Volledig rapport!

Werk in uitvoering, wordt later ge-update!
 
Gerrit Willem (Erwin) Lensink
(tijdelijk postadres)
7104 Winterswijk
 
Winterswijk, 28 juli 2012
 
Gerechtshof Den Haag
t.a.v. artikel 12 sv – afdeling
Prins Clauslaan 60
2500 EM `s-Gravenhage
 
 
Betreft: zaaknummer K12/0009 betreffende G.W. Lensink versus mevrouw Koster-Kolvers
 
 
Geachte heer/mevrouw (& griffier Ramroep),
 
Bij deze wil ik graag nadere tekst en uitleg geven betreffende de door mij opgezette artikel 12 strafvorderingprocedure tegen mevrouw Koster – Kolvers, waarvan de raadkamerzitting gepland was van 11 juli 2012 om 10.15 uur. Echter ben ik daarbij afwezig geweest, wegens onvoorziene omstandigheden, namelijk mijn schorsing en voorlopige vrijlating een week eerder op 4 juli 2012 uit de P.I. (Huis van Bewaring) in Grave. Daarmee is voor een deel mijn belang in de strafvervolging van mevrouw Koster – Kolvers, secretaresse van de Hoge Raad komen te vervallen wat mij betreft, want belang bij een veroordeling van haar, heb ik niet echt. Ik ben er meer bij gebaat, dat zij haar werk op fatsoenlijke grondige wijze uitvoert, evenals de Hoge Raad en derhalve cassatie regelt voor een valse BOPZ – procedure in 2009.
 
Persoonlijk heb ik er namelijk geen enkel belang bij, dat zij wordt vervolgd voor het doen plegen van een valse aangifte van bedreiging met de dood, als ook het min of meer plegen van meineed op 3 februari 2011. Mijn grootste belang was namelijk om aan te tonen, dat dit bedrog is en ik op deze wijze dit meer kon aantonen en eerder in vrijheid gesteld zou worden. Dat deze aangifte vals is kan ik onder meer aantonen door er op te wijzen, dat mevrouw Koster – Kolvers eerst pretendeert een fotografisch geheugen te hebben en vervolgens zowel bij haar aangifte in september 2010 bij de politie Haaglanden, als ook op 3 februari 2011 beweert, dat ik haar onder andere gebeld zou hebben op 21 augustus 2010. Dit is echter onmogelijk, daar 21 augustus 2010 een zaterdag is geweest….
 
Verder ben ik na mijn vrijlating een aantal zaken gaan regelen en derhalve was ik op 10 juli 2012 in de Achterhoek weer gekomen vanuit Amsterdam. Ik had derhalve na bijna 2 jaren valse gevangenschap en hoge kosten en weinig inkomsten, dan ook (A) de financiën niet op orde om een reis van Achterhoek naar Den Haag te maken en (B) de tijd en de moeite er niet meer voor over om zo`n lange reis te maken voor in principe een mijn inziens idiote zaak, namelijk het plegen van een valse aangifte jegens onbekende personen, namelijk mijn persoon. Ik ben wel degelijk gedupeerd en het betreft wel degelijk een valse aangifte.
 
Derhalve ben ik nog wel geïnteresseerd in de afloop van de beklagzaak en daarom schrijf ik deze brief, zodat ik weet wat er besloten is in deze zaak. Ik vind namelijk, als het gerechtshof besloten heeft dat er strafvervolging plaats gaat vinden, ik moreel wel verplicht ben eigenlijk om dan WEL aanwezig te zijn, immers verwacht ik dit ook van benadeelden in mijn zaak. Als dit is besloten, dan zou ik graag op de hoogte willen gehouden worden van deze strafzaak. Verder zou ik graag dat deze brief aan de raadsheren en raadsvrouwen getoond wordt, zodat men mijn redenen voor afwezigheid op 11 juli 2012 als nog te weten komt, als ook mijn juridische standpunten in deze zaak, want op zich is het doen plegen van een valse aangifte wat mij betreft wel erg laakbaar. Bij voorbaat dank voor de moeite!
 
Hoogachtend,
 
 
Gerrit Willem (Erwin) Lensink
 
——————-einde deel brief—overige persoonlijke info—–privacy
 
Erwin Lensink

(voormalig postadres)

7131 Lichtenvoorde

 

Lichtenvoorde, 21 april 2010

 

Gerechtshof Arnhem

t.a.v. de strafgriffier & rechters, president van het ger

Postbus 9013

7200 GP Zutphen
 

Betreft: parketnummer 06-460595-08 / klacht eerlijke rechtszaken waarheidsvinding

 

Geachte heer/mevrouw,
 

In aanvulling op mijn eerdere brieven, stuur ik nu nogmaals het verzoek om getuigen op te roepen en mij eindelijk de processtukken te laten toe komen. Hierbij wil ik eveneens verwijzen naar de brief van 8 april 2010 (kenmerk: MK 27 april 2010) en de brieven (5 december 2009 en 10 december 2009). Nu richt ik deze zaken aan de strafgriffier Monique te Boekel, immers houdt het Openbaar Ministerie zo lang mogelijk mijn berichten achter.
 

Reeds in een eerder stadium (parketnummer 06-4605959-08) heb ik getuigen op laten roepen en ook toen weigerde het Openbaar Ministerie dit. Dit kwam onder meer, omdat Officier van Justitie Buttinger pas drie dagen van tevoren (op zijn hoogst) van de zaak inhoudelijk in kennis gesteld kon worden door de processtukken te verkrijgen en in te lezen. Daarvoor was deze Officier van Justitie namelijk op vakantie en was er geen Officier van Justitie aan de zaak toegevoegd.
 

Het is ook bijzonder hoe rechters De Bie, Van Dungen en Mrs Prisse vervolgens het onnodig achtten om getuigen op te roepen en mij de processtukken (zoals aangevraagd) te laten toe komen, maar wel een uitspraak kunnen doen op basis van totaal valse argumentatie. Verder verwezen ze mij er nog naar dat de processtukken ter inzage zouden liggen. Nu heb ik deze keer geprobeerd van tevoren in de rechtbank inzage te verkrijgen in de processtukken en het WMA-bestand af te luisteren en blijkt dat nagenoeg onmogelijk.
 

Idem dito het schijnproces in (notabene) Warnsveld. Rechter van Lookeren-Campagne belooft mij inzage in de processtukken en speciale aandacht naar mijn telefoongegevens. Politie -ambtenaren en gevangenisbewaarders beloven mij dat mij de processtukken ter inzage komen en vervolgens beloofd ook rechter Strens-Meulemeester mij inzage in de processtukken en dan wordt opeens de rechtszitting vervroegd verplaatst, zodat ik geen enkele inzage krijg in deze processtukken en rechter Strens-Meulemeester allerlei (valse) zaken als (valse) argumentatie gebruikt voor een rechterlijke beschikking, die niet inhoudelijk in het proces zijn behandeld en die ik niet heb kunnen controleren op waarheidsvinding. Het blijken dan ook allemaal leugens te zijn van voornamelijk psychiater Boerboom uit de valse geneeskundige verklaring en uiteraard moet meneer Boerboom dan tot verantwoording worden geroepen in deze zaak door middel van een (gedwongen) getuigenoproep voor 27 april 2010 om 14.45 uur.
 

Ik herhaal mijn eisen voor een eerlijke rechtszitting nogmaals bij deze. Voor een volledig overzicht wil ik dat naast het recherche dossier (inclusief geluidstapes van de verhoren, die ik ook wil afluisteren) naar het overlijden van mijn moeder ook de volgende strafdossiers worden toegevoegd in deze zaak:
•Registratienummer 09/5589193 (Ministerie van Justitie – Afdeling Operationele Zaken en Incidentenmanagement)
•PL0646/08-378821 (23-10-2008)
•PL0646/0595-08 (31-10-2008)
•PL0646/09-208603 (16-01-2009)
•PL0646/09-273332 (8-5-2009)
 

Het spreekt voor zich, dat ik eis om bovenstaande dossiers volledig te ontvangen en verder wil ik het WMA-bestand (van het voicemeal bericht aan Marcel Lensink) volledig afluisteren, aangezien er weer selectief is geselecteerd door de politie Winterswijk. Deze politie Winterswijk heeft nota bene deze hele zaak express tegen mij opgezet en mij hiermee nog kwader gemaakt (ik was al woest) en mij op deze wijze er ingeluisd. Van de 24 behoorlijkheid eisen van de Nationale Ombudsman zijn er sinds 28 april 2008 alle 24 behoorlijkheid eisen voor ambtenaren (meermaals) overtreden door bepaalde lieden binnen politie en justitie (en GG-NET). Van het integriteit statuut van politie (en justitie) is minstens ¾ deel overtreden door politie en justitie. Verder is politie en justitie uitermate selectief in het interpreteren van de Nederlandse wet- en regelgeving en overtreedt het op grove wijze de Nederlandse wet- en regelgeving (Privaat en Burgerlijk Wetboek), nationale en internationale verdragen. Het toppunt van bepaalde leden binnen politie en justitie is echter dat het absoluut niet op zoek is naar waarheidsvinding, maar onbeschoftheid, valsheid, bedrog, laster, smaad, onfatsoenlijkheid en crimineel gedrag vertoont.
 

In de eerdere brieven heb ik aangegeven, dat ik op zijn minst acht getuigen verwacht op de rechtszitting. Mijn standpunt is nu veranderd en ik eis nu dat alle getuigen worden opgeroepen, inclusief nog een aantal extra, namelijk de volgende:
1.Officier van Justitie Berendsen
2.Officier van Justitie De Groen – Van den Wildenberg
3.Rechter Strens – Meulemeester
4.Rechter De Bie
5.De Officier(en) van Justitie, die de (valse) leiding had in het onderzoek naar het overlijden van mijn moeder
6.teamchef recherche Doetinchem, Bert Schriek
7.teamleider recherche Doetinchem, Willem Leeflang
8.De Officier(en) van Justitie, die de (valse) leiding had in het onderzoek naar de aanslag op Koninginnedag 2009
9.Korpschef Roelofs van de politie Noord-Oost Gelderland
10.Korpsbeheerder De Graaf van de politie Noord-Oost Gelderland
 

Verder verwacht ik (1) een sepotbeslissing of eigenlijk (2) fatsoenlijk integer strafrechterlijk onderzoek naar mijn aanklacht (18 pagina`s), die ik bij de brief (kenmerk: MK 27 april 2010) van 8 april 2010 heb toegevoegd als bijlage en waarvan ik aangifte heb gedaan op 14 april 2010 om 13.30 uur bij de politie in Lichtenvoorde (kenmerk PL0649 2010053621-6). Als er geen fatsoenlijk en integer strafrechterlijk onderzoek wordt ingesteld door het Openbaar Ministerie, dan zal ik dit volgens een artikel 12 strafvordering procedure vorderen. Dit is ook gelijk mijn eis en klacht aan president Vrieze van de rechtbank Zutphen.
 

Daarnaast zal ik ook nog een aantal extra getuigen oproepen om mijn zaak en bewijslast te versterken, zodat het Openbaar Ministerie deze zaken niet meer af kan doen met allerlei valsheden en bedrog, namelijk:
1.Charles Destree, ex-verzetsman en amateurhistoricus
2.Bob Elbracht, secretaris van het Nieuw Republikeins Genootschap
3.Daniëla Hooghiemstra, auteur “voor de troon wordt men niet ongestraft geboren”
4.Willy Klinkenberg, zoon van auteur Wim Klinkenberg
5.W.P. Hogendoorn, auteur en historicus, beter bekend als Tomas Ross (pseudoniem)
6.J.G. Kikkert, auteur en historicus
7.Michel van de Sande, voorzitter organisatie Pro Republica
8.Philip Dröge, hoofdredacteur www.faqt.nl en journalist
9.Jan Marijnissen, voormalig lijsttrekker SP en lid Tweede Kamer der Staten-Generaal
10.Hanno de Jongh, auteur Oranje Bastaarden
 

Daarnaast wil ik nog enkele fouten van mijn zijde aangeven. Bij een aantal data, die ik in brieven heb genoemd, zit ik soms één of twee dagen qua datum verkeerd. Dit komt onder meer, omdat men mij heeft gedrogeerd en mij in isolatie heeft gezet, waardoor ik geen besef meer van tijd had. Daarbij ben ik helaas ook niet altijd exact op de hoogte van de goede datum.
 

Verder heeft mij het Openbaar Ministerie mij meerdere malen aangegeven, dat als ik vragen had, ik deze schriftelijk kon stellen en dan worden deze uiteraard allemaal naar waarheid op fatsoenlijke en integere wijze schriftelijk beantwoord door het Openbaar Ministerie. Wel nu, hier zijn mijn onderstaande vragen, waar ik antwoord op eis:
1.Wie heeft het Openbaar Ministerie in Zutphen of de politie Noord-Oost Gelderland geïnformeerd over het aantreffen van de Ford-Ka in Lünten (Duitsland)?
2.Op welke wijze is het Openbaar Ministerie in Zutphen of de politie Noord-Oost Gelderland geïnformeerd over het aantreffen van de Ford-Ka in Lünten (Duitsland)?
3.Hoe laat is op 28 april 2008 het Openbaar Ministerie in Zutphen of de politie Noord-Oost Gelderland geïnformeerd over het aantreffen van de Ford-Ka in Lünten (Duitsland)?
4.Welke officier(en) van Justitie heeft of hebben de leiding gehad in het valse Nederlandse recherche onderzoek?
5.Op basis van welk artikel van Nederlandse wet- en regelgeving, nationale en/of internationale verdragen denkt het Openbaar Ministerie of de politie Noord-Oost Gelderland een vals onbeschoft onfatsoenlijk recherche onderzoek te kunnen starten en met welk doel?
6.Wanneer exact (tijd en datum) heeft de Staatsanwaltschaft in Münster de Nederlandse autoriteiten schriftelijk verzocht om het strafrechterlijke onderzoek over te nemen en op basis van welke (valse) informatie?
7.Hoe kon er op 28 april 2008 al een recherche team met als recherche leider de valse onbeschofte leugenachtige Jan Koeslag in Winterswijk zijn geformeerd om onderzoek naar deze zaak te doen?
8.Waarom zijn er diverse telefoons getapt en is er naderhand daarvan geen melding gemaakt aan de eigenaars van deze telefoonnummers?
9.Waarom zijn er twee maanden vanaf 28 april 2008 nog diverse telefoons getapt, terwijl de voorlopige uitkomst “zelfdoding” was?
10.Waarom maakt het Openbaar Ministerie en de politie Noord-Oost Gelderland gebruik van leugens, bedrog, onbeschoftheid, onfatsoenlijkheid, laster, smaad, suggestie, valse interpretatie en overtreedt het de wet en verdragen?
 

De zaak is wat mij betreft geheel duidelijk en ik mag blij zijn (ondanks de zeer ernstige en tragische gebeurtenis) dat het (nog steeds onduidelijke en voor iedereen totaal onverwachte plotselinge) overlijden van mijn moeder in Duitsland plaats heeft gevonden. Het Openbaar Ministerie in Zutphen en de politie Noord-Oost Gelderland hebben blijkbaar helemaal niks geleerd van de schandalige fouten in de “Puttense moordzaak” en gaan daarentegen arroganter, onbeschoft, onfatsoenlijk, leugenachtig, crimineel en valser te werk. Gelukkig heeft de Duitse Kriminal polizei en de Staatsanwaltschaft Münster wel op respectvolle wijze naar waarheidsvinding onderzoek gedaan, zodat ik niet levenslang valselijk vast zit.
 

Ik waarschuw de rechtbank in Zutphen echter voor de laatste maal om op fatsoenlijke en integere wijze te werk te gaan, deze keer. Na twee jaar van onbeschoftheid, valsheid, onfatsoenlijkheid, crimineel gedrag is voor mij de maat meer dan vol in dit grove schandaal!
 

Ik verwacht een eerlijke, integere, fatsoenlijke, respectvolle recht zitting(en) vanaf 27 april 2010 naar waarheidsvinding en dat betekent, dat mij de processtukken toe komen (met WMA-bestanden) en mijn getuigen worden opgeroepen, waarbij ik deze persoonlijk in de rechtszaal zal ondervragen. Om het goede voorbeeld te geven zal ik alvast op zijn minst één getuige mee nemen naar de rechtbank in Zutphen.
 

Hoogachtend,
 

Erwin

 
——————-einde deel brief—overige persoonlijke info—–privacy
 

Erwin Lensink
(voormalig postadres)
7131 Lichtenvoorde
 
Lichtenvoorde, 25 juni 2010
 
De Nationale Ombudsman
Postbus 93122
2509 AC Den Haag
 
Geachte mevrouw Poelstra,
 
Na ons telefonische gesprek heb ik afgesproken om mijn bezwaren en klachten nogmaals duidelijk weer te geven. Volgens u kon ik daarbij het beste drie vragen stellen, die ik graag beantwoord zou zien. Ik wil u als eerste aangeven, dat ik voor de onafhankelijke klachtencommissie van de politie Noord-Oost Gelderland wens te verschijnen, zoals is aangegeven in de klachtenbrief van 28 maart en 8 april 2010, ondanks het opvragen van het recherche rapport naar het overlijden van mijn moeder op 28 april 2008 door de Nationale Ombudsman en de voorlopige conclusies.
 
Ik begrijp, dat u valselijk bent geïnformeerd bent door leden van politie of justitie. Natuurlijk gaan de personen van deze organisaties niet toegeven, dat ze willens en wetens de wet hebben overtreden, onbehoorlijk, onredelijk en onrechtvaardig zijn geweest. Natuurlijk zullen de personen van deze organisaties het voordoen, dat ze absoluut zorgvuldig zijn geweest in deze zaak. Eén ding kan ik u garanderen, als politie en justitie een zorgvuldig en eerlijk onderzoek hadden uitgevoerd, had ik absoluut geen klachten gericht aan de Nationale Ombudsman en de Korpsbeheerder van de politie Noord-Oost Gelderland.
 
Ik heb zelfs in eerste instantie mijn klachten nog gericht aan Wim Jans (Slachtofferzorg Openbaar Ministerie), waarbij er wederom valselijk en arrogant werd gereageerd. Daarbij heb ik zowel politie en justitie gewoon in de gelegenheid gesteld om schriftelijk excuses aan te bieden of fatsoenlijke inzage in het dossier te geven en pas na wederom schandalig gedrag ben ik naar de Nationale Ombudsman in Den Haag gegaan. Kwalificaties uit mijn eigen grondige onderzoek en persoonlijke ervaringen, die ik in tegenstelling tot de zogenaamde zorgvuldigheid voor het uitgevoerde recherche onderzoek wil geven zijn: arrogant, achterbaks, leugenachtig, vals, onbeschoft, onredelijk, onbehoorlijk, onfatsoenlijk, schijnheilig, onrechtvaardig en onrechtmatig. Ik vind dit schandalig!Als eerste wil ik reageren op de brief, die ik heb ontvangen van de Nationale Ombudsman van 21 juni 2010. Welnu, de onderstaande drie vragen, zie ik in ieder geval graag beantwoord:
1. Hoe kan het dat er een Nederlands strafrechterlijk onderzoek (tactisch recherche onderzoek) heeft plaats gevonden door politie en justitie met inbeslagname computers (persoonlijke documenten) en twee maanden lang telefoontaps, zonder redelijke verdenking van een misdrijf, maar wel met een “vermoedelijk Nederlandse dader”, namelijk Gerrit Willem (Erwin) Lensink en dat dit Duitse autoriteiten is laten weten?
 
Wanneer heeft de Staatsanwaltschaft Münster een schriftelijk verzoek ingediend?
Mijn eerste vraag gaat over de valse verdenking in mijn richting, die door politie en justitie zijn opgezet om uberhaupt dit valselijke schandalige recherche onderzoek te kunnen houden. In een samenvatting in de gedeeltelijke inzage van het recherchedossier van het relaas van recherche leider Koeslag heb ik zelf gelezen, dat op basis van dat ik (en nu citeer ik letterlijk) “de vermoedelijk Nederlandse dader” zou zijn en dat dat doorgegeven is aan de Duitse autoriteiten en dat op basis daarvan de recherche het onderzoek over zou gaan nemen. Hoe kunnen justitie en politie een strafrechterlijk onderzoek houden zonder een enkele verdenking van een misdrijf en zonder verdachte personen? Hoe kan men juridisch gezien achterbaks en stiekem 2 maanden lang telefoons tappen (en bovenal met welke reden en/of doel na zo`n tragische en ernstige gebeurtenis) zonder verdenking? Mijn conclusie is na bestudering van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering, dat dit helemaal niet kan zonder uitdrukkelijk schriftelijk en officiële verzoek van de Staatsanwaltschaft in Münster. Dit is zowel onrechtmatig, als ook met slechte intenties volgens artikel 1 en artikel 2 van het Wetboek van Strafvordering:
Artikel 1:
Strafvordering heeft alleen plaats op de wijze bij de wet voorzien (legaliteitsbeginsel)
Artikel 2:
1. Van de rechtbanken zijn gelijkelijk bevoegd (relatieve competentie):
- Die binnen welker rechtsgebied het feit is begaan (Sr 4)
- Die binnen welker rechtsgebied de verdachte woon- of verblijfplaats heeft (BW1;10)
- Die binnen welker rechtsgebied de verdachte zich bevindt
- Die binnen welker rechtsgebied de verdachte zijne laatst bekende woon- of verblijfplaats heeft gehad
- Die bij welke tegen de verdachte een vervolging ter zake van een ander feit is aangevangen
- Die welker rechtsgebied grenst aan de territoriale zee alsmede die te Amsterdam, indien het feit is begaan ter zee buiten het rechtsgebied van een rechtbank of aan boord van een vaartuig dat buitengaats wordt gebracht, die te Rotterdam, indien de officier van justitie bij het landelijk parket met de vervolging van het strafbare feit is belast (sv539a e.v.)
2. In geval van gelijktijdige vervolging bij meer dan ééne rechtbank blijft uitsluitend bevoegd de rechtbank die in deze rangschikking eerder is geplaatst, of, indien het rechtbanken betreft, welke in deze rangschikking dezelfde plaats innemen, de rechtbank waarbij de vervolging het eerst is ingesteld.
 
Verder wees u in ons telefoongesprek naar artikel 5 van het Wetboek van Strafrecht. Het woord “strafrecht” zou daarbij voldoende moeten zeggen, namelijk verdenking van een misdrijf. Dit terwijl er geen enkel redelijk vermoeden van een misdrijf jegens mij of familieleden van mij zou kunnen zijn, laat staan twee maanden lang, dus nogmaals waarom moest er twee maanden lang inbreuk op de privacy van mij en mijn familie worden gemaakt en dat onrechtmatig, immers zonder redelijk vermoeden?
Hieronder vind u de eerste zin van artikel 5 van het Wetboek van Strafrecht:
1. De Nederlandse strafwet is toepasselijk op de Nederlander die zich buiten Nederland schuldig maakt:
 
——————-einde deel brief—overige persoonlijke info—–privacy
 
 
Gerrit Willem (Erwin) Lensink
(voormalig postadres)
7131 Lichtenvoorde
 
 
Lichtenvoorde, 27 februari 2010
 
Strafsector Gerechtshof
t.a.v. de advocaat-generaal / strafsector o.v.v. artikel 12 strafvordering
Postbus 9030
6800 EM Arnhem
 
Betreft: aanklacht tegen recherche / politie Noord-Oost Gelderland
 
 
Geachte heer/mevrouw,
 
Mijn woede en frustratie over de valse behandeling door het Openbaar Ministerie (o.a. Wim Jans van Slachtofferzorg Rechtbank Zutphen) en politie Noord-Oost Gelderland (o.a. teamchefs Jolanda Thannhauser, Willem Leeflang, Bert Schriek en vooral Jan Koeslag) sinds 28 april 2008 en mijn politieke gevangenschap doen mij besluiten om een artikel 12 strafvordering procedure in te stellen op basis van de aanklacht, die ik naar de korpsbeheerder de Graaf en het Bureau Veiligheid & Integriteit van politie Noord-Oost Gelderland heb gestuurd. Overige exemplaren zijn verstuurd naar:
• de rechtbank in Zutphen
• het gerechthof in Arnhem
• de rechtbank in Münster (Duitsland)
• de politie in Münster (Duitsland)
 
Ik eis volledige gezamenlijke inzage door mij, mijn vader en mijn broers in het recherche onderzoek naar het overlijden van mijn moeder en bovenal excuses, eerherstel, rehabilitatie en inmiddels ook schadevergoeding. Verder wil ik een aanklacht indienen tegen de politie Noord-Oost Gelderland en in het bijzonder Jan Koeslag.
 
Op basis van de reactie van het Arrondissementsparket Zutphen (kenmerk V2009/137/329) gelast ik een strafrechterlijk onderzoek naar in ieder geval de volgende feiten:
• artikel 225 valsheid in geschrifte (“vermoedelijk Nederlandse dader”)
• artikel 153 wetboek van strafvordering overtreding ambtseed
[1.] Het proces-verbaal wordt door hen opgemaakt op hun ambtseed of, voor zover zij die niet hebben afgelegd, door hen binnen tweemaal vier en twintig uren beëdigd voor een hulpofficier van justitie die daarvan een verklaring op het proces-verbaal stelt.
[2.] Het wordt door hen persoonlijk opgemaakt, gedagtekend en ondertekend; daarbij moeten tevens zoveel mogelijk uitdrukkelijk worden opgegeven de redenen van wetenschap.
• Artikel 262 smaad / laster
• Artikel 261 smaad / laster
• Artikel 365 misbruik van gezag
De ambtenaar die door misbruik van gezag iemand dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.
 
——————-einde deel brief—overige persoonlijke info—–privacy
 
Erwin Lensink
(voormalig postadres)
7131 Lichtenvoorde
 
Lichtenvoorde, 28 januari 2010
 
GG-Net
t.a.v. de heer psychiater F.A.J.M. van Hassel
Postbus 2003
7230 GC Warnsveld
 
Geachte heer van Hassel,
 
Op 15 juli 2009 heeft u mij schriftelijk een valse argumentatie en een valse diagnose van een waanstoornis gestuurd omtrent een second opinion op de eveneens valse geneeskundige verklaring van de heer Boerboom. Inmiddels heb ik met u telefonisch contact opgenomen en heeft u mij verzocht om de brief van u zelf met de valse argumentatie op te sturen.
 
Het is ronduit schandalig wat er is gebeurd! U beweert daarin ten onrechte in de brief dat ik een link heb gelegd in een persoonlijk gesprek tussen de dood van mijn moeder en een beïnvloeding van het Koninklijk Huis. Dit zijn twee verschillende zaken. Dit is onzin van uw zijde. Zelfs in het gesprek met de heer Boerboom heb ik dit niet beweerd, in tegendeel zelfs! Hoe kunt u, zowel als de heer Boerboom, dan tot deze valse conclusie en valse argumentatie komen?
 
Zelfs in een brief (waarvan een copy in mijn bezit is) van 20 juli 2009 aan geneesheer-directeur Delleman geef ik duidelijk aan, dat ik in een strafrechterlijk traject in verband met de artikel 12 strafvorderingprocedure betreffende mijn aanklachten moet zitten en niet in een psychiatrische inrichting om bovengenoemde redenen! Uit deze brief is duidelijk op te maken, dat ik geen enkele directe link leg tussen wat u en de heer Boerboom valselijk suggereren en ik dit nooit in een onderling gesprek met u of de heer Boerboom heb gemeld.
 
Inmiddels heeft de heer Boerboom dit ook al telefonisch toe gegeven, evenals de valse verklaring van hem, dat ik bijvoorbeeld onder meer ruiten zou hebben ingegooid. Het gevaarscriterium is ook al bij elkaar gelogen, want ik was van plan de contacten met mijn broers op 23 juni 2009 te verbreken.
 
Mijn zaak is van de politierechter inmiddels overgedragen aan de meervoudige kamer van de rechtbank en daarom wil ik van u een duidelijke argumentatie van uw valse second opinion en datgene dat de waanstoornis betreft ofwel rehabilitatie, eerherstel en schadevergoeding. Verder bevreemd het mij dat in zes maanden politieke gevangenschap / gijzeling de psychiaters Duindam, van Hummelen en behandelaar Kolkman mijn beweringen of zogenaamde waanstoornis op geen enkele wijze met bewijzen kunnen weerleggen, maar wel mijn valse behandeling kunnen beëindigen.
 
De politierechter heeft mij vermeld, dat ik bij een duidelijke argumentatie getuigen mag oproepen. Derhalve wil ik van u een duidelijke argumentatie, van datgene dat mijn waanstoornis zou betreffen of de bekentenis dat uw second opinion eveneens vals is.
Ik ben voornemens om in ieder geval de heer Boerboom op te roepen als getuige.
 
Verder geeft u aan, dat u mijn reactie niet begrijpt op mijn valse politieke gevangenschap. Ook dit onderwerp hebben wij niet in ons persoonlijk onderhoud besproken. Dus waarom haalt u dit onderwerp nadien er bij om een valse second opinion als diagnose te stellen.
 
Reeds bij vertrek uit de P.I. Karelskamp in Almelo en reeds daarvoor bij de rechter-commissaris en in de getuigenverhoren heb ik aangegeven, dat ik:
A) een klokkenluider ben in het kader van artikel 12 strafvorderingprocedure
B) ik door valse procedures, beschuldigingen, verklaringen, aangiftes etc. benadeeld wordt
C) ik niet naar een psychiatrische inrichting wil en daar niet thuis hoor
D) ik de geneeskundige verklaring, het proces-verbaal op fouten en valsheid wil controleren
 
Zelfs tijdens de recht zitting voor de rechterlijke machtiging is dit door mijn persoon duidelijk aangegeven en ondanks dit gegeven, is dit volkomen (expres) genegeerd door mijn recht zitting tot vier maal toe extra naar de volgende dag `s morgens te verplaatsen, zodat van een fatsoenlijke en eerlijke recht zitting geen sprake kon zijn.
 
In plaats van een eerlijke recht zitting ben ik voor een periode van een half jaar valselijk gegijzeld in GG-Net Warnsveld. In deze periode heb ik vanaf begin aangegeven, dat ik inzage wilde in het proces-verbaal en de geneeskundige verklaring. Mijn advocaat de heer Snellink heeft mijn belangen niet eens verdedigd en mijn visie ook niet vertegenwoordigt.
 
Ik heb aan alle betrokkenen medegedeeld dat er dan van mijn zijde een protestactie zou komen tegen deze onrechtvaardige en onrechtmatige wijze van handelen. Na bijna een maand waren mijn redelijke eisen en rechten nog niet ingewilligd op 10 juli 2009. Zowel mijn advocaat, GG-Net als het Openbaar Ministerie zijn hierbij in gebreke gebleven. Inmiddels was (en ben) ik wel op enorme wijze gedupeerd in het kader van mijn toekomstige carrière en bijna dak- en werkloos geworden. Op welke wijze kunt u dan spreken van hulpverlening?
 
Graag wil ik dus van u een reactie met een duidelijke en eerlijke argumentatie op mijn schrijven omtrent uw valse second opinion! Het is namelijk een grof schandaal en ik eis excuses, schadevergoeding, eerherstel en rehabilitatie van het Openbaar Ministerie en uw organisatie.
 
Hoogachtend,
 
 
Erwin Lensink
 
——————-einde deel brief—overige persoonlijke info—–privacy
 
Gerrit Willem (Erwin) Lensink
(voormalig postadres)
7131 Lichtenvoorde
e-mail: erwin_lensink@hotmail.com
 
 
Meddo, 8 april 2010
 
 
Het bestuur van de rechtbank Zutphen
t.a.v. het secretariaat
Postbus 9008
7200 GJ Zutphen
 
 
Betreft: ernstige klacht over valse BOPZ rechtszitting / cassatie in belang der wet
 
 
Geachte heer/mevrouw,
 
Bij deze wil ik graag een officiële (aan)klacht indienen bij de president van de rechtbank van het Arrondissement Zutphen wegens de tweede valse rechterlijke strafprocedure en idem dito tweede rechterlijke dwaling. Op 15 juni 2009 ben ik valselijk aangehouden op basis van valse (door de politie gefabriceerde) aanklachten, valse procedures en is er een valse geneeskundige verklaring uitgeschreven. Dit heb ik reeds gemeld bij de voorgeleiding voor de rechter-commissaris van Lookeren-Campagne, waar ik verdedigd werd door de advocaat de heer van Kan (Elders Advocaten Zutphen).
 
Reeds in de gevangenis in Doetinchem had ik aangegeven, dat ik de processtukken wou inzien al vorens bij de rechter-commissaris te verschijnen. Bij de rechter-commissaris heb ik dit nogmaals gemeld en ik ben zelfs in protest gegaan tegen deze valsheid. In de gevangenis (P.I.) in Almelo moest ik gelijk door naar de isoleercel vanwege de valsheid van het Openbaar Ministerie in Zutphen. Daar heb ik ook meerdere malen gemeld, dat ik de processtukken en de geneeskundige verklaring wou ontvangen en controleren op valsheid en leugens. Vervolgens werd ik omdat ik in protest ging, detentie – ongeschikt verklaard.
 
Daarna werd ik naar de psychiatrische inrichting in Warnsveld verplaatst. Ik protesteerde tegen deze valse gang van zaken en wou voordat ik uit de P.I. Almelo zou vertrekken eerst de processtukken ontvangen van het Openbaar Ministerie. Dit gebeurde ondanks protest niet.
 
Vervolgens werd er een valse rechtszitting georganiseerd in een achteraf kamertje in de psychiatrische inrichting in Warnsveld met de rechter Strens-Meulemeester. Opeens kwam advocaat de heer Snellink vlak voor de rechtszitting bij mij als advocaat, terwijl ik advocaat de heer van Kan als advocaat toestemming had gegeven. De heer Snellink hield een kort gesprek met mij en vertelde mij niet hetgeen hij ging bepleitten.
 
Aangezien er geen processtukken (geneeskundige verklaring en proces-verbaal) aanwezig waren vertelde ik dat ik de processtukken wou inzien. De rechtszitting werd door de mevrouw de rechter Strens – Meulemeester aangehouden en mij werd beloofd dat deze door het Openbaar Ministerie geregeld zouden worden en dat de rechtszitting twee dagen later verder of opnieuw gehouden zou worden.
 
Vervolgens werd er door het Openbaar Ministerie tot vier maal toe telefonisch op dezelfde dag naar de begeleiding van De Boog afdeling 1 in Warnsveld getelefoneerd om de rechtszitting tot vier maal toe te verplaatsen naar de volgende dag `s morgens vroeg, zodat de Raadkamer van de rechtbank werd uitgeschakeld (planning `s middags van dezelfde dag). Weer kwam de heer Snellink uit Eibergen kort van tevoren opdagen en gaf mij geen inzage in het valse proces-verbaal en de valse geneeskundige verklaring. Dit, terwijl ik dit expliciet en meerdere malen had aangevraagd. Ook vertelde de advocaat de heer Snellink mij niet hetgeen hij ging bepleitten.
 
Toen begon de “rechtszitting” met rechter mevrouw Strens-Meulemeester en de griffier. Een arts in opleiding de heer Duindam ging in tegenspraak met de valse geneeskundige verklaring en opmerking van de psychiater heer Boerboom een rechterlijke machtiging lopen bepleitten, terwijl ik deze arts in opleiding de heer Duindam helemaal niet gesproken had. Verder kreeg ik geen inzage in de processtukken (valse proces-verbaal opgezet door de politie en valse geneeskundige verklaring). Tot mijn stomme verbazing ging de advocaat de heer Snellink mij tijdens de rechtszitting belachelijk maken en tegen mijn visie en tegen mijn belangen een rechterlijke machtiging lopen bepleitten.
 
Vervolgens heeft de rechter Strens-Meulemeester op basis van deze valse informatie en oneerlijke rechtszitting een rechterlijke machtiging afgegeven, waardoor ik ernstig gedupeerd ben. De complete argumentatie in de rechterlijke beschikking is vals en leugenachtig, zoals dat ik bijvoorbeeld ruiten zou hebben ingegooid. Ik wou in cassatie, maar advocaat de heer Snellink was telefonisch niet te bereiken en belde mij niet terug. Evenmin bezorgde hij mij de processtukken, waar ik dringend om gevraagd had.
 
Wel kreeg ik een brief, waarin meneer Snellink vermeldde dat hij had vernomen dat ik in cassatie wou, maar dat hij dat niet voor mij kon regelen. Ik heb meerdere malen gebeld naar het advocatenkantoor Snellink en zelf maar schriftelijk cassatie en goed beargumenteerd ingesteld. Ondanks dit alles, deed de advocaat de heer Snellink niets dat voor mij voordeel heeft opgeleverd, in tegendeel ik was beter af geweest zonder deze advocaat. Ik kreeg van de Hoge Raad een brief terug dat ik zonder advocaat geen cassatie zou kunnen instellen en advocaat de heer Snellink weigerde om voor mij cassatie in te stellen of te regelen, dat dit op een andere manier zou gebeuren.
 
Pas na meer dan een maand valse gevangenschap werden mij nota bene door mijn vader mij de processtukken gebracht, waaruit bleek dat het proces-verbaal en de geneeskundige verklaring vals waren. Hiervoor had ik reeds de telefooncentrale uit protest bezet, omdat ik geen eerlijke rechtszitting had gehad, niet in cassatie kon en de processtukken niet kreeg. Op alle mogelijke wijzen heb ik getracht en geprobeerd de processtukken te krijgen.
 
Hierna heb ik een klachtenbrief geschreven aan de advocaat de heer Snellink, waarop hij gewoon niet reageerde. Na mijn vrijlating heb ik hem gebeld en toen moest ik opeens maar langs komen i.p.v. te telefoneren. Toen ik wou langs komen om deze valse zaken te bespreken, moest ik opeens weer een brief schrijven. Dit had ik reeds gedaan. Ik vind dit te schandalig voor woorden en heb een klacht ingediend bij de Deken van de Orde van Advocaten, zodat ik eerherstel en rehabilitatie krijg en in cassatie kan tegen deze valsheid.
 
Met vriendelijke groeten,
 
 

Erwin Lensink
 
——————-einde deel brief—overige persoonlijke info—–privacy
 
From: erwin_lensink@hotmail.com
To: vankan@eldersadvocaten.nl; erwin_lensink@hotmail.com
Subject: RE: Lensink/OM II hb…..final calling…
Date: Fri, 10 Sep 2010 15:10:26 +0000
 
Beste meneer van Kan,
 
Ik vind u best een redelijke man, maar u begrijpt ook dat dit niet een simpele op zichzelf staande strafzaak is, ook al proberen zowel u, het O.M. als de rechtbank dat wel zo te beschouwen (te makkelijk). Ik heb de vorige keren de rechtzittingen gedaan op de wijze zoals mijn advocaten het het beste achtten, tenminste ongeveer. Alle keren ben ik het schip ingegaan met zelfs valse veroordelingen op basis van foutieve argumentatie. Het spijt mij geweldig, maar deze keer volg ik geheel mijn eigen lijn en ga ik niet nog een keer op deze wijze proberen het wel te redden om uiteindelijk tot de conclusie te komen, dat ik weer de boot in ga. Dan ga ik liever op eigen wijze ten onder, zodat ik kan zeggen, dat ik er alles aan heb gedaan…
 
Ik wil best een advocaat, maar dan eentje die mijn belangen (en visie) volledig behartigt en kan geen enkele advocaat dit, dan zal ik mij zelf zo goed en zo kwaad als het is goed moeten voorbereiden en in moeten lezen in het recht(systeem). Zoals gezegd, wil ik geen vervanger of misschien wel, maar ik wil gewoon heel simpel een eerlijke rechtzitting en dat betekent heel simpel, dat de zaak tot de bodem wordt uitgezocht MET ALLE GETUIGEN, DIE IK DAARVOOR WIL HOREN…
 
Daarom zal ik u informeren over het volgende. Afgelopen woensdag had ik ook een rechtzitting (wegens een valse aanklacht van mishandeling en de belediging zou nog wel kunnen kloppen van een agente) in Zutphen om 12.10 uur. Vanaf Zutphen ben ik vervolgens meer dan 100 kilometer gevolgd via Vorden, Halle, Doetinchem, Arnhem, Oosterbeek, Grebbeberg door minstens drie politie auto`s. Bij de binnendoorwegen rondom Halle had ik zelfs twee politieauto`s achter me aan. Ik mocht niet naar Doetinchem (welk wetsartikel is dit???). Dit geeft alleen al aan, dat de valse rechtzittingen in een veel grotere context plaats vinden, als een simpele en meer dan terechte belediging aan het adres van Koeslag en Thannhauser, die nog steeds geen excuses hebben aangeboden. Inmiddels heb ik de bewijzen van de Nationale Ombudsman en het Landelijk Parket, dat er zaken niet kloppen omtrent het recherche onderzoek naar het overlijden van mijn moeder op 28 april 2008.
 
Vandaag heb ik telefonisch contact gehad met plaatsvervangend korpschef Ten Have, die mij vertelde dat het onmogelijk is dat ik meer dan 100 kilometer ben achtervolgd, maar hij ging dit allemaal onderzoeken en zal dan tot de conclusie komen, dat dit wel degelijk klopt…meneer Karsten, meneer Vreeman en waarschijnlijk was het meneer Sloots…en dat tot in de provincie Utrecht toe…
Ik heb beloofd nu twee weken relatieve rust in te bouwen en even af te wachtten en dan zou er een gesprek komen over al deze schandalige zaken. Wordt er geen excuses aangeboden, dan zal ik de oorlogsverklaringen van de afgelopen 2,5 jaren beantwoorden met dezelfde methoden en wordt het echt oorlog. Tot nu toe is er slechts schade en slachtoffers aan 1 zijde, namelijk mijn zijde en dat enkel en alleen, omdat ik nog niet in ben gegaan op de valse provocaties. Willens en wetens heeft het O.M. in Zutphen en politie Noord-Oost Gelderland problemen veroorzaakt en als men dat dan heel graag wil, dan kan ik helaas niet anders, dan de valse aanvallen beantwoorden met tegenaanvallen, maar dan zullen er ook slachtoffers en schade aan die zijde ontstaan…
 
Ik zal een dezer dagen telefonisch contact zoeken om de zaken af te ronden. Bedankt voor alle hulp en medewerking en met vriendelijke groeten,
 
Erwin Lensink
 
 
——————-einde deel brief—overige persoonlijke info—–privacy
 
From Erwin Lensink@hotmail.com
 
To info@prorepublica.nl, tcouzy@tele2.nl, redactie@prorepublica.nl, erwin_lensink@hotmail.com
 
 
 
Beste Hans Vogel, Cees Lafeber en Tom Couzy,
 
Wat ik in de vorig e-mail nog ben vergeten aan te geven, is dat “Koningin” Beatrix afgelopen woensdag het nieuwe Amphion theater heeft geopend in Doetinchem (daarom mocht ik niet in Doetinchem komen en kreeg ik zoveel politiebegeleiding). Meer informatie daarover moeten jullie maar even googelen of via www.gelderlander.nl opzoeken. Ook op 29 april 2010 (om mijn aanklachten zogenaamd te gaan bespreken op 30 april 2010 `s morgens op het politiebureau in Lichtenvoorde, waar ik bij het doen van de wettelijk verplichte en juridische goed onderbouwde aanklacht ben aangehouden voor lokaalhuisvredebreuk van het politiebureau) en op 5 mei 2010 kreeg ik politiebezoek, zelfs tot bij mijn oudershuis toe. Op 4 mei 2010 heb ik (voor mij in opdracht van mijn opa, die mij meermalen heeft verzocht om hem nog een laatste maal mee te nemen naar het gebied tussen Arnhem en De Grebbe) de oorlogsgraven bezocht (ook in Winterswijk), bloemen gelegd en twee minuten stilte in acht genomen. Op hetzelfde moment verbrak de Damschreeuwer op meer dan terechte (maar onbewuste wijze) de stilte op de Dam…. Verder wil ik ook nog heel graag even wijzen op het verhaal van Charles Destree en de internetpagina`s van Tom Couzy…
 
Bij voorbaat dank en met vriendelijke groeten,
 
Erwin Lensink
 
——————-einde deel brief—overige persoonlijke info—–privacy

Flag CounterFree counter and web stats


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>