Het Verboden Dagboek

De Patsy

jasperJasper Steringa bleek uiteindelijk de ideale zondebok, zeg maar gerust de Lee Harvey Oswald of The Netherlands. Het loden deksel op de doofpot om de luizen in de pels van een crimineel Justitie de mond te snoeren. Het enige verschil is dat Lee uitriep “I am just a patsy!” en Jasper (nog) niet. Wat men met hem uitgespookt heeft, welke druk op hem is gelegd om een moord te bekennen die hij niet gepleegd heeft, blijft vooralsnog gissen, maar het boek, dat ook een compleet transcript bevat van de rechtszitting, waarvan geen opnames mochten worden gemaakt, maakt overduidelijk dat zijn “bekentenis” in de rechtszaal vals was. De rol die Jasper’s advocaat Jan Vlug speelde wordt ook evident.

jaspertekening

 

De Moordenaars

 

hassancolor5

Ali Hassan

De werkelijke moordenaar van Marianne Vaatstra is de Irakese Koerd Ali Hassan, destijds bewoner van het asielzoekerscentrum Kollumerland. De moord is niet gepleegd in het weiland waar Marianne’s lichaam werd gevonden, maar in het chalet van de duitser Wolfgang Hebben, op het campinggedeelte grenzend aan het AZC. Aanwezig bij de verkrachting en moord waren verder Ludger Dill, een duitse vriend van Wolfgang Hebben, en de destijds 15 jarige Fa’ek Mustafa, een vriend van Ali Hassan. Fa’ek is de volgende dag, 1 mei 1999, door de politie van het AZC opgehaald en verhoord op het bureau Buitenpost.  De leiding van het onderzoek was in handen van Jan Verkaik die zich nu met Henk Mous en Cor Reijenga op de borst trommelt hoe geweldig ze de zaak hebben “opgelost”. Echter, op het bureau heeft Fa’ek al op dag 1 het hele verhaal verteld, inclusief de verblijfplaats van Ali Hassan op zijn huurkamer in Leeuwarden. Die kennis is door Justitie niet gebruikt om de zaak op te lossen, maar om de ware toedracht voor altijd verborgen te houden, onder meer door Ali heimelijk het land uit te sluizen en Fa’ek als getuige van de moord buiten beeld te brengen. Het hoe en waarom kunt u verder gedetailleerd in het boek lezen.

dill4

Ludger Dill

Het Vaatstra Complot

De doofpot met het loden deksel

In het boek Het Vaatstra Complot zult u leren hoe en waarom Justitie de ware toedracht van de moord op Marianne Vaatstra in de doofpot heeft gestopt. De ware toedracht die al vanaf dag 1 bekend was bij de top van Justitie. Men wilde absoluut niet dat de informatie bekend werd dat asielzoekers de moord op hun geweten hadden. Alle informatie die daarop wees is vakkundig onder het tapijt geschoven, genegeerd, verdraaid, of anderszins kapot gemaakt. De werkelijke betrokkenen zijn buiten schot gehouden. Met gigantische leugens en trucs. Bijvoorbeeld door willens en wetens een verkeerde Ali Hassan in Turkije op te pakken. Dit om de echte Ali die ze zelf daags na de moord naar Noorwegen hebben weggesluisd te kunnen uitsluiten. Althans in de ogen van het publiek. Bewust vals spelen heet dat. Bijvoorbeeld ook door Fa’ek Mustafa, de 15 jarige getuige van de moord die het echte verhaal al op de dag van de moord op het bureau Buitenpost heeft verteld, in de berichtgeving te vervangen door Mohammed Akbari, die al maanden voor de moord uit het AZC weg was. En 10 jaar later door te ontkennen dat Fa’ek op 3 mei 1999 is overgeplaatst naar het AZC Musselkanaal. Door te stellen, bij monde van twee ministers en een staatssecretaris, dat hij pas op 28 mei 1999 is overgeplaatst naar het AZC Drachten in plaats van Musselkanaal. Tot deze leugen werd Justitie gedwongen onder druk van mijn publicaties en de kamerleden die ik op de been kreeg om er vragen over te stellen. Naar aanleiding van de Eén Vandaag uitzendingen werden ze gedwongen tot het leugenrapport “Onderzoek Ali H”, dat in het boek volledig door de gehaktmolen gaat.

Het devies van Het OM is dus altijd geweest om informatie stil te houden die wees op de betrokkenheid van asielzoekers. En wanneer dat niet meer ging, erover te liegen, ja zelfs de echte betrokkenen te vervangen door andere mensen om zo de echte betrokkenen uit te sluiten. Keiharde waarheden zijn bedekt met keiharde leugens en wisseltrucs.

Wat ECHT nooit bekend mocht worden is dat die echte betrokkenen door Justitie zelf buiten het onderzoek zijn gebracht, nadat men de ware toedracht van de moord al kende binnen 12 uur na de moord. Er is dus NOOIT sprake geweest van onderzoek, behalve die eerste 24 uur. De rest van het “onderzoek” was erop gericht de daders van de moord buiten beeld te brengen en de waarheid voor eeuwig verborgen te houden. Dus ze konden niet anders dan alles uit de kast halen om dat onder het tapijt te houden. De kroon op dat bedrog werd uiteindelijk om iemand anders de moord te laten bekennen. Iemand die zo ver als mogelijk van asielzoekers staat. Een blanke Friese veeboer dicht bij huis, het uiterste van asielzoekers. Dat die veeboer, net als door oorlog getraumatiseerde doorgedraaide Koerden, kelen afsnijdt, kon daarbij ook nog wel verkocht worden.

Enfin, leest u het hele verhaal over de ware toedracht van de moord en het complot daaromheen in het boek. Bestellen kunt u op de bestelpagina.

Omslag het Vaatstra Complot

Omslag het Vaatstra Complot

Boek te bestellen via de internetwebsite: www.hetvaatstracomplot.nl

De Doofpotters

De lijst van personen die de doofpot in stand hebben gehouden, is niet uitputtend weer te geven en bovendien in twee groepen op te splitsen: Zij die de ware toedracht kennen en bewust hebben gelogen en/of gemalverseerd, daarbij ambtsmisdrijven plegend, en zij die dit hebben gedaan zonder de ware toedracht te kennen. Tot de eerste categorie behoren aan het hoofd van de keten onder meer Joris Demmink en Harm Brouwer. Tot de tweede categorie behoren onder meer de voormalige ministers van Justitie Hirsch Ballin en Opstelten. De volgende personen, waarvan de rollen nader worden belicht in het boek, mogen in elk geval op de lijst:

Nederland. Den Haag, 04-11-2002, Portret, Ministerie van Justitie. Secretaris Generaal  J. Demmink. Foto: Jiri Buller

Joris Demmink

Joris Demmink, destijds Directeur-Generaal Vreemdelingenzaken, later Secretaris-Generaal van Justitie, nu met pensioen.

brouwer

Harm Brouwer

Harm Brouwer, destijds Hoofdofficier van het parket Leeuwarden, later hoogste man van het Openbaar Ministerie, nu voorzitter van de Commissie  van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD).

Michiel Severein, destijds plaatsvervangend Hoofdofficier, nu kinderrechter te Leeuwarden.

groeneveld4

Nettie Groeneveld

Nettie Groeneveld, destijds directrice van het Asielzoekerscentrum Kollumerland.

Louis Uijl, destijds adjunct-directeur van het Asielzoekerscentrum Kollumerland.

pietvisser2

Piet Visser

Piet Visser, destijds burgemeester van de gemeente Kollumerland.

verkaik2

Jan Verkaik

Jan Verkaik, destijds leider van het politieonderzoek voor de zaak Vaatstra.

Robert Rambonnet

Robert Rambonnet, persvoorlichter politie Friesland.

bronsvoort

Annette Bronsvoort

Annette Bronsvoort, latere Hoofdofficier van het parket Leeuwarden, nu burgemeester van de gemeente Lichtenvoorde.

mous

Henk Mous

Henk Mous, Officier van Justitie en kwaliteitsofficier opsporingsonderzoek, tevens persvoorlichter en zaaksofficier voor de Vaatstra zaak. Aanklager voor het OM in het proces tegen Jasper Steringa.

reijenga

Cor Reijenga

Cor Reijenga, leider van het zogenaamde 3D team dat de Vaatstra zaak opnieuw onderzocht, of beter gezegd het publiek samen met Peter R. de Vries klaarstoomde voor de huidige “oplossing”.

Dick Adema, rechercheur cold case team.

Willem Jan Vos, rechercheur cold case team.

vlugweg

Jan Vlug

Jan Vlug, advocaat van Jasper Steringa.

prdv

Peter R. de Vries

Peter R. de Vries, misdaadverslaggever.

ballin

Ernst Hirsch Ballin

Ernst Hirsch Ballin, voormalig minister van Justitie.

opstelten3

Ivo Opstelten

Ivo Opstelten, voormalig minister van Justitie.

 

Waar is de openheid van Jan Vlug gebleven?

Geplaatst op 31 augustus 2015 door Wim Dankbaar

From: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Sent: maandag 31 augustus 2015 19:29
To: ‘vlug@vrijpleiters.nl’
Subject: Bericht van Wim Dankbaar

Beste Jan,

Ik moet zeggen dat ik je opstelling steeds merkwaardiger vind. Jij was en bent de advocaat voor Jasper Steringa. Naar we moeten aannemen ben je overtuigd van zijn daderschap in de moord op Marianne Vaatstra. Echter, je weet ook dat ik een boek heb uitgebracht waarin aan de hand van getuigenverklaringen wordt gesteld dat de moord door Ali Hassan is gepleegd in de caravan van Wolfgang Hebben. Dus niet in het weiland zoals Jasper beweert. Waarschijnlijk weet je ook dat iedereen die dat boek leest, overtuigd is dat Jasper Steringa de moord niet heeft gepleegd. Ik weet wel zeker dat jij ook het boek hebt gelezen, net als het dagboek van Maaike. Wat vind je ervan , Jan?

Waarom heb je geen interesse om kennis te nemen van verklaringen die de onschuld van je cliënt bewijzen? Heb jij niet het mandaat van Jasper om zijn onschuld aan te tonen? Kijk Jan, als je geen zin zin hebt om met mij te praten hierover, dan is dat toch koren op mijn molen voor de stelling dat je bent ingehuurd door het OM om Jasper zo snel als mogelijk veroordeeld te krijgen? Dan ben je toch niet slim bezig door te zeggen dat je geen zin hebt om mij te woord te staan en met een joviaal “adios” de verbindinding verbreekt?

Waar is je open vizier gebleven, Jan? Je kon met “aluhoedje” Micha Kat toch ook een open gesprek hebben?

Nog iets, Jan, Jij hebt bij Nieuwsuur aan Twan Huys verteld dat Jasper reeds na 10 minuten aan jou persoonlijk de moord heeft bekend. Maar Gerrit de Boer, de privé-detective uit Leeuwarden, heeft mij verteld dat jij hem hebt gezegd dat je Jasper hebt geadviseerd om maar te bekennen, omdat volgens jou de DNA match zulk ijzersterk bewijs was. En dat Jasper daarom maar beter kon bekennen, omdat hij anders alleen maar een hogere straf zou krijgen. Er zijn dus twee versies. Welke is nu de juiste, Jan? Heb je gelogen op landelijke TV? Of liegt Gerrit de Boer?

Laten we even aannemen dat je de waarheid aan Gerrit de Boer hebt verteld, dan weet jij als advocaat toch ook dat een DNA match, vervalst of niet, niet voldoende bewijs is voor een veroordeliing? Dan weet jij toch ook dat een bekentenis daarbij nodig is? Als Gerrit de Boer de waarheid vertelt, dan heb jij dus Jasper “in het pak genaaid” en gelogen op landelijke TV. Voor wie heb je dat dan gedaan, Jan? Niet voor Jasper, toch?

Zou je Feik, Rida en Riad niet eens willen spreken? Dat zijn drie mensen die naadloos en onafhankelijk van elkaar verklaren dat Ali Hassan de moord op Marianne heeft gepleegd. Dat jouw cliënt Jasper er niks mee te maken heeft. Ik kan je hun contactgegevens geven. Ligt het niet op jouw weg om Jasper van de haak te halen? Zou je Wolfgang niet ook willen spreken? Dan kun je hem meteen vragen waarom het OM mij niet vervolgt voor zijn smaadaangifte. In mijn boek maak ik immers duidelijk dat hij hartstikke medeplichtig is aan de moord op Marianne, haar lichaam heeft gedumpt in het weiland en vervolgens al zijn sporen heeft gewist, zijn auto heeft vernietigd en zijn caravan, de plaats delict, in de hens heeft gestoken. Dit alles terwijl Justitie al op de dag van de moord de waarheid van Feik had gehoord, maar heeft nagelaten Wolfgang te arresteren en zijn caravan als crimescene af te sluiten. Dat is natuurlijk ook logisch, want als Ali Hassan niet de moordenaar mocht zijn en al was weggesluisd, dan mag de moord ook niet door hem in de caravan van Wolfgang zijn gepleegd. Dat snap je toch ook nog wel, Jan?

Ben jij er trouwens nog steeds van overtuigd dat Ernest Louwes de moord op de weduwe Wittenberg heeft gepleegd? En jouw cliënten Michaël de Jong en Meike Wittermans onschuldig zijn? Heb je enig idee wanneer de herzieningsaanvraag van Louwes wordt behandeld bij de Hoge Raad? Gaat dat net zo lang uitgesteld worden als het onderzoek naar Joris Demmink, van wie ik stel dat hij samen met Harm Brouwer de werkelijke moordenaar van Marianne, Ali Hassan, al in het weekend van de moord naar Noorwegen heeft gesluisd? Vind je het soms ook zo onvoorstelbaar dat Joris Demmink en Harm Brouwer dat hebben gedaan? Of weet je het eigenlijk wel net zo goed als ik?

Beste Jan, als je werkelijk de advocaat van Jasper bent, dan zou je toch op zijn minst willen weten hoe je via mij wijzer kunt worden over de onschuld van je cliënt?

Hartelijke groet,

Wim

Boekhandels die het boek nu op voorraad hebben, de teller staat op 50 +, op naar de 100!!!

Vaatstra boek en de Kroning van 2013, arrestatie van mijzelf en Micha Kat!‏

Vaatstra boek en de Kroning van 2013, arrestatie van mijzelf en Micha Kat!      GW Lensink        20:58

Aan: GW Lensink, dankbaar, heijkantadvocaten.nl, prakkendoliveira.nl, veemadvocaten.nl, ankerenanker.nl, jsadvocaten.nl, jsadvocaten.nl, visser-walkate.nl, visser-walkate.nl, visser-walkate.nl, spfractie@tweedekamer, sptweedekamer.nl, voorzitterpvda.nl, pvv.publiektweedekamer.nl, pvvps.gelderland.nl, pvvfryslan.nl, ljouwert.fraksjefnp.frl, ljouwert.bestjoerfnp.frl, pieter.omtzigttweedekamer.nl, brandpuntkro.nl, groenlinkstweedekamer.nl, redactieeenvandaag.nl, eenvandaag.nl, pvvlimburg.nl, emileroemersp.nl, 50plustweedekamer.nl, partijvoordedierentweedekamer.nl, voorzitterrepublikeinen.nl, contactrepublikeinen.nl, redactieprorepublica.org, infoprorepublica.org, informatiepuntkiesraad.nl, kiesraad.nl

 

Beste Wim Dankbaar,

 

Erg benieuwd ben ik naar het nieuwe boek en mijn vraag is, wanneer de druk klaar is en ik een exemplaar kan verwachten? Ten overvloede wil ik je nog laten weten, dat mijn arrestatie in Duitsland rondom de Kroning in 2013 en die van Micha Kat niet alleen te maken hadden met de Kroning, maar ik sinds het uit komen van Het Verboden Dagboek van Maaike Vaatstra er achter ben gekomen, dat ik daarom in Duitsland ben vervolgd en de zaak Vaatstra, dus in directe relatie staat tot de Gekroonde Familie. Wat dit betreft heeft het uitbrengen van dit boek dus wel degelijk veel nut gehad en bedankt daarvoor! Verder was Joris Demmink al in 1994 aanwezig en betrokken bij de moord op Manuel Schadwald en andere beschuldigden, waarvan ik het overigens nog niet zeker weet zijn Henk Wooldrik (heeft ook vervolging Geert Wilders geregeld bij Vertigo diner) en Kees Lunshof (overleden ex-directeur van De Telegraaf). Henk Wooldrik wordt in ieder geval ook genoemd als verdachte in het Rolodex onderzoek. Het lichaam van Manuel Schadwald is verzwaard in het IJsselmeer gedumpt, dat is wel duidelijk! Manuel Schadwald wordt nog steeds gezocht volgens de Duitse autoriteiten, zoals de politie LKA in Berlijn!

 

 

In 1995 is Beatrix met Joris Demmink en homo / pedofiele pornovriend Libor nog op een officieus staatsbezoek geweest in Praag, waarbij deze Libor de vertalingen deed. Ook staat de zaak Marianne Vaatstra in relatie tot de zaak Pim Fortuyn. Pim Fortuyn was namelijk op de dag van de moord 6 mei 2002 op weg vanaf Hilversum om aandacht te schenken aan de zaak Vaatstra en Pim Fortuyn heeft onder meer in publicaties voor Elsevier de zaak Marianne Vaatstra belicht. Het oplossen van de zaak Marianne Vaatstra betekent dus zo goed als zeker het einde van de erfopvolging voor de Gekroonde Familie en hetzelfde geldt voor de moordzaak Manuel Schadwald! Daarom worden deze zaken in Nederland ook niet opgelost en zijn Micha Kat en ik belaagd, gestalkt en valselijk gearresteerd vele malen al. Ook bij de moord op Pim Fortuyn lijkt Demmink betrokken te zijn en let er op, dat Demmink na de moord op Pim Fortuyn “Koninklijk” benoemd is tot Secretaris-Generaal van Justitie in 2002! Hoe kan dit bij een pedofiel, die betrokken is bij een hele serie van moorden (Fred De Brouwer, Manuel Schadwald, een jongentje in Tsjechie, Pim Fortuyn en mogelijk ook Els Borst en Maarten Van Traa en ik vermoed, dat dit slechts het topje van de “ijsberg” van lijken in de kast bij justitie is), die volgens mij ongekend is voor Nederlandse begrippen?

 

 

Met interesse heb ik kennis genomen van je onderzoek naar de moord op JFK, waarbij ik ook enig onderzoek heb gedaan, maar nog niet zo ver gekomen als jij. Ik doe dit mede in verband met het onderzoek naar zaken als de Federal Reserve en de banken en de beweringen daaromtrent, zoals over NESARA (blijkt onzin te zijn, maar geeft wel een indicatie van een oplossing voor het geld- en kredietsysteem) en een decreet, dat JFK voor zijn dood gedaan zou hebben en wat wel zeker is een zeer belangrijke toespraak, waarvoor ik verwijs naar website www.erwinlensinkvrij.nl/english of het Youtube filmpje “Rothschilds, why you are a slave” over de geldcreatie in de Westerse wereld en b.v. ook “The American Dream” over geldcreatie in de wereld en de Verenigde Staten van Amerika! Ook bij Pim Fortuyn lijkt er wellicht een tweede schutter betrokken te zijn en wellicht is deze net als Ali Hassan naar Noorwegen ook snel na de moord vanaf Hilversum via Schiphol het land weer uitgebracht. Ik heb contact op genomen met de schrijvers “Moord namens de Kroon” over de moord op Pim Fortuyn en deze bevestigden dat er twee kalibers kogels zijn gevonden bij de moord op Pim Fortuyn. Ook is er een BNN-documentaire en ik was afgelopen week in Rotterdam en ook daar zijn deze “geruchten” redelijk bekend, hetgeen er goed op zou kunnen duiden, dat dit de waarheid is!

 

 

Het lijkt er dan ook erg veel op, dat Joris Demmink en consorten de zaken af hebben gekeken van Edgar J. Hoover in Amerika, naast natuurlijk criminele connecties met Prins Bernhard en Frits Salomonson en het IRT affaire en pedonetwerk! Zie ook het in het verleden verboden artikel “Linksgestricht” over de vermeende homofiele escapades van Prins Claus met onder meer Frits Salomonson! Hopelijk komt het boek snel uit en heb je wellicht nog iets aan deze informatie, want dit wordt het grootste schandaal sinds de Tweede Wereldoorlog, zelfs al gaan bepaalde politieke partijen (Huffnagel, van Aartsen, De Graaf, Demmink, Opstelten, Rutte, Nijpels c.s. van de VVD en Wooldrik, Bronsvoort, Van der Laan en Sorgdrager van de PVDA, Pechtold van D66 en mogelijk Boris Dittrich en verder Hirsch-Ballin en Piet Hein Donner van het CDA en politiechefs Van Musscher en Aalbersberg) dit trachten in de doofpot te houden, wat ze redelijk is gelukt, maar nu absoluut een verloren zaak is! Dank daarvoor en veel succes! Met vriendelijke groeten,

 

Erwin Lensink

www.erwinlensinkvrij.nl

 

Meer info over het boek: www.hetvaatstracomplot.nl

 

Joris Demmink belt met Leeuwarden over Vaatstra

Geplaatst op 21 november 2012 | 1 reactie

Het onderstaande telefoongesprek tussen de inmiddels gepensioneerde baas van het O.M. Joris Demmink en de hoofdofficier van de rechtbank in Leeuwarden mevrouw Anette Bronsvoort zou zo maar eens plaatsgevonden kunnen hebben.Gelukkig zat er veel ruis op de lijn dus kunnen wij niet instaan voor de juistheid van het gesprek.

Januari 2012 ten burele van het openbaar ministerie Rechtbank Leeuwarden, gaat om half 10 ‘s ochtends de telefoon van haadoffisier fan Justysje Annette Bronsvoort

Annette: Goedemorgen met Mevrouw Bronsvoort……….Oh goedemorgen Joris hoe gaat het, lang niet met je gesproken joh….

Joris Demmink: Ook goedemorgen Annette, hoe was je vakantie in Indonesië??

Annette: Ja hoe wist je dat wij in Indonesië waren geweest? Het was prachtig, we zijn in Bali geweest en hebben daar de berg Batur beklommen. Toen zijn we naar Lombok gegaan om……

Joris Demmink: Sorry Annette de volgende keer kun je me wel eens vertellen wat je allemaal in Indonesië hebt uitgespookt, maar ik bel nu eigenlijk voor iets belangrijks…

Annette: Oh sorry meneer…. ik bedoel Joris natuurlijk, waarmee kan ik je helpen?

Joris Demmink: Nou het zit zo, het gaat om die zaak Vaatstra weet je nog wel….

Annette: Natuurlijk Joris dat was een vreselijke zaak hoe zou ik die kunnen vergeten, er zijn nog steeds tal van burgers en ook agenten in hun vrije tijd mee bezig. Ik probeer ze steeds te ontmoedigen maar ja er zijn mensen die die zaak persè willen oplossen.

Joris Demmink: Precies Annette dat weet ik daarom wil hier een oplossing voor. Ik wil voor eens en voor altijd dat deze zaak tot een oplossing komt, en het deksel voorgoed op de doofpot kan.

Annette: Ja maar Joris jij weet net zo goed als ik dat dat niet kan omdat wij indertijd zelf de daders A. Hasan en F Mustafa op jouw bevel in veiligheid hebben gebracht zodat ze niet in verband met de moord konden worden gebracht. Jij wilde dit omdat je de positie van Asielzoekers in Nederland uit hoofde van je vorige functie als directeur-generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken niet in gevaar wilde brengen.

Joris Demmink: Ja Annette daar hebben we indertijd uitvoerig over gesproken met jouw directe baas. Zelfs Bea was bij dit gesprek aanwezig en die heeft ook onomwonden gezegd dat er koppen zouden rollen als de werkelijke daders van de moord op Marianne zouden worden gepakt. Stel je voor wat voor oproer dit zou hebben veroorzaakt, geen enkele asielzoeker zou meer veilig zijn in Nederland.

Annette: Ja Joris logisch dat het toen zo gegaan is. Gelukkig zitten Hasan en Mustafa nu lekker riant en rijk in Noorwegen, ze krijgen elke maand een 10.000 euro overgestuurd vanuit het ministerie van Justitie, nee die komen niet terug in Nederland

Joris Demmink: Ja dat is voor mij ook belangrijk want zoals je weet Annette, hield ik indertijd (en nog steeds trouwens) wel van de minderjarige meisjes. Een paar weken voordat Marianne vermoord werd belde Hasan mij (ik ken hem omdat ik toevallig wel eens met zijn 12 jarige zusje heb liggen rollebollen) dat hij kennis had gekregen van een 16 jarige blondine uit Zwaagwesteinde en dat hij haar wel eens aan mij wilde voorstellen. Ik vertelde hem toen dat zij helaas te oud was voor mijn smaak.

Annette: Ja geeft niks Joris, aan iedereen mankeert wel wat, ik hou heel erg van piepkleine kereltjes… Nou wat dat betreft was ik in Indonesië echt in het paradijs. Overal liepen van die kleine kereltjes rond, bijna dwergen…. Toen wij in Lombok aankwamen……….

Joris Demmink: Ja Annette ik ben heel erg benieuwd naar jouw vakantieverhalen, maar even de volgende keer als het kan, dus even terugkomend op de zaak Vaatstra.

Annette: Oh ja sorry Meneer……ik bedoel Joris. wat is de bedoeling?

Joris Demmink: Annette ik wil dat die zaak eens en voor altijd wordt “opgelost” zoals ik zei, dat betekent dus concreet dat we een dader moeten vinden. Of dit nu Jan, Piet, Klaas, Kees of Cor is kan mij niks schelen. Het enige wat van belang is dat de dader BLANK moet zijn en MAN en het liefst een Fries.

Annette: Hmmm ok hoe moeten we dit aanpakken? Even nadenken Joris, geef me een paar uurtjes OK ?

Joris Demmink: Geen probleem Annette, ik bel je vanmiddag na de lunch terug ok?

Annette: OK Joris tot straks.

Kwart voor twee ‘s middags ten burele van het openbaar MInisterie Leeuwarden op kantoor van mevrouw Annette Bronsvoort.

Annette: Hallo Joris, ja ik dacht al dat jij het was, goed dat je terugbelt ik heb even goed “gebrainstormd” en heb een super plan bedacht.

Joris Demmink: Goed Annette, fijn om dit te weten, laat eens horen.

Annette: Ik heb het volgende bedacht: We hadden al langere tijd een plan om een zogenaamd DNA verwantschapsonderzoek te gaan invoeren bij ernstige zaken zoals moord. Als we dat nu eens in deze zaak ook deden?

Joris Demmink: Ja en hoe wil je dan de dader pakken?

Annette: Ik ben vanmorgen even de rechtszaken voor Kollum en Ommelanden van de laatste pakweg 5 jaar doorgegaan en kwam daar de zaak tegen van ene Jasper S. Die woont even buiten het kleine dorpje Oudwoude en is daar boer. Hij heeft als het ware uitzicht op het weiland van Veenklooster waar Marriane indertijd door Ali en Feik is afgemaakt.

Joris Demmink: Ja en dan? wil je deze Jasper als schuldige gaan aanwijzen? Dat gaat je nooit lukken Annette, daar trapt het klootjesvolk nooit in. Marianne is indertijd op beestachtige wijze vermoord door deze twee psychopaten, en zo’n boer zal men nu niet direct als een psychopaat gaan zien. Het is waarschijnlijk zo’n saaie Fries die elke zondag twee keer naar de kerk gaat, hard werkt, een leuk gezinnetje heeft en goed kan opschieten met iedereen, en bovendien hij zal zeker geen strafblad hebben.

Annette: Maar daar zit je fout Joris, hij heeft wel degelijk een strafblad anders zat hij niet in de gerechtelijke stukken van Kollumerland. in 2009 is hij voor het gerecht gekomen voor joyriding. Door een psychiater is toendertijd verklaard dat Jasper een zogenaamde Dissociatieve Stoornis had. Dit betekent dat hij akelige herrineringen kan uitschakelen en gewoon kan doorleven ook al heeft hij bijvoorbeeld iets vreselijks gedaan.

Joris Demmink: Ok Annette ga verder…

Annette: Nou had ik gedacht als we nu eens een verwantschapsonderzoek gingen doen in Kollumerland en dan uit dat onderzoek het DNA van die Joris als 100% match gingen aanwijzen?? Dan kunnen wij die Dissiociatieve Stoornis opvoeren als reden voor de moord en als oorzaak voor het feit dat hij na de moord gewoon kon doorleven alsof er niks aan de hand was.

Joris Demmink: Hmmmm lijkt een goed idee. Maar wat als Joris nou eens niet meedoet?

Annette: Geeft niks, het is allemaal min of meer familie van elkaar daar, dus dan kunnen we altijd via zijn mannelijke familieleden die wel aan het onderzoek meedoen bij hem terecht komen.

Joris Demmink: Hmmm goed, maar wat als hij WEL meedoet? Dan zullen mensen zich afvragen waarom de dader willens en wetens meedeed terwijl hij het gedaan heeft??

Annette: Ja daar kunnen we dan ook weer die stoornis gaan opvoeren, we kunnen dan aangeven dat hij het als het ware vergeten is of zo.

Joris Demmink: Hmmm goed idee. We hebben al heel vaak met opzet iemand opgepakt die niet de dader was om een zaak gesloten te krijgen. Vaak is dat uiteindelijk uitgekomen, hoop dat het in dit geval niet zo is.

Annette: Nee Joris ik denk dat daar geen kans op is want als we het goed brengen gaat iedereen in Nederland dit als zoete koek slikken. Ik ga straks Peter R ook even bellen, hij staat aan onze kant in dit geval dus van hem hoeven we niet te vrezen, hij houdt binnenkort trouwens toch op met zijn programma.

Joris Demmink: OK Annette, dit kan wel eens veel voordelen opleveren. We hebben nu een zekere match uit dit DNA verwantschapsonderzoek wat we straks gaan houden. En met dit “succes” kunnen we dan straks een landelijke DNA databank opzetten. In de naam van volk en vaderland kunnen we dan iedere autochtone Nederlander straks gaan verplichten preventief DNA af te staan zodat we het klootjesvolk straks nog makkelijker onder de knoet kunnen houden. Ik ga dit straks meteen aan Bea vertellen wat zal ze in haar nopjes zijn de schat…..

Annette: Ja ik zie wat je bedoelt Joris dit is inderdaad een zeer belangrijk voordeel van dit DNA onderzoek. Ik ga zodadelijk meteen Berend Bilker bellen, dat is de burgemeester van Kollumerland.

Joris Demmink: Ja doe maar Annette goed gedaan ik ben zeer tevreden over je.

Annette: Nou ja daar verdien ik ook die 20.000 euro schoon per maand mee Joris, Alles voor volk en vaderland en Leve de Koningin.

Joris Demmink: Voor volk en Vaderland en Leve de Koningin, tot kijk Annette en laat me weten hoe het gaat……Wacht nog even..

Annette: Ja Joris zeg het maar?

Joris Demmink: Wanneer wil je dat DNA onderzoek laten houden?

Annette: DAt moet ik nog met Bilker bepraten maar ik had gedacht ergens rond november van dit jaar, lijkt mij een goed tijd.

Joris Demmink: Ok Annette aan het werk meid en succes.

Annette: Bedankt Joris ik spreek je wel weer

tuuut, tuuut, er werd opgehangen.

De leugens van het OM in de Vaatstra zaak (13)

Geplaatst op 6 april 2012 door tebizarvoorwoorden

Geachte mevrouw Bronsvoort,

Wederom een open brief, waarin ik dingen ga zeggen die u als (hoge) ambtenaar in functie met goed fatsoen niet zou willen, moeten of mogen accepteren. Toch gaat u dit wel doen, eenvoudig omdat alles wat ik zeg de bewijsbare waarheid zal zijn. Mocht dit niet zo zijn, dan is mijn brief beledigend, smadelijk, lasterlijk, alles wat u in deze context maar kunt bedenken als straf- en vervolgbaar handelen jegens een hoofdofficier van justitie. Ik zal iedereen die het lezen wil, laten zien welk een walgelijk crimineel mens u bent. Ik zal aantonen dat alles wat ik zeg, voor een rechter met bewijzen te staven is. Bewijzen die u nu juist onder de pet houdt. Bewijzen die koste wat kost niet in een openbare zitting de revue mogen passeren. Juist in het feit dat u niets zult ondernemen, ligt de waarheid van mijn schrijven reeds besloten. Evenals de defacto erkenning daarvan.
Gisteren nam ik kennis van de farce, de hoax, het toneelstuk dat u hier opvoert:

U kunt dit verhaal wel trachten te verkopen aan Nederland, en bij het overgrote deel gaat het er vast ook in als zoete koek, maar iemand met meer dan basale kennis van zaken, zoals ik, kijkt er dwars door heen. Omdat ik als kijker van dit interview getuige ben van een weerzinwekkend ambtsmisdrijf, zal ik het dan ook niet als de rest van de goegemeente onweersproken laten. “Waar recht tot onrecht wordt, wordt verzet tot plicht.”
Ik stel dat u hier kei- en keihard staat te liegen, het volk bedriegt en op een stuitende manier misbruik maakt van uw autoriteit, alsmede van het vertrouwen en de integriteit die uw functie dient uit te stralen. Ik zal dit ook beargumenteren en aantonen.
Ten eerste weet u dat de Ali Hussein Hassan die in 1999 de zogenaamd “spoorloos verdwenen” hoofdverdachte was, niet de even later gearresteerde Ali Hussein Hassan was. U weet dus ook dat het rapport van het het OM “Onderzoek Ali H.” dat met name is opgesteld als tegenwicht voor onze bevindingen, door EenVandaag in een drieluik gepresenteerd, één grote leugen is.
Waarom is het nu zo belangrijk om vast te stellen dat u dit weet? Omdat als u het weet, u ook weet dat de werkelijke hoofdverdachte Ali Hassan nooit is uitgesloten als dader. Omdat als u het weet, u de schaamteloze leugen van het OM in stand houdt en aldus doelbewust de rechtsgang belemmert. Omdat als u het weet, het breed aangekondigde nieuwe familiair DNA onderzoek één grote farce is om het publiek zand in de ogen te strooien en goede wil te veinzen. Omdat u extra hypocriet bent door de zaak als “vreselijk” te bestempelen, “moet worden opgelost”, “heeft de samenleving geschokt”, “heel vervelend voor de nabestaanden”, “we zijn zo blij met deze kans”, bla bla bla bla bla. Terwijl u precies weet hoe het zit, wie de daders waren en waar ze te vinden zijn.
U weet het allemaal, u weet zelfs wat er met de werkelijke hoofdverdachte is gebeurd en waar hij zich bevindt. Als u het niet al veel langer wist, dan weet u het in elk geval van mij. Want ik heb u hiervan uitgebreid op de hoogte gebracht en u zelfs de gedetailleerde getuigenissen gegeven van de bewaker die Ali Hassan nog in hetzelfde weekend van de moord in een cel van het Grenshospitium Amsterdam moest stoppen, de nacht voordat hij de volgende dag op een vlucht naar Noorwegen werd gezet. Het simpele feit dat u hier als eindverantwoordelijke voor dit moordonderzoek niets mee doet, spreekt boekdelen over uw werkelijke intenties.
Dankuwel, mijnheer Dankbaar, voor deze uitstekende tip! We gaan er meteen mee aan de slag en laten uw weten of hij bruikbaar was. Of nee, ik laat u bellen door iemand van onze recherche!
In your dreams!
U kent ook het verhaal van Gerrit Veldman, waarover ik u reeds eerder schreef:
In de zomer van 1999 zit een man in de cel naast Gerrit Veldman in een Noorse gevangenis, een man waarvan het volgende bekend is:
- Hij is een Irakees.
- Hij is een asielzoeker.
- Hij zit vast wegens het bedreigen van een vrouw met een mes.
- Hij voldoet aan het signalement van Justitie, tot en met “klein, gedrongen postuur”
- Hij heeft in Nederland gewoond als asielzoeker.
- Blijkens zijn adressenboekje in de omgeving van Kollum.
- Hij heet Ali (zoals ook Henk Mous en de Telegraaf bevestigen).
- Hij wordt herkend van de opsporingsfoto van Justitie, zowel door Veldman als Rode-Kruis-medewerker Holleboom.
- Hij is blijkens zijn papieren rond 5 mei 1999 naar Noorwegen gekomen.
- Hij wordt schuchter en ontwijkend wanneer hij beseft dat Veldman en Holleboom Nederlanders zijn en lastige vragen beginnen te stellen.
Je hoeft geen Einstein of hoofdofficier te zijn om te concluderen dat dit de zogenaamd “gezochte” hoofdverdachte Ali Hassan was. De bewijzen zijn in Amsterdam op te halen én in Noorwegen. Maar jullie doen niks! Er ging zelfs niet eens iemand naar Noorwegen om de verdachte of Gerrit Veldman op te zoeken.
Vraagt u eens aan een statisticus hoe groot de kans is op twee verschillende kleine, pafferige, asielzoekende, Irakase Ali’s die elkaars evenbeeld zijn en allebei gewoond hebben in Kollum waar iedereen elkaar kent. En legt u Nederland dan nog eens uit waarom niemand van het OM de Ali in Noorwegen wilde zien en spreken.
Tevens weet u dat ik bepaalde beweringen uit het OM rapport aan de waarheid heb getoetst en als klinkklare leugens heb bewezen. Zo is de gevangenis in Noorwegen of de directeur van het Noorse asielzoekerscentrum nooit benaderd door Nederlandse of Noorse autoriteiten om vast te stellen of het hier om de “gezochte” hoofdverdachte ging, terwijl dit wel uitdrukkelijk in het rapport wordt gesteld (lees: gelogen).
Zo weet u ook dat er in het rapport slechts één anonieme getuige wordt opgevoerd die zich dan vergist zou hebben in het herkennen van Ali Hassan van de opsporingsfoto, terwijl u dondersgoed weet, maar verzwijgt, dat uw eigen cold case team talloze niet-anonieme getuigen heeft gehoord, zoals vier AZC bewakers, die zowel Feik als Ali zeer goed kenden, en zelfs met ze voetbalden. Stuk voor stuk getuigen die met klem bevestigen dat de in Turkije gearresteerde Ali Hassan NIET de Ali Hassan is die zij kenden van het AZC. De kleine Ali Hassan die de onafscheidelijke vriend was van Feik Mustafa. Met andere woorden, u weet als geen ander dat het OM hierover liegt. Het feit dat het OM rapport dit allemaal verzwijgt, en u ook, spreekt wederom boekdelen. Het rapport is niets anders dan een fraai sprookje, geschreven door een kundige copywriter, misbruik makend van het achterhaalde beeld dat aan het woord van het Openbaar Ministerie niet getwijfeld mag worden.
Het stiekem wegsluizen van deze beestachtige verkrachter en moordenaar, is natuurlijk gewoon een misdaad die u mede onder de pet houdt, ondertussen de samenleving voorliegend. U voldoet dus feitelijk aan alle definities van een “lid van een criminele organisatie”. Sterker nog, u bent voor deze zaak het boegbeeld, de spreekbuis van die criminele organisatie. Wat het nog erger maakt is dat die organisatie juist criminaliteit en onrecht behoort te bestrijden!

In feite bent u een gevaar voor de samenleving, door niet de waarheid te vertellen, deze moordenaars Feik en Ali op vrije voeten te houden en het volk te bedriegen. U verraadt het mandaat dat u heeft gekregen op onnavolgbare wijze. Bovendien bent u ook een nodeloze kostenpost voor de samenleving want het nieuwe DNA onderzoek gaat ongetwijfeld veel mankracht en geld voor de belastingbetaler kosten. Terwijl u weet dat het een verkwistende farce is die niets oplevert. Het zou de samenleving een dienst bewijzen als u per direct uit uw functie ontheven wordt.

Beste Ali, Ik kan je vertellen waarom ons OM de schuld in je schoenen heeft geschoven en je twee weken in de Turkse kerker heeft gestopt.
U kunt het allemaal wel “respectloos” of fatsoensnormenoverschrijdend” vinden, wat ik stel, maar heeft u dan nog recht op respect? Want dit is wel gewoon de waarheid en die is nooit respectloos of fatsoensoverschrijdend. Die behoeft geen zout en peper om op smaak te brengen. Een waarheid die u als geen ander kent. Want waarom zou u anders weigeren om bijvoorbeeld Feik Mustafa, Stephanie van Reemst, Isabella Wagenaar, Jano Hassan, Nienke Hoekstra, Aranca Farkas, Louis Uijl, Netty Groeneveld, de AZC bewakers en een hele zwik andere getuigen die ik u kan geven, te vragen of de in Turkije aangehouden man de juiste verdachte was? Of ze hem kennen? En hun antwoorden wereldkundig te maken?
Of waarom rept het OM er met geen woord over of deze aangehouden Ali is gevraagd of hij de vriend van Feik Mustafa was? Of hij op het AZC een baardje had? Of hoe hij daar met zijn hartprobleem aan fitness en volleybal kon doen? Want ook dat weet u van de bewakers die door uw agenten Adema en Vos gehoord zijn. En waarom wisten die bewakers niet dat Ali een hartprobleem had en hier zelfs een operatie zou ondergaan? Uit een proces verbaal dat het OM het publiek onthoudt:
Ik herinner mij nog goed dat Feik nooit een wedstrijd miste, behalve op zaterdag, 1 mei 1999.
Ik begreep wel dat Feik weg moest uit Kollum, want het AZC ‘stond in brand’.
Ik heb gezien dat Feik uitgeleide werd gedaan door Netty Groeneveld, de directeur van het AZC en haar plaatsvervanger. In een krantenartikel loochende zij dit later.
Dit stoorde mij omdat ik het zelf had gezien.
Vraag:
Kende u Ali Hussein Hassan?
Antwoord:
Ja, want ook hij sportte veel. Onder meer voetbal en volleybal. Daarnaast bezocht hij veelvuldig de fitness-room.

Opvallend trouwens dat in het verbaal niet de hamvraag werd vastgelegd: Hebben wij in Turkije de man gearresteerd die u kende als Ali Hussein Hassan, als de vriend van Feik?

Of wat dacht u van deze weggelaten vraag: Op welke datum was het dat u getuige was dat Feik uitgeleide werd gedaan door directeur Netty Groeneveld en haar plaatsvervanger Louis Uijl?

Zoals u weet, is het antwoord maandag 3 mei 1999, twee dagen na de moord op Marianne. En daarom weet u ook dat het Feik’s vriend Ali was die Marianne verkrachtte en zijn sperma achterliet, en het Feik zelf was die haar op geheel Koerdische wijze de keel doorsneed. Nu begrijpen we ook waarom u als vertegenwoordiger van het OM nooit openbaar heeft gemaakt dat ook Louis Uijl deze datum aan uw rechercheurs heeft bevestigd.

Minstens een dozijn getuigen die Ali Hassan en Feik Mustafa kenden, bezweren dat de aangehouden man 100% zeker niet de gezochte Ali Hassan is, ook aan uw onderzoeksteam, maar het OM verzwijgt dit allemaal en verkoopt het publiek dat het hem wel is. Waarom is het nu zo belangrijk om vast te stellen dat dit een leugen is? Omdat met het bewijs van deze leugen de hele doofpot met gierend geraas in elkaar dondert! Omdat met het bewijs van deze leugen het een feit is dat het OM de juiste verdachte heeft “laten lopen”, zoals het OM het uitdrukt. Dat het nog wat meer is dan “laten lopen”, dat komt vanzelf aan de orde met de vraag: Waar is de juiste Ali Hassan dan gebleven en wie heeft hem geholpen te ontsnappen? De leugens zijn te schunnig voor woorden en alleen te verkopen aan iemand die niet beter weet. En onwetend gehouden wordt. Daarom spijker ik de kennis van de lezers even bij, zodat iedereen kan zien hoe u de boel bij elkaar liegt. Ook zonder de door u stil gehouden getuigen kan een kind reeds zien dat het hier om twee verschillende mannen gaat. Men hoeft slechts de neuzen te vergelijken.

Ali 1

Ali 2

Men hoeft slechts te weten dat de gearresteerde Ali een boomlange vent is van een minstens 1, 90 meter en de werkelijke Ali een kleine gezette gnoom met een vlasbaard van nog geen 1,65 meter.

Hoofdverdachte Ali Hassan was klein en dik, de verkeerde Ali Hassan torent boven iedereen uit.

En dan heeft het OM het lef om te schrijven: Hoe Ali klein en dik werd. De honden lusten er geen brood van, maar het OM voert het gewoon aan het publiek. Natuurlijk wel met weglating van het feit dat in het oorspronkelijke aanhoudingsbevel uit 1999 sprake was van “een klein, gedrongen postuur”. Zie onderstaand bericht halverwege tweede kolom.

Je bent zogenaamd ijverig op zoek naar deze “voortvluchtige” Irakees (en zelfs een “tweede Irakees als getuige”) en dan blijkt er in Noorwegen een Irakese vent te zitten die aan alle eisen van het signalement voldoet, bovendien een asielzoeker die in Kollum heeft gewoond, maar voor de juiste Ali Hassan wil het OM niemand spreken of zien, nog het minst de Irakees zelf, en voor een verkeerde Ali Hassan rukt even later een heel team uit naar Istanbul, een batterij rechercheurs en een officier van Justitie? Gelooft u het zelf?
Beste meelezers, let ook even op wat Brouwer’s opvolger Severein in dit bericht beweert als zijn plaatsvervangende HOvJ onder het kopje Protocol in de eerste kolom: “De recherche had geen enkele aanleiding om direct naar het AZC te gaan .” Hierover later meer.
Dit “onderzoeksgedrag” is uiteraard verklaarbaar als men weet dat de top van het OM allang wist dat de juiste Ali Hassan in Noorwegen zat. Omdat ze hem daar zelf stiekem naar toe hebben gebracht!
Maar hoe moet je dan deze Ali Hassan voor het publiek uitsluiten als sperma-donor en moordenaar van Marianne? Je bent immers nog steeds naar hem “op zoek” en het publiek schreeuwt erom hem te vinden. Ach, voor de criminele top van Justitie (lees: pedofiele COA baas Joris Demmink en uw HOvJ voorganger Harm Brouwer) was het een koud kunstje: We pakken gewoon een naamgenoot en dan zeggen we: Kijk eens mensen! We hebben hem gevonden. Maar ach, wat jammer nou! Het blijkt hem niet te zijn. Zijn DNA komt niet overeen. :(
Er zijn natuurlijk ook binnen het OM genoeg mensen die de truc wel snappen maar weer te laf zijn om het aan de grote klok te hangen. Lees bijvoorbeeld de anonieme brief die naar de ouders van Marianne werd gestuurd:
Beste ouders, Laat ik als eerste mijn leedwezen betuigen met al het afschuwelijke dat u is overkomen. Ook ik heb kinderen en vind het verschrikkelijk wat met uw dochter gebeurd is. Waarom nu dit schrijven? Toen ik deze week weer de poespas in het NRC Handelsblad las omtrent de moord op uw dochter, kon ik niet anders dan mijn ‘kennis’ van deze zaak aan u te geven. Deze winter heb ik op wintersport in Oostenrijk een ambtenaar van het openbaar ministerie in Leeuwarden ontmoet. Het was best een aardige kerel, maar hij had van het OM in Leeuwarden geen hoge pet op. Na de nodige pilsjes kwam zijn frustratie dan ook tot uiting. Hij beweerde namelijk dat van die zogenaamde aanhouding van de gevluchte Irakees geen snars waar was. ‘Je denkt toch zeker niet dat zo’n crimineel zich in Turkije laat vangen’, was zijn relaas. Bovendien zouden de Turken niet zomaar instemmen met een dna-test. ‘Nee, om de mensen hier een rad voor ogen te draaien heeft men dit scenario bedacht’, zei hij. Destijds kon ik dit alles niet geloven, maar nu ik onlangs de poppenkast omtrent het onderzoek naar de dood van uw dochter las, ben ik deze meneer toch gaan geloven. Beste ouders, aan u de taak hier iets mee te doen! Laat het OM maar eens met echte bewijzen komen dat die dna-test ook echt is afgenomen en dat het dna dan ook echt van deze asielzoeker was. Ook het beperkte dna-onderzoek dat bij u in de buurt is gehouden, was volgens de ambtenaar van het OM ‘nep en louter om mensen stil te houden’.
Opmerkelijk trouwens dat deze briefschrijver meent dat het de taak van de beste ouders is om hier iets mee te doen. Het zal wel een symptoom van moreel verval zijn, want het is natuurlijk gewoon de taak van het OM om hier iets mee te doen. Het OM Leeuwarden waarvan blijkbaar sommige onderdanen ook wel door hebben dat de top crimineel is, maar daar dus niks mee doen. En als het OM er niks mee doet, dan is het de taak van het parlement om er iets mee te doen. En als die er niets mee doen, dan is het de taak van de burgers die zij vertegenwoordigen om er wat mee te doen.
Feik Mustafa
Laten we ons dan nu even concenteren op dit heerschap. De engelsen hebben een treffende uitdrukking voor uw handelwijze: With Malice. Intent to commit an unlawful act or cause harm without legal justification or excuse.
Iedereen die blijft spreken over “de dader” in enkelvoud, zoals u, handelt “with malice”, gebruikt een leugen om te maskeren dat de verkrachting en moord van Marianne door meer dan één dader is gepleegd.
Want wat weet u over Feik Mustafa? U zult het niet aan de grote klok hangen, daarom doe ik het maar:
- Hij was de onafscheidelijke vriend en landgenoot van hoofdverdachte Ali Hassan.
- Hij had Marianne 2 weken voor haar dood bedreigd in de Ringo bar met een keeldoorsnijdend gebaar.
- De destijds 13 jarige Isabella Wagenaar heeft direct de politie geinformeerd dat zij van collega-asielzoekers van Feik en Ali had gehoord dat zij betrokken waren bij de moord op Marianne.
- Hij is in het weekend van de moord door de politie gehoord, vrijgelaten en op maandag 3 mei 1999 overgeplaatst naar een ander AZC. U weet dit middels het door uw verzwegen verhoor door uw eigen coldcase team Adema en Vos, van AZC directeur Louis Uijl, die het allemaal nog eens in geuren en kleren heeft herhaald voor mij, in de veronderstelling dat ik ook iemand van datzelfde coldcase team was. De opname van dit gesprek is u bekend.
- Hij heeft op diezelfde 3 mei 1999 Isabella Wagenaar gebeld en met de dood bedreigd met de belofte: Als jij niet stopt met praten, dan word jij ook vermoord!.
- Van deze defacto schuldbekentenis annex doodsbedreiging heeft Isabella samen met haar vader op 4 mei 1999 aangifte gedaan.
- Een antwoord op de vraag waarom er niets met deze aangifte is gedaan, bent u het publiek nog immer schuldig.
- Hij had meerdere meisjes (op school en in de supermarkt) bedreigd met sexueel geweld. ”Nog één keer en ik zal je eens hard neuken!” Zie eerder artikel.
- Hij had een medescholier met een stoel de keel dichtgedrukt onder de uitroep: “Ik maak je dood, het maakt mij niets uit, in mijn eigen land heb ik het ook gedaan!”
- Hij is verdachte geweest van een vermeende/beweerde verkrachting van zijn vriendinnetje Stephanie in dezelfde Koninginnenacht dat Marianne werd verkracht en vermoord.
- De aangifte hiervan door Stephanie op 14 mei 1999 is door het Openbaar Ministerie stilletjes geseponeerd, wegen “gebrek aan bewijs”, vergezeld van de schandalige redenering dat Stephanie rekening had moeten houden met de “culturele achtergrond” van Feik Mustafa.
- Het is niet bekend of de politie aan Feik Mustafa de volgende uiterst relevante vraag heeft gesteld: Weet jij waar je maat Ali Hassan, de hoofdverdachte die wij zoeken, is gebleven?
- Hij is uitgesloten als dader van de moord op de Marianne, uitsluitend op basis van het feit dat zijn DNA niet overeenkwam met het op Marianne’s lichaam gevonden sperma.
- Hij is in 2000 als verblijfsvergunninghouder regulier gehuisvest in Nederland. (Bron: Ex-minister Hirsch Ballin in antwoord op kamervragen)
- Hij heeft geen alibi voor het tijdstip van de moord op Marianne. Het OM nam genoegen met zijn (vermeende) bewering dat hij zich niet kan herinneren met wie hij precies op Koninginnedag in Kollum was.
Deze bewering is letterlijk overgenomen uit het leugenachtige rapport van het OM “Onderzoek Ali H.” . U weet dat dit een leugen is want u weet ook dat Feik gehoord is over de beweerde verkrachting van Stephanie, tijdens welk verhoor hij zou hebben toegegeven dat het vermeende sexuele contact vrijwillig was. Feik kon zich dus wel degelijk herinneren met wie hij precies op Koninginnedag in Kollum was. Zie onderstaand bericht:

Overigens blijkt uit dit bericht al dat het OM Feik Mustafa ook niet wilde vervolgen voor de vermeende verkrachting van Stephanie. Men loog gewoon naar de krant dat zij haar aangifte had ingetrokken, na haar nogmaals gesproken te hebben. Beide beweringen zijn volledig verzonnen kolder en moesten kort daarop na protest van de vader worden gecorrigeerd:

Het feit dat de jongen die Marianne met de dood had bedreigd, dezelfde jongen was als de vermeende verkrachter van Stephanie, is angstvallig verborgen gehouden door het OM in de berichtgeving naar de media. Evenals het feit dat deze Feik Mustafa een bewoner van het AZC was en een hechte vriend van de “verdwenen” hoofdverdachte Ali Hassan. In de eerste, schaarse berichtgeving werd slechts gesproken over een “minderjarige jongen uit dezelfde gemeente”. Sterker nog, om Feik Mustafa buiten verdenking te houden, heeft het OM de media toen reeds de leugen gevoerd dat deze twee feiten, de doodsbedreiging van Marianne en de door Stephanie beweerde verkrachting, door twee verschillende personen waren gepleegd. Letterlijk “een andere man”. Zie onderstaand bericht, tweede kolom, tweede en derde alinea:

Dan is ook de doodsbedreiging door Feik Mustafa van Isabella stilgehouden. En dit terwijl zij de politie direct de informatie heeft gegeven dat Feik en Ali meer weten over de moord. NOTA BENE: Zij was een 13- jarige getuige die de politie hielp om de moord op te lossen. Om de dag erna door de daders te worden bedreigd! Nog diezelfde dag wordt Feik heimelijk overgeplaatst naar een ander AZC! Hoe duidelijk wil je een criminele doofpot hebben? Alleen al het feit dat uw parket op Isabella’s aangifte van doodsbedreiging zit zonder die in behandeling te nemen, de verdachte van die aangifte buiten schot brengt, deze feiten verzwijgt, en u na 13 jaar nog op een onvoorstelbaar huichelige manier mooi weer staat te spelen, is de bevestiging van uw gebrek aan integriteit. Door dit meer dan schandalige plichtsverzuim kon het gebeuren dat Isabella in september 1999 nog een keer in elkaar getrimd werd en in 2009 nogmaals werd bedreigd, ditmaal door Ali en Jano Hassan. Behalve Marianne maakt Justitie dus nog veel meer slachtoffers door de daders vrij rond te laten lopen. Het destijds 13 jarige meisje dat u de daders meteen op een presenteerblad aanreikte is nog steeds bang voor deze klootzakken omdat Justitie niets met haar informatie en aangiftes deed. En die arme Stephanie moet volhouden dat Feik zich die nacht schuldig heeft gemaakt aan haar (geseponeerde) verkrachting om een verklaring te geven, hoe armoedig ook, voor wat ze die nacht heeft meegemaakt. Wie kan hier een woord voor bedenken dat het schandaal en de verantwoordelijken treffend beschrijft?
Feik Mustafa had
- het motief,
- hij had de hoofdverdachte als vriend,
- hij had het karakter,
- hij had het plan,
- hij had het plan aangekondigd,
- hij had geen alibi,
- hij bedreigde getuigen én
- hij heeft betrokkenheid bekend.
Hoe haalt iemand het in zijn bolle hoofd om dit gestoorde ongeleide projectiel uit te sluiten als verdachte? En dan ook nog “regulier als verblijfsvergunninghouder” te huisvesten onder de rest van de samenleving?
Laat ik nog maar eens herhalen dat u met al deze wetenschap en de maskerade die u opvoert, een schandvlek voor de rechtsstaat bent. Met name ook omdat u weet dat er meer dan één dader in het spel is en u maar blijft spreken over “de dader”. Ik zal nu dan ook aantonen dat uw OM vanaf dag één wist dat er meerdere daders waren, namelijk Feik en Ali, dat de maskerade toen reeds is gestart en tot op de dag van vandaag, door onder meer u, wordt volgehouden.
Ter illustratie geef ik de lezers eerst een imaginair overleg in het achterkamertje van Demmink en Brouwer.

“Is Feik als jongetje ernstig sexueel misbruikt? Dat wist ik niet! Is Feik de zoon van een Koerdische leider? Daar heb ik niets mee! De Baybasin zaak moet u daar los van zien!”
Joris: Die Ali kunnen we wel uitsluiten door iemand op te pakken in Turkije met dezelfde naam. Ik heb daar uitstekende contacten die ik kan laten meewerken. Maar wat doen we met Feik, Harm?
Harm: Tja Joris, die moet daar zo snel mogelijk weg. Ik heb het al in gang gezet. Ik heb onze mensen ook al opdracht gegeven om te bezweren dat de daders niet in het AZC gezocht moeten worden. Ik stel voor dat we Feik ook inwisselen voor iemand anders.
Joris: Maar dat moet dan wel iemand zijn die al lang weg is uit het AZC. Stel voor dat deze figuur er lucht van krijgt dat hij gezocht wordt voor een moord?
Harm: Ik heb al iemand op het oog, Joris. Mohammed Akbari is al maanden weg, zit in Engeland en lijkt ook nog op Feik. Het enige probleempje is dat hij een Afghaan is en geen Irakees. Bovendien is hij een paar jaar ouder.
Joris: Dat is een detail waar wel overheen gelezen wordt. We kunnen hem gewoon wat jonger maken. I like it. Regel het, Harm! Als ik jou niet had. Je staat bij me in het krijt en ik beloof je dat ik je zal belonen met een mooie positie zodra het in mijn vermogen ligt.
Harm: Eh, nog een laatste vraag, Joris, hoe zorgen we ervoor dat ik hier niet mee in verband kan worden gebracht?
Joris: Jij wordt president van de rechtbank Utrecht, de baan die je onlangs nog hebt geweigerd en ik laat dat per Koninklijk Besluit antidateren naar 1 mei 1999.
Harm: Maar dat is precies de zaterdag dat Marianne werd gevonden. Loopt dat niet teveel in de gaten?
Joris: Beste Harm, je moet nog veel leren. Het publiek gaat dit gewoon vreten. Ik word als pedofiel nog eens de hoogste man van Justitie. Het kan allemaal in dit land. Je zult het zien. Doe jij nu gewoon wat je moet doen en laat de rest aan mij over.
En zo geschiedde. Even later meldden de kranten:

WTF! Akbari is spoorloos sinds 3 mei 1999? Kennen we die datum al niet? Dat was toch ook de maandag dat Feik werd verwijderd uit het AZC? Tjonge jonge, dat is toeval!
Beste mevrouw Bronsvoort, legt u Nederland nu even uit hoe je als “getuige van een moord” kunt worden gezocht? En niet als dader? Legt u even uit hoe zo’n getuige midden in de nacht verzeild raakte in dat weiland om volledig onschuldig de slachting van Marianne bij te wonen, zonder er zelf bij betrokken te zijn geweest? Ik snap het namelijk niet en u heeft er tenslotte voor gestudeerd! Ik heb tot nu altijd gedacht dat als je aanwezig bent bij een moord, en daar je bek over houdt, minimaal medeplichtige dader bent. Legt u mij uit hoe ik hier fout zit?
Bovendien blijkt toch uit dit bericht dat er geen sprake was van één enkelvoudige dader, maar tenminste nog een “getuige” uit het AZC? Zou het dan ook niet kunnen dat deze getuige, als de onafscheidelijke metgezel van de hoofdverdachte, iets meer dan een getuige was, en Marianne de keel heeft doorgesneden? Of vlieg ik dan uit de bocht?
Als u dan toch bezig bent, legt u dan ook even uit hoe het simpele feit dat het niet Feik’s sperma was, ook betekent dat hij geen “getuige van de moord” was, en Marianne niet vermoord kan hebben? Waarom werd er eigenlijk nog naar getuigen van deze lustmoord gezocht als je sowieso onschuldig bent wanneer het daderspoor niet overeenkomt met je DNA? Dat is immers de redenering die het OM hanteert. Hoe wist het OM uberhaupt dat er een getuige bij de moord aanwezig was? Van Isabella? Van Feik zelf? Hoe kwam het OM aan dat woord “hoofdverdachte”? Dat is toch niets minder dan een Freudiaanse erkenning dat er sprake was van minimaal één mededader, die het OM dan volslagen stompzinnig als “getuige” kwalificeert? Waarom blijft het OM dan maar kletsen over “de dader”, als de eenzame, spoorloos in rook opgegane gek zonder connecties? Een soort Lee Harvey Oswald, die Marianne in de negorij om middernacht van haar door Spencer en Wietze gejatte fiets zou hebben gesleurd? Heeft u er al eens over nagedacht waarom Marianne’s vingerafdrukken daar niet op zaten en hoe zij de volgende dag aan haar ouders ging uitleggen hoe ze aan die gejatte fiets kwam? In plaats van met een door Spencer betaalde taxi thuis te komen, zoals hij haar moeder beloofd had?
Vervang in het onderstaande bericht Mohammed Akbari door Feik Mustafa en je begrijpt dat zelfs de ouders van Marianne Vaatstra in de (tweede) wisseltruc van het OM zijn getrapt. En vraag je ook af hoe de 19 jarige Mohammed Akbari, in werkelijkheid was hij veel ouder, nog op de MAVO kon zitten.

Laten we het dan nu even over Ali’s naamgenoot Jano Hassan hebben en zijn nog steeds niet behandelde aangifte wegens smaad en laster tegen mij. Ik heb reeds aan de politie Kennemerland uitgelegd dat als het OM Ali Hassan niet wil pakken, dat ik het dan gewoon zijn vriend Jano Hassan moeilijk maak. Dat hij daar last van heeft, is wel duidelijk en wellicht ook weer het best te illustreren met een imaginair gesprek tussen een potentiële werkgever en Jano.
Werkgever: Beste Jano, je bent een kundige physiotherapeut met goede credentials. We willen je graag aannemen, maar we moeten nog een klein vlekje wegwerken. We hebben je naam ingetikt op Google en lezen allerlei rare verhalen van ene Wim Dankbaar , die beweert dat je een goede kennis bent van de moordenaars van Marianne Vaatstra en weet hoe het zit met die onopgeloste moord. Dat je getuigen bedreigt om dit onder de pet te houden. Hoe zit dat?
Jano: Daar is allemaal niets van waar, het zijn leugens!
Werkgever: Maar waarom doe je er dan niets aan?
Jano: Dat doe ik wel. Ik heb aangifte wegens smaad en laster gedaan tegen die Wim Dankbaar gedaan.
Werkgever: En? Wat doet het OM daarmee? Het staat nog steeds op het Internet.
Jano: Tot nu toe niets, ik vind het ook heel vervelend , het lijkt wel of het OM geen actie wil ondernemen, terwijl het wel spoedeisend is, want ik krijg alleen maar lastige vragen die ik niet overtuigend kan beantwoorden en mij hinderen in mijn maatschappelijke en sociale leven. Daarom hoop ik dat het OM die Dankbaar snel vervolgt en in de bak stopt.
Werkgever: Nou Jano, dan moeten we maar even wachten tot het bewezen is dat het smaad en laster is.
Nu ik toch aan het fantaseren ben, kan ik ook wel even doorgaan met een paasborrel van het OM Leeuwarden:
Henk Mous: Allemachtig, Annettte, heb je gezien wat die Dankbaar nu weer over ons schrijft? Hij noemt ons gewoon beroepsleugenaars. Terwijl ik nota bene de officier ben die de kwaliteit en integriteit bewaakt! Ik heb net de familie Vaatstra uitgebreid geinformeerd over de kansrijke mogelijkheden van het nieuwe DNA onderzoek, en nu komt deze klootzak dat een beetje verstieren, door mijn goede intenties te betwijfelen?
Annette: Ja Henk, maar wat kunnen we er aan doen? Ik vraag me af of zijn weblog wel een beetje gelezen wordt?
Henk: Dat weet ik ook niet, maar moeten we hem niet gewoon aanpakken? Dit kunnen we toch niet accepteren? Wie zwijgt stemt toch toe?
Annette: Hoe pakken we hem aan dan? Wil jij het risico lopen dat wij ons moeten verantwoorden voor alles wat hij stelt? Kun jij een rechter regelen die hem getuigen ontzegt? Kun jij met een stalen smoel aantonen dat Jano Hassan zijn Koerdische naamgenoot uit het AZC niet kende? Voor een zaak waarvan we zelf zeggen dat we ar alles aan moeten doen? Ik weet dat je goed bent, maar kun je dat ook? Is het niet beter dat we Dankbaar gewoon negeren? De reguliere media pakken zijn verhalen toch niet op. We kunnen hem toch overklassen met de propaganda die wij uitkotsen? Denk je nu echt dat het ANP zijn verhalen gaat brengen? Je weet toch dat die alleen maar overnemen wat wij hen voeren?
Henk: Ja, dat is waar, Annette. Waar maak ik mij toch eigenlijk zorgen over? Wat ga jij morgen met Pasen doen? Eieren verstoppen voor de kids in de tuin?
Mevrouw Bronsvoort, u heeft vast wel eens gehoord van biometrische gezichtsherkenning. Dat moet wel, want de Nederlandse politie maakt al jaren gebruik van deze techniek om misdadigers te identificeren of uit te sluiten. Heeft u er al eens aan gedacht om deze techniek toe te passen op de foto’s van de beide Ali’s, waarvan uw OM stelt dat het om één en dezelfde persoon gaat? Dat is nou eens een gouden tip, nietwaar? En het mooie is dat u helemaal niets hoeft te doen, want ik ga dit onderzoek voor u uitvoeren. Zonder de belastingbetaler er mee lastig te vallen. Geheel gratis! Veel goedkoper dan uw DNA onderzoek. Stuurt u me dan ook even het AZC dossier van Ali Hassan. Of zit dat samen met het dossier van Tristan van der Vlis in de map met zoekgeraakte stukken? Dan snap ik weer niet uit welk dossier de politie zijn vingerafdrukken heeft? U kunt me in elk geval nog de onbekende groepsfoto sturen waar Ali Hassan op staat. Als uw rechercheurs die aan getuigen kunnen tonen, dan toch ook aan de rest van Nederland, zoals de opsporingsfoto van het internationale aanhoudingsbevel, waarop helaas zijn lengte niet is te zien? Al was het maar om de stelling van het OM te onderstrepen dat de gearresteerde man uit Istanbul dezelfde Ali is als op de groepsfoto uit dit proces verbaal:
“Op de foto’s die u mij nu toont, herken ik zonder enige twijfel en honderd procent zeker de mij bekende Ali Hussein Hassan, die in 1999 op het AZC de Poelpleats te Kollum in caravan no. 59 woonde.Op de eerste foto, een groepsfoto op het Azc is Ali de meest rechtse man, gekleed In een bruin, lederen jasje.”
Is dat geen geweldig aanbod om de oplossing van de moord dichterbij te brengen? Bent u ook zo benieuwd naar het resultaat? Zou u het ook zo fijn vinden als 100% wetenschappelijk wordt bewezen dat het om twee verschillende personen gaat? U kunt dan direct achter de juiste Ali aan, waarvan ik u reeds verteld heb waar hij zit.
Wat dat betreft heb ik nog een mooi aanbod voor u: Maakt u een integere rechercheur vrij. Wellicht moet dat de heer Vos zijn die zich ziek heeft gemeld omdat hij niet meer met alle leugens om kan gaan? Dan reis ik met hem naar Noorwegen. Betaal ik ook nog mijn eigen ticket. Dan checken we alle beweringen uit het OM rapport. Dan gaan we samen vaststellen wie nu precies de asielzoekende, kleine, pafferige, Irakese Ali met het Kollumer adressenboekje was, die in 1999 naast Gerrit Veldman in de cel zat. We vragen zijn rechtszaak en vonnis op van 19 mei 1999. We zoeken de Noorse rechter op die hem veroordeeld heeft. We achterhalen hoe, wanneer en vanuit welk land hij naar Noorwegen kwam. Of hij uberhaupt in het Noorse asielzoekerscentrum te Lyngdal heeft gezeten. Of hij daar inderdaad zat ten tijde van de moord op Marianne. Wie de Noorse vrouw was die hij bedreigde met een mes. Waarom hij reeds op 2 augustus 1999 vrijgelaten werd en nu in Noorwegen woont. Waarom hij desondanks misdadiger genoeg was om zijn DNA op te nemen in de Noorse databank, terwijl hij zich slechts schuldig had gemaakt aan mishandeling, bedreiging en vernieling en daarvoor nog geen 3 maanden cel heeft gehad. Welke Noorse autoriteiten het Nederlandse OM nu precies hebben laten weten dat het niet om de uit Kollum ontsnapte Ali Hassan ging. Hoe dit mogelijk was zonder het de gevangenis zelf te vragen. Welke Noorse autoriteiten precies hebben vastgesteld dat zijn DNA uit de Noorse databank niet overeenkwam met het daderprofiel van de moord op Marianne Vaatstra. We gaan deze Ali interviewen en fotograferen. Is dat geen mooi aanbod? Want u wilt toch ook de moord oplossen , de daders pakken, dan wel bewijzen dat ik er helemaal naast zit met de stelling dat Ali Hassan in Noorwegen een nieuw vrij leven mocht beginnen? Ja toch? Als u werkelijk de moord wilt oplossen, dan grijpt u zo’n kans toch met beide handen aan? Bronsvoort: “Bij zo’n ernstig misdrijf waarbij na al die jaren nog geen dader is gevonden, moeten we elke kans pakken.”
In afwachting van uw reacties, maak ik intussen de tweede kamer attent op mijn open brief aan u. Ik kan mij zo voorstellen dat een volksvertegenwoordiger zoiets denkt:
De mogelijkheid dat onze eigen Justitie de daders van deze gruwelijke moord op kosten van de samenleving heimelijk buiten beeld heeft gebracht, een vrijgeleide heeft gegeven, om welke reden dan ook, en diezelfde samenleving daarover al 13 jaar lang voor de mal houdt, is een gedachte die ik nauwelijks durf vorm te geven, laat staan hardop uit te spreken, zoals de heer Dankbaar. Het is de wereld op zijn kop. Toch kan ik zijn voorstellen en bewijsvoering niet zomaar naast mij neerleggen. Als er ook maar iets van waar is, dan dient de onderste steen boven te komen, desnoods via een parlementaire enquete. Als het niet waar, dan dient het overtuigend de wereld uit geholpen te worden, want het kan natuurlijk niet zo zijn dat de hoogste ambtenaren van onze rechtshandhaving straffeloos en onweersproken van dergelijk verschrikkelijke feiten beschuldigd worden. Zij moeten tenslotte wel hun belangrijke werk kunnen doen zonder besmeurd te worden met smaad en laster.
Met vriendelijke groet,

Wim Dankbaar

Marianne Vaatstra: de feiten en de bewijslast

20 november, 2012 | Auteur: Bou Berkenbosch

Dancing Paradiso te Kollum
Gisteren werd bekend gemaakt dat er in de zaak Vaatstra een verdachte is aangehouden op grond van een match met zijn DNA. Op BOUblog gaf dat nogal wat drukte, want heel veel mensen denken dat de zaak nu is opgelost. Een stroom van eerste reacties, die door mij moeten worden goedgekeurd alvorens ze zichtbaar worden, kwam neer op: “Zie je nou wel! Je zat helemaal fout! Bied je excuses maar aan!” Soms gingen deze vergezeld van scheldwoorden aan mijn adres, terwijl schelden op BOUblog toch verboden is, maar in alle gevallen ging het om mensen die overtuigd waren dat de zaak Vaatstra nu eindelijk is opgelost. Niets is echter minder waar!

De dader zou een koeienboer zijn die in de buurt woont en indertijd 31 jaar oud was. Hij moet Marianne ‘s nachts om half 2 zijn tegengekomen op de Keningswei, waar zij zou rijden op een gestolen fiets, op weg naar huis. Ze zou zijn afgestapt en vrijwillig met hem het weiland in zijn gelopen, waar hij haar tijdens een uit de hand gelopen vrijpartij de kleren van het lijf heeft gesneden, haar twee maal heeft verkracht, gewurgd met haar BH en haar tot slot de keel heeft doorgesneden. Deze verklaring strookt echter niet met de feiten en de verklaringen van de getuigen! Deze staan in een lang artikel van André Vergeer en Wim Dankbaar op Klokkenluider. Uit dat artikel neem ik alleen de feiten over, waarbij de tijdslijn belangrijk is.
Bewijslast in de zaak Vaatstra
Door Klaske Ferwerda, Wim Dankbaar en André Vergeer.
Om enige lijn in het hele verhaal aan te brengen hebben wij de getuigenissen op een rijtje gezet. Alle verklaringen zijn door ons soms meer dan driedubbel gecheckt en wij hebben vergeefs geprobeerd om onze bevindingen aan te bieden aan het Openbaar Ministerie en aan het Cold-caseteam Vaatstra. De algehele conclusie moet zijn dat de verklaringen van Spencer Sletering, zijn vriend Wietze en van Stephanie van Reemst tegenover de politie niet kunnen kloppen. Uit andere verklaringen wordt de achterdocht van de bewoners van Kollummerland uit 1999 meer dan bewaarheid. En dat het OM evenmin in de waarheid geïnteresseerd is, in tegendeel zelfs. De asielzoekers Ali H. Hassan (hoofdverdachte) en Feik Mustafa zijn door het OM/Justitie in het weekend van de moord al uit het AZC Kollummerland weggesluisd waarna het grootste deel van het onderzoeksteam in 1999 het bos ingestuurd is met halve waarheden en hele leugens.
Wij roepen daarom alle getuigen op die nog iets weten over die avond/nacht van 30 april op 1 mei 1999 om zich bij ons te melden om hun verklaring mee te kunnen wegen in ons onderzoek. Het moeten er volgens ons nog zeker een tiental zijn.
De getuigen
Feik Mustafa en Ali H. Hassan worden op de dag en de avond van Koninginnedag 30 april 1999 in Kollum herkend door verschillende getuigen. In de vroege avond (rond 18.30 uur) worden zij herkend door 2 getuigen in café ‘t Filtsje. Bij die gelegenheid was de 14-jarige Stephanie van Reemst aanwezig als het vriendinnetje van Feik Mustafa. Op dat moment wordt door 3 getuigen gezien dat de vriend van Marianne, Spencer Sletering, ruzie heeft met Feik en Ali. Tegen een van deze getuigen vertelt Spencer zelfs: “Ze gaan straks mijn vriendin pakken”.
Een half uurtje later (rond 19.00 uur) wordt tenminste Feik Mustafa en een andere asielzoeker opnieuw herkend op de Voorstraat in Kollum door een van die getuigen; nu in het gezelschap van Stephanie van Reemst en haar donkere vriendin Tineke Visser. Dit is op een paar honderd meter afstand van ‘t Filtsje. De fietsen van Spencer en zijn vriend Wietze worden daarbij gesaboteerd door alle vier de ventielen te verwijderen. Dat deze fietsen dus onbruikbaar waren gemaakt wordt (deels achteraf) door 7 onafhankelijke getuigen bevestigd, waaronder de vader van Marianne en een politieagente.
Rond 24.00 uur sluit een medewerkster van café ‘t Filtsje de deur voor de laatste bezoekers. Nog in het café aanwezig waren toen o.a. Marianne, Stephanie, Spencer en Wietze en de twee asielzoekers Ali en Feik. Ook zag zij een Duitser die zij later aan zou wijzen als Ludger Dill. Volgens de getuige was het nog steeds een broeierig sfeertje.
Rond 00.30 uur staat Stephanie van Reemst weer bij die lekke fietsen in de Voorstraat, nu in het gezelschap van Marianne, gezien door een getuige. Hierbij merkt Marianne op dat de vier ventielen zijn verwijderd. Op dat moment rijdt de Duitser Ludger Dill voorbij in zijn auto, hij bukt zich en hij kijkt nadrukkelijk naar de beide meisjes. Twee andere getuigen zien Spencer en zijn vriend Wietze echter op precies datzelfde moment (00.30 uur) op de Trekweg aan de buitenrand van Kollum, ter hoogte van de tennisvelden: “Spencer zat te prutsen aan een fiets die om een paal hing”. Marianne was daar inderdaad niet bij aanwezig.
De getuige aan de Voorstraat hoort enkele ogenblikken later (+/- 00.32 uur) een luide gil, het dichtslaan van een autoportier en het wegscheuren van een auto. Stephanie (zij was daar dus nog bij aanwezig), zou later verklaren dat zij door Feik Mustafa “ernstig was verkracht”. Haar vader verklaart in oktober 1999 “dat zij vanwege die verkrachting nog bij een fysiotherapeut loopt omdat zij op dat moment zwaar verwond was geraakt”.
Rond 01.30 uur wordt Spencer weer gezien op de Voorstraat in Kollum door twee getuigen. Nu loopt hij samen met zijn vriend Wietze op het “Raboplein” en beiden lopen met een lekke fiets. Een van deze getuigen ziet dat Spencer zijn fiets over het plein schopt en uiteindelijk over/tegen een paal gooit. Daarna worden zij meegenomen door zijn moeder in een groene Citroën Saxo. Deze auto blijkt later eigendom van de vader van Spencer, Dick Sletering. De signalementen van Spencer en Wietze en die van de moeder van Spencer kloppen exact met de beschrijving door die getuige.
Rond 08.30 uur die ochtend worden, door de echtgenoot van deze getuige aan de Voorstraat, die twee lekke fietsen nog waargenomen op het Raboplein. Om 13.30 uur die dag waren die fietsen weer verdwenen. Een politieagente zou later bevestigen dat die fietsen er inderdaad stonden.
Rond datzelfde tijdstip (01.30 uur) worden Spencer en Wietze even later weer gezien in “De Pyramide”, een shoarmazaak in Buitenpost op enkele minuten van Kollum, waar zij o.a. een limonade bestellen. De vader van Spencer, Dick Sletering, blijkt vanaf dat moment ongeveer twee weken lang een vaste bezoeker te zijn geweest van “De Pyramide”. Toeval of niet, een van de twee getuigen die Spencer en Wietze nog had gezien op de Trekweg (om 00.30 uur) was daar in die weken bezig de zaak op te knappen. Tot een gesprek tussen hen beiden is het echter niet gekomen. Was Dick nieuwsgierig of die getuige zou praten?
Spencer en Wietze zouden, onder regie van het OM, volhouden dat zij Marianne op de fiets hebben weggebracht naar “De Swadde” in Buitenpost waarna zij de laatste 8 kilometer alleen verder zou fietsen via Veenklooster naar Zwaagwesteinde. De ouders van Marianne hebben daar vanaf het begin zeer grote twijfels over omdat Marianne nooit op zo’n laat tijdstip alleen naar huis zou fietsen. Zij was bang in het donker, zeker gezien de doodsbedreiging van enkele weken daarvoor door Feik Mustafa en Ali H. Hassan bij de Ringobar in Veenklooster. Deze schermutseling met Marianne en haar vriend G.A. en de keeldoorsnijdende bedreiging door Feik is door 2 onafhankelijke getuigen bevestigd.
Rond 08.30 uur die zaterdagochtend loopt een bewoonster/getuige een bebloede Ali H. Hassan, met een mes in zijn hand, tegen het lijf op het adres in de Kleine Kerkstraat 17 te Leeuwarden. Ali: “Zij hadden haar strot verder door moeten snijden..”. “Wie?”, vraagt deze getuige. Ali: “Marianne Vaatstra..”. Deze getuige herkent Ali aan de hand van zijn opsporingsfoto van het OM als Ali H. Hassan, zijn korte gedrongen gestalte, zijn zeer teruggetrokken karakter en aan zijn adressenboekje waarin adressen uit Zwaagwesteinde en omgeving Kollum staan. Ali had haar voordien nog naar een adres in Damwoude gevraagd waarbij hij haar dat boekje toonde.
Rond datzelfde tijdstip (08.30 uur die zaterdagmorgen) belt een bezorgde Bauke Vaatstra, naar het adres van Spencer omdat Marianne niet thuis gekomen is. De vader van Spencer, Dick Sletering, zegt: “Ik denk wel dat Spencer thuis is want zijn fiets staat hier in de schuur met een lekke band”. Spencer springt op de fiets van zijn moeder en gaat naar het centrum van Buitenpost waar hij toevallig vriend G.A. tegenkomt. Samen zoeken zij de omgeving van “De Swadde” en ‘t Paradyske af, zoals o.a. achter de voetbalvelden, de Fierljepplaats, de weg ‘t Paradyske naar het AZC en tot aan de achterkant van de parkeerplaats van het zwembad. Een route die dus niets te maken heeft met de door Spencer officieel verklaarde route die hij zegt samen met Wietze en Marianne te hebben gevolgd “tot aan het tunneltje” zoals hij direct tegenover de ouders van Marianne verklaarde en “tot aan De Swadde” in zijn officiële verklaring tegenover de politie en de media.
Onderweg worden zij gebeld door een zoekende vriendin van Marianne: “Op welke fiets reed Marianne?”. Spencer: “Dat weet ik niet, dan moet ik hem eerst zien”. Aangekomen bij de Keningswei waar Marianne zou worden gevonden, vraagt de vriendin in het bijzijn van Bauke opnieuw aan hem: “Op wat voor fiets reed Marianne? Is het deze?”. Waarop Spencer zegt: “Dat weet IK toch niet?”. Vriendin: “Waar hebben jullie Marianne voor het laatst gezien?” Spencer: “Bij het tunneltje.” Ook nu blijkt dat Spencer dus is gaan zoeken op plekken waar hij Marianne nooit zou vinden als zijn eigen verhaal klopt, en een leugen nodig heeft om zijn verhaal te ondersteunen.
De moeder van Marianne vraagt aan Spencer zodra zij hem spreekt: “Hoe laat zijn jullie uit de club Paradiso weggegaan?” Spencer: “Om 24.00 uur.” “En waar was Marianne toen?” Spencer: “Die liep zo’n beetje achter ons aan”. Deze verklaring klopt niet met een andere getuige uit café ‘t Filtsje die Marianne, Spencer en Wietze rond 24.00 uur nog in haar zaak had gezien in het gezelschap van Stephanie van Reemst. En daar waren wel (opnieuw) Ali Hassan en Feik Mustafa en Ludger Dill bij aanwezig. Deze getuige weet dat zeker omdat zij de deur rond 24.00 uur nog had gesloten om geen nieuwe klanten meer toe te laten.
Dit klopt ook niet met het officiële verhaal dat Spencer later op zou laten tekenen door een journalist: “Wij zijn om ongeveer 01.00 uur vertrokken uit de Paradiso. Telkens opnieuw vertelde ik hetzelfde verhaal..”. Welke reden kan Spencer dan eigenlijk nog hebben gehad om zijn tweede bezoek aan ‘t Filtsje, samen met Marianne, die avond niet te melden? Was het mogelijk de onverwachte aanwezigheid (opnieuw) van Ali en Feik? Moest hun – tweede – ontmoeting die avond dan verborgen blijven om Feik en Ali niet extra te compromitteren?
Want let wel, als publiek bekend zou worden dat Feik en Ali, Marianne een paar weken eerder al met een keeldoorsnijdend gebaar hadden bedreigd met “We krijgen jou nog wel” en als publiek bekend zou worden dat Feik en Ali al eerder op die avond ruzie hadden gemaakt met Spencer: “Vanavond gaan ze mijn vriendin pakken”, dan kon de derde ontmoeting met Feik en Ali rond 24.00 uur op die Koninginnedag alleen nog maar wijzen op een serieuze confrontatie..
Stephanie van Reemst en haar familie zouden later ook al blijven volhouden dat zij al rond 23.30 uur thuis was gekomen. Dat klopt ook al niet met de getuige die haar en Marianne nog om 24.00/00.15 uur in haar zaak had gehad en met de getuige die haar samen met Marianne nog rond 00.30 uur had gezien op de Voorstraat. Het moment dat Marianne daadwerkelijk verdween.
Een beveiliger van het toenmalige AZC verklaart dat hij Ali H. Hassan nog heeft uitgezwaaid op de avond van Koninginnedag rond 23.30 uur. Ali was als enige van het groepje op de fiets.
Een getuige verklaart dat er een fiets werd aangetroffen op de rotonde Lauwersmeerweg – Keningswei rond het tijdstip van 01.00 en 01.30 uur. Deze fiets was de volgende ochtend verdwenen.
Twee getuigen verklaren dat er een “Afghaan” hen op de fiets “als een gek” inhaalde, vanuit Veenklooster in de richting van diezelfde rotonde.
Een of meer getuigen hebben verklaard dat zij twee “donkere types” hebben waargenomen in een greppel langs de Keningswei met de handen voor hun ogen.
Een of meer getuigen hebben verklaard tegenover rechercheur Wiltje Bakker dat zij twee asielzoekers hadden gezien tussen Veenklooster en het AZC. De een was lang en sportief, 1.80 lang en op een sportieve fiets met gele/oranje vlammetjes. En de ander was kort, met een gezet postuur en in trainingsbroek en trainingsjasje. Deze laatste was ca. 1.60 lang en kon niet bij de trappers van zijn fiets.
Een badmeester zou later een blauw en bebloed trainingsjack aantreffen bij zwembad ‘t Paradyske en aan de politie overhandigen. Hij heeft daar nooit meer iets van gehoord. Het bloed op dat jack moet toch minstens door het NFI zijn onderzocht op DNA. Dan is het minstgenomen vreemd dat daar door het OM nooit een officiële verklaring over is gegeven.
Een boer zou later verklaren dat de Keningswei regelmatig werd bezocht door asielzoekers die daar langere tijd vertoefden in hun auto langs de weg.
Een of meer getuigen verklaren dat de speurhonden, ingezet op die zaterdagmorgen 1 mei, werden tegengehouden en teruggeroepen bij de achterkant van het hek van het AZC en ter hoogte van een beruchte caravan van enkele Duitsers die zich met louche zaken bezighielden (o.a. drugs, porno, leren kleding, etc.).
Een vrijwillig medewerker van de Brandweer zou later verklaren, dat die bewuste caravan van de Duitsers die enkele weken later in de fik vloog, niet (direct) mocht worden geblust.
Een (toen) 13-jarig meisje zou maanden later verklaren dat die bewuste – uitgebrande – caravan van de Duitser Wolfgang Hebben was waar alle hoofdpersonen zoals Feik Mustafa, Ali H. Hassan, Ludger Dill en de “vrienden” van Marianne, Spencer en Wietze regelmatige bezoekers waren. Zij werd echter door de wethouder van de gemeente en door de adjunct-directeur Louis Uil op haar hart gedrukt dat die caravan NIET van Wolfgang Hebben was. Diverse andere getuigen hebben echter ook verklaard dat dit op een leugen gebaseerd is.
Op zondag 2 mei 1999 wordt, door twee politieagenten uit Friesland, in de nachtelijke uren een asielzoeker, zich Ali noemende, binnengebracht in het grenshospitium Amsterdam. Twee getuigen hebben hier positief over verklaard. Ali was onverzorgd, ongewassen en had geen papieren, geen paspoort, geen geld of andere persoonlijke spullen bij zich. Signalement: kort en gedrongen en nogal in zichzelf teruggetrokken. Een getuige herkent hem aan de hand van de opsporingsfoto als Ali H. Hassan. Deze Ali is op dinsdag 4 mei al op een vliegtuig gezet met onbekende bestemming.
De portier van de Ringobar in Veenklooster en een of meer andere getuigen verklaren dat Ali H. Hassan inderdaad kort en gedrongen is en betrokken was bij de bedreiging van Marianne, enkele weken voor de moord. Ook de toenmalige beveiligers van het AZC en diverse andere getuigen bevestigen dit signalement. Vreemd genoeg ontkende minister Hirsch Ballin recentelijk nog dat Ali Hassan een kort en gedrongen figuur had.
Op maandag 3 mei 1999 wordt een 13-jarige getuige gebeld door Feik Mustafa “Dat zij ook zal worden vermoord als zij zou praten tegen de politie”. Deze getuige doet een dag later aangifte bij de politie van doodsbedreiging. Nadat zij maandenlang het huis nauwelijks meer uit durfde vanwege herhaaldelijke (telefonische) bedreiging, is zij op 10 september 1999 (haar eerste schooldag) alsnog aangerand door twee asielzoekers, met blijvend nekletsel tot gevolg. Haar ouders besloten vanwege deze bedreigingen hun huis te verkopen en in een andere gemeente te gaan wonen. Medio februari 2009 komt zij Ali H. Hassan en zijn neef Jano Hassan ineens tegen in Groningen. Op de Koninginnedag daarop, wordt zij door Jano Hassan gebeld of zij een afspraakje met hem wilde maken op diezelfde dag, maar dan wel na middernacht. Ook dit jaar is zij nog opnieuw bedreigd.
Stephanie van Reemst zou op 14 mei 1999 pas (tegen haar zin) aangifte doen van verkrachting door Feik Mustafa in de avond/nacht van 30 april. Haar verkrachting is waar of niet waar, maar haar aangifte bevestigt wel een aantal feiten die ook weer door andere getuigen is verklaard. Zo bewijst het onomstotelijk dat Feik Mustafa op die avond/nacht van Koninginnedag in ieder geval in Kollum was, en wel degelijk in het gezelschap van Stephanie. Drie andere getuigen hebben hem die avond dan ook daadwerkelijk gezien in haar gezelschap. Maar ook in het gezelschap van Ali Hassan en van Spencer en Wietze. Tweemaal in ‘t Filtsje en nog eens opnieuw bij de fietsen van Spencer en Wietze toen deze werden gesaboteerd. Zeker is, dat het OM daar – officieel – nooit melding van heeft gedaan. En Spencer en Wietze deden dat ook al niet. Want waarom hebben zij nooit verklaard dat zij als laatste adres ‘t Filtsje aandeden?

Het huis waar de fietsen van Spencer en Wietse stonden
Daarnaast is de vriendin van Stephanie, de (licht) getinte Tineke Visser, ook al door twee getuigen gezien toen Feik en Ali die fietsen van Spencer en Wietze, in de aanwezigheid van Stephanie saboteerden. De familie Visser weigert tot op heden om op welke vraag dan ook nog antwoord te geven. Liever bellen zij direct de politie. Hoe ingewikkeld kan het voor hen eigenlijk helemaal zijn? Sterker, de moeder van Tineke Visser heeft op die zaterdag voor alle zekerheid een “morning afterpil” gehaald voor Stephanie maar verklaarde later tegenover intimi dat zij toch echt grote twijfels had over die verkrachting. En zij heeft op die zaterdag 1 mei ook de moeder van Stephanie nog ingelicht maar de vader van Stephanie hoorde pas op 14 mei van een politieagent dat zijn dochter “ernstig verkracht” was.
Nog gisteren meldde zich bij ons een 8e getuige die Spencer en Wietze die nacht rond 01.30 uur was tegengekomen met twee lekke fietsen. Daarmee is het tenminste zeer ongeloofwaardig geworden dat Spencer en Wietze Marianne uberhaupt nog hebben begeleid op hun fiets richting De Swadde in Buitenpost. En, als Marianne NIET door hen is begeleid naar Buitenpost blijft de enige optie dat zij dus rond 00.30 uur nog in Kollum was. Snapt u die consequentie in samenhang met de leugens van Stephanie?

Het pleintje waar Spencer en Wietze werden opgehaald rond 1:30 uur
En, zoals Stephanie op basis van haar aangifte nooit meer kan ontkennen dat zij die avond/nacht in het gezelschap was van Feik, zo kan ook Spencer nooit meer ontkennen dat hij rond 24.00 uur in het gezelschap was van Marianne. De vraag blijft dan of hij toen nog in Paradiso was of, zoals anderen verklaren, in ‘t Filtsje. In het gezelschap van de hoofdverdachten van de moord. En dan doen die lekke banden hem alsnog de das om. ACHT getuigen die ervan weten dat hij twee lekke banden had..
Twee beveiligers van het toenmalige AZC verklaren dat Feik Mustafa inderdaad op 3 mei al is overgeplaatst naar het AZC Musselkanaal; een centrum voor asielzoekers met onaangepast gedrag (AMOG). Bij navraag kregen zij van Louis Uil te horen “Omdat hij zijn leven hier niet meer zeker is”. De adjunct-directeur zelf van het toenmalige AZC bevestigt dit ook nog eens in een recent telefoongesprek tegenover Wim Dankbaar maar in “zijn beleving” was dat naar Drachten. Wel gaf hij toe dat Feik toen al enkele dagen (het weekend van de moord!) was verhoord op het bureau Buitenpost en dat de “Driehoek” daartoe had besloten omdat zij dat er niet bij konden hebben vanwege de moord op Marianne. Van een aangifte wegens verkrachting van Stephanie van Reemst tegen Feik Mustafa was toen echter aantoonbaar nog geen sprake. De aanhouding van Feik kan dan alleen nog maar worden uitgelegd als verdachte van de moord. Tal van getuigen hadden hem al dat weekend getipt vanwege de bedreiging van Marianne, enkele weken voor de moord. Van Feik is op dat moment wel – voor alle zekerheid – DNA afgenomen i.v.m. de moord op Marianne.
In een anonieme verklaring uit 2006 wordt gemeld dat er op 3 mei 1999 een asielzoeker in het diepste geheim was binnengebracht in het AZC Musselkanaal. De twee speciaal aangewezen beveiligers kregen een strikte zwijgplicht opgelegd en de asielzoeker mocht onder geen beding contact hebben met zijn medebewoners. Verklaard werd dat deze asielzoeker enkele dagen later is afgevoerd door de vreemdelingendienst en het land was uitgezet wegens verkrachting en de moord op verschillende vrouwen in eigen land.
Op 3 mei 1999 doet de moeder van een vriendin van Stephanie (Tineke Visser), anoniem aangifte tegen Feik Mustafa van verkrachting van een 14-jarig meisje (Stephanie dus). Twee weken later krijgt de vader van Stephanie van Reemst de schrik van zijn leven als hij op het bureau voor het eerst hoort van de vermeende verkrachting van Stephanie. De aangifte wordt, ondanks interventie van advocaat Hans Anker, geseponeerd. Ook de artikel 12-procedure voor het Gerechtshof te Leeuwarden loopt uit op een fiasco wegens gebrek aan bewijs. Exact een jaar later, in mei 2000, krijgt Feik Mustafa alsnog de A-status van onze Nationalisatie- en Immigratiedienst en wordt hij ergens in Nederland regulier gehuisvest omdat hij van alle blaam is gezuiverd.
Medio 1999 ontmoeten twee Nederlandse getuigen ene “teruggetrokken” Ali in Noorwegen. Hij voldoet aan het signalement van kort en vadsig van de hoofdverdachte in de moordzaak op Marianne en wordt herkend uit de opsporingsfoto van het OM. Uit zijn dagvaarding of vonnis blijkt dat deze man omstreeks 4 of 5 mei 1999 in Noorwegen was aangekomen en dat hij in het bezit was van een adressenboekje met adressen uit Friesland, w.o. Zwaagwesteinde en Kollum.
Na enkele weken is deze Ali verdwenen en de eerste getuige neemt op 9 augustus contact op met Dominique Weesie van De Telegraaf. Ondanks een toezegging van het grote belang van deze getuigenis wordt hij niet teruggebeld door Weesie. Na een week belt de getuige opnieuw waarop Weesie verklaart dat DIE Ali al door de recherche was uitgesloten op grond van zijn DNA. Dit berust op een leugenachtige verklaring van Weesie (of van het OM) omdat het OM pas in oktober 1999 een verdachte Ali in Turkije aan had laten houden en “uitgesloten” zou hebben op zijn DNA. Het OM gaat er van uit dat de “gemiddelde Nederlander” te dom is om hun bedrog te doorzien..
Uit diverse gesprekken tussen het cold-caseteam van de Vaatstra-zaak en enkele van “onze” getuigen blijkt dat het Nederlandse onderzoeksteam in oktober 1999 in Turkije zeer sterk is tegengewerkt – en zelfs ernstig bedreigd is – door de Turkse autoriteiten. Hieruit wordt ook onomstotelijk duidelijk dat het “Team” zelfs niet eens zelf het wangslijm heeft afgenomen van de zgn. Turkse Ali Hassan in Istanbul en blijkbaar maar wat in handen geduwd heeft gekregen zodat de uitsluiting op grond van zijn DNA al op een aperte leugen gebaseerd was.
In een tweetal uitzendingen van SBS 6 uit 1999 wordt deze Turkse Ali geïnterviewd en ook daaruit blijkt opnieuw dat deze persoon niet de gezochte hoofdverdachte is van de moord op Marianne Vaatstra. Dit wordt nog eens extra ondersteund door de verklaringen van een groot aantal getuigen die bij herhaling protest hebben aangetekend tegen die zgn. Turkse Ali. Hij werd niet alleen niet herkend in (het AZC van) Kollum maar hij had bovendien een lengte van omstreeks 1.90 m. De hoofdverdachte van de moord was echter slechts 1.60 m. lang zoals door ALLE getuigen is verklaard en door het OM in 1999 ook is verklaard in een interview tegenover De Telegraaf.
Bovendien heeft de Turkse Ali toegegeven dat hij eigenlijk alleen naar Nederland was gekomen vanwege een levensbedreigende hartkwaal waar hij ook subiet aan is geopereerd. Dit kan nooit worden verward met een altijd sportende Ali Hassan. Hij deed volgens zijn begeleiders niet alleen aan voetbal maar ook aan volleybal en leende regelmatig fitness-apparatuur.
In een interview tegenover Omrop Fryslan moet officier van justitie mr. Roelof de Graaf inderdaad ook toegeven dat hij DIE Turkse Ali allang niet meer verdacht voordat het team afreisde naar Istanbul. Sterker nog, in 2002 zijn er opnieuw vingersporen van deze Turkse Ali opgevraagd van de Turkse politie. Uitsluiting op grond van zijn DNA werd dus op dat moment in 2002 niet eens meer vertrouwd. Let wel, de uit Turkije opgestuurde vingersporen van Ali konden uiteraard eveneens zijn ingestoken door de Turkse overheid. Denk even na bij opgestuurde vingerafdrukken.
Uit de medio 1999 en later door het OM gepresenteerde daderprofielen en de zogenaamde internationaal gesignaleerde asielzoekers is het ons meer dan duidelijk geworden dat de vroegtijdig verwijderde Feik Mustafa en Ali H. Hassan vervangen moesten worden door volkomen onschuldige barbertjes. Ali H. Hassan werd vervangen door TWEE onschuldige Ali’s in Turkije en Feik Mustafa werd al snel vervangen door de volkomen onschuldige Mohammed Akbari die zelfs al weken voor de moord was vertrokken uit Kollum. De Turkse Ali Hassan en Mohammed Akbari zijn bij herhaling onschuldig opgepakt en dagenlang vastgezet in Istanbul en Londen in afwachting van hun DNA-onderzoek en een nieuw getuigenverhoor.
Maar ook alle respectievelijke ministers en staatssecretarissen zijn in de afgelopen jaren gedwongen geweest om op instigatie van het OM van Harm Brouwer aperte leugens op te hangen tegenover de vragenstellers in de Tweede Kamer. O.a. Benk Korthals, Piet Hein Donner, Albayrak, Hirsch Ballin en nu dus ook Fred Teeven, hebben zich al met droge ogen voor dat karretje laten spannen:
Benk Korthals: “Korthals volhardde in zijn standpunt dat de officier van justitie (mr. De Graaf) in een documentaire van Omrop Fryslan ‘onjuiste en onvolledige’ uitspraken deed over de aanhouding van de Irakese asielzoeker Ali Hassan. Volgens hem was de asielzoeker wel degelijk verdachte, zo onderstreepte hij gisteren in een debat met de Kamer”.
Mr. Roelof de Graaf, toenmalig zaaksofficier had tegenover Omrop Fryslan in niet mis te verstane bewoordingen bekend dat de Turkse Ali helemaal niet meer verdacht was omdat hij niet in Friesland was tijdens de moord. Desondanks wordt die Turkse Ali nog vandaag door OvJ mr. Henk “De Hakkelaar” Mous gezien als de toenmalige hoofdverdachte. Alleen heel Kollum is het daar niet met hem eens..
Piet Hein Donner: “Procureur-generaal Harm Brouwer (toenmalig zaaks/hoofdofficier in Leeuwarden) krijgt geen standje van minister Piet Hein Donner van justitie vanwege uitspraken over de Vaatstra-zaak. Volgens de bewindsman heeft Brouwer in een interview de familie van de vermoorde Marianne niet willen kwetsen”.
Hilbrand Nawijn had hem dat namelijk verweten in Kamervragen over Harm Brouwer, de toenmalige hoofdofficier van justitie in Leeuwarden. Brouwer ontkent toen verantwoordelijk te zijn geweest maar uit diverse krantenartikelen blijkt dat hij wel degelijk nog in functie was ten tijde van de moord op Marianne.
Albayrak: De informatie uit de anonieme brief betreft de vermeende gang van zaken met betrekking tot een bewoner van het AZC te Kollum ten tijde van de moord. Het betreft informatie die bij het Openbaar Ministerie indertijd niet bekend was. De Hoofdofficier van Justitie te Leeuwarden heeft de politie gevraagd na te gaan of deze informatie juist is. Op 6 september heeft het Openbaar Ministerie gemeld dat uit de onderzoek van de politie is gebleken dat de beweringen in de anonieme brief niet juist zijn.
Het AZC Kollumerland is na de moord op Marianne Vaatstra direct opgenomen in het buurtonderzoek dat enige weken heeft geduurd. Het rechercheteam heeft met inwoners van het AZC gesproken en er is onder andere aan de hand van folders/vragenlijsten in verschillende talen gevraagd om informatie en getuigen.
Het COA heeft mij meegedeeld dat er op 3 mei 1999 geen asielzoeker is overgeplaatst van AZC Kollumerland naar AZC Musselkanaal. Volgens de informatie van het COA is er medio mei 1999 een asielzoeker overgeplaatst van AZC Kollumerland naar AZC Musselkanaal. Deze persoon heeft tot medio juni 1999 in de AMOG locatie gewoond en is tot begin november opgevangen in een andere AZC in Nederland. Het OM heeft mij bericht dat van deze persoon DNA is afgenomen en dat zijn DNA niet overeen bleek te komen met het DNA-profiel van de dader.
Dat Albayrak hierover op een ongelooflijke manier heeft gelogen tegenover de Kamer blijkt wel uit alle getuigenverklaringen van de beveiligers van het AZC, van een lid van de Rotary uit Dokkum (gehoord uit de mond van burgemeester Visser zelf), van de adjunct-directeur van het toenmalige AZC (Louis Uil), van een anonieme verklaring vanuit AZC Musselkanaal en een verklaring van beveiligers van het grenshospitium Amsterdam. Ook de vroegtijdige aanhouding van Feik Mustafa, voordat er uberhaupt aangifte tegen hem was gedaan ter zake van verkrachting, maakt Albayrak meer dan ongeloofwaardig.
Hirsch Ballin: “In 2007 heeft de politie Fryslan onderzoek verricht naar aanleiding van een anonieme brief waarin werd vermeld dat er op 3 mei 1999 een bewoner van het azc in Kollum heimelijk uit het land zou zijn verwijderd. Het onderzoek heeft uitgewezen dat dit niet het geval was”.
De persoon F.M. is op 27 mei 1999 overgeplaatst vanuit het azc in Kollum naar het azc in Drachten. De overplaatsing van F.M. had geen relatie met de moord op Marianne Vaatstra. F.M. werd verdacht van een zedenmisdrijf (zie ook het antwoord op vraag 4).
Gelet op de gespannen situatie rondom het azc in Kollum werd besloten om F.M. over te plaatsen naar het azc te Drachten. Van daaruit is F.M. op 2 juni 1999 overgeplaatst naar het azc Alphen aan den Rijn. Als verblijfsvergunninghouder is hij, in mei 2000, vervolgens regulier gehuisvest.
“Er is een getuige die stelt F.M. op 30 april overdag gezien te hebben in het gezelschap van een onbekende andere man. Het signalement van deze man luidde klein en gezet. De getuige herkende vervolgens de onbekende man van een opsporingsfoto als zijnde A.H. A.H. is echter in het geheel niet klein en gezet”.
Dat ook minister Hirsch Ballin moest liegen van het OM van Harm Brouwer wordt duidelijk in dit artikel.
“De hoofdverdachte heeft een klein, gedrongen postuur”.
Maar dit wordt ook nog eens bevestigd door ALLE betrokken getuigen in Kollum en omgeving: “Ali was gewoon een kort, vadsig mannetje.”
Fred Teeven, in zijn brief aan Maaike Terpstra, de moeder van Marianne, die hij bij herhaling had beloofd om de zaak op te pakken bij een nieuwe regering als Hirsch Ballin van zijn laatste benen verlost was. Laatstelijk beloofde hij haar dat nog persoonlijk bij een landelijke bijeenkomst over zinloos geweld en in een rechtstreeks telefoongesprek waar wij getuige van waren. Dit was echter zijn antwoord aan Maaike:
“Ik heb me de afgelopen weken persoonlijk in de zaak verdiept. Ik heb daarbij gekeken of ik aanwijzingen vond voor zaken die aanleiding zouden geven voor gebrek aan vertrouwen in het onderzoek dat het Openbaar Ministerie tot op heden heeft gedaan”.
Ik heb die aanwijzingen niet gevonden. (….)
“Zolang er aanknopingspunten bestaan voor onderzoek, zal worden doorgezocht. Ik kan alleen de hoop uitspreken dat het onderzoek uiteindelijk tot resultaat zal leiden.” (….)
“Tenslotte benadruk ik dat wanneer bij u of anderen informatie voorhanden is over deze zaak die nog niet in het bezit is van de politie of het Openbaar Ministerie, u die ter beschikking van het OM kunt stellen. Iedere nieuwe informatie of aanwijzing is welkom. U kunt in dat geval contact opnemen met de hoofdofficier van Justitie te Leeuwarden, mw. mr. A. Bronsvoort.”
Hierbij willen wij graag verwijzen naar de herhaalde, vergeefse pogingen van Wim Dankbaar om in contact en/of in gesprek te komen met het cold-caseteam Vaatstra en/of zijn pogingen om een belangrijke tip door te geven aan het OM te Leeuwarden. De Kerstborrel bleek daar echter veel belangrijker.
Klaske Ferwerda, Wim Dankbaar en André Vergeer.
———————————————————–
Hoe we tussen al deze feiten nog een koeienboer moeten frommelen die Marianne om half 2 ‘s nachts zou zijn tegengekomen op een gestolen fiets op de Keningswei, is mij een volslagen raadsel! Hoe hij haar twee maal heeft kunnen verkrachten, zonder het gras te vertrappen, begrijp ik ook niet. Uit de ongeschonden staat waarin haar lichaam werd aangetroffen, blijkt dat Marianne zich zelfs niet heeft verzet! Ze had alleen twee kleine prikjes in haar been en haar hals was doorgesneden, maar dat alles verliep heel netjes, zonder een druppel bloed!

Volgens PR de Vries is de zaak nu opgelost, maar van dat geknoei met DNA door het NFI hebben we de buik reeds vol sinds Ernest Louwes werd veroordeeld voor de moord op de weduwe Wittenberg in de Deventer moordzaak!
Rest mij nog slechts om de hele familie Steringa, en vooral vader Jasper, heel veel sterkte toe te wensen in deze barre en bizarre tijden! Daarbij ook nog altijd veel sterkte gewenst aan de familie Vaatstra, vooral aan moeder Maaike die het spel al jaren doorziet, maar er machteloos tegenover staat! Ook voor haar zal deze “oplossing” van de PR van het OM weer een klap zijn, maar ze weet ook: zo gaat dat al sinds de dood van Marianne! Deze lustmoord moet verdwijnen in de doofpot, dus een koeienboer kan er ook nog wel bij…

 

De Getuigen

Hieronder volgt een niet complete lijst van getuigen die allen hun verklaring bij de politie hebben afgelegd, maar volledig genegeerd en doodgezwegen zijn.

Vanwege een corrupt vonnis mag ik op internet de naam van de toenmalige vriend van Marianne en zijn vader niet meer noemen. Daarom noem ik hem hier de vriend van Marianne. In het boek noem ik de namen uiteraard wel omdat het vonnis niet geldt voor het boek.

Isabella

Destijds 13 jaar en vrijwilligster kinderopvang in het AZC. Kende Fa’ek en Ali goed en zegt met grote stelligheid dat de Ali Hassan die in Turkije werd gearresteerd niet de Ali is die zij kende. Isabella hoort op maandag 3 mei 1999 dat Fa’ek en Ali bij de moord betrokken zijn. Deze informatie geeft zij meteen door aan de politie. Nog dezelfde dag wordt zij gebeld door Fa’ek met de boodschap: Als jij niet stopt met praten word jij ook vermoord! Samen met haar vader doet Isabella de volgende dag aangifte van deze bedreiging. Deze aangifte belandt in de prullenbak onder het mom van “kwajongensstreken”. De hele zomer wordt Isabella bedreigd met enge telefoontjes, zodanig dat ze nauwelijks het huis uit durft. Als zij in september weer naar school moet, wordt ze aangerand en in een wurggreep genomen door twee asielzoekers. Hierbij verschuift haar nekwervel, een euvel waarvoor ze vandaag de dag nog onder medische behandeling is. Ook met de aangifte van deze geweldpleging is niets gedaan. Isabella heeft Ali in 2009 nog in Groningen zien lopen in gezelschap van een Koerdische heer die mij later aan zou klagen voor smaad. Dit heerschap heeft Isabella gebeld op Koninginnedag 2009 met het voorstel om een afspraakje te maken na middernacht. Dit gebeurde nadat Isabella de informatie aan Bauke Vaatstra had doorgegeven, die het weer aan de politie vertelde.

Geke

Woonde op de Voorstraat in Kollum. Heeft vroeg in de avond rond half zeven een ruzie tussen Fa’ek en de vriend van Marianne waargenomen in snackbar het Filtsje. Vanavond gaan we jouw vriendin pakken, zegt Fa’ek. Een half uur later zag zij Fa’ek de ventielen uit de fietsen van Marianne’s vriend en diens vriend Wietze trekken. Deze fietsen stonden tegen het hek van haar huis. Hierbij aanwezig was Fa’ek’s vriendinnetje Stephanie. Om half één ‘s nachts gaat Geke naar bed en ziet zij vanuit haar slaapkamerraam Marianne en Stephanie bij de fietsen staan zonder dat haar vriend en Wietze daarbij aanwezig zijn. Marianne heeft lol en zegt tegen Stephanie: Kijk nou, ze hebben alle vier ventielen eruit getrokken. hahaha! Op dat moment ziet ze ook Ludger Dill in zijn Mercedes voorbij rijden kijkend naar de meisjes. Een minuut later ligt ze in bed en hoort een gil, een dichtslaand autoportier en het geluid van gierende banden. Om half twee wordt Geke wakker van rumoer op straat. Vanuit haar raam ziet ze Marianne’s vriend zijn fiets over straat schoppen onder luid gevloek en getier. Hij en Wietze stappen even later in een groene Citroën Saxo die door zijn moeder bestuurd wordt.

Verry en Tinie

Nadat Verry en Tinie de discotheek Paradiso hebben verlaten en terug naar huis in Buitenpost fietsen zien zij om half één ‘s nachts bij het tennispark aan de rand van Kollum Marianne’s vriend en Wietze. Ze prutsen wat aan een fiets die tegen een verkeersbord staat. Verry groet hen en Marianne’s vriend zwaait terug. Marianne is daar niet bij. Dat klopt, want op dat tijdstip stond Marianne met Stephanie voor Geke’s huis.

Bertus

Destijds portier bij de Ringo Bar en discotheek Paradiso. Bertus was twee weken voor de moord getuige van de bedreiging van Marianne in de Ringo Bar door Ali met een keeldoorsnijdend gebaar. Hij heeft Fa’ek en Ali toen buiten buitengezet. Op de avond van de moord had hij dienst bij Paradiso. Bertus verklaart dat Marianne en haar vrienden om 12 uur middernacht de discootheek hebben verlaten. Later werd Bertus door de politie onder druk gezet om het tijdstip te wijzigen naar 1 uur ‘ s nachts. Ongetwijfeld om het gestolen-fiets-verhaal kloppend te maken. Bertus heeft er niet aan meegewerkt.

Tettje

Medewerkster bij snackbar Het Filtsje aan de Voorstraat tussen Paradiso en het huis van Geke. Tettje verklaart dat Marianne rond 12 uur middernacht in de snackbar was. Daarbij aanwezig waren ook Fa’ek en Ali, Ludger Dill, Wietze en de vriend van Marianne. Tettje’s verklaring strookt qua tijdlijn met de verklaringen van Geke, Bertus, Tinie en Verry en bewijzen andermaal het gestolen-fiets-verhaal van Wietze en Marianne’s vriend als een leugen. Ook bevestigt Tettje het verhaal van Geke dat Fa’ek eerder op de avond ruzie had met de vriend van Marianne. Ze heeft samen met eigenaresse Anja de boel wat gesust en de jongens buitengezet.

Jacob

Destijds Hoofd Beveiliging van het AZC. Jacob kende Fa’ek en Ali goed en zegt met grote stelligheid dat de Ali Hassan die in Turkije werd gearresteerd niet de Ali is die hij kende. Jacob is ook de maker van de enige bekende foto van Ali Hassan, die later door Justitie als pasfoto werd bestempeld, als ware het een foto uit zijn AZC dossier.

Age

Destijds pedagogisch medewerker en sportleraar op het AZC. Age kende Fa’ek en Ali goed en zegt met grote stelligheid dat de Ali Hassan die in Turkije werd gearresteerd niet de Ali is die hij kende. Age was ook aanwezig toen Fa’ek op maandag 3 mei 1999 door AZC directeuren Nettie Groeneveld en Louis Uijl op de taxi werd gezet naar het AZC Musselkanaal. Op de vraag waar Fa’ek naar toeging antwoordde Louis Uijl: Hij gaat naar Musselkanaal.

Ronnie

Destijds beveiliger van het AZC. Kende Fa’ek en Ali goed en zegt met grote stelligheid dat de Ali Hassan die in Turkije werd gearresteerd niet de Ali is die hij kende. Was ook aanwezig toen Fa’ek op maandag 3 mei 1999 door AZC directeuren Nettie Groeneveld en Louis Uijl op de taxi werd gezet naar het AZC Musselkanaal. Op de vraag waar Fa’ek naar toeging antwoordde Louis Uijl: Hij gaat naar Musselkanaal.

Sikko

Broer van Ronnie. Kende Fa’ek en Ali goed en zegt met grote stelligheid dat de Ali Hassan die in Turkije werd gearresteerd niet de Ali is die hij kende. Was de coach van het voetbalteam waarin Fa’ek keeper was. Hij haalde Fa’ek en Ali altijd op in zijn auto van het AZC voor de voetbalwedstrijd op zaterdag. Nooit heeft Fa’ek een wedstrijd gemist, behalve op zaterdag 1 mei 1999. Dat klopt omdat Fa’ek toen verhoord werd op het politiebureau Buitenpost over de moord op Marianne.

Aranka

Destijds een meisje van 7 jaar en samen met haar ouders bewoonster van het AZC. Aranka kende Fa’ek en Ali goed en zegt met grote stelligheid dat de Ali Hassan die in Turkije werd gearresteerd niet de Ali is die zij kende. Aranka kwam regelmatig in de caravan van Fa’ek omdat hij en Ali aardig voor haar waren. Ze kreeg vaak snoepjes. Ook leerde zij hen Nederlandse woordjes.

Alexandra

Destijds bewaakster in het Grenshospitium Amsterdam, een uitzetcentrum voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Alexandra vertelt in het boek hoe zij op zaterdag 1 mei 1999 onder zeer afwijkende omstandigheden ene Ali binnen kreeg, laat in de avond na sluitingstijd. Ali kwam uit een zogeheten “open kamp” uit Friesland. Zij moest Ali die nacht in een isoleercel stoppen, bewaken, luchten en eten geven. Van deze intake is geen verslaglegging gedaan, omdat de administratie al naar huis was. Na het nieuws vernomen te hebben over de moord op Marianne besefte Alexandra en haar collega’s dat deze Ali vermoedelijk iets te maken had met deze zaak. Bij navraag de volgende dinsdag bij de directrice van het Grenshospitium, Josta van der Kooye (nu directrice van de gevangenis Haarlem) kreeg Alexandra te verstaan dat zij zich er niet mee moest bemoeien en dat de man reeds het land was uitgezet. Alexandra herkent Ali Hassan van de latere opsporingsfoto als de man die zij dat weekend moest bewaken.

Gerrit

Vriend van de vriend van Marianne. Gerrit verklaart dat hij de vriend van Marianne de volgende ochtend toevallig tegenkwam in het centrum van Buitenpost. De vriend reed op de damesfiets van zijn moeder (uiteraard omdat zijn eigen fiets met lekke banden in de schuur stond). Hij zei dat Marianne de vorige avond niet was thuisgekomen. Samen zijn ze Marianne gaan zoeken op plekken die niet stroken met het latere gestolen-fiets-verhaal van Marianne’s vriend.De vriend zou later beweren dat hij met Wietze en Gerrit is gaan zoeken, maar Gerrit is stellig dat Wietze er niet bij was. Ook zei de vriend tegen Gerrit dat hij de vorige avond ruzie had gehad met Marianne.

Andries

Andries Visser, inmiddels overleden, was de badmeester van het openluchtzwembad gelegen tussen het AZC en de vindplaats van Marianne. Op de ochtend van de moord vond hij in de bosjes van zijn zwembad een zwaar bebloed trainingsjack, ongetwijfeld van Ali die altijd een trainingspak droeg, Dit heeft hij terstond naar de politie gebracht. Toen hij later bij de politie herhaaldelijk informeerde over de betekenis van dit bewijsstuk werd hem uiteindelijk door burgemeester Piet Visser te verstaan gegeven dat hij verder zijn mond moest houden over het jack of anders zou hij zijn baan verliezen. Ook heeft Andries die ochtend vanaf de hoge duikplank de politieactiviteiten rond de Keninsgwei gadegeslagen. Hij zag daarbij hoe agenten met speurhonden aan zijn zwembad voorbij trokken in de richting van het AZC.  Andries is dood, maar zijn weduwe bevestigt het hele verhaal.

Fa’ek

Fa’ek, destijds een 15 jarig branieschoppertje, is werkelijk de achilleshiel van Justitie. De toenmalige vriend van Ali Hassan was getuige van de moord in de caravan van Wolfgang Hebben. Hij is meteen de ochtend van de moord opgehaald van het AZC en verhoord op het bureau Buitenpost. Als destijds 15 jarig jochie heeft hij het hele ware verhaal verteld. Kort daarna arriveerde zijn vader, die op het AZC bekend stond als een Koerdische leider. Fa’ek heeft al snel begrepen dat Justitie de ware toedracht onder het tapijt wilde stoppen. Zo snel dat hij Isabella nog even gebeld heeft om haar, al of niet op instigatie van de politie, te verstaan te geven dat ze moest ophouden met praten. Vandaar ook dat hij de volgende maandag werd overgeplaatst naar AZC Musselkanaal en even later samen met zijn vader een verblijfsvergunning in Nederland kreeg. Ali heeft hij nooit meer gezien, omdat die door Justitie via het Grenshospitium “in veiligheid” is gebracht.

Rida

Klasgenoot en beste vriend van Fa’ek. Rida logeerde tweewekelijks elk weekend bij Fa’ek als diens vader weg was naar Den Haag voor overleg met politieke vrienden. Rida verklaart dat Fa’ek hem op zondagmiddag 2 mei 1999, nadat hij was vrijgelaten door de politie, heeft verteld dat hij was verhoord door de politie over de moord op Marianne Vaatstra. Fa’ek vertelt hem dat hij de politie verteld heeft dat de moord gepleegd is door Ali Hassan. Ook Rida kende Ali Hassan en weet dat de Ali Hassan die in Turkije werd gearresteerd niet de juiste Ali Hassan was. Die avond gaat Rida terug naar zijn woonplaats Leeuwarden. Zowel Fa’ek als Ali heeft hij sindsdien nooit meer gezien of kunnen bereiken. Voor Rida waren zij van de aardbodem verdwenen.

Astrid

Astrid was destijds de vrouw van de Visboer, een pseudoniem dat wij hem hebben gegeven, omdat de Visboer nog steeds een beetje bang is om openlijk te verklaren wat hij heeft gedaan. Hetgeen niets meer is dan dat hij Ali vanaf de Keningswei een lift heeft gegeven naar zijn huurkamer in Leeuwarden. Alwaar Ali de volgende dag is opgehaald door de politie om via het Grenshospitium Amsterdam een vrijgeleide naar Noorwegen te krijgen.

De Visboer

Een Libanees, destijds woonachtig in Leeuwarden, die regelmatig op bezoek kwam bij vrienden in het AZC Kollum. Zoals reeds gesteld, heeft hij Ali vanaf de Keningswei een lift gegeven naar zijn kamer in Leeuwarden, niet wetende dat Ali net Marianne Vaatstra had vermoord. Dat wist hij pas nadat hij Ali oppikte, omdat Ali onder het bloed zat en hem in verwarde toestand vertelde dat hij net een meisje had vermoord. “Die Duitsers” hadden het volgens Ali “helemaal uit de hand laten lopen”.

Rosalin

Destijds woonachtig in een huurkamer aan de Kleine Kerkstraat te Leeuwarden, hetzelfde pand waar Ali ook een huurkamer had, ongetwijfeld voor zijn drugshandel. Rosalin kende Ali goed en zegt met grote stelligheid dat de Ali Hassan die in Turkije werd gearresteerd niet de Ali is die zij kende.Ook Rosalin herkent de juiste Ali van de opsporingsfoto. Zij trof Ali op de vroege ochtend van 1 mei 1999 in verwarde toestand aan op zijn huurkamer, in bebloede kleding. Hij brabbelde wat dat ze Marianne Vaatstra de strot dieper hadden moeten doorsnijden. Hoewel Rosalin een kwitantie kon produceren van april 1999 van haar huurbaas Jacob Visser, zou de woordvoerder van de doofpot Henk Mous later een persbericht de wereld in slingeren dat Rosalin zich vergist had in de datum. Volgens Mous woonde ze daar toen niet.

Gerrit

Zat in 1999 gedetineerd in het Noorse Kristiansand voor hasjsmokkel. In de zomer van 1999 kreeg hij enkele weken een gevangene in de cel naast hem, ene Ali. Ali was een Irakees, een asielzoeker met een klein en gedrongen postuur. Hij had in Nederland gewoond. Toen Gerrit in zijn adressenboekje keek, zag hij plaatsnamen waar hij nooit van gehoord had: Kollum, Zwaagwesteinde, Twijzel, enzovoort. Gerrit herkent Ali van de opsporingsfoto.

Anton

Anton was een Nederlandse rode-kruis medewerker in Noorwegen en bezocht Gerrit vaak. Anton spreekt vloeiend Noors en heeft een gerechtelijk papier vertaald voor Gerrit dat Ali bij zich had. Daaruit bleek dat Ali op 5 mei 1999 naar Noorwegen was gekomen en vastzat wegens vernieling en het bedreigen van een Noorse vrouw met een mes. Anton herkent Ali van de opsporingsfoto.

Farhad

Klasgenoot en vriend van Fa’ek en Rida, destijds ook bewoner van het AZC Kollum. Farhad is geen Irakees maar een Afghaan. Reed ook vaak op de crossfiets van Fa’ek met die gele vlammetjes op het frame. Dezelfde fiets die in de nacht van de moord op de Keningswei is gesignaleerd. Hoewel Farhad nooit heeft durven verklaren en ook niet bij de moord betrokken was, is het zonneklaar dat ook hij de ware toedracht kent. Dit wordt onder meer duidelijk uit het dagboek van Maaike waarin zij optekent dat Farhad Isabella heeft gebeld met de mededeling dat hij wel weet wie de moord heeft gepleegd. Farhad is vandaag de dag nog bevriend met Fa’ek. Farhad heeft het goed gedaan. Hij is accountant en fitnesstrainer in Den Haag. Kunt u hier lezen.

Nienke

Was een vriendin van Stephanie, kende Fa’ek, Farhad en Ali en zegt met grote stelligheid dat de Ali Hassan die in Turkije werd gearresteerd niet de Ali is die zij kende. Ze weet ook dat Fa’ek een mountainbike had met geel-oranje vlaggetjes op het frame. Nienke heeft van een vriend van Stephanie gehoord dat zij net als Isabella is bedreigd om haar mond te houden.

 

De volledige details leest u in het boek.

 

 

Verzonden aan in ieder geval:

“p.baks@oostgelre.nl”

<p.baks@oostgelre.nl>, “j.bongers@oostgelre.nl” <j.bongers@oostgelre.nl>,
“k.bonsen@oostgelre.nl” <k.bonsen@oostgelre.nl>, “n.bragt@oostgelre.nl”
<n.bragt@oostgelre.nl>, “t.donderwinkel@oostgelre.nl”
<t.donderwinkel@oostgelre.nl>, “c.heming@oostgelre.nl”
<c.heming@oostgelre.nl>, “t.hulshof@oostgelre.nl” <t.hulshof@oostgelre.nl>,
“g.kleingunnewiek@oostgelre.nl” <g.kleingunnewiek@oostgelre.nl>,
“r.kleintank@oostgelre.nl” <r.kleintank@oostgelre.nl>,
“a.konings@oostgelre.nl” <a.konings@oostgelre.nl>, “t.krabben@oostgelre.nl”
<t.krabben@oostgelre.nl>, “w.leemreize@oostgelre.nl”
<w.leemreize@oostgelre.nl>, “r.vandermeulen@oostgelre.nl”
<r.vandermeulen@oostgelre.nl>, “b.porskamp@oostgelre.nl”
<b.porskamp@oostgelre.nl>, “k.porskamp@oostgelre.nl”
<k.porskamp@oostgelre.nl>, “info@vitaalpunt.nl” <info@vitaalpunt.nl>,
“info@nationaleombudsman.nl” <info@nationaleombudsman.nl>, “info@hogeraad.nl”
<info@hogeraad.nl>, “f.schmidt@oostgelre.nl” <f.schmidt@oostgelre.nl>,
“c.sonderen@oostgelre.nl” <c.sonderen@oostgelre.nl>, “p.wentink@oostgelre.nl” <p.wentink@oostgelre.nl>, “r.willering@oostgelre.nl”
<r.willering@oostgelre.nl>, “y.winkel@oostgelre.nl” <y.winkel@oostgelre.nl>,
“j.wolterink@oostgelre.nl” <j.wolterink@oostgelre.nl>,
“gemeente@oostgelre.nl” <gemeente@oostgelre.nl>, “j.wessels@aalten.nl”
<j.wessels@aalten.nl>, “j.vangeenen@aalten.nl” <j.vangeenen@aalten.nl>,
“japennings@filternet.nl” <japennings@filternet.nl>, “hnoorman@yahoo.com”
<hnoorman@yahoo.com>, “a.walter@aalten.nl” <a.walter@aalten.nl>,
“j.bulsink@aalten.nl” <j.bulsink@aalten.nl>, “m.rensink@aalten.nl”
<m.rensink@aalten.nl>, “r.wossink@aalten.nl” <r.wossink@aalten.nl>,
“willieoort@kpnmail.nl” <willieoort@kpnmail.nl>,
“joop.wikkerink@progressieve-partij.nl”
<joop.wikkerink@progressieve-partij.nl>,
“gerrit.migchelbrink@progressieve-partij.nl”
<gerrit.migchelbrink@progressieve-partij.nl>

#####################################################


#####################################################

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>