Getuigenlijst

In pers en media werd er in eerste instantie weliswaar vreemd gereageerd op mijn getuigen- en deskundigenlijst, maar een jurist zal daar geheel anders naar kijken en het vormt eerder een indicatie, dat ik een behoorlijk sterke zaak heb. In eerste aanleg heb ik de getuigen- en deskundigenlijst expres op 123 getuigen- en getuige-deskundigen gezet, te meer daar ik 123 dagen al in voorarrest zat op 6 januari 2011 en 7 januari 2011, hetgeen schandalig lang is!

Bij het Gerechtshof Den Haag heb ik de getuigen- en deskundigenlijst verkort naar de volgende 30 personen, na overleg gepleegd te hebben met mijn cassatie advocaten van Anker & Anker Advocaten, want om een kans te maken bij cassatie moet men er tot de laatste zitting bij het Gerechtshof Den Haag op staan, dat de getuigen- en getuige-deskundigen worden gehoord in deze kwestie en dat zijn dus de volgende dertig personen:

1. Beatrix von Amsberg – Zur Lippe Biesterfeld
(schuldig aan oplichting, hoogverraad en diefstal van Nederlandse bevolking)

2. Willem-Alexander von Amsberg
(schuldig aan oplichting, hoogverraad en diefstal van de Nederlandse bevolking)

3. Maxima von Amsberg – Zorreguieta
(schuldig aan oplichting, hoogverraad en diefstal van de Nederlandse bevolking)

4. Lakei Zaalberg (beveiliger Gouden Koets Prinsjesdag 2010)
(schuldig aan valse aangifte op instignatie politie m.b.t. poging zware mishandeling)

5. M. Lensink
(schuldig aan diverse valse aangiftes, continu op instignatie politie Winterswijk, Marijn B. en justitie Zutphen)

6. P. Lensink
(schuldig aan één valse aangifte in juni 2009 op basis van een sms van 14 mei 2009 op instignatie politie Winterswijk en justitie Zutphen, na diverse vergaderingen)

7. Marijn Bengevoord
(continu indienen van valse aangiftes jegens mijn persoon, waarvan eerste valse aangifte op zaterdag 29 november 2008 bij de politie Winterswijk en samen wonend met een politie agent Willem in Enschede)

8. Jan Koeslag
(de valse zichzelf benoemde recherche leider in de zaak van het overlijden van mijn moeder in Duitsland nota bene, waar deze valse achterbakse leugenachtige rechercheur niet bevoegd was tot openen van recherche onderzoek)

9. Officier Clementine De Groen – Van den Wildenberg
(zaaksofficier in de zaak van mijn moeder en daarop volgende valse strafzaken, waarbij ik dus op Prinsjesdag 2010 al drie maal valselijk was veroordeeld met oneerlijke rechtszittingen door de rechtbank Zutphen en men ook al valse processen in het gerechtshof Arnhem en op 8 september 2010 in de rechtbank Zutphen aan het bekokstoven was, aangezien Beatrix von Amsberg op 8 september 2010 in Doetinchem was om het Amphion Theater te openen en ik meer dan 100 kilometer achtervolgt ben toen door agenten Vreeman, Sloots en Karsten onder andere tot in Utrecht, ereveld De Grebbe)

10. MRBM E. uit Nijmegen/Lichtenvoorde
(op mijn aanvraag via haar eens het onderzoek gestart door e-mails en sms-berichten vanaf 10-10-2008 naar haar te versturen om betrouwbaarheid en integriteit met name van politie Winterswijk te checken en daarbij mogelijk ook betrouwbaarheid en integriteit van de recherche Doetinchem en justitie Zutphen te controleren, nadat M. Lensink mij op 4 september 2008 schandalig had aangevallen in de huiskamer en weigerde excuses of tekst en uitleg te geven, sterker nog achterbakser en valser ging handelen en beweerde, dat de politie Winterswijk mij ook echt gestoord vond…)

11. Royalty – journalist Philip Dröge
(Auteur van het boek over “Prins” Bernhard m.b.t. de zaken Christiaan Lindemans en Meinoud Rost van Tonningen, als ook auteur van het boek “Tycoons” over onder andere Li Ka Sing van HSBC Bank en ook de familie Rothschild staat er in beschreven.)

12. Beurs- en banken expert Tom Lassing
(webmaster www.beursbox.nl met actuele informatie over de AEX, de rijkdom van de familie Rothschild en familie Rockefeller, het systeem van de banken en centrale banken en de Bank of International Settlements in Basel)

13. Willem Hogendorp, alias Tomas Ross,
(bekend van de films “Prins Bernhard, Schavuit van Oranje” en “Beatrix, Oranje onder Vuur”)

14. Mark Rutte
(Minister – President, juridisch deels verantwoordelijk voor hoogverraad, oplichting en diefstal van de Nederlandse bevolking door Beatrix von Amsberg, Willem-Alexander von Amsberg en Maxima von Amsberg – Zorreguieta)

15. J.G. Kikkert
(historicus bekend met de “Koninklijke Familie” en medestander in Story omtrent DNA-onderzoek afkomst Wilhelmina de Ranitz, dus geen biologische dochter van Willem III en daarmee Julius Schatt rechtmatig troonopvolger volgens claim en Grondwet van Koning Willem I, als Nederlandse achterkleinzoon en met titel “Groothertog van Luxemburg”)

16. dr. Gerard Aalders
(NIOD-medewerker en medestander in artikelen Story omtrent mijn DNA – claim “Koninklijke Familie” en hoogverraad)

17. Anjo Clement
(voorzitter van het Nieuw Republikeins Genootschap – www.republikeinen.nl)

18. Hans Vogel
(voormalig bestuurslid Pro Republica – www.prorepublica.org)

19. Ruud de Vries
(bestuurslid Pro Republica – www.prorepublica.org)

20. Micha Kat
(voormalig journalist NRC Handelsblad, tegenwoordig alternatief journalist www.klokkenluideronline.is)

21. Ramon Walter
(oprichter website www.erwinlensinkvrij.nl)

22. Wijkagent DJW, Willem Saris
(continu opzetten van valse aanklachten en schrijven valse verklaringen over mijn persoon)

23. Hanno de Jongh
(auteur boek “Oranje Bastaarden”)

24. Hans de Geus
(beursjournalist en econoom van televisiezender RTL Z)

25. Advocaat-Generaal Knol
(Openbaar Ministerie Gerechtshof Den Haag, vanwege valse verklaringen Marijn Bengevoord en hernieuwde gevangenschap destijds)

In eerste aanleg is de volgende brief verstuurd naar de rechtbank Den Haag in deze zaak op 1/12/2010 door mijn persoon!

In de strafzaak, die thans tegen mij aanhangig wordt, met parket nummer 09/650051-10 van het arrondissementsparket te `s Gravenhage is er op basis van artikel 208, 263 en 264 van het Wetboek van Strafvordering hier een overzicht van de voorlopige getuigen en getuige-deskundigenlijst voor de rechtszittingen vanaf 5 of 6 januari 2011.

Op basis van de onderdelen of aanklachten betreffende artikel 110 Wetboek SR, artikel 112 Wetboek SR, aanklachtpunt 3 en aanklachtpunt 4 van de vordering tot inbewaringstelling beroepen op mijn aanklacht ingediend op 14 april 2010 bij agenten Gerd-Jan Sloots en Miriam Paulier van de politie Lichtenvoorde.

Willem van Oranje-Nassau en de Staten-Generaal hebben op 26 juli 1581 met de Acte van Verlatinghe, Plakkaat van Verlatinghe de macht van de Koning vervallen verklaard. Via de Justificatie of Deductie hebben Willem van Oranje-Nassau en de Staten de soevereiniteit uitgeroepen van een democratische rechtstaat de Staten, de Republiek der (Zeven) Verenigde Nederlanden.

Op basis van deze rechtsgeldige verdragen, die bekrachtigd en geractificeerd zijn door de Vrede van Munster in 1648 en de Unie van Utrecht in 1579 is de soevereiniteit uitgeroepen van de Nederlandse bevolking en de democratische vertegenwoordiging in de Staten – Generaal.

Derhalve is het een onrechtmatige en ondemocratische daad, dat “Koning” Willem I zichzelf tot absoluut soeverein vorst en dus dictator heeft uitgeroepen. Zelfs op basis van de Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden heeft de vermeende “Koningin” Beatrix en de vermeende vermoedelijke troonopvolger Willem – Alexander geen recht via erfopvolging.

Het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht, Titel I Misdrijven tegen de Veiligheid van de Staat, heeft een aantal duidelijke wetsartikelen.

Artikel 92 Aanslag tegen de Koning
De aanslag ondernomen met het oogmerk om de Koning of de regerende Koningin of de Regent van het leven of de vrijheid te beroven of tot regeren ongeschikt te maken, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 93 Aanslag tegen het Rijk
De aanslag ondernomen met het oogmerk om het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen of om een deel daarvan af te scheiden, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 94 Aanslag tegen regeringsvorm
De aanslag ondernomen met het oogmerk om de grondwettige regeringsvorm of de orde van troonopvolging te vernietigen of op onwettige wijze te veranderen, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Op basis van mijn aanklachten tegen verdachten en de beklaagden Beatrix von Amsberg, Willem Alexander von Amsberg en Bernhard Zur Lippe Biesterfeld kan er voorlopig geen strafvervolging jegens mij plaats vinden. Mocht er toch strafvervolging plaats vinden, dan wil ik een aantal zaken (proberen te) aantonen.

Daarom is er door mij een getuigen- en deskundigenlijst opgesteld, waarbij de volgende zaken aangetoond of wettig overtuigend bewezen kunnen worden:

1. Bernard Zur Lippe Biesterfeld heeft hoogverraad gepleegd tijdens en voor aanvang van de Tweede Wereldoorlog via onder meer de Generale Staf III van de Nederlandse Strijdkrachten. Het betreft onder andere mijn grootvader Gerrit Willem Lensink sr. en Marcelis Adolf de Vries (alleen de laatste is gesneuveld op 13 mei 1940 aan de Cuneraweg), bij de strijd op de Grebbe en daarnaast het verzet der Landelijke Organisatie voor Onderduikers / Landelijke Knokploegen. De moorden op Christiaan Lindemans en Meinoud (Meindert) Rost van Tonningen, evenals de verdwijning van “Miep Oranje” (Edith Stein) zijn daarvoor het bewijs. Hans Teengs Gerritsen is op zijn minst medeplichtig.

2. Koning Willem I heeft zichzelf tot absoluut soeverein vorst (dictator) uitgeroepen via een staatsgreep op ondemocratische en onrechtmatige wijze door gemanipuleerde stemmingen en het zelf aanwijzen van notabelen en leden der Eerste en Tweede Kamer der Staten – Generaal van de Noordelijke Staten der Nederlanden (Nederland). In de Zuidelijke Staten der Nederlanden (België) werd de basis voor de huidige Grondwet zelfs afgewezen met een meerderheid van stemmen of tegenstemmers, toen manipuleerde “Koning Willem I” deze nederlaag door bepaalde tegenstemmers en afwezige / onthoudende stemgerechtigden als voorstemmers te bestempelen. Op basis van de principes en idealen van Willem van Oranje – Nassau, de Justificatie of Deductie, de Unie van Utrecht, de Acte van Verlatinghe en het Eeuwig Edict (ractificatie via Vrede van Munster) is dit onrechtmatig.

3.

De getuigen en deskundigenlijst is door mij verder onderverdeeld in categorieën A, B, C en D.

Categorie A is wat mij betreft zeer belangrijk voor optimale / maximale waarheidsvinding. Ik zou deze als verdachte graag hoogstpersoonlijk willen ondervragen tijdens de rechtszittingen. Hieronder vallen ook zeker de inzittenden van de Gouden Koets, tegen welke mijn symbolische verzetsdaad bedoeld was ten behoeve van de waarheidsvinding voor de Nederlandse samenleving (onder andere in verband met de huidige en komende banken- en kredietcrisis).

Categorie B is wat mij betreft belangrijk voor optimale / maximale waarheidsvinding. Deze getuigen en deskundigen zouden wat mij betreft bij de rechter – commissaris ondervraagd kunnen worden door mij en/of mijn advocaat, via een opgestelde ondervragingslijst.

Categorie C is wat mij betreft redelijk belangrijk voor optimale / maximale waarheidsvinding. Deze getuigen en deskundigen zouden wat mij betreft bij rechtszittingen en/of processen bij de rechter – commissaris opgeroepen kunnen worden, mochten er zaken zijn, die ik veronderstel of beweer zijnde de waarheid, mocht er getwijfeld worden of zelfs schandalig afgedaan als onwaarheid. Deze getuigen en / of deskundigen kunnen dan vervolgens mijn beweringen als waarheid bevestigen.

Categorie D zijn de overige aanklachten, die in principe allen geheel vals, dan wel met valse intentie zijn gedaan door de valse aangevers c.q. valse aanklagers c.q. benadeelden. Deze valse aanklachten betreffen zowel de aanklachten vanaf 28 april 2008 t/m 2 juli 2010 (de voorgeschiedenis), als ook zeker de valse aanklachten van M. Lensink, L. Tiggeloven en mevrouw Kolvers – Koster, na onjuiste perspublicaties.

CATEGORIE A
1. Beatrix von Amsberg – Zur Lippe Biesterfeld (Den Haag)

2. Willem Alexander von Amsberg (Wassenaar)

3. Maxima von Amsberg – Zorreguieta (Wassenaar)

4. Tom Couzy (Herstel de Republiek website – Heerlen)

5. Ton Biesemaat (Pro Republica bestuurslid)

6. Hans Vogel (Pro Republica bestuurslid)

7. Bob Elbracht (Pro Republica bestuurslid)

8. Dr. Cees Lafeber (Pro Republica bestuurslid)

9. Charles Destrée (Great – Britainsgame webmaster en ex-verzetsman in Frankrijk, Meru)

10. Edwin de Roy van Zuydewijn (Amsterdam)

11. Anjo Clement (Nieuw Republikeins Genootschap)

12. J.G. Kikkert (historicus / deskundige)

13. Ine Veen (Schrijfster boek “Bedrog om de Kroon, het geheim van Beatrix en Juliana”)

14. Irene (de Bourbon – Parma) Zur Lippe Biesterfeld (1939)
(zus van Beatrix / dochter Bernhard Zur Lippe Biesterfeld)

15. Margriet (Van Vollenhoven) Zur Lippe Biesterfeld (1943)
(zus van Beatrix / dochter Bernhard Zur Lippe Biesterfeld)

16. Christina (Guillermo) Zur Lippe Biesterfeld (1947)
(zus van Beatrix / dochter Bernhard Zur Lippe Biesterfeld)

17. Pieter van Vollenhoven (Apeldoorn)
(voorzitter onderzoeksraad Veiligheid – onderzoek Koninginnedag 2009)

18. Margarita de Bourbon – Parma (Wassenaar)
(voormalig echtgenote Edwin de Roy van Zuydewijn)

19. Tom Lassing (Utrecht)
(beursanalist en webmaster www.beursbox.nl aangaande AEX Beurs Amsterdam, rijkdom familie Rothschild, rijkdom familie Rockefeller, rijkdom “Koninklijke Familie”, bezit De Nederlandsche Bank, bezit Bank of International Settlements Basel en bezit van de banken als Rabobank, coöperatiebank, ING Groep, Aegon en ABN AMRO BANK)

20. Willem Middelkoop (Amsterdam)
(Auteur van het boek “De Dag dat de Dollar valt”, beursanalist en ex-jounalist van televisiezender RTL Z)

21. Jan-Peter Balkenende (ex-minister president)

22. Ruud Lubbers (ex-minister president / voorzitter Comité 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden)

23. Henk Krosenbrink (Winterswijk)
(Historicus m.b.t. de Achterhoek, auteur diverse boeken als dr. W.P.C. Bos, NSB-Burgemeester van Winterswijk)

24. Gerard Aalders
(historicus / deskundige en criticaster “Koninklijk Huis”)

25. Gerd-Jan Sloots (politieagent Lichtenvoorde)
(aanklacht ingediend tegen leden van de “Koninklijke Familie” op 14 april 2010 bij politie Lichtenvoorde, maar toen aangehouden voor lokaalhuisvredebreuk in het politiebureau, terwijl wettelijk gezien verplicht aanklacht in te dienen direct bij zaken als hoogverraad art. 92 t/m 107a Wetboek van Strafrecht)

CATEGORIE B

1. Wim Jans (Openbaar Ministerie Rechtbank Zutphen – slachtofferzorg Zutphen)

2. Officier van Justitie Clementine De Groen – Van den Wildenberg (Openbaar Ministerie Zutphen / Arnhem)

3. Hoofdofficier van Justitie Openbaar Ministerie Zutphen

4. Officier van Justitie Berendsen van Openbaar Ministerie Zutphen (uit Halle)

5. (Ex)recherche leider Jan Koeslag politie Noord-Oost Gelderland (Eibergen)

6. (Ex)teamchef Jolanda Thannhauser politie Noord-Oost Gelderland (Doetinchem / Winterswijk)

7. Korpsbeheerder en ex-burgemeester Fred De Graaf (Gemeente Apeldoorn / politie Noord-Oost Gelderland)

8. Rechercheur Mennolt Spijkstra (Recherche Zutphen / ex-wijkagent politie Noord-Oost Gelderland buitengebied Winterswijk)

9. Korpschef mevrouw Roelofs (politie Noord-Oost Gelderland)

10. Charles van de Voort (Hoofd Openbaar Ministerie)

11. Jessurun D`Oliveira (voorzitter Comité 3-Modellen Grondwet Republiek der Nederlanden)

12. Leo Polak (redacteur wetenschappelijk tijdschrift Kijk)

13. André Kesseler (redacteur wetenschappelijk tijdschrift Kijk)

14. Maarten van Rossum (historicus m.b.t. Verenigde Staten van Amerika en geschiedenis Nederland / Europa)

15. Philip Dröge
(historicus / auteur / journalist m.b.t. rijkste mensen ter wereld, familie Rothschild / familie Rockefeller / familie Wallenberg en royalty verslaggever m.b.t. praktijken “Prins” Bernhard en “Koninklijke Familie”)

16. Dorine Hermans (historicus / auteur Boek “Voor de troon wordt men niet ongestraft geboren”)

17. anonieme mede-gedetineerde
18. anonieme mede-gedetineerde
19. anonieme mede-gedetineerde

20. Marcel van Dam (PVDA / ex-staatssecretaris ten tijde Lockhead – affaire)

21. Geert Wilders (Lijsttrekker en fractievoorzitter Partij Voor de Vrijheid)

22. Ivo Opstelten (Minister van Veiligheid en Justitie)

23. Ernst Hirsch-Ballin (ex-Minister van Veiligheid en Justitie m.b.t. zaak mijn moeder op 28 april 2008 Duitsland)

24. Fred Teeven (staatssecretaris Veiligheid en Justitie)

25. Nehut Albayrak (ex-staatssecretaris van Veiligheid en Justitie m.b.t. zaak mijn moeder op 28 april 2008 in Duitsland)

26. Wouter Bos (ex-vice Minister President tijdens crisis m.b.t. AEGON, ING Groep en ABN AMRO BANK)

27. Jan Marijnissen (ex-lijsttrekker en ex-fractievoorzitter SP)

28. Marcel Roeterink (SGBO – Staf Grootschalig Bijzonder Optreden Apeldoorn m.b.t. herdenkingsavond – zie blz 33 Proces-Verbaal)

29. Gerrie te Rietstap – Lensink (oud-tante van mij en zus van mijn opa Gerhard – Gerrit Willem Lensink sr.)

30. Gerrit Willem Lensink jr. (mijn vader m.b.t. verzets- en oorlogsverleden familie en “gedwongen verkoop” boerderij)

Flag CounterFree counter and web stats


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>