GG-Net

Geachte heer Rodius,

Aangezien Menzis, als ook GGN en P***** ook deze e-mails ontvangen en ik al geruime tijd het oneens ben met de GG-Net rekening, wil ik aangeven, dat het de volgende gegevens betreft. Het betreft een rekening en dossier nummer 1094****, 114****2 en 114***63 van GGN en P****. Ik vorder verder, dat het Centraal Medisch Tucht College, als ook de Inspectie van de Gezondheidszorg en eventueel de Nationale Ombudsman een onderzoek naar dit schandaal starten, als ook de Rijksrecherche.

Voor de Inspectie van de Gezondheidszorg betreft het kenmerk 2013-532152/63322/KK/cp en op de website www.erwinlensinkvrij.nl is er een MSN-gesprek tussen mijn (ex)broertje Patrick Lensink en psychopathische bemoeizuchtige leugenaresse Marijn Bengevoord te vinden van 9 april 2009, waarover er al wordt gesproken om mij valselijk een inrichting in te drukken, terwijl de eerste gerechtelijke uitspraak tegen mij pas op 22 april 2009 was, dus hoe kan dat? Laten politie, justitie en rechterlijke macht zich voor het karretje spannen van deze pathologische leugenaars, evenals in het geval Gustl Mollath in Duitsland?

Uit mijn onderzoek is gebleken, dat er inmiddels al meer dan 10.000 BOPZ-opleggingen jaarlijks zijn en daar tussen zitten mijn in ziens minstens 20% vals positieven. Echter is er slechts 1 cassatie advocaat fulltime actief met cassatie in BOPZ en slechts enkele andere personen parttime! Hoe moeten mensen, die dus valselijk in een BOPZ-situatie zijn geplaatst, dan in cassatie bij de Hoge Raad gaan, terwijl er daarvoor in Nederland met moeite nauwelijks of slechts 1 advocaat te vinden is? Dat mag de Inspectie van de Gezondheidszorg en de Hoge Raad en de Nationale Ombudsman mij uitleggen, als ook de Commissie Veiligheid / Justitie. Dit zou betekenen, dat als alle vals positief opgenomen personen in BOPZ zich bij mevrouw Later zouden aanmelden, zij zo ongeveer met 2 weken vakantie meegerekend, per uur een BOPZ-cassatie zaak bij de Hoge Raad moet afhandelen.

Ik heb hier destijds al in 2010 een brief over opgesteld en de brief is van 8 juni 2010 en ook op 2 augustus 2010 is er een ultimatum uitgestuurd naar de Hoge Raad en ik heb getelefoneerd met mevrouw Kolver-Kosters, waarbij ik behoorlijk arrogant te woord werd gestaan en later in september, na het Prinsjesdag incident kreeg ik zowel van deze mevrouw een valse aanklacht van bedreiging aan de broek, als ook later op 3 februari 2011 heeft zij regelrechte meineed gepleegd, hetgeen te bewijzen is aan de data, die ze daar zo waar met bijstand van een advocaat heeft uitgesproken, die valt op een zaterdag en daarbij pretendeert ze ook een fotografisch geheugen te hebben en ALTIJD te schrijven, dus hoe kan dat????

Gisteren ben ik na een “rechtszitting” in de rechtbank Zutphen maar eens bij De Boog verhaal gaan halen, aangezien ik in eerdere stadia al heb getelefoneerd, volgens mij ook met uw persoon, maar ook personen als psychiater Van Hummelen en psychiater Boerboom. Ik had eigenlijk al een paar weken eerder willen komen, maar dit is niet doorgegaan, aangezien ik woedend ben vertrokken na een wrakingszitting uitspraak in de Rechtbank Zutphen en ook de zitting van 23 juli 2013 is op vreemde wijze niet doorgegaan…

Gisteren was ik er dus wel en ik begrijp heel goed, dat dat niet zo`n aangename verrassing voor u en/of uw organisatie is! Echter heb ik ook al een aantal keren gebeld en daar wordt niets op uit gedaan, ook heb ik zowel klachten ingediend bij de BOPZ-klachtencommissie, gebeld met de Raad van Bestuur (de grootste verdieners van de Achterhoek) en ik heb ook klachten ingediend aangaande de “behandeling” bij GG-Net in 2009. Ik ben daar namelijk niet behandeld, maar ik zou het eerder chantage noemen, aangezien de heer Kolkman mij ongeveer continu bedreigde met de TELEX van de politie, als ik er vandoor zou gaan.

U zei mij gisteren, dat u en uw organisatie klachten uiterst serieus nam, maar dat weiger ik nochtans te geloven! Immers heb ik dat verhaaltje al eerder gehoord, namelijk in 2009 in GG-Net, waar ik meerdere malen ben gegijzeld en gedrogeerd met uiterst schadelijke drugs. Ook heb ik nog een aantal e-mail gestuurd, maar daar heb ik eigenlijk nooit fatsoenlijk respons op gehad.

Al bij vertrek uit de Karelskamp in Almelo, toen ik opeens door de idiote psychiaters al daar detentie ongeschikt werd verklaard, nadat ik al 3 dagen in een politiecel en 7 dagen in een isoleercel op last van de valse Officier van Justitie Berendsen had doorgebracht, heb ik vermeld, dat ik niet bereid was naar GG-Net te gaan en dan nog liever in een isoleercel in de Karelskamp wilde blijven.

Op de eerste dag bij aankomst heb ik aangegeven, dat men mij dan maar moest gaan vertellen, wat er aan mijn verhaal niet klopte. In GG-Net Warnsveld heeft men mij nimmer zaken goed kunnen uitleggen en in ziektebeelden als achterdocht geloof ik nochtans ook niet… Mijn verhaal is wat dat betreft ongeveer exact gelijk aan het verhaal Gustl Mollath in Duitsland en daarom wil ik u, zowel als het Openbaar Ministerie en justitie een aantal kritische vragen stellen in deze:

1. Op welke wijze heeft GG-Net Warnsveld mij met een valse gedwongen BOPZ-opname exact geholpen, terwijl ik op een dinsdagochtend omstreeks 7.00 uur na een avonddienst uit mijn bed werd gewekt door aanbellende politie agenten?

2. Waarom zijn mijn broertjes, politie en justitie meerdere maanden bezig geweest met het opzetten en uitlokken van valse aanklachten?

3. Waarom bestaat er al een valse ziektediagnose van 5 februari 2009 opgesteld via een telefoontje van wijkagent Mennolt Spijkstra en psycholoog Bert Tuinman, waarin allerlei leugens vermeld staan, als dat ik zou schrijven met het Koninklijk Huis, dan wel bekend zou zijn met huiselijk geweld?

4. Wanneer gaat Harm Boerboom, evenals Bert Tuinman als assistent toe geven, dat men als voorwacht op het politiebureau in Doetinchem een valse geneeskundige verklaring heeft uitgeschreven na een telefoontje met Officier van Justitie Berendsen en waarom staat er tot zeker vijf maal toe de leugen in, in zowel de geneeskundige verklaring, als de latere rechterlijke machtiging, dat ik ruiten heb ingegooid?

5. Waarom hebben mijn oom Henk Lensink en Marcel Lensink vier dagen na de zeer valse aangifte van Marcel Lensink op nota bene een zaterdag bij de politie Winterswijk mij keihard uitgelachen, ernstig dreigende taal uitgeslagen in mijn richting, nadat ik Marcel Lensink nog eens belde om hem kritisch te confronteren met de leugens en idioot valse beschuldigingen, die meneer al meer dan een jaar in mijn richting aan het uitten was?

6. Wat bedoelde Marcel Lensink met de uitspraak op 14 mei 2009 met “ACH, jouw leven is toch voorbij…” en waarom stuurde hij mij op de sterfdag van mijn opa, een dag later, een nota bene aangetekende anti-stalkingsbrief?

7. Waarom zit men bij GG-Net leugens te vertellen over zowel de dwangmedicatie, als mijn protestactie de bezetting van een telefooncel of telefooncentrale van afdeling 1 van DE BOOG en waarom heeft men mij valselijk ingespoten met Cisordinol, een regelrecht coma middel?

8. Waarom was het mijn vader volstrekt onbekend, dat ik een inrichting in werd gerommeld in juni 2009???

9. Waarom is dit nooit met mij besproken en waarom zijn er niet eerst andere oplossingen overwogen, zoals wettelijk verplicht is gesteld bij de Wet BOPZ?

10. Waarom is mij binnen GG-Net continu vermeldt, dat justitie de kosten voor deze valse operatie zou gaan betalen, maar komt het er uiteindelijk op neer, dat ik en mijn verzekering deze asociale kosten voor het expres kapot maken van mijn leven moet gaan betalen?

11. Waarom zijn mijn klachten nooit serieus genomen binnen GG-Net door de heren psychiaters?

12. Waarom is expres de Raadkamer zitting van de Rechtbank Zutphen door mevrouw Naber en mevrouw Luiken-De Heus uitgeschakeld en er daarvoor in de plaats een valse “rechtszitting” in een achterafkamertje gepland onder leiding van rechter Strens-Meulemeester in GG-Net?

13. Waarom is mij, zoals wettelijk verplicht gesteld geen volledige inzage gegeven in het valse strafdossier en de valse geneeskundige verklaring voor de “rechtszittingen”?

14. Waarom moest mijn vader nota bene deze stukken naar GG-Net en mij toebrengen, pas nadat ik al met Cisordinol was ingespoten en de telefooncentrale had bezet?

15. Waarom heb ik hier voor mij een A4 liggen van de PVP, dat ik op grond van een rechterlijke dwaling in BOPZ in cassatie kon en ik citeer letterlijk “De patient kan tegen een aantal rechterlijke beschikkingen op grond van de Wet BOPZ beroep in cassatie instellen bij de Hoge Raad tot 2 maanden na dagtekening van de beschikking” en hoe zou en patient dat binnen GG-Net moeten bereiken, terwijl hij die 2 maanden vast zit op De Boog 1 en niet kan internetten?

16. Recentelijk heb ik vernomen via de enige cassatie advocaat in BOPZ, mevrouw de Later in Den Haag, dat het ook niet eens mogelijk is een herziening te regelen en hoe zit dit, terwijl er toch een gerechtelijke dwaling is uitgesproken en dat ook nog eens expres?

17. Op het A4 van de PVP, staat namelijk “De Hoge Raad zal de bestreden beschikking vernietigen indien er sprake is van verzuim van vormen of van verkeerde toepassing of schending van het recht”?

18. Waarom wordt iedereen, die in GG-Net komt, al op de eerste dag Risperdal en dat zonder tekst en uitleg of bijsluiter aangesmeerd, zoals mijn persoon?

19. Waarom is er bij mij valselijk dwangmedicatie aangevraagd en wanneer gaat GG-Net als ook de heren psychiaters toegeven, dat men in mijn geval kwakzalverij dwang heeft geprobeerd toe te passen, als ook leugens en chantage middelen?

20. Hoe gaan GG-Net, Menzis, justitie, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Centraal Medisch Tucht College, als ook politie en gemeente deze zaak recht zetten?

In afwachting van antwoorden, verblijf ik,

Erwin Lensink

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>