Toekomst ABN AMRO BANK

De ABN AMRO BANK moet per definitie genationaliseerd blijven en dus moet iedere (evt. volwassen) Nederlander gelijkelijk aandeelhouder in de ABN AMRO BANK worden en blijven, wellicht wordt er door de gemiddelde Nederlander dan zelfs nog over alle jaren heen geld op verdiend (en in ieder geval niet verloren via zwendel, zoals de afgelopen decennia en op zijn minst quitte op gespeeld worden door de gemiddelde belastingbetaler) via dividend – uitkeringen en ook zouden winsten gebruikt kunnen worden om aan goede doelen te besteden als ook economische ontwikkelingen te stimuleren zowel in Nederland als het buitenland en dan met name natuurlijk voor Nederlandse bedrijven en Nederlandse eerlijke handel met het buitenland en wellicht ook nog via winsten en financiering goede doelen te steunen, zoals natuurontwikkeling, diersoorten- en natuurprojectenbescherming, zoals dat thans via 2 natuurparken (landnatuurpark en zeenatuurpark, waarmee 60% beschermd is van de natuurlijke habitat) op het eiland Bonaire reeds gebeurt als lichtend voorbeeld, maar dan zou bijvoorbeeld de ABN AMRO Bank als sponsor en financier kunnen optreden door delen van de winst daarvoor te reserveren jaarlijks en wellicht zelfs land voor deze bescherming op te kopen in continenten als Afrika, Azië, Europa, Oceanië en Amerika! Via deze wijze kan de ABN AMRO Bank weer uitgroeien tot een van de beter presterende en grootste systeembanken van de wereld, zoals weleer…

Het is zelfs mogelijk om via een goede concurrerende eerlijke bank, zoals nu reeds ASN Bank en Triodos Bank bijvoorbeeld zijn begonnen, dus de ABN AMRO Bank te herpositioneren op deze wijze en alle andere grote systeembanken, die nu nog vooral gebruik maken van woeker- en oplichtingspraktijken (zoals bv. de Tibor-rente-bepaling) op dezelfde wijze ook te dwingen om die lijn te gaan volgen, want wie wil nu als cliënt gebruik maken van een woekerbank als Goldman Sachs???

Zie ook voor meer uitleg:

http://www.ftm.nl/column/waarom-nederland-een-staatsbank-kan-gebruiken/

 

1. GROTE SYSTEEMBANKEN EN CENTRALE BANKEN NATIONALISEREN EN DAARBIJ BESTUREN ALS RAAD VAN COMMISSARISEN DEMOCRATISCH AANWIJZEN VIA B.V. PARLEMENTEN OF BEVOLKINGEN VAN EEN STAAT. KLEINERE PARTICULIERE BANKEN MOETEN BLIJVEN BESTAAN OM VRIJHEID VAN BURGERS TE BESCHERMEN EN TE GARANDEREN.

2. DE ENE HELFT VAN DE JAARLIJKSE WINSTEN IN FYSIEK (MUNT)GELD UITKEREN IN DE TOEKOMST OM VRIJHEID VAN IEDERE BURGER IN MEER OF MINDERE MATE TE BESCHERMEN EN TE WAARBORGEN. FYSIEK GELD MOET DUS TEN ALLE TIJDEN IN EEN STAAT BETAALMIDDEL BLIJVEN EN ZO MIN MOGELIJK BETAALPASSEN, BITCOINS, PINPASSEN, CREDITCARDS ETC. ETC. GEBRUIKEN.

3. DE ANDERE HELFT VAN DE JAARLIJKSE WINSTEN VAN DE BANKEN MOETEN INGEZET WORDEN VOOR GOEDE DOELEN MET NAME NATUUR-, PLANTEN- EN DIERENBESCHERMING OM HET LEVEN OP DE WERELD EN HET CIRCULAIRE SYSTEEM TE WAARBORGEN. OP DIT MOMENT IS DE NATUUR- EN DIERENRIJKDOM OP DE WERELD NAMELIJK IN KAPITALISTISCHE ZIN VAAK NIET WINSTGEVEND VOOR DE PLAATSELIJKE BEVOLKINGEN MET NAME IN DE DERDE WERELD LANDEN OF ONDER ONTWIKKELDE LANDEN EN DIT GELDT EVENEENS VOOR DE OCEANEN EN DE ZEEEN TERWIJL DEZE EEN HEEL BELANGRIJKE FUNCTIE HEBBEN OOK VOOR DE MENSHEID. BOVENDIEN KOST NATUUR- EN DIERENBESCHERMING NU VAAK GELD EN DIT KAN OP DEZE WIJZE BEKOSTIGD WORDEN.

4. DE RENTE DIE BANKEN EN SYSTEEMBANKEN OP DIT MOMENT HEFFEN IS EIGENLIJK COMPLETE OPLICHTING, ZOALS DE TORA, DE BIJBEL EN DE KORAN AL AANGEVEN. ECHTER ZELFS AL ZOU HET HEFFEN VAN RENTE VERBODEN WORDEN, ER ZAL AUTOMATISCH ALTIJD EEN OPLICHTER ZIJN DIE RENTE GAAT HEFFEN EN IEMAND DIE ER IN TRAPT. DAAROM MOET DE RENTE ZO LAAG MOGELIJK GEHOUDEN WORDEN EN ZOWEL VOOR SPAARTEGOEDEN ALS VOOR UITSTAANDE KREDIETEN EXACT HETZELFDE PERCENTAGE ZIJN EN NIET ZOALS NU TOTAAL VERSCHILLEND. HET RENTEPERCENTAGE ZAL DUS EXACT OF ONGEVEER EXACT GELIJK MOETEN ZIJN AAN DE INFLATIECIJFERS, ZODAT ER ZO MIN MOGELIJK SPECULATIEVE (IMMERS OPLICHTING) BUBBELS IN ALLERLEI ECONOMISCHE ZAKEN ONTSTAAN, ZOALS THANS MET DE HUIZENMARKT IN NEDERLAND HET GEVAL IS, WAAR ENORM VEEL NEDERLANDSE SLACHTOFFERS ZULLEN ZIJN. DE ONTWIKKELINGEN IN DE KOMENDE BANKENCOLLAPSE DIE ZO GOED ALS ZEKER DIT JAAR GAAT PLAATS VINDEN, ZULLEN DAARBIJ BESLISSEND ZIJN EN DAN VOORAL DE PLANNEN VAN DE MINISTER DIJSSELBLOEM, DE NEDERLANDSE REGERING EN DE CONTROLE FUNCTIE VAN DE EERSTE EN TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL.

5. ALLEEN OP DEZE WIJZE KAN ER EEN SYSTEEM OVER DE HELE WERELD WORDEN INGERICHT, DAT IN DE TOEKOMST EEN CIRCULAIRE ECONOMIE ZOU KUNNEN ONTWIKKELEN. HET HUIDIGE KAPITALISTISCHE WOEKERSYSTEEM ZAL, ALS ER GEEN VERZET PLAATS VINDEN VAN POLITIEK OF BEVOLKINGEN LIJDEN TOT DICTATUREN EN MOGELIJK EEN WERELDWIJDE DICTATUUR ONDER BIJVOORBEELD EEN BILDERBERG ELITE OF EEN DICTATUUR ONDER EEN VREEMDE MOGENDHEID! OOK ENERGIEMAATSCHAPPIJEN EN VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN ZOUDEN IN EEN STAAT EIGENLIJK GENATIONALISEERD MOETEN ZIJN, AL HOEWEL DE NOODZAAK BIJ DEZE TWEE ORGANISATIES ER IN IETS MINDERE MATE IS DAN BIJ CENTRALE BANKEN EN SYSTEEMBANKEN.

Flag CounterFree counter and web stats


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>