Tijd voor juryrechtspraak in Nederland en de rest van de wereld.

Onderwerp: FW: Klacht over partijdigheid, bevooroordeeldheid, afhankelijkheid, corruptie en valsheid van de rechterlijke macht in Nederland en in andere internationale staten.

Mijn moeder Willemina Gesiena (Willemien) Lensink-Wassink is voor haar (en voor iedereen) plotselinge zelfdoding op maandag 28-4-2008 in Duitsland, met desastreuze gevolgen voor mij door vals recherche onderzoek van valse hooghartige recherche leider Jan Koeslag van de politie Winterswijk, ook op vrijdag 25-4-2008 naar de huisarts geweest, vanwege ernstige klachten m.b.t. de overgang (menopauze). #Publieketribune #NPO2 #Human #zondagavond #PubliekeOmroep

Wat Atik Samur is gebeurt in Rotterdam met een schandaal met politie en justitie, dat hij in een slachtoffer veranderd in een dader door politie, justitie en Main Stream Media, is mij ook gebeurt, maar dan vele malen erger en min of meer, na onder meer het plotselinge overlijden van mijn moeder in Duitsland op 28 april 2008. Ik ben inmiddels meer dan 25 keer, waarvan overwegend valselijk gearresteerd, onder meer met geweld bij protesteren op de Dam in Amsterdam (4 mei, 75 jaar na capitulatie, vanwege de onopgeloste moord en verdwijning van de 14-jarige Manuel Schadwald uit Berlijn), 75 jaar na het bombardement in Rotterdam en rond de Kroning in 2013 met valse politieke gevangenschap van circa 80 dagen, onder meer in Duitsland, met een valse aanklacht van Marijn Bengevoord, de zoveelste valse aanklacht van haar zijde, waarbij ze mij gewoon stalkt en heeft gestalkt en voor het leven probeert te duperen met andere valse en vaak arrogante handlangers met hun grotendeels valse aanklachten, valse politie agenten als Willem Saris (wijkagent), Mennolt Spijkstra (wijkagent), Wilco te Brake (die mij heeft bedreigd midden in de nacht van vrijdag op zaterdag voor een Prinsjesdag met nog een andere onbekende agent) en Jan Koeslag (rechercheleider) en corrupt justitie apparaat. Van Burgemeester als Thijs van Beem, Aboutaleb en Van der Laan kreeg ik ook geen excuses en ondanks mijn huidige nog steeds voortdurende politieke gevangenschap via de GGZ recentelijk ook geen schadevergoeding en/of excuses, waardoor ik niet meer vrij normaal, in relatieve vrijheid en relatieve rijkdom door het leven kan gaan:

https://www.ad.nl/binnenland/agenten-logen-over-gewelddadige-aanhouding-van-atik-wat-als-ik-die-beelden-niet-had-gehad~a9a6e873/

Van: GW Lensink
Verzonden: zondag 18 december 2022 11:31
Aan: info@hogeraad.nl ; Knoops Office Stobbelamphen.nl ankerenanker.nl>; GW Lensink
Onderwerp: Klacht over partijdigheid, bevooroordeeldheid, afhankelijkheid, corruptie en valsheid van de rechterlijke macht in Nederland en in andere internationale staten.

C/16/539176/FV RK 22/1103 en diverse klachten, waaronder 22-140 van de Rechtbank Gelderland
Bij deze dien ik mijn zeer ernstige klachten, die leven sinds de voor iedereen plotselinge zelfdoding van mijn moeder W.G. (Willemien) Lensink-Wassink op 28 april 2008, notabene in Lunten in Duitsland, waar Nederland, de politie in Winterswijk (Oost-Achterhoek) onder zelfbenoemde rechercheleider Jan Koeslag, justitie (o.l.v. waarschijnlijk van Officier van Justitie De Groen-Van den Wildenberg) geen eens jurisdictie heeft, nogmaals in met uitbreiding dat er geen rechtstaat in Nederland en geen onafhankelijke onpartijdige onbevooroordeelde valse en zelfs corrupte rechterlijke macht in Nederland en andere internationale staten zonder accusatoir juyrechtspraak bestaat, onder recente procedure bij de Rechtbank Midden-Nederland met kenmerk C/16/539176/FV RK 22/1103, afgehandeld door valse corrupte rechter Maarten Heinemann en vervolg klachten met kenmerk 22-140 van de Rechtbank Gelderland en 2022 -170 en 2022-162 en 2022 -280 van de Rechtbank Midden-Nederland bij deze in bij alle rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad via digitale klachtenformulieren, om dit direct aan te pakken en juryrechtspraak in te voeren.

Ten onrechte wordt er gesproken van een rechtstaat en dat de rechter onafhankelijk, onpartijdig en onbevooroordeeld is en dat de president van de rechtbank daar geen invloed op uit mag oefenen.

In procedure met kenmerk C/16/539176/FV RK 22/1103 achtte valse en corrupte rechter Maarten Heinemann mij gestoord, omdat dat uit een eerdere procedure in WvGGZ zou blijken, waarbij er valselijk een zorgmachtiging is opgelegd en eerder valse rechterlijke machtigingen vanaf 2016. Dit uitgangspunt is vantevoren al tijden geleden bekonkeld door de rechterlijke macht in achterkamertjes, dus was er sowieso geen sprake van het feit, dat Maarten Heinemann anders in mijn voordeel op onafhankelijke, onpartijdige en onbevooroordeelde manier van een forse schadevergoeding kon oordelen.

Hetzelfde geldt voor de WvGGZ en BOPZ zaken, waar de rechters instructies hebben gehad, die vantevoren bekonkeld zijn, om de rapporten van psychiaters en (forensisch) psychologen, ook al zijn ze valselijk en leugenachtig opgemaakt, te volgen. Dit is eveneens vantevoren, al decennia geleden bekonkeld in achterafkamertjes en ook hier kunnen rechters niet onafhankelijk, onbevooroordeeld en onpartijdig oordelen.

Ook bij wrakingen, waarbij ik de rechters en rechterlijke macht al talloze malen terecht heb gewraakt en ik door een foute idiote beslissing op 28-4-2008 (de zelfdoding van mijn moeder in Duitsland) van een onbekende rechter van de Rechtbank Zutphen en het daaropvolgende leugenachtige valse recherche onderzoek van arrogante zelfbenoemde rechercheleider Jan Koeslag waarschijnlijk voor het leven ben gedupeerd, staat het lot en oordeel van de rechter vantevoren vaak al vast. Zo wordt er continu benoemd, dat uit hoofde van zijn of haar functie de rechter onafhankelijk, onbevooroordeeld en onpartijdig kan oordelen. Zowel in WvGGZ, BOPZ, wrakingen zittingen of klachtzittingen inzake de WvGGZ blijkt dit dus niet het geval en is het oordeel vantevoren al vaak bekonkeld in achterafkamertjes door de rechterlijke macht, waarbij de rechters duidelijke instructies krijgen tijdens onder meer hun opleiding hoe te oordelen en dit oordeel valt vaak in het nadeel uit van de burger.

Ook in strafzaken, wordt meer dan 90% van de gevallen en volgens mij was dit zelfs meer dan 95% van de gevallen het oordeel van justitie en/of het Openbaar Ministerie gevolgd op basis van de vaak leugenachtige processen-verbaal van de politie, in ieder geval in mijn zaken, waardoor ik al meerdere malen vals ben veroordeeld, nadat ik een grondig onderzoek heb ingesteld naar de betrouwbaarheid en integriteit van politie Oost-Achterhoek en later heel Nederland, justitie en later ook de hele rechterlijke macht. Van een onafhankelijke onpartijdige rechterlijke macht is er in Nederland en andere internationale staten naar mijn mening en vanuit mijn ervaring geen sprake, als er geen accusatoir proces wordt behandeld, zodat alles tijdens de zitting ter sprake komt en al dan niet via valse processen-verbaal en eveneens dient er juryrechtspraak te zijn om corrupte valse bevooroordeelde partijdige en afhankelijke oordelen en rechterlijke dwalingen van rechters als rechter Heinemann en vele andere rechters in mijn zaken te voorkomen.

Dan is er nog een laatste geval van partijdigheid, bevooroordeeldheid en afhankelijkheid van de rechterlijke macht bekend, naast de zogenaamde Koninlijke benoemingen door mensen, die zich baseren op erfopvolging, maar geen DNA onderzoek hoeven te laten doen om de erfopvolging ter discussie te kunnen stellen onder de Nederlandse bevolking, sinds waarschijnlijk adoptiekind Juliana en buitenechtelijk kind Wilhelmina van de heer S.M.S. de Ranitz en Emma Zur Waldeck Pyrmont en dus niet Koning Gorilla (Willem III). Ook de Raad van State heeft vantevoren bekonkeld in beroepszittingen voor de kandidaatstelling van politici voor de Provinciale Staten, Waterschappen, Tweede Kamer der Staten-Generaal, als ook Gemeenteraden en Eerste Kamer der Staten-Generaal, dat in principe alle beroeps- en beklagzaken worden afgewezen, dus ook hier is er geen sprake van een onafhankelijke onpartijdige onbevooroordeelde rechterliijke macht, die eventueel anders kan oordelen, zoals bij mijn gesaboteerde kandidaatstellingprocedures bij de Raad van State, onder meer voor de Provinciale Statenverkiezingen en de Gemeenteraadsverkiezingen uit protest in verband met dit gigantische schandaal, dat gelijk is aan de slachtoffers van de Kindertoeslagenaffaire, waar ook al geen sprake was van een goed functionerende rechterlijke macht, politiek, Main Stream Media en overheidsinstanties. Ik wil dat er contact met mij wordt opgenomen en er drastische veranderingen gaan plaats vinden, waaronder een forse schadevergoeding op korte termijn aan mijn persoon.

Er wordt wel moelijk gedaan door allerlei mensen in de afgelopen vijftien jaren in mijn omgeving over bijvoorbeeld het e-mailen van een mailtje met iemands naam erin, het doorzakken per ongeluk of door onhandigheid van stoelen door een huisgenoot van 200 kilogrammen zwaar, het schoonmaken van de woning door huisgenoten, het opzoeken van iemand op Linkedin, wat volgens de ander, die op Linkedin staat, niet zou mogen, het sluiten van deuren, het halen van chocomelk en daardoor nog geen eens een kwartiertje te laat weer komen van verlof bij de Van der Hoeven Kliniek, het tonen van het Vaatstra boek aan psychiater Hans de Boer en psycholoog Bob van der Laan bij de Van der Hoeven Kliniek, het alcohol drinken etc. etc, maar dan dit soort schandalige zaken, daar reageert politiek, Main Stream Media, (forensische) psychiatrie, politie, justitie, overheid en rechterlijke macht niet adequaat, eerlijk, onpartijdig, onbevooroordeeld en onafhankelijk op en psychiaters weten inmiddels dat ze met valse zeer lucratieve rapporten bij rechtbanken en gerechthoven en bijvoorbeeld ook het Medisch Tucht College weg komen, dus maken daar op grote schaal misbruik van, waardoor er al circa 30.000 zorgmachtigingen met zaken als schandalige dwangmedicatie per jaar in Nederland zijn. Ook dit is in achterafkamertjes door de rechterlijke macht bekonkeld, dat rapportjes van psychiaters en forensisch psychologen, als ook de reclassering zoveel mogelijk gevolgd moeten worden en psychiaters en forensisch psychologen maken hier op grote schaal misbruik van en hierdoor zijn de kosten van psychiatrie de afgelopen jaren al toegenomen van circa 5 miljard euro naar 8 miljard euro, aldus Minister van Langdurige Zorg Conny Helder recentelijk in het programma de Publieke Tribune over initiatieven als het Enik Recovery College.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>