Klachtenbrief anti-psychiatrie

Gerrit Willem Lensink

Postadres

Winterswijk

 

Winterswijk, 20 augustus 2014

 

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg              /   Hoge Raad der Nederlanden

t.a.v. de president                                                                         /    t.a.v. de president

Wijnhaven 16                                                                                  /    Postbus 20303

20302 EH Den Haag                                                                       /    2500 EH Den Haag

 

Ook verstuurd aan onder andere politieke Statenleden en diverse rechtbanken en gerechtshoven

 

Betreft: psychiatrie is een heksenjacht van kwakzalverij en oplichting, die in Nederland en trouwens ook daar buiten voor volstrekte willekeur en hypocrisie in het strafrecht zorgt, zie zaken Erwin Lensink, Hans Timp en b.v. de zeer bekende schandalige zaak Gustl Mollath in Duitsland. Tevens betreft dit beklag over handelswijze alle corrupte leden Medisch Tuchtcollege, incl. wrakingskamer.

 

 

Geachte heer / mevrouw / presidenten van de Tuchtcolleges, rechtbanken en Hoge Raad,

 

Bij deze wil ik een officiële klacht indienen m.b.t. mijn schandalige behandeling sedert 28 april 2008 en vooral omtrent de behandeling van mijn klachten en zelfs aanklachten onder meer bij het Centraal Medisch Tucht College en de Regionaal Medisch Tucht Colleges met kenmerken:

Dossiernummers C2013.375 tot en met C2013.380 (1e instantie RTC Tuchtcollege Zwolle)

Dossiernummers C2013. 419 tot en met C2014.424 (1e instantie RTC Tuchtcollege Den Haag)

 

In deze zaken liggen er complete rechterlijke dwalingen en door de inzet tegen mijn wil onder dwang van psuedo – wetenschappelijke (nep dus!!!) onzindeskundigen heb ik 3 jaar in politieke detentie gezeten en ben ik via gangstalking wanpraktijken belaagd door politie, justitie en psychiatrie, alleen als belangrijkste redenen, dat ik voorstander ben van nationalisatie van de systeembanken en invoering van jury-nullification in het strafrecht als waarborging voor een eerlijk proces ben en tegenstander van erfopvolging voor bepaalde machtposities m.b.t. adel en het staatshoofd. Om deze zaken aan de orde te stellen, heb ik echter gedeeltelijk afgeweken om mijn doelen te bereiken, daar dit op via de normale gang van zaken in de juridische wereld van het rechtssysteem niet te bereiken is of althans niet tijdig te bereiken is. Mijn zaak (of zaken) hebben dan ook grote overeenkomsten met de schandalige zaak van Gustl Mollath in Duitsland. Volgens artikel 14c van het strafrecht is het volstrekt onrechtmatig om iemand in de psychiatrie te rommelen, vanwege politieke overtuigingen.

 

Toch is dit gebeurt en zelfs meerdere malen getracht te bereiken en zelfs thans wordt dit nog getracht te bereiken door een onrechtmatig leugenachtig politie- en justitie apparaat in samenwerking met de heksenjacht van kwakzalverij en oplichting, namelijk de psychiatrie.  Aangezien mij uit onderzoek duidelijk is geworden, dat ik lang niet de enige Nederlander ben, die op deze wijze wordt belazerd en benadeeld, wil ik dat er een einde komt aan deze wanpraktijken. Ook wil ik een klacht indienen m.b.t. de idiote termijnen, die het Centraal Medisch Tucht College hanteert, waarbij men voor zichzelf een termijn van 2 maanden hanteert voor iedere beslissing, terwijl er voor de klager een strikte termijn van 6 weken gehanteerd wordt, waarbij de klager maar alle data in de gaten exact moet gaan houden, op straffe niet-ontvankelijkheid. Het is verder een gotspe, dat het Centraal Medisch Tucht College verwacht, dat brieven binnen 6 weken binnen komen en dus de klager volstrekt afhankelijk wordt van tijdige postbezorging m.b.t. het feit of zijn hoger beroep bij het Centraal Medisch Tucht College wel of niet in behandeling wordt genomen. Het Centraal Medisch Tucht College maakt het voor zichzelf wel heel makkelijk en voor klager moeilijk.

Mijn eisen aan de president van het Centraal Medisch Tucht College, de presidenten van de Regionale Medisch Tucht Colleges, de president van de Hoge Raad der Nederlanden en alle presidenten van alle rechtbanken en gerechtshoven, benoemd nota bene door voormalig SG van Justitie, Joris Demmink, waar de meest schandalige verhalen over rond gaan, zie www.demminkdoofpot.nl en www.hetverbodendagboek.nl zijn derhalve de volgende eisen:

 

 • Van de president van het Centraal Medisch Tuchtcollege en de president van de Hoge Raad der Nederlanden verwacht ik een bericht terug op welke wijze mijn schade vergoedt gaan worden, die niet eens te vergoeden is en hoe ik en de andere personen, die valselijk o.a. de BOPZ worden ingerommeld hun recht kunnen halen en aangezien ik weinig vertrouwen heb in de rechterlijke macht, wil ik ook graag het antwoord, waar ik tussen 1 januari 2008 en 1 januari 2010 ruiten heb ingegooid, zoals in de rechterlijke beschikking is omschreven van de valse civiele procedure met parket nummer 06-460246-09 (document nummer Hoge Raad der Nederlanden 4296281 – brief d.d. 23 juni 2009 en retourbrief 31 juli 2009 M.M. Dedace)
 • Verder wil ik dat er door mij in samenwerking met andere personen of organisaties een anti-psychiatrie-test wordt ontwikkeld, waarbij als deze op de juiste wijze wordt ingevuld, bijvoorbeeld bij de rechter-commissaris in aanwezigheid van een advocaat iemand automatisch als toerekeningsvatbaar wordt geacht, zodat deze kwakzalverij en oplichting niet meer misbruik kan maken van al ernstige of trieste situaties. De uitzondering daarop, gaat het 3-struck out model zijn of tenzij men een gebiedsverbod b.v. overtreedt, zonder goede argumentatie, reden of uitleg. Hierbij kunnen SMART- criteria gebruikt worden.
 • Verder wil ik dat er een overzicht komt van het aantal klachten, dat jaarlijks de afgelopen 10 jaren is ingediend m.b.t. de heksenjacht van kwakzalverij en oplichting – discipline in Nederland door het Centraal Medisch Tucht College en de Regionaal Medisch Tucht Colleges, waarbij aangegeven wordt hoeveel procent van de klachten eigenlijk per jaar gegrond is verklaard, als ook in kwantitatieve zin, dus het aantal gegrond verklaarde klachten. Waarschijnlijk betreft het aantal ingediende klachten slechts het topje van de ijsberg, aangezien veel mensen, zeker in de psychiatrie zich niet bewust zijn van de mogelijkheid tot klagen bij de Medisch Tucht Colleges en de psychiatrie tracht veel klachten op oneigenlijke wijze af te vangen is mij duidelijk geworden, via de Patiëntenvertrouwenspersoon (PVP, die nauwelijks serieus genomen kan worden) en een interne corrupte klachtencommissie GGZ.
 • Ook wil ik van de president van de Hoge Raad der Nederlanden, dan wel de Minister van Justitie, dan wel de president van het Centraal Medisch Tucht College weten, hoe het kan met slechts, voor zover ik weet nog 1 volledig actieve BOPZ-cassatie advocaat, hoe de meer dan 10.000 BOPZ-onder dwang gestelden in cassatie kunnen gaan, waarvan zeker 20%, maar meer waarschijnlijk nog meer dan 50% vals positieven jaarlijks, qua tijd, zoals reeds in mijn eerdere argumentaties en pleidooien is beargumenteerd bij de Tuchtcolleges?
 • Verder wil ik dat alle betrokken leugenaars, die dus zijn aangeklaagd door mijn persoon bij het Centraal Medisch Tucht College en de Regionaal Medisch Tucht Colleges, respectievelijk in Zwolle en Den Haag worden gedwongen toe te geven bedrog, laster, smaad, oplichting en kwakzalverij met mijn persoon en in mijn “rechtsprocedures” hebben toegepast, aangezien dit zelfs laakbare en/of strafbare praktijken betreft.

 

In afwachting van het in behandeling nemen van mijn klachten en deze klachtenbrief door de president van de Hoge Raad der Nederlanden, als ook de presidenten van het Centraal Medisch Tucht College en de Regionaal Medisch Tuchtcolleges  onder meer door directe invoering van de bijgevoegde anti-psychiatrie test bij TBS-ers en mensen die in de BOPZ of een psychiatrische inrichting zijn geplaatst, als ook de invoering van een boetesysteem (zoals bij verkeersboetes) en een systeem van mediation bij minder ernstige delicten in eerste instantie, verblijf ik,

 

Gerrit Willem Lensink

VOORBEELD VAN EEN ANTI-PSYCHIATRIETEST

 

EERSTE DEEL IN TE VULLEN DOOR ADVOCAAT EN RECHTER – COMMISSARIS EN OFFICIER VAN JUSTITIE, DAN WEL HULPOFFICIER VAN JUSTITIE:

 

 1. 1.      NAAM VERDACHTE:
 2. 2.      PERSOONSGEGEVENS:
 3. 3.      VERDENKING DELICT(EN): AARD VAN DE DELICTEN MET WETSARTIKEL NUMMERS
 4. 4.      MEDIATION TOE TE PASSEN TUSSEN DADER EN SLACHTOFFER(S): JA OF NEE
 5. 5.      ERNSTIG DELICT OF SIMPELE OVERTREDING?
 6. 6.      BIJ ERNSTIG DELICT, HOEVEELSTE MAAL DAT DIT GEBEURT? BIJ DRIEMAAL WORDT STRUCK OUT MODEL TOEGEPAST EN KAN PAS PSYCHIATRIE WORDEN INGEZET.

 

TWEEDE DEEL IN TE VULLEN DOOR DE VERDACHTE, DUS EEN SIMPELE VRAGENLIJST.

 

VOORLOPIG VERWIJZING NAAR MIJN BIJLAGE BIJ HET RAPPORT VAN DR. BRAM BAKKER VAN 20 JUNI 2012 IN OPDRACHT VAN RAADSHEER – COMMISSARIS REINKING VAN HET GERECHTSHOF DEN HAAG.

 

EEN ANTI-PSYCHIATRIE TEST ZOU VOLGENS MIJ ENKEL MOETEN CONTROLEREN OF IEMAND LOGISCH KAN NADENKEN EN ZICH BEWUST IS VAN ZIJN OF HAAR OMGEVING EN DIT KAN GECONTROLEERD WORDEN AAN DE HAND VAN EEN SIMPELE VRAGENLIJST VAN MAXIMAAL 20 VRAGEN EN MINIMAAL 3 VRAGEN, DIE SCHRIFTELIJK ZELFSTANDIG DOOR DE VERDACHTE MOETEN WORDEN INGEVULD. ALS DIT GOED GEBEURT IS, DAN IS DE RESPONDENT C.Q. DE VERDACHTE VOLLEDIG TOEREKENINGSVATBAAR EN KAN ER GEEN MISBRUIK PLAATS VINDEN DOOR DE PSYCHIATRIE EN ZOUDEN DE STRAFFEN IN HET STRAFRECHT NORMAAL GESPROKEN MOETEN VOLDOEN OM VERDACHTE TE BESTRAFFEN.

 

BIJ DEZE VERZOEK IK EVENEENS BIJ ALLE HUIDIGE TBS-ERS EN MENSEN, DIE IN DE PSYCHIATRIE GEDWONGEN ZIJN OPGENOMEN BIJVOORBEELD VIA DE BOPZ OF VIA EEN STRAFRECHTERLIJKE MAATREGEL DE ONDERSTAANDE TEST AF TE NEMEN EN BIJ SUCCESVOLLE BEANTWOORDING DOOR DE RESPONDENT, DAN WEL VERDACHTE, DAN WEL VEROORDEELDE DIENT DEZE DIRECT TE WORDEN VRIJGELATEN UIT DE TBS OF PSYCHIATRISCHE INRICHTING, IMMERS IS DE PERSOON AAN TE MERKEN ALS VOLLEDIG TOEREKENINGSVATBAAR EN / OF ANTI-PSYCHIATRIE AANHANGER.

 

VRAGENLIJST ANTI – PSYCHIATRIE –TEST

 

 1. 1.      HOE BESCHOUWD U DE DISCIPLINE DE PSYCHIATRIE?

 

 1. 1.      O ALS MEDISCHE WETENSCHAP
 2. 2.      0 ALS HULPVERLENING
 3. 3.      0 ALS GEZONDHEIDSZORG
 4. 4.      0 ALS KWAKZALVERIJ
 5. 5.      0 ALS OPLICHTING
 6. 6.      0 GEEN BEHOEFTE AAN

 

ANTWOORD 1, 2 EN 3 MAKEN EEN PSYCHIATRISCHE DIAGNOSE MOGELIJK IN STRAFRECHT. BIJ ANTWOORD 4, 5 OF 6 MOET DE VERDACHTE OF RESPONDENT ALS VOLLEDIG TOEREKENINGSVATBAAR EN ANTI-PSYCHIATRIE AANHANGER BESCHOUWD WORDEN.

 

 1. 2.      HOE IS UW TOEREKENINGSVATBAARHEID?

 

 1. 1.      VOLLEDIG TOEREKENINGSVATBAAR
 2. 2.      VERMINDERD TOEREKENINGSVATBAAR
 3. 3.      VOLLEDIG ONTOEREKENINGSVATBAAR

 

ANTWOORD 2 EN 3 MAKEN EEN PSYCHIATRISCHE DIAGNOSE ALS CONTROLE MOGELIJK IN HET STRAFRECHT, BIJ ANTWOORD 1 MOET DE VERDACHTE OF RESPONDENT ALS VOLLEDIG TOEREKENINGSVATBAAR EN ANTI-PSYCHIATRIE-AANHANGER BESCHOUWD WORDEN.

 

3.  WAS UW PSYCHISCHE AFWIJKENG OP HET MOMENT VAN HET BEGAAN VAN HET DELICT DOOR U OF EEN ANDERE VERDACHTE EN / OF DE AFGELOPEN DRIE MAANDEN VAN ZODANIGE ERNST DAT (1) HET BESEF VAN UW EIGEN HANDELEN VERMINDERD OF NIET AANWEZIG WAS (?) EN/ OF (2) DE ONDERZOCHTE VERMINDERD OF NIET IN STAAT WAS HET STRAFRECHTERLIJKE ONGEOORLOOFDE VAN DIT HANDELEN IN TE ZIEN (?) EN / OF (3) U VERMINDERD IN STAAT WAS UW WIL IN VRIJHEID TE BEPALEN DOOR EEN PSYCHIATRISCHE STOORNIS, DUS NIET DOOR DERDEN, DRANK OF DRUGS?

 

 1. 1.      JA, HET BESEF VAN MIJN EIGEN HANDELEN WAS VERMINDERD OF NIET AANWEZIG EN IK WEET NIET MEER EXACT WAT ER GEBEURDE, MAAR DIT KOMT NIET DOOR DRANK OF DRUGS
 2. 2.      JA, HET BESEF VAN MIJN EIGEN HANDELEN WAS VERMINDERD OF NIET AANWEZIG, MAAR DIT KWAM DOOR HET TIJDELIJKE GEBRUIK VAN DRANK OF BEPAALDE DRUGS OF MEDICIJNEN
 3. 3.      JA, IK BEN VERMINDERD OF NIET IN STAAT HET STRAFRECHTERLIJKE ONGEOORLOOFDE IN TE ZIEN VAN DIT HANDELEN VAN HET FEIT EN ZEER ERNSTIGE DELICT (DUS DOODSLAG, MOORD, VERWONDING, VERKRACHTING OF BRANDSTICHTING), DAT IK WEL BEKEND HEB GEPLEEGD TE HEBBEN EXPRESS.
 4. 4.      JA, IK WAS VERMINDERD IN STAAT MIJN WIL IN VRIJHEID TE BEPALEN, MAAR HOE DIT KOMT WEET IK OOK NIET, MAAR DE OORZAAK LAG NIET IN HET FEIT, DAT IK WERD GEDWONGEN DOOR ANDEREN, IK WERD UITGELOKT DOOR ANDEREN OF DAT IK DRANK OF DRUGS HEB GEBRUIKT, DUS HET IS MIJ ONBEKEND HOE HET KOMT, DAT IK HET DELICT HEB GEPLEEGD.
 5. 5.      NEE, OP ALLE VRAGEN IMMERS WIST IK HEEL GOED WAAR IK MEE BEZIG WAS EN WAAROM IK BEPAALDE HANDELINGEN HEB GEDAAN EN IK KAN MIJN SITUATIE UITLEGGEN EN VERKLAREN EN DUS BEN IK VOLLEDIG TOEREKENINGSVATBAAR EN / OF ANTI – PSYCHIATRIE AANHANGER.

 

BIJ ANTWOORD 1, 2, 3 OF 4 KAN ER EEN PSYCHIATRISCH ONDERZOEK VOLGEN EN BIJ HET GEVEN VAN ANTWOORD 5 MOET DE VERDACHTE OF RESPONDENT ALS VOLLEDIG TOEREKENINGSVATBAAR OF ANTI – PSYCHIATRIE AANHANGER WORDEN BESCHOUWD.

OP BOVENSTAANDE KAN ALLEEN EEN UITZONDERING WORDEN GEMAAKT, ALS ER 3 MAAL EEN EXTREEM ERNSTIG DELICT IS GEPLEEGD DOOR DE VERDACHTE C.Q. DADER.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>