Rectificaties

De occupy beweging heeft het gelijk aan haar zijde, lees daarvoor bijvoorbeeld het boek “De Schuldenberg”!

Hieronder is een geweldig filmpje te zien, waarbij er voor mijn vrijlating actie wordt gevoerd in Den Haag en op het Haagse Binnenhof door medewerkers van JDTV! Bedankt voor de steun aan allen!!!

Geweldig filmpje van JDTV op het Binnenhof en in Den Haag!!!
Goede reportage JDTV tijdens rechtzaak Den Haag!!!

Aangezien er heel veel onzin, feitelijke onjuistheden en leugens rondom mijn zaken en vooral strafzaken zijn geuit met name via onjuiste pers / media bericht geving lijkt het mij verstandig om dit via deze website recht te zetten door wel de goede feitelijkheden waarheidsgetrouw te benoemen. In de eerste weken is er allerlei onjuiste informatie over mij verspreidt en met name het Algemeen Dagblad, De Telegraaf, De Tubantia en De Gelderlander hebben vele onzin, feitelijke onjuistheden en grove leugens over mij bericht. Dit is gekomen, omdat een aantal personen, express mij heeft getracht zwart te maken met leugens, aangezien men daar blijkbaar zelf een belang bij had, zoals vooral M. Lensink, P. Lensink, Martin Abbink en Marijn B., politie Noord-Oost Gelderland en het Openbaar Ministerie in Zutphen. Allen zijn in mijn zaken en strafzaken zeer onbetrouwbaar en vals gebleken en daarmee is ook het artikel in Vrij Nederland van Harry Lensink niet betrouwbaar. Het aantal leugens, feitelijke onjuistheden en andere onzin, dat over mij, mijn omgeving en mijn strafzaken is geuit, gaat zeker over het aantal van 1000 heen, alleen het NIFPP (PBC) zit al in hun rapporten boven de 400 leugens/onwaarheden, M. Lensink zit boven de 200 valse leugens/onwaarheden (die hij ook simpel weg express oppikt en doorlanceert uit het achterbakse “roddelcircuit”, maar waarvan hij weet en dit ook overtuigend te bewijzen is, dat dit niet waar is!) onder invloed van politie en de zeer achterbakse Marijn B. Verder hebben politie en justitie direct na 21 september 2010 ook meer dan 50 leugens/onwaarheden omtrent mijn persoon, mijn verleden, mijn omgeving, mijn verklaring en mijn strafzaken express verklaard naar en dus in pers/media berichtgeving…

Ook is er een klachtenprocedure opgestart destijds in 2010 en begin 2011, waarbij er uitgebreide brieven en ook bewijsvoering mijnerzijds is geweest met onjuiste en ronduit leugenachtige berichtgeving in pers en media. Echter heeft de Raad voor Journalistiek gemakshalve deze informatie terzijde geschoven en niet aan pers/media opgestuurd, behalve dan het AD en EO/Blauw Bloed. Ik verwijs naar;
*. http://www.geenstijl.nl/archives/images/0187_001.pdf
*. http://www.rvdj.nl/2011/70

1. Politiewoordvoerder Wim Hoonhout heeft ten onrechte op 21-9-2010 aan pers/media laten weten, dat ik door omstanders in het publiek snel werd aangehouden. Ik had alle tijd en zeker een halve minuut voor mijn actie en verder ben ik aangehouden of in ieder geval circa 4 meter naar voren gedrukt naar de dranghekken door een oud-militair en een politie-agent in burger, die niet in mijn directe omgeving stonden, maar wel ergens in de buurt. Alle andere politie agenten en militairen stonden aan de verkeerde kant van de dranghekken en konden derhalve geen of niet tijdig actie ondernemen tegen mijn actie. De gehele route van de Gouden Koets van Paleis Noordeinde naar het Binnenhof is dan ook door mij verkend in de ochtend en ik ben op de mijn inziens beste positie gaan staan.

2. Politiewoordvoerder Wim Hoonhout heeft ten onrechte op 21-9-2010 aangegeven, dat ik verward over zou komen en uit verhoren zou zijn gebleken, dat ik problemen zou hebben met mijn eigen identiteit. Aangezien ik wist, dat politie en recherche waarschijnlijk niet te vertrouwen zouden zijn, heb ik mij grotendeels beroepen op mijn zwijgrecht en alleen over enkele feitelijkheden verklaard in aanwezigheid van mijn advocaten. Het eerste verhoor was sowieso pas na 18.00 uur op 21-9-2010, dus daarmee kan het gehele verhaal van Wim Hoonhout naar de prullenbak verwezen worden. Ook heb ik aangegeven uitgebreid te willen verklaren bij de Rechter-Commissaris en dit is drie dagen later dan ook door mij gedaan. Daarbij heb ik onder andere verklaard over de zaken Meinoud Rost van Tonningen, Christiaan Lindemans en Edith Stein m.b.t. het Oranje Hotel in Scheveningen (1945/1946).

3. Alle krantenartikelen van de hand van Ivar Penris van het Algemeen Dagblad zijn onbetrouwbaar. Er is hierover een klacht ingediend bij de Raad voor de Journalistiek en de juiste informatie is destijds als nog via de Raad voor de Journalistiek naar het Algemeen Dagblad gestuurd, maar deze weigeren tot op de dag van vandaag de leugens te rectificeren. Hetzelfde geldt overigens voor EO Blauw Bloed, maar dat viel ook haast niet anders te verwachten vantevoren. Het gedeelte van de brief en trouwens de gehele brief, die De Volkskrant integraal als copy heeft geplaatst in de krant heeft bijvoorbeeld ook het Algemeen Dagblad gehad (evenals De Gelderlander), maar daar niets mee gedaan. In de brief van de Raad voor de Journalistiek wordt mijn symbolische verzetsdaad en persoonlijke protestactie m.b.t de huidige crisis en aanverwante onderwerpen uitgebreid en gedetailleerd beschreven.

4. Op 6 januari 2011 werd ik op elke mogelijke wijze getracht tegen te houden (door vooral afdelingshoofd van PI Vught Unit 3) om wel op fatsoenlijke en behoorlijke wijze naar de rechtzitting in de rechtbank Den Haag te kunnen gaan en daarover is foute informatie naar buiten gepubliceerd. Zo zou ik mij ongeveer 6 keer moeten laten visiteren voordat ik de isoleercel uit zou mogen, maar dit was gewoon een vooropgezet plan om mij niet naar de rechtbank Den Haag te kunnen laten gaan op een normale wijze, want bellen werd mij die dag express ook niet mogelijk gemaakt met mijn advocaat. Ook werd het mij express onmogelijk gemaakt meerdere maanden na de overplaatsing vanuit de PI Zoetermeer om correspondentie en vooral rectificatie af te dwingen via pers/media organisaties, dus in de periode 4 oktober 2010 t/m december 2010! Zie verder deze link; http://www.camilleri.nl/2012/09/erwin-waxine-ontsnapping-op-oudejaarsavond/ Deze “ontsnapping” is overigens gepleegd, omdat ik dan wist, dat ik een strafrapport zou krijgen en de directeur continu weigerde met mij in gesprek te gaan. Na het opleggen van een strafrapport is een directeur van elke PI echter verplicht -hoor en wederhoor- toe te passen en dus wel met mij in gesprek te gaan en bovendien kan dan pas een procedure worden opgestart bij de Commissie van Toezicht, vandaar deze actie op 31 december 2010.

5. De artikelen van De Gelderlander zijn tot aan het interview met mij in de PI Vught van december 2010 met journalist Domien Esselink redelijk onbetrouwbaar door valse informatie van derden (met name uit Meddo en omgeving) aan journalisten. Het grote krantenartikel in de zaterdageditie in december 2010 van D. Esselink is bijna 100% accuraat, enkel de datum van het overlijden van mijn moeder was 28 april 2008 en in de zaterdag editie stond een paar keer per abuis hieromtrent vermeld 28 mei 2008. Ik ben overigens valselijk verdacht en -zwart gemaakt- in dit zeer valse recherche onderzoek, waarbij mij tot op de dag van vandaag gemeldt moet worden, dat ik (1) verdachte ben geweest (2) mijn telefoon is afgetapt en (3) volledige inzage wordt mij nog steeeds geweigerd tot op heden.

6. Bij het interview met Focuz TV op 10 september 2012 heb ik een fout gemaakt en daar voor de waarde van alle fysieke geld in €uro`s in omloop 850 MILJOEN € gezegd door een persoonlijke concentratiefout, echter moet dit circa 850 MILJARD € zijn (om preciezer te zijn, dit was enkele jaren geleden € 848 MILJARD).

7. Bij het interview op Powned (Pownews) van 16 november 2012 verspreek ik mij en meld ik dat ik niet geloof in “complottheorieen”. Ik geloof echter absoluut in bepaalde complottheorieen, maar natuurlijk niet alle complottheorieen. Wat ik bedoel te zeggen, is dat ik niet geloof in complotfantasieen, die gepresenteerd worden als complottheorie. Er zijn gewoon bepaalde samenwerkingsverbanden aan de gang en aan de gang geweest, zowel in het heden als verleden, die grondig onderzoek soms, vaak of altijd noodzakelijk maken. Ik heb mij vanaf de periode 2007 (Joodse Wijk Antwerpen) t/m heden vooral bezig gehouden met alles rondom “Prins” Bernhard Zur Lippe, Stichting Bilderberg Meetings, de Rockefeller-(banken)familie, de Rothschilds-(banken)familie, Fritz Mannheimer (jaren `30 bankeneigenaar), de Nazi-beweging en Adolf Hitler en allerlei aanverwante onderwerpen, zoals de huidige meervoudige (banken)crisissen, die nu nog fiducair zijn, maar echt reeele bedreiging vormen, als er nu niet goed gehandeld wordt, naar mijn mening en de mening van de Club van Rome.

8. Er wordt in diverse pers / media -zeer makkelijk- gerept over het feit, dat ik de aanslag van Karst T. (Tates) in Apeldoorn heb opgeeist. Hierover bestaan grove misvattingen! Ik ben zeker geen voorstander van dit soort “aanslagen” en dan ben ik veel liever voorstander van symbolische verzetsdaden. Echter de vraag die hierover als eerste gesteld moet worden en die ik mij op Koninginnedag 2009 stelde, was de volgende, die naar mijn mening zeer veel verduidelijkt! Als op 11 september 2001 [ http://nl.wikipedia.org/wiki/Aanslagen_op_11_september_2001 ] 20 vliegtuigkapers, waarvan zeker 17 van Arabische (Saudi-Arabie en VAE) afkomst zijn terroristische aanslagen plegen op diverse locaties in de Verenigde Staten, zoals de Twin Towers, mag dan de Amerikaanse overheid in ieder geval bepaalde zaken verdraaien om vervolgens Irak (onder het mom massa-vernietigingswapens) binnen te vallen en te zorgen voor meer dan 100.000 doden???
Is het verder niet vreemd, dat als eerste wordt gedacht aan Irak (door Dick Cheney-Halliburton – olie) en Afghanistan (grondstoffen), terwijl Hamburg (Duitsland) en de V.S. net zo goed of eigenlijk nog veel meer opleidingscentra zijn gebleken voor deze vliegtuigkapers? Verder zijn ook de banden tussen de familie Bush en de familie Bin Laden, reeds voor het eerst in de jaren `50 in de olie-industrie in deze zeer opmerkelijk, te meer daar de Mohadeejeen in het verleden in Afghanistan (jaren `80) altijd gesponsord zijn door de CIA en de V.s.

Nu terug naar de vergelijking met de zaak Karst T. (en dus 11 september 2001)! Mogen politie Noord-Oost Gelderland en justitie in de zaak van Karst T. de waarheid ook verdraaien of in ieder geval over bepaalde zaken in deze express de waarheid verzwijgen aan alle slachtoffers en aan alle nabestaanden? Inderdaad heb ik om circa 15.00 uur met mijn eigen mobiel express (zodat dit makkelijk op te sporen was, voor opsporingsdiensten) telefoongesprekken gepleegd met onder andere een politie-telefoonnummer 112, de NOS, het ANP, GPD en Novum Nieuws en daarbij mijn medeleven betuigt met de en dus ALLE slachtoffers, maar echter ook aandacht gevraagd voor het volgende en let wel; 1. Koningin Wilhelmina is geen dochter van Koning Willem III en daarmee geen rechtmatige erfopvolgster 2. Prins Bernhard heeft hoogverraad gepleegd voorafgaand en tijdens de Tweede Wereldoorlog jegens de Nederlandse democratische rechtstaat en 3. Koning Willim I heeft op onrechtmatige en onrechtvaardige wijze de dictatuur van het Koningrijk der Nederlanden ingevoerd in 1813-1815.

Daarbij is in eerste instantie dus niet de aanslag opgeeist, maar wel de hint in die richting gemaakt om op deze wijze te testen en te controleren of zowel politie (NOG), justitie en zeker ook de landelijke persbureau`s (van wie zijn die laatste eigenlijk) wel eerlijk en integer handelen in dit soort zaken? Welnu zijn deze zaken dus destijds in 2009 wereldkundig gemaakt door deze personen en/of organisaties? Zijn mijn telefoongesprekken van destijds nagetrokken en heeft men mij toen voor een rechercheverhoor opgeroepen? Volgens mij niet! En wel, waarom is dit niet gebeurt en wat hebben politie Noord-Oost Gelderland (Korpschef Roelofs en burgemeester De Graaf) en justitie nog meer voor informatie, die wel zeker relevant is, achtergehouden? Waarom heeft de heer Tates uitgerekend gekozen voor het standbeeld “De Naald”, dat symbool staat voor het huwelijk van Willem III en Emma Zur Waldeck Pyrmont en is dit wel toeval voor een persoon, die notabene geruime tijd in Apeldoorn heeft gewoond? Hebben de nabestaanden van de heer Tates ook recht op de waarheid en de volledige waarheid alleen en bovendien blijkt mij uit de verkenning, die hij heeft uitgevoerd, dat hij waarschijnlijk geen slachtoffers wou maken, want waarom zou je anders een verkenning uitvoeren op notabene exact de locatie waar geen toeschouwers staan en de route vrij is? Nadat politie enkele weken op zich liet wachten in deze zaak en desondanks mijn telefoongesprek toch vrij makkelijk te achterhalen moest zijn, heb ik inderdaad dwingender dus door echt steeds een beetje meer de aanslag op te eisen bij politie, de aanslag opgeeist. Echter was de waarheid blijkbaar zo niet in het straatje van het onderzoeksteam, dat men zowel mij, maar vooral ook de informatie express heeft genegeerd in deze tragische gebeurtenis van Koninginnedag 2009. Notabene is het erg opmerkelijk, dat maar liefst 250 rechercheurs aan de zaak op Koninginnedag 2009 hebben meegewerkt en deze informatie tot op heden zo ongeveer onbekend is…hoe kan dit??? Bron; http://nl.wikipedia.org/wiki/Karst_Tates Daarbij moet ook opgemerkt worden en dat vergeten toch wel velen, dat Karst Tates zelf ook slachtoffer is geworden en het nog steeds onduidelijk is of dat hij andere slachtoffers wou maken, wat ik ernstig betwijfel en in ieder geval wordt hij nou al een paar jaar veroordeeld, zonder dat hij weerwoord kan bieden en in ieder geval ook is zwart gemaakt… Ook is te bewijzen, dat hij in eerste instantie zelfs politie agenten heeft ontweken met zijn auto door weg te sturen en ook dat is een opmerkelijk feit…

Check ook dit filmpje, dat ik eind 2013 via Youtube vond met een opmerkelijke analyse:

Opgemerkt moet wel worden, dat mijn persoonlijke woede en verontwaardiging al bijzonder groot was geworden (en opgepompt dus) in de week voor de aanslag van de heer Tates. Op 22 april 2009 werd ik namelijk na een valse rechterlijke zitting (8-4-2009 zonder inzage in processtukken en zonder getuigen/benadeelde veroordeeld voor iets, hetgeen ik in de bedoelde periode niet had gedaan) veroordeeld tot 3 dagen cel (voor versturen e-mails), dus gelijk aan voorarrest. Deze gehele rechterlijke procedure had ik tegen mezelf opgezet om eens even te checken of politie en justitie wel betrouwbaar waren. Op 28 april 2009 kwam daar overheen, dat ik gedeeltelijke inzage kreeg in het dossier naar het overlijden van mijn moeder (slechts 10 pagina`s) en daar moest ik in lezen, allerlei zaken waaruit duidelijk op te maken viel, dat ik achter mijn rug om was “zwart gemaakt”, maar niet alleen dat, maar dat ik ook express valselijk was aangewezen als zijnde verdachte, terwijl men mij dit tot op de dag van vandaag nog officieel moet mededelen (cautie geven). Ik snap best dat er fouten worden gemaakt en dat dit ook binnen overheidsdiensten gebeurt, maar waar halen sommige mensen (burgers) maar ook werknemers binnen overheidsdiensten als politie en justitie het recht van valse leugens vertellen vandaan en dat geldt zowel voor de zaak van mijn moeder, de zaak mbt de tragische gebeurtenissen op Koninginnedag 2009 als ook de Irak-invasie onder valse voorwendselen? Het vertellen van valse leugens en valse beschuldigingen en dat express is wat mij betreft een van de ergste doodzondes en absoluut not done!!! Dit zijn dan ook in ieder geval in de recherche-zaak mbt mijn moeder allemaal bijzonder ernstige en valse leugenachtige beschuldigingen, waarbij het EVRM-Verdrag, EVOS-Verdrag, Verdrag van Enschede, Wetboek van Strafvordering en Wetboek van Strafrecht express en bewust zijn overtreden om in ieder geval mij, maar ook familieleden van mij nog meer te duperen en te schaden op schandalige wijze! Dit is al vrij gemakkelijk te bewijzen, daar de Duitse Minister van Justitie via het Duitse Ministerie van Justitie allereerst een officieel overdrachtsverzoek dient te starten i.v.m. de juridische term “dubbele strafbaarheid” en derhalve is juridisch gezien een parallel onderzoek nagenoeg onmogelijk, zeker op basis van valse beschuldigingen en valse leugens, terwijl men hier gewoon al bewust van is! Dat wil natuurlijk niet zeggen, dat iedere politie agent of iedere persoon, werkzaam binnen de overheid of justitie onbetrouwbaar is, maar wel dat er ook binnen deze organisaties onbetrouwbare mensen werken soms en dit belangrijk is ter controle en bewustwording van een ieder…

Flag CounterFree counter and web stats


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>