation centre) geven na de controle van de fiber terugkoppeling aan de opdrachtgever dat er niks mis is met de verbinding. Vaak komt het voor dat precies hetzelfde ticket wordt teruggestuurd naar het noc. Dit betreft dan geen storing, maar een functionaris die opnieuw opdracht geeft tot sabotage. De NOS saboteert dus doelbewust verbindingen met als gevolg dat een hele omroep eruit ligt of op zwart gaat. Dit gebeurt gemiddeld genomen een aantal keer in de week. Veelal overdag, terwijl de procedure voorschrijft ’s nachts fibers te vervangen. Motieven van de NOS zijn het pesten van concurrerende partijen of om ten tijde van een gebeurtenis met een hoog nieuwsgehalte – zoals een grote ramp – de eerste omroep te zijn die dit bericht naar buiten kan brengen. Besef dat de eerste minuten van het uitzenden van nieuws cruciaal zijn voor zowel het ontvangen van de boodschap als verdere nieuwsverspreiding.

Deze duistere praktijken zijn onder andere aanleiding geweest voor de commerciële omroepen RTL en SBS om hun studio’s gedeeltelijk te verplaatsen naar respectievelijk Aalsmeer en Amsterdam. In eerste instantie hadden de commerciële zenders behoefte aan hun eigen verbindingen, en gemeente Hilversum (en Infostrada) konden in die behoefte voorzien vanwege het Infostrada-sterpunt. Helaas voor de gemeente Hilversum was medewerking van de NOS vereist, omdat het mediapark grondgebied is van de NOS. De NOS was niet bereid samen te werken. Dit gegeven en het feit dat de NOS – op herhaaldelijk verzoek van de gemeente dat niet te doen – ook aan de beveiligde verbindingen van de glasvezelring Hilversum zat: door Ericsson en Infostrada hiertoe opdracht te geven, was voor de gemeente voldoende om de twee sterpunten van hun ring op het mediapark dan maar op te doeken, zoals in het begin van dit verhaal al werd verteld. Deze nieuwe situatie heeft de NOS heer en meester van het mediapark gemaakt, hoewel zij dat in feite al was door als opdrachtgever invloed uit te oefenen op Ericsson en Infostrada. Het gevolg is een steeds leger mediapark vanwege benadeelde en daarom vertrekkende partijen, zoals de eerdergenoemde commerciële zenders RTL en SBS, maar ook Netflix, die ook nog eens veel klanten is verloren.

Naast het zojuist besproken afluisteren en manipuleren van dataverkeer van en voor andere omroepen en het saboteren van fibers met nadelige effecten voor andere partijen, zijn er nog andere schandalen te noemen.

De NOS doet zich voor als Nederlands meest betrouwbare presentator van nieuws omdat zij een publieke omroep is. Het regisseren en met name moniteren is echter lange tijd overgelaten aan het Amerikaanse Fox dat bekendstaat om haar eenzijdige berichtgeving. Fox was zelfs met haar eigen studio’s gehuisvest op de begane grond van het NOS-gebouw. Fox had – naast enkele Nederlandse medewerkers – gewoon haar eigen van origine Amerikaanse team. De NOS is schuldig geweest aan pro-Amerikaanse berichtgeving. Een voorbeeld hiervan is het zo knippen en plakken van beelden dat president Poetin – naar aanleiding van een door een journalist kritisch gestelde vraag over de situatie in Oekraïne – lijkt weg te lopen. In werkelijkheid – zoals op de volledige beelden is te zien – staat hij de pers netjes te woord. De NOS liep overigens te pronken met het binnenhalen van Fox. Fox is echter redelijk recent vertrokken, omdat zij niet tevreden was met de snelheid van de verbindingen van de NOS. Fox is toen overgestapt naar Infostrada, waarna de NOS als wraakactie Fox ging pesten door het saboteren van fibers. Zo heeft in Nederland een tijdje de Super Bowl finale eruit gelegen met een miljoenen schadeclaim tot gevolg.

Er is nog een laatste categorie van schandalen die gekenmerkt wordt door het feit dat in Nederland veel fibers liggen die direct naar het NOS-sterpunt lopen.

Grote providers (KPN, Vodafone, T-mobile) hebben letterlijke connecties met het mediapark om beelden op te nemen voor mobiele radio en televisie van bijvoorbeeld voetbalwedstrijden. Door deze verbindingen heeft de NOS ook controle over delen van het netwerk van deze providers. Dit komt doordat er multicast verkeer over deze verbindingen gaat, zoals videostreams en voice (telefonie). Multicast verkeer is namelijk open verkeer en dus niet beveiligd. Dit maakt het voor de NOS technisch mogelijk telefoongesprekken van klanten van deze providers af te luisteren. KPN heeft zich hier erg druk over gemaakt.

Andere rechtstreekse fibers zijn die vanaf de ANWB in Den Haag, waar de file-informatie overheen loopt. Of vanaf kleine lokale omroepen zoals TV-West en RTV-Utrecht. Of vanaf universiteiten, zoals de Erasmus en de TU Delft, waar ook een broadcast-uitzending kan worden gehouden. Hier is sprake van valse concurrentie ten opzichte van de commerciële zenders die deze rechtstreekse fibers niet hebben. De NOS heeft dus altijd als eerste informatie tot haar beschikking.

Ook vanaf de Tweede Kamer in Den Haag ligt een directe fiber naar het NOS-sterpunt, zodat audio- en videobeelden vanuit het parlement opgenomen kunnen worden. De parlementsleden beseffen niet dat de NOS rechtstreeks privé-vergaderingen of besprekingen kan afluisteren wanneer deze worden gehouden in ruimten die de beschikking hebben over opname- en dus afluisterapparatuur zoals microfoontjes.

Daarnaast doet de NOS zich daar voor als internetprovider. Al het internet van het Binnenhof gaat over dit netwerk. De NOS kan dus al het IP-verkeer en alle e-mailcontacten van parlementsleden afluisteren.

Tarik trekt de volgende conclusie: de NOS fungeert in feite als inlichtingendienst, en in combinatie met de informatieverstrekkende rol is zij een dodelijk wapen dat kan bepalen hoe de massa denkt en deze kan controleren en sturen. Het is aan uzelf of u verder wilt leven in deze leugen of dat u in opstand komt.

Tarik roept door de NOS benadeelde partijen op om naar voren te stappen en een boekje open te doen over hun ervaringen. Daarnaast vraagt hij de NOS de eer aan zichzelf te houden en open en integer over haar praktijken te zijn. Zo niet, dan maken zij het nog moeilijker voor zichzelf. Betrouwbare data over de vernomen praktijken zijn al in handen van derden. Tarik kan niet uitsluiten dat deze informatie op enig moment wordt gelekt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>