Is er een Plan B???

Werk in uitvoering, later ge-update!
 
Uiteenvallen van de € (euro) kost volgens een rapport van de ING Groep (Marcel van Vliet e.a.) maximaal circa 2200 miljard euro (€) en dat zou dan overeenkomen met 35 % van het BBP van de €urozone en daarnaast ook nog een serieuze crisis en dus enkele jaren krimp extra kosten van het jaarlijkse BBP van de Europese Unie.
 
Volgens Hans de Geus moet er een oplossing gevonden worden voor de transfer van waarde en geld tussen Noord-Europa en Zuid-Europa, omdat de Noord-Europese landen continu een handelsoverschot hebben en de Zuid-Europese landen continu een handelstekort, omdat de zuidelijke landen minder productief en innovatief zijn. Mijns inziens is de oplossing de invoering van een Zuidelijke €uro op termijn, dus pas over 5 a 10 jaren de oplossing, zoals ook de invoering van de €uro een tienjarenproject was…
 
Gelukkig heb ik eergisteren kunnen zien, dat PVDA-lijsttrekker Diederik Samsom een snelle leerling is en in ieder geval al het programma overneemt om de ABN Amro Bank genationaliseerd te houden. De heer Van der Kamp van de VVD is duidelijk nog dolende en wist wat mij betreft geen enkel punt te scoren tegen Diederik Samsom en alleen maar onzin te verkondigen. Alleen al de eventuele verkoop of beursgang van ABN Amro Bank en dat tegen een waarde van 30 miljard € zal de komende 5 jaren nagenoeg onmogelijk blijken te zijn, naar mijn mening of de crisis moet wel heel snel worden opgelost op miraculeuze wijze. Ik begin in ieder geval het idee te krijgen, dat Hans Spekman (PVDA) en / of Diederik Samsom (PVDA) mijn brieven wel goed hebben gelezen en nader onderzoek hebben gedaan, want zowel in hun lijsttrekkerverkiezing als in de huidige nieuwe politieke standpunten staan een aantal zaken, die ik in mijn brieven aan alle partijen van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal heb geadviseerd. Ik ben dan ook erg blij, dat de PVDA weer vorderingen maakt en niet meer de onzin verkondigd, zoals kunsthistoricus Ronald Plasterk in eerste instantie bijvoorbeeld bij Pauw & Witteman uitsprak, ondanks zijn goede bedoelingen…
 
Ondanks dat ook D`66 op zich wel op mijn sympathie kan rekenen, weet Alexander Pechtold en zijn partijgenoten nog steeds niet wat men zegt, blijkens de reactie op de uitspraken van Emile Roemer. Alexander Pechtold stelt mij dan ook zeer teleur met wel van alles te roepen en het dan ook nog over de waarheid te hebben, maar geen noemenswaardige feiten of cijfers te noemen, behoudens de zogenaamde regels van de EU (60% BBP / 3% maximum begrotingstekort van BBP) en dat de latere generatie op gezadeld zou worden met een gigantische staatsschuld. Zowel in historisch perspectief (de Nederlandse staatsschuld heeft zelfs al boven de 200% gestaan en een economie komt pas aantoonbaar bij 90% of meer in problemen), als in economisch perspectief, want maar zo bezuinigen om het bezuinigen is veel slechter en zal zorgen voor gigantische onbetaalbare schulden, want zowel de jeugd is werkloos als de schulden stijgen en daarvoor hoeft men alleen maar te kijken naar Griekenland en Spanje…
 
 
Daarnaast is de kans groot, dat de zuidelijke landen in Europa altijd iets armer zullen zijn en Noord-Europa dus steun zal moeten bieden. Dit komt denk ik alleen al door de afwezigheid van vele natuurlijke bronnen in Zuid-Europa, zoals natuur- en landbouwgrond, olie- en gasvelden en mineralen of metalen in de grond.
 
Verder kwam gisteren naar buiten in een artikel, dat in een tijd van economische recessie het aantal mensen dat zelfdoding pleegt met 8 % tot en met 15 % stijgt. Dat hebben onderzoekers in 2 studies geconcludeerd in de British Medical Journal, dat tussen 2008 en 2010 de economische problemen ongeveer duizend Britten tot zelfdoding heeft kunnen aangezet. Ook via www.express.be zijn soortgelijke berichten al in 2008 naar buiten gebracht en bovendien zijn recentelijk het aantal zelfdodingen in Griekenland en Italië, met name onder kleine zelfstandige ondernemers dramatisch gestegen.
 
De Club van Rome heeft in het verleden dan ook al een rapport geschreven “De grenzen aan de groei”, waarbij al diverse zaken zijn benoemd. Ik kan mij niet aan de indruk ontrekken, dat de leden c.q. deelnemers van de Stichting Bilderberg Meetings zich tijdens hun jaarlijkse congressen ook met dit soort zaken bezig houden, maar dan niet met een wetenschappelijke inslag, zoals de Club van Rome. De Stichting Bilderberg Meetings-leden bestaan dan ook voornamelijk uit machthebbers en ondernemers, die vaak meerdere gigantische bedrijven en ondernemingen bezitten via ingewikkelde aandelenconstructies.
 
De G20 (grootste 20 economische landen van de wereld) en de Wereldhandelsorganisatie waarschuwen vanaf heden dan ook voor een nieuwe voedselcrisis. De laatste 20 jaren is het aantal rampen m.b.t. de voedseloogsten en productie (klimaat- en voedselrampen), mede door het broeikaseffect en klimaatverandering, volgens de Münchener Rückversicherung dramatisch gestegen. Ondertussen stijgt het aantal mensen in de wereld en met name de Derde Wereld-landen door en zo is een gemiddelde Egyptenaar al 40 % van zijn inkomen kwijt aan alleen voedsel.
 
Het is dan ook tijd, wat mij betreft om meerdere van deze problemen in één keer trachten op te lossen, door onder andere nationalisatie van (een groot) deel van de (systeem)banken. Via de banken is namelijk het makkelijkste om beleid in een land of regio daadwerkelijk te sturen en te beïnvloeden en daarmee zou men meerdere zaken kunnen oplossen, zoals bijvoorbeeld:
# (A) natuurbescherming, zoals oerwouden in bv. Brazilië, Sumatra, Borneo, Kameroen en Vietnam etc. etc.
# (B) diersoortenbescherming, die evenals de natuur, door de groei van de wereldbevolking steeds meer bedreigde diersoorten geldt, zoals bijvoorbeeld de leeuw in Zuid-Afrika, de olifant in Zimbabwe, de neushoorn in Namibië, de tijger in Vietnam, India, Rusland, China en Sumatra etc. etc.
# (C) landbouwontwikkeling in regio`s waar het kan, door bv. eerlijke micro-financiering en als voorbeeld kan denk ik het project in Afrika van Cordaid-Memisa dienen met coörporatieve banken in dorpjes (bv. Malawi).
# (D) het geven van onderwijs, zowel over natuur-, milieu- en dierbescherming, als over andere zaken, zal in de Derde Wereld er voor zorgen, dat er stagnatie op treedt van de bevolkingsgroei in deze regio`s
# (E) een economische ontwikkeling, die meer in overeenstemming komt met de regio, zodat niet bijvoorbeeld in zeer waardevolle natuurparken, zoals nu in Rusland of Zuidelijk-Afrika opeens gigantische snelwegen voor auto`s worden aangelegd, omdat dat een bepaalde machthebber wel leuk en interessant lijkt.
# (F) genationaliseerde banken of coörporaties van goede-doelen-banken zullen zorgen voor meer democratie in een land, zodat niet een rijke bankenbezitter handelt als een dictator in bedrijven, bv. de huidige Azerbeidzjanse president, die de helft van de banken in eigen land bezit als persoonlijk eigendom.
# (G) lokale bevolkingen blijven de baas in en op eigen land en niet zoals nu, dat rijke Amerikaanse, Indiase en vooral Arabische en Chinese beleggers massaal landbouwgrond en vaak op illegale wijze opkopen in met name Afrika en de lokale bevolking de dupe is, door weggejaagd te worden van eigen land
# (H) eerlijke handel tussen landen, bedrijven en personen stimuleren via deze banken en aldus belonen
# (I) banken overleveren aan bepaalde pensioenfondsen, zodat mensen, die in principe economisch niet meer rendabel zijn, toch nog een pensioen ontvangen voor hun jarenlange goede inzet.
# (J) natuurlijk is deze lijst aan te vullen met zeer vele en diverse ideeën, die een ieder met een goed iniatief dan voor kan leggen aan de plaatselijke bank voor financiering, danwel sponsoring. Juist een bank is daar zeer geeigend voor en zou wat mij betreft publiek bezit moeten zijn!
 
Eén van de voorbeelden van hoe het zou kunnen en volgens mij ook zou moeten is het eiland Bonaire, waarbij nu circa 60 % van de oppervlakte beschermd natuurgebied is, door zowel een zeereservaat als een landreservaat, waar mensen alleen onder toezicht mogen komen of in ieder geval niet kunnen wonen permanent. Een genationaliseerd of zelfs internationaal opererende coöperatieve bank zou per land zulke gebieden kunnen adopteren en dus sponsoren door bv. de beveiligers te betalen, zodat olifanten en gorilla`s niet worden afgeschoten door stropers of de huidige natuurgrond op te kopen, zodat houtkappers dit niet kunnen doen of zeegebieden beschermen en zelfs troep opruimen, zoals de zogenaamde gigantische Plastic Belt in de Grote Oceaan, tussen Japan en de Verenigde Staten. Dit in plaats van nu de gigantische winsten, zeker in “goede” economische tijden maar zo continu uit te keren aan vooral supperrijke beleggers, die profiteren van toegevoegde waarde aan de economie, waarbij men zelf helemaal niets heeft gedaan of geproduceerd, anders dan het uitlenen van geld en het woekeren via rente, interest en aandelenkapitaal beleggen…
 
 

1. GROTE SYSTEEMBANKEN EN CENTRALE BANKEN NATIONALISEREN EN DAARBIJ BESTUREN ALS RAAD VAN COMMISSARISEN DEMOCRATISCH AANWIJZEN VIA B.V. PARLEMENTEN OF BEVOLKINGEN VAN EEN STAAT. KLEINERE PARTICULIERE BANKEN MOETEN BLIJVEN BESTAAN OM VRIJHEID VAN BURGERS TE BESCHERMEN EN TE GARANDEREN.

2. DE ENE HELFT VAN DE JAARLIJKSE WINSTEN IN FYSIEK (MUNT)GELD UITKEREN IN DE TOEKOMST OM VRIJHEID VAN IEDERE BURGER IN MEER OF MINDERE MATE TE BESCHERMEN EN TE WAARBORGEN. FYSIEK GELD MOET DUS TEN ALLE TIJDEN IN EEN STAAT BETAALMIDDEL BLIJVEN EN ZO MIN MOGELIJK BETAALPASSEN, BITCOINS, PINPASSEN, CREDITCARDS ETC. ETC. GEBRUIKEN.

3. DE ANDERE HELFT VAN DE JAARLIJKSE WINSTEN VAN DE BANKEN MOETEN INGEZET WORDEN VOOR GOEDE DOELEN MET NAME NATUUR-, PLANTEN- EN DIERENBESCHERMING OM HET LEVEN OP DE WERELD EN HET CIRCULAIRE SYSTEEM TE WAARBORGEN. OP DIT MOMENT IS DE NATUUR- EN DIERENRIJKDOM OP DE WERELD NAMELIJK IN KAPITALISTISCHE ZIN VAAK NIET WINSTGEVEND VOOR DE PLAATSELIJKE BEVOLKINGEN MET NAME IN DE DERDE WERELD LANDEN OF ONDER ONTWIKKELDE LANDEN EN DIT GELDT EVENEENS VOOR DE OCEANEN EN DE ZEEEN TERWIJL DEZE EEN HEEL BELANGRIJKE FUNCTIE HEBBEN OOK VOOR DE MENSHEID. BOVENDIEN KOST NATUUR- EN DIERENBESCHERMING NU VAAK GELD EN DIT KAN OP DEZE WIJZE BEKOSTIGD WORDEN.

4. DE RENTE DIE BANKEN EN SYSTEEMBANKEN OP DIT MOMENT HEFFEN IS EIGENLIJK COMPLETE OPLICHTING, ZOALS DE TORA, DE BIJBEL EN DE KORAN AL AANGEVEN. ECHTER ZELFS AL ZOU HET HEFFEN VAN RENTE VERBODEN WORDEN, ER ZAL AUTOMATISCH ALTIJD EEN OPLICHTER ZIJN DIE RENTE GAAT HEFFEN EN IEMAND DIE ER IN TRAPT. DAAROM MOET DE RENTE ZO LAAG MOGELIJK GEHOUDEN WORDEN EN ZOWEL VOOR SPAARTEGOEDEN ALS VOOR UITSTAANDE KREDIETEN EXACT HETZELFDE PERCENTAGE ZIJN EN NIET ZOALS NU TOTAAL VERSCHILLEND. HET RENTEPERCENTAGE ZAL DUS EXACT OF ONGEVEER EXACT GELIJK MOETEN ZIJN AAN DE INFLATIECIJFERS, ZODAT ER ZO MIN MOGELIJK SPECULATIEVE (IMMERS OPLICHTING) BUBBELS IN ALLERLEI ECONOMISCHE ZAKEN ONTSTAAN, ZOALS THANS MET DE HUIZENMARKT IN NEDERLAND HET GEVAL IS, WAAR ENORM VEEL NEDERLANDSE SLACHTOFFERS ZULLEN ZIJN. DE ONTWIKKELINGEN IN DE KOMENDE BANKENCOLLAPSE DIE ZO GOED ALS ZEKER DIT JAAR GAAT PLAATS VINDEN, ZULLEN DAARBIJ BESLISSEND ZIJN EN DAN VOORAL DE PLANNEN VAN DE MINISTER DIJSSELBLOEM, DE NEDERLANDSE REGERING EN DE CONTROLE FUNCTIE VAN DE EERSTE EN TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL.

5. ALLEEN OP DEZE WIJZE KAN ER EEN SYSTEEM OVER DE HELE WERELD WORDEN INGERICHT, DAT IN DE TOEKOMST EEN CIRCULAIRE ECONOMIE ZOU KUNNEN ONTWIKKELEN. HET HUIDIGE KAPITALISTISCHE WOEKERSYSTEEM ZAL, ALS ER GEEN VERZET PLAATS VINDEN VAN POLITIEK OF BEVOLKINGEN LIJDEN TOT DICTATUREN EN MOGELIJK EEN WERELDWIJDE DICTATUUR ONDER BIJVOORBEELD EEN BILDERBERG ELITE OF EEN DICTATUUR ONDER EEN VREEMDE MOGENDHEID! OOK ENERGIEMAATSCHAPPIJEN EN VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN ZOUDEN IN EEN STAAT EIGENLIJK GENATIONALISEERD MOETEN ZIJN, AL HOEWEL DE NOODZAAK BIJ DEZE TWEE ORGANISATIES ER IN IETS MINDERE MATE IS DAN BIJ CENTRALE BANKEN EN SYSTEEMBANKEN.

Flag CounterFree counter and web statsOne thought on “Is er een Plan B???

 1. Sorry Erwin, maar de PvdA is al helemaal “Bilderberg” gegaan, en links waren ze ook al 25 jaar niet meer.
  Ik denk dat een Bewegin iets zou kunnen veranderen of afdwingen, maar de politiek ?
  Politici zijn of zeer naief , of regelrechte zakkenvullers en slijmerds . Die paar goede politici die er zijn zijn zo naief dat ze toch niets klaar kunnen spelen. Anders zouden ze zelf ook wel inzien dat ze geen enkele invloed hebben.
  Ik stel voor dat we alle banken per direct nationaliseren. We gaan uit de euro en worden weer zelfstandig .Zoals Ijsland.
  De Bilderbergbijeenkomsten worden verboden.
  Landverraders die er graag kwamen moeten uit de politiek.
  Rechters,officieren van Justitie worden voortaan niet meer door de koningin benoemd, maar door de tweede kamer…
  Handelen in aandelen en woekeren word verboden.
  En Nederland werd weer een mooi land….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>