Vragenvuur Koning Willem IV

Gerrit Willem (Erwin) Lensink
P.I. De Kruisberg Doetinchem
Postadres: Advocatenkantoor Britta Böhler (ex – senator van de Eerste Kamer der Staten – Generaal)
Keizersgracht 560-562
1017 EM Amsterdam

Doetinchem, 28 april 2013

Tweede Kamer der Staten-Generaal
t.a.v. alle leden Commissie Veiligheid / Justitie, Koning Willem IV, Minister-President en Statenleden
Postbus 20.018
2500 EA Den Haag

Betreft: politieke gevangenschap en kritische vragen

Geachte leden der Staten-Generaal,

Via deze brief aan alle leden der Staten-Generaal wil ik graag mijn ideeën, argumenten, politieke opvattingen, achtergronden en oplossingen voor eens en altijd kenbaar maken en aandragen. Op dit moment zit ik al weer in politieke gevangenschap op basis van valse aanklachten, terwijl zowel Eberhard van der Laan als Burgemeester van Amsterdam bij het tv-programma “Eva Jinek op Zondag” en de Hoofdcommissaris van politie Amsterdam, Pieter Jaap Aalbersberg bij het programma “Pauw en Witteman” op 26 april 2013 grofweg en schandalig hebben gelogen express over mijn valse detentie, ook in Duitsland. Afgelopen vrijdag heb ik van Advocatenkantoor Britta Böhler het onderliggende dossier ontvangen, waaruit overduidelijk blijkt op te maken, dat politie Noord-Oost Gelderland mensen uit mijn directe omgeving onder druk zet om valse aangiftes in te gaan dienen, maar de meesten dit hebben geweigerd.

Justitie en politie proberen daarbij er voor te zorgen, dat mijn leven express al 5 jaren op schandalige wijze wordt verwoest en ik niet in pers / media en via internet de waarheid kan verkondigen hierover. De afgelopen jaren heb ik zeker meer dan tweehonderd brieven en postkaarten naar alle leden der Staten-Generaal en politieke partijen gestuurd in dit schandaal.

Als het aan mij ligt, wordt er zo snel mogelijk een DEMOCRATISCH KONINGSCHAP ingevoerd volgens het principe van ADALBERO VAN REIMS of een presidentschap naar het voorbeeld van bijvoorbeeld Zwitserland, Duitsland, Frankrijk of de Verenigde Staten van Amerika. In twee landen op de wereld wordt er heden ten dage (relatief) democratisch een koning gekozen, zoals in Maleisië en Lesotho en zodoende hoeft dit ook voor het Koninkrijk der Nederland geen belemmering te zijn, om zodoende het belachelijk idiote systeem van erfopvolging af te schaffen. De meeste Nederlanders zijn echter zo door de propaganda geïndoctrineerd, dat men erfopvolging een heel goed systeem vind, maar wat nu als Koning Willem IV onverhoopt de komende tien jaren overlijdt of wat als als het ongeluk van Prins Friso, niet Friso van Amsberg was gebeurt, maar zijn oudere broer Willem Alexander von Amsberg? Dit zijn slechts twee voorbeelden van zeer vele idiote situaties, die bij erfopvolging systeem kunnen voorkomen. Dat wil echter niet zeggen, dat ik de Nederlanders het feestje van 30 april 2013 en de Kroningsdag niet zou gunnen, maar dat is ook zeer goed mogelijk bij een DEMOCRATISCH KONINGSCHAP, waarbij bijvoorbeeld de KONING wordt gekozen voor een periode van 7 jaren of 10 jaren, via een keuze uit rechtstreeks gekozen Eerste Kamer leden (i.p.v. nu indirect gekozen senatoren) of rechstreeks gekozen provinciehoofden (i.p.v. door Koning aangewezen Commissaris van de Koning).
Erfopvolging voor het staatshoofdschap is wat mij betreft in ieder geval geen optie voor een democratische rechtstaat, nergens in de wereld en het waarom zal ook blijken uit het vragenvuur in deze brief aan onder meer “Koning” Willem IV, de politieke partijen en de Minister-President van Nederland.

Ook democratisch gekozen stadhouder Willem van Oranje-Nassau (uit Breda), raadspensionaris Johan van Oldenbarneveldt en wereldwijd beroemd jurist Hugo de Groot en de Staten erkenden dit al in de oprichting van de Nederlandse Staat (de Republiek) in de ACTE VAN VERLATINGHE, HET EEUWIG EDICT en vooral DE JUSTIFICATIE OF DEDUCTIE. Andere argumenten om erfopvolging direct af te schaffen zijn de feiten, dat Juliana zo goed als zeker een adoptiekind is geweest, omdat Wilhelmina (ook al) onvruchtbaar bleek te zijn en daarmee de gehele bevolking -in principe tot op de dag van vandaag- wordt voorgelogen, dat ik voor het eerst heb vernomen via Tom Couzy uit Heerlen. Dit feit is goed te controleren via een strafrechterlijk DNA-onderzoek wegens de juridische delicten hoogverraad en oplichting, maar ook via de boeken “Oranje Bastaarden” van Hanno de Jongh en “Bedrog om de Kroon” van Ine Veen. Daarnaast is Wilhelmina een buitenechtelijk kind geweest van de heer De Ranitz en Emma Zur Waldeck-Pyrmont en moesten meer dan 100.000 Nederlanders DNA verplicht afstaan, waaronder ik en mijn moeder, terwijl bij mij en ook zeker mijn moeder er -in principe- geen enkel strafrechterlijk delict mee te bewijzen is.

Het feit, dat ik op Prinsjesdag 2010 destijds een waxinelichthouder tegen de Gouden Koets heb gegooid om de aandacht te vragen (hetgeen eigenlijk al schandalig is, dat dit op deze wijze moest gebeuren) en te vestigen is niet de werkelijke reden, dat ik continu wordt belazerd, er express zeer valse aanklachten worden opgezet door politie NOG en justitie Zutphen / Arnhem tegen mijn persoon al vanaf eind 2008, maar dat ik na redelijk grondig onderzoek sinds de afstudeerperiode in de Joodse Wijk van Antwerpen en gelijktijdig gesprekken met mijn grootvader Gerrit Willem Lensink sr. uit Aalten, ex-verzetsman der L.O./L.K.P. en ex-Huzaar Derde Regiment Huzaren een aantal belangrijke waarheden ken en dito achtergronden heb.

Op dit moment ben ik daardoor valselijk tweemaal al internationaal vervolgd en belazerd, zes maal op valse wijze op basis van valse aanklachten veroordeeld in drie procedures en in cassatie bij de Hoge Raad der Nederlanden, één maal zeer vals veroordeeld in een BOPZ-procedure met de leugen, dat ik ruiten zou hebben ingegooid via valse opgezette aanklachten via vergaderingen eerst van politie en justitie ambtenaren en zijn er ten onrechte zeker tien (aan)klachten op zijn minst bij het Bureau Veiligheid & Integriteit bij de Korpsbeheerder in Apeldoorn, als ook vijf wrakingszittingen van de rechterlijke macht en twee artikel 12 strafvorderingprocedures onterecht afgewezen en/of niet fatsoenlijk behandeld! Ook liggen er allerlei valse psychiatrische rapporten, hetgeen volgens mij een discipline van kwakzalverij / oplichting is, als verdachte of cliënt duidelijk anti-psychiaterie aanhanger is, zoals ik. Meer informatie is te vinden via www.erwinlensinkvrij.nl.

Aangezien ik bepaalde achtergronden heb (met betrekking) qua familie tot de Landelijke Organisatie voor Onderduikers (L.O./L.K.P.), het Derde Regiment Huzaren, actief tussen de Grebbe en Arnhem in de meidagen van 1940, als ook Marcelis Adolf de Vries op 13 mei 1940 gesneuveld bij de Cuneraweg in Achterberg, het faillissement van mijn ouders boerderij in 1983 (althans gedwongen verkoop door de NMB Bank) en een onderzoek heb gestart naar de prominentste leden van de Stichting Bilderberg Meetings en het verleden van de oprichter “Prins” Bernhard Zur Lippe Biesterfeld en zijn omgeving.

Aan alle leden der Staten-Generaal heb ik daarom, als ook alle Nederlandse politieke partijen en vooral Minister – President Rutte, “Koning” Willem-Alexander von Amsberg en “Koningin” Maxima von Amsberg- Zorreguieta heb ik de volgende tien zeer kritische vragen, die zeer veel duidelijk zullen maken;

1. Waarom heeft de (dictator) “Koning” Willem I zichzelf benoemd tot absoluut soeverein vorst via een Britse staatsgreep en hoe verhoudt zich dit juridisch gezien tot het Eeuwig Edict, de Justificatie of Deductie, de Acte van Verlatinghe en de Unie van Utrecht, allen ondertekent door democratisch gekozen stadhouder / Prins Willem van Oranje-Nassau tegen het systeem van dictatuur, erfopvolging en de adel, waarbij een ieder soeverein en onafhankelijk koningsvrij is verklaard in de Nederlanden?

2. Waarom denkt de familie von Amsberg het staatshoofdschap op basis van erfopvolging te kunnen opeisen en te claimen, terwijl alle echte Prinsen van Oranje tot en met 1702 democratisch gekozen staatshoofden waren, inclusief Koning – stadhouder Willem III, ook als verkozen Koning van Engeland door het Engelse parlement destijds?

3. Waarom heeft (dictator)-Koning Willem I in 1814 De Nederlandsche Bank als persoonlijk bezit opgericht als vervanger van De Nederlandse Wissel Bank in Amsterdam en hoe en waarom is De Nederlandsche Bank in 1948 niet volledig en opeens slechts deels genationaliseerd?

4. Hoe is Willem-Alexander von Amsberg als ook de andere posities in de Raad voor Commissarissen van De Nederlandsche Bank exact benoemd sinds 1948, maar zeker sinds de invoering van de €uro als betaalmiddel?

5. Waarom is er in het Nederlandse Strafrecht ingevoerd door dictator Koning Willem I geen sprake van jury-rechtspraak, zoals in het Franse strafrecht met de Cour D`Assisses, als ook mediation (Täter- Opfer- Ausgleich in het Duitse strafrecht) en ook paragraaf 463 t/m 483, dus verplichting voor slachtoffers of benadeelden om bij de zitting te verschijnen om onder ede te getuigen, als de dader of de advocaat van de dader dit zo nodig wenst, zoals in het Strafprozesordnung-recht in Duitsland, zodat er eerlijkere processen plaats vinden?

6. Waarom moet mijn DNA en mijn moeders DNA-profiel verplicht en op onrechtmatige wijze verkregen wel in de Nationale DNA-databank, terwijl er niets mee te bewijzen is strafrechterlijk gezien en daarentegen het DNA van alle zogenaamde “Koningen” en “Koninginnnen”, sinds Kroning Willem I juist niet, terwijl er met betrekking tot de claim van achterkleinzoon Julius Schatt, als Nederlandse Groothertog van Luxemburg in de periode vanaf 1950 tot en met zijn overlijden, hoogverraad en oplichting mee te bewijzen is, strikt juridische genomen volgens de Grondwet artikel 30?

7. Hoeveel procent van de aandelen bezaten alle familieleden van “De Koninklijke Familie” gemiddeld over de periode 1980 t/m 2008 en vooral in 2008 van de verzekeringsmaatschappijen AEGON en NATIONALE NEDERLANDEN en van de systeembanken ING GROEP en ABN AMRO BANK, die in Nederland door de overheid tijdens de bankencrisis in 2008 zijn ondersteunt met circa € 50 Miljard, maar op vreemde wijze niet allemaal en/of volledig zijn genationaliseerd en dan met name op zeer dubieuze wijze de ING Groep niet en dan vooral waarom niet?

8. Waarom worden de moorden op Meinoud Rost van Tonningen (ex-Statenlid, ex-lid van de Volkenbond en ex-president van De Nederlandsche Bank van 1942 t/m 1945 en zeer goed geïnformeerd), Christiaan Lindemans (affaire King Kong) en de misterieuze verdwijning van Edith Stein (Miep Oranje) in het Oranje Hotel (gevangenis) in Scheveningen nog steeds in de doofpot gehouden, als ook het hoogverraad door Nazi-”Prins” Bernhard Zur Lippe Biesterfeld met een meeting in Laren in 1940 en hoe heeft hij van 1942 t/m 195 contact gehouden met Hans Teengs Gerritsen in NN-KZ-Lager Dachau en Natzweiler? Waarom zijn er meer dan 100.000 Nederlanders destijds veroordeeld voor bijvoorbeeld een NSB-lidmaatschap, waarbij meer dan 200.000 Nederlanders om het leven zijn gekomen in de Tweede Wereldoorlog en hebben Meinoud Rost van Tonningen en Christiaan Lindemans i.v.m. het hoogverraad van de circa 350.000 Nederlandse meest dienstplichtige militairen door o.a. “Prins” Bernhard geen eerlijk strafproces gehad? Hoe heeft “Prins” Bernhard Zur Lippe Biesterfeld zogenaamd het verzet vanuit Londen kunnen leiden met het fiasco van het England Spiel (Soldaat van Oranje project met Hazelhoff Roelzema is destijds totale mislukking geweest), terwijl hij heel veel directe familie leden in Nazi-Duitsland had en hoe zouden de Nazi`s dat getolereerd kunnen hebben in perspectief tot bv. Erwin Rommel en Stauffenberg?

9. Waarom is Beatrix in 1938 door “Prins” Bernhard vernoemd naar de door de Nazi`s vereerde Beatrix von Burgund, gemalin van Keizer – Koning Friedrich Heinrich Barbarossa van het Eerste Duitse Heilige Roomse Rijk, waarnaar het Derde Rijk van de Nazi`s en Operatie Barbarossa in 1941 door Adolf Hitler vernoemd zijn en bewijst de dit de Nazi-sympathie en lidmaatschap van “Prins” Bernhard niet behoorlijk overtuigend?

10. Waarom gingen en gaan Beatrix von Amsberg en Bernhard Zur Lippe Biesterfeld ieder jaar naar de jaarlijkse geheime Bilderberg Meetings, gestart in 1954 in Oosterbeek als lobbyclub voor de volgens mij twee (voormalig) rijkste families ter wereld, namelijk De Rothschilds in ieder geval t/m 1938 en de familie Rockefeller wellicht t/m heden, die niet op de top 100 van de Forbes Rich List staan en hoe kan het dat vele mensen wereldwijd vermoeden, dat zij onder andere grotendeels de Federal Reserve System in de Verenigde Staten van Amerika, de Bank of International Settlements in Basel en ondernemingen als Shell, JP Morgan Chase Manhattan Bank, Goldman Sachs, Bank of America, Standard Oil, Exxon Mobile en vele andere banken, verzekeringsmaatschappijen, energiemaatschappijen en hele grote ondernemingen in particulier bezit hebben via ingewikkelde aandelenconstructies?

In afwachting van antwoorden van een ieder en hopelijk binnenkort een echte Nederlandse democratische rechtstaat met democratisch gekozen staatshoofd, een goede vorm van jury-rechtspraak en volledig genationaliseerde Nederlandsche Bank en ING Groep, verblijf ik,

Erwin Lensink

-politiek gedetineerde-

Flag CounterFree counter and web stats


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>