Het Vaatstra Complot Boek

Omslag het Vaatstra Complot

 

DE PATSY

 

jasperJasper Steringa bleek uiteindelijk de ideale zondebok, zeg maar gerust de Lee Harvey Oswald of The Netherlands. Het loden deksel op de doofpot om de luizen in de pels van een crimineel Justitie de mond te snoeren. Het enige verschil is dat Lee uitriep “I am just a patsy!” en Jasper (nog) niet. Wat men met hem uitgespookt heeft, welke druk op hem is gelegd om een moord te bekennen die hij niet gepleegd heeft, blijft vooralsnog gissen, maar het boek, dat ook een compleet transcript bevat van de rechtszitting, waarvan geen opnames mochten worden gemaakt, maakt overduidelijk dat zijn “bekentenis” in de rechtszaal vals was. De rol die Jasper’s advocaat Jan Vlug speelde wordt ook evident.

jaspertekening

Het Vaatstra Complot

De Moordenaars

 

hassancolor5

Ali Hassan

De werkelijke moordenaar van Marianne Vaatstra is de Irakese Koerd Ali Hassan, destijds bewoner van het asielzoekerscentrum Kollumerland. De moord is niet gepleegd in het weiland waar Marianne’s lichaam werd gevonden, maar in het chalet van de duitser Wolfgang Hebben, op het campinggedeelte grenzend aan het AZC. Aanwezig bij de verkrachting en moord waren verder Ludger Dill, een duitse vriend van Wolfgang Hebben, en de destijds 15 jarige Fa’ek Mustafa, een vriend van Ali Hassan. Fa’ek is de volgende dag, 1 mei 1999, door de politie van het AZC opgehaald en verhoord op het bureau Buitenpost.  De leiding van het onderzoek was in handen van Jan Verkaik die zich nu met Henk Mous en Cor Reijenga op de borst trommelt hoe geweldig ze de zaak hebben “opgelost”. Echter, op het bureau heeft Fa’ek al op dag 1 het hele verhaal verteld, inclusief de verblijfplaats van Ali Hassan op zijn huurkamer in Leeuwarden. Die kennis is door Justitie niet gebruikt om de zaak op te lossen, maar om de ware toedracht voor altijd verborgen te houden, onder meer door Ali heimelijk het land uit te sluizen en Fa’ek als getuige van de moord buiten beeld te brengen. Het hoe en waarom kunt u verder gedetailleerd in het boek lezen.

dill4

Ludger Dill

De doofpot met het loden deksel

In het boek Het Vaatstra Complot zult u leren hoe en waarom Justitie de ware toedracht van de moord op Marianne Vaatstra in de doofpot heeft gestopt. De ware toedracht die al vanaf dag 1 bekend was bij de top van Justitie. Men wilde absoluut niet dat de informatie bekend werd dat asielzoekers de moord op hun geweten hadden. Alle informatie die daarop wees is vakkundig onder het tapijt geschoven, genegeerd, verdraaid, of anderszins kapot gemaakt. De werkelijke betrokkenen zijn buiten schot gehouden. Met gigantische leugens en trucs. Bijvoorbeeld door willens en wetens een verkeerde Ali Hassan in Turkije op te pakken. Dit om de echte Ali die ze zelf daags na de moord naar Noorwegen hebben weggesluisd te kunnen uitsluiten. Althans in de ogen van het publiek. Bewust vals spelen heet dat. Bijvoorbeeld ook door Fa’ek Mustafa, de 15 jarige getuige van de moord die het echte verhaal al op de dag van de moord op het bureau Buitenpost heeft verteld, in de berichtgeving te vervangen door Mohammed Akbari, die al maanden voor de moord uit het AZC weg was. En 10 jaar later door te ontkennen dat Fa’ek op 3 mei 1999 is overgeplaatst naar het AZC Musselkanaal. Door te stellen, bij monde van twee ministers en een staatssecretaris, dat hij pas op 28 mei 1999 is overgeplaatst naar het AZC Drachten in plaats van Musselkanaal. Tot deze leugen werd Justitie gedwongen onder druk van mijn publicaties en de kamerleden die ik op de been kreeg om er vragen over te stellen. Naar aanleiding van de Eén Vandaag uitzendingen werden ze gedwongen tot het leugenrapport “Onderzoek Ali H”, dat in het boek volledig door de gehaktmolen gaat.

Het devies van Het OM is dus altijd geweest om informatie stil te houden die wees op de betrokkenheid van asielzoekers. En wanneer dat niet meer ging, erover te liegen, ja zelfs de echte betrokkenen te vervangen door andere mensen om zo de echte betrokkenen uit te sluiten. Keiharde waarheden zijn bedekt met keiharde leugens en wisseltrucs.

Wat ECHT nooit bekend mocht worden is dat die echte betrokkenen door Justitie zelf buiten het onderzoek zijn gebracht, nadat men de ware toedracht van de moord al kende binnen 12 uur na de moord. Er is dus NOOIT sprake geweest van onderzoek, behalve die eerste 24 uur. De rest van het “onderzoek” was erop gericht de daders van de moord buiten beeld te brengen en de waarheid voor eeuwig verborgen te houden. Dus ze konden niet anders dan alles uit de kast halen om dat onder het tapijt te houden. De kroon op dat bedrog werd uiteindelijk om iemand anders de moord te laten bekennen. Iemand die zo ver als mogelijk van asielzoekers staat. Een blanke Friese veeboer dicht bij huis, het uiterste van asielzoekers. Dat die veeboer, net als door oorlog getraumatiseerde doorgedraaide Koerden, kelen afsnijdt, kon daarbij ook nog wel verkocht worden.

Enfin, leest u het hele verhaal over de ware toedracht van de moord en het complot daaromheen in het boek. Bestellen kunt u op de bestelpagina.

Omslag het Vaatstra Complot

Omslag het Vaatstra Complot

Boek te bestellen via de internetwebsite: www.hetvaatstracomplot.nl

De Doofpotters

De lijst van personen die de doofpot in stand hebben gehouden, is niet uitputtend weer te geven en bovendien in twee groepen op te splitsen: Zij die de ware toedracht kennen en bewust hebben gelogen en/of gemalverseerd, daarbij ambtsmisdrijven plegend, en zij die dit hebben gedaan zonder de ware toedracht te kennen. Tot de eerste categorie behoren aan het hoofd van de keten onder meer Joris Demmink en Harm Brouwer. Tot de tweede categorie behoren onder meer de voormalige ministers van Justitie Hirsch Ballin en Opstelten. De volgende personen, waarvan de rollen nader worden belicht in het boek, mogen in elk geval op de lijst:

Nederland. Den Haag, 04-11-2002, Portret, Ministerie van Justitie. Secretaris Generaal  J. Demmink. Foto: Jiri Buller

Joris Demmink

Joris Demmink, destijds Directeur-Generaal Vreemdelingenzaken, later Secretaris-Generaal van Justitie, nu met pensioen.

 

brouwer

Harm Brouwer

Harm Brouwer, destijds Hoofdofficier van het parket Leeuwarden, later hoogste man van het Openbaar Ministerie, nu voorzitter van de Commissie  van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD).

Michiel Severein, destijds plaatsvervangend Hoofdofficier, nu kinderrechter te Leeuwarden.

groeneveld4

Nettie Groeneveld

Nettie Groeneveld, destijds directrice van het Asielzoekerscentrum Kollumerland.

Louis Uijl, destijds adjunct-directeur van het Asielzoekerscentrum Kollumerland.

pietvisser2

Piet Visser

Piet Visser, destijds burgemeester van de gemeente Kollumerland.

verkaik2

Jan Verkaik

Jan Verkaik, destijds leider van het politieonderzoek voor de zaak Vaatstra.

Robert Rambonnet

Robert Rambonnet, persvoorlichter politie Friesland.

bronsvoort

Annette Bronsvoort

Annette Bronsvoort, latere Hoofdofficier van het parket Leeuwarden, nu burgemeester van de gemeente Lichtenvoorde.

mous

Henk Mous

Henk Mous, Officier van Justitie en kwaliteitsofficier opsporingsonderzoek, tevens persvoorlichter en zaaksofficier voor de Vaatstra zaak. Aanklager voor het OM in het proces tegen Jasper Steringa.

reijenga

Cor Reijenga

Cor Reijenga, leider van het zogenaamde 3D team dat de Vaatstra zaak opnieuw onderzocht, of beter gezegd het publiek samen met Peter R. de Vries klaarstoomde voor de huidige “oplossing”.

Dick Adema, rechercheur cold case team.

Willem Jan Vos, rechercheur cold case team.

vlugweg

Jan Vlug

Jan Vlug, advocaat van Jasper Steringa.

prdv

Peter R. de Vries

Peter R. de Vries, misdaadverslaggever.

ballin

Ernst Hirsch Ballin

Ernst Hirsch Ballin, voormalig minister van Justitie.

opstelten3

Ivo Opstelten

Ivo Opstelten, voormalig minister van Justitie.

Waar is de openheid van Jan Vlug gebleven?

Geplaatst op 31 augustus 2015 door Wim Dankbaar

From: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Sent: maandag 31 augustus 2015 19:29
To: ‘vlug@vrijpleiters.nl’
Subject: Bericht van Wim Dankbaar

Beste Jan,

Ik moet zeggen dat ik je opstelling steeds merkwaardiger vind. Jij was en bent de advocaat voor Jasper Steringa. Naar we moeten aannemen ben je overtuigd van zijn daderschap in de moord op Marianne Vaatstra. Echter, je weet ook dat ik een boek heb uitgebracht waarin aan de hand van getuigenverklaringen wordt gesteld dat de moord door Ali Hassan is gepleegd in de caravan van Wolfgang Hebben. Dus niet in het weiland zoals Jasper beweert. Waarschijnlijk weet je ook dat iedereen die dat boek leest, overtuigd is dat Jasper Steringa de moord niet heeft gepleegd. Ik weet wel zeker dat jij ook het boek hebt gelezen, net als het dagboek van Maaike. Wat vind je ervan , Jan?

Waarom heb je geen interesse om kennis te nemen van verklaringen die de onschuld van je cliënt bewijzen? Heb jij niet het mandaat van Jasper om zijn onschuld aan te tonen? Kijk Jan, als je geen zin zin hebt om met mij te praten hierover, dan is dat toch koren op mijn molen voor de stelling dat je bent ingehuurd door het OM om Jasper zo snel als mogelijk veroordeeld te krijgen? Dan ben je toch niet slim bezig door te zeggen dat je geen zin hebt om mij te woord te staan en met een joviaal “adios” de verbindinding verbreekt?

Waar is je open vizier gebleven, Jan? Je kon met “aluhoedje” Micha Kat toch ook een open gesprek hebben?

Nog iets, Jan, Jij hebt bij Nieuwsuur aan Twan Huys verteld dat Jasper reeds na 10 minuten aan jou persoonlijk de moord heeft bekend. Maar Gerrit de Boer, de privé-detective uit Leeuwarden, heeft mij verteld dat jij hem hebt gezegd dat je Jasper hebt geadviseerd om maar te bekennen, omdat volgens jou de DNA match zulk ijzersterk bewijs was. En dat Jasper daarom maar beter kon bekennen, omdat hij anders alleen maar een hogere straf zou krijgen. Er zijn dus twee versies. Welke is nu de juiste, Jan? Heb je gelogen op landelijke TV? Of liegt Gerrit de Boer?

Laten we even aannemen dat je de waarheid aan Gerrit de Boer hebt verteld, dan weet jij als advocaat toch ook dat een DNA match, vervalst of niet, niet voldoende bewijs is voor een veroordeliing? Dan weet jij toch ook dat een bekentenis daarbij nodig is? Als Gerrit de Boer de waarheid vertelt, dan heb jij dus Jasper “in het pak genaaid” en gelogen op landelijke TV. Voor wie heb je dat dan gedaan, Jan? Niet voor Jasper, toch?

Zou je Feik, Rida en Riad niet eens willen spreken? Dat zijn drie mensen die naadloos en onafhankelijk van elkaar verklaren dat Ali Hassan de moord op Marianne heeft gepleegd. Dat jouw cliënt Jasper er niks mee te maken heeft. Ik kan je hun contactgegevens geven. Ligt het niet op jouw weg om Jasper van de haak te halen? Zou je Wolfgang niet ook willen spreken? Dan kun je hem meteen vragen waarom het OM mij niet vervolgt voor zijn smaadaangifte. In mijn boek maak ik immers duidelijk dat hij hartstikke medeplichtig is aan de moord op Marianne, haar lichaam heeft gedumpt in het weiland en vervolgens al zijn sporen heeft gewist, zijn auto heeft vernietigd en zijn caravan, de plaats delict, in de hens heeft gestoken. Dit alles terwijl Justitie al op de dag van de moord de waarheid van Feik had gehoord, maar heeft nagelaten Wolfgang te arresteren en zijn caravan als crimescene af te sluiten. Dat is natuurlijk ook logisch, want als Ali Hassan niet de moordenaar mocht zijn en al was weggesluisd, dan mag de moord ook niet door hem in de caravan van Wolfgang zijn gepleegd. Dat snap je toch ook nog wel, Jan?

Ben jij er trouwens nog steeds van overtuigd dat Ernest Louwes de moord op de weduwe Wittenberg heeft gepleegd? En jouw cliënten Michaël de Jong en Meike Wittermans onschuldig zijn? Heb je enig idee wanneer de herzieningsaanvraag van Louwes wordt behandeld bij de Hoge Raad? Gaat dat net zo lang uitgesteld worden als het onderzoek naar Joris Demmink, van wie ik stel dat hij samen met Harm Brouwer de werkelijke moordenaar van Marianne, Ali Hassan, al in het weekend van de moord naar Noorwegen heeft gesluisd? Vind je het soms ook zo onvoorstelbaar dat Joris Demmink en Harm Brouwer dat hebben gedaan? Of weet je het eigenlijk wel net zo goed als ik?

Beste Jan, als je werkelijk de advocaat van Jasper bent, dan zou je toch op zijn minst willen weten hoe je via mij wijzer kunt worden over de onschuld van je cliënt?

Hartelijke groet,

Wim

Boekhandels die het boek nu op voorraad hebben, de teller staat op 50 +, op naar de 100!!!

 

De Getuigen

Hieronder volgt een niet complete lijst van getuigen die allen hun verklaring bij de politie hebben afgelegd, maar volledig genegeerd en doodgezwegen zijn.

Vanwege een corrupt vonnis mag ik op internet de naam van de toenmalige vriend van Marianne en zijn vader niet meer noemen. Daarom noem ik hem hier de vriend van Marianne. In het boek noem ik de namen uiteraard wel omdat het vonnis niet geldt voor het boek.

Isabella

Destijds 13 jaar en vrijwilligster kinderopvang in het AZC. Kende Fa’ek en Ali goed en zegt met grote stelligheid dat de Ali Hassan die in Turkije werd gearresteerd niet de Ali is die zij kende. Isabella hoort op maandag 3 mei 1999 dat Fa’ek en Ali bij de moord betrokken zijn. Deze informatie geeft zij meteen door aan de politie. Nog dezelfde dag wordt zij gebeld door Fa’ek met de boodschap: Als jij niet stopt met praten word jij ook vermoord! Samen met haar vader doet Isabella de volgende dag aangifte van deze bedreiging. Deze aangifte belandt in de prullenbak onder het mom van “kwajongensstreken”. De hele zomer wordt Isabella bedreigd met enge telefoontjes, zodanig dat ze nauwelijks het huis uit durft. Als zij in september weer naar school moet, wordt ze aangerand en in een wurggreep genomen door twee asielzoekers. Hierbij verschuift haar nekwervel, een euvel waarvoor ze vandaag de dag nog onder medische behandeling is. Ook met de aangifte van deze geweldpleging is niets gedaan. Isabella heeft Ali in 2009 nog in Groningen zien lopen in gezelschap van een Koerdische heer die mij later aan zou klagen voor smaad. Dit heerschap heeft Isabella gebeld op Koninginnedag 2009 met het voorstel om een afspraakje te maken na middernacht. Dit gebeurde nadat Isabella de informatie aan Bauke Vaatstra had doorgegeven, die het weer aan de politie vertelde.

Geke

Woonde op de Voorstraat in Kollum. Heeft vroeg in de avond rond half zeven een ruzie tussen Fa’ek en de vriend van Marianne waargenomen in snackbar het Filtsje. Vanavond gaan we jouw vriendin pakken, zegt Fa’ek. Een half uur later zag zij Fa’ek de ventielen uit de fietsen van Marianne’s vriend en diens vriend Wietze trekken. Deze fietsen stonden tegen het hek van haar huis. Hierbij aanwezig was Fa’ek’s vriendinnetje Stephanie. Om half één ‘s nachts gaat Geke naar bed en ziet zij vanuit haar slaapkamerraam Marianne en Stephanie bij de fietsen staan zonder dat haar vriend en Wietze daarbij aanwezig zijn. Marianne heeft lol en zegt tegen Stephanie: Kijk nou, ze hebben alle vier ventielen eruit getrokken. hahaha! Op dat moment ziet ze ook Ludger Dill in zijn Mercedes voorbij rijden kijkend naar de meisjes. Een minuut later ligt ze in bed en hoort een gil, een dichtslaand autoportier en het geluid van gierende banden. Om half twee wordt Geke wakker van rumoer op straat. Vanuit haar raam ziet ze Marianne’s vriend zijn fiets over straat schoppen onder luid gevloek en getier. Hij en Wietze stappen even later in een groene Citroën Saxo die door zijn moeder bestuurd wordt.

Verry en Tinie

Nadat Verry en Tinie de discotheek Paradiso hebben verlaten en terug naar huis in Buitenpost fietsen zien zij om half één ‘s nachts bij het tennispark aan de rand van Kollum Marianne’s vriend en Wietze. Ze prutsen wat aan een fiets die tegen een verkeersbord staat. Verry groet hen en Marianne’s vriend zwaait terug. Marianne is daar niet bij. Dat klopt, want op dat tijdstip stond Marianne met Stephanie voor Geke’s huis.

Bertus

Destijds portier bij de Ringo Bar en discotheek Paradiso. Bertus was twee weken voor de moord getuige van de bedreiging van Marianne in de Ringo Bar door Ali met een keeldoorsnijdend gebaar. Hij heeft Fa’ek en Ali toen buiten buitengezet. Op de avond van de moord had hij dienst bij Paradiso. Bertus verklaart dat Marianne en haar vrienden om 12 uur middernacht de discootheek hebben verlaten. Later werd Bertus door de politie onder druk gezet om het tijdstip te wijzigen naar 1 uur ‘ s nachts. Ongetwijfeld om het gestolen-fiets-verhaal kloppend te maken. Bertus heeft er niet aan meegewerkt.

Tettje

Medewerkster bij snackbar Het Filtsje aan de Voorstraat tussen Paradiso en het huis van Geke. Tettje verklaart dat Marianne rond 12 uur middernacht in de snackbar was. Daarbij aanwezig waren ook Fa’ek en Ali, Ludger Dill, Wietze en de vriend van Marianne. Tettje’s verklaring strookt qua tijdlijn met de verklaringen van Geke, Bertus, Tinie en Verry en bewijzen andermaal het gestolen-fiets-verhaal van Wietze en Marianne’s vriend als een leugen. Ook bevestigt Tettje het verhaal van Geke dat Fa’ek eerder op de avond ruzie had met de vriend van Marianne. Ze heeft samen met eigenaresse Anja de boel wat gesust en de jongens buitengezet.

Jacob

Destijds Hoofd Beveiliging van het AZC. Jacob kende Fa’ek en Ali goed en zegt met grote stelligheid dat de Ali Hassan die in Turkije werd gearresteerd niet de Ali is die hij kende. Jacob is ook de maker van de enige bekende foto van Ali Hassan, die later door Justitie als pasfoto werd bestempeld, als ware het een foto uit zijn AZC dossier.

Age

Destijds pedagogisch medewerker en sportleraar op het AZC. Age kende Fa’ek en Ali goed en zegt met grote stelligheid dat de Ali Hassan die in Turkije werd gearresteerd niet de Ali is die hij kende. Age was ook aanwezig toen Fa’ek op maandag 3 mei 1999 door AZC directeuren Nettie Groeneveld en Louis Uijl op de taxi werd gezet naar het AZC Musselkanaal. Op de vraag waar Fa’ek naar toeging antwoordde Louis Uijl: Hij gaat naar Musselkanaal.

Ronnie

Destijds beveiliger van het AZC. Kende Fa’ek en Ali goed en zegt met grote stelligheid dat de Ali Hassan die in Turkije werd gearresteerd niet de Ali is die hij kende. Was ook aanwezig toen Fa’ek op maandag 3 mei 1999 door AZC directeuren Nettie Groeneveld en Louis Uijl op de taxi werd gezet naar het AZC Musselkanaal. Op de vraag waar Fa’ek naar toeging antwoordde Louis Uijl: Hij gaat naar Musselkanaal.

Sikko

Broer van Ronnie. Kende Fa’ek en Ali goed en zegt met grote stelligheid dat de Ali Hassan die in Turkije werd gearresteerd niet de Ali is die hij kende. Was de coach van het voetbalteam waarin Fa’ek keeper was. Hij haalde Fa’ek en Ali altijd op in zijn auto van het AZC voor de voetbalwedstrijd op zaterdag. Nooit heeft Fa’ek een wedstrijd gemist, behalve op zaterdag 1 mei 1999. Dat klopt omdat Fa’ek toen verhoord werd op het politiebureau Buitenpost over de moord op Marianne.

Aranka

Destijds een meisje van 7 jaar en samen met haar ouders bewoonster van het AZC. Aranka kende Fa’ek en Ali goed en zegt met grote stelligheid dat de Ali Hassan die in Turkije werd gearresteerd niet de Ali is die zij kende. Aranka kwam regelmatig in de caravan van Fa’ek omdat hij en Ali aardig voor haar waren. Ze kreeg vaak snoepjes. Ook leerde zij hen Nederlandse woordjes.

Alexandra

Destijds bewaakster in het Grenshospitium Amsterdam, een uitzetcentrum voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Alexandra vertelt in het boek hoe zij op zaterdag 1 mei 1999 onder zeer afwijkende omstandigheden ene Ali binnen kreeg, laat in de avond na sluitingstijd. Ali kwam uit een zogeheten “open kamp” uit Friesland. Zij moest Ali die nacht in een isoleercel stoppen, bewaken, luchten en eten geven. Van deze intake is geen verslaglegging gedaan, omdat de administratie al naar huis was. Na het nieuws vernomen te hebben over de moord op Marianne besefte Alexandra en haar collega’s dat deze Ali vermoedelijk iets te maken had met deze zaak. Bij navraag de volgende dinsdag bij de directrice van het Grenshospitium, Josta van der Kooye (nu directrice van de gevangenis Haarlem) kreeg Alexandra te verstaan dat zij zich er niet mee moest bemoeien en dat de man reeds het land was uitgezet. Alexandra herkent Ali Hassan van de latere opsporingsfoto als de man die zij dat weekend moest bewaken.

Gerrit

Vriend van de vriend van Marianne. Gerrit verklaart dat hij de vriend van Marianne de volgende ochtend toevallig tegenkwam in het centrum van Buitenpost. De vriend reed op de damesfiets van zijn moeder (uiteraard omdat zijn eigen fiets met lekke banden in de schuur stond). Hij zei dat Marianne de vorige avond niet was thuisgekomen. Samen zijn ze Marianne gaan zoeken op plekken die niet stroken met het latere gestolen-fiets-verhaal van Marianne’s vriend.De vriend zou later beweren dat hij met Wietze en Gerrit is gaan zoeken, maar Gerrit is stellig dat Wietze er niet bij was. Ook zei de vriend tegen Gerrit dat hij de vorige avond ruzie had gehad met Marianne.

Andries

Andries Visser, inmiddels overleden, was de badmeester van het openluchtzwembad gelegen tussen het AZC en de vindplaats van Marianne. Op de ochtend van de moord vond hij in de bosjes van zijn zwembad een zwaar bebloed trainingsjack, ongetwijfeld van Ali die altijd een trainingspak droeg, Dit heeft hij terstond naar de politie gebracht. Toen hij later bij de politie herhaaldelijk informeerde over de betekenis van dit bewijsstuk werd hem uiteindelijk door burgemeester Piet Visser te verstaan gegeven dat hij verder zijn mond moest houden over het jack of anders zou hij zijn baan verliezen. Ook heeft Andries die ochtend vanaf de hoge duikplank de politieactiviteiten rond de Keninsgwei gadegeslagen. Hij zag daarbij hoe agenten met speurhonden aan zijn zwembad voorbij trokken in de richting van het AZC.  Andries is dood, maar zijn weduwe bevestigt het hele verhaal.

Fa’ek

Fa’ek, destijds een 15 jarig branieschoppertje, is werkelijk de achilleshiel van Justitie. De toenmalige vriend van Ali Hassan was getuige van de moord in de caravan van Wolfgang Hebben. Hij is meteen de ochtend van de moord opgehaald van het AZC en verhoord op het bureau Buitenpost. Als destijds 15 jarig jochie heeft hij het hele ware verhaal verteld. Kort daarna arriveerde zijn vader, die op het AZC bekend stond als een Koerdische leider. Fa’ek heeft al snel begrepen dat Justitie de ware toedracht onder het tapijt wilde stoppen. Zo snel dat hij Isabella nog even gebeld heeft om haar, al of niet op instigatie van de politie, te verstaan te geven dat ze moest ophouden met praten. Vandaar ook dat hij de volgende maandag werd overgeplaatst naar AZC Musselkanaal en even later samen met zijn vader een verblijfsvergunning in Nederland kreeg. Ali heeft hij nooit meer gezien, omdat die door Justitie via het Grenshospitium “in veiligheid” is gebracht.

Rida

Klasgenoot en beste vriend van Fa’ek. Rida logeerde tweewekelijks elk weekend bij Fa’ek als diens vader weg was naar Den Haag voor overleg met politieke vrienden. Rida verklaart dat Fa’ek hem op zondagmiddag 2 mei 1999, nadat hij was vrijgelaten door de politie, heeft verteld dat hij was verhoord door de politie over de moord op Marianne Vaatstra. Fa’ek vertelt hem dat hij de politie verteld heeft dat de moord gepleegd is door Ali Hassan. Ook Rida kende Ali Hassan en weet dat de Ali Hassan die in Turkije werd gearresteerd niet de juiste Ali Hassan was. Die avond gaat Rida terug naar zijn woonplaats Leeuwarden. Zowel Fa’ek als Ali heeft hij sindsdien nooit meer gezien of kunnen bereiken. Voor Rida waren zij van de aardbodem verdwenen.

Astrid

Astrid was destijds de vrouw van de Visboer, een pseudoniem dat wij hem hebben gegeven, omdat de Visboer nog steeds een beetje bang is om openlijk te verklaren wat hij heeft gedaan. Hetgeen niets meer is dan dat hij Ali vanaf de Keningswei een lift heeft gegeven naar zijn huurkamer in Leeuwarden. Alwaar Ali de volgende dag is opgehaald door de politie om via het Grenshospitium Amsterdam een vrijgeleide naar Noorwegen te krijgen.

De Visboer

Een Libanees, destijds woonachtig in Leeuwarden, die regelmatig op bezoek kwam bij vrienden in het AZC Kollum. Zoals reeds gesteld, heeft hij Ali vanaf de Keningswei een lift gegeven naar zijn kamer in Leeuwarden, niet wetende dat Ali net Marianne Vaatstra had vermoord. Dat wist hij pas nadat hij Ali oppikte, omdat Ali onder het bloed zat en hem in verwarde toestand vertelde dat hij net een meisje had vermoord. “Die Duitsers” hadden het volgens Ali “helemaal uit de hand laten lopen”.

Rosalin

Destijds woonachtig in een huurkamer aan de Kleine Kerkstraat te Leeuwarden, hetzelfde pand waar Ali ook een huurkamer had, ongetwijfeld voor zijn drugshandel. Rosalin kende Ali goed en zegt met grote stelligheid dat de Ali Hassan die in Turkije werd gearresteerd niet de Ali is die zij kende.Ook Rosalin herkent de juiste Ali van de opsporingsfoto. Zij trof Ali op de vroege ochtend van 1 mei 1999 in verwarde toestand aan op zijn huurkamer, in bebloede kleding. Hij brabbelde wat dat ze Marianne Vaatstra de strot dieper hadden moeten doorsnijden. Hoewel Rosalin een kwitantie kon produceren van april 1999 van haar huurbaas Jacob Visser, zou de woordvoerder van de doofpot Henk Mous later een persbericht de wereld in slingeren dat Rosalin zich vergist had in de datum. Volgens Mous woonde ze daar toen niet.

Gerrit

Zat in 1999 gedetineerd in het Noorse Kristiansand voor hasjsmokkel. In de zomer van 1999 kreeg hij enkele weken een gevangene in de cel naast hem, ene Ali. Ali was een Irakees, een asielzoeker met een klein en gedrongen postuur. Hij had in Nederland gewoond. Toen Gerrit in zijn adressenboekje keek, zag hij plaatsnamen waar hij nooit van gehoord had: Kollum, Zwaagwesteinde, Twijzel, enzovoort. Gerrit herkent Ali van de opsporingsfoto.

Anton

Anton was een Nederlandse rode-kruis medewerker in Noorwegen en bezocht Gerrit vaak. Anton spreekt vloeiend Noors en heeft een gerechtelijk papier vertaald voor Gerrit dat Ali bij zich had. Daaruit bleek dat Ali op 5 mei 1999 naar Noorwegen was gekomen en vastzat wegens vernieling en het bedreigen van een Noorse vrouw met een mes. Anton herkent Ali van de opsporingsfoto.

Farhad

Klasgenoot en vriend van Fa’ek en Rida, destijds ook bewoner van het AZC Kollum. Farhad is geen Irakees maar een Afghaan. Reed ook vaak op de crossfiets van Fa’ek met die gele vlammetjes op het frame. Dezelfde fiets die in de nacht van de moord op de Keningswei is gesignaleerd. Hoewel Farhad nooit heeft durven verklaren en ook niet bij de moord betrokken was, is het zonneklaar dat ook hij de ware toedracht kent. Dit wordt onder meer duidelijk uit het dagboek van Maaike waarin zij optekent dat Farhad Isabella heeft gebeld met de mededeling dat hij wel weet wie de moord heeft gepleegd. Farhad is vandaag de dag nog bevriend met Fa’ek. Farhad heeft het goed gedaan. Hij is accountant en fitnesstrainer in Den Haag. Kunt u hier lezen.

Nienke

Was een vriendin van Stephanie, kende Fa’ek, Farhad en Ali en zegt met grote stelligheid dat de Ali Hassan die in Turkije werd gearresteerd niet de Ali is die zij kende. Ze weet ook dat Fa’ek een mountainbike had met geel-oranje vlaggetjes op het frame. Nienke heeft van een vriend van Stephanie gehoord dat zij net als Isabella is bedreigd om haar mond te houden.

 

De volledige details leest u in het boek.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>