Rechtszaak tegen de Nederlandse Staat bij Gerechtshof Arnhem en doneeractie!

Beste bezoekers van deze website,

De afgelopen vijftien jaren heb ik veel acties, heel veel tijd en heel veel financienen ingezet voor het publiek belang in verband met onder meer republikeinse principes, waarheidsvinding, gelijkwaardigheid, eerlijkheid en het imploderen en de oneerlijke werking van het fiduciaire geldstelsel in het voordeel van de (bankiers)elite. Ik vraag nu jullie steun en had eerder al aangekondigd, dat ik een doneeractie zou starten. Zonder echter iets van zich te hebben laten horen en ook bij navraag per mail, kwam er geen reactie, heeft doneeractie al vrij snel mijn doneeractie offline gehaald. Er is binnen een half jaar zeker 300 euro of 350 euro nodig om de website www.erwinlensinkvrij.nl online te houden en om ook nog de komende twee jaren de website www.oranjerepublikeinsepiraten.nl online te houden is zeker 1000 euro nodig. Het zou jammer zijn, als de website www.erwinlensinkvrij.nl offline zou gaan, maar als er geen donaties binnen komen, dan is het waarschijnlijk niet anders en is er qua bezoekersaantallen wel een markt voor, maar qua bekostiging dus niet, als er geen donaties komen. Doneer daarom svp via de Link naar de GoFundMe actie:

https://gofund.me/c9331f74

Dan heb ik met mijn advocaten ook rechtszaken aangespannen, onder meer zal op binnenkort in mei een rechtszaak dienen bij de Rechtbank Midden-Nederland in Utrecht en verder loopt er een zaak voor onder meer forse schadevergoeding en onrechtmatige daad of daden bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden tegen de Nederlandse Staat.

Ook loopt er thans een zogenaamde artikel 12 strafvordering procedure tegen de zogenaamde erfopvolgers van het Koninklijk Huis bij het Gerechtshof Den Haag:
e-mail. gw_lensink@hotmail.com

Utrecht / Den Haag, 3 mei 2023

Gerechtshof Den Haag
Ter attentie van artikel 12 strafvordering procedure
Postbus 20302
2500 EH Den Haag

Betreft: artikel 12 strafvordering procedure tegen zogenaamde Koninklijke Familie

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze wil ik een artikel strafvorderingsprocedure starten tegen de erfopvolgers van de zogenaamde Koninklijke Familie en een vordering tot strafrechtelijk DNA onderzoek doen, zoals ook bij mij en mijn familie is gebeurt. Men kan niet van inmiddels bijna 400.000 Nederlanders en buitenlanders DNA afnemen, behalve van een bepaalde familie en deze nog bevoordelen met miljoenen of miljarden euro`s en belastingvrijstelling en andere voordelen, zoals zogenaamde onschendbaarheid, terwijl dat dus niet van toepassing is volgens de Wetten van Koning Willem I voor erfopvolging en de Grondwet van Thorbecke. Dit alles is met strafrechtelijk DNA onderzoek te bewijzen.

De aanklacht betreft onder meer hoogverraad, oplichting en het valselijk aannemen van een adellijke titel en daarop staat meer dan 4 jaar gevangenisstraf, dus DNA onderzoek is dan verplicht en een verplichting, ondertekend door onder meer Beatrix von Amsberg of Beatrix van Oranje-Nassau. De verdachten betreffen op dit moment de volgende nog in leven zijnde verdachten:
Willem-Alexander Claus George Ferdinand, koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, jonkheer van Amsberg is sinds 30 april 2013 Koning der Nederlanden.
Geboortedatum: 27 april 1967 (56 jaar)
Beatrix Wilhelmina Armgard, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld was van 30 april 1980 tot en met 30 april 2013 Koningin der Nederlanden.
Geboortedatum: 31 januari 1938 (85 jaar)
Máxima Zorreguieta is de echtgenote van koning Willem-Alexander der Nederlanden. Máxima draagt sinds haar huwelijk bij koninklijk besluit de naam Máxima, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, mevrouw van Amsberg.
Geboortedatum: 17 mei 1971 (51 jaar)
Eventueel ook nog:
Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria, Prinses van Oranje, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau is de kroonprinses van het Koninkrijk der Nederlanden en het oudste kind uit het huwelijk van koning Willem-Alexander der Nederlanden en koningin Máxima. Ze is sinds 30 april 2013 Prinses van Oranje.
Geboortedatum: 7 december 2003 (19 jaar)
De andere dochters Alexia en Ariane zijn nog minderjarig en claimen niet valselijk het staatshoofdschap of het koningschap op basis van erfopvolging op dit moment.

Het nummer dat het Openbaar Ministerie van het Arrondissementsparket Den Haag aan de zaak heeft gegeven is kenmerk HO.15.ALG.41450. Het betreft een voortdurend delict, zoals het aannemen van een adellijke titel valselijk, oplichting en hoogverraad. Persoonlijk ben ik het zat, dat ik voor wissewasjes wel al vijftien jaar vervolgd wordt en zelfs voor valse aanklachten, omdat ik mij met wijkagent Mennolt Spijkstra van de politie Winterswijk en later de politie Lichtenvoorde heb bezig gehouden in deze zaak en bij het doen van aanklacht ben aangehouden voor lokaalhuisvredebreuk, terwijl iedereen wettelijk gezien tegen iedereen aangifte of aanklacht mag doen en in dit geval is dat zelfs verplicht. Graag wil ik mijn zaak nader bepleitten in een openbare of besloten zitting. Als belastingbetaler en republikein ben ik belanghebbende, net als iedere inwoner en burger van Nederland. Hoogachtend,

Gerrit Willem (Erwin) Lensink

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>