CJIB

Gerrit Willem (Erwin) Lensink
Beuksveld 26 (postadres)
7104 BD Winterswijk-Meddo

Winterswijk, 20 mei 2015

Rechtbank Gelderland C.J.I.B. / C.V.O.M. / IRT – commissie
t.a.v. de president, M.R. Prisse en evt. zittingsvoorbereiding t.a.v. de Minister van Justitie en BZK
Postbus 9008 Postbus 16
7200 GJ Zutphen 8900 AA Leeuwarden

Betreft: Bezwaarschrift disfunctioneren politie, justitie, CVOM, CJIB, GGZ, NIFPP en lieden overheid.
Getuigenoproep inzake valse proces 2 juni 2015 Rechtbank Zutphen en DNA bezwaarschrift

Geachte heer / mevrouw,

Bij deze wil ik mij beklagen over het schandaal waarin ik sinds 28 april 2008, sinds het overlijden van mijn moeder in Duitsland ben terecht gekomen. Zelfs in 2015 na drie ellenlange jaren van politieke en vaak zeer zware detenties in isoleercellen, vele politiecellen, buitenlandse onrechtmatige detenties op basis van valse uitleveringsverzoeken door de Nederlandse justitie en zelfs psychiatrische kwakzalverij instellingen, wordt ik nog stelselmatig belaagd, belasterd, gesmaad, gedupeerd, bedreigd, beledigd, mishandeld (met verwondingen) en gestalkt door overheidsdiensten.
Als voorbeelden kan ik daarvan alleen al aanhalen de reeks van onrechtmatige arrestaties, zoals op 27 januari 2015 (lokaalhuisvredebreuk justitie departement bij Gerechtshof Arnhem), op zondag 5 april 2015 (1e Paasdag, vanwege een toevallige ontmoeting met een rechercheur, die betrokken is in een giga groot schandaal rondom mijn valse overlevering en de zaken rondom de www.demminkdoofpot.nl), 4 mei 2015 (om 18.20 uur na 180 kilometer achtervolging vanaf Winterswijk via Duitsland in Amsterdam op weg naar De Dam, waarbij op 5 mei 2015 om circa 11 uur de ME politie in mijn cel binnen viel om mij onrechtmatig te verplaatsen en nog langer in detentie te kunnen houden) en op 14 mei 2015 (op het Plein 1940 om circa 12.30 uur tot circa 22.00 uur zonder aanklacht of zonder telefonisch contact met een advocaat) en recentelijk op 16 mei 2015 bij Ereveld De Grebbeberg, waarbij mijn protestborden over zaken Marianne Vaatstra, Pim Fortuyn en Manuel Schadwald onrechtmatig in beslag zijn genomen op vordering van een onbekende hulpofficier van justitie. Dit is nog niet het complete overzicht van dit jaar, want ik ben ook nog vele malen gearresteerd voor het bellen van de politie, waarbij mijn telefoongesprekken op 0900-8844 in het overgrote deel niet goed worden behandeld.

Dat is niet het enige, want ook sinds 2008 en 2009 heb ik door zowel onrechtmatige als “rechtmatige” boetes meer te maken gekregen, dan voorheen met het C.J.I.B. in Leeuwarden en het C.V.O.M. in Utrecht en mijn conclusie is, dat het pedofiele netwerk, daar ook een chaos van heeft gemaakt. Allereerst wil ik mijn protestborden, die in beslag zijn genomen terug hebben en wel onmiddellijk van de politie in Veenendaal, dan wel Wageningen en hetzelfde geldt voor de protestborden, die in het bezit moeten blijven of komen van de studenten van het Maagdenhuis van de Universiteit van Amsterdam of anders weer terug in mijn bezit, vanwege deze schandalen! Bij deze wil ik dan ook, dat de processen-verbaal van 4 mei 2015 (arrestatie Amsterdam) en 14 mei 2015 (Rotterdam) en 16 mei 2015 (parkeerplaats Ereveld De Grebbeberg) en alle processen-verbaal, waarop een sepot beslissing heeft plaats gevonden, worden toegevoegd aan het proces-verbaal met parketnummer 05-066###-15 of daarbij het proces van 2 juni 2015 wel of niet doorgaat en of deze zaak nu wel of niet een sepot krijgt, want ik ben al onrechtmatig de dupe, via een arrestatie, via mishandeling van mijn duim, nekwervel en ruggengraat en via andere schade als laster en smaad. Het is mij onbekend, wie nu de agenten Ten Bruin, Meerdink en Dekkers precies zijn!
Bij deze wil ik dan ook, dat er door de Rechtbank Gelderland en de Minister van Justitie, samen met de nieuwe Secretaris-Generaal en de onderzoekscommissie, aangaande de bonnetjesaffaire over Cees H. en het vertrek van Minister van Justitie Opstelten en staatssecretaris van Justitie Teeven, hetgeen de voortgezette IRT affaire blijkt te zijn, wordt betrokken en dat zowel de Minister van Justitie, het gehele parlement, de nieuwe Secretaris-Generaal van Justitie en deze “onafhankelijke” onderzoekscommissie derhalve direct contact met mij op nemen over deze en andere zaken, te weten:
1. Inzage in het volledige dossier naar het overlijden van mijn moeder op 28 april 2008, als ook excuses en schadevergoeding voor alle zaken, die sinds dien zijn voorgevallen.
2. Het verwijderen van mijn DNA en alle soortgelijke DNA- profielen, nadat het DNA van de Gekroonde Familie is onderzocht op basis van een straf rechterlijk onderzoek, wegens diefstal, oplichting en hoogverraad op basis van mijn aanklacht van 14 april 2010 en mijn DNA – afdracht, ondanks mijn gigantische bezwaren hier tegen op het politiebureau in Doetinchem en tegen Officier van Justitie Langenberg in 2009, waarbij ik de deal heb gemaakt, dat dan ook de Gekroonde Familie straf rechterlijk qua DNA wordt onderzocht.
3. Het overmaken en terugboeken direct van het bedrag voor het niet dragen van een gordel, achterin een politie auto, terwijl ik geboeid was, hetgeen nog steeds niet gebeurt is door het C.V.O.M. en het C.J.I.B., terwijl de Rechtbank Gelderland in mijn voordeel heeft beslist via M.R. Prisse, hetgeen trouwens een druppel is op de gloeiende plaat van de reeks van schandalen en onrechtmatige daden, die sedert 28 april 2008 jegens vooral mij zijn gepleegd door politie en justitie. Dit is gebeurt op 19 maart 2015 via CJIB-nummer ####14405 en registratienummer ###768 en zaaknummer 368#### BR 14-5##, waarvan het CJIB en / of CVOM telefonisch mij hebben gemeld, dat ze de uitspraak nooit hebben gehad. Ik wil, dat er een onderzoek naar deze en andere misstanden bij het CJIB en CVOM wordt opgestart.
4. Dat er als nog een grootschalig onderzoek wordt ingesteld met een extra onderzoekscommissie, die betaald wordt door de Staat der Nederlanden op basis van Jury Nullification, waarvan ik voorzitter wordt, die samen gaat werken en parallel onafhankelijk aan, de onafhankelijke onderzoekscommissie, die is benoemd na het vertrek van de Minister van Justitie en staatssecretaris in 2015 naar de praktijken van politie en justitie, sinds 1994 in de (moord)zaken Manuel Schadwald, Marianne Vaatstra, Baybasin, Louis Hagemann, Joris Demmink, Els Borst, Pim Fortuyn, Maarten Van Traa en mijn overlevering uit Duitsland, rondom de Kroning in 2013 en het valselijk laten veroordelen van Jasper S. (Steringa).
5. Bij deze maak ik ook bezwaar tegen de boete van € 62,00 van 18 april 2015 om 21.09 uur, nadat ik weg ben gefietst bij Café Weurden in Winterswijk, waarbij de politie onnodig was gekomen, omdat ik ene Erik Wiggers had gevraagd, wat meneer eigenlijk met mij persoonlijk van doen heeft, terwijl ik hem helemaal niet ken en wat zijn betrokkenheid is geweest in een valse BOPZ-maatregel in de tweede helft van 2009. Het betreft zaaknummer 174#### en CJIB nummer 20625421#### en ik stuur deze brief naar het CVOM in Utrecht, als ook naar de president, zittingsvoorbereiding en rechter M.R. Prisse, waarvan ik van beide, dus zowel het CVOM Utrecht, als Rechtbank Gelderland verwacht, dat ze deze direct naar de Minister van Justitie, de Secretaris-Generaal, de staatssecretaris (Dijkhoff) en de “onafhankelijke” commissie door sturen, zodat dit bezwaarschrift bij het CVOM in behandeling wordt genomen in Utrecht, maar ook in Den Haag. Ik maak bezwaar tegen de boete van € 62, omdat ik van mijn fiets af ben gereden bij het gemeentehuis Winterswijk, na de confrontatie bij Café Het Weurden, waar ik weg ben gefietst zo snel mogelijk. Bij het gemeentehuis in Winterswijk had ik echter mijn voorlichten al aan en ook net mijn achterlicht aangezet, dus de boete is onterecht en zowel mijn nieuwe broek, als mijn fiets zijn bij de valpartij kapot gegaan. Dit is dus een schandalig valse boete, de zoveelste maal al weer en ik eis eerst mijn schadevergoeding. Bovendien ben ik veel tijd kwijt aan o.a. deze bezwaarschriften, waar blijkbaar niets mee gebeurt, als ook niet met mijn talloze telefoontjes aan het disfunctionerende justitie apparaat (C.J.I.B., C.V.O.M., justitie, politie, GGZ etc. etc.).
6. Verder maak ik bezwaar tegen de schandalige uitspraak met C.J.I.B. nummer 180756#### en kenmerk 4039#### UM VERZ 15-11## van de Rechtbank Midden-Nederland, waarbij op 28 april 2015 mijn beroepsschrift niet is behandeld, omdat ik geen zekerheid zou hebben gesteld en de kantonrechter M.R. A. van Maanen heeft dit behandeld, zonder dat ik overigens hiervan van tevoren op de hoogte ben gesteld. Mijn beroep is ten onrechte niet ontvankelijk verklaart, omdat er niet binnen de termijn zekerheid zou zijn gesteld. De boete is echter gewoon tijdig betaald destijds, weet ik nog uit mijn geheugen en via bankafschriften zou ik dit kunnen bewijzen, maar ik kan het zelfs al bewijzen door het feit, dat ik op 9 mei 2015 uitgebreid een bezwaarschrift heb ingediend via boeteservice.nl tegen de boete van € 101,00 voor het rijden van 113 kilometer per uur op een zesbaan rijweg (trajectcontrole A2 rechts) bij De Ronde Venen, omdat ik mijn advocaat moest bezoeken in het kader van valse gebiedsverbod in Den Haag en andere valse zaken. Het volledige bedrag is derhalve betaald voor 28-10-2014. Bij dit bezwaar heb ik duidelijk beargumenteerd aan gegeven, waarom ik in beroep ga, met betrekking tot het pedofiele moordenaarsnetwerk Demmink bij justitie en beschermd door politie en dit is verworpen op dagtekening 02-09-2014. Er is ook nooit een deurwaarder of brief met verhoging van C.J.I.B. geweest, dus deze boete is betaald! Ik wil dat de president van de Rechtbank Gelderland en de Minister van Justitie, de president van de Rechtbank Utrecht verwittigen en een onderzoek gelasten naar het C.J.I.B. en C.V.O.M., omdat ik meer dan honderd keer hierover heb getelefoneerd en continu gaat het toch fout!
7. En dan de vierde zaak, die dit jaar al fout is gegaan, is de boete met betrekking tot het bezwaarschrift voor het gebiedsverbod op 30-11-2013 in de gemeente Den Haag, die door de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Den Haag als onrechtmatig is aangemerkt en als recht op protest. Het is mij gebleken, dat ik expres op 30 december 2014 valselijk ben veroordeeld om zo mijn verkiezingscampagne te bemoeilijken, dan wel te saboteren. De Parket-Secretaris N. Aandewiel van Hoofdofficier van Justitie Korvinus heeft mij weliswaar excuses aangeboden, maar hier neem ik geen genoegen mee, want de schade is enorm en uit voorgaande bezwaren in mijn brief, blijkt dat het om een hele reeks van onrechtmatige daden. Ik wil, dat dit in het onderzoek naar het C.J.I.B. Leeuwarden en het C.V.O.M. Utrecht en het totaal disfunctionerende door het pedonetwerk Demmink bemande justitie wordt mee genomen. De dagtekening van het inschakelen van de deurwaarder is van 23 januari 2015 voor deze al een jaar eerder onrechtmatig verklaarde boete, die verhoogd is desondanks door het C.J.I.B. tot € 265,00 en juist de incasso vond plaats in de weken van het behalen van eventuele ondersteuningsverklaringen voor de cruciale PS – verkiezingen 2015. Via een vals dwangbevel werd mij opeens € 454,93 gevorderd via GGN, terwijl dit dus al een jaar eerder als onrechtmatig is aangemerkt en dit is dus CONTINU SCHANDALIG!!!
8. Het wordt nog schandaliger met het veelfout van sabotage en belagingspraktijken door lieden van politie en justitie en het gehele overheidsapparaat, want alleen in het jaar 2015 en we zitten pas halverwege mei 2015, ben ik al weer circa tien keer veelvuldig onrechtmatig gearresteerd, waaronder op zondag 5 april 2015 in Zieuwent, vanwege het verhaal halen bij een valse rechercheur, verder ook in januari bij het justitie departement, zogenaamd vanwege lokaalhuisvredebreuk in Arnhem vanwege verhaal halen rond de zaken Marianne Vaatstra en Manuel Schadwald in relatie tot Joris Demmink in verhouding tot mijn zaken en verder na een 180 kilometer achtervolging door de politie Winterswijk om 18.20 uur in Amsterdam om te trachten mij een wederom dus onrechtmatig gebiedsverbod uit te reiken voor heel de gemeente Amsterdam op 4 mei 2015 en verder ook nog recentelijk op 14 mei 2015 bij Plein 1940 om circa 12.30 uur in Rotterdam en verder zijn mijn protestborden in beslag genomen onrechtmatig omtrent deze zaken bij Ereveld De Grebbeberg op 16-5-2015. Ik wil, dat al deze dossiers en processen – verbaal worden toegevoegd aan het valse onrechtmatige dossier en proces-verbaal met betrekking tot het proces van 2 juni 2015 in het kader van het totaal valse idiote proces m.b.t. agenten Meerdink en Ten Bruin, die mij onrechtmatig in Zieuwent op basis van een valse aanklacht van de valse rechercheur, betrokken bij schandalige ambtsmisdrijven, hebben gearresteerd tijdens 1e Paasdag.
9. Ook Menzis heeft mij tijdens mijn langdurige politieke detentie met mapnummer 1094#### op 11 januari 2012, toen ik dus nog in detentie zat, via GGN Tijhuis & Partners een vordering opgelegd van destijds € 491,00, aangezien ik weigerde de eigen bijdrage te betalen omtrent de onrechtmatige BOPZ in 2009, waarbij ik al direct Menzis in januari 2010 heb laten weten, dat er geen euro van mij naar deze oplichters en heksenjacht van kwakzalverij zou gaan. Ik wil weten, hoe Menzis deze zaken en de valse € 72.000,00 terug gaat halen in 2015!!!
10. Al deze zaken, nopen mij er toe deze brief te schrijven met dus bovenstaande bezwaren en klachten, die ik wil dat per punt worden afgehandeld en onderzocht en dat ook in relatie tot de uitspraak van 18 maart 2015 van het Gerechtshof Den Haag als aanwijzing aan het parlement inzake de Contourennota Schadevergoeding en het nieuwe Wetboek van Strafvordering en ook met betrekking tot mijn hoger beroep bij het Gerechtshof Arnhem voor de valse veroordeling op 30-12-2014 door de Rechtbank Zutphen (Gelderland) met betrekking tot mijn valse overlevering en uitlevering voor de Kroning in 2013, hetgeen nu dus te maken heeft met het Demmink pedonetwerk, het laten vermoorden van Pim Fortuyn op 6 mei 2002, die op weg was naar Friesland om aandacht te schenken aan een oplossing voor de moordzaak Marianne Vaatstra, waarbij Jasper S. (Steringa) dus onterecht en valselijk is veroordeeld en de moordzaak Manuel Schadwald in 1994, die betekent, dat de IRT affaire, sinds 1994 gewoon is voortgezet. Ook de zaken Maarten Van Traa en Els Borst zijn nu dubieus om meerdere zaken, aangezien bij Els Borst de Vaatstra – tactiek wordt misbruikt.

Voor de zitting en zittingsvoorbereiding op 2 juni 2015 met parketnummer 05-066###-15, dat op 5 april 2015 gepleegd zou zijn en waarbij al op 6 april 2015 een proces is gepland en zelfs trachten uit te reiken door de politie bij mij aan de deur op of direct na 2e Paasdag, hetgeen al wel aangeeft, dat de Trias Politica en de “rechtstaat” in Nederland non-existent zijn. Daarbij blijkt, dat ik ook nog eens direct door de politie in Doetinchem een onrechtmatig horecaverbod heb gehad door de politie voor de gemeente Oost-Gelre, hetgeen blijkens een beoordeling van de Nationale Ombudsman al in 2011 als onrechtmatig is aangemerkt. Dit betekent, dat alle gemeenten al sinds 2007 onrechtmatig horecaverboden uitreikt, maar blijkens de protesten van de politie cao, ten opzichte van de behandeling van andere protestanten door de politie, is de politie compleet crimineel losgeslagen. Ook is mijn duim mishandeld bij de onrechtmatige arrestatie, waar ik zelfs nu nog last van heb.

Ik wil dat minstens de volgende processen-verbaal van sepotbeslissingen worden toegevoegd in deze gigantische doofpot, waarop direct actie ondernomen moet worden, want dit is echt schandalig:
1. Proces-verbaal 05-020###-15 vanwege arrestatie voor bellen politie op 17 januari 2015.
2. Proces-verbaal 05-052###-15 vanwege arrestatie voor bellen politie op 8 maart 2015.
3. Proces-verbaal 09-219###-13 vanwege overtreden gebiedsverbod 30-11-2013 in Den Haag.
4. Proces-verbaal 05-020###-15 vanwege lokaalvredebreuk op 26 januari 2015 in Arnhem.
5. Proces-verbaal en gebiedsverbod Burgermeester Amsterdam en GGZ rapport op 4 mei 2015.
6. Proces-verbaal van onrechtmatige arrestatie op Plein 1940 en GGZ rapport op 14 mei 2015.
7. Proces-verbaal op 16 mei 2015 op de parkeerplaats bij Ereveld Grebbeberg en teruggave protestborden en andere zaken, als ook de protestborden van het Maagdenhuis Amsterdam.
8. Overige processen-verbaal van valse en onrechtmatige arrestaties en andere zaken van mij, zoals het vervolg op de zogenaamde PGE-lijstmeldingen, die advocaat Kodryzcki al heeft.

Aangezien het proces op 2 juni 2015 weer een vals proces zal zijn, waarbij al snel de compleet valse aanklacht en melding naar de politie van de valse rechercheur Dekkers is geseponeerd, vanwege gebrek aan bewijs, terwijl er niet eens een poging is ondernomen om geweld te gebruiken jegens deze valse rechercheur, maar dat hij als lid van de valse recherche eens geconfronteerd met zijn ambtsmisdrijven inzake de zaak Marianne Vaatstra en het valselijk laten veroordelen van Jasper S. (Steringa), waarbij Micha Kat na mijn proces bij het Gerechtshof Den Haag op 18 januari 2013 expres valselijk is gearresteerd (op basis van valse aanklacht advocaat Jan Vlug) en ik vanaf 4 februari (maandag) 2015 valselijk ben vervolgd, omdat de uitspraak op 1 februari 2015 van het Gerechtshof Den Haag was en de vordering van Advocaat-Generaal Knol op 18 januari 2013 om mij weer te arresteren, vanwege de totaal valse aanklacht van Marijn Bengevoord, was afgewezen. De politie Noord-Oost Gelderland, de politie Haaglanden (met politiechef Musscher), de politie Amsterdam (met politiechef Aalbersberg) en de politie in Noord-Nederland, laten hiermee overduidelijk zien, lak te hebben aan de rechterlijke macht en ook de politieke partijen, het volk, de wet, de waarheid en de leden van de Staten-Generaal via deze schandalige reeks van onrechtmatige daden en leugens.

Daarom wil ik, mede in relatie tot bovenstaande argumentatie en gronden de volgende getuigen allen horen en mijn geduld is na bijna zeven jaar echt op en dit is te schandalig voor woorden;

1. De hulpofficier van Justitie, die op 5 april 2015 de onrechtmatige toestemming heeft gegeven mij onder het mom van leugens en valse beschuldigingen te arresteren bij Paaspop Zieuwent.
2. De valse rechercheur Dekkers uit Lichtenvoorde, die betrokken is bij ambtsmisdrijven omtrent mijn valse veroordeling en die van Jasper S. in de zaak Marianne Vaatstra en het in de doofpot houden van zaken rondom onder meer de moord Manuel Schadwald en het begint er nu toch wel overduidelijk op te lijken zelfs Pim Fortuyn in relatie tot Joris Demmink en ik vind, dat hij zeer ongeschikt is, onmiddellijk geschorst en ontslagen moet worden en mogelijk zelfs straf rechterlijk vervolgd voor onder meer mijn politieke detentie en de zeer valse beschuldigingen en valse aanklacht van 5 april 2015. Dit valt niet te handhaven.
3. Hulpofficier van Justitie Wilco Te Brake, die mij in het verleden met rechercheur Dekkers bedreigd hebben in de Beuksveld midden in de nacht voor Prinsjesdag 2013 en ook betrokken waren bij de valse vervolging, waarop ik op 30 december 2014 ben veroordeeld valselijk en ten onrechte op basis van een valse aanklacht van Marijn Bengevoord.
4. Brigadier Rutjes, die een in principe meinedige valse verklaring heeft afgelegd bij de rechter-commissaris in Zutphen op basis van de valse uitlevering en overlevering in 2013.
5. Teamchef Van Hagen, die in principe ook een meinedige valse verklaring heeft afgelegd bij de rechter-commissaris in Zutphen op basis van de valse uitlevering en overlevering in 2013.
6. Philip Heinsbroek, die in december 2012 al stiekem een onderzoek had ingesteld, terwijl er nog niet eens een aanklacht was ingediend door Marijn Bengevoord, hetgeen mijn waarschuwende berichten heeft uitgelokt en ook de valse aanklacht is expres opgezet, waarbij Eberhard van der Laan en Aalbersberg dit al op de televisie hebben toe gegeven.
7. Toon Ruiken, teamchef van de politie in Winterswijk, die ik sinds het valse gebiedsverbod voor Villa Mondriaan in verband met de komst van Beatrix ken en mij dus blijkbaar continu aan het lijntje heeft gehouden en op 4 mei 2015 na een achtervolging tot in Amsterdam, zelfs via Duitsland, heeft laten arresteren. Op 5 mei 2015 was aan mijn advocaat Kodryzcki beloofd mij om 12 uur vrij te laten en mijn advocaat informeerde mij hierover telefonisch om 10 uur, waarna een uur later, de ME politie mijn cel bestormde om mij over te plaatsen naar een Spoedeisende Psychiatrische Kliniek, waarbij ik behoorlijk gewond ben geraakt en Toon Ruiken is met de politie continu bezig doofpot te houden en onrechtmatig te handelen.
8. Willem Saris, die als wijkagent, valse verklaringen via Marcel Lensink heeft proberen te krijgen en ook valse aanklachten jegens mij heeft verkregen, onder meer omtrent het bijwonen van de troonrede, als ook betrokken was bij de 180 kilometer achtervolging van Winterswijk en andere zaken, zoals het opzetten van valse aanklachten rondom de Kroning in 2013. Deze agent kan zeker niet gehandhaafd blijven als wijkagent van Meddo.
9. Marijn Bengevoord, die mij stalkt en daarbij via ene agent Willem ook de politie er valselijk in betrekt, maar de politie handelt uit zichzelf ook al onrechtmatig en vorig jaar in 2014 ook een valse meineedige verklaring heeft afgelegd in de zaak rond de Kroning in 2013 en meerdere malen totaal valse aanklachten zelf tegen mij heeft ingediend, dan wel via derden jegens mij heeft opgezet en uitgelokt en verantwoordelijk is voor vele achterbakse criminele daden.
10. Marcel Lensink, die mij al tweemaal heeft verwond, continu de zaken bij elkaar liegt en bedriegt en totaal omdraait om mij expres te duperen en op criminele wijze te benadelen en ook al en dit is uniek tweemaal een meineed – verklaring heeft afgelegd, zowel in Den Haag bij rechter – commissaris Moussalt, als bij de rechter – commissaris Rademaker in Zutphen en ook betrokken was bij de valse BOPZ in 2009 en ook vorig jaar na woede over zijn meineed verklaring bij de rechter – commissaris van de Rechtbank Gelderland.
11. Patrick Lensink, waarbij op vreemde wijze het proces van onder meer zijn valse aanklacht betreffende een treffen in de horeca in Winterswijk nog steeds behandeld moet worden met betrekking tot een valse boete (zogenaamd) schikking van € 360,00 van eind 2013, terwijl nu opeens deze valse aanklacht van de heer Dekkers wel al behandeld kan worden, hoe kan dit, te meer, daar politiechef A.G. Ruiken mij meldde, dat deze zaak geseponeerd zou worden. Ik wil, dat deze zaak met zaaknummer 0000600151#### op 23-11-2013 om 2.02 uur. Het betreft CJIB-nummer 813254200152##### met dagtekening 12 december 2013 wordt toegevoegd aan deze zaak met toevoeging van advocaat Kodryzcki, aangezien het nu zo`n grote juridische rotzooi en rompslomp is, dat er geen enkel recht meer gedaan kan worden.
12. Jan Koeslag, een van de initiatiefnemers van mijn belaging, sinds 28 april 2008, waarbij er een totaal vals onrechtmatig onderzoek is gehouden in het kader van het overlijden van mijn moeder in Duitsland en nu zeven jaar later blijkt dit geen incident meer te zijn met de zaken Marianne Vaatstra, alle zaken rond het Demmink pedonetwerk, Jasper Steringa, Erwin Lensink, Micha Kat, Eric Donk, Nico van den Ham, Baybasin, Louis Hagemann, Manuel Schadwald, Wim Dankbaar, Fred De Brouwer, Gina Pardaens, Maarten Van Traa, Pim Fortuyn, Christiaan Lindemans, (Prins) Bernhard Zur Lippe Biesterfeld, Meinoud Rost van Tonningen, Ludger Dill, Feik Mustafa, Wolfgang Hebben, Ali Hassan, ex-Hoofdofficieren van Justitie Wabeeke, Bronsvoort, Holthuis en Wooldrik, Officier van Justitie Vogelenzang en De Groen-Van den Wildenberg en ook rond de familie Van Den Brink of Te Brink (dochters en BJZ) en familie Faassen, als Els Borst en MH17 krijg ik verontrustende criminele berichten.
13. Rechter Van Apeldoorn, die mij op 30 december 2014 express valselijk heeft laten veroordelen en vermoedelijk heeft zij of Rechter-Commissaris van Lookeren-Campagne in 2008 ook al fouten gemaakt met de onrechtmatige vervolging(en) vanaf 28 april 2008.
14. Ook wil ik alle getuigen als nog horen, die ik recentelijk bij de zaak van de valse overlevering en uitlevering, waarvoor ik door Rechter Van Apeldoorn onterecht in een rechterlijke dwaling ben veroordeeld op 30 december 2014, als nog horen en hetzelfde geldt voor de zaken, die Rechter Gilhuis heeft behandeld recentelijk voor beledigen van een agente, als ook bellen van de politie, exclusief de ook al meineed plegende agenten Gebbink en haar collega, die ik niet meer hoef te horen, want dat heeft toch geen zin en behalve leugens hebben ze toch niets te melden en is de gehele aanklacht van agente Gebbink belachelijk. Ook wil ik dat alle leugens en valse beschuldigingen, voornamelijk in De Gelderlander worden gerectificeerd.

Volgens mij heeft het voeren van een proces, zoals dat op de huidige wijze georganiseerd is, voor mij persoonlijk niet meer zoveel zin, aangezien naar mijn mening bijna geen enkel proces goed is gegaan, laat staan de beoordeling en veroordeling. Recentelijk is de procedure bij het Europese Hof in Straatsburg opgestart en ook een procedure tegen de Staat der Nederlanden inzake de Contourennota Schadevergoeding en het Wetboek van Strafvordering. Wat mij betreft zijn theoretisch gezien, het Wetboek van Strafrecht en Strafvordering redelijk ingericht, maar de praktijk is weerbarstiger. Ik vind, dat er een vorm van Jury Nullification ingevoerd moet worden op basis van republikeinse principes. Deze Jury Nullification moet op de volgende wijzen ingevoerd worden, bij;
1. Strafrechtprocessen en op aanvraag verdachte in het strafrecht bij rechtbank en gerechtshof.
2. Klachten tegen ambtenaren, verdacht van onrechtmatige of criminele daden bij organisaties als Belastingdienst, politie, justitie, rechterlijke macht en evt. andere overheidsdiensten.
3. Klachten bij het Medisch Tucht College en psychiatrie moet als heksenjacht van kwakzalverij beschouwd worden en verboden onder dwang toe te passen, want is vaak machtmisbruik.
4. Voor bepaalde en enkel ernstige strafzaken, moet het “3 times, struck out” model gebruikt worden en bij simpele (niet ernstige) zaken juist mediation, civiel recht en / of afhandeling via boetes als schikkingen, zoals nu bijvoorbeeld geldt voor overtredingen in het verkeer.
5. Klachten op basis van de artikel 12 strafvordering procedure moeten ook via JuryNullification afgehandeld worden om machtmisbruik van justitie te voorkomen en in te perken.
6. De procedure, dat de politie iemand zes uren (en een nacht) mag arresteren moet blijven, maar dan moet er vervolgens wel een proces gehouden worden over de rechtmatigheid, blijkt uit mijn onrechtmatige arrestaties, zowel op 30 november 2013 in Den Haag, als op 4 mei 2015 in Amsterdam en op 14 mei 2015 in Rotterdam, dus voor een straf of schadevergoeding. De procedures met de rechter-commissaris en raadkamer werken redelijk, maar soms is er sprake van machtmisbruik. Bovendien blijkt, zowel uit mijn zaken, als het rapport van de Commissie van Van Traa (PVDA / IRT affaire), dat politie en justitie de rechterlijke macht en rechter – commissaris stelselmatig misleiden en daarom zou er bij het instellen van een hoger beroep tegen de gevangenhouding van 3 maanden ook al een Jury Nullification ingesteld moeten worden, die als de Raadkamer hierover beslist, circa 50 dagen na de arrestatie. Op deze wijze, lijkt het mij, dat machtmisbruik zoveel mogelijk voorkomen wordt door de overheid of lieden binnen de politie, justitie, politiek en rechterlijke macht. Alleen op deze wijze is er volgens mij sprake van een rechtstaat en een Trias Politica. Deze zaken moet met terugwerkende kracht voor alle gedetineerden en TBS-ers uitgevoerd worden en wellicht ook voor alle mensen, die een ernstige klacht hebben sinds 1994. Mogelijk moet er zelfs gratie volgen voor een ieder en opschoning van het zogenaamde strafblad, sinds 1994, behoudens diegenen, die zeer ernstige misdaden hebben gepleegd en dit geldt dus zeker voor personen, die machtmisbruik hebben gepleegd, zoals Joris Demmink, maar ook Harm Brouwer, Herman Bolhaar, Annette Bronsvoort, Henk Wooldrik en anderen.

Onder figuren als Mark Rutte (verkiezingsfraude MarkvsRita bij VVD-verkiezingen met Rita Verdonk), Ivo Opstelten, Joris Demmink, Beatrix von Amsberg, Henk Wooldrik (die als pedofiel nota bene bij het Vertigo diner de vervolging van Geert Wilders van de PVV regelt voor uitspraken), Hans Holthuis, Pieter-Jan Wabeeke, Herman Bolhaar, Jozias Van Aartsen, Van Musscher, Aalbersberg, Van der Laan, Harm Brouwer, Annette Bronsvoort, Hirsch – Ballin, Balkenende, Sorgdrager en Piet Hein Donner en waarschijnlijk vele andere oligarchische elitairen is het een zooitje ongeregeld worden en Pim Fortuyn blijkt dus gelijk te hebben met zijn “Puinhopen van Paars”. De enige oplossingen zijn afschaffing van erfopvolging, de invoering van Jury Nullifaction en het genationaliseerd houden van grote systeembanken als goede doelen banken (natuur en vrijheid bescherming) en daarom is het een aanfluiting, dat deze criminele regering gisteren snel besloten heeft in hun uppie om nog snel de beursgang van de ABN Amro Bank er door te drukken na de andere fiasco`s van Gerrit Zalm met onder meer de invoering van de €uro, de praktijken rond de DSB Bank en het Paarse Kabinet. Als dit niet onmiddellijk gebeurt, dan dreigt het Koninkrijk der Nederlanden te verworden tot een dictatuur, blijkt uit de arrestaties van diverse republikeinen in Zeeland, Baarn, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag, als ook de mishandeling en andere praktijken jegens studenten van het Maagdenhuis.
Op dit moment stel ik vast, dat ik nu reeds zeven jaar lang al wordt belaagd, benadeeld, gestalkt en de dupe ben op basis van een hele reeks van onrechtmatige daden jegens mijn persoon. De civiele procedure, waarbij ik nu stel, dat ik gigantische inkomstendervingen heb en nu zelfs vind, dat ik meer dan 1000 dagen onterecht in detentie heb verbleven, gezien de andere zaken, die nu aan het licht bij mij zijn gekomen, zoals bijvoorbeeld de moord op Manuel Schadwald in 1994 met verdachten als Joris Demmink, Henk Wooldrik en Kees Lunshof, waarbij Fred Teeven blijkbaar al getuige is geweest. Mocht ik onverhoopt binnen tien jaar komen te overlijden, dan verzoek ik zowel mijn erfenis, als ook mijn schadevergoeding voor deze meer dan 1000 dagen onterechte detentie en inkomstendervingen, die op geen enkele wijze meer alleen geldelijk te vergoeden is, laat staat uit geldcreatie uit het niets door de oligarchische (Bilderberg) elite gestort moet worden in het oprichten van een nieuwe politieke organisatie, die ik in gedachten had, voorlopig onder de noemer “Oranje Republikeinse Piraten”. Daarbij zijn de statuten en de naam reeds bij intimi bekend en ik verzoek de betrokkenen, dan de activiteiten verder uit te voeren in de opbouw van de republikeins democratische organisatie.
Hoogachtend,
Gerrit Willem (Erwin) Lensink

Gerrit Willem Lensink
B########## 26 (tijdelijk postadres)
7104 BD Winterswijk

Winterswijk, 10 juli 2013

Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM)
t.a.v. Afdeling Mulder
Postbus 50.000
3500 MJ Utrecht

Betreft: bezwaren CJIB nummers 8062.####.4341.#### / 9062.####.7256.####

Geachte heer / mevrouw,

Bij deze wil ik nogmaals mijn bezwaarschriften indienen tegen twee valse boetes, te weten de volgende CJIB – nummers:
• CJIB nummer 8062.####.4341.#### (het niet dragen gordel achterin politie auto)
Kenteken 14ZPJD (POLITIE AUTO VAN POLITIE DOETINCHEM) van 26 juni 2010 om 3.19 uur
• CJIB nummer 9062.####.7256.#### (auto wel gekeurd en desondanks verkeersboete)
Kenteken ###### van 22 mei 2013 om 17.30 uur

Aangezien het om twee valse boetes gaat, die zowel vader als zoon zijn opgelegd, juridisch gezien, zullen er twee verschillende bezwaarschriften ingeleverd worden bij beide instanties, als bewijs hoe een gemiddelde burger van het kastje naar de muur gestuurd wordt door overheidsinstanties en men geen recht kan halen in Nederland!

Bij voorbaat dank voor de medewerking,

Erwin Lensink

Gerrit Willem Lensink

Gerrit Willem Lensink
Beuksveld 26 (tijdelijk postadres)
7104 BD Winterswijk-Meddo

Winterswijk, 10 juli 2013

Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM)
t.a.v. Unit Mulder Kanton
Postbus 8225
3503 RE Utrecht

Betreft: hoger beroep bezwaarschrift CJIB nummer 8062.####.4341.####

Geachte heer / mevrouw,

Ik beroep mij op de verschoonbare termijn overschrijding, aangezien ik vanaf 13 september 2012 t/m 14 november 2012 en vanaf 4 februari 2013 t/m 3 mei 2013 in valse politieke gevangenschap bevond in verband met valse straf rechterlijke vervolging, waarmee deze valse boete te maken heeft.

Ik verwijs hierbij naar de informatie in mijn voorgaande bezwaarschriften! Daarbij wil ik aangeven, dat ik het asociaal vind, dat ik mijn onschuld en de onschuld van mijn vader maar moet aantonen, terwijl het CJIB, het CVOM, politie of justitie telkens valse criminele onrechtmatige praktijken jegens mij en mijn familie pleegt en valse boetes oplegt om ons op deze wijze te benadelen!

Het CJIB nummer was mij ook onbekend en na ettelijke telefoontjes heb ik nu gisteren pas bij een speciale afdeling van het CJIB het CJIB nummer kunnen achterhalen en daarmee zou ik graag willen, dat mijn bezwaarschrift tegen het niet dragen van een autogordel fatsoenlijk, behoorlijk en redelijk wordt afgehandeld en als valselijk wordt aangemerkt! Ik verwijs naar mijn bezwaarschriften, al ingediend in 2010 en ook reeds weer op nieuw op 20 augustus 2012 (zie bijgevoegde correspondentie en bijlagen). Bij voorbaat dank voor de medewerking,

Gerrit Willem Lensink ()

Gerrit Willem (Erwin) Lensink
Beuksveld 26 (tijdelijk postadres)
7104 BD Winterswijk Huidige rekeningnummer:
Geboorteplaats: Winterswijk

Winterswijk, 20 augustus 2012

Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM)
t.a.v. Afdeling Mulder
Postbus 50.000
3500 MJ Utrecht

Betreft: hernieuwd bezwaar / beroep (dossier nr. )

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze maak ik nogmaals bezwaar tegen de valse boete voor het niet dragen van een gordel, achterin een politieauto met kenteken 14ZPJD op 26 juni 2010 op het politiebureauterrein in Doetinchem. Reeds in 2010 ben ik gelijk in bezwaar gegaan tegen deze valse boete en ik heb vervolgens niets meer vernomen van het CVOM in Utrecht.

Ik ben echt woedend over deze situatie en vandaar, dat ik onder andere een waxinelichthouder tegen de Gouden Koets heb gegooid als protest tegen deze schandalige praktijken. Vervolgens heb ik bijna 2 jaren in politieke gevangenschap gezeten en pas in 2012 ben ik weer op de hoogte gesteld, dat mijn bezwaar niet op de juiste wijze gegrond is verklaard door het CVOM. Vandaar dat ik nu nogmaals in beroep ga bij deze en ik als nog alle correspondentie over deze kwestie wens te ontvangen, als ook de reden waarom mijn bezwaar niet gegrond verklaard is. In een telefoongesprek met een medewerker van het CVOM is mij namelijk aangegeven, dat deze boete normaal gesproken ongegrond wordt verklaard, dus hoezo nu opeens niet?

Pas in 2012 ben ik er van op de hoogte gesteld, dat deze valse boete is overgedragen aan deurwaarder GGN Tijhuis & Partners in Winterswijk. Al meerdere malen heb ik contact gemaakt met deze malafide organisatie en continu krijg ik geen fatsoenlijke reactie. Uit protest heb ik zelfs de boete en verhoging als nog betaald aan het CJIB in Leeuwarden, dus € 174,75. Ik wil dit geld echter terug ontvangen en ik wil dat justitie en het Openbaar Ministerie alle schade, die mij express is toegedaan, wordt rechtgezet, vandaar dit bezwaar en deze klachtenbrief. Ik wil graag, dat er persoonlijk contact met mij wordt opgenomen en ik niet continu in de juridische mallemolen blijf hangen van het CVOM, dan wel CJIB van justitie.

Als bijlage stuur ik eveneens, de e-mail berichten, die ik al meerdere malen heb verstuurd naar GGN Tijhuis & Partners, die maar zo valse boetes en rekeningen bij mij trachten te incasseren, waarvoor valse politie- en justitie ambtenaren verantwoordelijk zijn. Ik ben echt woedend over deze situatie en hoef toch niet nog een keer een waxinelichthouder naar een Gouden Koets te gooien om dit onder de aandacht te brengen?
In afwachting van antwoorden en fatsoenlijke afhandeling van dit bezwaar, verblijf ik,

Gerrit Willem (Erwin) Lensink
Gerrit Willem (Willy) Lensink
Beuksveld 26
7104 BD Winterswijk-Meddo Geboorteplaats: Winterswijk

Winterswijk, 10 juli 2013

Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM)
t.a.v. Afdeling Mulder
Postbus 50.000
3500 MJ Utrecht

Betreft: bezwaarschrift CJIB nummer 9062.####.7256.####

Geachte heer / mevrouw,

Bij deze maak ik bezwaar tegen de tweede schandalige boete, waarbij politie en justitie in ons leven en dat van onze familie al 5 jaren alle wetten en regels overtreden op schandalige wijze, sinds een lid van onze familie in Duitsland op 28 april 2008 om het leven is gekomen en een valse straf rechterlijke en onrechtmatige vervolging hebben ingesteld om onze familie expres te beschadigen en te benadelen. Daarentegen verwachten politie en justitie wel, dat wij ons netjes, behoorlijk en fatsoenlijk aan alle wetten en regels houden en zelfs ook nog eens bezig gaan houden met schandalige boetes als deze. In verband met mijn politieke gevangenschap is namelijk de auto Ford ###### met kenteken ##-##-## voor een jaar afgemeld. Nu heeft de Rijksdienst voor het Wegverkeer zelf na dit jaar automatisch onze auto weer aangemeld, die continu op de oprit heeft gestaan een jaar lang, dus zonder gebruikt te hebben. Mijn vader heeft zelfs toen dit gebeurde, maar gelijk besloten de auto dan weer te laten keuren zo snel mogelijk en dit is dan ook gebeurt op of voor 15 mei 2013. Deze keuring heeft plaats gevonden bij ####### ####### in Winterswijk. De factuur is naar ons verstuurd op 28 mei 2013 en de auto staat op naam van mijn vader Gerrit Willem Lensink.

In de tussentijd heeft echter het Openbaar Ministerie of het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) een automatische vierjaarlijkse registercontrole laten plaats vinden bij de RDW in Veendam en dus maar zo klakkeloos weer eens een onterechte valse boete opgelegd van € 137,- met CJIB nummer 9062.####.7256.####. Het lijkt er gewoon op, dat de overheid, de politie en het Openbaar Ministerie ons valselijk als melkkoe gebruiken met dit soort schandalige valse en vooral onrechtmatige boetes. Aan deze twee boetes ben ik nu zeker al weer een werkweek aan tijd voor het schrijven van bezwaarschriften en telefoneren kwijt, als ook meerdere weken aan frustraties over dit soort schandalige feiten. Ik wil dat beide boetes direct als onrechtmatig worden aangemerkt en dat er dus voor de boete van het niet dragen van een gordel, terwijl ik geboeid was een terugbetaling plaats vind. Verder blijkt, dat men bij politie en justitie van het kastje naar de muur wordt gestuurd en er absoluut geen recht wordt gedaan en wij continu maar de dupe moeten zijn van dit soort praktijken, waarbij de ene helft per ongeluk fout gaat en de andere helft expres en op schandalige wijze fout.

Echter als wij een fout maken, zoals bijvoorbeeld het feit, dat ik op 16 februari 2010 op weg naar mijn werk, dacht op een 80 kilometerweg te rijden en dit was ook vroeger een 80 kilometerweg, maar is een 60 kilometerweg geworden en daardoor dus te hard rijd, de boete gewoon moet betalen van € 93,- op de Oude Winterswijkseweg in Lichtenvoorde met kenteken ######. De copy van deze boete is bijgevoegd als bewijsmateriaal in deze! Bij voorbaat dank voor beantwoording en antwoord op de kritische vragen in deze. Hoogachtend,

Gerrit Willem Lensink JR. Gerrit Willem Lensink

Gegevens overtreding Toelichting
CJIBnummer: 7062542180723###
Dagtekening: 21 apr 2014
Beroepstermijn: 02 jun 2014
Geadresseerde op de beschikking (kentekenhouder):
Omschrijving overtreding: overschrijding maximum snelheid op autosnelwegen met 19 km/h
Soort Boete: M-boete (A2 TRAJECTCONTROLE LINKS STICHTSE VECHT – NIEUWER TER AA)
Feitcode: VM019
Kenteken: ######
Gemeente: Winterswijk
Plaats: Winterswijk
Locatie: Nederland
Datum overtreding: 10 apr 2014
Tijdstip: 15.00 uur
Zaaknummer: 1109####
Fotofilmnummer: 83###
Kenmerk KLPD:

Gegevens overtreding Toelichting
CJIBnummer: 4062542180######
Dagtekening: 22 apr 2014
Beroepstermijn: 03 jun 2014
Geadresseerde op de beschikking (kentekenhouder):
Omschrijving overtreding: overschrijding maximum snelheid op autosnelwegen met 13 km/h
Soort Boete: M-boete (A2 TRAJECTCONTROLE RECHTS DE RONDE VENEN – VINKEVEEN AMSTERDAM – UTRECHT)
Feitcode: VM013
Kenteken: ######
Gemeente: Winterswijk
Plaats: Winterswijk
Locatie: Nederland
Datum overtreding: 11 apr 2014
Tijdstip: 00.44uur
Zaaknummer: 1109####
Fotofilmnummer: 83628
Kenmerk KLPD:

Persoonlijke gegevens Toelichting
Aanhef: de heer
Titel: geen
Voorletter(s): GWE
Voornamen: Gerrit Willem
Achternaam: Lensink
E-mailadres: *******
Telefoonnummer: 0543######
Geboortedatum: 03-feb-####
Geboorteplaats: Winterswijk
Straatnaam: Beuksveld
Huisnummer: 26
Toevoeging:
Postcode: 7104 BD
Woonplaats: Winterswijk

Ik ben het niet eens met de boete, omdat ik al sinds 28 april 2008 op schandalige wijze belazerd wordt door politie en justitie en men eerst maar mijn schade gaat betalen en vergoeden door de criminele praktijken van politie en justitie. Bovendien worden politie en justitie gerund door een crimineel pedofiel netwerk onder leiding van Joris Demmink, zie www.demminkdoofpot.nl. Geachte burgemeesters / gemeenteraadsleden / heer / mevrouw, Bij deze wil ik graag aandacht vragen voor onderstaande belangrijke zaken en de vraag stellen, hoe het kan dat het Openbaar Ministerie van 1996 tot en met 2001 in een groot deel van Gelderland onder leiding stond van Hoofdofficier van Justitie Wooldrik, die al tijden in verband wordt gebracht met het pedofiele netwerk van Joris Demmink? Zie www.demminkdoofpot.nl voor nadere bewijsvoering, als ook onderstaande informatie in deze e-mail. Verder wil ik deze vraag mede stellen, daar ik al 2 maal aantoonbaar valselijk internationaal strafrechterlijk ben vervolgd binnen 5 jaar, terwijl mij de eerste maal gaan cautie is gegeven (dit is wettelijk verplicht), exact 6 jaar geleden nu, daar mijn moeder voor iedereen plotseling op 28 april 2008 om het leven is gekomen in Duitsland, waar ik nog steeds geen inzage in het volledige en valse rechercheonderzoeksdossier heb gehad, maar wel voor het leven ben gedupeerd daardoor expres, terwijl dit juridisch gezien niet eens kan! In afwachting van excuses, rehabilitatie en schadevergoeding verblijf ik,

Erwin Lensink

http://www.klokkenluideronline.is/2014/04/msm-veel-dieper-in-pedo-complot-dan-gedacht/

Demmink ziet af van horen getuigen Voormalig topambtenaar Joris Demmink zal geen getuigen oproepen in de procedure die stichting De Roestige Spijker heeft aangespannen.

http://www.nu.nl/binnenland/3763108/demmink-ziet-af-van-horen-getuigen.html

Triumph für Journalist Micha Kat nach 7 Jahren Kampf um Gerechtigkeit Publiziert am 6. März 2014 von AlexanderBerg Am Dienstag, den 04.03.2014 wurde am Gerichtshof in Utrecht die Zeugenanhörung vor Gericht in der Sache Joris Demmink geöffnet. Der erste Zeuge ist ein junger Mann, der über sein Leben als Sexsklave im Amsterdamer Pädophilen Milieu berichtet. Er hat, wegen seiner Vergangenheit, große Traumata und wirkt aus psychisch sehr belastet. Zu Hause, in der niederländischen Provinz Limburg, gab es furchtbare Zustände, der Vater war Alkoholiker und legte sich gerne mit seinen Nachbarn an. Der Junge bekam die Rache dafür von den Nachbarskindern in Form von Prügel in der Schule zurück. Er war ein Außenseiter. Mit 13 Jahren reißt er von zu Hause aus und fährt nach Amsterdam. Dort, am Bahnhof angekommen, spricht ihn ein freundlicher älterer Mann an und verspricht ihm Essen und Unterkunft. Er fährt mit dem Mann nach Hause, wird am nächsten Morgen nackt auf dem Bett liegend wach, und kann sich nicht erinnern wie er dort hingelangt ist. Der jetzt nicht mehr so freundliche Mann kommt herein und sagt, dass Nacktbilder von ihm gemacht worden sind und falls er nicht willig ist für den Gastgeber zu arbeiten, werden diese an seinen Eltern geschickt. So fängt seine “Karriere” an….. Im Alter von 15 Jahren macht er dann Bekanntschaft mit Joris in dessen Dienstwagen (mit Chauffeur) nachdem er vom Hochschulprofessor der Freien Universität Amsterdam van Roon an Joris weiterempfohlen wurde. Der Junge schämt sich weil der Chauffeur im Wagen mit dabei ist und will kein Geschlechtsverkehr. Er bekommt 250 Gulden nachdem er diesen Joris einen geblasen hat und eine Woche später holt Joris ihn noch mal ab. Dieses Mal ist Joris ziemlich besoffen und es kommt zu einer Streiterei. Nachdem hatte er kein Kontakt mehr mit Joris. Er erzählt auch, mit 2 Vermittlern mehrere Treffen in einem Hotel gehabt zu haben. Ihnen hat er alles erzählt. Aber er hatte leider von den zwei Herren nur einen Zettel mit ihren Telefonnummern, mehr Informationen über sie hatte er nicht. Mit 18 Jahren flüchtet er zu seiner ersten Freundin, die er kurz zuvor kennengelernt hatte. Es waren von fast allen niederländischen Zeitungen Journalisten da, die teilweise sehr gelangweilt wirkten. Auch der NOS (Fernsehen) war vertreten. Auf meiner Frage ob sie auch darüber berichten werden kam die Antwort: “Das kann ich nicht sagen.” Am nächsten Morgen in den Zeitungen: AD (Algemeen Dagblad): Gigolo beschuldigt Demmink von Unzucht. De Volkskrant: Ehemaliger junger Prostituierter (kann man das sagen wenn ein KIND zu Sex gezwungen wird?) De Telegraaf: Demmink-Sache noch Mysterium (Die Dame hat die halbe Zeit geschlafen scheinbar?) Trouw: Demmink wird nach 15 Jahren wiedererkannt. (Was zynisch gemeint ist. Ich möchte diesen Blödsinn im Artikel hier gar nicht wiedergeben. Dieser Artikel enthält ein Bild vom RA Kaaks, so steht im Text darunter, zeigt aber den Demmink-RA Knijff. Peinlich wenn ein Journalist ein Tag später schon nicht mehr weiß wie jemand aussieht). Der zweite Tag, der 05.03.2014, beginnt mit der Zeugenaussage von einem früheren Kriminalpolizist, Leendert de Koter. Er hat Schweigepflicht, und fragt der Richterin wie er das handhaben soll. Er hat bereits am 12. Februar einen Brief geschrieben an Herrn Hofstee von der Justiz und hat bis heute keine Antwort erhalten. Die Richterin fragt warum damals, im Jahr 1997, die Rolodex-Untersuchung eigentlich stattgefunden hat. Es gab zwei Gründe: 1. Es gab Gerüchte, dass es mehrere hochgestellte Personen in einer Affäre um den Missbrauch von minderjährigen Jungen gab. 2. Ein Pädophiler hatte vor Gericht gefragt, warum er bestraft wird für das was er tut und meinte: “Die hohen Herren dürfen alles tun was sie wollen und ich werde dafür bestraft.” Er hatte sehr viele Insider-Informationen über das Milieu. Es wurde eine Sonderkommission gegründet und die Untersuchungen starteten. Die Telefonleitung von Prof. van Roon wurde überprüft. Damals war abhören noch schwierig, man erstellte über einen Zeitraum von 4-5 Monaten Listen von Rufnummern die angerufen wurden. Es handelte sich in den meisten Fällen um 06-Nummern, das waren damals meistens Sex-Hotlines. Als die nächste Stufe eingeleitet werden sollte, nämlich wirklich abhören, hörten diese Anrufe schlagartig auf. Ein Name der immer wieder auftaucht und von Anfang an Ziel der Vermittler war ist van Roon, in dessen Haus in Amsterdam-Nord wahre Sex-Orgien mit minderjährigen Jungen gefeiert wurden. Übrigens sagt Herr de Koter aus, dass die Abteilung Jugend- und Sittenpolizei Amsterdam sich mit diesen Dingen kaum befasst hat und sich eher auf Drogenfahndungen konzentriert hat. Um welchen hochstehenden Herren handelt es sich dann fragt die Richterin….. De Koter: “Wabeke, Wooldrik, Holthuis und Demmink!” Die ersten drei Herren: STAATSANWÄLTE! Der Letzte: Damals tätig im Justiz-Ministerium, später der mächtigste Mann in der Justiz. Alle wurden anstatt bestraft zu werden befördert, darüber später mehr! ——————————————————————————–

From: republikeinse_piraten@hotmail.com To: vergunningen@haaglanden.politie.nl; republikeinse_piraten@hotmail.com; patrick.blankwaard@haaglanden.politie.nl; voorlichting@groningen.politie.nl; operationelezaken@haaglanden.politie.nl; lec@haaglanden.politie.nl; phammecher@amsterdam.kvk.nl; rintje.groen@rpcnoord.nl; anton.jansen@gelderland-midden.politie.nl; jan.hoencamp@gelderland-zuid.politie.nl; ohn.van.der.zalm@haaglanden.politie.nl; ruud.deenen@limburg-noord.politie.nl; paul.bergman@no-gelderland.politie.nl; sieb.geerds@utrecht.politie.nl

Subject: FW: pedonetwerk m.b.t. Kroning Willem-Alexander / Demmink / Clausgate Date: Sat, 26 Apr 2014 15:49:31 +0200 ——————————————————————————– From: republikeinse_piraten@hotmail.com GEACHTE ORANJE VERENIGINGEN EN POLITICI, BIJ DEZE ROEP IK OP HET STAATSHOOFDSCHAP DEMOCRATISCH VERKOZEN TE MAKEN, ZOALS HET EEN GOED ORANJE REPUBLIKEIN IN DE GEEST VAN DEMOCRATISCH GEKOZEN STADHOUDER EN PRINS WILLEM VAN ORANJE-NASSAU EN DE DOOR HEM ONDERSCHREVEN ACTE VAN VERLATINGHE BETAAMT. BIJ VOORBAAT DANK VOOR INTERESSE EN MET VRIENDELIJKE GROETEN, ERWIN LENSINK WWW.ERWINLENSINKVRIJ.NL Geachte RC Rademaker van de Rechtbank Zutphen, Ik wil, dat onderstaande e-mails worden toegevoegd aan het totaal valse strafdossier jegens mijn persoon.

Verder wil ik ook, dat onderstaande videofilmpjes worden toegevoegd m.b.t. de zaak Clausgate en de civiele procedure van De Roestige Spijker versus de Demmink Doofpot en het artikel “Linksgestrickt”:
1. http://www.youtube.com/watch?v=nmeYiR-yyS4 (documentaire over Joris Demmink)
2. http://www.youtube.com/watch?v=cKbaa92HKLc (mijn actie bij de Rechtbank Utrecht m.b.t. Clausgate, Henk Krol en Demmink Doofpot)
3. http://www.powned.tv/uitzendinggemist/2014/04/pownews_581.html
4. http://jdtvnieuwsbullet.blogspot.nl/2014/04/waxinewerper-verstoord-demmink-verhoren.html
In afwachting van directe schadevergoeding, verblijf ik,

Erwin Lensink

RE: EIS EXCUSES: waxinelichthouder – strafzaak EN AANHOUDING VANDAAG in Doetinchem? EXTRA BULLETIN N.A.V. TELEGRAAF BERICHT FRAUDE ZAAKSOFFICIER OVJ VOGELENZANG!!!! ‏ INFORMATIE BRONNEN:
1. http://www.youtube.com/watch?v=w5UOZP78O-Q
2. http://www.youtube.com/watch?v=RelHkj–reU
MEER INFO:
1. http://www.youtube.com/watch?v=RZ0mjQFhu7U
2. http://www.youtube.com/watch?v=khc59VCTkcI
3. http://www.youtube.com/watch?v=h4e5Lz0n8zo
4. http://www.youtube.com/watch?v=Ji_XbkLu7Pw
5. http://www.youtube.com/watch?v=Txz59O_C1Ck
6. http://www.youtube.com/watch?v=bDEjMCyljE4
7. http://www.youtube.com/watch?v=rrJjpTCbxyo
8. http://www.youtube.com/watch?v=6sCioKnpHdY
9. http://www.youtube.com/watch?v=Rnbyxg4ibDI
10. http://www.youtube.com/watch?v=OfBGfDX8aTU
Check deze voor de informatie om politiek actief te gaan worden voor de Piratenpartij:

http://www.youtube.com/watch?v=51yl5y8IgW0

Verkiezingsprogramma Lijst 12 “Republikeinse Piraten” onder vlag van de Piratenpartij: http://www2.nijmegen.nl/content/898545/op_wie_stem_ik Subject:
RE: pedonetwerk e-mail m.b.t. Kroning Willem-Alexander / Demmink / Clausgate Date: Wed, 16 Apr 2014 12:47:42 +0200 .ExternalClass .ecxhmmessage P { padding:0px; } .ExternalClass body.ecxhmmessage { font-size:12pt; font-family:Calibri; }

Geachte presidenten van alle rechtbanken / gerechtshoven en leden van de Staten-Generaal,

Bij deze wil ik mijn beklag indienen over het pedofiele netwerk onder leiding van Joris Demmink, Herman Bolhaar, Wabeeke, Holthuis, Wooldrik en Ed Nijpels. In afwachting van excuses en schadevergoeding binnen 3 maanden, verblijf ik,

Erwin Lensink
Ik verwijs naar de websites:
www.prorepublica.org
www.erwinlensinkvrij.nl
www.demminkdoofpot.nl

Die Aufnahmen sind nun im Besitz verschiedener Polizei- und Justizbehörden. Sie wurden zudem an die niederländische Königin Beatrix übergeben. Das so genannte Zandvoort-Material könnte der Schlüssel bei den Ermittlungen gegen das internationale Kinderschänder-Netzwerk sein. Über die Existenz von Snuff-Videos berichtete am 27. November 2000 auch der Autor Nick Davies in der britischen Zeitung “The Guardian”. Er schreibt, dass Pädophile mehrere Kinder umgebracht haben sollen. “Einem Jungen wurde einfach in den Kopf geschossen”, heißt es. Nick Davies war auch der Macher der Fernsehdokumentation, in der Edward über Snuff-Videos sprach.

http://www.welt.de/print-welt/article298512/Kein-Einzeltaeter.html

Aanklacht tegen Koninklijke Familie en pedonetwerk moderator / 4 dagen ago 11 april 2014

Vanmiddag heb ik voor de pauze en na afronding van het verhoor met Henk Krol getracht ondersteunend bewijsmateriaal te geven m.b.t. het getuigenverhoor van Henk Krol. Rechter Gehlen wilde of kon dit echter niet aannemen, daarbij heb ik aangegeven, dat de “Koninklijke” Familie of wel het Gekroonde Huis gechanteerd wordt door het pedofiele netwerk bij het Ministerie van Justitie. Ik heb de afgelopen week het Europees Parlement, de Eerste en Tweede Kamer Der Staten-Generaal en de Bundestag (Duits Parlement) hiervan al op de hoogte gesteld met diverse bewijsmaterialen en vandaag heb ik via het loket van de Rechtbank Midden-Nederland bewijzen gegeven aan RC Gehlen, t.b.v. ondersteunend bewijsmateriaal m.b.t. de zaak van De Roestige Spijker tegen de Demmink Doofpot club. Daarbij heb ik RC Gehlen verzocht dit verder te verspreiden, dit bewijs dus (een copy van het artikel Linksgestrickt uit 1982 van Der Spiegel, verboden te publiceren of niet gepubliceerd omtrent Clausgate), mijn aanklacht van 14 april 2010 tegen het Koninklijk Huis, waarbij ik valselijk ben gearresteerd voor lokaalhuisvredebreuk van het politiebureau Lichtenvoorde, als ook de documenten in de zaak van mijn moeder van de Nationale Ombudsman (m.b.t. vergelijk zaak Fred De Brouwer) afgegeven in een grote envelop aan RC Gehlen, dus ook bestemd voor alle presidenten van alle rechtbanken en gerechtshoven, alle hoofdofficieren van justitie en alle leden der Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal. Ik verwijs verder naar alle andere informatie op deze website over het disfunctioneren van het Nederlandse rechtssysteem, in ieder geval al sinds de jaren 1990, maar wat mij betreft al 200 jaren, sinds 1813. Overigens ben ook ik slachtoffer van ex-Secretaris Generaal Joris Demmink en de Vrienden Van Demmink, als Ivo Opstelten, daar mijn moeder op 28 april 2008 om het leven is gekomen en er sinds dien de ene na de andere criminele praktijk jegens mij is gepleegd om mij voor het leven te duperen, door de rechterlijke macht, politie, justitie, enkele valse derden en alle aanverwante diensten. Deze Joris Demmink is pas in 2012 afgezwaaid als Secretaris-Generaal van Justitie en op 4 juli 2012 had ik in eerste instantie een deel van mijn vrijheid herwonnen. Het wordt tijd dat de waarheid en niets dan de volledige waarheid aan het licht komt en er grote stappen worden gemaakt om waarborgen in te bouwen in het Nederlandse stelsel voor een echte democratie en echte rechtstaat en dus niet de wijze, zoals het nu is georganiseerd met een pedofiel netwerk bij de top van het Ministerie van Justitie en zo goed als zeker andere strategische posities, als ook AIVD-mollen in iedere politieke partij en bij ieder belangrijk pers of media organisatie! TO BE CONTINUED…

Pedonetwerk bij top justitie, politie en VVD, dat het “Koninklijk Huis” chanteert! moderator / 1 week ago 6 april 2014

Afgelopen weken hebben zich opmerkelijke nieuwe ontwikkelingen voorgedaan in zowel mijn zaken, als aanverwante zaken. Als eerste is er natuurlijk de deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Nijmegen op het laatste moment gerealiseerd. Verder is er een 12-voudige wraking procedure opgestart bij het Centraal Medisch Tucht College in Den Haag en afgelopen maandag is de wraking procedure behandeld bij de Rechtbank Zutphen. Ook is er een bezoek gebracht aan het verhoor van ex-IRT-rechercheur Klaas Langendoen bij de Rechtbank Utrecht, inzake de procedure van Stichting De Roestige Spijker aangespannen door de pedofiele ex-Secretaris Generaal van Justitie Joris Demmink. Verder is er ook een bezoek gebracht door mij aan de NSS2014 top (Nucleair Security Summit) in Den Haag, waarbij ik aan de postkamer van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal brieven heb overhandigd voor alle Statenleden. Bovendien is er hoogstpersoonlijk een brief overhandigd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Ronald Plasterk (PVDA). Tijdens het verhoor van Klaas Langendoen is duidelijk geworden, dat als er een grondig onderzoek gehouden zou worden in de zaak rondom Joris Demmink er een nieuwe kabinetscrisis zou ontstaan, althans dat waren zo ongeveer de laatste woorden van Klaas Langendoen m.b.t. zijn idee, waarom er geen enkel fatsoenlijk onderzoek gedaan is, terwijl er toch heel veel beschuldigingen en aanklachten liggen m.b.t. het pedonetwerk rondom Joris Demmink. Op dinsdag heb ik derhalve aan alle Statenleden mijn brief van circa 50 pagina`s overhandigd m.b.t. de wraking, die afgelopen maandag is behandeld bij de Rechtbank Zutphen. Afgelopen zaterdag deed zich echter een nieuwe spectaculaire ontdekking voor via het Algemeen Dagblad en Koen Voskuil, waarbij hij ontdekte, dat de beschuldigingen m.b.t. Joris Demmink al lang en breed bekend waren in 2002. De zondag er op kwam Micha Kat met de al eerder gedane claim, dat “Prins” Claus bij deze zaak betrokken zou zijn. Tot nog toe, had ik weinig interesse getoond in deze beschuldiging en aantijging. Echter heb ik mij de complete zondagavond vorige week eens even verdiept in deze zaak en ik ben tot de conclusie gekomen, dat deze zaak een hoge waarschijnlijkheid van waarheidsgehalte heeft. Immers is Joris Demmink, als hoogste Secretaris-Generaal “Koninklijk” benoemd door “Koningin” Beatrix. Dit duid er op, dat de zaak is voortgezet via chantage, waarbij de “Koninklijke” familie wordt gechanteerd door het pedofiele netwerk rondom Joris Demmink en voormalig hofadvocaat Frits Salomonson. Met dank aan Klokkenluideronline.is en JDTV is hier een filmpje te zien van de voormalige homo / pedo SM-kelder van Frits Salomonson, waarover de wildste geruchten doen. Opmerkelijk is in ieder geval, dat de complete kelder blijkbaar gesloopt moet worden, zodat er geen bewijsmateriaal meer is en mijn vermoeden is, dat advocaat Frits Salomonson expres naar Zuid-Frankrijk is gestuurd met een riante afkoopsom, zie dit filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=oL_bFcxrYaY “Prins” Claus zou gechanteerd worden door het pedofiele netwerk rondom Joris Demmink, de ex-Secretaris Generaal van Justitie en voormalig Hofadvocaat Frits Salomonson, waarvan hier de beelden van de voormalige SM-kelder… Mijn interview m.b.t. mijn deelname aan de verkiezingen in Nijmegen, de zaak Fred De Brouwer, mijn persoonlijke zaken en de www.demminkdoofpot.nl rondom het pedofiele netwerk binnen het Ministerie van Justitie in Den Haag: http://www.youtube.com/watch?v=t6enu-8Yz74

Als klapper op de vuurpijl, heb ik deze zaak nagetrokken bij mijn republikeinse contacten en deze bevestigden het verhaal. Den Haag was dan ook in 1982 radeloos, reddeloos en redeloos verloren en het artikel van de GayKrant (Henk Krol) en Panorama (Fred De Brouwer) was dan ook niet het eerste verboden artikel in 2003. De vraag is hoeveel er geheim wordt gehouden door de top van politie, justitie en in ieder geval de VVD? Bij deze enkele links naar Clausgate, die er op duiden, dat er een gigantisch schandaal speelt en waarschijnlijk al sinds 1982 een pedofiel netwerk de macht in Nederland heeft overgenomen via chantage. Men moet hierbij niet vergeten, dat de homofiele / pedofiele hofadvocaat Frits Salomonson één van de voogden van “Prins” Willem-Alexander was en “huisvriend” van zowel Beatrix, als met name naar nu blijkt “Prins Claus”. Hieronder de eerste links met bewijsmateriaal naar deze precaire zaak, die ik afgelopen maandag bij de wraking heb bepleit bij de wrakingskamer onder leiding van Mevrouw Van Der Mei van de Rechtbank Zutphen. Ik raad iedereen aan deze artikelen uit te printen en te downloaden en zoveel mogelijk te veréénvuldigen, want met deze informatie is zowel de top van de VVD, de top van justitie en de “Koninklijke” Familie ondermijnt en niet ik ben de “tikkende tijdbom”, maar dit is één van de tikkende tijdbommen, die de monarchie binnenkort zal doen opblazen, als ook het pedofiele netwerk:
1. http://herstelderepubliek.wordpress.com/2014/01/30/klaasje-van-amsberg-wist-van-de-prins-geen-kwaad/
2. http://web.archive.org/web/20121009095717/http://www.standejong.nl/wp-content/2008/06/linksgestrickt1.pdf
3. http://web.archive.org/web/20120126021950/http://www.standejong.nl/2008/06/13/claus-het-artikel-dat-niet-mocht-verschijnen
4. http://goor-en-gruwelijk.123website.nl/369659787
5. https://www.demminkdoofpot.nl/downloads/files/productie-03-20-01-04-runderkamp-papers.pdf
Riante rekening van Peter R. De Vries aan Justitie rondom verklaring in De Wereld Draait Door (DWDD) jegens Koen Voskuil van het Algemeen Dagblad:

http://web.archive.org/web/20130825220052/

http://www.waarinholland.nl/2013/06/willem-peter-r-en-het-openbaar-ministerie/

http://www.klokkenluideronline.is/2014/02/de-misdadige-misdaadverslaggever/

http://www.waarinholland.nl/een-walm-van-corruptie-rond-peter-r-de-vries/

Dag na indienen van rekening bij justitie, ontkent Peter R. De Vries waarheid omtrent zaak Joris Demmink: http://twitter.com/PeterRdeV/status/255289382095966208

Hieronder volgt een transcript van aantekeningen gemaakt door Micha Kat van een interview gehouden op zondag 16 januari 2011 te Hellevoetsluis. De identiteit van de bron is bekend bij deze site en kan worden onthuld aan het Landelijk Parket als het OM toezegt de bron te respecteren in zijn rechten. De bron heeft ook schriftelijk bewijs gegeven voor zijn eminente status in het dossier-Demmink door ons een briefje te geven met twee 06-nummers van ‘Leen en Ben’, leden van de Rijksrecherche die eind jaren ’90 betrokken waren bij het Rolodex-onderzoek. Tevens blijkt het belang van de bron uit het feit dat hij heeft bewezen de bron te zijn van een explosief artikel dat op 7 december 2004 werd gepubliceerd op Kleintje Muurkrant over een pedo-bar in de Amsterdamse Paardenstraat (de ‘Festival Bar’) waar mensen als Ed van Thijn, Paul de Leeuw en Andre van Duin kinderen verkrachtten. Kort na de publicatie van genoemd stuk werd deze bar gesloten. Hier vindt u de tekst van dit artikel. Hieronder de explosieve verklaring van deze bron zoals opgetekend in de agenda van Micha Kat. Ik ben een anonieme getuige in het Rolodex-onderzoek (1998). In 1999 zou ik meedoen aan het Leidsch Cabaret Festival. Dat werd mij toen verboden door CID Kennemerland. Ik ben nu opgenomen in het Delta Ziekenhuis in Hellevoetsluit wegens depressie. Ik zit aan de medicatie. Mijn behandelend psychiater is Lionel Nurmohemmed. In de tijd van het Rolodex-onderzoek sprak ik met de rechercheurs Leen en Ben (geeft een oud briefje met de tekst: Leen & Ben; 06-53443401 (Leen); 06-53 (3?) 68191 (Ben)) van CID Kennemerland. De OvJ in charge was mevr. van Luijn. Ik ben in de martelkamer geweest van Frits Salomonson op de Keizersgracht 497. Daar ben ik misbruikt door Karel Maasdam. Deze is veroordeeld met name op basis van mijn verklaringen. Ik heb ook verklaard tegen Arthur Tukkers en ‘Ducedo’, de codenaam van Charles Geerts. Ook heb ik verklaard tegen ‘Duitse Willy’, een ronselaar van Lothar Glandorf. Ik ging met Ger van Roon naar Worclaw in Polen. Ik was toen 15. Hij werkte op een universiteit. Ik werd in een auto met prive-chauffeur naar zijn appartement gereden in Amsterdam-Noord. Daar heb ik ook Joris Demmink ontmoet. In dat appartement ben ik misbruikt. In heb Demmink ook ontmoet in de Amstel Club in de Paardenstraat. Ik schreef daarover een stuk op stelling.nl [Kleintje Muurkrant]. Ed van Thijn, Paul de Leeuw en Andre van Duin kwamen daar ook. Kort daarna is die tent gesloten. Je kunt het gerust de ‘Nederlandse Pinokkio Bar’ noemen. Een andere bar van belang is de Festival Bar, ook wel de Cupido Bar genoemd. Ger van Roon kwam daar ook. Dus ik heb Demmink op twee plaatsen ontmoet: bij van Roon thuis en in die Amstel Club. Waarschijnlijk ook nog in de club op de Insulindeweg 106. Hoe ik weet dat het om Joris Demmink gaat? Gewoon: het brilletje, het is een viezerik. Hij wilde vieze, extreme dingen in bed. Men sprak hem aan met Joris. Marc Dutroux heb ik twee keer ontmoet. Hij kwam langs op de Insulindeweg [dit is ondermeer bevestigd in publikaties in Die Welt; hier na te lezen]. Ik heb nu drie dochters van 7, 4 en 2 jaar. Het kindermisbruik door het pedo-netwerk moet stoppen. Ik zat vanaf mijn 14e jaar in het circuit. In het pretpark De Eemhof werden films gemaakt. Daar huurden ze dan twee appartementen. Ik ben op mijn 14e weggelopen van huis. Mijn vader was een alcoholist. In Amsterdam ben ik opgepikt door Arthur Tukkers die werkte voor Ducedo. Ik ben naar zijn huis gebracht op de Oude Schans 53. Daar kreeg ik drugs en pillen. Na korte tijd moest ik met Maasdam mee naar de Festival Bar. Ik herhaal hier dat Joris Demmink mijn heeft misbruikt in Amsterdam Noord bij Ger van Roon thuis. In 2000 heb ik uitgebreid verklaard aan de NOS, aan Lex Runderkamp en Robert Bas. De NOS heeft mijn verklaringen in een kluis. Ik ben ook naar de kelder gebracht van Frits Salomonson en daar misbruikt. Daar heb ik Prins Claus ook gezien. Ik heb daar ook mensen gezien die later spoorloos zijn verdwenen. Demmink had vooral anale seks met jonge jongens. Het is een machtswellusteling. Hij is SG geworden omdat hij belastend materiaal heeft over Claus dat is opgenomen bij Salomonson. Ik ben bereid dit voor de camera te verklaren. Mijn advocaat is M. de Witte, maar hij heeft niets voor mij gedaan. Hij zou diverse aanklachten indienen, ook tegen Demmink. Ook voor het lekken van opsporings-informatie. Robert Bas van de NOS heeft me gekoppeld aan de Witte. Over de NOS wil ik nog een ding zeggen: Hans Laroes is ook chantabel. Ik werd in een zwarte auto naar het huis gereden van Salomonson. Daar was veel marmer. Een hele grote woonkamer. Rechts naar beneden ging een trap naar het sousterrain. Daar hingen mutsen van leer, zwepen, dildo’s en kettingen, van alles. Ik ben daar een keer geweest. Ik heb prins Claus daar gezien. Ik was onder invloed van middelen en ben daar gepenetreerd. Demmink heeft contacten met buitenlandse veiligheidsdiensten. Hij heeft deze het materiaal van Claus toegespeeld. Mijn vizier staat op scherp. Ik heb goede dekking want mijn vriendin is Surinaamse en heeft hechte banden met Desi Boutserse. Toen ik 18 werd ben ik met mijn eerste vriendin gevlucht naar Tiel. Eerder was ik ook al gevlucht, naar Posterholt. Daar zat ik een tijd bij een boeren gezin.

http://web.archive.org/web/20130429151753/http://www.welt.de/print-welt/article298512/Kein-Einzeltaeter.html

Bevestiging via voormalig ambtenaar met connecties in Den Haag:
https://www.demminkdoofpot.nl/downloads/files/productie-12-19-02-10-e-mail-hans-holtrop.pdf … 6 april 2014 in Nieuws Erwin.

OPSTELTEN TE RADE BIJ PEDO-CRIMINEEL BOLHAAR 16 april, 2014 Advocatuur, Internationaal, Kindermisbruik, Klokkenluiders, Politiek, Rechterlijke macht 6 reacties BREAKING: DEEP INTO DE PEDO-BANENCARROUSSEL VAN HET OM DIE WERD AANGESTUURD DOOR JORIS DEMMINK DE HOOGSTE MAN VAN HET OM IS DOOR JORIS DEMMINK BENOEMD OM DE PEDO-BEERPUTTEN GESLOTEN TE HOUDEN * HERMAN BOLHAAR ‘REGELDE’ IN OPDRACHT VAN DEMMINK DE ZAAK-ROBERT M. WAARBIJ -NET ALS BIJ ROLODEX- TOPMENSEN VAN JUSTITIE WAREN BETROKKEN * LEERMEESTER BOLHAAR WAS OOK LEERMEESTER DEMMINK EN EEN VAN DE GROOTSTE CRIMINELEN UIT DE OM-GESCHIEDENIS: ROLPH GONSALVES Drie voormalig hoofdofficieren -Wooldrik, Wabeke en Holthuis- waren actieve verkrachters van kleine kinderen. Holthuis was zelfs binnen het OM een soort super star, de eerste hoofdofficier van het met veel trommelgeroffel gelanceerde Landelijk Parket dat in 1995 van start ging om ‘echt werk’ te gaan maken van de aanpak van de ‘georganiseerde misdaad’. Tevens was hij binnen de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak voorzitter van de sectie voor officieren van justitie. Juist hij speelde binnen het Rolodex-onderzoek de meest criminele rol door de hele operatie -die dus ook tegen hemzelf was gericht- te laten stopzetten. Mind you, op dat moment was Holthuis de baas van de unit die moest afrekenen met de ‘georganiseerde misdaad!’ Tegelijkertijd met de drie Rolodex-officieren reeds de ster van Herman Bolhaar. Terwijl Holthuis in Rotterdam de baas was over de ultieme unit crime fighting en child molesting, was Bolhaar in Den Bosch ‘fungerend hoofdofficier van Justitie’. In 2001 werd Bolhaar hoofdofficier in Breda als opvolger van…. Jan Wolter Wabeke. En terwijl Bolhaar op zijn troon zat in Breda nam Henk Wooldrik eind 2004 afscheid als hoofdofficier te Haarlem waartoe hij medio 2001 werd benoemd. Dat wil zeggen: in dat jaar 2004 trad Bolhaar toe tot het College van PG’s om daar per 2008 weer te vertrekken om hoofdofficier te worden in Amsterdam. Voordat hij hoofdofficier werd in Haarlem was Wooldrik hoofdofficier in Zutphen (1996-2001), in de tijd dus van het Rolodex-onderzoek. Wabeke was toen hoofdofficier in Breda, Holthuis in Rotterdam en Bolhaar in Den Bosch. Een nogal close clubje dus. Maar laten we de zaak een van een andere kant bekijken. Vanaf 1998 liep te Haarlem de Zandvoortse kinderporno-zaak. In 2001 kwam de pedofiel Wooldrik over vanuit Zutphen om deze zaak van tafel te spelen. In Breda was de pedofiel Ed Nijpels burgemeester van 1990 tot 1995. In 1994 en 1995 was de hoofdofficier in Breda, Jan Wolter Wabeke, ook een pedofiel. Het zal daar een gezellige boel zijn geweest in deze Dutroux-jaren zo vlak bij de Belgische grens. Dit waren de jaren dat Demmink, Nijpels, Donner, Hirsch Ballin en ongetwijfeld ook Wabeke de fameuze seksclub Paradise bezochten. Rolodex in beeld: Demmink, Wabeke, Holthuis en Wooldrik. De drie pedo-officieren ondervonden niet echt nadelige gevolgen voor hun carriere van hun status als Rolodex-verdachten: Wabeke moest het OM voor even verlaten om dood en verderf te zaaien bij het KIFID. In 2010 werd hij raadsheer bij het Haagse Hof. Ook Holthuis werd na Rolodex (1999) voor even afgevoerd, maar maakte in 2001 zijn rentree als griffier van het Joegoslavie-tribunaal. Het meest bizar is de benoeming van Wooldrik in 2001 als hoofdofficier te Haarlem. In Amsterdam brak eind 2010 de ‘Amsterdamse zedenzaak’ uit waarin nadrukkelijk de naam werd genoemd van de hoofdadvocaat-generaal van het Amsterdamse ressortsparket. Op dat moment was Herman Bolhaar daar hoofdofficier. Nu even terug naar Ivo Opstelten die de Rolodex-verklaring van ex-rechercheur Emiel Broersma van gisteren in de Demmink-verhoren ‘voor nadere uitleg’ wil ‘voorleggen’ aan Herman Bolhaar. Tsja. Dat Herman Bolhaar zelf ook schuldig is aan het verkrachten van kleine kinderen, daarvoor is geen direct bewijs. Wat we wel hebben bewezen is dat Bolhaar functioneerde in een omgeving waar pedofielen de dienst uitmaakten. Dat Bolhaar in de leer was bij een crimineel en een moordenaar en zelfs enige jaren diens ‘kabinetchef’ was -we hebben het hier over een man die een van de beste vrienden was van Demmink, zelfs zodanig dat Demmink na zijn dood diens weduwe bleef bezoeken op weg naar het Anne Frank Plantsoen. Dat Bolhaar de beerput-Robert M. gesloten heeft gehouden en zijn pedofiele Amsterdamse collega’s uit de wind. Dit maakt hem op zijn minst een pedo-crimineel. Benieuwd hoe Bolhaar Opstelten gaat ‘adviseren’ over de Rolodex-verklaring van Broersma. WABEKE: BRIEF AAN PRESIDENT HOGE RAAD 14 april, 2014 Kindermisbruik, Klokkenluiders, Rechterlijke macht 10 reacties ALS ER GEEN MAATREGELEN WORDEN GENOMEN TEGEN RECHTERS DIE BEWEZEN PEDOFIEL ZIJN BREEKT DE REVOLUTIE UIT * HAAGS HOF HEEFT PEDOFIELE RAADSHEER REEDS PUBLIEKELIJK EN ZONDER GENE GESTEUND * KOM IN ACTIE EN BENADER DE HOGE RAAD OOK OF STUUR/MAIL DEZE BRIEF Geachte heer Corstens, Op 6 maart dit jaar bracht het Gerechtshof te Den Haag een bijzondere verklaring naar buiten over een van de raadsheren. mr. J. W. Wabeke. In deze verklaring lezen we ondermeer: Het enkele feit dat over een lid van de rechterlijke macht een negatieve uitlating in de publiciteit komt, kan geen aanleiding vormen om zijn positie ter discussie te stellen. Deze ‘negatieve uitlating’ betreft het voorkomen van Wabeke in het Rolodex-onderzoek naar kindermisbruik door ‘hooggeplaatste’ mensen van Justitie. De geciteerde zin uit de verklaring wekt reeds grote verbazing over de wijze waarop wordt omgesprongen met de integriteit van de rechterlijke macht. Maar de reden dat wij ons thans tot u wenden, is dat er zelfs tegen de achtergrond van de verbijsterende en weerzinwekkende verhalen over deze raadsheer thans niet langer sprake is van ‘een enkel feit’ nu een tweede getuige onder ede heeft verklaard dat Wabeke in het bezit was van kinderporno -gekregen van de voormalig SG van het ministerie J. Demmink die eveneens deel uitmaakte van ‘Rolodex’- en dat hij deze kinderporno ook heeft verspreid. Daarnaast heeft Wabeke de verhalen over kindermisbruik door Demmink in Eindhoven in 2003 bevestigd, zo werd onder ede verklaard, om vervolgens al deze bevestigingen weer ‘in te trekken’ waarmee hij aangeeft volstrekt onbetrouwbaar te zijn en niet te beschikken over de hoge eisen die moeten worden gesteld aan een lid van de rechterlijke macht, als zulks al niet duidelijk was uit zijn aangetoonde banden met netwerken van kindermisbruikers. Ik vraag u wat het doel is en wat de zin van inspanningen om de ‘integriteit’ van de rechterlijke macht te ‘vergroten’ dan wel te ‘herstellen’ -op 10 april kwam De Rechtspraak met een persbericht onder de kop Elke rechtbank een vertrouwenspersoon integriteit- als er in het geval van Wabeke niet wordt opgetreden. U bent bekend met het imploderende vertrouwen van de burger in onze rechtspraak -reden om de genoemde ‘integriteits-persoon’ te benoemen. Zal dit vertrouwen niet zakken tot het nulpunt als wordt toegelaten dat rechters kinderen misbruiken, een delict waarvoor ‘gewone’ burgers doorgaans zeer zwaar worden gestraft? En hoe kunt u het verklaren dat ex-rechters als Westenberg en Kalbfleisch worden vervolgd wegens meineed, maar dat Wabeke ongemoeid wordt gelaten met zijn delicten tegen de zedenwetgeving? Mijn vraag aan u is thans deze: waarom wordt door het Haagse Gerechtshof toegestaan dat een van hun raadsheren een actieve pedofiel is die kinderen misbruikt? Welk beleid ligt aan zulke beslissingen ten grondslag? En tevens stel ik u deze vraag: hoeveel getuigen moeten opstaan om een rechter -al dan niet onder ede- te beschuldigen van kindermisbruik voordat de positie van deze rechter ter discussie wordt gesteld? Met de meeste hoogachting, Micha Kat journalist To: Subject: RE: aangifte tegen Gekroonde Huis / Willem-Alexander en Beatrix!!! Date: Fri, 18 Apr 2014 10:38:33 +0000 .ExternalClass .ecxhmmessage P { padding:0px; } .ExternalClass body.ecxhmmessage { font-size:12pt; font-family:Calibri; } Geachte politiedistricten Haaglanden, Gelderland-Zuid, Gelderland-Midden, Gooi en Vechtstreek, Noord-Oost Gelderland en politie Flevoland, Bij deze kondig ik aan, dat ik nogmaals aanklachten wil indienen tegen het vermeende Koninklijk Huis, het Gekroonde Huis, ook vanwege de betrokkenheid bij een pedofiel netwerk bij de top van justitie. Het lijkt er inmiddels op, dat er meerdere onschuldige verdachten in de gevangenis zitten, zoals de heer Baybasin en volgens de auteur van het boek “De misdadige misdaadverslaggever” en de auteur over het boek van de moord op Marianne Vaatstra ook Jasper S. Ik vind, dat Willem-Alexander en Maxima uiterlijk 7 mei 2014, maar beter nog voor 25 april 2014 gearresteerd dienen te worden, vanwege hoogverraad en oplichting. Het is ook schandalig te noemen, dat ik deze aanklacht reeds voor het eerst (maar niet goed) heb gedaan in januari 2009 en dat inmiddels dus 5 jaar lang deze ernstige criminele delicten voortgang hebben kunnen vinden, waar ik op dat moment nog geen weet van had. Bij deze verzoek ik politie Haaglanden, politie Noord-Oost Gelderland, politie Flevoland, politie Gelderland-Midden en politie Gooi en Vechtsstreek mij te vertellen, hoe en op welke wijze ik deze aanklacht kan indienen, zodat deze aanklacht binnen of direct na 8 dagen of z.s.m. in behandeling wordt genomen, zoals ook meerdere malen bij mij is gebeurt? In verband met het DNA-verwantschapsonderzoek bij de zaak op Marianne Vaatstra, als ook het feit, dat Jasper S. van een zaak daarvoor al lang bekend was als “geestelijk zwak en meegaand” begint dit gehele DNA-verwantschapsonderzoek verdacht te worden. Te meer, daar er al meer dan 10 personen valselijk zijn aangemerkt als verdachte in deze trieste, maar ook opmerkelijk bizarre moord. Daar er ook valselijk onrechtmatig onderzoek is gepleegd in de zaak van mijn moeder, die overleden is in Duitsland, waarbij maar zo het gehele lichaam is opgeeist, als ook het DNA en vervolgens ook mijn DNA nog eens in 2009 en 2010 door Officier van Justitie Langenberg, eis ik op basis van het gelijkwaardigheidsprincipe, dat ik toen ook reeds heb gedaan, dat ook het DNA in de Nieuwe Kerk in Delft van Juliana, Willem III, Willem I en verder van Beatrix en Willem-Alexander wordt opgeeist t.b.v. strafrechterlijk onderzoek. In directe afwachting van strafrechterlijk onderzoek m.b.t. het DNA van de Koninklijke Familie, verblijf ik,

Erwin Lensink

AANKLACHT 14 APRIL 2010 REEDS GEDAAN BIJ POLITIE LICHTENVOORDE MET BETREKKING TOT HET SYSTEEM VAN ERFOPVOLGING STAATSHOOFD

Onderstaande aanklacht is op 14 april 2010 ingediend op het politiebureau in Lichtenvoorde. Juridisch is het zelfs zo, dat iedere Nederlander, die op de hoogte is van dit misdrijf hoogverraad, net als bijvoorbeeld bij moord, accuut naar de politie of justitie MOET om aangifte hiervan te doen. Doet men dit niet is men in principe strafrechterlijk vervolgbaar volgens het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht. Thans is deze aangifte geseponeerd (???) door het O.M. en is er een artikel 12 strafvorderingsprocedure gestart, die al sinds medio maart / april 2011 bij het gerechtshof Arnhem in behandeling is, waarna drie rechters zullen beslissen of er juridisch strafvervolging moet worden ingesteld, zoals bijvoorbeeld ook in de procedure tegen PVV-lijsttrekker Geert Wilders voor groepsbelediging o.a. destijds… Sinds de DNA-Wet voor verdachten is ingevoerd, zijn personen, die verdacht worden van een misdrijf, waarop meer dan 4 jaren gevangenisstraf staat, verplicht hun DNA af te staan om dit strafrechterlijk grondig te kunnen onderzoeken. Dit geldt eveneens voor overleden personen, die bijvoorbeeld pretenderen DNA-technisch familie in de 1e graad te zijn en derhalve de Grafkelder in de Nieuwe Kerk in Delft hebben opgeeist. Op de artikelen betreffende hoogverraad (art. 92 t/m art. 107a van het Wetboek van Strafrecht) staat over het algemeen dertig jaar gevangenisstraf tot levenslang als maximum… De aanklacht is ingediend om de aandacht te vestigen op een aantal belangrijke en urgente zaken, waarvan de huidige crisis en het bankenbezit en creatie van fiducair geld het belangrijkste is…

AANKLACHT 14 APRIL 2010 INGEDIEND BIJ POLITIE LICHTENVOORDE

Ik doe aangifte van diefstal (Wetboek van Strafrecht artikel 310), hoogverraad (Misdrijven tegen de veiligheid van de Staat, Wetboek van Strafrecht artikel 92-107a) en oplichting (Wetboek van Strafrecht, artikel 326) door de volgende daders: • Beatrix Wilhelmina Armgard von Amsberg — Zur Lippe Biesterfeld (geboortedatum: 31-1-1938 / geboorteplaats: Baarn) • Willem Alexander Claus George Ferdinand von Amsberg (geboortedatum: 27-4-1967 / geboorteplaats: Utrecht) • Maxima von Amsberg — Zorreguieta (geboortedatum: 17-5-1971 / geboorteplaats: Buenos Aires) Bij deze wil ik de Wet Lidmaatschap Koninklijk Huis ter discussie stellen. Bij deze wil ik de leden van het Koninklijk Huis beschuldigen van het onrechtmatig, onwetmatig en bovenal op onrechtvaardige (criminele) wijze verkrijgen, behouden en uitbreiden van macht, rijkdom en status door middel van grove schending(en) van de burger- en mensenrechten. De volgende drie hoofdargumenten, criminele, valse en onrechtmatige daden en gebeurtenissen zijn hierbij van belang: 1. Koningin Wilhelmina (geboortedatum: 31 augustus 1880 / geboorteplaats: Den Haag) is of was niet de dochter van Koning Willem III, maar van de heer S.M.S. de Ranitz en daarmee niet de rechtmatige erfelijke troonopvolg(st)er volgens de wetten van Koning Willem I en/of de Nederlandse Grondwet van 1848 (Thorbecke). 2. Koning Willem I heeft zichzelf onrechtmatig, onrechtvaardig en op criminele wijze uitgeroepen tot absoluut soeverein vorst (koning = dictator) in strijd met de soevereiniteit van de Staten-Generaal van de Republiek der Verenigde Nederlanden, bekrachtigd door de (inter)nationale verdragen; Acte van Verlatinghe (Nederlandse onafhankelijkheidsverklaring) van 26 juli 1581, het Eeuwig Edict (12 februari 1577), de Unie van Utrecht (23 januari 1579), de Justificatie of Deductie van 1587, de Vrede van Münster (15 mei 1648) en het Eeuwig Edict van 1667. 3. Het hoogverraad door Bernhard Zur Lippe-Biesterfeld van de Duitse democratische rechtstaat (Nacht Zur Lange Messen) en bovenal het hoogverraad van Bernhard Zur Lippe-Biesterfeld en de koninklijke leden van de Hoge Raad van Adel (Koningin Juliana & Koningin Wilhelmina) voor aanvang van en tijdens de Tweede Wereldoorlog van de Nederlandse Staat en de Nederlandse strijdkrachten en het verzet der L.O./L.K.P. Eveneens is er hier duidelijk sprake van een voortdurend delict, namelijk een strafbaarstelling van een verboden toestand volgens de Nederlandse Grondwet van 1848, de Nederlandse Grondwet van 1983 en de Acte van Verlatinghe (Nederlandse onafhankelijkheidsverklaring) van 26 juli 1581. Artikel 42 van de Nederlandse Grondwet betreffende de onschendbaarheid van de Koning is derhalve niet van toepassing sinds het overlijden van Koning Willem III en zelfs in strijd met de eerste tien artikelen van de Nederlandse Grondwet. Naar mijn mening is de Wet Lidmaatschap Koninklijk Huis op onrechtmatige en dus criminele wijze ingevoerd. Op welke rechtvaardige, historische en/of rechtmatige gronden kon Koning Willem I immers een absolute monarchie het Koninkrijk der Nederlanden ten faveure van hemzelf en zijn familie uitroepen? Op 2 december 1813 heeft Koning Willem I zichzelf tot absoluut soeverein vorst (dictator) van het Soeverein Vorstendom der Verenigde Nederlanden uitgeroepen. Dit is in strijd met de historische wetten en de Acte van Verlatinghe (Nederlandse onafhankelijkheidsverklaring) van 26 juli 1581 van de stadhouder Willem van Oranje-Nassau en de soevereine Staten-Generaal van de Republiek der (Zeven) Verenigde Nederlanden, bekrachtigd door het internationale verdrag de Vrede van Münster (15 mei 1648) tussen de Staten-Generaal van de Republiek der Verenigde Nederlanden en Spanje, waarbij de Nederlandse Staat(en) onafhankelijk en soeverein werd verklaard. Op 30 november 1813 zette Koning Willem I na achttien jaar weer voet op de Nederlandse bodem vanaf een Engels fregat. In Londen was hij per brief uitgenodigd om als “soeverein vorst” de regering op zich te nemen. De brief was afkomstig van het driemanschap van 1813 (de Haagse notabelen Gijsbert Karel van Hogendorp, Frans Adam van der Duyn van Maasdam en Leopold van Limburg Stirum), maar feitelijk was dit slechts het excuus voor de staatsgreep, die door de Engelse geheime dienst in opdracht van de Britse Minister van Buitenlandse Zaken Castlereagh werd uitgevoerd. Op 23 mei 1802 sluiten Frankrijk en Pruisen een verdrag, waarbij het vorstendom Fulda en een aantal andere gebieden aan voormalig stadhouder Willem V wordt toebedeeld. In december 1801 schreef Willem V de brieven van buitenplaats Oranienstein, waarin hij de Bataafse Republiek als wettig erkende. Hiermee deed hij afstand van al zijn rechten als erfstadhouder en voldeed de stadhouder aan de door Napoleon Bonaparte gestelde voorwaarden voor het verkrijgen van een schadeloosstelling. De erfprins Willem Frederik (Koning Willem I) en voormalig stadhouder Willem V aanvaardde van Napoleon de soevereiniteit over vorstendom Fulda als schadeloosstelling voor de in 1795 toegepaste verbeurdverklaringen in de Nederlanden. De Franse Revolutie is begonnen met het verzet op 5 mei 1789 van de Derde Kamer van de Franse Volksvertegenwoordiging en had uitdrukkelijk niet het doel tot een hernieuwde dictatuur van de adel. Koning Willem I heeft alleen al hoogverraad gepleegd door samenwerking met Napoleon Bonaparte en de acceptatie van het vorstendom Fulda en gebieden als schadeloosstelling. De Franse Revolutie was daarbij een politieke omwenteling in het laatste decennium van de 18e eeuw waarbij de Franse monarchie werd vervangen door een republiek. De macht en de privileges van adel en geestelijkheid werden teruggedrongen ten gunste van de geletterde burgerij. Als beginpunt geldt juni 1789, toen na meer dan 175 jaar de Staten-Generaal bijeen werden geroepen en op 14 juli de staatsgevangenis van Parijs, de Bastille, werd bestormd. Als einde van de revolutie beschouwt men de staatsgreep op de ’18e Brumaire’ in 1799 van Napoleon Bonaparte. De Bataafse Republiek werd na de Bataafse Revolutie uitgeroepen op 19 januari 1795, één dag nadat stadhouder Willem V naar Engeland was gevlucht. Het grondgebied was gelijk aan dat van de gewesten van de voormalige Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. De omwenteling van 1795 was in feite een herhaling van de omwenteling van de Patriotten, die in 1787 met behulp van een Pruisisch interventieleger was onderdrukt. Veel leiders van de Bataafse Republiek waren Patriottische politici, die in 1787 naar Frankrijk waren uitgeweken. Nu kregen zij, met Franse steun, de kans om alsnog hun idealen te verwezenlijken. In tegenstelling tot Frankrijk kreeg de nieuwe Republiek geen terreurregime of schrikbewind. In de Republiek stonden democratische principes hoog in het vaandel. De Nationale Vergadering, de eerste Nederlandse volksvertegenwoordiging, kwam op 1 maart 1796 voor de eerste maal in zitting bijeen. In tegenstelling tot Frankrijk, waar de Franse Revolutie snel radicaliseerde en de guillotine overuren draaide, werden de revolutionaire veranderingen in de Bataafse Republiek relatief vreedzaam doorgevoerd. Het land was al tweehonderd jaar een republiek, en had dan ook maar weinig tegenstribbelende edelen die anders misschien ‘ingekort’ moesten worden. Een klein deel van de Nederlandse adel gaat terug op middeleeuws adeldom, de zogenaamde bloed- of zwaardadel. Een voorbeeld van Noblesse d’épee (zwaardadel) zijn de grafelijke geslachten Van Rechteren en Bentinck, tevens de enige geslachten opgenomen in de Almanach de Gotha. De Almanach de Gotha is een almanak van adellijke geslachten die voor het eerst verscheen in 1763. In 1795 werden onder invloed van de denkbeelden van de Franse revolutie in de Nederlanden de standen en daarmee de adel afgeschaft. Koning Willem I stelde onrechtmatig, onrechtvaardig en op criminele wijze bij soeverein besluit (24 juni 1814 nr. 10) de Hoge Raad van Adel (Collegie van Heraldiek) in. In de Grondwet werd vastgelegd dat adeldom zou worden verleend door de Koning Willem I. Bij soeverein besluit (13 februari 1815, nr 60) werd bepaald op welke manieren adeldom verleend zou kunnen worden en enkele jaren later uitsluitend door erkenning, inlijving of verheffing. De term erkenning heeft betrekking op inheemse adel van vóór 1795, inlijving op oorspronkelijk buitenlandse adel, terwijl met verheffing geheel nieuwe adel werd gecreëerd. De constitutie van 1814 onder leiding van Van Hogendorp voor een nieuwe Grondwet liet de absolute macht aan de Koning Willem I. Deze absolute soevereine macht had Koning Willem I min of meer opgedrongen aan en geëist van het driemanschap onder leiding van Van Hogendorp, dat zichzelf het Voorlopig Bewind noemde, als voorwaarde om naar Nederland terug te keren als vorst. Het bestuur over de financiën, buitenlandse betrekkingen, het land, de koloniën en de vloot kwam op die chantabele wijze allemaal in de portefeuille van de absoluut soeverein vorst. Men sprak van “restauratie”, maar in werkelijkheid werd een aantal waardevolle vernieuwingen die in de Franse tijd waren doorgevoerd, ongedaan gemaakt. Zeshonderd zorgvuldig geselecteerde en “benoemde notabelen” kregen in maart 1814 een oproep over het ontwerp van de nieuwe grondwet hun stem uit te brengen. Eerder had de vorst (dictator) zelf op 14 februari al 600 personen aangewezen om deel uit te maken van een Grote Vergadering van Notabelen. Deze vergadering moest zich op 29 maart in de Nieuwe Kerk te Amsterdam uitspreken over de ontwerp-Grondwet. Van de 600 uitverkorenen verschenen er 474. Sommigen bleven weg vanwege persoonlijke omstandigheden of ziekte (liefst 60 personen), terwijl drie benoemden al overleden waren. Een enkeling had geen vertrouwen dat vrijelijk over het ontwerp gesproken kon worden, en vreesde alleen ‘ja’ of ‘nee’ te mogen zeggen. Het ontwerp werd met 448 tegen 26 stemmen aangenomen. Enkele katholieken vreesden overheersing door de Hervormden en wezen het ontwerp af. Een dag later werd Willem door de vergadering van notabelen ingehuldigd als soeverein vorst. In de laatste maanden van 1814 en de eerste van 1815 werd de eenwording van de Nederlanden met België en Luxemburg in Wenen besproken tijdens het beroemd geworden congres van de Europese leiders. De Conferentie van Wenen werd abrupt afgebroken na het bericht, dat Napoleon Bonaparte van het eilandje Elba was ontsnapt. Op 18 juni 1815 lagen de legers rondom Waterloo en Napoleon Bonaparte had haast, want zolang de Pruisen niet waren gearriveerd, had hij alleen de westelijke geallieerden tegenover zich staan. Nog voordat deze slag bij Waterloo plaatsvond, had Koning Willem I (dictator) zich al vast uitgeroepen tot koning over het grote Nederland: België en Luxemburg incluis, een daad die later door de Europese staatshoofden werd bekrachtigd. De inhuldiging van Koning Willem I in Brussel was geen feestelijke gebeurtenis. De verschillen tussen beide landen waren groot. Dat bleek wel tijdens de stemming over de nieuwe grondwet, die na de eenwording noodzakelijk werd. De beide kamers van de Staten-Generaal, waarvan alle leden benoemd door Koning Willem I, keurden het ontwerp unaniem goed. Anders ging dat in België, waar het grondwetsvoorstel bij gebrek aan een parlement werd voorgelegd aan 1604 notabelen. Van hen brachten 1323 personen inderdaad een stem uit: 527 waren voorstander en 796 stemden tegen. Een duidelijke meerderheid wees het grondwetsontwerp dus af. Koning Willem I (dictator) bedacht een sluwe valse oplossing voor de patstelling, die nu was ontstaan. Koning Willem I bestudeerde de tegenstemmen en ontdekte dat 126 stemmers als belangrijkste bezwaar de bepalingen over de godsdienst hadden genoemd. Deze 126 tegenstemmers werden ineens geacht door deze bepalingen voorgestemd te hebben en diegenen, die geen stem hadden uitgebracht, werden opeens ook bij de voorstemmers meegeteld. Op deze wijze werd een ruime meerderheid, die het grondwet – ontwerp afwees opeens een door de dictator gecreëerde meerderheid voor het grondwet — ontwerp. Vanaf 1813 voerde Willem Frederik van Nassau-Dietz (valselijk Oranje-Nassau) de titel van absoluut soeverein vorst over de Nederlandse Staat. Deze Willem Frederik van Nassau-Dietz (24 augustus 1772-12 december 1843) stamt af via zijn voorvaderen van uiteindelijk Ernst Casimir (22 december 1573 — 2 juni 1632), graaf van Nassau-Dietz. De vader van Ernst Casimir, graaf van Nassau-Dietz is Jan VI van Nassau-Dillenburg (22 november 1535 — 8 oktober 1606). Deze Jan VI van Nassau-Dillenburg verliet de Nederlanden in 1580 nota bene omdat hij zich niet kon vinden in de Fransgezinde politiek van zijn broer Willem van Oranje-Nassau. Stadhouder Willem van Oranje-Nassau en Jan VI van Nassau-Dillenburg hadden diepgaande religieuze en politieke meningsverschillen. Daarmee stammen Koning Willem I, Koning Willem II en Koning Willem III zeker niet af van rebellenleider Willem van Oranje-Nassau. Het elfde kind van Jan VI van Nassau-Dillenburg, de broer van stadhouder Willem van Oranje-Nassau was Ernst Casimir, graaf van Nassau-Dietz. Koning Willem I kan dan ook beschouwd worden als een verlicht despoot. Despotisme is een regeringsvorm, waarbij één persoon of een kleine groep personen absolute macht heeft, die naar willekeur kan worden toegepast. Het gaat hierbij dus om een autocratie, oligarchie, tirannie of dictatuur. Er is geen mogelijkheid voor discussie, er is geen volksvertegenwoordiging en er zijn geen politieke partijen. Kritiek en verzet wordt afgestraft. Een verwante term is het verlichte despotisme. De oorsprong van deze staatsvorm ligt in de Verlichting, een politiek-filosofische vorm in de 18e Eeuw. Bij het verlicht despotisme voerden absolute monarchen sociaal politieke hervormingen door in hun rijken, dus was er sprake van een totalitaire dictatuur. Deze totalitaire dictatuur heeft een ondemocratisch karakter, waarbij er geen of onvoldoende scheiding is van de machten: de wetgevende macht, de rechterlijke macht en de uitvoerende macht. In de meeste dictaturen is er sprake van systematische onderdrukking van tegenstanders van de dictator en andere andersdenkenden, bijvoorbeeld door ze gevangen te nemen of zelfs te vermoorden. Een onafhankelijke rechtspraak waarop men een beroep kan doen is misschien in de theorie nog aanwezig, maar in de praktijk is deze uitgeschakeld en ondergeschikt aan de wil van de dictator. Vaak komen dictaturen tot stand door een (militaire) staatsgreep of een burgeroorlog. Koningin Wilhelmina stamt echter niet af van Koning Willem III en dus ook niet van Koning Willem I, zoals in de Nederlandse Grondwet voor erfopvolging van de troon vermeld staat. Koningin Wilhelmina is een dochter van Emma van Waldeck-Pyrmont en S.M.S. de Ranitz. Het huwelijk tussen Koning Willem III en Emma van Waldeck-Pyrmont is onder valse voorwendselen gesloten om voort te borduren op de valse beloning van het instellen van een dictatorschap door Koning Willem I en consorten. Ik stel dat de Koninklijke familie onwettig c.q. onrechtmatig haar rol vervult in de Nederlandse samenleving. Tevens stel ik dat zij onrechtmatig gelden uit de Nederlandse staatskas ontvangen. Uit feiten is mij bekend, dat de huidige koninklijke familie niet de rechtmatige troonopvolgers zijn. Naar mijn mening is dit middels een dna – onderzoek aan te tonen en onomstotelijk overtuigend te bewijzen. Ik vind dit diefstal, hoogverraad en oplichting en doe derhalve aangifte. Daarbij is voor mij de spreekwoordelijke druppel, die de emmer doet overlopen, het hoogverraad van de Nederlandse en Binnenlandse Strijdkrachten en dus wederom onder meer mijzelf en mijn familie voor aanvang van de Tweede Wereldoorlog voor de Nederlandse natie door Bernhard Zur Lippe-Biesterfeld. Bij beide families waren vele familieleden (minimaal circa twintig van de families Zur Lippe-Biesterfeld / van Waldeck-Pyrmont) actief en zeer fanatiek betrokken bij het Nazi-regime en bekleden hoge functies bij de SS en andere soortgelijke organisaties tot het einde van de Tweede Wereldoorlog. Bij deze wil ik een aanklacht indienen en Prins Bernhard beschuldigen van actief hoogverraad van de Nederlandse Strijdkrachten en landverraad (Wetboek van Strafrecht artikel 92-107a). In deze aanklacht wil ik de Wet Lidmaatschap Koninklijk Huis ter discussie stellen. Bij deze wil ik de leden van het Koninklijk Huis beschuldigen van onrechtmatig en bovenal op onrechtvaardige (criminele) wijze verkrijgen, behouden en vergroten van macht, rijkdom en status. Willem van Oranje en de Staten-Generaal hebben op verschillende wijze, onder meer met de Justificatie of Deductie, de soevereiniteit uitgeroepen van een democratische rechtstaat, de Staten, de Republiek der (Zeven) Verenigde Nederlanden (Verenigde Provinciën). Daarbij is Koning Willem I op geen enkele wijze familie of nazaat van Willem van Oranje en kon dientengevolge op geen enkele rechtmatige, historische of rechtvaardige wijze aanspraak maken als machthebber van Nederland en in feite een dictatuur instellen. Op deze wijze is de Trias Politica, te weten de wetgevende, uitvoerende en controlerende macht op dit moment gedwongen om mijn aanklacht in mijn contra onderzoek op serieuze en rechtvaardige wijze te behandelen en strafrechtelijk te onderzoeken. De uitkomst kan naar mijn mening niet anders zijn, dan dat alle leden van het Koninklijk Huis abductie doen van hun oneerlijke recht op macht via de onrechtvaardige onrechtmatige ondemocratische Wet Lidmaatschap Koninklijk Huis op hun macht en status en een deel van hun ongelijkwaardige rijkdom en dat de ceremoniële vacature functie wellicht op democratische wijze in de toekomst met een bepaalde maximum termijn wordt ingevuld. Inmiddels zijn door mij ook andere zaken geconstateerd, namelijk: • Dat mijn grootouders en overgrootouders actief betrokken waren bij het verzet der L.O. en de verdediging van Nederland bij de Nederlandse Strijdkrachten tijdens de Tweede Wereldoorlog. • Dat het faillissement (of gedwongen verkoop) van de boerderij `t Hinkamp/`t Heenkamp van mijn grootvader en mijn ouders onrechtvaardig is en voor een belangrijk deel de waarschijnlijk directe of indirecte belangrijkste oorzaak (kans minimaal 10) van het overlijden van mijn moeder bij zelfdoding. Wijlen Prins Bernhard Zur Lippe Biesterfeld heeft mijn grootvader Gerrit Willem (Gerhard) L., Marcelis Adolf (Max) de Vries en andere Nederlandse Strijdkrachten lafhartig verraden. Tijdens de strijd om de Grebbeberg kwamen 424 man om het leven, waaronder Marcelis Adolf de Vries op 13 mei 1940. In totaal kwamen circa 2300 Nederlandse militairen om het leven tijdens de Duitse invasie in mei 1940. Verder hebben Prins Bernhard Zur Lippe Biesterfeld en Erfprins Zur Waldeck Pyrmont de democratische Duitse rechtstaat met actieve betrokkenheid verraden bij de Nacht der Lange Messen. De adel en de bankiers hebben dan ook een grote belangrijke rol gehad bij het aan de macht brengen van Adolf Hitler, de Nazi partij in Duitsland en Mussolini in Italië en het omver werpen van de democratische Europese rechtstaten. De instelling van de Hoge Raad van Adel door Koning Willem I en het zichzelf uitroepen tot absoluut soeverein vorst is in strijd met de Acte van Verlatinghe (Nederlandse soevereiniteitsverklaring en onafhankelijkheidsverklaring), het Eeuwig Edict, de Vrede van Münster, de Justificatie of Deductie en de Unie van Utrecht. Op geen enkele wijze heeft de huidige Nederlandse “koninklijke familie” recht op hun huidige status, macht en rijkdom. Daarmee beschuldig ik de leden van het Koninklijk Huis rechtmatig, rechtvaardig, moreel en in historisch perspectief van hoogverraad, landverraad, politieke corruptie, diefstal en als criminele organisatie, namens de Nederlandse samenleving en de Nederlandse democratische rechtstaat. Read more: http://www.prorepublica.org/artikel.aspx?a=110312_aanklacht&t=aanklacht+erwin+lensink#ixzz21Xuqaf19 Ik doe aangifte van diefstal (Wetboek van Strafrecht artikel 310), hoogverraad (Misdrijven tegen de veiligheid van de Staat, Wetboek van Strafrecht artikel 92-107a) en oplichting (Wetboek van Strafrecht, artikel 326) door de volgende daders: •Beatrix Wilhelmina Armgard von Amsberg – Zur Lippe Biesterfeld (geboortedatum: 31-1-1938 / geboorteplaats: Baarn) •Willem Alexander Claus George Ferdinand von Amsberg (geboortedatum: 27-4-1967 / geboorteplaats: Utrecht) •Maxima von Amsberg – Zorreguieta (geboortedatum: 17-5-1971 / geboorteplaats: Buenos Aires) Bij deze wil ik de Wet Lidmaatschap Koninklijk Huis ter discussie stellen. Bij deze wil ik de leden van het Koninklijk Huis beschuldigen van het onrechtmatig, onwetmatig en bovenal op onrechtvaardige (criminele) wijze verkrijgen, behouden en uitbreiden van macht, rijkdom en status door middel van grove schending(en) van de burger- en mensenrechten. De volgende drie hoofdargumenten, criminele, valse en onrechtmatige daden en gebeurtenissen zijn hierbij van belang: 1.Koningin Wilhelmina (geboortedatum: 31 augustus 1880 / geboorteplaats: Den Haag) is of was niet de dochter van Koning Willem III, maar van de heer S.M.S. de Ranitz en daarmee niet de rechtmatige erfelijke troonopvolg(st)er volgens de wetten van Koning Willem I en/of de Nederlandse Grondwet van 1848 (Thorbecke). 2.Koning Willem I heeft zichzelf onrechtmatig, onrechtvaardig en op criminele wijze uitgeroepen tot absoluut soeverein vorst (koning = dictator) in strijd met de soevereiniteit van de Staten-Generaal van de Republiek der Verenigde Nederlanden, bekrachtigd door de (inter)nationale verdragen; Acte van Verlatinghe (Nederlandse onafhankelijkheidsverklaring) van 26 juli 1581, het Eeuwig Edict (12 februari 1577), de Unie van Utrecht (23 januari 1579), de Justificatie of Deductie van 1587, de Vrede van Münster (15 mei 1648) en het Eeuwig Edict van 1667. 3.Het hoogverraad door Bernhard Zur Lippe-Biesterfeld van de Duitse democratische rechtstaat (Nacht Zur Lange Messen) en bovenal het hoogverraad van Bernhard Zur Lippe-Biesterfeld en de koninklijke leden van de Hoge Raad van Adel (Koningin Juliana & Koningin Wilhelmina) voor aanvang van en tijdens de Tweede Wereldoorlog van de Nederlandse Staat en de Nederlandse strijdkrachten en het verzet der L.O./L.K.P. Eveneens is er hier duidelijk sprake van een voortdurend delict, namelijk een strafbaarstelling van een verboden toestand volgens de Nederlandse Grondwet van 1848, de Nederlandse Grondwet van 1983 en de Acte van Verlatinghe (Nederlandse onafhankelijkheidsverklaring) van 26 juli 1581. Artikel 42 van de Nederlandse Grondwet betreffende de onschendbaarheid van de Koning is derhalve niet van toepassing sinds het overlijden van Koning Willem III en zelfs in strijd met de eerste tien artikelen van de Nederlandse Grondwet. Naar mijn mening is de Wet Lidmaatschap Koninklijk Huis op onrechtmatige en dus criminele wijze ingevoerd. Op welke rechtvaardige, historische en/of rechtmatige gronden kon Koning Willem I immers een absolute monarchie het Koninkrijk der Nederlanden ten faveure van hemzelf en zijn familie uitroepen? Op 2 december 1813 heeft Koning Willem I zichzelf tot absoluut soeverein vorst (dictator) van het Soeverein Vorstendom der Verenigde Nederlanden uitgeroepen. Dit is in strijd met de historische wetten en de Acte van Verlatinghe (Nederlandse onafhankelijkheidverklaring) van 26 juli 1581 van de stadhouder Willem van Oranje-Nassau en de soevereine Staten-Generaal van de Republiek der (Zeven) Verenigde Nederlanden, bekrachtigd door het internationale verdrag de Vrede van Münster (15 mei 1648) tussen de Staten-Generaal van de Republiek der Verenigde Nederlanden en Spanje, waarbij de Nederlandse Staat(en) onafhankelijk en soeverein werd verklaard. Op 30 november 1813 zette Koning Willem I na achttien jaar weer voet op de Nederlandse bodem vanaf een Engels fregat. In London was hij per brief uitgenodigd om als “soeverein vorst” de regering op zich te nemen. De brief was afkomstig van het driemanschap van 1813 (de Haagse notabelen Gijsbert Karel van Hogendorp, Frans Adam van der Duyn van Maasdam en Leopold van Limburg Stirum), maar feitelijk was dit slechts het excuus voor de staatsgreep, die door de Engelse geheime dienst in opdracht van de Britse Minister van Buitenlandse Zaken Castlereagh werd uitgevoerd. Op 23 mei 1802 sluiten Frankrijk en Pruissen een verdrag, waarbij het vorstendom Fulda en een aantal andere gebieden aan voormalig stadhouder Willem V wordt toebedeeld. In december 1801 schreef Willem V de brieven van buitenplaats Oranienstein, waarin hij de Bataafse Republiek als wettig erkende. Hiermee deed hij afstand van al zijn rechten als erfstadhouder en voldeed de stadhouder aan de door Napoleon Bonaparte gestelde voorwaarden voor het verkrijgen van een schadeloosstelling. De erfprins Willem Frederik (Koning Willem I) en voormalig stadhouder Willem V aanvaardde van Napoleon de soevereiniteit over vorstendom Fulda als schadeloosstelling voor de in 1795 toegepaste verbeurdverklaringen in de Nederlanden. De Franse Revolutie is begonnen met het verzet op 5 mei 1789 van de Derde Kamer van de Franse Volksvertegenwoordiging en had uitdrukkelijk niet het doel tot een hernieuwde dictatuur van de adel. Koning Willem I heeft alleen al hoogverraad gepleegd door samenwerking met Napoleon Bonaparte en de acceptatie van het vorstendom Fulda en gebieden als schadeloosstelling. De Franse Revolutie was daarbij een politieke omwenteling in het laatste decennium van de 18e eeuw waarbij de Franse monarchie werd vervangen door een republiek. De macht en de privileges van adel en geestelijkheid werden

#####################################################


#####################################################

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>