Wraking Centraal Medisch Tucht College

Gerrit Willem (Erwin) Lensink
Postadres
7104 BD Winterswijk

Winterswijk, 8 januari 2014

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
t.a.v. de secretaris en voorzitter wrakingskamer
Postbus 20302
2500 EH Den Haag

Betreft: wraking doorzetten en wraking kamer zitting organiseren direct s.v.p.

Geachte heer / mevrouw / secretaris / voorzitter wraking kamer,

Bij deze wil ik aangeven, nogmaals dat ik in eerste instantie alle leden van het Centraal Medisch Tucht College in de aanhangige zaken wil wraken, maar dat ik waarschijnlijk ter terechtzitting bij de wraking zitting dus, de wraking van de leden-raadsheren zal terugtrekken onder voorwaarden, dat de psychiaters en psychologen worden vervangen door huisartsen en dus de wraking wordt toegewezen. Aangezien ik anti-psychiatrie aanhanger ben, erken ik de psychiatrie onder dwang namelijk niet als hulpverlening of geneeskunde. In het strafrecht ben ik dan ook aanhanger van het 3 struck-out-model (naar de honkbal – sport).

De wraking gaat dus zowel over de zaken van het Regionaal Medisch Tucht College Den Haag met nummers 2012.37a t/m 2012.37e, als de zaken van het Regionaal Medisch Tucht College Zwolle, dus de zaken met nummers 081/2012 t/m 086/2012. Bij het Centraal Medisch Tucht College Den Haag zijn volgens mij de dossiernummers 20131747 t/m C2013.378 bekend, althans volgens de brief van 1 november 2013 en ook wens ik een wraking door te zetten op de hoger beroep zaken vanuit het Regionaal Medisch Tucht College in Zwolle.

Naar aanleiding van het telefoongesprek met de secretaris van het Centraal Medisch Tucht College, laat ik weten, dat ik de wraking van alle psychiaters en psychologen wens door te zetten, aangezien men diverse banden heeft via nevenfuncties met de kwakzalverij, bedrog en oplichting branche de psychiatrie. Ik wil dat deze nepartsen worden vervangen door huisartsen, die niet de propaganda-kwakzalverij hebben gestudeerd of beter gezegd zijn geïndoctrineerd en via corrupte praktijken veel geld verdienen aan de mishandelingen van vele mensen in Nederland via fantasie-ziektes.

Bij deze geef ik nogmaals aan, dat ik de leden van het Centraal Medisch Tucht College wraak op basis van de brief van 3 januari 2014, dus in de zaken 2013.375 t/m 2013.380 en ook de aanverwante zaken m.b.t. de artsen Kolkman, Duindam, van Hummelen, Tuinman en Van Beek, dus alle 12 zaken voer ik als nog een wraking uit op de psychologen en psychiaters en ook de leden-rechters, maar die zal ik tijdens de wraking zitting heroepen en nader verklaren. De wraking van de psychologen en psychiaters zet ik echter wel door en ik wil ook, dat deze wordt toegekend, want die gaan toch geen serieuze klachtmaatregelen nemen tegen deze kwakzalverij praktijken in Nederland of wereldwijd, anders was er namelijk niet nu zo`n gigantisch dikke onzin fantasieboek DSM 5 uitgekomen en waren er niet steeds meer geestelijke ziekten (lees fantasie en waanstoornissen van psychiaters) bij gekomen, sinds Emil Kraepelin de DSM 1 had bedacht en uitgegeven.

De conclusie van de voorzitter van het Medisch Tucht College en de secretaris Lutgert in de brief van 3 januari 2014: “Ik wijs u er echter op dat dat niet mogelijk is aangezien u zelf in hoger beroep bent gekomen en in het geval u alle leden wraakt uw zaken niet in hoger beroep kunnen worden behandeld. Voort wijs ik u erop dat uw brief geen (concrete) feiten en/ of omstandigheden bevat, die bij gebleken juistheid grond zouden kunnen vormen voor een wraking van de in uw brief met name genoemde leden van het Centraal Medisch Tucht College”, is dus onjuist. De brief van 50 pagina`s met bewijs, dat mijn stellingen wel juist zijn, wil ik namelijk mondeling in een wrakingzitting komen toelichten, waarbij de psychiaters en psychologen worden gewraakt en vervangen door huisartsen.

Naar aanleiding van de telefoongesprekken de afgelopen 2 dagen stuur ik deze aanvullende e-mail. Ik wil de wrakingen van de psychiaters en psychologen van het Centraal Medisch Tucht College doorzetten, omdat met 100% zekerheid een groot deel van de psychiatrie, zoals het op de huidige wijze georganiseerd is, bedrog, oplichting en kwakzalverij is. Ik vind dan ook, daar de beide psychologen en psychiaters banden hebben met allerlei instanties en organisaties, die zich bezig houden en geldelijk gewin halen en derhalve profiteren van deze kwakzalverij business, waarschijnlijk nooit zullen toegeven, dat de psychiatrie kwakzalverij is. Ik vind dan ook, dat de psychologen en psychiaters gewraakt moeten worden, er een wrakingszitting komt, waarin ik dit nader onderbouw met onderstaande 50 pagina`s bewijsmateriaal in zijn algemeenheid en mijn zaken in het bijzonder en dat de zogenaamde artsendeskundigen in het geval van de psychiatrie en psychiatrie onder dwang en ook de forensische psychiatrie ten alle tijde vervangen moeten worden door een huisarts.

Een huisarts is prima in staat om te beoordelen of een persoon geestelijk gestoord is, dan wel zelf een hulpvraag heeft aan psychiaters (vrijwillig) en kan dan doorverwijzen. Bovendien heb ik al met een landelijk bekende psychiater dr. Bram Bakker, die eveneens goed kritisch tegenover de eigen bedrijfstak staat, er over gesproken, dat er een objectieve anti-psychiatrie test ingevoerd moet worden, waarmee iemand kan bewijzen, dat hij of zij niet geestelijk gestoord is, zoals in mijn geval, want ik ben louter geestelijk gestoord verklaart, vanwege mijn politieke overtuigingen en doelstellingen, als ook het feit, dat ik alleen al anti-psychiatrie ben en dit niet erken als zijnde hulpverlening of gezondheidszorg. Als iemand gevaarlijk is, zijn er wel andere randvoorwaarden te bedenken, bijvoorbeeld het 3 struck out model, gebiedsverboden, onderlinge afspraken, overleg en councelling om gevaarlijke situaties te voorkomen. Daarom wil ik dat er een wrakingszitting wordt georganiseerd, omdat ik deze misstanden en schandalen zo ernstig vind, dat ik hier voor aandacht wil vragen en hier ook een oplossing voor heb bedacht, zoals Prins Maurits een oplossing had bedacht voor de heksenjacht, hetgeen een exact zelfde kwakzalverij systeem was, waarbij de heksenjagers c.q. heksenartsen ook nooit hadden toegegeven, dat de heksenjacht kwakzalverij was, zonder dit nieuwe systeem van het wegen van heksen. Dit kan ook in de psychiatrie. Graag wil ik de datum weten van de wrakingszitting, want ik heb nog veel meer te reizen in het kader van al deze idiote zaken.

Graag wil ik bij deze zowel het Centraal Medisch Tucht College als het Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (www.ncrm.nl), We Are Change Rotterdam en Klokkenluideronline.is verzoeken en uitnodigen aanwezig te zijn bij mijn hoger beroep tegen de psychiatrie (kwakzalverij) deze maand, als ook bij de wrakingsprocedure. Daarvoor ben ik nu in afwachting van de griffier van het Centraal Medisch Tucht College.

Graag verzoek ik de volgende website en vooral het filmpje te zien bij de behandeling van de wrakingszitting aangaande de kwakzalverij praktijken in Nederland:
www.cchr.nl/videos.html

Ook verzoek ik de volgende dodenlijkst van de psychiatrie, industrie des doods, te aanschouwen en te zien, dat de psychiatrie zelfs erger is dan de heksenjacht:

http://ssristories.com/index.php

In de brief van 50 pagina`s, waarbij ik het Centraal Medisch Tucht College, overigens verzoek de 50 pagina`s per abuis naar het Postadres van het Regionaal Medisch Tucht College in Den Haag gestuurd, aangezien ik had verwacht, dat beide in hetzelfde pand zaten als locatie, als nog op te vragen, mochten deze het Centraal Medisch Tucht College niet bereikt hebben. In afwachting van een spoedige wraking zitting, verblijf ik, waarbij ik mijn pleidooi zal aanvullen en wijzigen, zodat de psychiatrie geen kwakzalverij praktijken onder dwang meer kan uitvoeren. Bij voorbaat dank voor de medewerking en met vriendelijke groeten,

Erwin Lensink

Gerrit Willem (Erwin) Lensink
Postadres
Winterswijk

Winterswijk, 9 december 2013

Centrale Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
t.a.v. de secretaris van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Postbus 97831 / Postbus 10067
2509 GE Den Haag / 8000 GB Zwolle

Betreft: schriftelijk hoger beroep Centrale Tuchtcollege / onderzoek Inspectie voor de Gezondheidszorg en complete wraking leden van het Centraal Medisch Tucht College

Geachte heer / mevrouw / plv. secretaris Brommer,

Hierbij reageer ik op de brief van 28 november 2013 van de plaatsvervangend secretaris Brommer van het Centraal Medisch Tucht College. Op 22 maart 2013 is mij inderdaad een afschrift van het Regionaal Tucht College in Zwolle een afschrift toegezonden. Echter heb ik tot en met 3 mei 2013 valselijk in politieke gevangenschap gezeten, onder andere in Duitsland en hierdoor ben ik absoluut niet in staat geweest om beroep in te stellen binnen de termijn, omdat de termijn op die datum reeds verlopen was.

Daarom heb ik destijds besloten dit te trachten te regelen via een herziening procedure bij de Hoge Raad der Nederlanden. Daarbij heb ik meerdere pogingen ondernomen om een BOPZ-cassatie advocaat te regelen, die deze herziening procedure zou opstarten, aangaande de compleet valse BOPZ-procedure in 2009!!! Zie daarvoor het dossier, dat op 2 september 2013 is opgestuurd onder andere, waarbij hier onder een copy is van de gegevens van Post.nl. Afgelopen jaar ben ik er echter pas achter gekomen na telefoneren met de bekendste cassatie BOPZ advocaat van Nederland, namelijk met de secretaresse van de advocaat mevrouw De Later in Den Haag, dat herziening of cassatie in het belang der wet in het kader van een rechterlijke dwaling in BOPZ niet eens mogelijk is en dit is schandalig. Volgens mij is dit dus mij pas bekend geworden in september 2013 en daarvoor wist ik dit niet.

Verder is het ook nog eens zo, dat mevrouw De Later waarschijnlijk de enige BOPZ-cassatie advocaat in Nederland is, die dit soort zaken fulltime doet en verder waren er nog enkele parttime advocaten te vinden, die volgens mij zijn gestopt of met pensioen zijn gegaan. Inmiddels worden er in Nederland meer dan 10.000 rechterlijke (BOPZ) machtigingen opgelegd per jaar, waarbij mijn inschatting is, dat dit minstens 20% vals positieven zijn, maar waarschijnlijk nog veel meer. Als mevrouw De Later voor al deze mensen, waarvan dus een valse geneeskundige verklaring is uitgegeven een cassatie moet regelen ieder jaar, dan zou ze dus bij een 40-urige werkweek, zonder vakantie ieder uur een cassatie BOPZ zaak af moeten handelen en dit is dus feitelijk gewoon onmogelijk. Inmiddels erkent zelfs de nieuwe teamchef van de politie Winterswijk, als ook GG-Net Warnsveld dat er zaken vals zijn gelopen in onder meer mijn valse BOPZ-procedure.

Aangezien ik zelfs al voor de televisie uitzending over het disfunctioneren van het Medisch Tucht College weinig tot eigenlijk geen vertrouwen had in het Medisch Tucht College, heb ik besloten tot wraking over te gaan. Meerdere malen heb ik al mijn klachten telefonisch duidelijk gemaakt aan allerlei medewerkers, secretarissen en griffiers van allerlei instanties als het Medisch Tucht College, de Inspectie van de Gezondheidszorg en zelfs de Commissie VWS van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Na meerdere analyses van de cijfers van het Medisch Tucht College kom ik ook nog tot de conclusie, dat er 2 specifieke gebieden veel klachten krijgen bij het Medisch Tucht College.
De eerste discipline betreft die van huisartsen, maar dit lijkt mij volstrekt normaal, aangezien de huisartsen eerste lijn zorg bieden en dus veel te maken krijgen met allerlei zaken, waar zij niet deskundig op kunnen zijn, dus dat daar de klachten niet worden toegekend, is begrijpelijk. De tweede discipline waar een groot aantal klachten over binnen komen, circa net zoveel als de huisartsen is de discipline of beter gezegd kwakzalverij discipline “de psychiatrie” en dito psychiaters. Op onterechte en zelfs compleet schandalige gronden worden deze klachten echter afgewimpeld door collega kwakzalvers, hetgeen bij mij ook reeds eerder is gebeurt, onder andere in GG-Net Warnsveld, bij de BOPZ-klachtencommissie al daar (hoewel dit rechters betrof) en ook doordat allerlei psychiaters samen spannen in deze lucratieve kwakzalverij business. Ik vind dit SCHANDALIG!!! Om heel duidelijk aan de psychiatrie en vooral het Centraal Medisch Tucht College en de Regionaal Medisch Tucht Colleges aan te geven, dat men iets aan deze wantoestanden moet doen, want de psychiatrie in het strafrecht is onder dwang gewoon regelrechte kwakzalverij!!! In mijn zaken en zeker in de valse BOPZ-procedure, waarbij ook nog de complete Wet BOPZ is overtreden, is dit door mij te bewijzen.

Aangezien ik geen enkel vertrouwen heb in de leden van het Centraal Medisch Tucht College, die toch maar de hand boven het hoofd gaan houden van de collega psychiaters (kwakzalvers), wraak ik dan ook de volgende leden, die op 16 januari 2014 mijn zaak in de doofpot trachten te stoppen:
1. Rechter heer E.J. van Sandick
2. Rechter mevrouw Gerritsen – Visser
3. Rechter mevrouw Veldhuisen
4. Mevrouw Dr. Schmitz (in de kwakzalverij)
5. Mevrouw Dr. G.M. van der Aalsvoort (in de kwakzalverij)
6. Psychiater mevrouw Drost (in de kwakzalverij)
7. Psychiater de heer Allertz (in de kwakzalverij)

Aangaande huisartsgeneeskunde kwamen er over 2012 73 klachten binnen, te weten 23% van het totaal en aangaande de psychiatrie kwamer er 62 klachten binnen, te weten 19% van het totaal. In 2011 kwamen er 280 klachten binnen over de huisartsgeneeskunde (27% van het totaal) en 167 klachten over de psychiatrie (16% van het totaal) en daarmee is wat mij betreft al bewezen, dat de psychiatrie oververtegenwoordigd is, dus dat deze discipline kwakzalverij betreft. Via de jaarverslagen van het Medisch Tucht College is amper te achterhalen hoeveel procent van de klachten gegrond wordt verklaart in zijn algemeenheid, laat staan aangaande de kwakzalverij discipline “de psychiatrie”.

Echter zijn er recentelijk nieuwberichten geweest onder andere via Nieuwsuur, dat het Medisch Tucht College klachten afwimpelt en deze conclusie had ik persoonlijk al gemaakt voor de Nieuwsuur uitzending, recentelijk, waarbij een copy van artikelen in deze wrakingsbrief is toegevoegd. Slechts circa 14% of 15% van alle klachten bij het Medisch Tucht College wordt gegrond verklaart, hetgeen dus al voldoende bewijs is, dat mijn wrakingen terecht zijn in deze. Daarbij op komt nog de valse oneerlijke ongegrond verklaringen bij het Regionaal Medisch Tucht College Zwolle (valse BOPZ 2009) en bij het Regionaal Medisch Tucht College Den Haag (waxinelichthouder-strafzaak, waarbij er zelfs een Klokkenluider-brief is toegevoegd van hooggeplaatste klokkenluidende ambtenaren, die aangeven, dat Minister van Justitie Opstelten opdracht heeft gegeven tot valse politieke gevangenschap en dus ook valse geneeskundige verklaringen, zie copy in deze brief) van mijn zeer terechte klachten aangaande de psychiatrie, die nu zelfs worden toe gegeven door directeur Rodius van GG-Net Warnsveld en ook in hoger beroep door het Gerechtshof Den Haag. Hoe kunnen de Regionale Medisch Tucht Colleges dan toch mijn klachten ongegrond verklaren? Dit kan enkel en alleen, omdat men bevooroordeeld, partijdig en afhankelijk heeft geoordeeld en zowel de psychiatrie (kwakzalverij) als de psychiaters het spreekwoordelijke “handje boven het hoofd” heeft gehouden.

Zeer geachte VVD (en of) I.W. Opstelten,

De u bekende PLV verklaart u de volgende fax gezonden te hebben:

“Aan: VVD
p/a I.W. Opstelten
Fax 070 3706190

Betreft: Erwin Lensink en Theo Tettero

Datum 8 januari 2012

Het is opvallend dat er ten aanzien van Lensink en Tettero deskundigen zijn die vaststellen dat met hun psyche niets mis is, terwijl anderen het tegendeel beweren.

Ook opvallend is dat beide deskundigengroepen even competent zijn terwijl u standaard de groep die voor uw slachtoffers opkomt als minder deskundig beoordeelt dan de groep die het omgekeerde doet.

Als wij nu zouden zeggen dat wij opnamen hebben gezien waarin u (al dan niet middels een van uw vele gemandateerden) opdracht aan de betreffende magistraten geeft uw slachtoffers hoe dan ook gevangen te houden, zouden we strafbaar zijn en dat doen we dan ook niet.

Ook zou u ons strafbaar verklaren wanneer we zouden zeggen dat we opnamen waarnamen waarin u deskundigen omkoopt om de voor gek verklaring te verkrijgen en te handhaven, wat we dus ook niet doen.

Wat we wel ongestraft kunnen is u vragen of het op slot houden van de deur naar de vrijheid en geen schadevergoeding toekennen (uiteraard uit uw eigen zak) aan uw slachtoffers wegens het aangedane onrecht, nog een andere reden heeft dan dat u de schuldigen (wij doelen zowel op genoemde deskundigen als op de verantwoordelijke magistraten) met seks of geld heeft omgekocht. En die vraag stellen we u bij deze dan ook.

Wanneer u geen andere reden kunt noemen verwachten we van u geen antwoord
Afz. Vereniging van Rechtzoekenden.”

Volgens mij kletst de PLV maar wat aan.
Omdat u op mij altijd bent overgekomen als uiterste competent, betrouwbaar en integer en daarom op u stemde weet ik zeker dat u wel antwoord op deze beschuldigingen kunt geven.
Daarom verwacht ik van u wel een ergens op slaand antwoord.

Met vriendelijke groet en hoogachting,
(naam, adres en handtekening)

Uit bovenstaande gegevens en zeker uit mijn persoonlijke ervaringen is dus duidelijk op te maken, dat het Medisch Tucht College niet-onafhankelijk, onpartijdig en onbevooroordeeld oordeelt en teveel terechte klachten terzijde schuift. Het is alleen al verbazingwekkend en schandalig, dat de psychiatrie en dan vooral ook nog de forensische psychiatrie als medische geneeskunde of medische hulpverlening wordt beschouwd, terwijl uit mijn bijlagen het volstrekt tegenovergestelde zal blijken en om hierop de attentie te richten, besluit ik dus over te gaan op wraken van de volgende leden:

Mr. E.J. van Sandick, plv. voorzitter
1. Vice-President Gerechtshof ’s-Gravenhage
2. Lid en vice-voorzitter Beroepskamer Geneesmiddelenreclame
3. Voorzitter Vereniging Unitas

Mr. L.F. Gerretsen-Visser, lid-jurist
1. Raadsheer Gerechtshof Den Haag
2. Lid van de Raad van Toezicht van het IJssellandziekenhuis in Capelle a/d IJssel

Mr. R. Veldhuisen, lid-jurist
1. Vice-president Gerechtshof Amsterdam

Drs. A.C.L. Allertz, lid-geneeskundige en lid-psychotherapeut
1. Directeur Fornhese, Centra voor Kinder- en jeugdpsychiatrie, Symforagroep
2. Directeur Emerhese, Centrum voor autisme zorg, Symforagroep
3. Plaatsvervangend A-opleider, specialisme psychiatrie
4. Zelfstandig gevestigd psychiater (8 uren per week)
5. Lid redactie Nieuwsbrief van de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie NVvP
6. Vice Voorzitter Platform Jeugd GGZ Nederland
7. Lid en onafhankelijk deskundige van de Commissie voor Indicatiestelling (CVI)
Regionaal Expertise Centrum 4, Cluster IV onderwijs te Amersfoort

Drs. M. Drost, lid-geneeskundige
1. Psychiater Sub Rosa- Psychiatrische Expertise
2. Toetser bij het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen

Dr. G.M. van der Aalsvoort, lid-gezondheidszorgpsycholoog
1. Gz-psycholoog, Saxion Hogeschool te Deventer
2. Gastdocent Universiteit Groningen, afdeling Ontwikkelingspsychologie

Drs. R.M.H. Schmitz, lid-gezondheidszorgpsycholoog/psychotherapeut
1. Klinisch psycholoog/manager van Barentsz, centrum voor orthopsychiatrie
2. Supervisor en leertherapeut VGCt t.b.v. de opleiding tot GZ-psycholoog, klinisch
psycholoog en psychotherapeut
3. Docent bij de RINOgroep
4. Lid registratie commissie, taakgroep N = 1 van de Vereniging voor Cognitieve en
Gedragstherapie

Aangezien zowel de Regionale Medisch Tucht Colleges door onder meer de negatieve ervaringen in Zwolle en Den Haag en dito valse veroordelingen al mijn vertrouwen hadden verloren, besluit ik tot wraking over te gaan van de volgende leden van het Regionale Medisch Tucht College met terug werkende kracht en ik wil dat de leden van het Regionaal Medisch Tucht College op hoogte worden gesteld van deze wrakingen.

Allereerst ga ik met terugwerkende kracht een wraking uitvoeren op de leden van de Raadkamer van het Regionaal Tuchtcollege in Zwolle, namelijk voorzitter M.R. A.L. Smit en de leden-verpleegkundigen A.H. Slagter-De Vries en E. Van Egmond, die de valse beslissingen hebben genomen op 22 maart 2013 in aanwezigheid van secretaris M.R. K.M. Dijkman.

Verder voer ik ook met terugwerkende kracht een wraking uit op voorzitter M.R. L.J. Sarlemijn en leden-artsen prof.dr. J.H. van Bockel en dr. G.J. Dogterom, die een beslissing hebben genomen op 18 juni 2013 voor het Regionaal Tuchtcollege in Den Haag in aanwezigheid van secretaris Roos-Bollen. Ook voer ik met terugwerkende kracht een wraking uit op voorzitter M.R. J.S.W. Holtrop en de leden-gezondheidszorgpsychologen drs. L. de Nobel en drs. P. Citroen in aanwezigheid van secretaris M.R. I.C.M. Spitters-Vermeulen van het Regionaal Tuchtcollege in Den Haag.
Daarnaast is mij vandaag bekend geworden, dat de volgende leden op 16 januari 2014 uitspraak zouden doen in alle valse procedures met dossier nummers C2013.375 t/m C2013.380, dus:
1. Raadsheer E.J. van Sandick
2. Raadsvrouw Gerritsen – Visser
3. Raadsvrouw Veldhuisen
4. Mevrouw “Doctorandus” (in de kwakzalverij) Schmitz
5. Mevrouw “Doctorandus” (in de kwakzalverij) G.M. van der Aalsvoort
6. Psychiater (in de kwakzalverij) mevrouw Drost
7. Psychiater (in de kwakzalverij) de heer Allertz

Ik wil dat er op 16 januari 2014 in plaats van in een besloten raadkamer, waarbij er getracht wordt zonder aanwezigheid der partijen, mijn zeer gegronde klachten natuurlijk weer af te wimpelen, een wrakingzitting wordt georganiseerd. Ook bij het Regionaal Medisch Tucht College in Zwolle en Den Haag is deze valse tactiek al gebruikt is mijn stellige overtuiging! Alleen al de reden om in een besloten raadkamer te gaan proberen een valse eindbeslissing te nemen, waarvan mijn stellige overtuiging is, dat dit enkel bedoeld is om dit in de doofpot te doen belanden, is voor mij al voldoende reden om over te gaan op deze wrakingen en ik acht alle bovenstaande leden dan ook partijdig, afhankelijk en bevooroordeeld ten faveure van de psychiatrie en ten nadele van mijn persoon.

In deze brief, maar ook het eerder opgestuurde postpakket heb ik reeds duidelijk bewezen, dat er sprake is van kwakzalverij en bedrog in het strafrecht. Daarbij ben ik volgens de psychiaters zowel (1) volledig toerekeningsvatbaar (2) volledig ontoerekeningsvatbaar en (3) verminder toerekeningsvatbaar verklaart, terwijl ik in alle gevallen heb aangegeven, geen vals psychiatrisch rapport te willen. Desondanks hebben de aangeklaagde psychiaters en psychologen expres valselijk rapporten of geneeskundige verklaringen opgemaakt, niet om mij te helpen of te genezen, maar om mij als “geldmelkkoe” te gebruiken en / of mij expres voor het leven te duperen met een valse diagnose / stigma, terwijl de gebezigde diagnoses als “waanstoornis”, “achterdocht”, “benadelingswaan”, “grootheidswaanzin”, “achtervolgingswaanzin” in mijn geval voor 100% zekerheid kwakzalverij, bedrog en oplichting betreffen en ik daardoor wel 3 jaren in politieke gevangenschap heb gezeten. Sterker nog de valse BOPZ-rechterlijke machtiging heeft mij zelfs gedwongen om een waxinelichthouder uit protest tegen de Gouden Koets te gooien op Prinsjesdag 2010 om hier, naast nog een aantal andere valse zaken en structurele manco`s tegen te protesteren en de aandacht van de pers/ media op deze schandalige zaken, dus ook de psychiatrie te vestigen. Helemaal bijzonder wordt het dat ik naar aanleiding van onrechtmatige zaken en bepaalde persoonlijke grondige onderzoeken, die ik heb gedaan naar onder andere synchroniciteit, maar ook het bank- en kredietsysteem sinds 2007 en vooral mijn politieke voorkeur valselijk wordt gedagnosticeerd met een “ziektebeeld” en “ziektediagnose”, zoals ook vroeger in de Sovjet-Unie en in de jaren `30 met de communisten en sociaal-democraten gebeurde in Nazi-Duitsland. Eerst werden deze mensen in psychiatrische inrichtingen gestopt en later werden dit dus de beruchte schandalige concentratiekampen.

De psychiatrie onder dwang en dus met name de forensische psychiatrie (in het strafrecht) moet dus gezien worden als kwakzalverij. Dit blijkt ook wel uit het gegeven, dat slechts 12% van de observandi in het Pieter Baan (Oplichters) Centrum als toerekeningsvatbaar wordt beschouwd en al daar men een rapport over mij heeft opgemaakt met louter leugens en valse beschuldigingen, terwijl ik hier ook nog eens geen toestemming voor heb gegeven en ik daar zat vanwege mijn politieke overtuigingen. De psychiatrie in de afgelopen 2 eeuwen, moet dan ook worden gezien, zoals de heksenjacht in de 15e tot en met 17e Eeuw, als kwakzalverij dus. Met deze wraking wil ik bewerkstelligen, dat op zijn minst de psychiaters en psychologen worden gewraakt en deze dus gaan toe geven, dat er sprake is van valse verklaringen met valse ziektebeelden, waarbij er in de toekomst in Nederland een anti-psychiatrie-test ingevoerd gaat worden, zodat dit soort praktijken niet meer kan voorkomen en een verdachte dus zelf kan bewijzen volledig toerekeningsvatbaar te zijn en er hier geen ruimte is voor discussie. Deze oplossing is de enige juiste, zoals ook de invoering van de test door Prins Maurits met betrekking tot de Heksenjacht een goede beslissing was. Op dit moment en overigens ook de afgelopen 200 jaar vind er op grote schaal misbruik plaats door de psychiatrie, psychiaters en medewerkers in de psychiatrie en mijn klachten zijn daar een goed voorbeeld van. Bij deze eis ik dan ook van het Centraal Medisch Tucht College een behandeling van mijn wrakingsverzoek, waarbij de psychologen en psychiaters verplicht gaan berusten in dit wrakingsverzoek, omdat zij anders zeker partijdig zullen handelen is mijn overtuiging. Vervolgens zullen de rechters mijn klachten gegrond verklaren en daarmee liggen er dan dus 3 rechterlijke dwalingen, waarbij het Centraal Medisch Tucht College dit bekend zal maken aan pers en media en de Hoge Raad der Nederlanden op zal roepen tot onmiddelijke herroeping van de rechterlijke dwalingen, als ook de Staten-Generaal (dus Eerste en Tweede Kamer) dringend zal adviseren om een objectieve anti-psychiatrie test in te voeren met hulp van mij in de ontwikkeling.

Verder verlang ik onmiddelijke schadevergoedingen en bovenal excuses van de Minister van Justitie voor de valse BOPZ-procedure in 2009, als ook voor alle dagen valselijk verbleven in politieke gevangenschap de afgelopen jaren door onder andere deze valse geneeskundige verklaringen en idiote rapporten. Het is te schandalig voor woorden, dat ik daar zoveel tijd en levensvreugde door kwijt ben.

Dit enkel en alleen, omdat mijn moeder plotseling en onverwacht op 28 april 2008 in Duitsland om het leven is gekomen en een valse recherche leider met de naam Jan Hendrik Koeslag, woonachtig in Eibergen het nodig vond om te liegen en te bedriegen, dat ik mogelijk de dader zou zijn van moord, wetende, dat dit niet zo was. En dan vervolgens alles in dit valse recherche onderzoek bij elkaar heeft gelogen en bedrogen en achter mijn rug om op leugenachtige achterbakse wijze tegen personen met te weinig intelligentie en te weinig opleidingsniveau om deze valse beschuldiging te controleren, namelijk dat ik een narcistische persoonlijkheidsstoornis zou hebben, dit rond gaat vertellen. Geen enkele psychiater annex kwakzalver heeft mij echter met deze kwakzalverij stoornis gedagnositiceerd, de hoe zit dit. Desondanks lopen mijn beider ex-broertjes, die zelf ook alles bij elkaar hebben gelogen en bedrogen, deze kwakzalverij ziekte nog steeds tegen mij te gebruiken en te beschuldigen. Dit is eens te meer het bewijs, dat de psychiatrie kwakzalverij is en door een ieder willens en wetens maar zo misbruikt kan worden.

Daarom verlang ik van het Centraal Medisch Tucht College onmiddelijke rehabilitatie middels het gegrond verklaren van mijn klachten en het wraken van de psychiaters en psychologen in deze idiote procedure, immers is de kans uitgesloten, dat zij toch gaan geven dat ze kwakzalverij bedrijven.

Quote op www.nu.nl
“De verdachte zou aan een narcistische persoonlijkheidsstoornis lijden, maar hij weigert volgens de de Telegraaf mee te werken aan psychiatrisch onderzoek.”

Bij deze geef ik dan ook aan dat ik bij de wraking een uitnodiging verwacht om dit mondeling te komen toelichten en dat de psychologen en psychiaters worden gewraakt, vanwege het bedrijven van kwakzalverij en dat vervolgens plaatsvervangend voorzitter Asser wordt ingeschakeld om de Hoge Raad der Nederlanden in kennis te stellen van deze kwakzalverij praktijken in het strafrecht.

Mr. W.D.H. Asser, plv. voorzitter
1. Raadsheer Hoge Raad

Vervolgens worden mijn klachten jegens psychiaters Boerboom, van Hummelen, Kolkman Duindam en psycholoog Bert Tuinman behandeld, waarbij allen gaan toegeven, dat zij sowieso al valse rapporten hebben opgesteld, als ook valse diagnoses, zoals directeur Rodius van GG-Net nu al heeft gedaan via de e-mail recentelijk 2013 over de valse BOPZ-procedure in 2009 in GG-Net in Warnsveld. Als zij dit niet toe gaan geven, zal de ultieme straf opgelegd moeten worden door het Centraal Medisch Tucht College, namelijk verwijdering uit het “artsenregister”, omdat men dezelde praktijken bedrijft als de beruchte Twentse oplichter-arts Jansen-Steur, die vele levens heeft geruineerd. Dit geldt eveneens voor alle deskundigen van het toenmalige valse NIFPP in Zutphen.

Verder zal psychiater De Man zeker verwijderd moeten worden uit het ambt, zelfs als hij zijn fouten toegeeft en ook dus als hij zijn valse diagnoses niet toegeeft over mijn persoon. De psychiaters en psychologen Schilder en alle medewerkers van het Pieter Baan Oplichters Centrum moeten gedwongen worden toe te geven, dat men bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte en vooral kwakzalverij heeft bedreven, dat mij levenslang in de problemen heeft gebracht en ik verlang daarvoor zowel excuses van de Minister van Justitie Opstelten, die dit expres heeft bewerkstelligd, als ook excuses en schadevergoeding voor van uit het Pieter Baan Oplichters Centrum, dat minimaal € 39.000,00 heeft gehad om mij voor gestoord te verklaren, terwijl ik dit niet ben. Hetzelfde geldt voor GG-Net Warnsveld, dat alleen al meer dan € 72.000,00 valselijk heeft gedeclareerd bij Menzis, terwijl men continu tegen mij heeft verteld, dat justitie ten eerste alles zou betalen en ik van tevoren Menzis duidelijk had aangegeven, dat elke euro al teveel was voor deze oplichters en kwakzalvers, die niet mij hebben getracht te helpen, maar enkel mij te diskwalificeren en mijn leven kapot te maken.

Bij deze zal ik een samenvatting geven, hetgeen ik dus verwacht in 2014 van zowel de Hoge Raad der Nederlanden, als ook via het Centraal Medisch Tucht College in Den Haag:

1. Organiseren van een wraking zitting
2. Gegrond verklaring van de wraking van de psychiaters en psychologen bij het Centraal Medisch Tucht College en met terugwerkende kracht bij Regionaal Medisch Tucht Colleges
3. Gegrond verklaring, dat de forensische psychiatrie (dus onder dwang in het strafrecht en BOPZ) geen medische wetenschap, geen medische gezondheidszorg en in mijn geval ook geen medische hulpverlening was en is en er structureel misbruik plaats vind, zowel via de DSM 4 als de DSM 5 in mijn geval met continu valse verklaringen en valse diagnoses en dat er dus derhalve kwakzalverij is bedreven, waarop direct actie moet worden ondernomen, zoals Prins Maurits een plan bedacht om einde te maken aan een zelfde kwakzalverij, de heksenjacht. Dit zou kunnen door een objectieve anti-psychiatrie test verplicht in te voeren.
4. Directe kennisgeving en aanwijzing aan de Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag en dus aan alle rechtbanken en gerechtshoven, dat er kwakzalverij is bedreven in al mijn procedures en er dus direct actie moet worden ondernomen door de Hoge Raad der Nederlanden onder andere door middel van directe herzieningen of cassatie in het belang der wet in mijn zaken en vooral alle rechterlijke dwalingen en ik dus excuses en schadevergoedingen ontvang.
5. Directe kennisgeving aan de leden van de Staten-Generaal (Eerste en Tweede Kamer) als ook de Minister van Justitie en de Minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die actie gaan ondernemen jegens deze kwakzalverij en mij excuses aanbieden voor de valse strafrechterlijke vervolgingen, waarbij ik tweemaal valselijk internationaal zelfs ben vervolgd binnen 5 jaar, hetgeen lijkt op een hedendaagse heksenjacht van een tot nu vrij integer eerlijk persoon.
6. Het definitief schrappen van psychiater (kwakzalver) De Man van het “artsenregister”.
7. Het gegrond verklaren van al mijn klachten aangebracht bij het Regionaal Medisch Tucht College Zwolle en het Regionaal Medisch Tucht College Den Haag, waarbij ook de valse handlangers Klaas Dekker (pathologische milieu onderzoeker) en Wim van den Manacker (valse leugenachtige pathologische groepsleider) worden mee genomen en er maatregelen tegen zowel deze kwakzalverij bedrijvers en dus oplichters wordt genomen, als ook tegen vooral het Pieter Baan Oplichters Centrum, het NIFPP en ook deels tegen GG-Net.
8. De directe invoering van een objectieve anti-psychiatrie test, die deze wanpraktijken in de toekomst moet voorkomen, dus valse BOPZ rechterlijke machtigingen en valse diagnoses, expres opgesteld, zoals nu in minimaal 20%, maar wellicht meer dan 50% van de zaken het geval al is in Nederland in het strafrecht en de meer dan 10.000 BOPZ-opleggingen.
9. Excuses en dubbele schadevergoedingen voor alle dagen in zowel de valse BOPZ-maatregel in 2009, als ook de dagen 3 jaren lang doorgebracht in politieke gevangenschap vanwege de valse diagnoses, opgesteld door deze leugenaars, kwakzalvers, bedriegers en oplichters.
10. Vernietiging van alle valse rapporten, rapportages en het landelijk bekend maken, dat de psychiatrie kwakzalverij is geweest, zeker in mijn (straf)zaken en processen, zoals dit in vroeger tijden gebeurde met de valse heksenjacht, waarbij normale mensen ook valselijk werden beticht om uiteenlopende redenen en vervolgens valselijk veroordeeld. Men hoeft slechts naar de historie van de psychiatrie de afgelopen 200 jaren te kijken om te concluderen, dat hier hetzelfde is gebeurt en vooral met 100% zekerheid in mijn zaken is gebeurt.
In afwachting van bovenstaande acties vanaf 16 januari 2014 verblijf ik en hieronder heb ik nog een groot aantal artikelen toegevoegd, die bewijzen, dat de psychiatrie exact hetzelfde is als de vroegere heksenjacht. Daarbij moet de Diagnostical Statual Manuel (zowel versie 1 als versie 5) vergeleken worden met de Male Maleficarum (de Heksenkammer) van oplichter en kwakzalverij dokter Heinrich Krammer, dus als puur bedrog, oplichting, kwakzalverij en valsheid in geschrifte. In afwachting van de wraking zitting verblijf ik en dit is tevens de verklaring waarom ik pas later in staat was hoger beroep in te stellen tegen het idioot valse oordeel van het Regionaal Medisch Tucht College in Zwolle, dat overigens al op 22 maart 2013 mijn klachten gegrond had moeten verklaren. Hoogachtend,

Erwin Lensink

REEDS EERDER OPGESTUURDE POSTDOCUMENT EN VOLLEDIGE BEWIJSLAST AAN DE COMMISSIE VEILIGHEID / JUSTITIE VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL, ALS OOK AAN DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN, HET REGIONAAL MEDISCH TUCHT COLLEGE IN ZWOLLE, ALS OOK IN DEN HAAG EN HET MEDISCH CENTRAAL TUCHT COLLEGE IN DEN HAAG, ZIE HIERONDER GEGEVENS POST.NL.

Portincidentnummer:
Z01.131113.000100
Lengte in cm:
32,10
Breedte in cm:
22,80
Hoogte in cm:
1,50
Gewicht in gram:
78
Frankeerwijze:
Postzegel
Frankeermachine:
Priority:
1
Betaalde port:
€ 1,20
Benodigde port:
€ 1,80
Te betalen port:
€ 1,80
Uiteindelijk betaalde port:
€ 0,00
Verrekenpartij:
afzender
Betaalstatus:
open
Herinnering:
Ja
Portkaart/factuurregel:
portokaart
Verzender een PostNL klant?:
Nee
Ontvanger een PostNL klant?:
Nee

Gerrit Willem (Erwin) Lensink
Postadres
7104 Winterswijk

Winterswijk, 2 september 2013

Centrale Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
t.a.v. de secretaris van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Postbus 97831 / Postbus 10067
2509 GE Den Haag / 8000 GB Zwolle

Betreft: schriftelijk hoger beroep Centrale Tuchtcollege en onderzoek Inspectie GZ

Geachte heer / mevrouw,

Bij deze wil ik bij de secretaris van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg schriftelijk hoger beroep instellen tegen de volgende schandalige beslissingen met kenmerken:
1. Lucius Josephus Maria Van Seggelen Kenmerk 2012-037c
2. Franciscus Gerhard Schilder Kenmerk 2012-037b
3. Joseph Jacobus Franciscus De Man Kenmerk 2012-037a
4. Ingeborg Schilperood Kenmerk 2012-037d
5. Johannes Henricus Maria Kolkman Kenmerk 084/2012
6. Antonie Petrus Duindam Kenmerk 085/2012
7. Hendrikus Everardus Maria Van Beek Kenmerk 081/2012
8. B. Tuinman Kenmerk 082/2012
9. Jacobus Wibbo Van Hummelen Kenmerk 086/2012
10. Harm Boerboom Kenmerk 083/2012
11. W.E.S. van de Manacker Kenmerk 2012-037f
12. K. Dekker Kenmerk 2012-037e

Allereerst ga ik met terugwerkende kracht een wraking uitvoeren op de leden van de Raadkamer van het Regionaal Tuchtcollege in Zwolle, namelijk voorzitter M.R. A.L. Smit en de leden-verpleegkundigen A.H. Slagter-De Vries en E. Van Egmond, die de valse beslissingen hebben genomen op 22 maart 2013 in aanwezigheid van secretaris M.R. K.M. Dijkman.

Verder voer ik ook met terugwerkende kracht een wraking uit op voorzitter M.R. L.J. Sarlemijn en leden-artsen prof.dr. J.H. van Bockel en dr. G.J. Dogterom, die een beslissing hebben genomen op 18 juni 2013 voor het Regionaal Tuchtcollege in Den Haag in aanwezigheid van secretaris Roos-Bollen. Ook voer ik met terugwerkende kracht een wraking uit op voorzitter M.R. J.S.W. Holtrop en de leden-gezondheidszorgpsychologen drs. L. de Nobel en drs. P. Citroen in aanwezigheid van secretaris M.R. I.C.M. Spitters-Vermeulen van het Regionaal Tuchtcollege in Den Haag.

Aangezien het naar Nederlands recht niet mogelijk is om met terugwerkende kracht te wraken, wil ik bij deze aangeven, dat ik alle leden van het Centrale Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Haag bij deze ga wraken in dit schandaal bij de behandeling van dit hoger beroep en deze brief mag als wrakingsgronden en de betreffende wraking gezien en gehonoreerd worden bij de behandeling. Als antipsychiatrie aanhanger, beschouw ik de forensische psychiatrie volledig bij dwang als kwakzalverij. Het is voor mij dan ook onbegrijpelijk, dat de psychiatrie door het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg als hulpverlening of gezondheidszorg wordt beschouwd. Op schandalige wijze zijn mijn klachten tegen psychiaters en psychologen ten onrechte ongegrond verklaart of afgewezen.

Twee centrale opvattingen van de antipsychiatriebeweging zijn dat:
1. de specifieke definities van, of criteria voor honderden gangbare diagnosen of stoornissen vaag en willekeurig zijn, en teveel ruimte laten voor meningen en interpretaties om te kunnen beantwoorden aan fundamentele wetenschappelijke standaarden.
2. de gangbare psychiatrische behandelingen voor patiënten uiteindelijk veel schadelijker dan nuttig zijn.
De belangrijkste andere kritiek op de aanspraken die de psychiatrie maakt op geloofwaardigheid zijn onder andere:
1. een onjuist en overdadig gebruik van medische begrippen en instrumenten om grip op geest en maatschappij te krijgen;
2. een wetenschappelijk en/of klinisch slecht gefundeerd systeem van categorieën van diagnosen (b.v. het DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) dat patiënten stigmatiseert;
3. een onjuiste (dat wil zeggen onterechte) uitsluiting van andere benaderingen van psychische nood/stoornis;
4. niet onderzocht misbruik of onjuist gebruik van macht over patiënten, die te vaak tegen hun wil worden behandeld;
5. zowel de machtsverhouding tussen patiënten en psychiaters, als de geïnstitutionaliseerde omgeving, wordt door patiënten te vaak ervaren als vernederend en gedwongen; en
6. het compromitterende gedrag van medici als gevolg van hun financiële en beroepsmatige banden met farmaceutische bedrijven en verzekeringsmaatschappijen.
Zowel afzonderlijke deskundigen in de geestelijke gezondheidszorg als academici hangen antipsychiatrische ideeën aan, net als een aantal voormalige en huidige cliënten van de psychiatrische zorg.
Er is overduidelijk sprake van misbruik van de dwangmaatregelen en de BOPZ rechterlijke machtiging door de psychiatrie in Nederland en dit blijkt alleen al uit de cijfers van afgegeven rechterlijke machtigingen in Nederland over de jaren 2005 tot en met 2009, die ook nog steeds een constante toename laten zien, hetgeen uiterst dubieus is:
IBS RM toegekend RM afgewezen

Totaal (exclusief) Totaal (exclusief) Totaal (exclusief)
2005 7.700 (7.168) 8.599 (7.771) 735 (677)
2006 8.023 (7.392) 8.932 (8.158) 831 (763)
2007 8.031 (7.508) 9.381 (8.511) 1.026 (949)
2008 8.065 (7.570) 9.635 (8.756) 1.041 (952)
2009 8.376 (7.738) 10.284 (9.296) 1.031 (940)
Ik vorder dan ook dat het Centraal Medisch Tucht College, de Commissie Veiligheid en Justitie en de Hoge Raad der Nederlanden, als ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg een onderzoek instellen naar dit absolute schandaal en nochtans zal ik dan ook weigeren om aan een hernieuwd onderzoek van dr. Bram Bakker deel te nemen, als er geen maatregelen worden genomen, tegen deze kwakzalverij praktijken in zijn algemeenheid door de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de politiek (leden der Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal), de Hoge Raad der Nederlanden en het Centraal Medisch Tuchtcollege.
Volgens het Wetboek van Strafrecht is het echter het volgende, dat zowel psychiaters Van Beek (NIFPP Zutphen), als ook de psychiaters De Man (NIFPP Den Haag), psycholoog Schilder (NIFPP Den Haag) en de onzindeskundigen (kwakzalvers), volgens lid 3G van artikel 39 (WvS) niet-toerekenbaarheid en het forensisch psychiatrische onderzoek hadden moeten onderzoeken in het kader van vermeende stalking (versturen van 10 e-mail berichten binnen een maand) en het gooien van een waxinelichthouder naar de Gouden Koets op 21 september 2010: “Was de psychische afwijking van de dader op het moment van het begaan van het delict van zodanige ernst dat:
1. het besef van het eigen handelen verminderd of niet aanwezig was?
(ANTWOORD IN MIJN GEVAL; NEEN!)
2. de onderzochte verminderd of niet in staat was het strafrechterlijke ongeoorloofde van dit handelen in te zien?
(ANTWOORD IN MIJN GEVAL; NEEN!!)
3. de onderzochte verminderd of niet in staat was zijn wil in vrijheid te bepalen?
(ANTWOORD IN MIJN GEVAL; NEEN!!!)
SLOTSOM MOET IN MIJN STRAFZAAK, DAN OOK ZIJN, DAT IK VOLLEDIG TOEREKENINGSVATBAAR BEN, zoals het rapport van dr. Bram Bakker heeft uitgewezen!
Na de ontvangst van de absoluut schandalige beslissingen van het Regionaal Tucht College in Den Haag heb ik derhalve besloten om in hoger beroep te gaan bij het Centraal Medisch Tucht College in Den Haag, als ook de Hoge Raad der Nederlanden om tekst en uitleg te vragen c.q. te verlangen!!!
Het bijzondere in al mijn valse strafzaken is zelfs, dat het Wetboek van Strafrecht het volgende onder artikel 14c lid 3 stelt; “de algemene beperking, dat voorwaarden de vrijheid van de veroordeelde een godsdienst of levensovertuiging (in mijn geval o.a. het natuurwetenschappelijke fenomeen m.b.t. onder meer het culturele referentiekader van de mens; synchroniciteit) te belijden of zijn staatkundige en politieke vrijheid (in mijn geval democratisch republikeins) niet te beperken”, dit is dus eveneens van toepassing bij plaatsing TBS of in een psychiatrische inrichting. “Daarnaast gelden algemeen ethische normen en dienen voorwaarden enigzins in verhouding te staan tot de ernst van het gepleegde delict”.
Ondanks dit wetsartikel overtreedt men toch de wet door een vals Pieter Baan Centrum-rapport en NIFPP-rapport, die op geen enkele wijze rekening hebben gehouden met artikel 14c lid 3 van het Wetboek van Strafrecht, maar ook niet met de waarheid, rechtvaardigheid, integriteit en de verschillende wetboeken. In mijn rapportages door het NIFPP/PBC, waarvoor ik geweigerd heb mee te werken en ook expliciet geen toestemming heb gegeven, in tegendeel zelfs verboden heb zo`n rapportage over mij op te stellen, zijn er in circa 60 bladzijden dan ook meer dan 400 leugens, valse beschuldigingen en feitelijke onjuistheden over mijn persoon en mijn omgeving opgeschreven door de zogenaamde deskundigen, uiteenlopend dat ik in Leeuwarden zou hebben gewoond tot dat ik naar iemand een aangetekende anti-stalkingsbrief gestuurd zou hebben en daar naast nog veel ergere leugens, onjuistheden en valse beschuldigingen, die ik hier maar niet zal plaatsen. Menig bladzijde is dan ook compleet bij elkaar gelogen om mij express in een negatief daglicht voor de lezer, normaal de rechter(s) te plaatsen.
Ook wil ik van zowel het Centraal Medisch Tucht College weten, hoe het kan, dat ik valselijk in een BOPZ-inrichting ben opgenomen in 2009 met een valse rechterlijke machtiging, terwijl op grond van de Wet BOPZ een gedwongen opname uitsluitend is toegestaan als het gevaar alleen kan worden afgewend door middel van een opname in een psychiatrische instelling. Als er andere mogelijkheden zijn om het gevaar af te wenden, dan is een gedwongen opname niet toegestaan op grond van de Wet BOPZ. De beslissing om een persoon gedwongen op te nemen wordt door de rechter (en bij een inbewaringstelling door de burgemeester) genomen. In mijn geval is hierbij de “ziekte” achterdocht geconstateerd, terwijl er duidelijk sprake is van valse aanklachten van onder andere Marijn Bengevoord, Marcel Lensink en Patrick Lensink, als ook een vals strafrechterlijk onrechtmatig onderzoek in de zaak van het overlijden van mijn moeder op 28 april 2008 in Duitsland.
Hoe kan het, dat desondanks men mij opsluit in een psychiatrische inrichting, terwijl de Nationale Ombudsman is ingeschakeld in deze kwestie en ik van plan was klachten in te dienen bij de Korpsbeheerder van de politie Noord-Oost Gelderland en alle contacten met mijn voormalige broertjes te verbreken?
Op exact dezelfde wijze als Gustl Mollath in de schandaal-zaak in Duitsland ben ik er ingeluisd via de psychiatrie. Nog zonder ooit een psychiater gezien of gesproken te hebben, heeft namelijk op 5 februari 2009 wijkagent Mennolt Spijkstra contact opgenomen met psycholoog Bert Tuinman en daarbij allemaal leugens verteld, zoals dat ik zou schrijven met het Koningshuis. Op basis van deze leugens en valse beschuldigingen heeft diezelfde Bert Tuinman al een valse diagnose over mij opgesteld met 50 als GAF-score, terwijl deze psycholoog van GG-Net mij dus niet persoonlijk had gezien of gesproken had. Op dezelfde wijze als Gustl Mollath, maar ook de presidentskandidaat van de Verenigde Staten, Ron Paul, heb ik oude wetgeving (Acte van Verlatinghe, Unie van Utrecht versus de Amerikaanse amendementen van de Grondwet) en zowel gelijktijdigheid als symboliek van het culturele referentiekader gebruikt om mijn rechten te verdedigen uit woede over dit schandaal!!! Dat ik woedend of boos wordt over een aantal schandalige praktijken, wil echter niet zeggen, dat ik een ziekte heb gekregen, laat staan dat ik daar via chantage voor behandeld moet worden.
Dat ik verder gegronde juridische aanklachten heb ingediend tegen de leden van het Koninklijk Huis op zowel 16 januari 2009, als 14 april 2010 wil evenmin zeggen, dat ik psychiatrisch behandeld zou moeten worden in een inrichting. Op dit moment worden advocate M.R. Liesbeth Zegveld, journalist Arnold Karskens en Alejandra Slutzky toch ook niet opgesloten in een psychiatrische inrichting, omdat ze aanklachten hebben ingediend tegen de vader van Maxima Zorreguieta of wel? Ten eerste dienen deze aanklachten op zorgvuldige wijze behandeld te worden! Zowel deze aanklachten tegen leden van het Koninklijk Huis (betreffende het fiduciaire bankensysteem, hoogverraad te bewijzen via DNA en de zaken Meinoud Rost van Tonningen en Christiaan Lindemans, als ook het nog steeds in bezit hebben van waarschijnlijk 2,2% van de aandelen ABN AMRO Bank en de controle over De Nederlandsche Bank, als ook lidmaatschap van de Stichting Bilderberg Meetings), als mijn klachten tegen de psychiaters en psychologen (kwakzalvers) dienen op behoorlijke en eerlijke wijze behandeld te worden en dit is ook door het Regionaal Medisch Tucht College, als de Inspectie voor de Gezondheidszorg, als ook de BOPZ- klachten commissie absoluut niet gebeurt, in tegendeel zelfs!!!
Dat er verder door het Regionaal Medisch Tucht College in Den Haag wordt gesteld, dat ik zelfs laakbaar heb gehandeld, omdat ik fouten, leugens (meer dan 400) en valse beschuldigingen niet heb willen corrigeren is helemaal schandalig en geeft al wel aan wat voor kwakzalverij hier bedreven wordt, waaraan ik uitereraad geen medewerking verleen, evenals overigens circa 50% van de verdachten in het strafrecht!
Met betrekking tot de “behandeling” (pure chantage) in GG-Net Warnsveld wil ik ook nog aanhalen, dat er zelfs over een incident gelogen wordt in mijn nadeel. Uit de klacht bij de Raad voor Discipline tegen de valse BOPZ-advocaat Snellink blijkt, dat ik nimmer voor of tijdens de rechtszitting in aanwezigheid van rechter M.R. J.A.M. Strens-Meulemeester inzage heb gehad in het valse proces-verbaal en de valse geneeskundige verklaring van de heer Boerboom. Dit is dan ook de reden, dat ik een telefooncentrale van binnenuit heb afgesloten, aangezien men mij toch al valselijk had opgesloten. Men doet daarbij voorkomen, als of ik gevaarlijke wapens bij mij had, maar hoe kan dit in een absoluut beveiligde afdeling van de Boog 1? Ik was goed voorbereid en had bijvoorbeeld naast een simpel bot bestekmes, zoals ook bestekvork en een besteklepel ook andere gereedschappen en water mee genomen, die absoluut niet gevaarlijk waren voor wie dan ook! Ik heb daarbij verteld, dat ik bereid was de zaken te ontruimen, als men mij in vrijheid zou laten en het valse proces-verbaal en de valse geneeskundige verklaring zou regelen en op dat moment was ik overigens al in hongerstaking, vanwege de valse procedures! In plaats daarvan heeft men de politie gebeld en de deur ingeramd met een stormram om mij vervolgens plat te spuiten met cisordinol op schandalige wijze! Pas een week later kwam mijn vader mij de valse geneeskundige verklaring en het valse proces-verbaal brengen, die hij had opgehaald bij de valse BOPZ-advocaat Snellink in Eibergen.
In het kader van de valse BOPZ-procedure zijn dan ook expres alle wettelijke bepalingen van de Wet BOPZ geschonden door een valse samenwerking tussen politie, justitie en GG-Net. Daarbij heeft psychiater (kwakzalver) Harm Boerboom expres een totaal valse geneeskundige verklaring uitgeschreven. Uit protest tegen deze regelrechte criminele wanpraktijken, gijzeling en absolute overtreding van de BOPZ Wetgeving heb ik de telefooncentrale bezet, aangezien ik al valselijk gegijzeld werd op basis van valse processtukken, een valse geneeskundige verklaring en een compleet bij elkaar belazerde rechterlijke machtiging (rechterlijke dwaling), waarbij de complete recht procedure gesaboteerd is door de BOPZ-afdeling van de Rechtbank Zutphen.
Bij deze verlang ik van het Medisch Centraal Tucht College in Den Haag dan ook directe disciplinaire straffen tegen alle in deze schriftelijke klacht genoemde kwakzalvers, die pretenderen te kunnen beoordelen of iemand, verminderd toerekeningsvatbaar, dan wel volledig ontoerekeningsvatbaar is, terwijl dit gewoon kwakzalverij betreft, zonder wetenschappelijke basis en in mijn geval ook nog volledig gebaseerd op onzin, leugens, bedrog en drog redenatie!
Dat zowel het Regionaal Medisch Tucht College in Zwolle, als ook het Regionaal Medisch Tucht College in Den Haag mijn klachten op deze veel te gemakkelijke wijze hebben afgewezen en afgewimpeld is een grof schandaal en het Centraal Medisch Tucht College in Den Haag mag mij daarom beargumenteren, als ook alle genoemde kwakzalvers, die pretenderen psychiater en / of psycholoog en / of groepsleider te zijn, waarom ik dan mijn klachten zowel bij het Regionaal Medisch Tucht College, als nu ook bij het Centraal Medisch Tucht College in Den Haag indien?
Bij deze is mijn uitdrukkelijke wil en eis, dat alle leugenachtige psychiaters en psychologen de expres gemaakte fouten erkennen en toegeven, dat zij kwakzalverij bedrijven in het strafrecht en dat dit zeker in mijn persoonlijke geval absoluut niet bedoeld was om mij te helpen, maar om mij kapot te maken!
In afwachting van het feit, dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Centraal Medisch Tucht College direct een einde maken aan deze kwakzalverij praktijken, die absoluut niets, maar dan ook niets met “Gezondheidszorg”, dan wel “Hulpverlening” te maken hebben, verblijf ik en ik zal mogelijk nog meer bewijsmateriaal in deze schandalige zaak aanleveren.
Hoogachtend,

Gerrit Willem (Erwin) Lensink

BIJLAGEN BEWIJSMATERIAAL

1. INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG
2. VALSE RECHTERLIJKE BESCHIKKING BOPZ
3. E-MAIL 11 PAGINA`S WET BOPZ / ONDERZOEK ZORGFRAUDE
4. E-MAIL 8 PAGINA`S BRIEF AAN OPSTELTEN VAN WWW.PLVN.NL
5. E-MAIL 5 PAGINA`S BOPZ CASSATIE OF HERZIENING?
6. VALSE BOPZ OPNAME 2009 GG-NET LENSINK ONDERZOEK IGZ
7. DIVERSE INTERNET KLACHTEN PUBLICATIES OVER DEZE KWAKZALVERIJ PRAKTIJKEN

Sinds 14 januari 2013 Motigo Webstats;


Free counter and web stats


Website Flag Counter sinds 20 december 2012 (naar herkomst unieke bezoekers qua land);
Flag Counter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>