Getuigenverhoor Arnhem

Gerrit Willem (Erwin) Lensink
Thans verblijvende in politieke detentie in de Van der Hoeven Stichting
Oudlaan 7
3515 GA Utrecht

Utrecht, 21 maart 2018

Gerechtshof Arnhem
t.a.v. de meervoudige kamer inzake parketnummer 21-000113-15 en 21-001922-15
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Betreft: getuigenverhoor inzake parketnummer 21-000113-15 en 21-001922-15

Geachte heer / mevrouw / leden van de meervoudige kamer,

In verband met het proces op 28 juni 2018, inzake parketnummer 21-000113-15 en 21-001922-15 wil ik getuigen horen om te bewijzen, dat er sprake is van een groot schandaal en Detournement de Pouvoir in deze zaak. Ik wil hierbij de volgende mensen als getuigen horen. Het betreft voornamelijk valselijk handelende politie en justitie mensen, als ook bewindvoerders en verder enige deskundigen in deze zaak:

1. Marijn Bengevoord, zo goed als zeker woonachtig in Enschede
Door Marijn Bengevoord heb ik al vijf maanden op zijn minst in detentie gezeten, zo niet al vijf jaren in detenties en RM-maatregelen. Als ik haar stalk, belaster of smaadt, dan wil ik graag weten, waarom ze zich jarenlang met mijn zaken bemoeit en ook nog valselijk doet voorkomen, als of ik haar al ken vanaf 2002, terwijl ik haar pas ken sinds circa 2005, waarom ze zich met mijn eigen verjaardagen als ook mijn bezoek op verjaardagen van vrienden bezig houdt. Hoe komt ze er bij, dat ik mijn verjaardagen niet vier? In 2010 heb ik door deze schandalige situatie mijn laatste verjaardag kunnen vieren met vrienden. Verder heeft deze Marijn Bengevoord zich continu op de achtergrond bezig gehouden met mijn rechtszaken en daarbij een negatieve invloed gehad op mijn omgeving, zoals bijvoorbeeld Marcel Lensink en Patrick Lensink, maar ook vele andere derden. Hoe komt ze er verder bij, dat ze ooit een vriendin van mij is geweest? Ik heb toch echt hele andere vrienden en wil niets met haar te maken hebben. Ook het feit, dat ik met haar feesten in Amsterdam zou bezocht hebben is gelogen en zo is er heel veel meer gelogen. Het feit is dat zij mij stalkt, belasterd en smaadt en daarmee voor het leven tracht te duperen. Ook liegt ze over het feit, dat ik haar telefoonnummer, e-mailadres en huisadres niet zou hebben gehad, deze zijn mij wel degelijk bekend geweest, onder meer uit onderschepte MSN-berichten met Patrick Lensink en verder uit processen-verbaal.

2. Politiechef Toon Ruiken van de politie Winterswijk
Bij politiechef Toon Ruiken heb ik een aanklacht ingediend, een van de vele, tegen Marijn Bengevoord, van zowel in ieder geval stalking, als ook het doen plegen van valse aangifte. Ik wil graag weten, waarom er niets is gebeurt met deze aangiften. Verder wil ik weten, waarom Toon Ruiken vergaderingen achter mijn rug om, over mijn persoon organiseert, om mij te duperen in dit schandaal. Ook wil ik weten, waarom er nooit maatregelen zijn genomen tegen de valse wijkagent Willem Saris.
3. Herman Philip Heinsbroek van de politie Doetinchem
Via voormalig websitebeheerder Ramon Walter, hoorde ik in december 2012 of althans rond de Kerst al dat men mij weer valselijk wilde vervolgen. Herman Philip Heinsbroek heeft daarbij contact opgenomen met Ramon Walter omtrent de website www.erwinlensinkvrij.nl, terwijl er geen aangifte was. Dit toont het plegen van onrechtmatige daden al aan en dit gebeurt continu door politie en justitie met handlangers als Marcel Lensink en Marijn Bengevoord.

4. Gerrit de Boer van het Bureau Veiligheid en Integriteit
Op 7 december 2012 heb ik een gesprek gehad met Gerrit de Boer en onbekende collega van het Bureau Veiligheid en Integriteit op het politiebureau in Zutphen omtrent mijn aanklachten jegens onder meer Marijn Bengevoord, maar ook politie agenten en leden van justitie of Openbaar Ministerie. Ik wil graag weten, wat Gerrit de Boer met deze klachten heeft gedaan en waarom er in plaats van te handelen, is besloten mij weer te vervolgen. Het is daarbij frappant, dat ik bijna 17 dagen in beperkingen heb gezeten, rond de Kroning van 2013 en verder ook journalist Micha Kat met een valse aanklacht van advocaat Jan Vlug in de zaak Marianne Vaatstra na mijn rechtszaak in het Gerechtshof Den Haag is gearresteerd. Hiervoor is hij vrij gesproken. Ook Joanna van der Hoek en Hans Maessen (Republikeins Genootschap voorzitter) zijn overigens valselijk gearresteerd en zo zijn mij meer gevallen bekend.

5. Ene Willem, politieagent en ME-er en eveneens de (ex)-vriend van Marijn Bengevoord
Als ik Marijn Bengevoord stalk, hetgeen ze valselijk beweert, want zij heeft mij gestalkt van 2008 tot op zijn minst 2013/2014 en in feite doet ze dit nog steeds, want ik ben nog steeds benadeeld, dan wil ik weleens weten, waarom ene Willem uit Enschede zich met mijn zaken moet gaan bemoeien, terwijl ik deze Willem niet eens ken. Ook blijkt hieruit de samenspanning tussen politie en handlangers als Marijn Bengevoord, Marcel Lensink, wijkagent Mennolt Spijkstra en dus ene Willem, de vriend of ex-vriend van Marijn Bengevoord. Volgens onderschepte MSN-berichten zou deze Willem politie agent en ME-er zijn bij de politie in Enschede.

6. Willem Saris, de valse wijkagent van het buitengebied van de gemeente Winterswijk
Een andere stalker in mijn omgeving, is sinds 2010, de valse wijkagent Willem Saris. Het is meermalen gebleken, dat Willem Saris valse rapportages over mij opmaakt en verder ook probeert aanklachten te vangen. Zo heeft hij meerdere malen bij bestuursleden van Sportclub Meddo, tijdens mijn verblijf in Duitsland, getracht aanklachten te verkrijgen, terwijl er geen reden voor het doen plegen van een valse aangifte was. Dit is regelrechte uitlokking en sinds 2008 gebeurt dit continu door Marijn Bengevoord, Marcel Lensink, Patrick Lensink, andere handlangers en met name politie agenten en lieden binnen justitie. Ook heeft Willem Saris aangegeven, tijdens het trachten uit te reiken van een gebiedsverbod voor Villa Mondriaan, dat hij nu “echt iets voor mij ging betekenen”. Ondertussen heeft hij mij de afgelopen jaren alleen maar vals gedupeerd en weer een inrichting in gerommeld. Hoe zit dit?

7. Marcel Lensink, de valselijk handelende (ex)broer uit Winterswijk
Ik wil Marcel Lensink horen in verband met zijn contact met Marijn Bengevoord en de negatieve invloed en bemoeienis, zelfs obsessie, die Marijn Bengevoord continu met mijn persoon en mijn zaken heeft. Ook wil ik weten, waarom Marcel Lensink de ene keer valselijk veinst, dat hij echt bang voor mij is en de volgende keer juist weer niet en waarom hij mij continu inrichtingen in probeert te rommelen via samenspanning met politie en justitie. Ook wil ik weten, waarom Marcel Lensink mij tot zeker twee keer toe heeft verwondt in september 2008 en juni 2010. Ook wil ik weten, waarom hij valselijk beweert, dat Martin Abbink, Marijn Bengevoord en Henk Lensink zich niet met mijn zaken bemoeien en mij daarbij trachten te duperen op een meer dan schandalige wijze.

8. Drs. Jan Poot, deskundige in de zaak jegens Joris Demmink
Drs. Jan Poot van de Chipshol onderneming, heeft inzake de beweringen tegen Joris Demmink, onder meer beweert, dat Joris Demmink aanwezig zou zijn geweest in 1994 bij de moord op Manuel Schadwald. De bron van dit verhaal zou mogelijk Fred Teeven zijn geweest, als ex-hoofdofficier van Justitie van het parket en arrondissement Haarlem, waar Manuel Schadwald in Spaarndam zou zijn vermoordt. Aangezien ik in de problemen ben gekomen door het valse recherche onderzoek van de valse Nederlandse rechercheur Jan Koeslag in 2008 (toen Joris Demmink nog Secretaris-Generaal van Justitie was) en verder idiote bemoeienis en uitlatingen met laster en smaad van buurvrouw Fieny Koldeweij-Wientjes en verder ook Marijn Bengevoord, wil ik nu de onderste steen boven hebben in deze zaak. Zeker nu ik valselijk tweemaal internationaal ben vervolgd en nog nooit een behoorlijke, eerlijke en rechtvaardige rechtszitting heb gehad in al mijn idiote hypocriete valse rechtszaken.

9. Joris Demmink, Secretaris-Generaal ten tijde van het overlijden van mijn moeder in 2008
Joris Demmink was van 2002, direct na de moord op Pim Fortuyn, Secretaris-Generaal van Justitie tot en met 2012. Ik wil weten, hoe groot de bemoeienis is geweest in mijn zaken van deze Secretaris-Generaal van Justitie. Ook wil ik weten, hoe hij tot Secretaris-Generaal van Justitie is benoemd, terwijl hij in 1994 al aanwezig zou zijn geweest bij de moord op Manuel Schadwald, er diverse andere beschuldigingen tegen Joris Demmink zijn geweest en hij voor 100% zeker de daadwerkelijke moordenaar Ali Hassan na de moord in 1999 naar Noorwegen heeft verscheept. Ook wil ik weten, waarom Joris Demmink nooit is vervolgd voor zeer ernstige feiten en ik daarentegen de afgelopen tien jaren continu, met valse aanklachten, flutaanklachten, laster en smaad en hoe het toch kan, dat ik tot tweemaal toe valselijk internationaal ben vervolgd en Joris Demmink dus niet?

10. Ivo Opstelten, voormalig Minister van Justitie
Ivo Opstelten was voormalig Minister van Justitie van 2010 tot en met 2015. Bij mijn uitlevering of overlevering heb ik acht voorwaarden aan de Nederlandse en Duitse Minister van Justitie gesteld in onderhavige strafzaak met codenaam BLIZE. Graag wil ik weten, waarom de Minister van Justitie niets met deze voorwaarden heeft gedaan en waarom hij betrokken is bij het grootste schandaal, namelijk de valse veroordeling van Jasper Steringa in de zaak Marianne Vaatstra.

11. Wilco te Brake, lid van de valse recherche in Doetinchem
Wilco te Brake zou als hulpofficier van Justitie van de valse recherche in Doetinchem, zo goed als zeker betrokken zijn bij onderhavige strafzaak. Ook heeft deze Wilco te Brake mij van vrijdagnacht 13 september 2013 op zaterdagochtend 14 september 2013 in de straat van mijn ouderlijk huisadres de Beuksveld lopen opwachten in het kerkdorp Meddo en lopen bedreigen met een collega, vermoedelijk Bas Bruinsma uit Lichtenvoorde, die als hij inderdaad agent is, ook betrokken is bij het valse BLIZE onderzoek als verhoorder. Ik wil de onderste steen boven, forse schadevergoedingen, rehabilitatie en excuses in dit schandaal en daarom wil ik weten, waarom Wilco Te Brake en collega mij midden in de nacht stalken, belagen en zelfs bedreigen, als ook lopen te liegen over hun identiteit en hun beweegredenen om midden in de vrijdagnacht voor Prinsjesdag bij mij in de straat te gaan staan. Zo zou de naam eerst “Willem Hendriksen” zijn en later “Willemsen” en “Hendriksen” en zouden ze op zoek zijn naar een dikke man op een witte fiets, die een meisje belaagd zou hebben.

12. Fred Teeven, voormalig staatssecretaris van Justitie en ex-hoofdofficier van Haarlem
Fred Teeven was voormalig staatsecretaris van Justitie van 14 oktober 2010 tot en met 9 maart 2015. Fred Teeven zou als officier van justitie, dan wel hoofdofficier van justitie betrokken zijn geweest bij het zogenaamde ROLODEX onderzoek en de moord c.q. verdwijning van Manuel Schadwald. Ook is Fred Teeven als staatsecretaris verantwoordelijk voor mijn schandaal, sinds 2010 en dus ook in onderhavige zaak. Ik wil van Fred Teeven weten, waarom er niets is gebeurt met mijn acht voorwaarden, gesteld bij vrijwillige uitlevering onder voorwaarden, m.b.t. onderhavige strafzaak.

13. Jasper Steringa, onschuldig veroordeelde veeboer in de zaak Marianne Vaatstra
Jasper Steringa heeft net als ik, nooit een eerlijk proces gehad. Ook Jasper Steringa is valselijk veroordeeld in het schandaal en de moord op Marianne Vaatstra is mij duidelijk geworden, vanaf in ieder geval mijn bezoek aan de rechtbank op 11 april 2014 bij het verhoor van Henk Krol in de Rechtbank Utrecht in de zaak van de Roestige Spijker versus Joris Demmink. Het is mij daarbij iets te opvallend, dat het valse DNA-verwantschapsonderzoek is gestart op 29 september 2012 en de arrestatie van Jasper Steringa was op 18 november 2012, toen ik dus eveneens twee maanden vast zat vanwege een valse aanklacht van Marijn Bengevoord, waarbij ik op 14 november 2012 ben vrij gelaten. Het is mij verder iets te opvallend, mede naar aanleiding van de arrestatie van Micha Kat na mijn proces bij het Gerechtshof Den Haag op 18 januari 2013, dat het strafproces jegens Jasper Steringa is gehouden op of vanaf 28 maart 2013 met dito veroordeling op 19 april 2013, toen ik dus valselijk in Duitsland gevangen zat, wederom vanwege valse aanklachten van Marijn Bengevoord. Bij politie en justitie wist men van mijn contacten met Micha Kat en mijn interesse in sommige zaken op Klokkenluideronline.is, waar veelvuldig is gepubliceerd over de zaak Vaatstra en de onschuld van Jasper Steringa, dus er is een duidelijke samenhang tussen de zaken. Zo is de strafzaak tegen Micha Kat op dezelfde dag gepland geweest als de uitspraak tegen Jasper Steringa, die dus valselijk is veroordeeld en waarbij getracht is Micha Kat ook valselijk te veroordelen op 19 april 2013, toen ik dus nog in beperkingen zat of in ieder geval in detentie in Doetinchem.

14. Wim Dankbaar, deskundige in de zaak Marianne Vaatstra in relatie tot mijn zaak
Wim Dankbaar is al ongeveer vanaf 2009 in de zaak Marianne Vaatstra gedoken. Deze moord is in 1999 gepleegd in Friesland. Aangezien Wim Dankbaar en andere onderzoekers te dicht bij de waarheid kwamen inzake de moord op Marianne Vaatstra, is er een vals DNA-verwantschapsonderzoek gehouden en is Jasper Steringa valselijk veroordeeld. De zaak van Jasper Steringa en Wim Dankbaar hebben een relatie met mijn strafzaak of strafzaken en de strafzaak van Micha Kat. Ik wil de onderste steen boven in dit schandaal, daarom wil ik Wim Dankbaar horen als getuige-deskundige in onderhavige strafzaak.

15. Brigadier Rutjes van de valselijk handelende recherche in Doetinchem
Brigadier Rutjes was betrokken bij het valse onderhavige BLIZE dossier. Ook hebben Brigadier Rutjes en/of Hulpofficier van Justitie Van Hagen valselijk verklaart over mijn aanhouding en opsporing in Duitsland bij de grens met Dinxperlo. Het was onmogelijk om mij te spotten vanaf Nederlandse bodem op de locatie waar ik mijn advocaten en de politiecentrale telefoneerde. Ik ben nog na het verhoor bij de rechter-commissaris terug gegaan om dit speciaal te checken en het blijkt, dat Brigadier Rutjes en hulpofficier van justitie Van Hagen meineed of in ieder geval een valse verklaring hebben afgelegd in eerste aanleg bij de rechtbank Zutphen.

16. Hulpofficier van Justitie Van Hagen van de valselijk handelende recherche Doetinchem
Hulpofficier van Justitie Van Hagen van de recherche Doetinchem was betrokken bij het valse onderhavige BLIZE dossier. Ook hebben Brigadier Rutjes en/of Hulpofficier van Justitie Van Hagen valselijk verklaart over mijn aanhouding en opsporing in Duitsland bij de grens met Dinxperlo. Het was onmogelijk om mij te spotten vanaf Nederlandse bodem op de locatie waar ik mijn advocaten en de politiecentrale telefoneerde. Ik ben nog na het verhoor bij de rechter-commissaris terug gegaan om dit speciaal te checken en het blijkt, dat Brigadier Rutjes en hulpofficier van justitie Van Hagen meineed of in ieder geval een valse verklaring hebben afgelegd in eerste aanleg bij de rechtbank.

17. Ard van der Steur, voormalig Minister van Justitie
Op of omstreeks 27 september 2015 heb ik bij toeval toenmalig Minister van Justitie Ard van der Steur aangesproken bij het Binnenhof omtrent mijn schandaal en het schandaal, rondom Nico van den Ham en de zaken Marianne Vaatstra en Manuel Schadwald. Ook is Ard van der Steur, Minister van Justitie geweest vanaf 20 maart 2015 tot en met 26 januari 2017. Ook toen golden de voorwaarden, die ik heb gesteld bij uit- of overlevering uit Duitsland, rond de Kroning in 2013. De Minister van Justitie, Ard van der Steur, heeft beloofd zich te verdiepen in deze zaken. Graag wil ik als nog, mede in verband met onderhavige strafzaak weten, wat er door Ard van der Steur als Minister van Justitie met mijn klachten en aanklachten is gebeurt.

18. Ferdinand Grapperhaus, huidig Minister van Justitie
Sinds 26 oktober 2017 is Ferdinand Grapperhaus, de Minister van Justitie. Mijn voorwaarden in de BLIZE strafzaak gelden nog steeds. Ik wil horen, wat Ferdinand Grapperhaus als verantwoordelijke in dit schandaal, nu gaat doen en hoe hij met mij de schandalige zaken gaat regelen en gaat recht zetten.

19. Advocaat-Generaal Knol van het Openbaar Ministerie bij Gerechtshof Den Haag
Advocaat-Generaal Knol heeft tot tweemaal toe, ook de valse aanklachten van Marijn Bengevoord misbruikt. Op donderdag 13 september 2012, direct na het bekend worden van een interview met TV West om 15.11 uur, ben ik weer valselijk gearresteerd, mede naar aanleiding van een valse aanklacht van Marijn Bengevoord, weken eerder. Hierbij ben ik pas op 14 november 2012 weer vrij gelaten. Op 18 januari 2013 heeft Advocaat-Generaal Knol de valse aanklacht van Marijn Bengevoord misbruikt om mij wederom vast te zetten. Dit is afgewezen door het Gerechtshof Den Haag en terecht. In plaats daarvan heeft na de uitspraak op vrijdag 1 februari 2013, de recherche Doetinchem mij weer pogen gevangen te zetten op maandag 4 februari 2013 met dezelfde valse aanklacht, in onderhavige zaak.

20. Bas Bruinsma uit vermoedelijk Lichtenvoorde
Mijn vermoeden is dat Bas Bruinsma als agent bij het verhoor betrokken was in de onderhavige BLIZE strafzaak, als ook bij het incident, midden in de nacht voor Prinsjesdag 2013 met hulpofficier van justitie Wilco te Brake. Aangezien Bas Bruinsma, op de een of andere wijze, een valse aangifte heeft kunnen doen onder de naam van zijn vriend Roy Dekkers, eveneens uit Lichtenvoorde, wil ik nu exact weten, hoe dit zit. Deze aanklacht is weliswaar geseponeerd, maar het geeft aan hoe politie en justitie stelselmatig onrechtmatig, lasterlijk, smadelijk en met valsheid in geschrifte jegens mij handelen. Naar aanleiding van zijn valse melding bij Paaspop Zieuwent, na het stellen van kritische vragen door mij, ben ik valselijk neergetrapt in de modder (en is mijn duim mishandeld) en uiteindelijk valselijk veroordeeld voor een boete van 400 euro, omdat ik een agent heb gestraft voor de zoveelste valse arrestatie. Ook is er valselijk een horecaverbod uitgedeeld voor een jaar, door notabene de valselijk handelende politie, voor de gehele gemeente Oost-Gelre, hetgeen volgens de rapporten van de Nationale Ombudsman al jaren eerder onbehoorlijk en dus onrechtmatig is.
Ik wens al deze 20 getuigen hoogstpersoonlijk, allemaal onder ede te horen in het Gerechtshof Arnhem, als op uiterlijk 1 juni 2018 er bepaalde zaken niet geregeld zijn en er niet voldaan is aan de acht gestelde voorwaarden door de Minister van Justitie M.R. Ferdinand Grapperhaus in dit schandaal. De acht voorwaarden, herhaal ik hier nogmaals en voor de zoveelste maal als ingelast:

Daarbij schrijf ik deze brief nu ook in verband met de behandeling op 28 juni 2018 in het Gerechtshof Arnhem van de zaken met parketnummers 21/000113-15, 21/001922-15 en 21/004469-15. Ik heb daarbij de volgende voorwaarden en maatregelen opgesteld aan zowel de Duitse Minister van Justitie in Berlijn, als de Nederlandse Minister (Opstelten en staatssecretaris Teeven) in Den Haag, als voorwaarden, waarop ik mijzelf vrijwillig naar Nederland heb uitgeleverd in de zaak met parketnummer 21/000113-15, want anders had ik mij nog kunnen verzetten tegen de valse overlevering en uitlevering aan Nederland, via Keulen en Aken vanuit Munster;

1. Het overhandigen van een copy van het overdrachtsverzoek in relatie tot de plotselinge en tragische dood van mijn moeder W.G. Lensink – Wassink op 28 april 2008 in Lunten (Kreis Vreden, Nord-Rhein Westfalen), dat vanuit de Duitse Minister van Justitie in Berlijn aangevraagd en verzocht moet zijn op grond van artikel / paragraaf 5 tot en met artikel / paragraaf 7 Strafgesetzbuch van Duitsland, als ook op basis van het EVOS-Verdrag, het EVRM-Verdrag en het Verdrag van Enschede aan het Landelijk Parket in Rotterdam en / of de Nederlandse Minster van Justitie (in werkelijkheid is dit nooit gebeurt)!

2. Een officiële brief met verontschuldigingen en excuses aan de Duitse autoriteiten op grond van het onrechtmatige valse parallele strafrechterlijke onderzoek tegen vooral mijn persoon vanaf 28 april 2008 (EVOS-Verdrag / EVRM-Verdrag / Verdrag van Enschede) als ook een officiële excuusbrief aan mij en mijn vader vanwege schending van de privacy van mijn familie op valse wijze, volgens artikel 7 en artikel 8 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en express vernietiging en het kapot trachten te maken van mijn leven door dit volledig valse en onrechtmatige straf rechterlijke onderzoek door de recherche in Doetinchem van de politie Noord-Oost Gelderland, waarbij vooral recherche leider Jan Koeslag donders goed wist, dat hij de zaken bij elkaar bedonderde en mij valselijk trachtte zwart te maken.

3. Volledige vergoeding voor de valse politieke gevangenschappen in de laatste vijf jaren van mijn leven, sinds 2008, waarbij de schade betaald wordt door de politie, justitie en eventueel valse aangevers en dat alle gerechtelijke dwalingen worden recht gezet en ik volledig gerehabiliteerd in dit schandaal. Dit zijn de volgende maar liefst 7 rechterlijke dwalingen, die via de website www.rechtspraak.nl onder het onderwerp uitspraken te vinden zijn:
1. Rechtbank Zutphen (parketnummer 06-460595-08 op 8 april en uitspraak 22 april 2009 in het strafrecht)
2. Rechtbank Zutphen (parketnummer 06-460246-09 op 1 juli 2009 in een valse BOPZ-zaak)
3. Rechtbank Zutphen (parketnummer 06-460246-09 op 27 april 2010 en 11 mei 2010 in het strafrecht)
4. Rechtbank Den Haag (parketnummer onbekend – waxinelichthouder-strafzaak op 18 september 2011 in het strafrecht)
5. Gerechtshof Arnhem (parketnummer 06-460595-08 op 18 januari 2012 in het strafrecht)
6. Gerechtshof Arnhem (parketnummer 06-460246-09 op 18 januari 2012 in het strafrecht)
7. Gerechtshof Den Haag (parketnummer onbekend op 18 januari 2013 en 1 februari 2013 in waxinelichthouder-strafzaak)

4. Schriftelijke antwoorden van zowel politie Noord-Oost Gelderland (door Gerrit de Boer en Wim Jans) en ook de Minister van Justitie Ivo Opstelten (VVD) en de staatssecretaris Fred Teeven (VVD) persoonlijk als ook door het Openbaar Ministerie op grond van mijn 20 kritische vragen, die ik aan circa 200 e-mailadressen heb verstuurd uit protest vanwege mijn situatie voor mijn vertrek als protest naar Duitsland en Nord-Rhein Westfalen op 4 februari 2013 en 10 februari 2013.
5. Toevoeging van deze e-mails met 20 kritische vragen verstuurd op 4 februari 2013 en ook nogmaals op 10 februari 2013 door onder meer Officier van Justitie De Groen-Van den Wildenberg, als ook mijn advocaten en alle presidiums van alle Nederlandse rechtbanken en gerechtshoven in Nederland en vele leden van het Nederlandse parlement der Staten Generaal als ook pers / media bij de uitleveringsdocumenten en documenten van de strafzaak met parket nummer 05/860465-13 en ook verontschuldigingen voor dit schandaal van de Nederlandse Minister van Justitie, aangezien politie Amsterdam ook als list excuses aanbood aan Hans Maessen uit Heerlen in verband met het Dam-incident op 30 april 2013 (Joanna van der Hoek) en mijn schandaal met deze strafzaak in hetzelfde straatje valt en eigenlijk ook bij het onderzoek door de gemeente Amsterdam in deze behoort.
6. Directe start en aanvang van een strafrechterlijk onderzoek op basis van mijn aanklachten met eerlijke beschuldigingen van stalking en uitlokking, al op 8 mei 2009 gedaan (op verzoek van Marcel Roeterink van het SGBO Apeldoorn notabene!), als ook in de zomer van 2011 bij de politie Boxtel en in de zomer vanuit de PI Grave per post, die in directe relatie staan tot parketnummer 05/860465-13, als ook in november 2012 per post vanuit de PI Zoetermeer naar de recherche in Ijmuiden, de politie in Enschede en de Commissie Veiligheid / Justitie als protest. De schriftelijk ingediende aanklacht is onder meer ingediend op 31 mei 2012 vanuit de PI Grave en binnengekomen op 11 juli 2012 bij het Openbaar Ministerie Regio Arnhem-Zutphen en op 12 juni 2012 bij het Kabinet President van de Rechtbank Zutphen via nummer cmav 2012/539/306 van MR Jongerius en ook terug te vinden via proces-verbaal nummer PL0642 2012115243-5!
7. Het direct starten van een Rijksrecherche onderzoek met mijn assistentie, advies en begeleiding naar dit schandaal op onder andere valse aanwijzingen van Officieren van Justitie Kolkman, De Groen van den Wildenberg en Berendsen en hulpofficier van justitie Van Hagen (Doetinchem) en brigadieren Rutjes en Bulsink (Doetinchem) en inspecteur Philip Heinsbroek, die reeds in december 2012 was begonnen met zijn straf rechterlijke vooronderzoek, terwijl er nog geen enkele aanklacht was en daarvan akte heeft opgemaakt al op 3 januari 2013, terwijl de aanklacht pas ingediend op 15 januari 2013 bij de politie Enschede, als ook tegen agenten Mennolt Spijkstra, DJW Saris, Jolanda Thannhauser en een agent uit Enschede tegen mijn persoon en mijn familie sinds het al tragische en ernstige genoeg overlijden van mijn moeder plotseling op 28 april 2008.
8. De belofte, dat ik minstens binnen een maand, dus voor 20 april 2013 naar Nederland vanuit Nord-Rhein Westfalen wordt uitgeleverd en overgeleverd door het Oberlandesgericht Hamm en de Generalstaatsanwaltschaft vrijwillig op mijn dringende verzoek, maar ook dat zoals in Duitsland wettelijk verplicht is voor alle valse aanklachten tegen mij gedaan, dat op grond van artikel (paragraaf) 374 tot en met artikel (paragraaf) 394 StrafprozesOrdnung de plicht hebben om aanwezig te zijn bij alle strafprocessen of dat er in alle valse strafprocessen waarbij benadeelden dit weigeren direct een sepot plaats vind door het Openbaar Ministerie in de toekomst, zoals dat in Duitsland thans het geval is en ook dus alle valse aangevers in de strafprocessen door mij onder ede kunnen worden ondervraagt, zodat de waarheid bekent wordt in dit schandaal en ik niet weer eens vals veroordeeld.
Link Duitse Strafprozessordnung – recht;

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/stpo/gesamt.pdf

Aangezien ik op dit moment in de problemen verkeer, wil ik deze getuigenlijst al vast, als eerste aanzet in het strafproces indienen. Ik wens en eis uitdrukkelijk, aangezien ik nu al tien jaren op schandalige wijze, kwijt ben aan dit schandaal, waarvan vijf jaren in detentie, waarvan circa twee en halve jaren in de kwakzalverij discipline de psychiatrie of de forensische psychiatrie en vooral vijf jaren door de psychiatrie, dat ik alle getuigen en deskundigen persoonlijk onder ede kan horen voor de leden van de meervoudige strafkamer. Ik wil nu de onderste steen ook boven water hebben en anders moet met gewoon geen straf rechterlijke onderzoeken en strafrechtszaken organiseren.

Als dit geen oplossing biedt voor mij persoonlijk, dan wil ik ook met terug werkende kracht nog een aantal andere personen als getuigen of deskundigen onder ede horen, zoals
21. Voormalig wijkagent Mennolt Spijkstra van het kerkdorp Meddo
22. De advocaat van advocatenkantoor De Haan, die eerder wist, dat ik in detentie in Nederland zat, dan mijn eigen advocaten, waaruit de samenspanning tussen politie, advocatenkantoor De Haan en Marijn Bengevoord, als ook andere handlangers overduidelijk blijkt.
23. Jolanda Thannhauser, voormalig teamchef van de politie Winterswijk, die mij in de BOPZ met een onrechtmatig valse rechterlijke machtiging in 2009 heeft gerommeld.
24. Patrick Lensink, die meermalen betrokken was bij het in rommelen in psychiatrische kwakzalverij inrichtingen, zoals in 2009 en verder in 2015 tot heden en eigenlijk continu
25. Nicole Zandee, als hoofd van het Openbaar Ministerie in Gelderland, wil ik weten, wat ze eigenlijk met mijn klachten, onder meer verstuurd per mail, eigenlijk heeft gedaan.

In het kader van het bellen van 0900-8844 en later 112, vanwege de belkosten en het feit, dat er een wachtrij staat en men de telefoon kan afblokken als men 0900-8844 belt, bijvoorbeeld op 16 januari 2014 en het feit, dat ik documenten krijg met onder meer bij vragen 0900-8844 te bellen, wil ik de volgende getuigen horen, als er geen regeling komt, naast bovenstaande twintig tot vijfentwintig getuigen:
1. Warner Ten Kate, landelijk officier van justitie mensenhandel, die bij Jinek verklaarde, omtrent de Loverboy zaak, dat men desnoods 112 moest bellen bij pedofilie zaken, dit betreft dus ook de moordzaken Manuel Schadwald en Marianne Vaatstra in relatie tot mijn schandaal, is mijn idee dan. Hoe zit dit?
2. Ton Hofstede, deskundige bij onrechtmatig handelen inzake politie en justitie, die aanklacht heeft gedaan bij politie en/of justitie, inzake mijn gevangenname in Duitsland rond de Kroning en deskundige is in de zaken rond Joris Demmink, ROLODEX en ik verwijs verder naar www.hethaagsecomplot.nl voor meer informatie.
3. Toon Ruiken, de politiechef, die het politienummer van de politiepost in Winterswijk voor mij heeft afgesloten en ook niets goeds met mijn klachten en aanklachten heeft gedaan blijkbaar.
4. Jan Koeslag, de valse rechercheleider bij en omtrent het overlijden van mijn moeder.
5. Mevrouw Koster-Kolvers van de Hoge Raad der Nederlanden, die ik in 2010 heb getelefoneerd omtrent mijn cassatiezaak in het kader van de Wet BOPZ en die valselijk aangifte jegens mij heeft gedaan.
In afwachting, hiervan, verblijf ik, waarbij ik het recht voor houdt, deze zaken nog aan te vullen. Hoogachtend, Gerrit Willem (Erwin) Lensink

Meer achtergrondinformatie via:

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/waxinelichthoudergooier-weer-op-vrije-voeten~bea8a412/

Gerrit Willem (Erwin) Lensink
Thans verblijvende in politieke detentie in de Van der Hoeven Stichting
Oudlaan 7
3515 GA Utrecht

Utrecht, 15 april 2018

Gerechtshof Arnhem
t.a.v. de meervoudige kamer aanvulling bewijsmateriaal en getuigenverhoor inzake
parketnummers 21-000113-15 en 21-001922-15 en 21-004469-15
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Betreft: getuigenverhoor inzake parketnummers
21-000113-15 en 21-001922-15 en 21-004469-15

Geachte heer / mevrouw / leden van de meervoudige kamer,

In verband met mijn eerdere brief van 21 maart 2018 en het proces op 28 juni 2018, inzake parketnummer 21-000113-15 en 21-001922-15 en 21-004469-15 wil ik getuigen horen om te bewijzen, dat er sprake is van een groot schandaal en Detournement de Pouvoir in deze zaken. Ik wil hierbij als nog een aanvulling maken met betrekking tot een getuigen en deskundigenverhoor en hierbij wil ik de volgende mensen als getuigen of deskundigen horen. Het betreft voornamelijk valselijk handelende politie en justitie mensen, als ook bewindvoerders en verder enige deskundigen en getuigen in deze zaak, als ook mensen, die in het verleden valse en leugenachtige aanklachten jegens mij hebben ingediend en doen alsof ze slachtoffer of benadeelde zijn, terwijl ze eerder het tegendeel zijn, namelijk daders van gangstalking, laster, smaad, valse aanklachten en nog veel meer.

De zaken met parketnummers 21-000113-15 en 21-001922-15 komen wat mij betreft behoorlijk overeen, al hoewel parketnummer 21-000113-15 een totaal valse aanklacht betreft van Marijn Bengevoord, die mij juist jarenlang heeft gestalkt met behulp van politie agenten als Mennolt Spijkstra en ene Willem uit Enschede, belasterd en gesmaad heeft, als ook tot minstens drie maal toe totaal valse aanklachten heeft ingediend in respectievelijk november 2008, augustus 2012 en januari 2013, valse verklaringen heeft afgegeven (bijvoorbeeld in februari 2014 bij de rechter-commissaris in onderhavige strafzaak met codenaam BLIZE) en uitlokking heeft gepleegd met bijvoorbeeld Marcel Lensink en Patrick Lensink. Marijn Bengevoord heeft of heeft een hele kwalijke schandalige invloed op mijn directe omgeving gehad met haar bemoeizuchtige gedrag, waarbij ze zich zelfs bemoeit met bijvoorbeeld mijn verjaardagen en rechtszaken. Het is schandalig en zo duidelijk, dat dit een valse aanklacht betreft en dat ik hier voor uit Duitsland ben uitgeleverd of overgeleverd is helemaal een schandaal in onderhavige totaal valse strafzaak. Na een overweging heb ik besloten in deze drie hele valse en bovenal hypocriete en onrechtmatige strafzaken voorlopig in eerste instantie het aantal getuigen, deskundigen en te horen betrokkenen te beperken tot 100 personen. Het zijn er wellicht voor een rechtszaak of proces misschien wel redelijk veel, maar er is een groot verdedigingsbelang, voor zowel mijn persoon als de rest van Nederland en eigenlijk de hele wereld, dus derhalve heb ik hier toch voor gekozen. Dit maakt mijn zaak, namelijk alleen maar sterker. Zie hiervoor bij voorbeeld ook de historie van de rechtspraak in het verre verleden met zogenaamde eedhelpers.
Parketnummer 21-001922-15 betreft het bellen van de politie op 16 januari 2014, inzake mijn klachten, waarbij inmiddels een opgelegde boete op 23 november 2013 (toen ik politie Winterswijk bij horecagelegenheid De Revolutie aansprak in dit schandaal m.b.t. mijn zeer ernstige klachten omtrent onrechtmatige daden en strafbare feiten en delicten) en een opgelegde boete op 30 november 2013, waarbij ik legitiem wilde protesteren tegen de landing van Willem I in Scheveningen als onrechtmatig zijn aangemerkt. Dit waren en zijn niet mijn enige klachten, waarover ik in de loop van de tijd met de politie heb getelefoneerd. Zo ben ik bijvoorbeeld gearresteerd voor het bellen van de politie na de uitzending van de talkshow Pauw en Witteman, toen voormalig chauffeur Hans Bakker en Peter R. De Vries op maandagavond 7 april 2014 Joris Demmink kwamen wit wassen.

Ik wil nu als eerste in gaan op de getuigen en deskundigenlijst en deze hier benoemen:
1. Marijn Bengevoord (zo goed als zeker woonachtig in Enschede)
2. Toon Ruiken (politiechef van de politie in Winterswijk)
3. Herman Philip Heinsbroek (lid van de recherche internet van politie Doetinchem)
4. Gerrit de Boer (klachtenbehandelaar bij de Dienst Veiligheid en Integriteit politie NOG)
5. Ene Willem (achternaam is mij onbekend, zo goed als zeker samenwonend met Marijn Bengevoord uit Enschede en politie agent bij de politie in Twente in Enschede)
6. Willem Saris (woonachtig in de gemeente Aalten en een zeer valse wijkagent Meddo)
7. Marcel Lensink (leugenachtige getuige / woonachting in Winterswijk aan de Vredenseweg)
8. Drs. Jan Poot (eigenaar van Chipshol en deskundige getuige in de Demmink Doofpot)
9. Joris Demmink (woonachtig in Den Haag, voormalig Secretaris-Generaal van Justitie)
10. Ivo Opstelten (voormalig Minister van Justitie ten tijde van mijn strafzaken en BLIZE-zaak)
11. Wilco te Brake (hulpofficier van justitie en rechercheleider uit Winterswijk)
12. Fred Teeven (zowel voormalig Staatssecretaris van Justitie, als ook Officier van Justitie)
13. Jasper Steringa (valselijk veroordeelde, net als ik, in de moordzaak Marianne Vaatstra)
14. Wim Dankbaar (deskundige en onderzoeker in het schandaal rond Marianne Vaatstra)
15. Agent Rutjes (lid van de recherche of politie Doetinchem en betrokken bij dit schandaal)
16. Agent Van Hagen (lid politie Doetinchem en valse getuige van 7 april 2014 in deze zaak)
17. Ard van der Steur (voormalig Minister van Justitie)
18. Ferdinand Grapperhaus (huidig Minister van Justitie en nu dus ook verantwoordelijk)
19. Advocaat-Generaal Knol (Advocaat-Generaal in waxinelichthouderstrafzaak Den Haag)
20. Bas Bruinsma (woonachtig in Lichtenvoorde, valse aangever en wellicht lid recherche)
Dan volgen nu de extra getuigen en deskundigen, die ik in dit schandaal ook zelf onder ede wil horen, naast bovenstaande twintig getuigen en deskundigen:
21. Mennolt Spijkstra (voormalig valselijk handelende wijkagent van buitengebied Winterswijk)
22. Advocaat P. Winkel (advocaat Marijn Bengevoord bij advocatenkantoor De Haan, die overduidelijk op criminele en onrechtmatige wijze samenspannen met politie en/of justitie)
23. Jolanda Thannhauser (voormalig politiechef in Winterswijk, die in de periode 2008-2010 valselijk en onrechtmatig jegens mij heeft gehandeld met onder meer dito vergaderingen)
24. Patrick Lensink (valse aangever van enkele valse en uitgelokte aanklachten)
25. Nicole Zandee (hoofd Openbaar Ministerie in Gelderland en valselijk niet of wel handelend)
26. Warner Ten Kate (Landelijk Officier van Justitie mensenhandel in talkshow Eva Jinek)
27. Ton Hofstede (beheerder website hethaagsecomplot.nl en deskundige Joris Demmink)
28. Jan Koeslag (vermoedelijk uit Eibergen, valse rechercheleider zaak van mijn moeder)
29. Secretaresse Koster-Kolvers (Secretaresse cassatie BOPZ-zaken en valse aangeefster aanklacht, nadat ik uit protest, mede tegen BOPZ een waxinelichthouder tegen de Gouden Koets in Den Haag heb geworpen)
30. Officier van Justitie Klunder (Officier van Justitie in Gelderland bij O.M. in Arnhem)
31. Officier van Justitie Van Zwol (Officier van Justitie in Gelderland bij O.M. in Arnhem)
32. Officier van Justitie De Groen-Van den Wildenberg (van het parket in Zutphen en vermoedelijk hoofdverantwoordelijk in dit schandaal, sinds mijn tragische en plotselinge overlijden van mijn moeder op 28 april 2008 in notabene Duitsland)
33. Officier van Justitie Berendsen (van het parket Zutphen en vermoedelijk uit Halle)
34. Voormalig Officier van Justitie Creemers (tevens lid raadkamer in de valse BLIZE zaak)
35. Politieteamchef Peter Cnossen (van de politie in Winterswijk)
36. Jozias van Aartsen (voormalig Burgemeester van Den Haag op 30 november 2013)
37. Hanna Geerdes (moeder van Marijn Bengevoord, en regionaal vertegenwoordiger van Amnesty International, nooit contact mee gehad, behalve dat ze een poging heeft ondernomen om mij te volgen op twitter en ik heb haar toen geblockt direct)
38. Jan Bengevoord (vader van Marijn Bengevoord en journalist bij De Tubantia, die lasterlijk en smadelijk jegens mij zijn bezig geweest gedurende de periode 2010 tot zeker 2014)
39. Parketsecretaris N. Aandewiel (van arrondissement en O.M. Den Haag i.v.m. 30-11-2013)
40. Onbekende marechaussee of agent (trachtte mij in Duitsland in februari bij Venlo te arresteren en deed een poging de ruit van de nieuwe auto van mijn vader in te trappen)
41. Jan Libbenga (redacteur van het lasterlijke blog Barracuda Blogspot, waarover naast bij mij, ook bij Nico van den Ham, Martin Vrijlend en Wim Dankbaar ernstige klachten leven)
42. Harry Lensink (journalist van Vrij Nederland, heeft lasterlijk artikel gepubliceerd)
43. Koen Voskuil (journalist van het Algemeen Dagblad, getuige in zaak Demmink/Schadwald)
In verband met de valse aanklacht van mijn vader met betrekking tot parketnummer 21-004469-15 (rechtsmiddel en hoger beroep van parketnummer 05-840762-15 van de Rechtbank Zutphen), als ook in verband met bovenstaande parketnummers, de huidige schandalige toestand en situatie en alle eerdere valse veroordelingen en valse aanklachten, sinds het overlijden van mijn moeder op 28 april 2008 in Duitsland, wil ik als nog, de volgende getuigen en deskundigen horen, aangezien deze zaken onder meer gaan mee tellen in verband met het ontvangen van een schadevergoeding, rehabilitatie, excuses van de Minister van Justitie en namens de Staat aan in ieder geval mijn persoon, inzage in het dossier naar het overlijden van mijn moeder, als ook het organiseren van eerlijke processen, in mijn zaken en in de verdere toekomst, hetgeen bij mij nog nooit is gebeurt.
Het betreft de volgende getuigen, betrokkenen en deskundigen, die ik ook zelf onder ede wil horen:
1. Thijs van Beem (voormalig Burgemeester van de Gemeente Winterswijk)
2. Gerrit Willem (Willy) Lensink (mijn vader, die via uitlokking valse aanklacht heeft gedaan)
3. Frank Starke (opeens een nieuwe manager Openbare Orde van de gemeente Winterswijk, die aantoonbaar valselijk en onrechtmatig jegens mij heeft gehandeld, als ook betrokken is geweest bij uitlokking wanpraktijken, samen met valse wijkagent Willem Saris)
4. Renate Hartman (voormalig manager Openbare Orde van de gemeente Winterswijk)
5. Gert-Jan te Gronde (voormalig locoburgemeester, die laster en smaad gebuikt jegens mij)
6. Fieny Koldeweij-Wientjes (buurvrouw, die medeplichtig is aan stalking, laster en smaad)
7. Juul Overkamp (voormalig buurman, die valselijk zaken probeert te regelen achter mij om)
8. Joep Dorsthorst (oud voorzitter van Sportclub Meddo, die 3 valse aanklachten heeft ingediend tegen mij, aldus de politiechef en die mij valselijk heeft getracht te royeren)
9. Michel Scholten (Manager VROM Gemeente Winterswijk met wie afspraken zijn gemaakt)
10. Ronnie te Kortschot (oud buurman, die idiote praktijken heeft uitgehaald blijkbaar)
11. Henk Lensink (broer van mijn vader, spant samen en heeft mij bedreigd meerdere malen)
12. Sanne Wiggers (woonachtig in Winterswijk, bemoeit zich met mijn zaken en pleegt laster)
13. Paul Koldeweij (ex-buurman, die er vreemde capriolen met huisbezoek op na hield)
14. Bram Sizoo (psychiater bij TDM politie, die medeplichtig is aan uitlokking en stalking)
15. Ingrid Dooren (teamleider bij TDM politie, de hoofdverantwoordelijk is in dit schandaal)
16. Nicole te Kortschot (organiseert blijkbaar valse vergaderingen jegens mij met Willem Saris)
17. Marieke Navis (agent van politie Winterswijk, heb ik aangifte jegens Marcel Lensink gedaan)
18. Roy Dekkers (persoon uit Lichtenvoorde, die mij fysiek en persoonlijk onbekend is, maar desondanks op een of andere vreemde wijze aangifte met grote consequenties jegens mij heeft kunnen doen met ene Bas Bruinsma eveneens uit Lichtenvoorde)
19. Marieke Elferink (woonachtig in de provincie Utrecht, die ik in oktober of november 2008 na het verstrijken van het ultimatum min of meer ter onderzoek naar de politie heb gestuurd)
20. Agente Gebbink (van de valse aanklacht van het Volksfeest Meddo in juni 2010)
21. Marijke Poelstra (lid van de klachtencommissie van de Nationale Ombudsman)
22. Alex Brennikmeijer (Nationale Ombudsman van 2005 tot en met 2014 inzake mijn klachten)

Hierbij moet aangetekend worden, dat van bovenstaande getuigenlijst van de nummers 17 tot en met 22, die zich zijdelings en in een rechtsvergelijking met de zaken te maken hebben en derhalve opgeroepen dienen te worden, aangezien ik wil aantonen, dat er gemeten wordt met twee heel verschillende maten en er continu sprake is van uitlokking, samenspanning en valse aanklachten.
Daartoe worden ook onderstaande getuigen en deskundigen, als ook betrokkenen in alle drie parketnummers en mede gezien het feit, dat er sprake is van voortdurende delicten jegens mij en politieke detentie via meervoudig onrechtmatig handelen in de BOPZ procedure, die weer valselijk voortvloeit uit het idiote hypocriete en leugenachtige gedrag van mijn vader met dito valse aanklacht, mede in verband met samenspanning en collusie tussen politie, justitie en handlangers:
23. Stephan Gemsa (stalkende geneesheer-directeur van GGNet, die mij belazerd heeft)
24. Officier van Justitie Nijpels (arrondissement Gelderland, die mij in politieke detentie zet)
25. Rechter Alwin-De Loor (die tot tweemaal toe zaken van mij in Den Haag heeft behaneld)
26. Rechter Klein Rensink (die idiote en valse rechterlijke dwalingen doet uitspreken en mijn klachten bij GGNet in de periode 2009-2010 valselijk niet goed behandeld heeft)
27. Bram Bakker (deskundige in de BLIZE strafzaak en de waxinelichthouder strafzaak)
28. Harm Boerboom (psychiater van GGNet met valse geneeskundige verklaring in 2009)
29. Willem Middelkoop (deskundige i.v.m. Rothschilds, Bilderberg en fiduciaire geldcreatie)
30. Pieter Stuurman (deskundige, al in de periode 2008-2010 i.v.m. fiduciaire geldcreatie)
31. Ad Broere (deskundige i.v.m. fiduciaire geldcreatie en Burgerinitiatief Ons Geld)
32. George van Houts (deskundige i.v.m. geldcreatie en Burgerinitiatief Ons Geld)
33. Tom Lassing (beursexpert en deskundige i.v.m. fiduciaire geldcreatie en Rothschilds)
34. Beatrix von Amsberg (voormalig staatshoofd en grootaandeelhouder van systeembanken)
35. Willem-Alexander von Amsberg (staatshoofd en grootaandeelhouder van systeembanken)
36. Maxima Zorreguieta (voormalig medewerker van Deutsche Bank en microkrediet zaken)
37. Jeroen Dijsselbloem (voormalig Minister van Financiën, heeft ABN Amro deels verkwanseld)
38. Leon Tiggeloven (heeft op vreemde wijze een valse aangifte over Sportclub Meddo jegens mij gedaan, terwijl ik door omstandigheden amper meer was in staat te trainen op trainingen)
39. Erik Dijkstra (voormalig journalist bij De Jakhalzen, heeft mijn vader geinterviewd)
40. Marcel Roeterink (volgens sfeerrapportage van politie lid van SGBO Apeldoorn in 2009)
41. Gert-Jan Sloots (agent in Achterhoek, die mij heeft gearresteerd valselijk voor lokaalhuisvredebreuk van politiebureau in Lichtenvoorde, terwijl ik een afspraak had gemaakt op 14 april 2010 om aangifte te doen van oplichting, diefstal en hoogverraad)
42. Nout Wellink (voormalig bestuursvoorzitter van De Nederlandse Bank en lid van de CFR)
43. Paul van de Waarsenburg (advocaat van advocatenkantoor Van Aarts en Van de Waarsenburg in Nijmegen, die tevergeefs de ING Groep of systeembank heeft aangeklaagd)
44. Frans Bauduin (rechter van de Rechtbank Amsterdam en lid van de Commissie Oosting)
45. Marten Oosting (voorzitter van de Commissie Oosting in verband met de Teeven deal)
46. De heer Empelkamp (politievertegenwoordiger bij de valse aanklachten van agente Gebbink en agent Sebastiaan Meerdink en vermoedelijk ook zeer valse wijkagent Willem Saris)
47. Strafrechter Gerritse (voorzitter van de klachtencommissie van de Van der Hoeven Kliniek)
48. Strafrechter Van der Meij (voorzitter van de wrakingskamer van de Rechtbank Zutphen)
49. Andrea Mossel (recentelijk vrij gesproken voor een stalking aanklacht van Marianne Thieme)
50. Pieter Aalbergsberg (Korpschef van de politie Amsterdam rond de Kroning in 2013)
51. Joanna van der Hoek (republikeins protestant tot tweemaal toe valselijk gearresteerd)
52. Hans Maessen (voorzitter van het Nieuw Republikeins Genootschap, arrestatie op 30 april 2013 op de Dam in Amsterdam met Joanna van der Hoek, ondanks duidelijke afspraken)
53. Sam Broersma (staat ook op de PGE-lijst vanwege het schrijven van een boek)
54. Rechter M.R. Prisse (politierechter van de allereerste valse strafzaak in april 2009 tegen mij)
55. Rechter Strens-Meulemeester (BOPZ-rechter, die in 2009 rechterlijke dwaling deed)
56. Jeroen Smit (auteur van de Prooi over de ABN Amro bank en de cultuur daarbinnen tot 2008)
57. Advocaat Ozsuren (die ondanks duidelijke afspraken geen cassatie tegen valse BOPZ instelde)
Van bijvoorbeeld het horen van David Slager (Atticus Capital), de Damschreeuwer Gennarro Pepe, Maud Oortwijn (PGE), Gerrit Zalm (DSB/ABN AMRO) en Rijkman Groenink (ABN AMRO) en bijvoorbeeld valse advocaat Snellink (BOPZ) en anderen heb ik een overweging gedaan om dit in eerste instantie niet bij de eerste honderd te plaatsen. Dit moet in principe voldoende zijn. Hiermee komt het totaal aantal getuigen en deskundigen, als ook te horen betrokkenen op precies 100 voorlopige getuigen, deskundigen en betrokkenen in dit schandaal. Aangezien het om het in feite om vrijheid, privacy en bezit en dus eigenlijk om alle bezittingen in Nederland gaat, een gigantische hoeveelheid van volgens mij tussen de 5000 en 10000 miljard euro inmiddels, is het nu van belang om de onderste steen in dit schandaal als nog naar boven te krijgen, te meer daar er ook vreemde dubieuze zaken spelen in bijvoorbeeld de moord- en vermissingszaken
1. Manuel Schadwald (nog steeds vermist en gezocht door LandesKriminalAmt Berlijn
2. Marianne Vaatstra (waarbij Jasper Steringa dus valselijk is veroordeeld in 2013)
Verder zijn er mij nog meer dubieuze zaken bekend, zoals de zaken rond Meinoud Rost van Tonningen (overlijden in 1945 en voormalig president van De Nederlandsche Bank), Christiaan Lindemans (overlijden in 1946 via het middel Luminol, eveneens in de P.I. Scheveningen) en verder zijn bij mij ook de zaken Pim Fortuyn, Maarten van Traa en Els Borst dubieus, aangezien bepaalde verklaringen, bijvoorbeeld van Bart van Urk aantoonbaar onjuist en derhalve dubieus zijn en er meerdere verschillende verklaringen in deze zaken zijn of worden gegeven. Wel moet ik aangeven, dat ik ook dubieuze informatie van derden als Micha Kat, Bart van Well en Marcel Vervloessem heb gehad, die ik aantoonbaar heb gecontroleerd en als valselijk al heb aangemerkt in enkele zaken. Desondanks blijven enkele verklaringen, bijvoorbeeld van Ton Hofstede, Drs. Jan Poot en Wim Dankbaar, als ook Ine Veen, de overleden horeca ondernemer Chris van den Berg uit Leeuwarden en andere genoemde deskundigen als betrouwbaar aangemerkt bij mij en derhalve wil ik dit tot op de bodem uitgezocht hebben, te meer daar er continu sprake is van valse aanklachten, laster en smaad, valse verklaringen en zelfs al meerdere mishandelingen (met verwondingen, vooral door Marcel Lensink en politie agenten) en meineed of het afleggen van valse verklaringen en meineed jegens mij.
Hieronder of hierbij, zal ik de genoemde getuigen en deskundigen, die ik nog niet voldoende onderbouwt heb, als nog aanvullen en onderbouwen met argumentatie. Ik eis dat alle betrokkenen, getuigen en/of deskundigen gehoord worden door mij zelf onder ede in het Gerechtshof Arnhem, aangezien ik geen vertrouwen meer heb in politie, justitie en de rechterlijke macht. In afwachting van een oplossing, rehabilitatie, excuses, inzage naar het valse onrechtmatige recherche dossier naar het overlijden van mijn moeder op 28 april 2008 in Duitsland en nu eindelijk eens een proces met optimale en volledige waarheidsvinding, verblijf ik. Hoogachtend,

Erwin Lensink Gerrit Willem Lensink

Gerrit Willem (Willy) Lensink

B###### ##

7### ## Winterswijk

Meddo, 3 maart 2018

Gerechtshof Arnhem

t.a.v. de raadsheren, Openbaar Ministerie en de zittingsvoorbereiding

Postbus 9030

6800 EM Arnhem

Betreft: intrekking aanklacht tegen mijn zoon Erwin Lensink van 16 juli 2015

Geachte heer/mevrouw,

Op donderdag 16 juli 2015 ben ik onder druk gezet door de politie en mijn zoon Marcel Lensink om aangifte te doen tegen mijn oudste zoon Erwin Lensink. Ik heb zelf dan ook niet de politie opgebeld, die betreffende donderdag 16 juli 2015 en ook heb ik thuis aangifte gedaan. Ik wil deze aangifte nu (als nog) intrekken, zodat Erwin Lensink niet langer straf rechterlijk wordt vervolgd en/of veroordeeld wordt (in hoger beroep), omdat deze aangifte enkel bedoelt was om te zorgen voor zelfstandige woonruimte voor Erwin Lensink en niet voor een veroordeling. Erwin Lensink heeft nog steeds geen zelfstandige woonruimte, terwijl dit wel beloofd is aan mij door onder meer de wethouder van de gemeente Winterswijk. Ook aan Erwin Lensink is meermalen zelfstandige woonruimte beloofd, in de regio Nijmegen.

Ook heb ik in de aangifte meerdere zaken valselijk verklaart, onder meer dat ik op 15 juli 2015 een handtekening moest zetten onder een schrijven van R. en de partij PR te Amsterdam, dat Erwin Lensink mij een duw gaf, waardoor ik op de bank viel en dat ik een aantal klappen in het gezicht met zijn platte handen van Erwin Lensink heb gehad op 16 juli 2015. Op 16 juli 2015 wou Erwin Lensink definitief vertrekken uit huis en ik heb hem dit verboden, waarop hij inderdaad boos werd. Reeds bij de aangifte op 16 juli 2015 heb ik aangegeven, dat ik wil dat Erwin Lensink wordt geholpen met zaken als woonruimte en schadeloosstelling in verband met de ontstane problemen sinds 28 april 2008.

Erwin Lensink is in de problemen gekomen door het valse gedrag van de rechercheleider Jan Koeslag van de Nederlandse politie en valse verklaringen, bij het overlijden (zelfdoding) van mijn vrouw Willemien (W.G.) Lensink-Wassink op 28 april 2008 in Duitsland. Sinds dien zijn er problemen ontstaan in de familie en de buurt. Hiervoor waren er niet van zulke grote problemen in ons gezin of met de buurt en verder met politie en justitie. Mijn vrouw is in de week voor haar zelfdoding nog naar de huisarts toe gegaan, vanwege slaap- en overgangsproblemen. Vrouwen in de overgang hebben een verhoogde kans op zelfdoding.

Hierdoor is de schade van mij en mijn zoon, Erwin Lensink, enorm. Erwin Lensink heeft namelijk van gemiddeld minder dan 400 euro per maand moeten leven, in de tijd dat hij weer in vrijheid (2013-2015) was door de bijstand uitkering na zijn detenties en de valse opname in 2009 bij GGNet in Warnsveld, toen hij nog werk had bij HSF Logistics en voetbalclub De Graafschap.

Erwin Lensink woonde toen, vanaf 2008 tot en met 2012, nog zelfstandig in Lichtenvoorde en zowel ik, als hij, waren negatief verrast door de opname in 2009 in Warnsveld en wij wisten daar van tevoren niets vanaf. Dit heeft de problemen alleen maar verergerd. Erwin Lensink heeft door de opname in Warnsveld zijn baan bij De Graafschap verloren en veel schade geleden en later door met name opname in het Pieter Baan Centrum zijn baan bij HSF Logistics in Winterswijk verloren. Daarom was ik genoodzaakt hem te helpen in zijn levensonderhoud, boodschappen en woningkosten. Erwin Lensink moest door zijn onterechte detentie in Duitsland in 2013, namelijk ook nog opeens drieduizend euro terug betalen aan de Rabobank, vanwege een overstand door doorbetaling van de zorgverzekering via automatische incasso. De 250 euro waar Erwin Lensink om vroeg op donderdag 16 juli 2015, waren dan ook voor onze gezamenlijke boodschappen, die we iedere week doen en benzine voor de Ford Probe, want de tank was leeg en dat kost wel circa 75 euro per tankbeurt. Ook had Erwin Lensink dan nog een klein bedrag over voor andere zaken, want hij was blut door onder meer de notariskosten. Erwin Lensink wilde naar Amsterdam, omdat ik op 14 juli 2015 opeens heb besloten de statuten van Erwin Lensink niet te ondertekenen bij de notaris, terwijl ik daar eerst wel toezeggingen in had gedaan naar Erwin Lensink en ook eerder al mijn identiteitskaart voor heb afgegeven. Daarover heb ik nog getelefoneerd op 14 juli 2015 met de notaris.

Ook was sinds september 2015 de bijstand uitkering van Erwin Lensink afgenomen, door de Sociale Dienst, terwijl ik bij Heijkant Advocaten in Dongen op het kantoor akkoord ging met mijn adres als postadres, zodat hij weer een inkomen zou kunnen krijgen. Hierdoor heb ik Erwin Lensink nog maandenlang moeten helpen met geld voor eten en drinken en andere zaken, toen hij in Vlaanderen was in 2016. Dit was niet de bedoeling van mijn aangifte. Maandenlang heeft Erwin Lensink het eerst nog gedaan zonder bijstand uitkering in 2012 en 2013, toen hij in vrijheid was, omdat de Staat een forse schadevergoeding moet betalen. Ook heb ik 2000 euro betaald voor een rekening van psycholoog Ernst Ameling in 2011, die een rapport heeft opgesteld voor de Rechtbank Den Haag. Advocate Van Essen zei, dat ik dit terug zou krijgen en dit is tot op heden nog niet gebeurt. Ik heb dus ook al enorme kosten gemaakt door deze situatie. Het is verder belachelijk, dat wijkagent Willem Saris 770 euro moet ontvangen, omdat hij beledigd is, terwijl hij zich eerst in 2012 in mijn woonkamer ging bemoeien met een eventuele bijstand uitkering van Erwin Lensink en dit geld nu van hem afpakt, terwijl Erwin Lensink al jarenlang in de problemen zit door het schandalige gedrag van politie en justitie. Zo heb ik van wijkagent Willem Saris ook gedwongen een excuusbrief (aan de Koningin) moeten ondertekenen, geschreven door Willem Saris. Ik wil, dat Erwin Lensink niet langer in de problemen komt door deze aangifte en wordt geholpen met zelfstandige woonruimte en voldoende inkomen. Door het langere tijd niet ontvangen van een uitkering of inkomen, heeft Erwin Lensink ook al twee jaren achterstand opgelopen bij de zorgverzekeraar.

Ik wil dan ook dat Erwin Lensink en ik schadeloos wordt gesteld voor alle schade, die is opgelopen, sinds 28 april 2008 en Erwin Lensink wordt gerehabiliteerd door de Staat, rechterlijke macht, politie en justitie. Daarom trek ik bij deze als nog uitdrukkelijk de aangifte tegen Erwin Lensink in, zodat er geen straf rechterlijke veroordeling plaats vind in het hoger beroep bij het Gerechtshof Arnhem en Erwin Lensink wordt geholpen via een schadeloosstelling in dit schandaal. In afwachting, daarvan, verblijf ik. Met vriendelijke groeten,

Gerrit Willem (Willy) Lensink Geboortedatum *-*-1946

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>