Klacht / beroep tegen onder meer het Koninkrijk der Nederlanden inzake onrechtmatige daad of daden

Onderwerp: Klacht C23; het vernietigen van valse rapporten en rapportages door GGNet, Gemeente Winterswijk, Van der Hoeven Kliniek, justitie, NIFPP en Fivoor en verhoren onder ede door mij persoonlijk
Geachte klachtencommissie(s) van Fivoor (in ieder geval) en Rechtbank Midden-Nederland,
Bij deze dien ik een nieuwe klacht in bij de klachtencommissie van Fivoor. Ik wil dat alle leugenachtige rapporten en rapportages direct worden vernietigd, nadat bepaalde handlangers daar in de lopende rechtszaak (het beroep tegen de uitspraak van de klachtencommissie) bij de Rechtbank Midden-Nederland inzake WvGGZ recht ter verantwoording zijn geroepen om onder ede hun valse zaken nader te verklaren.
Het betreft in ieder geval de volgende onrechtmatig verkregen zaken met laster en smaad (immers overwegend valse beschuldigingen en feitelijke onjuistheden):
De ontslagbrief geschreven door Bob van der Laan van de Van der Hoeven Kliniek aan Fivoor met daarin 75 leugens/valse beschuldigingen/feitelijke onjuistheden en nog eens 78 discutabele uitlatingen, die er overwegend expres zijn ingezet om mij in een negatief daglicht te plaatsen en zwart te maken in januari/februari 2019 bij de overgang naar Lister en het totaal overbodige Fivoor.
De valse brief geschreven door Patrick Lensink aan de toenmalige Burgemeester Thijs van Beem van de Gemeente Winterswijk achter mijn rug om in juli/augustus 2015, terwijl ik duidelijke afspraken had gemaakt over verblijf bij Stichting Hier met de Gemeente Winterswijk, waardoor ik onder meer valselijk via uitlokking praktijken weer in de BOPZ en bij GGNet kwam, wat onder meer een plan was van valse wijkagent Willem Saris van de Politie in Winterswijk, als ook Team Dreigingsmanagement in Den Haag.
Het valse Pieter Baan Centrum rapport, dat blijkbaar nog steeds tegen mij wordt gebruikt met daarin meer dan 400 leugens/valse beschuldigingen/feitelijke onjuistheden in circa 60 pagina`s uit 2011, wat al van tevoren gepland een vals onderzoek is, aangezien NIFPP/Parnassia psychiater De Man erbij betrokken bleef in eerste instantie, dat de Van der Hoeven Kliniek blijkbaar illegaal en zonder toestemming achter mijn rug om waarschijnlijk van justitie heeft verkregen, terwijl dit al lang door het Gerechtshof Den Haag is verworpen in hoger beroep.
De valse sfeerrapportages van de zeer valse wijkagent Willem Saris van 2012 tot 2015, die continu bezig is geweest met uitlokking praktijken, immers jarenlang contact achter mijn rug heeft gehouden met mijn vader.
Alle genoemde personen mogen wat mij betreft in de lopende rechtszaak onder ede gehoord worden over hun schandalige en bovenal leugenachtige kwalijke rol.
Dan wil ik in ieder geval nog bepaalde vragen stellen aan de Ministers van Financiën, VWS en Justitie en ook de twintig fractievoorzitters van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en enkele bancaire / fiduciair geldkrediet deskundigen, die ik als getuigen wil horen na het zien van volgende filmpjes (onderstaand). In afwachting, verblijf ik,
Erwin Lensink
The Great Reset, wat is er nu eigenlijk aan de hand? van Anthony Michgels:

https://www.youtube.com/watch?v=geGjRPcStcg&t=1s

Willem Middelkoop: “ons geldsysteem is monsterverbond tussen monarchen en bankiers”:

https://www.youtube.com/watch?v=XRVPUIBdE5E

Fractioneel reserve bankieren in 3 minuten uitgelegd van Lokaal Geld/Tilasmi Frigge:

https://www.youtube.com/watch?v=yJEl8vf6wH8

Erwin Lensink presenteert van Vitali Feiten:

https://www.youtube.com/watch?v=cpE1fYNCZqc&t=954s

Geachte klachtencommissie van Fivoor en Rechtbank Midden-Nederland of tot op heden rechter Heinemann,
Het is nu circa 15 jaar na het plotselinge overlijden (zelfdoding) van mijn moeder in Duitsland, die vergelijkbaar is juridisch met de overlijdens van de Kroonprins van Oostenrijk-Hongarije in Sarajevo, dat de Eerste Wereldoorlog veroorzaakte, de moordzaak van Carlo Heuvelman vorig jaar door de kopschopkakkers uit Hilversum in Spanje of het tragische ongeluk met vliegtuig MH17 in de voormalige Sovjet Unie of de zelfdoding van de zus van Maxima Zorreguieta in Argentinie. Al deze nabestaanden zijn niet valselijk onrechtmatig vervolgd, belasterd en gesmaad en kregen geen idiote overbodige detenties en psychiatrische interneringen. Er is recentelijk echter nog een juridische zaak, die vergelijkbaar is, namelijk de zaak van de nabestaanden van de slachtoffers van de moordpartij bij Sandy Hook in de Verenigde Staten, die zijn getreiterd en vals beschuldigd door complotdenker Alex Jones en die een schadevergoeding hebben gevraagd van 150 miljoen dollar en daar boven op nog een soortgelijke boete. Gezien het feit, dat ik gestalkt, benadeeld, belasterd en gesmaadt ben en onrechtmatig in detentie ben gezet en opgesloten in psychiatrische inrichting als nabestaande van mijn moeders overlijden en het daaropvolgende leugenachtige valse onrechtmatige onderzoek en alle nadelige onder meer psychiatrische en andere strafrechterlijke gevolgen. Hoeveel schade moet ik dan wel niet eisen, als ik tot soorgelijke claims kom? 500 miljoen euro of een miljard euro??? Ik wil bovendien dat de idiote rechterlijke machtiging direct wordt beëindigd en daarover deze twee extra klachten indienen met volgende achtergrond informatie.
Erwin Lensink
Jury legt complotdenker Alex Jones boete op van nog eens 45 miljoen

Bron: https://nos.nl/artikel/2439546-jury-legt-complotdenker-alex-jones-boete-op-van-nog-eens-45-miljoen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>