Getuigen en deskundigen verhoor inzake WvGGZ/BOPZ onrechtmatige daad, sinds 28 april 2008 of juni 2009

Geachte rechter Heinemann en leden van de wrakingskamer,

Bij deze wil ik mijn ernstige bezwaren kenbaar maken tegen het Proces-verbaal van RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND inzake Familierecht locatie Utrecht zaaknummer: C/16/5391 76/ FV RK 22-1103. Het proces verbaal, blijkbaar opgemaakt door mr. H.E. l-leinemann, rechter, en – mr. M.C. Sijtsema, griffier is slechts een globale weergave, van datgene dat er daadwerkelijk is gezegd. Zo mis ik een aantal belangrijke uitspraken van mijn zijde, die juridisch nodig zijn en zal ik dit in e-mails aanvullen.

Rechter Heinemann gaat achteraf na het nalezen van het proces-verbaal gelijk al de fout in en wil slechts twee partijen als aangeklaagd door mij beschouwen, namelijk Fivoor en de Raad voor de Rechtspraak. Dit is niet juist en ik klaag de volgende partijen aan en wil dat zij worden aangeschreven minimaal in deze procedure:
GGNet Warnsveld (2009) en GGNet Doetinchem (2015-2016) en eigenlijk voortdurend sinds 2009
Politie Oost-Achterhoek met name Winterswijk onder leiding van Jolanda Thannhauser/Mennolt Spijkstra/Jan Koeslag (2008/2009) en Toon Ruiken/Willem Saris (2015/2016 tot heden)
De Overheid in de vorm van de Minister van Justitie, de Minister van Financiën en de Minister van VWS.
De Gemeente Winterswijk onder leiding van Burgemeester Thijs van Beem en VROM-Manager Michel Scholten
De Van der Hoeven Kliniek Utrecht vanaf september 2016 t/m 4 februari 2019 onder leiding van onder meer psychiaters Gerlof Daas en Hans de Boer en psychologen Aleid Goldhoorn en Bob van der Laan
Fivoor Utrecht ACT/FACT onder leiding van Erik Masthoff (Raad van Bestuur) en psychiater (oplichter en kwakzalver) Emiel van Lith vanaf 4 februari 2019 tot en met heden

Ook heb ik andere organisaties eerder genoemd, die eventueel ook aangeschreven en aangeklaagd kunnen worden, daar zij mij hebben geschaad onrechtmatig en mijn zorgverzekering en daarvan via zorgverzekeringsgelden hebben geprofiteerd, maar zij waren niet hoofdverantwoordelijk in dit schandaal, bijvoorbeeld de loco burgemeester van de Gemeente Doetinchem (2009), het Pieter Baan Centrum, de Oostvaarderskliniek Almere, Parnassia en het NIFPP met continu valse rapportages.

Ik wil verder aangeven, dat rechter Heinemann en griffier Sjitsema mijn woorden hebben verdraaid. Zo zou ik begonnen zijn met het feit, dat het om miljarden ging, terwijl rechter Heinemann begon, dat het misschien wel om miljarden schadevergoeding zou gaan. Dit is niet juist en ik snap ook niet, dat rechter Heinemann en de Rechtbank Midden-Nederland deze zaak blijkbaar willen afraffelen door in anderhalf uur in zo een complexe zaak een oordeel te vellen tegen Fivoor.
Het gaat in deze zaak en mijn strijd om naar schatting circa 10.000 miljard euro aan Nederlandse bezittingen en naar mijn inschatting om 1.000.000 miljard euro (of Amerikaanse dollar) aan herverdeling van wereldwijde bezittingen via het fiduciair geldsysteem met kredieten en schuldenbergen door banken, centrale banken en systeembanken en het invoeren van Central Bank Digital Currency onder meer, vandaar dat ik onder meer een protestactie heb uitgevoerd op Prinsjesdag 2010. Voor mijzelf claim ik een schadeclaim vanaf de valse BOPZ in 2009 (of de onrechtmatige daad vanaf 28 april 2008), die gewoon voortgezet is onder valse voorwendselen wederom en uitlokking in de periode 2015/2016 en eventueel claim ik ook vanaf die tijd een schadeclaim, als ik mee ga in de gedachtegang van rechter Heinemann in het proces-verbaal. In afwachting van een reactie, verblijf ik,

Erwin Lensink

Aangezien ik in politieke detentie verkeer, hetgeen verboden is bij de wet en door de Staten-Generaal, wil ik in verband met het fiduciair geldstelsel de volgende Youtube filmpjes, die het een en ander verklaren laten zien aan de twintig fractievoorzitters en/of leden van de Commissie Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, als ook aan de Minister van VWS, de Minister van Financiën en de Minister van Justitie en ik wil hen vervolgens onder ede ondervragen, aangezien zij blijkbaar onvoldoende kennis hebben van de materie of ik wil op een andere manier op de hoogte gesteld worden, hoe er een enorme schadevergoeding van tussen de 750.000 euro en 2.500.000 euro (primair) wordt geregeld, vanwege onrechtmatige daden en de problemen met het geldstelsel en Central Bank Digital Currency worden opgelost in de toekomst door de verschillende politieke partijen, waardoor ik mede in politieke detentie verkeer via de (ambulante) psychiatrie. Ook wil ik dat rechter Heinemann en/of eventuele andere rechter en leden van de wrakingskamer van de Rechtbank Midden-Nederland en in principe iedere rechter, politicus en Nederlander dus de volgende beelden te zien krijgt en dat dit in de toekomst wordt meegenomen in het lespakket van bijvoorbeeld middelbare scholieren, zodat zij niet misleid kunnen worden:

The Great Reset, wat is er nu eigenlijk aan de hand? van Anthony Michgels:

https://www.youtube.com/watch?v=geGjRPcStcg&t=1s

Willem Middelkoop: “ons geldsysteem is monsterverbond tussen monarchen en bankiers”:

https://www.youtube.com/watch?v=XRVPUIBdE5E

Fractioneel reserve bankieren in 3 minuten uitgelegd van Lokaal Geld/Tilasmi Frigge:

https://www.youtube.com/watch?v=yJEl8vf6wH8

Erwin Lensink presenteert van Vitali Feiten:

https://www.youtube.com/watch?v=cpE1fYNCZqc&t=954s

(Let op, dit laatste filmpje moet bij bekijken even terug gezet worden naar het beginpunt)

Ik wil vervolgens de volgende getuigen en deskundigen in deze meer dan schandalige onrechtmatige en vooral leugenachtige zaken horen onder ede, naast het verweer, excuses en schadevergoeding van de verweerders en/of aangeklaagde partijen en/of psychiatrische organisaties en organisaties als politie Oost-Achterhoek, Gemeente Winterswijk en de nationale overheid in de vorm van de Minister van Justitie, de Minister VWS en de Minister van Financiën, te weten:
Willem Saris (valse wijkagent van de politie Oost-Achterhoek (Winterswijk), die mij beloften heeft gedaan mij nou echt te helpen tijdens het uitreiken van het gebiedsverbod van Villa Mondriaan en vervolgens alleen maar onrechtmatig en leugenachtig bezig is geweest met uitlokking via mijn vader, valse sfeer rapportages en het vangen van aanklachten tegen mij en zelfs het indienen valselijk van een aanklacht, waardoor ik hem 770 euro schadevergoeding moest betalen.)
Thijs van Beem (voormalig Burgemeester van Winterswijk), die met wijkagent Willem Saris, ondanks beloftes om de onrechtmatige daad in de zaak van mijn moeder goed te maken met bijvoorbeeld woonruimte en een goed inkomen op HBO-niveau mij valselijk in een inrichting heeft gerommeld met behulp van GGNet.
Marijn Bengevoord (voormalig uit Winterswijk, thans waarschijnlijk woonachtig in Enschede) die meerdere malen valselijk aangifte tegen mij heeft gedaan, waarbij een aantal aanklachten is toegekend met voorarrest en waarbij ik van een totaal valse aanklacht rond de Kroning van 2013 totaal vals ben veroordeeld en waarbij zij zich continu achter de schermen met mijn zaken bemoeit en een kwalijke invloed heeft op bijvoorbeeld mijn broertjes.
Toon Ruiken (politiechef politie Winterswijk) die mij beloften heeft gedaan voor volledige inzage in het dossier naar het overlijden van mijn moeder in Duitsland rond de Provinciale Statenverkiezingen kandidaatstelling van de Provincie Gelderland.
Jolanda Thannhauser (voormalig politiechef politie Winterswijk), die mij valselijk met behulp van valse aanklachten en uitlokking in 2009 valselijk in een inrichting bij GGNet heeft weg proberen te stoppen en waarschijnlijk ook verantwoordelijk was met de inmiddels overleden zelfbenoemde rechercheleider Jan Koeslag voor het valse leugenachtige en bovenal onrechtmatige recherche onderzoek naar het overlijden van mijn moeder in Duitsland, waar Nederland geen jurisdictie heeft.
Gerrit Willem Lensink (mijn vader, woonachtig in Winterswijk-Meddo), die thans kanker heeft en weet hoe ik onrechtmatig en leugenachtig in de problemen ben gekomen en die al een paar keer voor mij heeft getuigd, maar desondanks fouten heeft gemaakt door contact te onderhouden met de valse wijkagent Willem Saris en ook met de valse leugenachtige milieuonderzoeker Klaas Dijkstra van het Pieter Baan Centrum. Voor het verhoor van mijn vader moet gezien zijn gezondheid een speciale regeling worden getroffen.
Patrick Lensink (mijn broertje, woonachtig in WInterswijk-Meddo), heeft valse aanklachten tegen mij ingediend en mij tot tweemaal toe valselijk in een inrichting gelokt met uitlokking door valse brieven te schrijven aan de Burgemeester Thijs van Beem, ondanks dat ik duidelijke afspraken had gemaakt met deze burgemeester en ambtenaren.
Marcel Lensink (woonachtig in Winterswijk) heeft valse leugenachtige aanklachten tegen mij ingediend, die hij samen met Patrick Lensink zelf valselijk heeft uitgelokt naar aanleiding van de valse beschuldigingen van buurvrouw Fieny Koldeweij en de valse recherche leider Jan Koeslag inzake de zelfdoding van mijn moeder in Duitsland op 28 april 2008.
Marieke Elferink (voormalig woonachtig in Lichtenvoorde en Nijmegen, thans woonachtig ergens in de Provincie Utrecht waarschijnlijk) heeft een valse aanklacht tegen mij ingediend naar aanleiding van dat ik een onderzoek ben begonnen naar de betrouwbaarheid en integriteit van de politie Winterswijk (Oost-Achterhoek), waardoor ik valselijk veroordeeld ben voor zogenaamd stalking (sms-en en e-mailen, terwijl circa 90% van de bevolking dat doet, zonder stopgesprek of antistalkingsbrief).
Fieny Koldeweij (woonachtig in de Beuksveld in Winterswijk-Meddo) heeft eerst een valse verklaring afgelegd waarschijnlijk in paniek gezien een NSB-verleden en meerdere zelfdodingen in haar omgeving omtrent de zelfdoding van mijn moeder op 28 april 2008 in Duitsland en vervolgens allerlei valse handelingen gepleegd, zoals het continu informeren en bellen van de politie.
Officier van Justitie Klunder (Openbaar Ministerie Arnhem) heeft belofte gedaan rond de Provinciale Statenverkiezingen om mijn vragen te beantwoorden, maar heeft dit geweigerd omtrent onrechtmatig handelen sinds het overlijden van mijn moeder in Duitsland op 28 april 2008.
Officier van Justitie Van Zwol (Openbaar Ministerie Arnhem) heeft belofte gedaan rond de Provinciale Statenverkiezingen om mijn vragen te beantwoorden, maar heeft dit geweigerd omtrent onrechtmatig handelen sinds het overlijden van mijn moeder in Duitsland op 28 april 2008.
Voorzittende rechter Larissa Alwin (Rechtbank Den Haag) heeft mij valselijk veroordeeld inzake de waxinelichthouder protestactie op Prinsjesdag 2010, waardoor ik onder meer 2 jaar in voorarrest kwam te zitten en waarschijnlijk niks begrepen heeft van mijn aanklacht van 14 april 2010 tegen de erfopvolgers (DNA Koninklijke Familie) en het fiduciaire geldsysteem, dat op imploderen staat naar mijn mening.
Voorzittende rechter van Apeldoorn (Rechtbank Zutphen) die mij met opzet valselijk heeft veroordeeld met valse en leugenachtige argumentatie van de zelf stalkende Marijn Bengevoord, waar ik meerdere malen aangifte tegen heb gedaan van valse aangifte en stalking, met betrekking tot de arrestatie in Duitsland rond de Kroning, waardoor journalisten nu in principe ook veroordeeld kunnen worden voor stalking.
Rechter M.R. Prisse (Rechtbank Zutphen), die mij waarschijnlijk per ongeluk veroordeeld heeft in de eerste valse leugenachtige zaak van stalking door Marieke Elferink, die ik vanwege controleren van politie, justitie en rechterlijke macht expres min of meer naar de politie in Winterswijk heb gestuurd, waar zij niet woonde.
Rechter M.R. Van der Meij (Rechtbank Zutphen) die mij een eerlijk proces heeft beloofd en tijdens de succesvolle wraking van rechter Creemers (voormalig Officier van Justitie inzake de valse uitgelokte aanklacht van mijn broertjes) mij heeft toegezegd inzake de BLIZE strafzaak (valse aanklacht Marijn Bengevoord en onrechtmatige arrestatie in Duitsland rond de Kroning van 2013) heeft beloofd iets aan de schandalige toestand te doen, wat tot op heden niet is nagekomen.
Rechter Strens-Meulemeester (Rechtbank Zutphen), die mij valselijk heeft veroordeeld tot een BOPZ in 2009, waarbij de leugenachtige argumentatie werd gebruikt, dat ik toen al ruiten had ingegooid, hetgeen ik niet had gedaan toen en waarbij ik geen inzage in het valse proces-verbaal met uitgelokte aanklachten en valse geneeskundige verklaring tijdig kreeg, ondanks beloftes en aanhouding van de zaak.
Rechter Klein Rensink (Rechtbank Zutphen) die ondanks meerdere wrakingen in de laatste strafzaak geen eerlijk proces heeft gegund, waardoor ik maar weg ben gebleven en niet meer in hoger beroep ben gegaan, ondanks dat ik uit woede ruiten heb ingegooid bij politiebureau Dinxperlo en museum Villa Mondriaan na valse beloften, meervoudig onrechtmatig handelen en het opzetten en uitlokken continu van valse aanklachten.
Mennolt Spijkstra (voormalig wijkagent van buitengebied Winterswijk-Meddo) die valselijk aanklachten tegen mij heeft opgezet, als de leugenachtige aanklachten van achtereenvolgens Marieke Elferink, Marijn Bengevoord, Marcel Lensink en Patrick Lensink en aanklachten tegen de erfopvolgers (de leden van het zogenaamde Koninklijke Huis) op basis van DNA afdracht en hoogverraad, maar ook andere aanklachten, zoals van valse aangiften van Marijn Bengevoord en Marieke Elferink in de doofpot trachtte te stoppen, hetgeen blijkbaar is gelukt.
Gerlof Daas (psychiater Van der Hoeven Kliniek). Deze kwakzalver en oplichter heeft mij circa een half jaar lang van al mijn rechten beroofd en ingespoten met het zwaar schadelijke Zyprexa, waardoor ik veel zwaarder ben geworden.
Bob van der Laan (psycholoog Van der Hoeven Kliniek.). Die op basis van onder meer het valse Pieter Baan Centrum rapport met meer dan 400 leugens/drogredenen en andere feitelijke onjuistheden in circa 60 pagina`s en andere valse zaken als een valse brief van Patrick Lensink aan Burgemeester Thijs van Beem en een valse sfeerreportage van Willem Saris een valse leugenachtige ontslagbrief heeft geschreven aan Fivoor, waarop basis van Emiel van Lith continu een rechterlijke machtiging bepleit bij de zogenaamd onafhankelijke psychiaters van Altrecht, die dat dus niet zijn.
Anthony Michgels (uit Arnhem). Deskundige op het fiduciair (fiat) geldsysteem en de kans op dictatuur en andere zaken als Central Bank Digital Currency.
Pieter Stuurman (auteur van onder meer De Andere Krant). Deskundige op het fiduciair (fiat) geldsysteem en de kans op dictatuur en andere zaken als Central Bank Digital Currency en het sociaal krediet systeem (of Social Credit Systeem).
Willem Middelkoop (auteur van onder meer The Big Reset en Patronen van Bedrog). Deskundige op het fiduciair (fiat) geldsysteem en de kans op dictatuur en andere zaken als Central Bank Digital Currency en het sociaal krediet systeem (of Social Credit Systeem).
Ad Broere (auteur van het boek Geld komt uit het Niets). Deskundige op het fiduciair (fiat) geldsysteem en de kans op dictatuur en andere zaken als Central Bank Digital Currency en het sociaal krediet systeem (of Social Credit Systeem).
Rein de Vries (auteur Revolutie door Schuld). Deskundige op het fiduciair (fiat) geldsysteem en de kans op dictatuur en andere zaken als Central Bank Digital Currency en het sociaal krediet systeem (of Social Credit Systeem).
Arno Wellens (journalist en onderzoeker) Deskundige op het fiduciair (fiat) geldsysteem en de kans op dictatuur en andere zaken als Central Bank Digital Currency en het sociaal krediet systeem (of Social Credit Systeem).

Ik wil graag, dat de Rechtbank Midden-Nederland aan de hele Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal aan gaat geven, dat we Anthony Michgels, Pieter Stuurman, Willem Middelkoop, Ad Broere, Rein de Vries en Arno Wellens als deskundigen gaan horen. Eventueel is hier wellicht zelfs een parlementaire enquête voor nodig, want de hele democratie, de hele rechtsstaat (die er thans blijkbaar niet is) en alle Nederlandse financiële bezittingen staan op het spel met een herverdeling door de banken en centrale banken.

Verder wil ik graag dat Marijn Bengevoord, die mij stalkt (mijn leven probeert te vernielen) met valse aanklachten en andere bemoeizuchtige handelingen, als ook laster en smaad als nog wordt gearresteerd en vervolgd voor haar kwalijke rol. Valse agenten als Jolanda Thannhauser, Mennolt Spijkstra, Wilco te Brake (die mij midden in de nacht voor Prinsjesdag bij mij in de straat heeft bedreigd) en zeker de zwaar disfunctionerende wijkagent Willem Saris dienen mogelijk berispt en/of ontslagen te worden naar aanleiding van dit schandaal.

Voor alle duidelijkheid het gaat dus om de volgende rechterlijke dwalingen in mijn zaak, sinds 28 april 2008:
Rechterlijke dwaling stalking Marieke Elferink (Zutphen 2008/2009)
Rechterlijke dwaling “bedreiging” Patrick en Marcel Lensink (Zutphen 2009/2010)
Rechterlijke dwaling BOPZ GGNet Warnsveld (Zutphen juni/juli 2009)
Rechterlijke dwaling waxinelichthouderzaak Prinsjesdag (Den Haag september 2010)
Rechterlijke dwaling stalking Marijn Bengevoord (rond de Kroning 2013-jan 2015)
Rechterlijke dwaling mishandeling Gerrit Willem (Willy) Lensink (Zutphen 2015)

Daar bovenop komen alle WvGGZ zaken, die zijn uitgelokt ten eerste en ten tweede valselijk zijn beargumenteerd, sinds 2015/2016. Eventueel kunnen er nog meer getuigen en deskundigen worden opgeroepen aanvullend, mocht dit nog nodig zijn voor de bewijslast, maar ik denk, dat we met bovenstaande getuigen- en deskundigenverhoor een heel eind qua bewijslast in dit enorme schandaal komen.

In afwachting van het vervolg van de rechtszaak en het aanklagen van alle genoemde partijen en dus het aanschrijven er van door de Rechtbank Midden-Nederland, als ook de wrakingszitting, verblijf ik,

Erwin Lensink

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>