Wraking verkiezingen #GR2014

Gerrit Willem (Erwin) Lensink
(voorlopig briefpostadres)

7104  Winterswijk

 

 

 

Winterswijk, 19 maart 2014

 

 

 

Rechtbank Zutphen                                      /              Hoge Raad der Nederlanden

 

t.a.v. de wrakingskamer & president     /              t.a.v. de wrakingskamer & president

 

Inzake parketnummer 05/860465-13     /              Inzake parketnummer S13/02986

 

Postbus 9008                                                    /              Kazernestraat 52

 

7201 DT Zutphen                                            /              2514 CV `s-Gravenhage (Den Haag)

 

 

 

Betreft:                               wraking van RC E.H.T. Rademaker en wraking complete rechterlijke macht

 

 

 

 

 

Geachte heer / mevrouw,

 

 

 

Bij deze wil ik laten weten, dat ik op de verkiezingsdag voor de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland, namelijk 19 maart 2014 over ga op wraking van de complete rechterlijke macht in Nederland en met name de rechter-commissaris E.H.T.  Rademaker na het verstrijken van een ultimatum om aan de vorderingen, die ik recentelijk heb gedaan na het constateren van meineed, dan wel het afleggen van valse verklaringen op 10 februari 2014 en 11 februari 2014 door zeker:

 

1.       Marcel Lensink (ook al verantwoordelijk voor opzet / uitlokking valse aanklachten)

 

2.       Marijn Bengevoord (meerdere valse aanklachten / gangstalking / meineed plegen)

 

3.       Brigadier Rutjes (opzetten en uitlokking van valse aanklachten / plegen meineed)

 

 

 

De gronden voor de wraking, waarbij overduidelijk partijdigheid, bevooroordeeldheid en afhankelijkheid van het pedofiele netwerk rondom ex-Secretaris Generaal Joris Demmink (zie delicten en feiten via www.demminkdoofpot.nl), de hoogste ambtenaar van Justitie, benoemd door Koningin Beatrix, blijkt, zijn de volgende voor rechter-commissaris Rademaker (Rechtbank Zutphen):

 

 

 

1.       Rechter – commissaris E.H.T. Rademaker heeft geweigerd de volgende 10 vragen te stellen aan achtereenvolgens Marcel Lensink, verbalisant Audrey Hendrika Wilhelmina Bulsink, de valse brigadier Ewout Theodorus Gerhardus Johannes Rutjes en leider van het valse BLIZE-onderzoek Johannes Hendrikus Petrus van Hagen en de zeer valse Marijn Bengevoord, namelijk de volgende tien kritische vragen, die al voldoende zeggen over deze zaak:

 

 

 

Geachte RC van de Rechtbank Zutphen en advocaat Tomasz Kodryzcki,

In verband met de verhoren van volgende week bij de Rechtbank Zutphen volgende week, wil ik dat de volgende 10 vragen gesteld worden verplicht, aangezien ik nu al meer dan 5 jaren van mijn leven de dupe ben door criminele praktijken gepleegd door politie, justitie en zeker Marcel Lensink, Marijn Bengevoord en Patrick Lensink en nog een klein aantal leugenaars hier in het dorp:

1. Hoe kan het, dat er vanaf 28 april 2008 op onrechtmatige wijze een extreem vals onderzoek is gehouden door de recherche onder leiding van de valse recherche leider Jan Hendrik Koeslag (uit Eibergen), terwijl mijn moeder op 28 april 2008 in Duitsland voor iedereen plotseling om het leven is gekomen, waar ik tot op de dag van vandaag geen volledige inzage in heb gehad, maar wel valselijk een buurtonderzoek is gehouden, op achterbakse wijze telefoons getapt en computers in beslag genomen?

2. Hoe kan het, dat de valse recherche leider Jan Hendrik Koeslag mij daarbij valselijke expres heeft gediskwalificeerd als “narcist”, terwijl hij geen bevoegdheden had t.b.v. psychiatrische diagnoses en wat was zijn bedoeling hiermee en waarom hebben zowel Marcel Lensink, als Patrick Lensink dit valselijk rond verspreidt, zelfs aan www.nu.nl en ook tijdens een RC-verhoor van 3 februari 2011 bij de Rechtbank Den Haag?

De verdachte zou aan een narcistische persoonlijkheidsstoornis lijden, maar hij weigert volgens de de Telegraaf mee te werken aan psychiatrisch onderzoek.
De politie stelt in de krant dat het sowieso om een eenmansactie gaat. De 29-jarige man uit Winterswijk zou vier keer in aanraking met justitie zijn geweest voor zaken als belediging en onrust veroorzaken.

3. Waarom beweert Marcel Lensink op 3 februari 2011 bij de rechter-commissaris van de Rechtbank Den Haag nog gewoon, als of liegen en bedriegen de normaalste zaak van de wereld is, dat ik een narcistische persoonlijkheidsstoornis zou hebben, terwijl zelfs geen eens een psychiater (=kwakzalver) dit heeft vast kunnen stellen na al meer dan 20 kwakzalverij onderzoeken?

4. Waarom is het zelfdodingscijfer sinds 2008 dramatisch gestegen en wat is het verband met de faillissementen? Hoezo werd in 1983 de boerderij van mijn vader en moeder failliet verklaart, of althans gedwongen verkocht?

5. Hoe kan het dat Roxanna Themmen uit IJmuiden op dezelfde wijze door het valse recherche onderzoek van Jan Koeslag in de problemen is gekomen en vorig jaar vermoord is terug gevonden in de berm in een tapijt in Ijmuiden? Hoe kan het dat Marcel Lensink nu in het huis woonde, waar zij meer dan 10 jaar heeft gewoond?

6. Hoe hoog was de rekening van Sportclub Meddo voor het verstopt raken van de riolering, terwijl altijd alle ballen met zand werden afgespoeld door veel spelers en waarom kreeg mijn moeder als zondebok, kort voor de dood, hiervan de schuld, terwijl zij vrijwillig de kleedkamers schoon maakte en waarom kreeg ik als zondebok de schuld van het overlijden van mijn moeder onverwacht en plotseling in Duitsland? Wat was of is hiervan de bedoeling, evenals de inmiddels al meer dan 1000 leugens, ook in pers en media, vanuit politie, justitie, Marcel Lensink, Patrick Lensink en waar bemoeit Marijn Bengevoord zich de hele tijd mee?

7. Waarom werd ik nota bene in de huiskamer van het oudershuis door Marcel Lensink, begin september 2008 op achterbakse valse wijze aangevallen en kan hij daarvoor nog steeds geen tekst en uitleg voor gegeven, als ook geen excuses en heeft hij na aangifte bij de politie Winterswijk (Marieke Navis) beweert, dat dit slechts 1 klap zou betreffen, terwijl ik expres naar de grond ging, omdat vechten te gevaarlijk was in de huiskamer en kreeg ik vervolgens half liggend op de bank, meer dan 20 keiharde knallen op mijn hoofd, waarbij ik zo erg gewond raakte, dat ik het bruiloftfeest van de ouders en schoonouders van Nancy Hijink en Berry Overkamp moest afzeggen, terwijl zowel de selecties van Meddo 1, Meddo 2, LZV 1, LZV 7 en alle collega`s van HSF hebben gezien, dat ik helemaal gewond was aan mijn hoofd met een gescheurde lip en blauwe plekken op mijn hoofd?

8. Waarom ben ik de enige persoon op de wereld waarschijnlijk, die nu al 2 keer valselijk internationaal strafrechterlijk vervolgd is, vanuit de Rechtbank Zutphen, Politie Noord-Oost Gelderland en justitie in Zutphen en verwijzen al die instanties mij continu naar mijn advocaten, die hier weinig aan kunnen doen?

9. Hoe heeft men mij valselijk via valse aanklachten opgezet door politie en justitie in 2009 valselijk in een inrichting gedrukt in Warnsveld voor een half jaar en hoe kan het, dat Marcel Lensink zei: “ach jouw leven is toch voorbij”, een dag voordat mijn opa is overleden op 15 mei 2009, terwijl hij al op sterven lag en wat bedoelde Marcel Lensink met deze uitspraak?

10. Hoe kan het dat Marijn Bengevoord, nu al reeds drie maal een compleet valse aanklacht jegens mij heeft ingediend, onder andere wegens bedreiging met de dood in november 2008, waarvoor ik o.a. op 3 december 2008 op mijn werk bij HSF Logistics ben gearresteerd en hoezo komt zij aan kritische e-mails aan mijn broertjes, die niet voor haar bestemd zijn? Hoe kan zij ook valse aanklachten indienen van smaad (= vertellen van de waarheid) in augustus 2012, waarvoor ik 2 maanden extra in de gevangenis in Zoetermeer heb gezeten en nu recentelijk weer 3 maanden in 2013 in Siberische omstandigheden in de oudste gevangenis van Duitsland, terwijl zij mij samen met Marcel Lensink en Patrick Lensink, die expres tegen mij worden opgezet door politie, justitie, de valse NSB-buurvrouw Fieny Koldeweij, de valse voorzitter van Sportclub Meddo en vooral Marijn Bengevoord mij stalken met gang stalking, laster, smaad en valse aanklachten en achterbakse valse beschuldigingen?

Ik wil, dat bovenstaande 10 vragen aan alle getuigen worden gesteld, op de wijze zoals ik heb geformuleerd hierboven en dat terwijl zowel de 3 politie agenten, als ook Marcel Lensink en Marijn Bengevoord onder ede worden gezet, zodat men niet weer stelselmatig loopt te liegen en te bedriegen in al deze zaken en deze valse strafzaak. Daarbij kan, dan ook de rechter-commissaris, als ook advocaat Kodryzcki extra vragen stellen, maar ik wil dat bovenstaande vragen dus verplicht worden gesteld, omdat ik niet eens bij de verhoren aanwezig mag zijn, maar nu wel meer dan 5 jaren van mijn leven kwijt ben en 3 jaar in politieke gevangenschap heb gezeten en ik begrijp niet, dat dit kan in Nederland, terwijl dit juridisch gezien niet eens kan.
Bij voorbaat dank,

Erwin Lensink

 

 

 

2.       Rechter – commissaris E.H.T. Rademaker heeft mijn aanwezigheid geweigerd bij de verhoren van Marcel Lensink, Marijn Bengevoord, Brigadier Rutjes, Verbalisant Bulsink en teamleider Van Hagen, waardoor deze in staat werden gesteld meineed te plegen of een valse verklaring af te leggen met allerlei leugens en valse beschuldigingen aan mijn adres.

 

3.       Rechter – commissaris E.H.T. Rademaker heeft geweigerd Marcel Lensink, Marijn Bengevoord, Brigadier Rutjes, Verbalisant Bulsink en teamleider Van Hagen onder ede te zetten, zodat deze in staat werden gesteld een valse verklaring met vele leugens af te leggen, terwijl dit al van tevoren verondersteld kon worden en achteraf overduidelijk weer eens blijkt. Op deze wijze kan ik ze wellicht niet aanklagen en laten vervolgen voor plegen meineed, terwijl al deze personen verantwoordelijk zijn voor gang stalking, laster en smaad, afleggen valse verklaringen, als ook het opzetten en uitlokken van valse aanklachten.

 

4.       Rechter-commissaris E.H.T. Rademaker heeft het laten gebeuren, dat Marcel Lensink, Marijn Bengevoord en Brigadier Rutjes een overduidelijk te bewijzen valse verklaring hebben afgegeven en / of meineed gepleegd hebben, terwijl dit van tevoren te verwachten was.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijvoorbeeld:

 

Marcel Lensink:Waarom Erwin zijn boosheid op Marijn richtte? Nou, iedereen die met mij of met mijn broertje te maken heeft betrekt hij erbij. Zoals mijn oom en Martin Abbink, die ook bij mij in huis woonde. Mijn vriendin heeft ook niets met het hele verhaal te maken maar zij is nu ook de boosdoener.”

 

Henk Lensink, zowel als Martin Abbink en Sanne Wiggers hebben absoluut met zekerheid met deze achterbakse valse zaken te maken. Henk Lensink heeft mij nota bene bedreigd en uitgelachen 4 dagen, nadat Marcel Lensink in juni 2009 een valse aanklacht van bedreiging met de dood jegens mij heeft ingediend bij voormalig wijkagent Mennolt Klaas Spijkstra van de politie Winterswijk, die de gehele BOPZ-procedure heeft gesaboteerd en opgezet met hulp en medewerking van politieleiding (als teamchef Jolanda Thannhauser) en Officier van Justitie De Groen-Van Den Wildenberg en 4 dagen voordat ik werd gearresteerd, nadat ik in de ochtend uit mijn bed werd wakker gemaakt thuis en gearresteerd na een nachtdienst. Dit is wettelijk gezien verboden, te meer daar meerdere personen in Meddo al wisten, dat men mij op deze wijze er aan het inluizen was, niet om mij te helpen, maar om mij kapot te maken, terwijl ik en mijn vader van niets wisten. Dit is wettelijk gezien verboden. Ook Martin Abbink en Sanne Wiggers hebben zich op achterbakse wijze voortdurend met mij en mijn persoonlijke zaken bemoeid en daarbij dus medeplichtig geweest aan gangstalking. Daarbij is Marijn Bengevoord één van de grootste boosdoeners geweest door tot drie maal toe een valse aanklacht tegen mij in te dienen en zich continu met de zaken te bemoeien. Dit blijkt ook wel uit de volgende passage:

 

“Ik heb voorafgaand aan dit verhoor nog wel met een vriendin van mij, Marijn Bengevoord, gesproken over dit verhoor, hoe we het zouden aanpakken en zo. Ik bedoel daarmee, dat ik gezegd heb, dat ik er niet teveel meer over zou zeggen. Erwin krijgt dit te horen en de advocaat doet wat met dit verhaal. Het wordt er alleen maar erger van.”

 

Hierbij bevestigd dus Marcel Lensink in feite, dat hij weet, dat hij en Marijn Bengevoord strafbare feiten plegen en ook hun valse verklaringen op elkaar af stemmen en Marijn Bengevoord zich continu op achterbakse wijze met mijn zaken bemoeit (=stalking)!!!

 

Marcel Lensink: “Die bedreigingen nam ik niet zo serieus. Ik weet niet of hij iemand anders iets aan zou doen, ik denk het niet. Hij schreeuwt meer en blaffende honden bijten niet.”  En ook eerder; “Ik ben niet fysiek bang voor hem, dat ben ik niet zo gauw”, terwijl meneer bij politie, als ook bij Rechtbank Den Haag compleet het tegenovergestelde verklaart, hoe kan dat?  Daar verklaart hij, dat hij wel echt bang voor mij is, enkel om mij er continu erin te luizen en ik wil dan ook, dat Marcel Lensink hier nu strafrechterlijk voor wordt vervolgd, want ik ben compleet klaar met zijn valse achterbakse criminele wanpraktijken!!!

 

En dan ook nog dit verklaren, nadat ik 3 jaren in politieke gevangenschap heb gezeten op basis van uitlokking, gangstalking, laster, smaad en valse aanklachten van hen, namelijk:

 

“U vraagt mij of ik ten opzichte van deze zaak dezelfde opvatting heb? Ja, hij hoeft van mij niet gestraft te worden. Ik wil best met hem praten als hij normaal doet. Hij hoeft van mij niet justitieel vervolgd te worden.”

 

Bovenstaande is overduidelijk gelogen en Marcel Lensink vind het blijkbaar normaal om te huichelen, schijnheilig achterbaks te handelen, valse aanklachten in te dienen, mij meerdere malen aan te vallen, waarbij ik gewond ben geraakt, gang stalking te plegen etc. Na mij 6 jaren het leven zuur te maken, hoef ik nu opeens niet gestraft te worden voor deze zeer  valse aanklacht van Marijn Bengevoord, waarbij ik voor het leven gedupeerd ben en meer dan honderdduizend €uro schade heb. Ik wil dat Marcel Lensink, Marijn Bengevoord, Joris Demmink en Brigadier Rutjes, als ook de valse recherche leider Hendrik Jan Koeslag straf rechterlijk vervolgd worden voor deze schandalige zaken!!! Marcel Lensink liegt namelijk continu, zelfs over het feit van een mishandeling, waarbij zowel de selecties van Sportclub Meddo, als LZV, als mijn collega`s van HSF de verwondingen hebben gezien en ik een bruiloftfeest heb moeten afzeggen, verklaart hij bij politie en rechtbank gewoon doodleuk dat dit slechts 1 klap was en dat is niet enige leugen.

 

 

 

Marijn Bengevoord: Nadat de getuige was aangezegd de waarheid en niets dan de waarheid, te verklaren, begint ze al met liegen en bedriegen, immers komt de verklaring tussen Marcel Lensink en Marijn Bengevoord niet overeen, dus 1 van de 2 liegt, sterker nog, beide leggen valse verklaringen af: “Of ik mij heb voorbereid op dit verhoor? Nee, behalve dat ik dingen heb meegenomen, die ik heb verzameld in de afgelopen jaren. Het gaat dan om aangiftes en dingen die hij op internet over mij heeft gezegd. Ik heb dit niet meer doorgenomen voor vandaag. Behalve met mijn vriend heb ik niet over dit verhoor vandaag gesproken.”

 

Dit terwijl Marcel Lensink in zijn verhoor compleet het tegenovergestelde verklaart, hoe kan dat???

 

Marijn Bengevoord: “Of Erwin mij rechtstreeks wel eens iets heeft gezegd wat ik vervelend vond? Hij had geen telefoonnummer of e-mail van mij. Het ging allemaal via anderen, vooral via Marcel.”

 

Dit is complete onzin, in de aangiftes van mij betreffende, het afleggen van valse verklaringen, valse aangiftes en het plegen van (gang)stalking, gepleegd door Marijn Bengevoord staan haar e-mailadres en haar telefoonnummer en zij pleegt dus expres gang stalking en weet het voor elkaar te krijgen heel veel mensen voor haar karretje te spannen, inclusief politie via ene Willem. Verder verkrijgt zij berichten, die niet voor haar bestemd zijn en doet ze alsof, die wel voor haar bestemd zijn. Dit staat zelfs in de e-mail van 2008, waar zij een valse aanklacht van bedreiging voor in heeft gediend en ik onder meer op 3-12-2008 voor ben gearresteerd, nota bene op mijn werk (parket nummer 06-450585-09)!!!

 

In die e-mail, staat letterlijk of zij zich soms valselijk achterbaks hiermee bemoeit!!!

 

 

 

 

 

En dan verder door deze valse achterbakse bemoeizuchtige leugenachtige feeks, immers zeer valse vrouw, die ter kwader trouw handelt (zie woordenboek Dikke van Dale):

 

“Het is gek, dat iemand, ik in dit geval, maar zo beschuldigd wordt van moord en dat ik TBS nodig zou hebben.”  Zij is wel degelijk verantwoordelijk voor zowel mijn situatie, als voor de probleemsituatie, waarin ex-stiefnichtje Roxanna Themmen is terecht gekomen, die uiteindelijk door de problemen totaal verkeerd is terecht gekomen en vermoord. Marijn Bengevoord, Marcel Lensink, Patrick Lensink en Henk Lensink doen alsof ze hier geen schuld aan hebben, terwijl iedereen beter weet, die de situatie kende tot aan 28 april 2008 en vanaf circa een maand later, waarbij Marijn Bengevoord, Joep Dorsthorst, Fieny Koldeweij en rechercheleider Hendrik Jan Koeslag uitermate crimineel hebben gehandeld. En dan ook nog verklaren, het volgende als Marijn Bengevoord zijnde: “Of ik met de dood ben bedreigd? Door Erwin bedoelt u? Volgens mij heeft hij nooit specifiek gezegd dat hij mij dood zou maken. Wel dat hij mij zou pakken, maar niet letterlijk doodmaken (=overigens gelogen door Marijn Bengevoord, immers verklaarde ze daarvoor geen contact met mij te hebben gehad, sinds 28 april 2008) U zegt dat Marcel gisteren heeft verklaard, dat hij de bedreigingen niet zo serieus nam. (Maar wel zo`n achterbakse graftak zijn door in het weekend naar de politie te gaan voor een compleet valse aanklacht in juni 2009) Blaffende honden bijten niet, volgens hem. Ik kan me voorstellen, dat hij dat zegt. De gezinssituatie van Marcel, Erwin en Patrick was bijzonder. Het was een vrij liefdeloos gezin. Verjaardagen werden bijvoorbeeld niet gevierd. Marcel heeft denk ik heel lang geprobeerd om het zo te zien dat Erwin niet echt gevaarlijk was. Het ging om zijn broer en zijn vader. Marcel is een grote stoere jongen. Ik denk dat Marcel voor zijn eigen veiligheid niet bang was. Marcel heeft wel gezorgd dat er pepperspray boven aan de trap stond.”

 

En dan de volgende ongelofelijke valse verklaring van Marijn Bengevoord, waarbij ze zichzelf weer eens compleet tegen spreekt:

 

“Of de politie heeft uitgelegd dat men pas iets kon doen, als ik aangifte wilde doen? De politie heeft mij gevraagd wat ik met mijn aangifte wilde bereiken. Ik heb gezegd dat ik wilde dat Erwin geen contact met mij zocht”. “

 

In tegenstelling tot een andere mevrouw, waar ik graag een gesprek mee wil, zoek ik op geen enkele wijze contact met haar en loopt zij bewust mij te stalken en tracht zij mij op alle wijzen voor het leven te duperen via o.a. mijn broertjes en dupeert ze ook anderen.

 

“Ik denk dat Erwin behandeling zou moeten krijgen, ik gun hem een fijn leven. Ik denk niet dat iemand geboren wordt om een vervelend iemand te zijn. Ik denk dat het, zonder behandeling, nooit ophoudt. “  Wat houdt nooit op? Haar achterbakse bemoeizucht en gangstalking, die overduidelijk te bewijzen is en waar de rechter-commissaris en zelfs mijn advocaat dus gewoon intrappen??? Dus ik moet wel behandeling krijgen, maar zij niet, terwijl zij mij continu stalkt en op achterbakse wijze dupeert en probeert te duperen, hetgeen bij stalking hoort en waarom moet ik wel behandeling krijgen voor een dood, waarvoor ik niet verantwoordelijk ben, maar zij niet voor de betrokkenheid bij dood Roxanna Themmen???

 

“Wat ik ervan vond, toen ik hoorde dat Erwin voor de rechter moest verschijnen? Ik heb eigenlijk niets meer gehoord, behalve de oproep voor vandaag. Ja, een keer vorig jaar, dat hij op zitting moest komen, maar dat ging niet door. Daarna hoorde ik niets meer. Of het verschijnen voor de rechter een wens van mij is? Ik wil dat mijn goede naam gezuiverd wordt. Ik ben door media benaderd om mijn verhaal te doen. Dat heb ik nooit gedaan. Ik heb ook nooit gereageerd op zijn berichten. Ik vind dat hij gestopt moet worden.”

 

Marijn Bengevoord doet zich goed voor, maar heeft geen goede naam en haar naam kan derhalve niet gezuiverd worden, want ze is een pathologische psychopathe en leugenaresse, die dus continu, hetgeen ze zelf min of meer indirect toegeeft valse aanklachten indient en verder kan ze ook niet vertellen, waarmee ik gestopt zou moeten worden en ook geen enkel bewijs overleggen, dat ik contact met haar heb gezocht, sterker nog, ik wil geen enkel contact met deze stalkster en dat ze een gigastraf krijgt en mijn schade grotendeels moet vergoeden, die al onherstelbaar is!!! Verder beweert ze ook nog, dat ze mij een fijn leven gunt, maar waarom heeft ze dan continu op achterbakse wijze mijn broertjes en jan en alleman proberen op negatieve wijze te beïnvloeden omtrent mijn zaken??? Waarom gaat ze achter een valse aangifte van smaad continu bellen naar politie?

 

En dan verder de volgende leugenachtige passage van Marijn Bengevoord, die ook continu Marcel Lensink en Patrick Lensink aanzet tot liegen en bedriegen en valse aanklachten:

 

“U laat mij een brief zien en vraagt mij deze te lezen. Ik hoor u, rechter-commissaris, zeggen dat dat de brief van 5 december 2009 is die gisteren aan de getuige Marcel Lensink is voorgehouden en die toen aan het proces-verbaal is gehecht. Ik weet dat ze deze brief hebben gestuurd, ik was er niet bij betrokken. Marcel heeft mij dat verteld. De inhoud van de brief, het niet vervolgen, of dat ook mijn gevoelens weergeeft? Nee. Marcel en Patrick hebben altijd gehoopt dat het over zou gaan, dat Erwin het licht zou zien. Ik denk dat veel mensen de dupe worden als Erwin zo door blijft gaan. Als Erwin therapie nodig heeft en mij wordt gevraagd mee te werken aan een gesprek dan doe ik dat, hoewel ik erg bang voor Erwin ben.

 

Bovenstaande passage geeft duidelijk aan, dat ik voor idiote valse aanklachten van Marijn Bengevoord straf rechterlijk wordt vervolgd, zoals een aanklacht van smaad, waarvoor ik al 2 maanden maar liefst heb vast gezeten, hoe kan dat??? Ook gaat zij er niet over, of ik ook nog eens valselijk wordt veroordeeld voor aanklachten van mijn broertjes, waarbij de gehele BOPZ-procedure is gesaboteerd onder meer door mevrouw Naber en mevrouw Luiken-De Heus en ik valselijk veroordeeld voor o.a. : “het ingooien van ruiten”, maar niemand kan mij vertellen, waar dit is gebeurt (???). Als Marcel Lensink, Marijn Bengevoord en Joris Demmink niet nu worden aangepakt, dan ben ik bereid om ruiten in te gaan gooien bij de daders van dit schandaal, immer verzoeken ze er om via uitlokking en valse aanklachten en andere schandalige praktijken. Bovendien is de destijds Officier van Justitie Cremers (https://namenlijst.rechtspraak.nl/#!/details/SnCJih75PBKAnz312hrh_xhlE1NLhmaR) succesvol gewraakt als rechter, nadat hij ontkende de strafvervolging te hebben over genomen van de al even valse Officier van Justitie De Groen –Van den Wildenberg, waarbij ik valselijk in eerste aanleg 17 dagen en in hoger beroep 10 dagen gevangenis heb gehad, terwijl dit delict, namelijk mishandeling alleen jegens mij is gepleegd, namelijk door Marcel Lensink, waarbij hij verteld, dat dit slechts 1 klap was!

 

 

 

BIJ DEZE HEB IK BESLOTEN UIT VOORZORG DEZE WRAKINGSPLEIDOOI, DIE NU HALVERWEGE IS AL VAST UIT VOORZORG TE VERSTUREN NAAR PERS EN MEDIA EN DERDEN, AANGEZIEN IK WOEDEND BEN OVER DIT POLITIE OPTREDEN EN DERHALE AL ETTELIJKE MALEN KRITISCHE VRAGEN HEB GESTELD VIA HET TELEFOONNUMMER 0900-8844 (POLITIEMELDCENTRALE APELDOORN), WAARBIJ IK HEB GEVORDERD STOFFEL HEIJSMANS MET MIJ CONTACT TE LATEN OPNEMEN OVER DIT SCHANDAAL, HETGEEN IK OOK REEDS AAN HET OPENBAAR MINISTERIE HEB GEVORDERD VIA TELEFOONNUMMER 088-6994034, BIJ BEIDE ORGANISATIES OVERIGENS ZONDER RESULTAAT, DERHALVE NU DEZE WRAKING OP 19 MAART 2014, DIE PER POST VERSTUURD ZAL WORDEN ALS VOLLEDIGE BRIEF EN PLEIDOOI, MAAR BOVENSTAANDE ZEGT IN RELATIE TOT DE BESCHULDIGINGEN OP WWW.DEMMINKDOOFPOT.NL EN DE MOORD OP FRED DE BROUWER AFGELOPEN VRIJDAGAVOND NATUURLIJK VOLDOENDE!!!

 

 

 

Oud-journalist Fred de Brouwer, auteur Demmink-artikelen, doodgereden in Thailand

 

17-03-2014
Oud-Telegraaf en Panorama-journalist Fred de Brouwer (58) is vrijdagavond bij een bizar verkeersongeval in de buurt van zijn woonplaats Chonburi in Thailand om het leven gekomen. De Brouwer was in 2003 auteur van de eerste artikelen over Joris Demmink in de GayKrant en Panorama. Hij emigreerde kort na deze publicaties naar Thailand omdat hij zich naar eigen zeggen in Nederland niet meer veilig voelde. Recent had Fred de Brouwer meermalen contact over de Demmink-zaak met Nederlandse journalisten, o.a. van De Telegraaf en de redactie van Pauw & Witteman.

De Brouwer werd als onderzoeksjournalist door GayKrant en Panorama betrokken bij de reportage waarin werd onthuld dat Demmink zich regelmatig zou ophouden in het Eindhovense Anne Frankplantsoen (een gewoonte die PSV-directeur Fons Spooren kort daarvoor zonder pardon zijn baan had gekost). Op deze homo-ontmoetingsplaats prostitueerden zich onder meer minderjarige jongens. Zijn bevindingen in Eindhoven, maar in het kader van zijn onderzoek ook in Praag, waren de basis voor de spraakmakende publicatie. Zijn verklaringen zouden van grote waarde zijn geweest om duidelijkheid in de Demmink-zaak te krijgen.

Op zoek naar wat zich afspeelde in het Anne Frankplantsoen zwierf De Brouwer daar in 2003 avonden rond. Twee figuren sprongen er duidelijk uit: de deken van de Rooms-Katholieke kerk in Weert en de topman van Justitie, van wie met name de auto met chauffeur de aandacht trok.

Praag
Ook ging De Brouwer, samen met een andere journalist van GayKrant, naar Praag. Daar bezochten ze de Nederlandse ambassade waar ze te horen kregen dat Demmink zich regelmatig met de ambassade-limo zou laten rondrijden door Praag. Demmink bleek een frequente gast, zeker in de tijd toen Hans Heineman daar nog ambassadeur was. Heinemann zou als ambassadeur in Praag eens zijn opgepakt door de politie wegens seksueel misbruik van minderjarigen, maar werd na enkele dagen vrijgelaten vanwege zijn diplomatieke onschendbaarheid. Korte tijd later werd hij vervangen.

Pinocchio-bar
Demmink en Heineman bezochten naar verluidt samen ook homoclubs in Praag. In een daarvan, de Pinocchio-bar, kreeg De Brouwer bevestiging van de geruchten. De portier herkende Demmink van een hem getoonde foto en zei: ‘Ja, die man kennen we wel. Hij komt hier met een dienstauto van de ambassade.‘ Het was ook Fred de Brouwer die van oud-minister van Justitie Hilbrand Nawijn bevestiging van de geruchten over Demmink kreeg. Ironisch genoeg plaatste Nawijn de kanttekening dat Demmink ’letterlijk over lijken ging wat betreft zijn carrière,’ en dat je moest oppassen met voor hem belastende verklaringen: ’voor je het wist was er een remleiding doorgeroest.’

Vraagtekens
Het verklaart waarom mensen die de Demmink-affaire van dichtbij kennen grote vraagtekens plaatsen bij het ongeluk in Thailand. Araya, de vriendin van De Brouwer, hoorde van ooggetuigen dat de auto die hem overreed ruim de gelegenheid zou hebben gehad om hem te ontwijken. De bestuurder van de auto is doorgereden, en voor zover bekend nog niet door de Thaise politie aangehouden. De broer van Fred, René de Brouwer, zegt in een reactie “Mij bekruipt het gevoel dat er iets niet in de haak is. Dit ongeval zou aanleiding moeten zijn om de zaak Demmink nog eens extra onder de loep te nemen.”

Blind geluk
Het kan toeval zijn dat De Brouwer net nu op deze manier om het leven is gekomen. Maar het valt niet te ontkennen dat het lot in de Demmink-zaak wel opmerkelijke wendingen neemt. Zo viel eerder Gerard Hamer, advocaat van Frank L. (jeugdprostituee die in 2003 aangifte deed tegen Demmink, en een bron van De Brouwer), in Amsterdam dood van zijn fiets; en stierf Demmink’s privéchauffeur Mostert op 52-jarige leeftijd aan hartfalen één dag voordat hij een verklaring over zijn baas zou afleggen bij de politie. Een gebeurtenis waarover de Amsterdamse oud-hoofdcommissaris van politie Eric Nordholt tegen vice-admiraal Nico Buis, voormalig hoofd van de BVD, tijdens een lunch gezegd zou hebben: “Die Demmink heeft ook wel blind geluk.”

Het ‘geluk’ laat Demmink nog steeds niet in de steek, zoals ook columnist Jan Dijkgraaf vaststelt in Spits.

Op dit moment, verwacht ik via de wraking, dat de wrakingskamer en de president van de Rechtbank Zutphen, samen met de wrakingskamer en president van de Hoge Raad der Nederlanden, de pers en media, de politiek(e partijen), de politici in de Staten-Generaal en ook de Burgemeesters van Den Haag, Amsterdam, Apeldoorn, Nijmegen, Winterswijk, Oost-Gelre en Doetinchem een Rijksrecherche onderzoek afdwingen, als ook de Minister van Justitie dwingen tot excuses aan mij en mijn vader, rehabilitatie en schadevergoedingen en directe strafrechterlijke vervolgingen van Marijn Bengevoord, Marcel Lensink (die heeft zijn kansen nu wel gehad, schandalig achterbakse vuile leugenaar dat het is) en Joris Demmink, als ook direct ontslag van in ieder geval Brigadier Rutjes en voormalig valse recherche leider Jan Hendrik Koeslag en alle andere agenten, die weigeren schriftelijke excuses aan mij af te leggen, als Willem Saris, Mennolt Spijkstra, Jolanda Thannhauser, Bert Schriek, Willem Leeflang, Jan van Wakeren en Robin Oonk. Ik verwijs hierbij naar de ultimatumbrief aan Korpsbeheerder Burgemeester Bruls van Nijmegen:

 

 

 

 

 

 

 

Beste heer Bruls,

 

 

 

Uit de Wikipedia pagina leidt ik af, dat u de Korpsbeheerder van de Politie Oost-Nederland bent en dus ook in de veiligheidsdriehoek zit. Bij deze eis ik daarom dat u uw verantwoordelijkheid neemt en mijn kritische vragen beantwoord in onderstaande e-mail m.b.t. politie en justitie. Ik wil dus weten, wat er met al mijn klachten en telefoontjes is gebeurt, sinds 28 april 2009 en vooral sinds 1 januari 2013, toen u deze verantwoordelijkheid op u hebt gekregen, na de herindeling van de politie Oost-Nederland. Ik heb sinds dien namelijk meer dan 100 terechte klachten ingediend bij de Politie Oost-Nederland en er lijkt niets, maar dan ook niets mee gebeurt mee te zijn…

 

Ik heb de volgende voorwaarden en maatregelen opgesteld aan zowel de Duitse Minister van Justitie in Berlijn, als de Nederlandse Minister van Justitie (de heer Ivo Opstelten en staatssecretaris Teeven) in Den Haag, als voorwaarden, waarop ik mijzelf vrijwillig naar Nederland heb uitgeleverd, want anders had ik mij nog kunnen verzetten tegen de valse overlevering en uitlevering aan Nederland, via Köln en Aken vanuit Munster;

1. Het overhandigen van een copy van het overdrachtsverzoek in relatie tot de plotselinge en tragische dood van mijn moeder W.G. Lensink – Wassink op 28 april 2008 in Lunten (Kreis Vreden, Nord-Rhein Westfalen), dat vanuit de Duitse Minister van Justitie in Berlijn aangevraagd en verzocht moet zijn op grond van artikel / paragraaf 5 tot en met artikel / paragraaf 7 Strafgesetzbuch van Duitsland, als ook op basis van het EVOS-Verdrag, het EVRM-Verdrag en het Verdrag van Enschede aan het Landelijk Parket in Rotterdam en / of de Nederlandse Minster van Justitie (in werkelijkheid is dit nooit gebeurt)!

2. Een officiële brief met verontschuldigingen en excuses aan de Duitse autoriteiten op grond van het onrechtmatige valse paralelle strafrechterlijke onderzoek tegen vooral mijn persoon vanaf 28 april 2008 (EVOS-Verdrag / EVRM-Verdrag / Verdrag van Enschede) als ook een officiële excuusbrief aan mij en mijn vader vanwege schending van de privacy van mijn familie op valse wijze, volgens artikel 7 en artikel 8 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en expres vernietiging en het kapot trachten te maken van mijn leven door dit volledig valse en onrechtmatige strafrechterlijke onderzoek door de recherche in Doetinchem van de politie Noord-Oost Gelderland, waarbij vooral recherche leider Jan Koeslag donders goed wist, dat hij de zaken bij elkaar bedonderde en mij valselijk trachtte zwart te maken.

3. Volledige vergoeding voor de valse politieke gevangenschappen in de laatste vijf jaren van mijn leven, sinds 2008, waarbij de schade betaald wordt door de politie, justitie en eventueel valse aangevers en dat alle gerechtelijke dwalingen worden recht gezet en ik volledig gerehabiliteerd in dit schandaal. Dit zijn de volgende maar liefst 7 rechterlijke dwalingen, die via de website www.rechtspraak.nl onder het onderwerp uitspraken te vinden zijn:
1. Rechtbank Zutphen   (parketnummer 06-46059 op 8 april en uitspraak 22 april 2009 in het strafrecht)
2. Rechtbank Zutphen   (parketnummer 06-46024 op 1 juli 2009 in een valse BOPZ-zaak)
3. Rechtbank Zutphen   (parketnummer 06-46024 op 27 april 2010 en 11 mei 2010 in het strafrecht)

 

4. Rechtbank Den Haag (parketnummer onbekend – waxinelichthouder-strafzaak op 18 september 2011 in het strafrecht)
5. Gerechtshof Arnhem (parketnummer 06-46059 op 18 januari 2012 in het strafrecht)
6. Gerechtshof Arnhem (parketnummer 06-46024 op 18 januari 2012 in het strafrecht)
7. Gerechtshof Den Haag (parketnummer onbekend op 18 januari 2013 en 1 februari 2013 in waxinelichthouder-strafzaak)

4. Schriftelijke antwoorden van zowel politie Noord-Oost Gelderland (door Gerrit de Boer en Wim Jans) en ook de Minister van Justitie Ivo Opstelten (VVD) en de staatssecretaris Fred Teeven (VVD) persoonlijk als ook door het Openbaar Ministerie op grond van mijn 20 kritische vragen, die ik aan circa 200 e-mailadressen heb verstuurd uit protest vanwege mijn situatie voor mijn vertrek als protest naar Duitsland en Nord-Rhein Westfalen op 4 februari 2013 en 10 februari 2013.

5. Toevoeging van deze e-mails met 20 kritische vragen verstuurd op 4 februari 2013 en ook nogmaals op 10 februari 2013 door onder meer Officier van Justitie De Groen-Van den Wildenberg, als ook mijn advocaten en alle presidiums van alle Nederlandse rechtbanken en gerechtshoven in Nederland en vele leden van het Nederlandse parlement der Staten Generaal als ook pers / media bij de uitleveringsdocumenten en documenten van de strafzaak met parket nummer 05/860465-13 en ook verontschuldigingen voor dit schandaal van de Nederlandse Minister van Justitie, aangezien politie Amsterdam ook als list excuses aanbood aan Hans Maessen uit Heerlen in verband met het Dam-incident op 30 april 2013 (Joanna van der Hoek) en mijn schandaal met deze strafzaak in hetzelfde straatje valt en eigenlijk ook bij het onderzoek door de gemeente Amsterdam in deze behoort.

6. Directe start en aanvang van een strafrechterlijk onderzoek op basis van mijn aanklachten met eerlijke beschuldigingen van stalking en uitlokking, al op 8 mei 2009 gedaan (op verzoek van Marcel Roetink van het SGBO Apeldoorn notabene!), als ook in  de zomer van 2011 bij de politie Boxtel en in de zomer vanuit de PI Grave per post, die in directe relatie staan tot parketnummer 05/860465-13, als ook in november 2012 per post vanuit de PI Zoetermeer naar de recherche in Ijmuiden, de politie in Enschede en de Commissie Veiligheid / Justitie als protest. De schriftelijk ingediende aanklacht is onder meer ingediend op 31 mei 2012 vanuit de PI Grave en binnengekomen op 11 juli 2012 bij het Openbaar Ministerie Regio Arnhem-Zutphen en op 12 juni 2012 bij het Kabinet President van de Rechtbank Zutphen via nummer cmav 2012/539/306 van MR Jongerius en ook terug te vinden via proces-verbaal nummer PL0642 2012115243-5!

7.Het direct starten van een Rijksrecherche onderzoek met mijn assistentie, advies en begeleiding naar dit schandaal op onder andere valse aanwijzingen van Officieren van Justitie Kolkman, De Groen van den Wildenberg en Berendsen en hulpofficier van justitie Van Hagen (Doetinchem) en brigadier Rutjes en Bulsink (Doetinchem) en inspecteur Philip Heinsbroek, die reeds in december 2012 was begonnen met zijn strafrechterlijke vooronderzoek, terwijl er nog geen enkele aanklacht was en daarvan akte heeft opgemaakt al op 3 januari 2013, terwijl de aanklacht pas ingediend op 15 januari 2013 bij de politie Enschede, als ook tegen agenten Mennolt Spijkstra, DJW Saris, Jolanda Thannhauser en een agent uit Enschede tegen mijn persoon en mijn familie sinds het al tragische en ernstige genoeg overlijden van mijn moeder plotseling op 28 april 2008.

8. De belofte, dat ik minstens binnen een maand, dus voor 20 april 2013 naar Nederland vanuit Nord-Rhein Westfalen wordt uitgeleverd en overgeleverd door het Oberlandesgericht Hamm en de Generalstaatsanwaltschaft vrijwillig op mijn dringende verzoek, maar ook dat zoals in Duitsland wettelijk verplicht is voor alle valse aanklachten tegen mij gedaan, dat op grond van artikel (paragraaf) 374 tot en met artikel (paragraaf) 394 StrafprozesOrdnung de plicht hebben om aanwezig te zijn bij alle strafprocessen of dat er in alle valse strafprocessen waarbij benadeelden dit weigeren direct een sepot plaats vind door het Openbaar Ministerie in de toekomst, zoals dat in Duitsland thans het geval is en ook dus alle valse aangevers in de strafprocessen door mij onder ede kunnen worden ondervraagt, zodat de waarheid bekent wordt in dit schandaal en ik niet weer eens vals veroordeeld.

 

Nu heb ik daarvoor de volgende vragen aan de burgemeesters van Apeldoorn, Winterswijk en met name Nijmegen:

1. Wie is er nu verantwoordelijk voor het criminele optreden van politie agenten, sinds 28 april 2008 jegens mij?

2. Zelfs sinds de nieuwe herindeling op 1 januari 2013 heb ik meer dan tientallen terechte en zeer ernstige klachten ingediend bij het klachtenbureau van de politie NOG onder leiding van Gerrit de Boer en wat is er met mijn klachten gebeurt en waarom?

3. Waarom is er geen Rijksrecherche onderzoek gestart, zoals gevorderd bij uitlevering / overlevering op vrijwillige basis in 2de instantie aan de Duitse Minister van Justitie en de Nederlandse Minister van Justitie?

4. Waarom is er op 28 april 2008 een vals internationaal onrechtmatig straf rechterlijk onderzoek jegens mij expres gestart om mijn leven te ruïneren, omdat mijn moeder plotseling en onverwacht voor iedereen in Duitsland om het leven is gekomen?

5. Waarom heeft Brigadier Rutjes recentelijk op 10 februari 2014 / 11 februari 2014 nog weer bij de rechter – commissaris een compleet valse verklaring afgelegd of meineed gepleegd en welke consequenties zijn er hiervoor?

6. Wanneer wordt mijn asociale schade vergoedt en op welke wijze?

7. Waarom is er direct na het gesprek tussen mij en Gerrit de Boer en valse collega van het Bureau Veiligheid & Integriteit op 7 december 2013 weer een vals strafrechterlijk onderzoek geopend via rechercheur Herman Philip Heinsbroek?

8. Waarom moet ik mijn DNA en ook mijn moeders DNA wel in de Nationale DNA-databank en op welke gronden en waarom onrechtmatig en dat van de Koninklijke Familie niet, die nu de afgelopen 6 jaren weer meer dan 100 miljoen euro aan belastinggelden heeft kunnen oplichten via fraude en technisch juridisch gezien hoogverraad? Waar en wanneer kan ik mijn aanklacht op nieuw indienen, zodat deze op de juiste wijze wordt behandeld?

9. Wanneer gaan Marcel Lensink, Patrick Lensink en vooral Marijn Bengevoord eens aangepakt worden voor het plegen van laster, smaad, valse verklaringen, valse aanklachten, mishandeling, gangstalking, plegen meineed en afleggen valse verklaringen bij RC Rademaker recentelijk?

10. Wat is er gebeurt met mijn tientallen terechte telefoontjes aan de politie?

 

In afwachting op antwoorden van u, de korpschef van de Politie Oost-Nederland, de Minister van Justitie en het hoofd van het Openbaar Ministerie Oost-Nederland, nog voor a.s. woensdag 12.00 uur, verblijf ik,

 

 

 

Erwin Lensink

 

Geachte heer Lensink,

 

In reactie op uw e-mails van 5 en 6 maart bericht ik u het volgende. Ik wil niet ingaan op uw uitnodiging tot een gesprek, wel wil ik u graag met deze e-mail informatie geven.

 

Allereerst is het juist dat u zich dient te vestigen in onze gemeente, mocht u gekozen worden als raadslid. De Gemeentewet is daar helder over:  “..voor het lidmaatschap is vereist dat men ingezetene van de gemeente is…” (artikel 10 lid 1 Gemeentewet). Als datum dat u ingeschreven moet zijn in de gemeente Nijmegen geldt de laatste dag van de periode waarin de geloofsbrieven worden onderzocht; 26 maart 2014 (artikel C4, lid 2 Kieswet). De vergelijking die u maakt met de tijdelijke vrijstelling op het woonplaatsbeginsel die een wethouder zou kunnen krijgen gaat hier niet op omdat een wethouder sinds de hervorming van het gemeenterecht geen lid meer is van de raad.

 

Onze afdeling publiekszaken kan u inschrijven in de basisregistratie personen op het moment dat u beschikt over een woonadres in de gemeente Nijmegen. De gemeente heeft echter geen taak, noch bevoegdheid in het toewijzen van woningen.  Dat geldt voor alle (aspirant-) inwoners van de gemeente. Uw verkiesbaarheid voor de Nijmeegse raad maakt dat niet anders. Om voor woonruimte in aanmerking te komen kunt u zich wenden tot Entree voor wat betreft corporatiewoningen of tot  particuliere verhuurders. De gemeente heeft zelf geen woonruimte in beheer die zij zouden kunnen toewijzen. De gemeente  heeft ook geen bevoegdheid om een huurwoning van een woningcorporatie toe te wijzen.

 

Uit uw e-mails maak ik verder op dat u klachten heeft die betrekking hebben op politie en openbaar ministerie in de politieregio Noord en Oost Gelderland. Daarvoor geldt dat u zich dient te wenden tot de politie of het openbaar ministerie. Ik heb daarin  als burgemeester geen taken en bevoegdheden.

 

Ik hoop met betrekking tot  de onderwerpen die u aansnijdt  duidelijkheid te hebben gegeven over de geldende regelgeving en de gemeentelijke taken en bevoegdheden. Ik wil u vragen om de communicatie via e-mail of anderszins te beperken tot de onderwerpen die gerekend kunnen worden tot de taken en bevoegdheden van de raad, het college van B&W of de burgemeester van de gemeente Nijmegen. De e-mails of brieven die andere onderwerpen betreffen zullen wij ter kennisgeving aannemen.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

 

Drs. H.M.F. Bruls

 

Burgemeester van Nijmegen

 

Geachte Korpsbeheerder de heer Bruls,

 

Graag wil ik weten, wat er met onderstaande klacht, als ook met mijn eerdere klachten omtrent het disfunctioneren van politie en justitie, ook in Oost-Nederland is gebeurt? Aangezien u volgens de gegevens op Wikipedia de Korpsbeheerder, sinds vorig jaar 1 januari 2013, toen de 2de valse internationale strafvervolging jegens mij heeft plaats gevonden, van de politie Oost-Nederland bent, vraag ik dit u als politicus, kandidaat-raadslid, maar ook Klokkenluider en inwoner van de provincie Gelderland… In afwachting van antwoord en directe arrestaties van het complete pedonetwerk rondom de www.demminkdoofpot.nl verblijf ik! Hoogachtend,

Erwin Lensink
Lijsttrekker Lijst 12 onder de vlag van de Piratenpartij

 

Gegevens klacht

 

Datum voorval

 

14-03-2014

 

Tijdstip voorval

 

20.00 uur

 

Straat voorval

 

Thailand / Riouwstraat

 

Huisnummer voorval

 

13

 

Huisnummer toevoeging

 

Postcode voorval

 

2585GP

 

Plaats voorval

 

‘s-Gravenhage

 

Bijzondere locatie

 

Wegnummer

 

Hectometerpaal

 

Naam betrokken politiemedewerker

 

Personeelsnummer betrokken politiemedewerker

 

Demmink / Gerrit de Boer / Jan Koeslag

 

Registratienummer van de politiezaak

 

BLIZE

 

Omschrijving van het voorval

 

BEDANKT VOOR DE INDIRECTE MEDEWERKING AAN DE MOORD OP FRED DE BROUWER DOOR DE PEDOTOP VAN POLITIE EN JUSTITIE, GERRIT DE BOER, WIM JANS, MENNOLT SPIJKSTRA, JAN KOESLAG, WILLEM SARIS EN BRIGADIER RUTJES, JOLANDA THANNHAUSER EN POLITIE DOETINCHEM / WINTERSWIJK / DEN HAAG, DE PEDOPOLITIE!!! Demmink journalist Fred de Brouwer werd achtervolgd, moord lijkt zeker 16 maart 2014 Geplaatst in Corruptie, Internationale politiek, Justitie, Kindermisbruik, Landelijke politiek, Meineed, Openbaar Ministerie, Politiek, Prostitutie, Rechterlijke macht door:Victor Wijsman | Reacties: 0 Fred-de-Brouwer Volgens betrouwbare bronnen werd journalist Fred de Brouwer die een aandeel had in het onthullen van de Demmink-affaire, vlak voor zijn dood achtervolgd door een persoon in een witte auto die in eerste instantie de Brouwer van zijn scooter reed en hem vervolgens overreed waardoor Fred de Brouwer uiteindelijk is overleden. Ooggetuigen hebben dit aan de vriendin van de Brouwer, Araya, verklaard. De Brouwer raakte door de aanrijding zwaar gewond en werd met spoed naar een ziekenhuis vervoerd. Omdat het ziekenhuis niet over voldoende apparatuur beschikte, wilde men de Brouwer naar een privé-kliniek in Pattaya vervoeren maar omdat zijn familieleden en vrienden niet in staat waren om de borgsom van 200.000 Bath (4500 euro) te betalen, ging het transport niet door waarna de Brouwer alsnog is overleden op de afdeling eerste hulp van een staatsziekenhuis. Opvallend is dat Fre de Brouwer de komende week naar Nederland zou komen om bij Pauw en Witteman over zijn wetenschap over Demmink te komen praten. Deze weken vinden er in Utrecht getuigenverhoren plaats om eindelijk duidelijkheid te krijgen over wat Demmink zou hebben uitgespookt met minderjarige jongens in de periode toen hij secretaris-generaal van justitie was. Destijds heeft het OM de zaak al onderzocht (het Rolodex onderzoek) maar om duistere redenen werd dat onderzoek voortijdig gestaakt. Diverse getuigen verklaren nu in Utrecht wat zij destijds hebben onderzocht en meegemaakt. Een vermeend slachtoffer van Demmink kwam al aan het woord en bevestigde door Demmink als jongens-prostituee in Amsterdam te zijn misbruikt.

 

Een medewerkster van Demmink, Anneke Storm van ‘s Gravesande, die zich volgens gevangenisdirecteuren die samen met haar op dienstreis waren naar Engeland, ontkende plotseling tegen haar reisgenoten verteld te hebben dat ze regelmatig op de meest uiteenlopende tijdstippen jongens moest regelen voor Demmink die hem moesten bevredigen. Een van de directeuren. Jacques van Huet, heeft inmiddels onder ede verklaard dat mevrouw Storm van ‘s Gravesande haar verhaal wel degelijk aan hem en z’n collega’s heeft verteld in de hotelbar in Londen. Het lijkt er inmiddels duidelijk op dat Fred de Brouwer het zoveelste slachtoffer is van een moord die in verband staat met de onthullingen over de oud staatssecretaris van justitie Joris Demmink. Hieronder een opsomming van diegenen die ook wetenschap hadden van de escapades van Demmink en die ook onder mysterieuze omstandigheden aan hun einde kwamen: Advocaat van Frank L. Gerard Hamer – dood van fiets gevallen Gerard Hamer, de advocaat van ‘jeugdprosituee’ Frank Leenders, is dood van zijn fiets gevallen op weg tussen zijn kantoor in De Pijp en zijn woning. Frank Leenders is een van de belangrijkste bronnen en getuigen voor het criminele kindermisbruik van de hoogste man van Justitie. Op 14 oktober 2003 deed ‘Frank L.’ aangifte tegen Demmink. Kort daarvoor had Frank L. in een met ex-Panorama-journalist Fred de Brouwer verklaard dat Demmink betrokken was bij de opnames van een pornofilm waarbij een jongetje is ‘doodgeneukt’ met een kunstpenis. Tevens vertelde hij dat Demmink een grote moedervlek heeft ‘op zijn linkerbil’ en een penis zo klein als ‘een tandenstoker’. De aangifte van Frank L. is door justitie ‘van tafel gespeeld‘ waarna Frank L. is vervolgd en veroordeeld voor het ‘doen van een valse aangifte’ Privé Chauffeur van Demmink, Mostert – hartaanval Chauffeur Mostert reed zowel Aad Kosto als Joris Demmink. Hij beklaagde zich bij zijn chef over het gedrag van Demmink die op de achterbank van zijn auto jongetjes misbruikte. Hij leeft niet meer. Hij stierf onder verdachte omstandigheden, hartaanval luidde de officiële verklaring. Naar de achtergrond van de zelfmoord van de chauffeur is geen onderzoek gedaan door Justitie. Panorama journalist Fred de Brouwer heeft zowel gesproken met de weduwe als met de dochter van Mostert. Beiden gaven geen bruikbare informatie, volgens de stukken mede omdat de weduwe een pensioen krijgt van Justitie en het vanuit die optiek ‘niet in haar belang zou zijn’ nadere informatie te verschaffen over de dood van haar man. Oud-politieman Henk Laarman schreef hierover aan Gaykrant: schrijft aan GayKrant over een chauffeur van het ministerie van Justitie: die chauffeur overleed aan een hartaanval op 50-jarige leeftijd. Dat is mogelijk veroorzaakt door spanningen op zijn werk. Wat was het geval? Zijn baas, een topambtenaar van Justitie, had de gewoonte schandknapen op te laten pikken met zijn dienstauto. Hij pleegde seksuele handelingen met de jongens op de achterbank van zijn dienstauto terwijl die chauffeur daarvan mocht meegenieten. In zijn brief beschrijft de ex-rechercheur tevens een voorval in de hofstad: toen deze topambtenaar er de gewoonte van maakte zijn chauffeur om twee uur ‘s nachts uit zijn bed te bellen om hem op te halen bij een bekende homoclub in Den Haag en hij de dienstauto onderkotste omdat hij straalbezopen was, knapte er iets bij de chauffeur. Hij stapte naar zijn chef en maakte melding van dit gedrag.

 

Die chef sprak zijn DG erop aan. Die wilde geen ruchtbaarheid en daarmee ontstond een doofpotzaak die de chef op overplaatsing kwam te staan. Die chauffeur overleed korte tijd later. De weduwe kent al deze verhalen. Mr. Wilfried Brinkhuis – overleden onder onbekende omstandigheden Wilfred Brinkhuis organiseerde seksfeestjes voor volwassenen in Utrecht. Hij kwam zo in contact met hoge ambtenaren die zijn ruimtes wilde gebruiken voor pedofeestjes. Daar wilde hij niet aan meewerken en klaagde bij het OM. Hij leeft niet meer. Onder onbekende, verdachte omstandigheden is hij gestorven. Brinkhuis had last van feestjes met kinderen zoals die worden georganiseerd door een groepje uit Eindhoven en rondom Weert. De groep van het ‘afdak’ van het Anne Frankplantsoen. Daarbij valt steeds de naam van Joris Demmink. Wilfred kent hem via zijn beroep, jurist, en via het sekscircuit, maar ze zijn toch elkaars tegenpolen. Een van de mannen met wie hij veel contact heeft, heeft een transportbedrijf in Weert, langs de provinciale weg. Op de hoek van zijn terrein staat een bordeel. Normaal ontmoeten mannen de daar werkende vrouwen, maar af en toe worden er ook feesten voor pedo’s georganiseerd. Meest voor hetero-pedo’s, maar twee keer per jaar ook voor homo-pedo’s. J.D. zou daar zijn gezien. Er moeten zelfs foto’s in omloop zijn. Daar is een hoop om te doen geweest. De eigenaar zou er zijn gasten mee chanteren. Bron: DemminkFacts

 

Verdere informatie

 

Schade of letsel

 

meerderedodenengigaschade

 

Getuigen

 

voldoende

 

Mijn gegevens

 

Volledige naam

 

Erwin Lensink

 

Adres

 

postadres

 

Postcode

 

7100

 

Woonplaats

 

Winterswijk

 

E-mailadres

 

gw_lensink@hotmail.com

 

Geachte   heer / mevrouw,Bij deze de BRON van onderstaande   informatie en argumentatie:
http://www.adhd-medicatie.nl/KNIPSELKRANT/V%20M%20B%20aanklacht%20tegen%20het%20Pieter%20Baan%20Centrum.htmIn afwachting van een eerlijke regeling   met mij, verblijf ik en ik hou op dit moment Korpsbeheerder Bruls (i.s.m. met   politie en andere onrechtmatige burgemeesters), het Openbaar Ministerie   (Justitie), de Rechtbank Zutphen en de Hoge Raad der Nederlanden, als   ook de landelijke VVD daar hoofdverantwoordelijk voor!!! Met   vriendelijke groeten,

Erwin Lensink

VERZAMELDE MEDIA BERICHTEN

De Telegraaf vr 11 apr 2008, 19:43 Jolande van der Graaf

Als een publieke service aangeboden door   het Nederlands Comité voor de Rechten van de mens (NCRM)

AANKLACHT TEGEN PIETER BAAN CENTRUM

“Getalenteerde psychiaters   vervangen door jaknikkers”

AMSTERDAM -    “Ze noemen het loyaliteit, maar in werkelijkheid regeren angst en   gehoorzaamheid onder medewerkers van het Pieter Baan Centrum. Er is daar een   ware slachting geweest onder de goede, getalenteerde psychologen en   psychiaters, die weigerden in een keurslijf te lopen en het veld moesten   ruimen. Minder getalenteerde jaknikkers kregen leidinggevende functies. En er   is nog veel meer gebeurd, waardoor de kwaliteit van de onderzoeken en de rapporten   is gekelderd. Wat resteert, is een organisatie die kwalitatief geen schim is   van wat zij ooit was.”Na vijftien   dienstjaren bij het PBC nam forensisch psycholoog Ernst Ameling in januari   zijn ontslag. Volgens de zeer ervaren psycholoog had hij geen keus. “Het   klinkt onwaarschijnlijk, maar er is vanuit directieniveau een heus dossier   tegen me opgebouwd, waarbij zelfs mijn post werd gelicht! Alsof ik in een   dictatoriaal regime leefde.” Nu alle banden met het PBC definitief zijn   doorgesneden doet Ameling voor het eerst zijn onthutsende verhaal over het   reilen en zeilen binnen de psychiatrische observatiekliniek van justitie,   waar verdachten van zware misdrijven worden onderzocht ten einde rechters te   adviseren over toerekeningsvatbaarheid of behandeling. Ameling: “Het PBC   zal mij verwijten dat ik rancuneus ben. Ik geef toe dat ik inderdaad niet   vrij ben van zulke gevoelens. Maar ik doe mijn verhaal niet om na te trappen,   ik wil dat de buitenwereld weet hoe het er daar aan toegaat.”

Creativiteit

Terugkijkend op het   verleden zegt hij: “Het was een uitstekende observatiekliniek, waar   toenmalig directeur, forensisch psychiater Hjalmar van Marle begin jaren   negentig de luiken had geopend. Er was ruimte voor ons om in alle   creativiteit te functioneren. Essentieel, want psychologen zijn vooral   studenten van het gedrag. Ze lijken op romanciers in de lijn van Tolstoj en   Dostojevski, vrijdenkers die hun gang moeten kunnen gaan. Er was onder Van   Marle veel talent en onze rapporten klonken als een klok. De personeelsstructuur   was overzichtelijk: er waren psychologen, psychiaters, juristen,
maatschappelijk werkers, groepsleiders, bewaarders en ondersteunende   krachten. Elk van die vakgroepen had een hoofd, verder twee   adjunct-directeuren en een algemeen directeur. En dat was het.”

Maar alles zou   veranderen. En niet ten beste, vindt Ameling. Hij schetst een proces dat in   talloze organisaties een verwoestend, averechts effect had: ‘stroomlijnen en   reorganiseren uit oogpunt van doelmatigheid’. Met aan het hoofd de moderne   manager die geen verstand van het vak heeft en die het niets uitmaakt wat hij   verkoopt, áls hij maar verkoopt. “Ook het PBC kreeg zo’n   interim-manager, die impopulaire maatregelen met een glimlach ‘triest’ noemt,   zich allerminst inleeft in de slachtoffers en die zorgt dat zwakkere broeders   leidinggevende functies krijgen. Die worden zijn trouwe paladijnen en rekenen   op hun beurt af met getalenteerde collega’s op wie zij altijd al stinkend   jaloers waren. Precies dat gebeurde in het PBC. De ware professionals raakten   aldoor moedelozer en werden steeds beter in de gaten gehouden door hijgerige   slippendragers.” Organisatorisch gezien kwamen er volgens de psycholoog   allerlei hiërarchische bestuurslagen bij die de kosten de pan uit deden   rijzen. “Portefeuillehouders en een gigantisch bedrijfsbureau, dat   elders in een peperduur complex is ondergebracht. De afdelingen waar de   boeven zitten heten nu – om je wild te lachen – ‘resultaat verantwoordelijke   eenheden’. Van die holle termen waar niemand iets van begrijpt! Door alle   nieuwe bestuurslagen ging de prijs voor een PBC-onderzoek astronomisch   omhoog. Vroeger was het 30.000 euro, nu bijna 50.000 euro per   onderzoek.” Het was ‘het praten met de pers’ dat Ameling uiteindelijk   fataal zou worden. Dat terwijl Van Marle hem jaren eerder juist had gevraagd   openlijk de media te woord te staan. “Vanwege in mijn ogen terecht gemor   sprak ik op gegeven moment alleen nog op persoonlijke titel. Ook toen ik in   2005 meewerkte aan het tv-programma Het Zwarte Schaap.” Die uitzending   ging over Richard Klinkhamer, schrijver van het boek ‘Woensdag gehaktdag’,   die in 1991 zijn vrouw om het leven had gebracht. “Het programma was nog   niet uitgezonden, toen een bevriende psychiater mij vertelde dat hij de   nieuwe PBC-manager had gesproken. ‘Ik heb het Ameling verboden nog langer op   te treden voor de media’, had deze tegen mijn kennis gezegd. Ik was woedend,   want ik kende die manager nog niet, laat staan dat hij één woord met mij had   gewisseld. Een leugen was het. In oktober van dat jaar stuurde hij een mail   rond in het PBC. Als er contacten waren met de pers, wilde hij dat eerst   weten. Ik mailde terug dat ik al heel lang à titre personnel interviews gaf,   dat dit vrijheid van meningsuiting is en dat ik maar achttien uur in dienst   van het PBC was.” Ameling zegt prompt met ontslag te zijn   bedreigd.

” Ik liet me niet   als een kleine jongen ringeloren. Vanaf toen werd echter een dossier over mij   aangelegd. Mensen wie hogere functies beloofd waren, gaven het management   door wat ik had gezegd. Het was zelfs zo krankzinnig dat de directie bij de   juristen mailtjes van mijn hand opeiste, waarin ik kritiek op het management   uitte.Ik werd er zelf ook   achterdochtig van, het plezier in mijn werk ging eraf, mijn productie omlaag.   Ik moest naar de bedrijfsarts en kreeg er het label werkweigeraar. Het begin   van het einde.” In het PBC werd onderwijl de ene na de andere oekaze   afgekondigd. “Regels, regels en nog eens regels. Alleen de directie mocht   in het pand met mobieltjes bellen, de rest op straffe van een ‘correctief   gesprek’ of ‘disciplinaire maatregelen’ niet meer. Iets anders was dat ik   rapporten altijd op een bandje insprak, dat de secretaresse van mijn eigen   adviesbureau razendsnel uittikte. Ook dat werd verboden; ik moest dat zelf   doen en deed daar met mijn getik met twee vingers zeker acht uur per rapport   over. Of neem het protocol dat gedetineerde en psycholoog niet meer samen in   de lift mogen staan. Een collega voerde in een mailtje aan dat dit afstand   schept en dat sommige verdachten dan niet meer meewerken. Dát had hij niet   mogen schrijven. Er wachtte hem een ‘correctief gesprek’.”

Veel deskundigen zijn   het erover eens dat de kwaliteit van de huidige PBC-onderzoeken ver te zoeken   is, stelt Ameling. “De echte talenten verdwenen of zijn zwaar   gedemotiveerd. Maar ook de onderzoeksmethodieken zijn verslechterd door   inhoudelijke bureaucratie. Zo lijdt het PBC onder de mode van de   classificatiediagnostiek: het is tegenwoordig een fabriek die verdachten in   potjes met etiketjes stopt. Zonder belangrijke zaken als onderliggende   psychodynamische processen in voldoende mate mee te wegen.”

De psycholoog doelt   bijvoorbeeld op iemands verleden, dat in een misdrijf van heden kan   doorklinken. “Neem de man die als kind ernstig is misbruikt en zich   vroeger vreselijk angstig en onmachtig voelde onder die grote man die hem   pijn deed. Als hij dertig jaar later opnieuw diezelfde portie onmacht voelt –   al is dat in een totaal andere situatie – kan dat zo veel van de ‘oude’ angst   en agressie oproepen, dat hij iemand iets aandoet. Als je het zo kunt duiden   – op grond van een stoornis die geactualiseerd is in het misdrijf – is hij   niet helemaal toerekeningsvatbaar. Dit soort processen is cruciaal voor het   stellen van een juiste diagnose!”
Stempel

Ameling vertelt   talloze malen te hebben gezien hoe verdachten het verkeerde stempel kregen.   Zoals een jonge, intelligente Rus, die psychotisch was toen hij een delict   pleegde. “En dat was hij soms nog. Ten opzichte van mij en een   psychiater probeerde hij zijn mislukkingen te verbloemen door te doen alsof   hij weer psychotisch was. Hij wilde ons op het verkeerde been zetten, slim   doen. Het PBC, waar de waarheid bij meerderheid wordt bepaald, besliste dat   hij simuleerde. Maar simuleren doe je bewust vanuit een extern motief, als   een uitkering. Dit was liegen vanuit intern motief, redding van zijn   vernielde zelfrespect.”

Vastzitten

Belangrijke zaken   worden in de observatiekliniek onder het tapijt geveegd, vindt Ameling   verder. Zoals de kritiek van rechtspsycholoog Harald Merckelbach, die recent   in deze krant zei dat onschuldigen vastzitten, omdat “het naar justitie   zeer onderdanige PBC” vaak de kant kiest van zijn opdrachtgever, het OM.   Dat zou leiden tot rapporten die precies in het straatje van justitie passen.   “Steekhoudende kritiek”, vindt Ameling, die eveneens meent dat er   dringend een onafhankelijke observatiekliniek in ons land moet komen.   “Maar denk niet dat dit bij het PBC bespreekbaar is.” Al even groot   is volgens de forensisch psycholoog het taboe op het groeiende aantal   weigeraars: verdachten die het vertikken aan een PBC-onderzoek mee te werken,   veelal op advies van hun advocaten. Enkele jaren geleden bleek uit een   volgens Ameling binnen het PBC stilgehouden onderzoek dat het ging om 35   procent, nu zou dat percentage al tussen de 40 tot 50 procent zijn.   “Vroeger werden weigeraars na een week of twee teruggestuurd en kreeg   het PBC geen geld. Tegenwoordig zitten ook de weigeraars echter de volledige   zeven weken die een onderzoek duurt uit en worden de volledige kosten, 50.000   euro, in rekening gebracht voor een rapport waarop geen rechter iemand tot   tbs kan en mag veroordelen. En gebeurt dat wel, dan sneuvelt zo’n vonnis   onherroepelijk in hoger beroep.”

Ook dat gegeven zou al   jaren binnenskamers zijn gehouden. “Het werd tijd dat ook dit bekend   werd”, besluit Ameling. “Het PBC moet maar eens met de billen bloot   voor de samenleving, die hen nota bene betaalt.”

KAMER WIL OPHELDERING   PIETER BAAN
Jolande van der Graaf en Edwin TimmerDEN HAAG -  VVD   en PvdA willen van minister Hirsch Ballin (Justitie) opheldering over de   vermeende wantoestanden in het Pieter Baan Centrum.
Ernst Ameling

Voormalig PBC-topman   en forensisch psycholoog Ernst Ameling zei gisteren in De Telegraaf dat de   psychiatrische observatiekliniek van justitie onder het huidige management   aldoor slechter werk levert omdat tal van deskundigen zijn vertrokken of   zwaar gedemotiveerd raakten.

Het PBC onderzoekt   verdachten van zeer ernstige geweldsmisdrijven en brengt daarna advies over   toerekeningsvatbaarheid of eventuele tbs uit aan rechtbanken. “Als het   PBC niet goed functioneert, moeten we daar zeer grondig naar laten   kijken”, vinden Kamerleden Fred Teeven (VVD) en Ton Heerts (PvdA).   Teeven is verder verbolgen over peperdure, maar nutteloze rapporten die het   PBC zou afscheiden over verdachten die weigeren om aan het onderzoek mee te   werken.

Volgens psycholoog   Ameling gaat het om bijna de helft van alle verdachten, over wie à raison van   ruim 50.000 euro per onderzoek toch een rapport verschijnt waar rechters in   zijn ogen niets mee kunnen en mogen doen. Ameling beticht de kliniek ervan zo   “koste wat kost haar jaarlijkse quotum van 220 rapporten te behalen om   de kas te spekken”. BRON: De Telegraaf zo 13 apr 2008, 09:27

“PBC scherp op   kwaliteit”

AMSTERDAM -  Het   PBC wil niet ingaan op personele aangelegenheden rond Ernst Ameling, aldus   een zegsman van het ministerie van Justitie. “Het PBC geeft wel aan zich   niet te herkennen in Amelings beschrijving van de organisatie en ontkent dat   kosten zijn gestegen door de organisatiestructuur.

Bovendien staat het   juist open voor kritiek, zowel interne als externe. Men is continu scherp op   kwaliteitsbewaking en -verbetering door opleiding of eigen onderzoek. Het PBC   koos voor een terughoudend persbeleid waarin spreken op persoonlijke titel   niet bestaat.”

Volgens justitie wordt   negentig procent van de PBC-adviezen door rechters overgenomen. “Er zijn   protocollen die onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de onderzoekers   waarborgen. Advocaten kunnen bovendien om een tegenonderzoek vragen.”   Justitie bevestigt dat 40 procent van de verdachten niet aan een   PBC-onderzoek “wil of kan meewerken” en noemt dat “moeilijk   onderzoekbaren”. “Ook in die gevallen heeft het PBC de opdracht om   onderzoek te doen, de rechter heeft er immers om gevraagd.

Ook als iemand weigert   kan er een rapport komen omdat het uit verschillende disciplines bestaat.   Behalve psychologisch en psychiatrisch onderzoek is er observatie tijdens het   verblijf, een omgevingsonderzoek en informatie uit het strafdossier of   eerdere detentiedossiers.”

 

 

 


 

From: gw_lensink@hotmail.com
To: erwin_lensink@hotmail.com; n1.abbas@nijmegen.nl; p.smink@nijmegen.nl; gw_lensink@hotmail.com; tkodrzycki@prakkendoliveira.nl; info@prakkendoliveira.nl; boksem@ankerenanker.nl; info@ankerenanker.nl; hoekstra@ankerenanker.nl; kabinet.rc.rb-gel.zutphen@rechtspraak.nl; h.graat@gelderlander.nl; redactie.doetinchem@gelderlander.nl; r.jaspers@gelderlander.nl; info@veemadvocaten.nl; omroep@gld.nl; rtv@gld.nl; cie.vj@tweedekamer.nl; cie.fin@tweedekamer.nl; cie.vws@tweedekamer.nl; m6.peters@nijmegen.nl; verkiezingen@nijmegen.nl; m6.van.der.linden@nijmegen.nl
CC: robjetten@d66nijmegen.nl; h.veldman@vvd.nijmegen.nl; hvhooft@sp.nl; mtbuck@gmail.com; t.tankir@nijmegen.nl; jacsplinter@jacsplinter.nl; pepijnboekhorst@gmail.com; t.poortinga@upcmail.nl; marijn.gunnink@gmail.com; fractie@vsp.nijmegen.nl; ahillen@planet.nl; ruud@dutch.nl; tkodrzycki@bohler.eu; mpestman@bohler.eu; redactie@eenvandaag.nl; info@hogeraad.nl; mvanbeem@winterswijk.nl; rhartman@winterswijk.nl; mscholten@winterswijk.nl; mvanbree@winterswijk.nl; postbus@eerstekamer.nl; postbus@tweedekamer.nl; rvraak@sp.nl; hvbommel@sp.nl; emileroemer@sp.nl; burgemeester@apeldoorn.nl; p.smit@volkskrant.nl; redactie@prorepublica.org; redactie@republikeinen.nl; contact@republikeinen.nl; spfractie@tweedekamer.nl; bianca.palm@bnnvara.nl; pauwenwitteman@vara.nl
Subject: RE: Oplossing woonruimte / GBA – adres of ultimatum WRAKING / TOP DEN HAAG???
Date: Thu, 13 Mar 2014 08:08:02 +0100

 

Geachte burgemeester de heer Bruls, beste mevrouw Abbas en Lijstrekkers GR2014 Nijmegen, burgemeester de heer van Beem en medewerkers van de gemeente Winterswijk en Rechtbank Zutphen, Hoge Raad der Nederlanden en advocaten,

Bij deze geef ik aan, dat ik meerdere malen om medewerking en hulp heb gevraagd de afgelopen jaren en ook meerdere en vele malen mij beklag heb gedaan over zaken, vooral aangaande het criminele optreden van politie en justitie jegens mij. Ik ben dan ook zeker niet de enige protestwerper, die mee doet aan de gemeenteraadsverkiezingen, immers doet Sjaak Vrugt (witwaterwerper naar Gouden Koets op 2-2-2002 in Amsterdam) en zelfs de molotovcocktailgooier in Limburg mee om soortgelijke redenen, als ik. Sinds het opleggen van het gebiedsverbod door burgemeester Van Beem i.v.m. de opening van Villa Mondriaan, werk ik al samen om werk, inkomen en woonruimte te realiseren voor mijn persoon met de gemeente Winterswijk, tot op heden zonder perspectief of succes, te meer daar ik ook druk was met allerlei valse idiote procedures.
 

Burgemeester Van Beem heeft mij toen laten weten niet verantwoordelijk te zijn voor de politie. Nu had ik begrepen via de secretaresse van de burgemeester van Apeldoorn, dat thans de burgemeester van Nijmegen de korpsbeheerder zou zijn. Dit werd echter gisteren in de gemeenteraadsvergadering tegen gesproken door burgemeester Bruls. Nu wil ik ten eerste graag weten hoe het zit, ten tweede wil ik links om of rechts om wel eens een keer mijn leven (en woonruimte en inkomen, als ook schadevergoeding) terug hebben. Ik begrijp, dat de kandidaat lijsttrekkers niet helemaal goed begrijpen, welk een schandaal er in mijn persoonlijke situatie aan de hand is, maar ik wil wel eens weten, hoe het kan, dat politie ambtenaren zeer valselijk crimineel en onrechtmatig jegens mij hebben kunnen handelen en dat dit zelfs tot op de dag van vandaag gebeurt?

AANGEZIEN IK MEE DOE AAN DE VERKIEZINGEN EN DE KANS OP EEN ZETEL IN REDELIJKE MATE AANWEZIG IS, HEB IK OP KORTE TERMIJN EEN GBA-INSCHRIJFADRES EN / OF TIJDELIJKE WOONRUIMTE NODIG EN EIGENLIJK IS HET AL TE SCHANDALIG VOOR WOORDEN, DAT IK FEITELIJK SINDS 4 JULI 2012 BEN VRIJ GELATEN, MAAR DESONDANKS AL MEERDERE MALEN VALSELIJK GEARRESTEERD EN GECONFRONTEERD MET DE NODIGE VALSE STRAF RECHTERLIJKE VERVOLGINGEN, WAARBIJ CONTINU MARIJN BENGEVOORD VALSE AANKLACHTEN KAN INDIENEN. IK WIL GRAAG WETEN HOE DIT KAN EN WAAROM IK TOT OP HEDEN NOG GEEN WOONRUIMTE HEB EN HOE DIT Z.S.M. GEREGELD KAN WORDEN, AANGEZIEN BURGEMEESTER VAN BEEM MIJ BELOOFD HEEFT N.A.V. HET GEBIEDSVERBOD MIJ HIERBIJ TE TRACHTEN TE HELPEN, ALS OOK MET HET REALISEREN VAN EEN INKOMEN. IK VIND, DAT DESNOODS DE POLITIE MAAR HIER VERANTWOORDELIJK VOOR GESTELD MOET WORDEN EN IK EEN TIJDELIJK WOONADRES KRIJG IN EEN POLITIECEL IN HET POLITIEBUREAU NIJMEGEN OF IETS DERGELIJKS, MOCHT IK EEN ZETEL BEHALEN. AL HOEWEL MIJN VOORBEREIDING NOOIT ZO OPTIMAAL DE AFGELOPEN JAREN EN TIJD KAN ZIJN, ALS DIE VAN DE ANDERE LIJSTTREKKERS, WEET IK ZEKER, DAT IK DE POTENTIE HEB OM EEN REDELIJK GOED RAADSLID EN POLITICUS TE WORDEN…

Afgelopen maandag was ik aanwezig bij het Studentendebat in LUX en al hoewel het over het algemeen het niveau van het debat redelijk goed was met een paar fouten en onzinnige ideeën, maar goed daarvoor is een debat, vond ik de plannen van met name de lokale VVD stuitend en vooral ook de argumentatie. Uit vele ervaringen met het Juridisch Loket in andere zaken, weet ik dat het juridisch loket niet meer is dan een doorverwijsstation en dat men daar amper hulp kan bieden, laat staan aan meestal al armlastige huurders en / of studenten. Daarom vind ik de subsidie stop op de huurteams een hele slechte en zelfs asociale zaak. Hetzelfde geldt voor het standpunt van de VVD, D66 en zelfs ook PVDA in Nijmegen m.b.t. sociale woningbouw.

De lijsttrekker Hayke Veldman van de VVD maakte het helemaal bont door te stellen, dat er volgens mij dat hij beweerde een overschot was van 8000 sociale huurwoningen en daarop heb ik hem gevraagd of hij er op korte termijn 1 voor mij wist of kon regelen en hoe lang op nationaal niveau de PVDA en D66 dit onzin en kapot-bezuiniging-beleid t.b.v. de elite en ten koste van de rest nog ging steunen, mede in verband met de aangekondigde beursgang van de ABN Amro Bank via nota bene de Rothschild Bank al in 2015???

 

Ik was daarbij vergeten te melden, maar kreeg daar ook amper de tijd voor, dat Ivo Opstelten, blijkens de website www.plvn.nl (zie bericht hieronder) hoogstpersoonlijk de opdracht, niet alleen aan justitie en psychiaters, maar ook aan rechters (en indirect pers / media) heeft gegeven om mij zo lang als mogelijk is in politieke gevangenschap te houden, hetgeen ook al een onrechtmatige daad is, de zoveelste en hoe zit het met de Trias Politica in Nederland (non-existent)…???

Nu heb ik daarvoor de volgende vragen aan de burgemeesters van Apeldoorn, Winterswijk en met name Nijmegen:

1. Wie is er nu verantwoordelijk voor het criminele optreden van politie agenten, sinds 28 april 2008 jegens mij?

2. Zelfs sinds de nieuwe herindeling op 1 januari 2013 heb ik meer dan tientallen terechte en zeer ernstige klachten ingediend bij het klachtenbureau van de politie NOG onder leiding van Gerrit de Boer en wat is er met mijn klachten gebeurt en waarom?

3. Waarom is er geen Rijksrecherche onderzoek gestart, zoals gevorderd bij uitlevering / overlevering op vrijwillige basis in 2de instantie aan de Duitse Minister van Justitie en de Nederlandse Minister van Justitie?

4. Waarom is er op 28 april 2008 een vals internationaal onrechtmatig straf rechterlijk onderzoek jegens mij expres gestart om mijn leven te ruïneren, omdat mijn moeder plotseling en onverwacht voor iedereen in Duitsland om het leven is gekomen?

5. Waarom heeft Brigadier Rutjes recentelijk op 10 februari 2014 / 11 februari 2014 nog weer bij de rechter – commissaris een compleet valse verklaring afgelegd of meineed gepleegd en welke consequenties zijn er hiervoor?

6. Wanneer wordt mijn asociale schade vergoedt en op welke wijze?

7. Waarom is er direct na het gesprek tussen mij en Gerrit de Boer en valse collega van het Bureau Veiligheid & Integriteit op 7 december 2013 weer een vals strafrechterlijk onderzoek geopend via rechercheur Herman Philip Heinsbroek?

8. Waarom moet ik mijn DNA en ook mijn moeders DNA wel in de Nationale DNA-databank en op welke gronden en waarom onrechtmatig en dat van de Koninklijke Familie niet, die nu de afgelopen 6 jaren weer meer dan 100 miljoen euro aan belastinggelden heeft kunnen oplichten via fraude en technisch juridisch gezien hoogverraad? Waar en wanneer kan ik mijn aanklacht op nieuw indienen, zodat deze op de juiste wijze wordt behandeld?
9. Wanneer gaan Marcel Lensink, Patrick Lensink en vooral Marijn Bengevoord eens aangepakt worden voor het plegen van laster, smaad, valse verklaringen, valse aanklachten, mishandeling, gangstalking, plegen meineed en afleggen valse verklaringen bij RC Rademaker recentelijk?

10. Wat is er gebeurt met mijn tientallen terechte telefoontjes aan de politie?

Verder is mijn vraag, waarom er anno 12 maart 2014 nog op geen enkele wijze gehoor is gegeven aan mijn 8 voorwaarden op basis van vrijwillige uitlevering of overlevering door en aan de Duitse autoriteiten? Hoe kan het, dat er recentelijk zo`n pers en media hype op gang is gekomen bij het “Bonnie en Clyde”-duo Enise en Van der Ploeg, maar dat de klopjacht op mij, nota bene door de Nederlandse politie in Duitsland (b.v. Venlo en Dinxperlo over de grens), terwijl ik volgens de PGE-lijst op de PGE-lijst stond rondom de Kroning in het geheim is uitgevoerd, terwijl deze langer duurde op Duitse bodem???

BIJ DEZE VORDER IK DAN OOK AAN HET OPENBAAR MINISTERIE OF BURGEMEESTER BRULS OF POLITIE DAT NU ZAKEN MET MIJ WORDEN GEREGELD EN DAT BEGINT BIJ EEN GBA-INSCHRIJVING, AANGEZIEN IK NU SLECHTS OP EEN POSTADRES VERBLIJF, IMMERS HEB IK NOOIT TOESTEMMING GEGEVEN OM DEZE STATUS TE VERANDEREN OF TE WIJZIGEN UIT PROTEST TEGEN DEZE GANG VAN ZAKEN. IK SNAP NIET EENS, DAT POLITIE, JUSTITIE EN OVERHEID HET IN HUN HOOFD HALEN BIJ ZULKE TRAGISCHE GEBEURTENISSEN DAN MAAR ONRECHTMATIG EN ZEER VALS LEUGENACHTIG TE GAAN HANDELEN EXPRES. WAAROM???

Ik heb de volgende voorwaarden en maatregelen opgesteld aan zowel de Duitse Minister van Justitie in Berlijn, als de Nederlandse Minister van Justitie (de heer Ivo Opstelten en staatssecretaris Teeven) in Den Haag, als voorwaarden, waarop ik mijzelf vrijwillig naar Nederland heb uitgeleverd, want anders had ik mij nog kunnen verzetten tegen de valse overlevering en uitlevering aan Nederland, via Köln en Aken vanuit Munster;

1. Het overhandigen van een copy van het overdrachtsverzoek in relatie tot de plotselinge en tragische dood van mijn moeder W.G. Lensink – Wassink op 28 april 2008 in Lunten (Kreis Vreden, Nord-Rhein Westfalen), dat vanuit de Duitse Minister van Justitie in Berlijn aangevraagd en verzocht moet zijn op grond van artikel / paragraaf 5 tot en met artikel / paragraaf 7 Strafgesetzbuch van Duitsland, als ook op basis van het EVOS-Verdrag, het EVRM-Verdrag en het Verdrag van Enschede aan het Landelijk Parket in Rotterdam en / of de Nederlandse Minster van Justitie (in werkelijkheid is dit nooit gebeurt)!
 

 

 

 

 

2. Een officiële brief met verontschuldigingen en excuses aan de Duitse autoriteiten op grond van het onrechtmatige valse paralelle strafrechterlijke onderzoek tegen vooral mijn persoon vanaf 28 april 2008 (EVOS-Verdrag / EVRM-Verdrag / Verdrag van Enschede) als ook een officiële excuusbrief aan mij en mijn vader vanwege schending van de privacy van mijn familie op valse wijze, volgens artikel 7 en artikel 8 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en expres vernietiging en het kapot trachten te maken van mijn leven door dit volledig valse en onrechtmatige strafrechterlijke onderzoek door de recherche in Doetinchem van de politie Noord-Oost Gelderland, waarbij vooral recherche leider Jan Koeslag donders goed wist, dat hij de zaken bij elkaar bedonderde en mij valselijk trachtte zwart te maken.

3. Volledige vergoeding voor de valse politieke gevangenschappen in de laatste vijf jaren van mijn leven, sinds 2008, waarbij de schade betaald wordt door de politie, justitie en eventueel valse aangevers en dat alle gerechtelijke dwalingen worden recht gezet en ik volledig gerehabiliteerd in dit schandaal. Dit zijn de volgende maar liefst 7 rechterlijke dwalingen, die via de website www.rechtspraak.nl onder het onderwerp uitspraken te vinden zijn:
1. Rechtbank Zutphen   (parketnummer 06-46059 op 8 april en uitspraak 22 april 2009 in het strafrecht)
2. Rechtbank Zutphen   (parketnummer 06-46024 op 1 juli 2009 in een valse BOPZ-zaak)
3. Rechtbank Zutphen   (parketnummer 06-46024 op 27 april 2010 en 11 mei 2010 in het strafrecht)
4. Rechtbank Den Haag (parketnummer onbekend – waxinelichthouder-strafzaak op 18 september 2011 in het strafrecht)
5. Gerechtshof Arnhem (parketnummer 06-46059 op 18 januari 2012 in het strafrecht)
6. Gerechtshof Arnhem (parketnummer 06-46024 op 18 januari 2012 in het strafrecht)
7. Gerechtshof Den Haag (parketnummer onbekend op 18 januari 2013 en 1 februari 2013 in waxinelichthouder-strafzaak)

4. Schriftelijke antwoorden van zowel politie Noord-Oost Gelderland (door Gerrit de Boer en Wim Jans) en ook de Minister van Justitie Ivo Opstelten (VVD) en de staatssecretaris Fred Teeven (VVD) persoonlijk als ook door het Openbaar Ministerie op grond van mijn 20 kritische vragen, die ik aan circa 200 e-mailadressen heb verstuurd uit protest vanwege mijn situatie voor mijn vertrek als protest naar Duitsland en Nord-Rhein Westfalen op 4 februari 2013 en 10 februari 2013.

5. Toevoeging van deze e-mails met 20 kritische vragen verstuurd op 4 februari 2013 en ook nogmaals op 10 februari 2013 door onder meer Officier van Justitie De Groen-Van den Wildenberg, als ook mijn advocaten en alle presidiums van alle Nederlandse rechtbanken en gerechtshoven in Nederland en vele leden van het Nederlandse parlement der Staten Generaal als ook pers / media bij de uitleveringsdocumenten en documenten van de strafzaak met parket nummer 05/860465-13 en ook verontschuldigingen voor dit schandaal van de Nederlandse Minister van Justitie, aangezien politie Amsterdam ook als list excuses aanbood aan Hans Maessen uit Heerlen in verband met het Dam-incident op 30 april 2013 (Joanna van der Hoek) en mijn schandaal met deze strafzaak in hetzelfde straatje valt en eigenlijk ook bij het onderzoek door de gemeente Amsterdam in deze behoort.

6. Directe start en aanvang van een strafrechterlijk onderzoek op basis van mijn aanklachten met eerlijke beschuldigingen van stalking en uitlokking, al op 8 mei 2009 gedaan (op verzoek van Marcel Roetink van het SGBO Apeldoorn notabene!), als ook in  de zomer van 2011 bij de politie Boxtel en in de zomer vanuit de PI Grave per post, die in directe relatie staan tot parketnummer 05/860465-13, als ook in november 2012 per post vanuit de PI Zoetermeer naar de recherche in Ijmuiden, de politie in Enschede en de Commissie Veiligheid / Justitie als protest. De schriftelijk ingediende aanklacht is onder meer ingediend op 31 mei 2012 vanuit de PI Grave en binnengekomen op 11 juli 2012 bij het Openbaar Ministerie Regio Arnhem-Zutphen en op 12 juni 2012 bij het Kabinet President van de Rechtbank Zutphen via nummer cmav 2012/539/306 van MR Jongerius en ook terug te vinden via proces-verbaal nummer PL0642 2012115243-5!

7.Het direct starten van een Rijksrecherche onderzoek met mijn assistentie, advies en begeleiding naar dit schandaal op onder andere valse aanwijzingen van Officieren van Justitie Kolkman, De Groen van den Wildenberg en Berendsen en hulpofficier van justitie Van Hagen (Doetinchem) en brigadier Rutjes en Bulsink (Doetinchem) en inspecteur Philip Heinsbroek, die reeds in december 2012 was begonnen met zijn strafrechterlijke vooronderzoek, terwijl er nog geen enkele aanklacht was en daarvan akte heeft opgemaakt al op 3 januari 2013, terwijl de aanklacht pas ingediend op 15 januari 2013 bij de politie Enschede, als ook tegen agenten Mennolt Spijkstra, DJW Saris, Jolanda Thannhauser en een agent uit Enschede tegen mijn persoon en mijn familie sinds het al tragische en ernstige genoeg overlijden van mijn moeder plotseling op 28 april 2008.

8. De belofte, dat ik minstens binnen een maand, dus voor 20 april 2013 naar Nederland vanuit Nord-Rhein Westfalen wordt uitgeleverd en overgeleverd door het Oberlandesgericht Hamm en de Generalstaatsanwaltschaft vrijwillig op mijn dringende verzoek, maar ook dat zoals in Duitsland wettelijk verplicht is voor alle valse aanklachten tegen mij gedaan, dat op grond van artikel (paragraaf) 374 tot en met artikel (paragraaf) 394 StrafprozesOrdnung de plicht hebben om aanwezig te zijn bij alle strafprocessen of dat er in alle valse strafprocessen waarbij benadeelden dit weigeren direct een sepot plaats vind door het Openbaar Ministerie in de toekomst, zoals dat in Duitsland thans het geval is en ook dus alle valse aangevers in de strafprocessen door mij onder ede kunnen worden ondervraagt, zodat de waarheid bekent wordt in dit schandaal en ik niet weer eens vals veroordeeld.

MOCHT ER AAN BOVENSTAANDE REDELIJKE EN RECHTMATIGE BEHOORLIJKE EISEN NIET OP BEHOORLIJKE WIJZE WORDEN VOLDAAN, DAN ZAL IK OP DE DAG VAN DE VERKIEZINGSUITSLAG OF IN DE WEEK ER OP BIJ DE CONTROLE VAN DE GELOOFSBRIEVEN UIT PROTEST, DE RECHTBANK ZUTPHEN (RC RADEMAKER) GAAN WRAKEN, ALS OOK NAAR MIJN IDEE EN OPINIE DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN, VANWEGE DIT ABSOLUUT SCHANDALIGE ONRECHTMATIGE SCHANDAAL…
 

 

OM DE LAST EN DE DRUK OP DE SCHOUDERS NOG TE VERHOGEN (WANT BLIJKBAAR GEBEURT ER ANDERS NIETS HELAAS…?), BELOOF IK BIJ DEZE, DAT IK OOK ZAL AFREIZEN NAAR DE NUCLEAIRE TOP IN DEN HAAG ALS PROTEST, MOCHT ER ZOWEL GEEN WOONRUIMTE, GEEN NIEUWE START VOOR MIJN LEVEN, GEEN SCHADEVERGOEDING, GEEN EXCUSES, GEEN WAARHEIDSVINDING, GEEN REHABILITATIE, GEEN RIJKSRECHERCHE ONDERZOEK, GEEN FATSOENLIJK INKOMEN, GEEN FATSOENLIJK GESPREK OVER DE NATIONALISATIE BANKEN EN MIJN FAMILIE DNA EN ALLE VALSE STRAFRECHTERLIJKE VERVOLGINGEN KOMEN, ZEKER ALS IK VOLDOENDE STEMMEN BEHAAL OM EEN RAADSZETEL TE BEZETTEN, MAAR ER GEEN RECHT WORDT GEDAAN AAN DEZE DEMOCRATISCHE VERKIEZINGSUITSLAG. NORMAAL HAD IK DEZE EN VEEL MEER ZAKEN, NAMELIJK ALLEMAAL RELATIEF GEMAKKELIJK ZELF KUNNEN REGELEN EN MIJN LEVEN GEWOON IN KUNNEN RICHTEN, ZOALS IK DIT ZOU WILLEN, MAAR NU IS DIT ONMOGELIJK GEMAAKT EN DAT NIET DOOR 1 ONRECHTMATIGE CRIMINEEL ERNSTIG VALSE DAAD DOOR OVERHEID, POLITIE EN JUSTITIE, MAAR GIGANTISCH VEEL VAN ZULKE DADEN.

IN DEN HAAG ZAL IK MIJN 2 WAXINELICHTHOUDERS (DIE MOET IK NOG TERUG KRIJGEN VAN JUSTITIE EN EIGENLIJK NOG VEEL MEER) EN OOK MIJN PROTESTBORD (LIGT IN SCHEVENINGEN) OPHALEN EN EEN PROTESTACTIE UIT VOEREN, ZODAT MOGELIJK IK WEL DE AANDACHT KRIJG VAN ENKELE VAN DE 60 WERELDLEIDERS EN 3000 JOURNALISTEN OMTRENT WWW.BILDERBERG.ORG, WWW.ERWINLENSINKVRIJ.NL/ENGLISH EN ONDERSTAANDE VIDEO`S OVER DE BANKEN- EN KREDIETCRISIS. HOPELIJK KAN ER ECHTER EEN SIMPELE MOOIE EERLIJKE OPLOSSING GEREGELD WORDEN EN BELOFTES WORDEN GEDAAN, DE EERSTE BLIJK VAN GOEDE WIL IS HET DIRECT REGELEN VAN EEN WOONRUIMTE OF GBA-INSCHRIJVING, DESNOODS ONDER DE WAALBRUG, IN EEN ASO-CONTAINER OF POLITIECEL, ALS IK MAAR EEN KEER OOK PERSPECTIEVEN KRIJG EN NIET DAT MIJN LEVEN LEVENSLANGE SCHADE KRIJGT DOOR VALSE CRIMINEEL HANDELENDE POLITIE- EN JUSTITIE LIEDEN EN ANDERE DERDEN, WANT IK HEB AL GENOEG LEVENSLANGE SCHADE. IN AFWACHTING VAN ACTIE, TOEZEGGINGEN EN ANTWOORDEN, VERBLIJF IK,

ERWIN LENSINK
P.S. OP 20 JANUARI 2014 HEB IK DUS EEN MEGAWRAKING VAN ALLE PSYCHIATERS EN PSYCHOLOGEN VAN HET CENTRAAL MEDISCH TUCHT COLLEGE, VANWEGE POLITIEKE GEVANGENSCHAPPEN VANWEGE POLITIEKE OVERTUIGING, HETGEEN VERBODEN EN ONRECHTMATIG IS (SOVJETUNIE EN JAREN `30 NAZI-DUITSLAND METHODE..)

Arbeidsverleden en CV:
http://nl.linkedin.com/pub/erwin-lensink/7/6a6/943

Check deze voor de informatie om politiek actief te gaan worden voor de Piratenpartij:
1. http://www.youtube.com/watch?v=51yl5y8IgW0
2. http://www.youtube.com/watch?v=eJjDGyE-fkw

Verkiezingsprogramma Lijst 12 “Republikeinse Piraten” onder vlag van de Piratenpartij:
http://www2.nijmegen.nl/content/898545/op_wie_stem_ik

INFORMATIE BRONNEN:
1. http://www.youtube.com/watch?v=w5UOZP78O-Q
2. http://www.youtube.com/watch?v=RelHkj–reU

MEER INFO:
1. http://www.youtube.com/watch?v=RZ0mjQFhu7U
2. http://www.youtube.com/watch?v=khc59VCTkcI
3. http://www.youtube.com/watch?v=h4e5Lz0n8zo
4. http://www.youtube.com/watch?v=Ji_XbkLu7Pw
5. http://www.youtube.com/watch?v=Txz59O_C1Ck
6. http://www.youtube.com/watch?v=bDEjMCyljE4
7. http://www.youtube.com/watch?v=rrJjpTCbxyo
8. http://www.youtube.com/watch?v=6sCioKnpHdY
9. http://www.youtube.com/watch?v=Rnbyxg4ibDI
10. http://www.youtube.com/watch?v=OfBGfDX8aTU

ACHTERGROND INFORMATIE INZAKE DIT SCHANDAAL ONDER MEER VIA WWW.PLVN.NL, WEBSITE VAN HOOGGEPLAATSTE AMBTENAREN BINNEN DE MINSTERIES IN DEN HAAG, DIE ONDERSTAANDE BERICHTEN HEBBEN GEPUBLICEERD:

 

Feit blijft dat de Westerse burger zich gemakkelijker de kaas van het brood laat eten dan de aanstichters van de Arabische Lente.

 

 

 

Hoe doortrapt men in die kring is blijkt ook nog uit de vraag uit het OM wat men er mee aan moet wanneer de pers gaat stellen dat de beschuldiging tegen Erwin Lensink (de ‘waxinelicht gooier’) van majesteitsschennis inmiddels overruled is door het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel. (iedereen is gelijk)

 

Ook wilde de OM ambtenaar weten hoe te reageren wanneer een pientere journalist zou vragen hoe het kan dat Lensink wegens het gooien van een ca 600 gram wegend niemendalletje naar de gouden koets vast werd gezet met als smoesje dat hij psychisch niet deugt, terwijl figuren die kilo’s zware bakstenen en zelfs stoeptegels naar de politie gooien nooit gedwongen worden nagekeken.

 

Waarop het antwoord luidde dat de pers nog nooit aan hun juridische kwalificaties getwijfeld had en dat er dus geen aanleiding is om nu ineens wel zo’n ‘juridisch gecompliceerd’ (we citeren hen letterlijk) item voorgeschoteld te krijgen.

 

En als u bedenkt dat ze ruim achthonderd woorden nodig hadden om hun corruptie toe te dekken dan blijkt dat ze zich wel echt moeite geven om het juridische amateurisme van de Nederlandse pers in hun voordeel te laten voortbestaan.

 

 

 

Daarmee blijkt ook duidelijk het gelijk van onze waarnemers die stellen dat de pers doelbewust dom wordt gehouden.

 

Men hoeft toch niet al te snugger te zijn om te begrijpen dat een regiem wat niet zijn pers en magistratuur onder appèl heeft geen lang leven is beschoren.


 

From: gw_lensink@hotmail.com
To: cie.vj@tweedekamer.nl; erwin_lensink@hotmail.com; gw_lensink@hotmail.com; tkodrzycki@bohler.eu; boksem@ankerenanker.nl; mvanbeem@winterswijk.nl; info@hogeraad.nl; bureau@nationaleombudsman.nl; klachtencoordinator.rb.arnhem@rechtspraak.nl; m.bos1@rechtspraak.nl; pauwenwitteman@vara.nl; postbus@eerstekamer.nl; postbus@tweedekamer.nl
Subject: brief aan Opstelten van www.plvn.nl
Date: Tue, 3 Sep 2013 15:06:40 +0200

 

Zeer geachte VVD (en of) I.W. Opstelten,

 

 

 

De u bekende PLV verklaart u de volgende fax gezonden te hebben:

 

“Aan: VVD

 

p/a I.W. Opstelten

 

Fax 070 3706190

 

 

 

Betreft: Erwin Lensink en Theo Tettero

 

 

Datum 8 januari 2012

 

 

 

Het is opvallend dat er ten aanzien van Lensink en Tettero deskundigen zijn die vaststellen dat met hun psyche niets mis is, terwijl anderen het tegendeel beweren.

 

 

 

Ook opvallend is dat beide deskundigengroepen even competent zijn terwijl u standaard de groep die voor uw slachtoffers opkomt als minder deskundig beoordeelt dan de groep die het omgekeerde doet.

 

 

 

Als wij nu zouden zeggen dat wij opnamen hebben gezien waarin u (al dan niet middels een van uw vele gemandateerden) opdracht aan de betreffende magistraten geeft uw slachtoffers hoe dan ook gevangen te houden, zouden we strafbaar zijn en dat doen we dan ook niet.

 

 

 

Ook zou u ons strafbaar verklaren wanneer we zouden zeggen dat we opnamen waarnamen waarin u deskundigen omkoopt om de voor gek verklaring te verkrijgen en te handhaven, wat we dus ook niet doen.

 

 

 

Wat we wel ongestraft kunnen is u vragen of het op slot houden van de deur naar de vrijheid en geen schadevergoeding toekennen (uiteraard uit uw eigen zak) aan uw slachtoffers wegens het aangedane onrecht, nog een andere reden heeft dan dat u de schuldigen (wij doelen zowel op genoemde deskundigen als op de verantwoordelijke magistraten) met seks of geld heeft omgekocht. En die vraag stellen we u bij deze dan ook.

 

 

 

Wanneer u geen andere reden kunt noemen verwachten we van u geen antwoord

 

Afz. Vereniging van Rechtzoekenden.”

 

 

 

Volgens mij kletst de PLV maar wat aan.

 

Omdat u op mij altijd bent overgekomen als uiterste competent, betrouwbaar en integer en daarom op u stemde weet ik zeker dat u wel antwoord op deze beschuldigingen kunt geven.

 

Daarom verwacht ik van u wel een ergens op slaand antwoord.

 

 

 

Met vriendelijke groet en hoogachting,

 

(naam, adres en handtekening)

 

 

 

www.plvn.nl

 

 

 

Hoofdstuk 3

 

Hoe de politiek haar slachtoffers in bedwang houdt

 

 

 

Ons wordt verweten dat we dat wij de gegevens niet vrij zouden willen geven en dat wij daarom mede verantwoordelijk zijn voor de ellende van de slachtoffers.

 

 

 

Het probleem van de opnemers is echter dat wanneer de beelden / geluidsfragmenten geopenbaard worden ook meteen duidelijk wordt door wie ze zijn opgenomen en dat willen wij onder geen beding op ons geweten hebben.

 

 

 

Kijk als voorbeeld maar naar Engeland, waar zowel de opnemers als hun chefs zwaar in de problemen kwamen omdat bepaalde hotemetoten zijn afgeluisterd zonder dat daar iets wereldschokkends aan het licht trad.

 

In dat licht is er weinig voorstellingsvermogen nodig om na te gaan hoe het afloopt met degene die opnamen naar buiten brengt waarin bij voorbeeld Opstelten rechters corrumpeert (zie ‘zwarte macht’) of waarin een rechter chantabel wordt gemaakt om het redelijkheid en billijkheidsbeginsel te negeren waardoor een slachtoffer in strijd met alles wat rechtvaardig is uit zijn woning wordt gezet.

 

 

 

Feit is ook nog dat betrokkenen middels lijfsdwang kunnen worden gedwongen de opnamen af te geven.

 

Dat gegeven kan de minister van justitie gebruiken om ze in beslag te (doen) nemen en door een ‘onafhankelijke deskundige’ vals te laten verklaren of dezelfde behandeling te laten geven als de Sebrenica films, wat alleen Rutte c.s in de kaart speelt.

 

 

 

Ook is het goed mogelijk dat de opnemers gedwongen worden zich door het Pieter Baan centrum voor gek te laten verklaren.

 

En aangezien het daar is vergeven de academisch gevormde psychiaters, zou het er niet goed voor hen uitzien.

 

Denkt u dat we overdrijven? Tikt u dan in Google maar ‘aanklacht tegen Pieter Baancentrum’ in.

 

Of  kijk maar naar de vrachtwagenchauffeur die middels een groot aantal academisch gevormde psychiaters en al even ‘intellectuele’ magistraten tot TBS werd veroordeeld omdat hij zijn dochter tientallen keren zou hebben verkracht.

 

Dat die beschuldiging zo vals was als een kraai blijkt er wel uit dat de dochter nog steeds maagd was.

 

Omdat dit slachtoffer echter weigert iets te bekennen wat hij nooit kan hebben gedaan blijft hij de rest van zijn leven ter beschikking van bovengenoemde ‘onafhankelijke deskundigen’. (zie ook Netwerk van 28 nov. 07)

 

Kijk ook maar naar Erwin Lensink. Die eerst twee jaar lang voor gek is verklaard en, toen vergelijking met de Sovjet-Unie steeds luider klonk, uiteindelijk werd veroordeeld wegens belediging van de inzittenden van de gouden koets omdat hij een paar ons wegend waxinelichtje naar de gouden koets had gegooid.

 

 

 

Wat de conclusie rechtvaardigt dat op de betreffende faculteiten niet het recht heerst maar het spook van Sigmund Freud, de voornaamste inspirator van genoemde psychiaters. Die (samen met hun hoogleraren) overigens de enigen zijn die niet vinden dat Freud niet zelf knettergek is.*

 

 

 

Inmiddels (eind juli 2011) vernemen we dat de kans bestaat dat de twee ‘deskundigen’ die de hierboven genoemde Erwin Lensink gek verklaarden zijn gecorrumpeerd. Met geld of seks weten we niet maar daar komen we ook nog wel achter.

 

____________

 

(* De bewijzen voor de geschiftheid van Freud zijn minder sterk dan het bewijs dat Vrouwe Justitia de personificatie van Satan de Duivel is.

 

Voor het geval u de talloze voorbeelden uit de pers van ‘gerechtelijke dwalingen’ (een eufemisme voor corruptie) niet gelooft, tikt u in Google maar 2 Korinthe 11: 14-15 in.

 

Daar leest u dan waar het intellect en de beschaafdheid  die onze gerechtsdienaren kenmerken haar oorsprong vind.)

 

 

 

In feite bevinden wij ons in dezelfde situatie als de ondergrondse in de oorlog.

 

Het enige verschil is dat de Nazi’s ons bij ontdekking van voor hen nadelig materiaal onmiddellijk dood zouden maken terwijl de Nederlandse politiek ons eerst ten onrechte met een strafblad opzadelt, ons vervolgens ten onrechte belastingaanslagen oplegt (van meer dan € 100.000, aan een minimum loner) en dan door een stel advocaten (onder andere Arslan, Wiekeraad & ter Wee in Zwolle en Bergson in den Haag) door niet zo frisse rechters ten onrechte failliet laten verklaren. Terwijl we er net zo veel tegen kunnen doen als de ondergrondse onder Nazi Duitsland.

 

Ofwel, de Nazi’s maakten hun slachtoffer dood en de Nederlandse politiek zwijgt ze dood. Wat, zoals in de hoofdpagina al aangetoond, steeds meer slachtoffers tot zelfmoord brengt; terwijl anderen zo waanzinnig worden dat ze zoveel mogelijk onschuldigen in de dood meenemen.

 

 

 

In dit licht denken wij aan ‘Nieuwsuur’ van 16 april 011. Waarin de vereniging voor de rechtspraak ((de vakbond voor de magistratuur) nog eens stipuleert dat het oordeel van de rechter onaantastbaar (lees onherroepelijk) is. Terwijl de praktijk leert dat ze die onaantastbaarheid op de zelfde wijze misbruikt als de Gestapo. Die er geen probleem mee had haar slachtoffers aan vleeshaken op te hangen.

 

Het enige verschil is dat de hedendaagse magistratuur er geen been in ziet haar slachtoffers aan intellectuele vleeshaken op te hangen.

 

En dat dit algemeen als de gewoonste zaak van de wereld wordt gezien blijkt eruit dat de NOS, met hetzelfde gemak als waarmee een nazi journalist heil Hitler zou roepen, simpelweg verklaart dat de betreffende vereniging onafhankelijk is. Terwijl zij desgesteld (fax van 21 april 011) niet betwist dat zij daar geen andere reden voor had dan dit lugubere gezelschap op een apart voetstuk te plaatsen.

 

 

 

Bij schrijven van 2 april 2013 verklaarde Opstelten (middels een vertegenwoordiger) dat aan een onherroepelijk vonnis niets meer te veranderen is, zoals b.v. het onherroepelijke vonnis tegen Cristus.

 

En degenen die denken dat de vazallen van Vrouwe Justitia (lees het Romeinse recht) in de afgelopen 2 millennia wat hebben bijgeleerd komen bedrogen uit. Dat blijkt alleen al uit het onherroepelijke vonnis tegen Claus Graaf von Stauffenberg, Sergeant Meijer en de onschuldigen die in de VS worden omgebracht.

 

Of hun beschavingsniveau zich van fysieke naar intellectuele moorden heeft verplaatst kunt u zelf nagaan. Kijk maar naar de onherroepelijke vonnissen tegen de ‘daders’ van de Puttense moordzaak, de Schiedamse Parkmoord, Lucia de Berk, de zes van Breda, Ernest Lauwes* enz.enz.

 

______________

 

* (De aanvankelijk vrijgesproken Ernest Lauwes werd alsnog wegens moord veroordeeld omdat jaren later als bij toverslag zijn DNA op een blouse van het slachtoffer werd aangetroffen.

 

Wij denken dat de werkelijke reden van zijn veroordeling is gelegen in een prettige verstandhouding van een of meer rechters met de familie van de vermoorde. Die gedachtegang is gebaseerd op een brief die de familie volgens de Telegraaf naar de rechters heeft geschreven waarin ze meedeelde dat het DNA direct na de moord op de blouse moet zijn terecht zijn gekomen, en dus niet jaren later.

 

Bovendien dient het feit dat het OM in eerste instantie geen DNA aantrof uiteraard voor haar rekening te blijven en niet meer jaren later ten nadele van de verdachte gebruikt te worden.

 

Uit de Puttense moordzaak en de zes van Breda blijkt ook nog dat de recherche succes heeft met het hersenspoelen van haar slachtoffers. Figuren met zo’n mentaliteit zijn uiteraard ook in staat om per ongeluk wat DNA op een voor hen gunstige plek is aan te brengen.

 

Wat denkt u. Zou een VVD hotemetoot of een lid van het koninklijk huis onder deze omstandigheden zijn veroordeeld?)

 

 

In Oosterse landen zijn ouders die uit louter armoede hun minderjarige kinderen voor een luttel bedrag de prostitutie in sturen.

 

Dat men zo’n ten hemel schreiende situatie helemaal niet zo ver hoeft te zoeken lezen we in de Telegraaf van 5 januari 2011, waaruit we vernemen dat ouders in Heemstede jaren lang hun dochters aan een oversekste tiener afgaven omdat ze bang voor hem waren.

 

In dat licht hoeft het niemand te verbazen dat ouders in ons land onder bedreiging van een strafblad, onterechte belastingaanslagen die ze nooit kunnen betalen, een al even onterecht faillissement en huisuitzetting, hun kinderen afgeven.

 

 

 

Het voorbeeld van een van onze aangeslotenen die niet naar de pijpen van een belastingambtenaar (een ontvanger) wilde dansen liegt er eveneens niet om. Er werd zoveel van zijn uitkering in beslag genomen dat hij zijn huur niet meer kon betalen en dus zou worden uitgezet. Wat tot gevolg zou hebben dat de betreffende ontvanger zijn hele uitkering in beslag kon nemen omdat hij geen woonplaats binnen Nederland zou hebben. Het is uitsluitend aan de steun van zijn familie te danken dat het zover niet is gekomen.

 

 

 

Of wat denkt u van de voltallige gemeenteraad (lees alle raadsleden hoofdelijk) van Zwolle. Waarvan B&W (op 12 december 011) liet weten over een mandaat (lees volmacht) te beschikken middels welke voor € 15- tot 20.000 aan personeelskosten en tijd werd besteed om een aangeslotene een bedragje van € 152 aan bijzondere bijstand te kunnen onthouden terwijl hij daar via twee trajecten recht op had.

 

 

 

Een ingezonden stukschrijver vatte de situatie dan ook kernachtig samen met ‘We mogen hier zeggen wat we willen, we hebben alleen niets te vertellen.’


 

From: erwin_lensink@hotmail.com
To: n1.abbas@nijmegen.nl; p.smink@nijmegen.nl; erwin_lensink@hotmail.com; gw_lensink@hotmail.com
Subject: Oplossing woonruimte / GBA – adres?
Date: Fri, 7 Mar 2014 13:28:57 +0000

 

Beste mevrouw Abbas en Burgemeester Bruls (Korpsbeheerder),

Bij deze wil ik aangeven, dat ik gisteren via een medekandidaat-gemeenteraadslid heb begrepen, dat de gemeente tijdelijk vastgoed als antikraak mogelijkheden in bezit heeft en graag zou ik met spoed bekijken of hierbij mogelijkheden voor mij zijn voor een (tijdelijke) oplossing m.b.t. de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Nijmegen, zodat ik op zijn minst een GBA-adres heb, mocht ik verkozen worden.

Via de contactgegevens van het medekandidaat-gemeenteraadslid heb ik de gegevens verkregen van David Berhitu, die gaat over anti-kraakmogelijkheden en vastgoed, dat tijdelijk onder verhuurd moet worden van de gemeente en overheid in Nijmegen. De heer Berhitu is nu de juridisch adviseur aan het contacteren om de situatie nader te analyseren.

Mijn situatie is bijzonder, omdat politie, justitie en overheid aantoonbaar meerdere malen onrechtmatige daden jegens mij hebben gepleegd, waardoor ik in de situatie zit, waarin ik nu zit. Bovendien hebben ze expres meerdere malen valselijk gehandeld om mij voor het leven te duperen en ik moet eerlijk zeggen, dat dit ook gelukt is. Bij voorbaat dank voor interesse en medewerking. Met vriendelijke groeten,

Erwin Lensink
Erwin Lensink

 

24-10-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van: Erwin Lensink   (erwin_lensink@hotmail.com)
Verzonden: donderdag 24 oktober   2013 10:25:40
Aan: sslotboom@winterswijk.nl   (sslotboom@winterswijk.nl); Erwin Lensink (erwin_lensink@hotmail.com);   gw_lensink@hotmail.com (gw_lensink@hotmail.com); rhartman@winterswijk.nl   (rhartman@winterswijk.nl); Tomasz Kodrzycki (tkodrzycki@bohler.eu);   mpestman@bohler.eu (mpestman@bohler.eu)

 

Beste Burgerzaken,

Vandaag heb ik gebeld met de Sociale Dienst Oost-Achterhoek en blijkbaar is nu Preventie & Handhaving op mijn dak gestuurd, vanwege het verschil in post- en woonadres en ik heb dit al nader aangegeven! De afdeling Burgerzaken gaat mij maar als dak- en thuisloos vermelden in de Gemeente Winterswijk als ik niet op een postadres kan blijven ingeschreven staan en gezien onderstaande schandaal verwacht ik dat er direct woonruimte voor mij geregeld gaat worden, want ik ben niet veel langer meer bereid hier op dit adres met een aantal leugenaars in de straat, die mij ernstig heeft gedupeerd, te blijven wonen!!!

Ik verwacht binnen 24 uren excuses van de Burgemeester en Manager VROM, mede namens de Minister van Justitie en de Hoofdofficieren van Justitie,

Erwin Lensink

 

 

 

Om deze brief met allerlei bijlagen ingevoegd als bewijsmateriaal voorlopig nu af te handelen en als voorlopige wraking bij de Rechtbank Zutphen in te dienen m.b.t. de wraking van rechter-commissaris E.H.T. Rademaker, die overduidelijk partijdig, afhankelijk en bevooroordeeld heeft gehandeld onder meer bij de verhoren op maandag 10 februari 2014 en dinsdag 11 februari 2014, wil ik deze uit voorzorg nu reeds via e-mail en wellicht via post opsturen. Mocht ik deze opsturen, dan ben ik in tijdnood gekomen m.b.t. mijn wrakingspleidooi en dan zal ik deze week aanvullen met een nieuwe brief met meer argumenten. Het komt er kort gezegd op neer, zoals ik in bovenstaande bewijsmateriaal al aangeef, dat er geen Trias Politica bestaat, hetgeen ook de heer Poot in een brief aan de Hoge Raad der Nederlanden al heeft aangegeven en ook de website van hooggeplaatste Klokkenluidende ambtenaren al op de website www.plvn.nl beweert. Op alle fronten wordt ook pers en media gecensureerd, hetgeen blijkt uit de moord afgelopen vrijdag op de Panorama-journalist Fred De Brouwer in Thailand, als ook het stil zwijgen van diverse pers en media. Derhalve heb ik bij deze ook de brief van de heer Poot aan de Hoge Raad der Nederlanden m.b.t. de “Trias Politica” in Nederland bij deze als bijlage toegevoegd. Het is mijn uitdrukkelijke verzoek om mijn wrakingszitting niet eerder te plannen dan 26 maart 2014 i.v.m. aanvullende bewijslast m.b.t. mijn wraking van rechter-commissaris Rademaker.

 

In afwachting van de wrakingszitting als protest op de dag van mijn verkiezingsdeelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Nijmegen, verblijf ik,

 

 

 

Gerrit Willem (Erwin) Lensink

 

www.erwinlensinkvrij.nl

 

Lijsttrekker Lijst 12 onder de vlag van de Piratenpartij in de gemeente Nijmegen

 

Gerrit Willem (Erwin) Lensink

 

 

 

7104 BD Winterswijk

 

 

 

Winterswijk, 24 oktober 2013

 

 

 

Hoge Raad der Nederlanden

 

t.a.v. de wrakingskamer & president Hoge Raad der Nederlanden

 

Kazernestraat 52

 

2514 CV `s-Gravenhage (Den Haag)

 

 

 

 

 

Betreft:      wraking raadsheer Jonkheer De Savornin Lohman en Van den Brink & raadsvrouw Groos

 

 

 

 

 

Geachte heer / mevrouw / president,

 

 

 

Sinds 8 april 2009 en 22 april 2009 heb ik feitelijk geconstateerd, dat de Trias Politica en een onafhankelijke onpartijdige deskundige eerlijke goede rechterlijke macht in Nederland niet bestaat. Op 28 april 2008 is mijn moeder plotseling en onverwacht voor iedereen in de omgeving in Duitsland om het leven gekomen, waarmee mijn persoonlijke drama en schandalige nachtmerrie is begonnen, door het onrechtmatig handelen van de Nederlandse politie met onrechtmatige toestemming van de Nederlandse justitie en de Nederlandse rechterlijke macht. Zoals het een goed jurist bekend zal zijn, is het pertinent onmogelijk, dat men en in dit geval ondergetekende (ik dus) valselijk onrechtmatig internationaal wordt of ben vervolgd en toch is dit sedert dien al tweemaal gebeurt!

 

 

 

Pas op 28 april 2009, toen ik al een klacht had ingediend bij de Nationale Ombudsman over de dubieuze gang van zaken (klacht van 3 november 2008) werd mij bij “gedeeltelijke” inzage (slechts circa tien pagina`s) in aanwezigheid van Wim Jans (Slachtofferzorg politie / Rechtbank Zutphen) en (inmiddels ex-)wijkagent Mennolt Spijkstra (Politie Winterswijk destijds) duidelijk, dat ik de “vermoedelijke verdachte” was geweest om zodoende valselijk de privacy te kunnen schenden van mij en mijn familie en daarbij telefoons te tappen, buurtonderzoek te doen en computers in beslag te nemen (dus feitelijk huiszoeking te doen). Volgens zowel het Nederlandse Wetboek van Strafrecht, als het Nederlandse Wetboek van Strafvordering, als ook internationale (Verdrag van Enschede), als ook Europese Verdragen (EVRM-Verdrag / EVOS-Verdrag) is dit volsterkt onmogelijk en derhalve onrechtmatig. Het ergste is nog, dat de zichzelf benoemde rechercheleider Jan Koeslag uit Eibergen alles vanaf 28 april 2008 bij elkaar heeft lopen liegen en bedriegen om mij “zwart te maken”.

 

 

 

Tot op de dag van vandaag is mij de exacte locatie van de plaats van overlijden van mijn moeder in Duitsland (op schandalige wijze) onbekend. Ook heb ik ondanks meerdere aanvragen en zelfs een tiental (niet-behoorlijk-behandelde) klachten jegens politie- en justitiefunctionarissen nog steeds geen volledige inzage in het (zeer valse) recherche dossier naar het overlijden van mijn moeder in Duitsland op 28 april 2008 (Kreis Vreden) gehad. Ik vind dit te schandalig voor woorden!!! De valse recherche leider heeft op achterbakse onrechtmatige valse leugenachtige wijze jegens iedereen in mijn omgeving mij getracht te diskwalificeren als narcist, terwijl hij hiertoe niet bevoegd is. Het probleem is echter, dat de mensen deze en andere leugens als geloofwaardig achten. Hierdoor ben ik in de problemen gekomen en zelfs begin september 2008 aangevallen en behoorlijk gewond geraakt.

 

Ook mijn “stief”nichtje Roxanna Themmen is door dit valse recherche onderzoek in de problemen gekomen en daardoor uiteindelijk zelfs vermoord terug gevonden in IJmuiden in 2012. De problemen zijn voor zowel Roxanna Themmen als mijn persoon ontstaan, omdat de politie in Winterswijk en de recherche Doetinchem, met name recherche leider Jan Koeslag het volstrekt normaal vind om valsheid in geschrifte te plegen, te liegen en te bedriegen en anderen daarmee te duperen.

 

Bij deze heb ik dan ook persoonlijk besloten de wraking uit te voeren in de volgende cassatiezaken:

 

  • NR 12/01470 (zitting 24 september 2013) van Prof. Dr. Boksem (Anker & Anker)

 

  • NR 12/01469 (zitting 24 september 2013) van Prof. Dr. Boksem (Anker & Anker)

 

 

 

In deze cassatiezaken zijn de volgende leden van de Hoge Raad der Nederlanden benoemd:

 

1.       dhr. jonkheer mr. B.C. De Savornin Lohman

 

2.       mw. mr. W.F. Groos

 

3.       dhr. mr. V. van den Brink

 

 

 

Uit mijn persoonlijke ervaringen de afgelopen jaren, zowel tijdens mijn politieke gevangenschappen in de gevangenis, als ook tijdens allerlei rechtszaken, processen en andere overige juridische procedures, heb ik in de praktijk ervaren, zoals voormalig advocaat, klokkenluider en thans NHTV-hoogleraar Ruijs mij al heeft voorgehouden in 2006, dat er geen onafhankelijke onpartijdige rechterlijke macht bestaat, althans in Nederland. In totaal ben ik nu 7 keer valselijk veroordeeld (in 3 cassatiezaken in het strafrecht en verder de valse BOPZ-zaak van 2009) en heb ik denk ik meer dan twintig rechterlijke dwalingen mee gemaakt in verschillende juridische procedures, zoals:

 

1.       de artikel 12 strafvordering procedure tegen de valse recherche leider Jan Koeslag (Arnhem)

 

2.       de valse strafrechterlijke vervolging in het kader van overlijden mijn moeder 28-4-2008

 

3.       de valse veroordeling m.b.t. vermeende stalking van M.R.B.M. (Zutphen / Arnhem)

 

4.       de valse BOPZ-veroordeling in 2009 door rechter Strens-Meulemeester (Zutphen)

 

5.       de valse veroordeling voor “bedreiging” Patrick Lensink (2009) (Zutphen / Arnhem)

 

6.       de artikel 12 strafvordering procedure o.a. DNA  Koninklijke familie (Gerechthof Arnhem)

 

7.       de valse rechterlijke dwaling bij de Rechtbank Den Haag m.b.t. de Gouden Koets 2010

 

8.       de zo goed als zeker rechterlijke dwaling in hoger beroep m.b.t. de Gouden Koets 2010

 

9.       de afwijzing van mijn klachten aangaande pers / media bij Raad voor Journalistiek

 

10.   de behandeling van mijn klacht tegen valse BOPZ-advocaat Snellink en de afwijzing

 

11.   de afwijzing van mijn klacht tegen kwakzalvers van GG-Net bij Medisch Tucht College Zwolle

 

12.   afwijzing van mijn klacht tegen kwakzalvers NIFPP/PBC bij Medisch Tucht College Den Haag

 

13.   de afwijzing van mijn klacht door de klachtencommissie van GG-Net Warnsveld

 

14.   afwijzing van de wraking van leden van het Gerechtshof Arnhem (M.R.B.M. / Patrick Lensink)

 

15.   afwijzing van de wraking van rechter-commissaris Moussalt (Rechtbank Den Haag)

 

16.   afwijzing van de wraking van de leden van Rechtbank Den Haag (Gouden Koets-incident)

 

17.   afwijzing van de wraking van de leden van Gerechtshof Den Haag (Gouden Koets incident)

 

18.   afwijzing van de wraking van rechter-commissaris Davids na uitlevering uit Duitsland

 

19.   afwijzing van de wraking van rechter Heesels (in civiele procedure van de Rabobank)

 

20.   afwijzing van wraking van diverse rechters rechtbank Zutphen (in procedure d.d. 8-9-2010)

 

 

 

In de afgelopen 60 maanden heb ik dan ook 1 niet-rechterlijke dwaling mee gemaakt en dat was de toewijzing van de wraking van een lid van de Raadkamer i.v.m. mijn gevangenhouding, die daarvoor nog dienst had gedaan als Officier van Justitie in de valse procedure, waarbij ik in eerste aanleg was veroordeeld voor bedreiging van Patrick Lensink, terwijl mijn broertje expliciet had aangegeven, dat hij niet wou, dat ik strafrechterlijk werd veroordeeld voor deze nota bene valse opgezette aanklacht.

 

Mijn vertrouwen in zowel politie, justitie als rechterlijke macht is dus bijna nihil!!!

 

 

 

Afgelopen week, heb ik van een Marieke werkzaam bij de Hoge Raad der Nederlanden de namen doorgekregen van de benoemde leden van de Hoge Raad der Nederlanden in de cassatiezaken, ingediend door Prof. Dr. Boksem van Anker& Anker Advocaten in Leeuwarden.  Na het controleren van de nevenfuncties heb ik besloten sowieso over te gaan tot wraking van deze Hoge Raad-leden.

 

 

 

Het kwam op mij ook al vreemd over, dat van de zijde van het Openbaar Ministerie PG Vellinga benoemd was, terwijl de oprichter / voorzitter van de Republikeinse Moderne Partij mij even daarvoor bericht had gedaan over de benoemingen van de Raad voor Commissarissen van de Nederlandsche Bank en daarbij deze achternaam “Vellinga” mij bekend voorkwam, niet als lid van RvC, maar als perswoordvoerder bij De Nederlandsche Bank! Het is overigens een schandaal, dat deze PG Vellinga probeert deze compleet rechterlijke dwalingen er toch door te drukken!

 

 

 

Reeds in de eerste twee cassatiezaken heb ik verwijzingen gemaakt naar mijn beklag tegen de leden van de Hoge Raad van Adel (ingesteld door “absoluut soeverein vorst” Willem I) en het door hem ingestelde bankenstelsel via De Nederlandsche Bank, het cultuurstelsel (koloniën), het Amortisatie-syndicaat en de Nederlandsche Handels Maatschappij (thans deel van de ABN Amro Bank) en ook de banden met de prominente leden van de Stichting Bilderberg Meetings (Rothschilds / Rockefeller).

 

Op de derde cassatiezaak zijn thans nog geen leden van de Hoge Raad der Nederlanden bekend.

 

 

 

Aangezien ten eerste de heer De Savornin Lohman is benoemd, die eveneens de “adellijke” titel “jonkheer” draagt, komt dit op mij over, als partijdigheid, afhankelijkheid en bevooroordeeldheid van dit lid van de Hoge Raad der Nederlanden, aangezien 1 van de circa 8000 tot 16000 Nederlanders met een in principe lage adellijke titel in Nederland is benoemd, die door mijn inziens de Britse Kroon en Rothschild-bankiers benoemde dictator “Koning” Willem I, die een “adellijke titel” cadeau hebben gekregen in de 19e eeuw! Bovendien is in juist mijn zaken, het enige van de circa 140 tot 160 personen benoemd, nota bene tot voorzitter, die lid is van de Hoge Raad van Adel met de titel “jonkheer”. In principe ben ik niet tegen de oud-Germaanse of oud-Romeinse adeltitels als hertog, koning, consul en burggraaf, zo lang deze niet door erfopvolging zijn benoemd, maar democratisch aangewezen en daar dit in het huidige Nederlandse stelsel niet het geval is, ben ik tegenstander. Dit geldt eveneens mijn inziens voor de invulling van het burgemeesterschap en de Commissaris Koning.

 

 

 

Zowel tijdens mijn studietijd in Breda, Arnhem, Leeuwarden en met name Antwerpen heb ik de historie bestudeerd van de Nederlanden en aangezien dit lid van de Hoge Raad der Nederlanden, jonkheer De Savornin Lohman eveneens bestuurslid is van het Genootschap Gijsbert Karel van Hogendorp, die Willem I in 1813 met het “Driemanschap” heeft uitgenodigd naar Nederland te komen “in naam” als absoluut soeverein vorst, wordt op zijn minst (de schijn van) partijdigheid, afhankelijkheid en bevooroordeeldheid verder verondersteld en gewekt in deze zaken. Volgens mij heeft namelijk nooit en te nimmer een voorouder van mij toestemming gegeven om de traditionele bezittingen en vrijheden, benoemd in zowel de Unie van Utrecht, de Justificatie of Deductie, het Eeuwig Edict en vooral het Plakkaat van Verlatinghe (Nederlandse onafhankelijkheidsverklaring naar natuurlijk recht) door democratisch gekozen stadhouder Willem van Oranje-Nassau, de Geuzen, de Staten en de protestantse (gereformeerde) kerk te verkwanselen op deze wijze met een aantal handlangers, die met allerlei matsbaantjes en adellijke titels vervolgens is beloond voor verraad!!!

 

 

 

Verder blijkt mevrouw M.R. Groos nog werkzaam, tegelijkertijd als lid van de Hoge Raad der Nederlanden, ook als lid van het Openbaar Ministerie, dat mij graag valselijk veroordeeld ziet en ik vraag mij af hoe dit kan en dit geeft aan, dat in Nederland er al 200 jaar geen sprake is van Trias Politica. Dit wordt ook nog even goed onderbouwd met alle bewijzen in mijn strafzaken en hooggeplaatste klokkenluidende ambtenaren op de website www.plvn.nl, die Minister van Justitie Ivo Opstelten er van betichten, de opdracht te hebben gegeven, mij zo lang mogelijk valselijk gevangen te houden en deze opdracht moet zijn gegaan naar zowel het Openbaar Ministerie, als de Rechtbank Den Haag, waarbij er zelfs een memo is van 800 woorden als instructie van Ivo Opstelten.

 

 

 

Dit komt op mij bijzonder vreemd over, te meer daar de Ministers van Justitie Ivo Opstelten en Hirsch-Ballin in het verleden de valse ex-secretaris Generaal van Justitie Joris Demmink (zie website www.demminkdoofpot.nl) hebben beschermd en zelfs met declaraties hebben beloond voor strafbare praktijken en er schijnt een grote doofpot te zijn, rondom 1 hooggeplaatst pedo-netwerk.

 

Uit deze en andere zaken, zoals van Ferdinand Domela Nieuwenhuis in 1887, Eilert Meeter in 1840 en in 1850, de Demmink processen en doofpot, de Chipshol-affaire met rechters Kalbfleisch en Westenberg in een negatieve rol, het proces Geert Wilders, Jan Fabius in 1954 (Majesteitsschennis), Pieter Jelles Troelstra (1918), de zaak Meinoud Rost van Tonningen (1940-1945), de zaak Christiaan Lindemans (1944 – 1946) en de zaken rondom “Prins” Bernhard (1938 – 2002) en vele andere zaken, blijkt dat het Koninkrijk der Nederlanden helemaal niet zo democratisch en rechtstatelijk is (geweest). Daarom dien ik als protest tegen deze gang van zaken ook een wraking in tegen, iedere rechter, ongeacht afkomst, religie, vooringenomenheid, afhankelijkheid en partijdigheid, want iedere mens is nu eenmaal afhankelijk, bevooroordeeld, vooringenomen, partijdig en deels corrupt. Daarom ben ik ook voor decentralisatie, democratie en vooral jury-rechtspraak, want dit vormt de beste waarborg voor vrijheid en dan kan de Hoge Raad der Nederlanden eventueel wel zo blijven.

 

 

 

Wat mij betreft moet ook, zoals in het Britse, Amerikaanse, Canadese, Scandinavische, zelfs Italiaanse en zelfs Belgische en bovenal Franse strafrechtsysteem zo snel mogelijk jury-rechtspraak worden ingevoerd, zodat machthebbers nauwelijks of moeilijker invloed, hetzij positief, hetzij negatief kunnen uitoefenen in processen en rechtspraak. Alleen daarom al wraak ik alle drie de leden van de Hoge Raad der Nederlanden bij deze. Met het verbeteren en de vooruitgang (in sommige opzichten achteruitgang van privacy en vrijheid door) technologie, wordt dit juist in de toekomst steeds en steeds belangrijker om te voorkomen, dat de elite weer, zoals zo vaak in de historie machtmisbruik pleegt. Nog nooit is vrijheid en bezit zo ernstig in gevaar geweest en daarom heb ik naar mijn mening ook een waxinelichthouder naar de Gouden Koets moeten gooien. Dat daarbij mevrouw Koster-Kolvers, als secretaresse van de Hoge Raad der Nederlanden ook nog eens een valse aanklacht van bedreiging tegen mij indient en vervolgens ook nog een valse verklaring aflegt bij rechter-commissaris Moussalt een half jaar later, op 3 februari 2011 is ook schandalig en aangezien de leden van de Hoge Raad der Nederlanden zo goed als zeker bekend zijn met bepaalde machthebbers en mensen bij deze elite, dus Minister van Justitie Ivo Opstelten, mevrouw Koster-Kolvers en vooral Joris Demmink is er eens te meer reden om op zijn minst aan te nemen dat er schijn van partijdigheid, vooringenomenheid, afhankelijkheid, bevooroordeeldheid is en daarom zou de gehele Hoge Raad der Nederlanden zich nu rondom 30 november 2013, de herdenking van de landing van Willem I in 1813, volledig moeten wraken en daarbij een pleidooi moeten houden voor gedeeltelijke jury-rechtspraak of op zijn minst een dubbele waarborging in de rechtspraak.

 

 

 

In afwachting van de wrakingszitting, verblijf ik,

 

 

 

Erwin Lensink

 

BIJLAGE BRIEF DRS. POOT AAN HOGE RAAD DER NEDERLANDEN:

http://www.sdnl.nl/pdf/jan-poot-aan-hoge-raad-fokkens.pdf

http://www.schipholwanbeleid.nl/downloads/files/Correspondentie%20Chipshol-Hoge%20Raad%20Juli%202007-Febr%202010.pdf

One thought on “Wraking verkiezingen #GR2014

  1. Pingback: Ultimatum verstreken: volledige wraking rechterlijke macht vandaag!!! | Erwin Lensink Vrij

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>