Nationale Ombudsman

Gerrit Willem (Erwin) Lensink
Winterswijk

Winterswijk, 17 juli 2013

De Nationale Ombudsman
t.a.v. de heer Brennikmeijer (hoogstpersoonlijk)
Postbus 93122
2509 AC Den Haag

Betreft: schandalige klachten overheidsoptreden politie, justitie en andere overheidsdiensten!

Geachte heer Brennikmeijer,

Graag wil ik, dat u hoogstpersoonlijk een onderzoek via de Nationale Ombudsman een onderzoek in dit schandaal instelt, omdat Politie Gelderland, Justitie Oost-Nederland en de Rijksrecherche dit expres grofweg weigeren!

Ook de afdeling politie & justitie van de Nationale Ombudsman in Den Haag heeft telefonisch getracht mijn klachten af te wimpelen, als zouden deze niet bestaan en derhalve informeer ik de heer Brennikmeijer nu persoonlijk met alle bewijsmaterialen, zodat er niet weer een doofpot wordt georganiseerd!

De mevrouw van de Nationale Ombudsman vermeldde mij namelijk, dat ik dan de bewijzen van de correspondentie tussen mij en de Politie Noord-Oost Gelderland zou moeten opsturen en aan moeten geven, waar ik exact een onderzoek naar wil hebben. Ik wil dat de overheid, politie en justitie in het bijzonder mij een aantal kritische vragen beantwoorden en daarmee hun excuses aan gaan bieden voor machtmisbruik, als ook een fikse schadevergoeding!

1. In het kader van het onderzoek naar het overlijden van mijn moeder op 28 april 2008 in Duitsland vraag ik mij af welke telefoons zijn er exact en hoe lang zijn deze telefoons exact afgetapt door de valse recherche?

2. Waarom is er in het kader van het onderzoek naar het overlijden van mijn moeder nooit aangegeven, dat ik als verdachte ben aangewezen en er daarbij strafrechterlijke dwangmiddelen onrechtmatig tegen mij en mijn familie zijn ingezet?

3. Zit het DNA van mijn moeder in de Nationale DNA-databank sinds 2008?

4. Waarom is er een deal gesloten tussen Marijke Poelstra van de Nationale Ombudsman en de politie Noord-Oost Gelderland, dat zij volledige inzage in het dossier naar het overlijden van mijn moeder zou krijgen, terwijl het bij het indienen van mijn klacht (2009) bij de Nationale Ombudsman slechts de bedoeling, was dat ik volledige inzage zou krijgen in dit valse dossier i.v.m. bescherming privacy?

5. Waarom is er eigenlijk een recherche onderzoek gehouden door diensten van de Nederlandse overheid, als politie en justitie met toestemming van de rechterlijke macht, als deze toch geen interesse hebben in waarheidsvinding of het op ordentelijke wijze houden van een rechtmatig onderzoek en wanneer ga ik volledige inzage in dit dossier krijgen of voor wie is dit onderzoek eigenlijk gehouden?

6. Waarom heb ik pas een sepot beslissing gehad van de aangifte van mishandeling door mijn broertje Marcel Lensink van mijn persoon in de huiskamer, gepleegd begin september 2008, waarbij ik aangifte heb gedaan in eind oktober 2008 bij de politie Winterswijk, pas in augustus 2009, toen ik al valselijk in een BOPZ zat?

7. Hoe kan het dat Marijn Bengevoord een totaal valse aangifte heeft ingediend op zaterdag 29 november 2008 en hoe is zij op de hoogte gekomen van een aangifte, die ik tegen mij zelf heb opgezet om eens te bekijken of de politie in Winterswijk wel betrouwbaar en integer was, omdat Marcel Lensink beweerde, dat men mij bij de politie in Winterswijk ook “echt gestoord” zou vinden en waarop baseert men deze conclusie?

8. Waarom kon ik pas een aanklacht indienen op 16 januari 2009 bij Mennolt Spijkstra van de politie Winterswijk in plaats van in de periode 3 t/m 5 december 2008, toen ik valselijk gevangen zat bij de politie in Doetinchem en Apeldoorn en waarom is er nooit iets gebeurt met deze terechte aanklacht, zoals bijvoorbeeld een sepot beslissing en waarom kon ik enkel aangifte doen van diefstal en niet hoogverraad?

9. Waarom moeten inmiddels al meer dan 100.000 Nederlanders wel hun DNA verplicht afstaan voor de Nationale DNA-databank, waaronder ik?

10. Hoe kwam Mennolt Spijkstra er bij om mij op 5 februari 2009 al aan te melden bij de Bemoeizorg psycholoog Bert Tuinman van GG-Net en waarom is er daarbij valselijk telefonisch een valse psychiatrische ziekte diagnose opgemaakt al en wat was daarvan de bedoeling?

11. Waarom kwam ik er pas op 28 april 2009 achter, dat ik valselijk verdachte was geweest in de zaak van mijn moeder, via expres georganiseerde summiere inzage in de zaak van het overlijden van mijn moeder, terwijl men van tevoren wist, dat dit gelogen was?

12. Waarom is er door politie Noord-Oost Gelderland, terwijl ik op 30 april 2009 als test ter controle van de betrouwbaarheid en integriteit van de Nederlandse persbureau`s, de NOS en politie noodnummer 112 geen verhoor van mijn persoon geweest in de zaak Koninginnedag 2009, waarbij ik een duidelijke pers- en media verklaring heb afgegeven aan Novum Nieuws, ANP, GPD, de NOS en dus 112, nadat ik deze verklaring met een security check nummer en mijn eigen mobiele telefoon heb gepleegd, terwijl er toch volgens nieuwsberichten 250 rechercheurs op deze zaak hebben gewerkt?

13. Waarom ben ik daarentegen met een complete smoes wel op 8 mei 2009 naar het politiebureau in Winterswijk gelokt door voormalig wijkagent Mennolt Spijkstra om al daar aanklachten in te dienen, waar vervolgens absoluut niets mee is gebeurt en waarom zijn deze aanklachten niet op fatsoenlijke wijze opgenomen?

14. Hoe kwam Marcel Lensink er bij om op 14 mei 2009 opeens een aangetekende anti-stalkingsbrief naar mij toe te sturen in Lichtenvoorde, nadat ik hierover kritische vragen had gesteld via de e-mail aan politie Winterswijk in de zaak, die ik tegen mij zelf expres had opgezet, omdat ik zeer vreemde berichten hoorde van diezelfde Marcel Lensink met betrekking tot de betrouwbaarheid en integriteit en contacten met die politie in Winterswijk?

15. Hoe kan het, dat ik mij op donderdagochtend op 21 mei 2009 omstreeks 8.30 uur heb gemeld zeer boos op het politiebureau in Winterswijk en Jolanda Thannhauser en team geconfronteerd en kritisch gevraagd heb naar de aangetekende anti-stalkingsbrief en er vervolgens desondanks toch valse aanklachten tegen mij zijn opgezet om mij vanaf 16 juni 2009 valselijk een psychiatrische inrichting, valselijk op basis van de BOPZ in te rommelen?

16. Waarom kon ik op vrijdag 29 mei 2009 op het politiebureau Lichtenvoorde, na het maken van een afspraak geen aangifte doen van de aanklachten, die ik eigenlijk al op 8 mei 2009 bij Mennolt Spijkstra had ingediend, maar die hij expres chaotisch heeft opgeschreven aldaar en ik dus fatsoenlijker en beter wou indienen?

17. Waarom wist mijn vader er absoluut niets van, dat ik op 16 juni 2009 zelfs op een valse manier een BOPZ – inrichting werd in gerommeld door de politie?

18. Waarom staat er in Nederland geen herziening open, hetgeen mij pas vorige week voor het eerst is gebleken, als er een absoluut rechterlijke dwaling in BOPZ is uitgesproken door een rechtbank, zoals in mijn zaak, gedateerd op 1 juli 2009, terwijl ik dit ook nog eens op allerlei mogelijke wijzen kan bewijzen dat dit een volledig rechterlijke dwaling is geweest?

19. Welke burgemeester of wethouder in Doetinchem exact heeft destijds toestemming gegeven voor deze valse BOPZ – procedure?

20. Waarom zijn mijn klachten over het politie optreden en de valsheid in geschrifte nooit door de klachtencommissie van de politie Noord-Oost Gelderland behandeld?

21. Waarom is er toch strafvervolging tegen mij ingezet en een rechtszaak tegen mij aangespannen op basis van in politie en justitie vergaderingen opgezette en uitgelokte aanklachten, terwijl Patrick Lensink in zijn aangifte aangeeft, dat hij niet wil, dat ik wordt veroordeeld en zelfs nadien nog per brief op 5 december 2009 en hij zelfs nog aan mij meldt, dat hij niet naar de rechtszitting toe gaat voor 6 januari 2010 en vervolgens 27 april 2010, omdat ik absoluut niet veroordeeld zal worden?

22. Waarom ben ik op 14 april 2010 valselijk aangehouden voor lokaalhuisvredebreuk van het politiebureau in Lichtenvoorde, terwijl ik een wettelijk verplichte aanklacht kwam indienen en niet eerder weg wou zonder bewijs van aangifte?

23. Waarom is mijn aanklacht van 14 april 2010 nimmer op behoorlijke en fatsoenlijke wijze behandeld, maar afgedaan als zou ik “een psychiatrische ziekte” hebben?

24. Waarom is er nooit en te nimmer een fatsoenlijk antwoord geweest op mijn ultimatum brieven van 2 augustus 2010, die ik aangetekend heb verstuurd?

25. Waarom ben ik op 8 september 2010 daarentegen wel meer dan honderd kilometer en de gehele middag achtervolgt door politie agenten Gert-Jan Sloots, Karsten en Vreeman van de politie Noord-Oost Gelderland vanaf de Rechtbank Zutphen, via Vorden, via Doetinchem, via Arnhem tot aan De Grebbeberg in de provincie Utrecht, maar is er geen excuses aangeboden op basis van mijn ultimatumbrieven voor alle schandalige wanpraktijken daarvoor al gepleegd door politie en justitie jegens mijn persoon?

26. Waarom is er door wijkagent Willem Saris een excuusbrief geschreven, na mijn protestactie op Prinsjesdag 2010, naar “Koningin” Beatrix, zogenaamd namens mijn vader, die mijn vader moest of heeft ondertekent en is dit vervolgens gelekt naar pers en media door diezelfde politie zonder medeweten of voorkennis van mijn vader?

27. Waarom denkt de politie woordvoerder van politie Haaglanden in samenwerking met justitie in Zutphen op Prinsjesdag 2010, dus 21 september 2010 al regelrechte laster en smaad over mij te kunnen verspreiden om mij zodoende te diskwalificeren?

28. Waarom ben ik na een uitzending op TV WEST op 13 september 2012 weer valselijk gevangen gezet op basis van het plegen van “smaad” en dan maar liefst 2 maanden?

29. Hoe kan het, dat ik een gesprek heb gehad met Gerrit de Boer en valse collega op 7 december 2012 op hun verzoek in het politiebureau Zutphen na het indienen van nieuwe klachten in die periode over het functioneren van bepaalde politie ambtenaren en er vervolgens niets voor mij is gedaan, maar met behulp van die informatie nieuwe valse aanklachten tegen mij zijn opgezet?

30. Waarom is er nochtans nog steeds geen Rijksrecherche onderzoek of anderszins onderzoek gestart, terwijl dit wel door mij gevorderd is bij mijn vrijwillige uitlevering door de Duitse autoriteiten aan Nederland?

Ik wil verder, dat de Nationale Ombudsman mij helpt met volledige inzage in het onderzoek naar het overlijden van mijn moeder op 28 april 2008 in Duitsland, te meer daar de voormalig valse recherche leider Jan Koeslag wel degelijk op een gegeven moment geschorst is door de politieleiding van de politie Noord-Oost Gelderland!!! Het is mij dan ook een raadsel op welke wijze Nationale Ombudsman medewerkster in de periode 2009 / 2010 een deal heeft kunnen sluiten, dat niet ik, maar zij volledige inzage in het recherche dossier zou verkrijgen en ik absoluut geen verdachte zou zijn geweest, maar wel mijn privacy meerdere malen onrechtmatig inbreuk is gemaakt om mij expres te benadelen, te belasteren en te smaden en voor het leven te duperen!

Ook wil ik dat de Nationale Ombudsman onderzoekt, waarom er geen strafvervolging is ingezet tegen Marijn Bengevoord, terwijl er hierover toch een duidelijk gesprek is geweest op 7 december 2012 op het politiebureau in Zutphen en ik hierover enkele brieven heb gehad van de politie Twente, Commissie Veiligheid & Justitie en Politie Noord-Oost Gelderland, namens Gerrit de Boer. Op deze wijze wil ik dat er direct strafvervolging jegens Marijn Bengevoord en vriend politie agent Willem plaats vind of dat er op zijn minst een sepot volgt.

Op deze wijze zou ik dan een artikel 12 strafvordering procedure kunnen starten bij het Gerechtshof Arnhem en nu wordt dit gewoon onmogelijk gemaakt door het machtmisbruik van de politie Noord-Oost Gelderland en justitie in Zutphen. Ook wil ik dat de Nationale Ombudsman actief onderzoekt, waarom mijn klachten over het functioneren van politie en justitie lieden, die strafbaar jegens mij hebben gehandeld wederom, evenals in 2009 niet fatsoenlijk rechtmatig in behandeling zijn genomen en Gerrit de Boer en collega een schijngesprek met mij hebben gehouden op 7 december 2012 op het politiebureau in Zutphen.

Eveneens wil ik dat de Nationale Ombudsman een onderzoek start naar het feit, waarom er door de Burgemeester van Winterswijk een gebiedsverbod jegens mij is opgelegd in verband met de komst van Beatrix von Amsberg naar Winterswijk, maar er vervolgens niets aan deze misstanden en schandalen gebeurt en men deze in de doofpot probeert te stoppen. Van mij en mijn familie worden er namelijk wel allerlei wettelijke verplichtingen verwacht, als ook soms zelfs zaken en wettelijke verplichtingen na te komen, die niet in de wet op deze wijze omschreven staan. Daarmee handelen overheidsdiensten als politie en justitie al jaren tegen mij op onrechtmatige wijze en vooral ook onbehoorlijke onredelijke oneerlijke wijze!

Ook heb ik via de Rijksoverheid mijn klachten laten weten aan de verschillende Ministeries, die vervolgens geen enkele actie uitvoeren met betrekking tot mijn klachten en ik wil dat de Nationale Ombudsman dit eveneens in het onderzoek mee neemt, namelijk de volgende meldingen via de telefoonlijn voor de Rijksoverheid:
T (Kenmerk Ministerie VWS)
D (Kenmerk Ministerie van Veiligheid & Justitie)
Ik wil in ieder geval dat er druk en invloed wordt uitgeoefend op organisaties en ambtenaren, die mij op criminele wijze hebben benadeeld de afgelopen 5 jaren om zaken recht te zetten en recht te doen in deze! Ik heb de volgende voorwaarden en maatregelen opgesteld aan zowel de Duitse Minister van Justitie in Berlijn, als de Nederlandse Minister (Opstelten en staatssecretaris Teeven) in Den Haag, als voorwaarden, waarop ik mijzelf vrijwillig naar Nederland heb uitgeleverd, want anders had ik mij nog kunnen verzetten tegen de valse overlevering en uitlevering aan Nederland, via Köln en Aken vanuit Munster;

1. Het overhandigen van een copy van het overdrachtsverzoek in relatie tot de plotselinge en tragische dood van mijn moeder W.G. Lensink – Wassink op 28 april 2008 in Lunten (Kreis Vreden, Nord-Rhein Westfalen), dat vanuit de Duitse Minister van Justitie in Berlijn aangevraagd en verzocht moet zijn op grond van artikel / paragraaf 5 tot en met artikel / paragraaf 7 Strafgesetzbuch van Duitsland, als ook op basis van het EVOS-Verdrag, het EVRM-Verdrag en het Verdrag van Enschede aan het Landelijk Parket in Rotterdam en / of de Nederlandse Minister van Justitie (in werkelijkheid is dit nooit gebeurt)!

2. Een officiële brief met verontschuldigingen en excuses aan de Duitse autoriteiten op grond van het onrechtmatige valse parallelle straf rechterlijke onderzoek tegen vooral mijn persoon vanaf 28 april 2008 (EVOS-Verdrag / EVRM-Verdrag / Verdrag van Enschede) als ook een officiële excuusbrief aan mij en mijn vader vanwege schending van de privacy van mijn familie op valse wijze, volgens artikel 7 en artikel 8 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en expres vernietiging en het kapot trachten te maken van mijn leven door dit volledig valse en onrechtmatige straf rechterlijke onderzoek door de recherche in Doetinchem van de politie Noord-Oost Gelderland, waarbij vooral recherche leider Jan Koeslag donders goed wist, dat hij de zaken bij elkaar bedonderde en mij valselijk trachtte zwart te maken.

3. Volledige vergoeding voor de valse politieke gevangenschappen in de laatste vijf jaren van mijn leven, sinds 2008, waarbij de schade betaald wordt door de politie, justitie en eventueel valse aangevers en dat alle gerechtelijke dwalingen worden recht gezet en ik volledig gerehabiliteerd in dit schandaal. Dit zijn de volgende maar liefst 7 rechterlijke dwalingen, die via de website www.rechtspraak.nl onder het onderwerp uitspraken te vinden zijn:
1. Rechtbank Zutphen (parketnummer 06-460595-08 op 8 april en uitspraak 22 april 2009 in het strafrecht)
2. Rechtbank Zutphen (parketnummer 06-460246-09 op 1 juli 2009 in een valse BOPZ-zaak)
3. Rechtbank Zutphen (parketnummer 06-460246-09 op 27 april 2010 en 11 mei 2010 in het strafrecht)
4. Rechtbank Den Haag (parketnummer onbekend – waxinelichthouder-strafzaak op 18 september 2011 in het strafrecht)
5. Gerechtshof Arnhem (parketnummer 06-460595-08 op 18 januari 2012 in het strafrecht)
6. Gerechtshof Arnhem (parketnummer 06-460246-09 op 18 januari 2012 in het strafrecht)
7. Gerechtshof Den Haag (parketnummer onbekend op 18 januari 2013 en 1 februari 2013 in waxinelichthouder-strafzaak)

4. Schriftelijke antwoorden van zowel politie Noord-Oost Gelderland (door Gerrit de Boer en Wim Jans) en ook de Minister van Justitie Ivo Opstelten (VVD) en de staatssecretaris Fred Teeven (VVD) persoonlijk als ook door het Openbaar Ministerie op grond van mijn 20 kritische vragen, die ik aan circa 200 e-mailadressen heb verstuurd uit protest vanwege mijn situatie voor mijn vertrek als protest naar Duitsland en Nord-Rhein Westfalen op 4 februari 2013 en 10 februari 2013.

5. Toevoeging van deze e-mails met 20 kritische vragen verstuurd op 4 februari 2013 en ook nogmaals op 10 februari 2013 door onder meer Officier van Justitie De Groen-Van den Wildenberg, als ook mijn advocaten en alle presidiums van alle Nederlandse rechtbanken en gerechtshoven in Nederland en vele leden van het Nederlandse parlement der Staten Generaal als ook pers / media bij de uitleveringsdocumenten en documenten van de strafzaak met parket nummer 05/860465-13 en ook verontschuldigingen voor dit schandaal van de Nederlandse Minister van Justitie, aangezien politie Amsterdam ook als list excuses aanbood aan Hans Maessen uit Heerlen in verband met het Dam-incident op 30 april 2013 (Joanna van der Hoek) en mijn schandaal met deze strafzaak in hetzelfde straatje valt en eigenlijk ook bij het onderzoek door de gemeente Amsterdam in deze behoort.

6. Directe start en aanvang van een strafrechterlijk onderzoek op basis van mijn aanklachten met eerlijke beschuldigingen van stalking en uitlokking, al op 8 mei 2009 gedaan (op verzoek van Marcel Roeterink van het SGBO Apeldoorn nota bene!), als ook in de zomer van 2011 bij de politie Boxtel en in de zomer vanuit de PI Grave per post, die in directe relatie staan tot parketnummer 05/860465-13, als ook in november 2012 per post vanuit de PI Zoetermeer naar de recherche in Ijmuiden, de politie in Enschede en de Commissie Veiligheid / Justitie als protest. De schriftelijk ingediende aanklacht is onder meer ingediend op 31 mei 2012 vanuit de PI Grave en binnengekomen op 11 juli 2012 bij het Openbaar Ministerie Regio Arnhem-Zutphen en op 12 juni 2012 bij het Kabinet President van de Rechtbank Zutphen via nummer cmav 2012/539/306 van MR Jongerius en ook terug te vinden via proces-verbaal nummer PL0642 2012115243-5!

7.Het direct starten van een Rijksrecherche onderzoek met mijn assistentie, advies en begeleiding naar dit schandaal op onder andere valse aanwijzingen van Officieren van Justitie Kolkman, De Groen van den Wildenberg en Berendsen en hulpofficier van justitie Van Hagen (Doetinchem) en brigadieren Rutjes en Bulsink (Doetinchem) en inspecteur Philip Heinsbroek, die reeds in december 2012 was begonnen met zijn straf rechterlijke vooronderzoek, terwijl er nog geen enkele aanklacht was en daarvan akte heeft opgemaakt al op 3 januari 2013, terwijl de aanklacht pas ingediend op 15 januari 2013 bij de politie Enschede, als ook tegen agenten Mennolt Spijkstra, DJW Saris, Jolanda Thannhauser en een agent uit Enschede tegen mijn persoon en mijn familie sinds het al tragische en ernstige genoeg overlijden van mijn moeder plotseling op 28 april 2008.

8. De belofte, dat ik minstens binnen een maand, dus voor 20 april 2013 naar Nederland vanuit Nord-Rhein Westfalen wordt uitgeleverd en overgeleverd door het Oberlandesgericht Hamm en de Generalstaatsanwaltschaft vrijwillig op mijn dringende verzoek, maar ook dat zoals in Duitsland wettelijk verplicht is voor alle valse aanklachten tegen mij gedaan, dat op grond van artikel (paragraaf) 374 tot en met artikel (paragraaf) 394 StrafprozesOrdnung de plicht hebben om aanwezig te zijn bij alle strafprocessen of dat er in alle valse strafprocessen waarbij benadeelden dit weigeren direct een sepot plaats vind door het Openbaar Ministerie in de toekomst, zoals dat in Duitsland thans het geval is en ook dus alle valse aangevers in de strafprocessen door mij onder ede kunnen worden ondervraagt, zodat de waarheid bekent wordt in dit schandaal en ik niet weer eens vals veroordeeld.

Link Duitse Strafprozessordnung – recht;

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/stpo/gesamt.pdf

Voorlopig heb ik besloten, dat als de overheid, politie en justitie en rechterlijke macht zich niet gaan conformeren aan bovenstaande acht voorwaarden en maatregelen, dat ik ook alle medewerking zal weigeren, aangaande eisen, voorwaarden, maatregelen en juridische verplichtingen, die aan mij worden gesteld op basis van wederkerigheid!!! Ik wil graag, dat de heer Brennikmeijer persoonlijk toezicht houdt op dit schandaal, omdat alle vertrouwen in de meeste overheidsdiensten bij mij verloren is en ik er geen vertrouwen in heb, ook niet in bepaalde delen van de Nationale Ombudsman. Ik wil dat de Nationale Ombudsman alle onderdelen van deze brief onderzoekt en mij daarbij helpt, die niet als rechterlijke beslissing omschreven zijn of via de rechterlijke macht recht gezet kunnen worden!

Bij voorbaat dank voor medewerking in het oplossen en recht doen in dit schandaal! Met vriendelijke groeten,

Erwin Lensink

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>