Lensink versus de Staat

Geachte advocaten, namens de Staat,

De conclusie van antwoord in zaak met rolnummer 2015/##### heb ik namens mijn advocaten ontvangen en bij deze laat ik weten, dat ik het totaal niet eens ben met jullie antwoord en conclusies en argumentatie! Waarom is de zaak, waarbij alles gestart is, qua hele reeks van onrechtmatige daden niet door jullie benoemd, namelijk het overlijden van mijn moeder op 28 april 2008 in DUITSLAND, waar Nederland helemaal geen jurisdictie had tot een privacy schendend onrechtmatig vals onderzoek, waardoor ik enorme en alle schade zo ongeveer heb opgelopen en dus allerlei wetten en verdragen zijn overtreden, zoals het Wetboek van Strafvordering, Wetboek van Strafrecht, het EVRM Verdrag en het EVOS Verdrag, als ook het Verdrag van Enschede?

Hoe verhoudt zich dit schandaal tot de zogenaamd “onopgeloste” moordzaak Manuel Schadwald, waarbij Joris Demmink, Leo van Gasselt, Gerrie Ullrich, Kees Lunshof en mogelijk Henk Wooldrik en Hans Holthuis aanwezig waren bij deze moord in 1994 en ook het misbruik van deze minderjarige, die in het IJsselmeer is gedumpt?

Derhalve verwacht ik van jullie als advocaten van de Staat, dat jullie deze mail onmiddellijk bezorgen bij de Commissie Oosting en de Minister van Justitie, waarvan eerst genoemde onmiddellijk contact met mij kan opnemen in hun hernieuwde onderzoek, ook naar www.hetvaatstracomplot.nl en laatstgenoemde het onmiddellijk met mij gaat hebben over excuses, randvoorwaarden en schadevergoedingen! Omtrent nadere zaken, kom ik spoedig terug! Bij voorbaat dank voor de medewerking. Hoogachtend,

Erwin Lensink

Ontvangen per e-mail:Zou Cees Helman (goede maat van wijlen Bruinsma, volgens Helman hielp Bruinsma hem bij uitbraak) en zijn zo profijtelijke deal met OM te maken kunnen hebben met zijn wetenschap via Bruinsma van onderstaand beschreven bruin-rode connecties met koninklijk randje?
Onderstaande informatie kreeg ik uit zeer betrouwbare bron. Een getuige uit eerste hand X, een zeer goede kennis van mij, is overigens fervent aanhanger van het
koningshuis dus in die zin is zijn verklaring uit onverdachte hoek. Namen van de getuigen X, Y zijn mij bekend en zijn beide nog in leven. Van de hoofdrolspelers is zoals bekend alleen Marcel van Dam nog in leven. Chef Buitendienst Wiersema is overleden maar Vermeulen, toen hoofdinspecteur bij de motor en rijtuigenbelasting, later directeur, is nog in leven. Deze kennis van mij werkte in de buitendienst voor de douane, dienst motor en rijtuigenbelasting. Het kwam regelmatig voor dat de buitendienst werd ingezet voor observaties voor het FIOD, acties drugstransporten zoals bij de Lammie bij Schoorl.
Florrie Rost van Tonningen had een aardige leverage op Bernhard, zij onderhield na de
oorlog nog contacten met Schacht (goede vriend van Meinoud) welke Bernhard voor en tijdens de oorlog moet hebben voorzien van aardige bedragen in ruil voor inlichtingen.
Onderstaande observaties vonden plaats in de aanloop van de IRT affaire waarvan zoals we weten de onderzoeksrapporten achtereenvolgens concludeerden dat er geen sprake was van een verwevenheid tussen onder- en bovenwereld. Onderstaande
bevindingen zijn buiten IRT onderzoeken gehouden.
Periode 1973-1976 observatie teams iov FIOD
Tweewekelijkse observaties – overdag , ‘s avonds, ’s nachts – X met collega Y bij
villa Florrie Rost van Tonningen, tussen Leersum en Amerongen en bij villa te Velp. Opdracht FIOD, Chef Buitendienst Roel Wiersema en hoofdinspecteur Herman
Vermeulen. In kleine kring bekend. Prins Bernhard was blijkbaar gek op Florrie Rost van Tonningen, bezoekt haar minimaal 2x per week op haar kasteel bij Amerongen
tussen Leersum en Amerongen. Bernhard passeerde zo vlot met rode Ferrari het
hek, had blijkbaar eigen afstandsbediening? Ook komt daar Klaas Bruinsma en
Marcel van Dam (staatssecretaris van Volkshuisvesting voor de PvdA). Minimaal 1
x geobserveerd dat kennelijk voor een bespreking Rost van Tonningen, Bernhard,
Van Dam (“liep in en uit bij Rost van Tonningen”) en Bruinsma gezamenlijk aanwezig waren in Amerongen. De entree was via een hek met een lange oprijlaan, het huis was van de weg niet te zien.
Er werd met twee teams geobserveerd, bij Leersum/Amerongen en bij Velp. Informatie werd mondeling tussen teams uitgewisseld X rapporteerde mondeling en Y schriftelijk aan Wiersema en Vermeulen. Volgens X zijn bewust lage functies ingezet voor onderzoek. Vier FIOD onderzoekers niet gehoord onder van Traa. FIOD heeft weten te voorkomen dat medewerkers voor commissie van Traa kwamen.
Florrie aanleiding onderzoek. Florrie ontving grote bedragen op haar rekening tot enkele tonnen. Vermoeden Florrie financierde Bruinsma en dat Bernhard in winst deelde. Vermoedens zijn nooit bewezen vanwege betrokkenheid Bernhard.

Het Vaatstra Complot
De doofpot met het loden deksel
In het boek Het Vaatstra Complot zult u leren hoe en waarom Justitie de ware toedracht van de moord op Marianne Vaatstra in de doofpot heeft gestopt. De ware toedracht die al vanaf dag 1 bekend was bij de top van Justitie. Men wilde absoluut niet dat de informatie bekend werd dat asielzoekers de moord op hun geweten hadden. Alle informatie die daarop wees is vakkundig onder het tapijt geschoven, genegeerd, verdraaid, of anderszins kapot gemaakt. De werkelijke betrokkenen zijn buiten schot gehouden. Met gigantische leugens en trucs. Bijvoorbeeld door willens en wetens een verkeerde Ali Hassan in Turkije op te pakken. Dit om de echte Ali die ze zelf daags na de moord naar Noorwegen hebben weggesluisd te kunnen uitsluiten. Althans in de ogen van het publiek. Bewust vals spelen heet dat. Bijvoorbeeld ook door Fa’ek Mustafa, de 15 jarige getuige van de moord die het echte verhaal al op de dag van de moord op het bureau Buitenpost heeft verteld, in de berichtgeving te vervangen door Mohammed Akbari, die al maanden voor de moord uit het AZC weg was. En 10 jaar later door te ontkennen dat Fa’ek op 3 mei 1999 is overgeplaatst naar het AZC Musselkanaal. Door te stellen, bij monde van twee ministers en een staatssecretaris, dat hij pas op 28 mei 1999 is overgeplaatst naar het AZC Drachten in plaats van Musselkanaal. Tot deze leugen werd Justitie gedwongen onder druk van mijn publicaties en de kamerleden die ik op de been kreeg om er vragen over te stellen. Naar aanleiding van de Eén Vandaag uitzendingen werden ze gedwongen tot het leugenrapport “Onderzoek Ali H”, dat in het boek volledig door de gehaktmolen gaat.
Het devies van Het OM is dus altijd geweest om informatie stil te houden die wees op de betrokkenheid van asielzoekers. En wanneer dat niet meer ging, erover te liegen, ja zelfs de echte betrokkenen te vervangen door andere mensen om zo de echte betrokkenen uit te sluiten. Keiharde waarheden zijn bedekt met keiharde leugens en wisseltrucs.
Wat ECHT nooit bekend mocht worden is dat die echte betrokkenen door Justitie zelf buiten het onderzoek zijn gebracht, nadat men de ware toedracht van de moord al kende binnen 12 uur na de moord. Er is dus NOOIT sprake geweest van onderzoek, behalve die eerste 24 uur. De rest van het “onderzoek” was erop gericht de daders van de moord buiten beeld te brengen en de waarheid voor eeuwig verborgen te houden. Dus ze konden niet anders dan alles uit de kast halen om dat onder het tapijt te houden. De kroon op dat bedrog werd uiteindelijk om iemand anders de moord te laten bekennen. Iemand die zo ver als mogelijk van asielzoekers staat. Een blanke Friese veeboer dicht bij huis, het uiterste van asielzoekers. Dat die veeboer, net als door oorlog getraumatiseerde doorgedraaide Koerden, kelen afsnijdt, kon daarbij ook nog wel verkocht worden.
Enfin, leest u het hele verhaal over de ware toedracht van de moord en het complot daaromheen in het boek. Bestellen kunt u op de bestelpagina.

Omslag het Vaatstra Complot

De Moordenaars

hassancolor5

Ali Hassan
De werkelijke moordenaar van Marianne Vaatstra is de Irakese Koerd Ali Hassan, destijds bewoner van het asielzoekerscentrum Kollumerland. De moord is niet gepleegd in het weiland waar Marianne’s lichaam werd gevonden, maar in het chalet van de duitser Wolfgang Hebben, op het campinggedeelte grenzend aan het AZC. Aanwezig bij de verkrachting en moord waren verder Ludger Dill, een duitse vriend van Wolfgang Hebben, en de destijds 15 jarige Fa’ek Mustafa, een vriend van Ali Hassan. Fa’ek is de volgende dag, 1 mei 1999, door de politie van het AZC opgehaald en verhoord op het bureau Buitenpost. De leiding van het onderzoek was in handen van Jan Verkaik die zich nu met Henk Mous en Cor Reijenga op de borst trommelt hoe geweldig ze de zaak hebben “opgelost”. Echter, op het bureau heeft Fa’ek al op dag 1 het hele verhaal verteld, inclusief de verblijfplaats van Ali Hassan op zijn huurkamer in Leeuwarden. Die kennis is door Justitie niet gebruikt om de zaak op te lossen, maar om de ware toedracht voor altijd verborgen te houden, onder meer door Ali heimelijk het land uit te sluizen en Fa’ek als getuige van de moord buiten beeld te brengen. Het hoe en waarom kunt u verder gedetailleerd in het boek lezen.
dill4

Ludger Dill

De Doofpotters

De lijst van personen die de doofpot in stand hebben gehouden, is niet uitputtend weer te geven en bovendien in twee groepen op te splitsen: Zij die de ware toedracht kennen en bewust hebben gelogen en/of gemalverseerd, daarbij ambtsmisdrijven plegend, en zij die dit hebben gedaan zonder de ware toedracht te kennen. Tot de eerste categorie behoren aan het hoofd van de keten onder meer Joris Demmink en Harm Brouwer. Tot de tweede categorie behoren onder meer de voormalige ministers van Justitie Hirsch Ballin en Opstelten. De volgende personen, waarvan de rollen nader worden belicht in het boek, mogen in elk geval op de lijst:

Nederland. Den Haag, 04-11-2002, Portret, Ministerie van Justitie. Secretaris Generaal J. Demmink. Foto: Jiri Buller
Joris Demmink
Joris Demmink, destijds Directeur-Generaal Vreemdelingenzaken, later Secretaris-Generaal van Justitie, nu met pensioen.

brouwer
Harm Brouwer
Harm Brouwer, destijds Hoofdofficier van het parket Leeuwarden, later hoogste man van het Openbaar Ministerie, nu voorzitter van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD).
Michiel Severein, destijds plaatsvervangend Hoofdofficier, nu kinderrechter te Leeuwarden.

groeneveld4
Nettie Groeneveld
Nettie Groeneveld, destijds directrice van het Asielzoekerscentrum Kollumerland.
Louis Uijl, destijds adjunct-directeur van het Asielzoekerscentrum Kollumerland.

pietvisser2
Piet Visser
Piet Visser, destijds burgemeester van de gemeente Kollumerland.

verkaik2
Jan Verkaik
Jan Verkaik, destijds leider van het politieonderzoek voor de zaak Vaatstra.

Robert Rambonnet
Robert Rambonnet, persvoorlichter politie Friesland.

bronsvoort
Annette Bronsvoort
Annette Bronsvoort, latere Hoofdofficier van het parket Leeuwarden, nu burgemeester van de gemeente Lichtenvoorde.

mous
Henk Mous
Henk Mous, Officier van Justitie en kwaliteitsofficier opsporingsonderzoek, tevens persvoorlichter en zaaksofficier voor de Vaatstra zaak. Aanklager voor het OM in het proces tegen Jasper Steringa.

reijenga
Cor Reijenga
Cor Reijenga, leider van het zogenaamde 3D team dat de Vaatstra zaak opnieuw onderzocht, of beter gezegd het publiek samen met Peter R. de Vries klaarstoomde voor de huidige “oplossing”.
Dick Adema, rechercheur cold case team.
Willem Jan Vos, rechercheur cold case team.

vlugweg
Jan Vlug
Jan Vlug, advocaat van Jasper Steringa.

prdv
Peter R. de Vries
Peter R. de Vries, misdaadverslaggever.

ballin
Ernst Hirsch Ballin
Ernst Hirsch Ballin, voormalig minister van Justitie.

opstelten3
Ivo Opstelten
Ivo Opstelten, voormalig minister van Justitie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>