Zaak tegen de Nederlandse Staat bij het Gerechtshof Arnhem en CBDC

Het is gelukt! Dankzij een meer dan royale bijdrage van Dave zijn de websites waarschijnlijk de komende 2 jaar gered. Dave hartstikke bedankt daarvoor, zonder jou waren de websites zo goed als zeker offline gegaan en kon ik alleen nog via enkele kanalen communiceren tegen onder meer de laster en smaad van de Main Stream Media, gezien de stijgende kosten van de providor, die overigens de afgelopen maand nog nieuwe prijsstijgingen weer heeft aangekondigd. Mijn advies is hou ook andere bondgenoten en financieel fiduciair experts in de gaten op en via de alternatieve media als Arno Wellens, Ab Flipse, Madelon Vos, Willem Middelkoop, Rein de Vries, Ad Broere, Pieter Stuurman en George van Houts. Dan nu kan ik aankondigen, dat ik aan het procederen ben tegen de Nederlandse Staat in hoger beroep en mogelijk andere organisaties als de Gemeente Winterswijk, de Politie Oost-Achterhoek, GGNet, NIFPP, PBC, Van der Hoeven Kliniek en Fivoor, als ook het Ministerie van Justitie. Verder heb ik deze week belangrijke informatie gehad van CitizenGo, inzake de mogelijke invoering van Central Bank Digital Currency (CBDC), waar ik al sinds Prinsjesdag 2010 en eigenlijk al langer tegen strijd in verband met de oneerlijke werking van het fiduciair geldstelsel en het imploderen in de nabije toekomst daarvan, die ik in dit bericht toevoeg.

Gerrit Willem (Erwin) Lensink

Utrecht

Utrecht, 4 april 2023

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

t.a.v. hoger beroep Lensink tegen de Staat inzake WvGGZ / Wet BOPZ

Postbus 9030

6800 EM Arnhem

Betreft: aanvulling op hoger beroep Lensink tegen de Staat onder zaaknummer 200

Geachte heer / mevrouw / raadsheren,

Bij deze wil ik mijn eis tot schadevergoeding nader onderbouwen, vanwege onrechtmatige daad of daden door de Staat (politie Winterswijk en justitie in Arnhem/Zutphen/Den Haag/Utrecht) en psychiatrische malafide kwakzalverij organisaties, die oplichting bedrijven, zoals GGNet (Gelderland), Van der Hoeven Kliniek (Utrecht), Fivoor (Utrecht), Oostvaarderskliniek (Almere), NIFPP en Pieter Baan Centrum (Utrecht). Het gaat om het instellen van hoger beroep tegen de Staat (WvGGZ-zaak) Rechtbank Midden-Nederland zaaknummer C/16/. Deze zaak is bij het Gerechtshof Arnhem ingeschreven onder zaaknummer 200

Het gaat om minstens de volgende drie onrechtmatige daden, waarvoor ik geheel of gedeeltelijk schadevergoeding eis, omdat ik in politieke gevangenschap al vijftien jaren verkeer:

1. Het valse recherche onderzoek onder leiding van de zelfbenoemde Jan Koeslag van de politie Noord-Oost Gelderland, team Achterhoek Oost (Winterswijk) in het kader van de plotselinge zelfdoding van mijn moeder op 28 april 2008 in Lunten, Nord Rhein Westfalen in Duitsland, waar Nederland geen eens jurisdictie heeft, laat staan voor een vals onrechtmatig onderzoek.

2. Het mij een inrichting en de psychiatrie in rommelen, in in dit geval GGNet in Warnsveld, vanaf in ieder geval 5 februari 2009 (aanmeldformulier wijkagent Mennolt Spijkstra aan psycholoog Bert Tuinman van GGNet) via uitlokking via mijn broertjes en met de leugen, dat ik had bedreigd en ruiten had ingegooid met een valse verklaring van rechter Strens-Meulemeester, zonder inzage in het valse proces-verbaal en de valse geneeskundige verklaring op of omstreeks 1 juli 2009.

3. Het mij wederom een inrichting en de psychiatrie in rommelen, vanaf 20 september 2010 (het waxinelichthouder protest tegen de Gouden Koets in Den Haag) met behulp van valse wijkagent Willem Saris, het opzetten van mijn eigen familie tegen mij, het uitlokken van valse aanklachten en het opzetten van een vals uitgelokt plan via Team Dreigingsmanagement, wat is gelukt sinds 2015/2016, zie daarvoor bijgevoegde documenten.

Hoogachtend,

Gerrit Willem (Erwin) Lensink

Erwin,

De Bank of International Settlements (BIS) heeft een nieuw rapport gepubliceerd over CBDCs.

Onderaan pagina 7 staat iets heel opmerkelijks.

Er staat: hoe kunnen we CBDC’s introduceren die niet programmeerbaar zijn, maar die later wel gemakkelijk programmeerbaar gemaakt kunnen worden?

Het feit dat de BIS hier zo openlijk over nadenkt is schokkend.

Minister Kaag heeft ons onlangs nog uitgebreid verteld dat het heus niet de bedoeling is om ons geld programmeerbaar te maken.

De BIS, een van de financiële topinstituties wereldwijd en een stuk invloedrijker dan minister Kaag, denkt hier duidelijk anders over.

We moeten zorgen dat het Nederlandse volk hier inspraak over krijgt.

Teken nu onze petitie aan Kamerleden, om de regering te dwingen een referendum te organiseren over het al of niet invoeren van een “digitale euro” CBDC.

Als ons geld programmeerbaar wordt, kan het zijn dat je straks geen biefstuk meer mag kopen omdat je CO2-budget op is.

Het zou het einde betekenen van onze vrijheid om zelf te kiezen waar we ons zuurverdiende geld aan besteden.

We moeten dit stoppen!

Dank voor je inzet,

Michiel Hemminga en het hele CitizenGO-team

P.S. De petitie al getekend? Geweldig! Klik dan hier om de petitie verder te helpen verspreiden. We hebben nog veel meer handtekeningen nodig om impact te hebben!

Hier is de e-mail die we je hier eerder over stuurden:

De Europese Centrale Bank bereidt een “digitale euro” CBDC (Central Bank Digital Currency) voor om de huidige euro gedeeltelijk of volledig te vervangen.

Dat opent de deur voor allerlei misbruiken, zoals de EU die besluit dat je elke maand slechts een beperkt budget aan vlees of aan brandstof mag besteden.

Of – in het ergste geval – de overheid die met een druk op de knop je rekening kan bevriezen, als je om de een of andere reden “verdacht” wordt verklaard.

We kunnen dit niet zomaar over ons heen laten komen.
TEKEN DE PETITIE

Beste Erwin,

We bevinden ons op een cruciaal moment.

De Europese Centrale Bank bereidt een “digitale euro” CBDC (Central Bank Digital Currency) voor om de huidige euro gedeeltelijk of volledig te vervangen.

Dit zou enorme gevolgen kunnen hebben voor ons allemaal.

Het gaat hier niet alleen om een technische verandering. De digitale euro zou onder de directe controle staan van de centrale bank.

Dit betekent dat alle transacties kunnen worden gemonitord en dat transacties die de overheid niet goedkeurt mogelijk kunnen worden geblokkeerd.

En dát opent de deur voor allerlei misbruiken, zoals de EU die besluit dat je elke maand slechts een beperkt budget aan vlees of aan brandstof mag besteden, om de klimaatagenda te bevorderen.

Of – in het ergste geval – de overheid die met een druk op de knop je rekening kan bevriezen, als je om de een of andere reden “verdacht” wordt verklaard.

Dankzij kunstmatige intelligentie kan dat zelfs volautomatisch gebeuren, op basis van één of meer “verdachte” transacties.

Het zou ook kunnen betekenen dat geld een vervaldatum krijgt.

Dan moet je het uitgeven om de economie te stimuleren, of anders wordt het waardeloos. Het geld opzij zetten voor later wordt zo onmogelijk gemaakt.

Het moge duidelijk zijn: we kunnen dit niet zomaar over ons heen laten komen.

Teken nu onze petitie om Kamerleden op te roepen van de regering een referendum te eisen, zodat burgers zich kunnen uitspreken over de invoering van de “digitale euro” CBDC in Nederland.

Het is niet nodig om aan te nemen dat alle bovengenoemde misbruiken momenteel expliciet de bedoeling zijn, als onderdeel van een soort kwaadaardig masterplan.

Het probleem is dat het allemaal wel mogelijk wordt gemaakt, als we verder gaan op deze weg.

En dat betekent dat de EU in de toekomst dergelijke maatregelen kan implementeren wanneer ze dat wil. Wat niet per se onwaarschijnlijk lijkt, gezien het trackrecord van de EU-bureaucraten.

Het is niet alsof ze kansen om vergaande invloed uit te oefenen op de levens van EU-burgers tot nu toe altijd graag hebben laten liggen.

We hoeven maar te kijken naar hoe de EU nu uitstoot van broeikasgassen wil gaan belasten, om te zien hoe ze bijvoorbeeld met alle middelen de klimaatagenda willen bevorderen.

En ook de ECB heeft al uitgesproken het klimaat als één van haar opgaven te zien.

We moeten deze mensen niet nog meer middelen in handen geven dan ze al hebben.

Teken daarom nu de petitie om een referendum te eisen van de regering, zodat we over de invoering van de “digitale euro” CBDC kunnen stemmen.

Er kunnen veel problemen voortkomen uit de introductie van een digitale euro CBDC, terwijl de voordelen voor de gemiddelde burger op zijn zachtst gezegd niet duidelijk zijn.

Daarom moeten we een referendum eisen, zodat iedere burger inspraak kan hebben in iets dat hem of haar zo diepgaand raakt.

Moet Nederland straks de “digitale euro” CBDC van de ECB in gebruik nemen, ja of nee?

Het organiseren van een referendum zou de publieke discussie op gang brengen, zodat iedereen goed geïnformeerd kan worden over de nadelen van een CBDC.

Deze keuze is net zo fundamenteel als die voor of tegen de Europese grondwet, waarover in 2005 een referendum werd georganiseerd.

In oktober loopt volgens de website van de ECB de onderzoeksfase af en moet er een beslissing worden genomen.

We moeten dus voor die tijd zoveel mogelijk druk zetten op onze regering.

Het is onbestaanbaar dat we hier gewoon weer in worden gerommeld.

Dat mogen we niet laten gebeuren.

Teken daarom snel voor het organiseren van een referendum over de invoering van de “digitale euro” CBDC!

Met vriendelijke groet,

Michiel Hemminga en het hele CitizenGO-team

P.S. Als je de petitie hebt getekend, vergeet dan niet deze ook met zoveel mogelijk mensen te delen!

Meer informatie:

Digital euro (ECB):

https://www.ecb.europa.eu/paym/digital_euro/html/index.en.html

The digital euro could usher in total state control (Remix News):

https://rmx.news/germany/the-digital-euro-could-usher-in-total-state-control/

ECB’s Lagarde gets pranked, reveals digital euro will have ‘limited’ control (Forkast):

https://forkast.news/headlines/ecb-lagarde-prank-digital-euro-limited-control/

Central Banks Need CBDCs or They Lose Control – Christine Lagarde (PlanXRP / YouTube):

https://www.youtube.com/watch?v=pKE-ZDeQpCg

Central Bank Digital Currency – CBDC is coming. Lagarde supports acceleration of Digital Euro Work (EU Debates / YouTube):

https://www.youtube.com/watch?v=kBVW9T3nxS8

Hello CBDCs, Goodbye Freedoms! (Peak Prosperity / YouTube):

https://www.youtube.com/watch?v=Yt3jFUDDRAQ

CitizenGO is een gemeenschap van actieve burgers die zich inzet om te zorgen dat het menselijk leven, het gezin en onze vrijheden wereldwijd gerespecteerd worden. CitizenGO’ers wonen over de hele wereld. Ons team is verspreid over 16 landen op 5 continenten en werkt in 12 verschillende talen. Leer hier meer over CitizenGO of volg ons op Facebook of Twitter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>