Kandidaatstelling Provinciale Statenverkiezingen uit protest

Gerrit Willem (Erwin) Lensink (Blanco Lijst Lensink)
Oranje Republikeinse Democratische Alliantie/ORP
Utrecht
E-mail: gw_lensink@hotmail.com

Utrecht, 30 januari 2023

Kiesraad / Centraal Stembureau Provinciale Staten
Zurichtoren / Muzenstraat 85
2511 WB Den Haag

Betreft: kandidaatstelling Provinciale Staten uit protest politieke detentie

Geachte heer / mevrouw,

Bij deze willen wij kenbaar maken, dat wij uit protest tegen de gang van zaken via de Blanco Lijst Lensink / Oranje Republikeinse Democratische Alliantie, statutair ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als politieke organisatie ons kandidaat hebben gesteld voor de verkiezingen van de Provinciale Staten van 15 maart 2023.

Eerder al hebben wij getracht met een legitieme lijst succesvol mee te doen in de Gemeente Nijmegen via de (landelijke) Piratenpartij in 2014 en de Waterschappen Rijn en IJssel en Rivierenland in 2015, als ook later uit protest bij de Provincie Gelderland en de verkiezingen voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal in 2015. Al deze verkiezingsdeelnames zijn gesaboteerd (met onder meer arrestaties en uitnodigingen door justitie) of althans niet serieus genomen door onder meer de Main Stream Media, die weer onder controle zijn van de overheid (via subsidies) of de (politieke) elite via aandeelhouderschap. Dit hadden wij reeds van tevoren verwacht en daarom zijn we destijds omzichtig te werk gegaan.

Het is een farce, dat er (oneerlijke) talrijke procedures zijn geweest bij de Raad van State, alsook dat er wel pers en media aandacht was voor het feit, dat ik mij kandidaat had gesteld bij en via de Piratenpartij, maar niet voor de beweegredenen van mijn politieke kandidaatstelling en deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen van de Gemeente Nijmegen in 2014 door met name Omroep Gelderland, de Gelderlander, maar ook andere Main Stream Media als bijvoorbeeld de NOS, RTV Utrecht en Omroep West en vele andere pers / media.

De kernpunten van de Blanco Lijst Lensink / Oranje Republikeinse Democratische Alliantie zijn gericht op burgerschap en privacy, een transparante overheid, de antipsychiatriebeweging en het hervormen van het fiduciaire geldstelsel (het fiat geldsysteem), als ook het systeem van erfopvolging voor het staatshoofd en juryrechtspraak.
In heel Nederland willen wij: -actief burgerschap en ondernemerschap stimuleren – een aantrekkelijke en innovatieve gemeente zijn – een transparante overheid die in dienst is van haar burgers – stimuleren van duurzame initiatieven op lokaal niveau die bijdragen aan een groene economie en samenwerking tussen bewoners, via decentralisatie en een circulaire economie. Het voorkomen van invoering van Central Bank Digital Currency (CBDC) is op dit moment het allerbelangrijkst, als ook de werking en het toekomstig imploderen van het fiduciair geldstelsel onder de wereldwijde schuldenberg naar schatting van 300.000 miljard dollar (of euro).

Verder wordt er ook aandacht voor gevraagd voor het feit, dat meer dan 100.000 Nederlanders inmiddels hun DNA hebben moeten afstaan aan de Nationale DNA databank, maar niet de erfopvolgers van de zogenaamde Koninklijke Familie (het Koninklijk Huis) op basis van de aanklacht van 14 april 2010, gedaan bij de Politie Lichtenvoorde. Immers zou volgens sommige bronnen Juliana een adoptiekind zijn en Wilhelmina een buitenechtelijk kind en bovendien bestaat er een situatie van ongelijkwaardigheid, die volgens de Grondwet niet klopt en niet juist is.

De directe aanleiding voor mij, als lijsttrekker om politiek en als klokkenluider actief te worden is het schandalige valse leugenachtige onrechtmatige rechercheonderzoek naar het overlijden van mijn moeder op 28 april 2008 in notabene Duitsland, waar Nederland geen eens jurisdictie heeft door de politie Achterhoek en justitie in Gelderland en daaropvolgende valse aanklachten, waarvan ik de eerste aangifte (min of meer) tegen mijzelf heb opgezet om de betrouwbaarheid en integriteit van de politie in Winterswijk te onderzoeken. Vervolgens ben ik in een groot schandaal terecht gekomen, waarbij de nabestaanden van de slachtoffers van MH17 en bijvoorbeeld Maxima Zorreguieta toch ook niet zo een schandalig behandeling krijgen omdat een familielid van hun, in dit geval door zelfdoding om het leven is gekomen, bijvoorbeeld bij de zus van Maxima Zorreguieta of plotseling door de overgang mijn moeder op 28 april 2008?

Onze kandidaatstelling uit protest is dan ook vanwege zowel politieke als juridische redenen, die wij aan willen pakken of aangepakt zien worden. Wij zijn deze week en afgelopen maand nog doorverwezen door het klachtenbureau in de Rechtbank Midden-Nederland in Utrecht naar Den Haag, waar wij ons bij 6 verschillende instanties hebben gemeld, waaronder de Nationale Ombudsman in dit schandaal, dat lijkt op het toeslagen schandaal of de toeslagen affaire. Wij willen graag net zoveel succes boeken als de Boerenpartij in de jaren `60 en we willen aandacht vragen voor het feit, dat als Maxima Zorreguieta het heeft over bancaire inclusie, dat zou zijn toegenomen wereldwijd van 50% naar 76%, dat vooral de macht van de Bilderberg / World Economic Forum miljardairs en bankiers elite is toegenomen van 50% naar 76% over het vermogen van de mensen op de wereld en het vermogen op de wereld.

Graag willen wij ook aandacht vragen voor andere schandalige misstanden van corruptie bij de rechterlijke macht, politie, justitie en psychiatrie, als ook Main Stream Media en de gevestigde politieke partijen als woke D66, VVD, CDA, PVDA (allen verzameld in de corrupte Bilderberg Conferenties) en tegenwoordig ook woke Groen Links, als ook woke VOLT en de ChristenUnie. Wij roepen op, ze weg te stemmen allen. Onze bekende partijleden werden of worden geterroriseerd, zoals onze partij oprichters en ook onze voormalige kandidaat voor de Tweede Kamer verkiezingen Micha Kat, die valselijk extreem zwaar wordt gestraft voor zijn journalistieke bijdrage bij de Bodegraven hoax en die nu wel eens vrij gelaten mag worden, als ook zijn torenhoge boetes worden ingetrokken. We hebben de rechtszaak tegen hem gevolgd en feitelijk ligt er wel heel weinig tegen hem, qua daadwerkelijk strafbare feiten.

Wij hebben recentelijk alle rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad der Nederlanden aangeschreven en hen verzocht een persbericht de deur uit te doen aan alle Main Stream Media en via de website van de Rechtspraak, dat zij niet in staat of niet meer in staat zijn onbevooroordeeld, onafhankelijk, onpartijdig en eerlijk te oordelen in rechtszaken, zoals bijvoorbeeld die van lijsttrekker Erwin Lensink. Ook in de rechtszaak van Richard De Mos van Hart voor Den Haag en zijn partijleden en sponsoren lijkt er misbruik van macht te zijn en de criminele organisaties zijn dan waarschijnlijk ook andere politieke gevestigde corrupte partijen als D66, CDA, PVDA, VVD, Groen Links en VOLT en mogelijk ook de ChristenUnie, als ook totaal gecorrumpeerde erfopvolgers van het Koninklijk Huis, justitie, politie en rechterlijke macht en de malafide psychiatrie industrie.

Verder hebben wij nog de vraag, waarom concullega Ben van Herwijnen van De Republikeinen geen staatshoofd mag worden en Beatrix von Amsberg, Willem Alexander von Amsberg en Amalia von Amsberg wel? Wat is daarvan de reden en waarom moeten zoveel Nederlanders wel hun DNA afstaan?

Ook willen wij graag contact en aandacht voor de vermiste Mark van den Boogaart, voormalig speler van onder meer NEC, Feyenoord, AFC en Rijnsburgse Boys, die mogelijk probeert te ontsnappen en op de vlucht is voor de psychiatrie, een industrie des doods en voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij naar de Youtube documentaire hieromtrent, dus “de Psychiatrie, een industrie des doods” van het NCRM.

Wij begrijpen, dat er zorgen zijn om de polarisatie in Nederland en ook mogelijk het complotdenken, dat terecht is. Al deze zorgen en schandalen van corruptie, zeker die in het fiduciaire geldstelsel zorgen ervoor, dat de polarisatie toe neemt en het aantal protesten in enkele jaren tijd in de Gemeente Den Haag bijvoorbeeld is toegenomen van 300 protesten naar 1500 protesten per jaar, waaronder het protest inzake het debat van en over de Central Bank Digital Currency (CBDC), dat zeer belangrijk is om tegen te houden voor de relatieve vrijheid en relatieve rijkdom van een ieder.

De Oranje Republikeinse Democratische Alliantie zet zich in op de volgende belangrijke vijf standpunten:
hervorming van het fiduciaire geldstelsel, vanwege de oneerlijke werking in het voordeel van de elite en bankierselite en omdat het systeem op imploderen staat met een wereldwijde schuldenberg van 300.000 miljard dollar en tegen de invoering van Central Bank Digital Currency (CBDC), zoals de digitale euro (account based)
heropleving van de antipsychiatrische beweging
het invoeren van (gedeeltelijke) juryrechtspraak in Nederland
afschaffing van erfopvolging voor het staatshoofd
het onderkennen van het gevaar van technologie, zoals de zogenaamde Unabomber dat onder meer heeft beschreven in het zogenaamde Unabomber Manifest
Voor meer informatie verwijzen wij naar www.erwinlensinkvrij.nl en www.oranjerepublikeinsepiraten.nl voor de standpunten.

Daarom en om hier aandacht voor te vragen, stellen wij ons uit protest dus kandidaat met een ongeldige lijst voor de Provinciale Statenverkiezingen, zoals wij al eerder deden voor de Gemeenteraadsverkiezingen van Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Nijmegen. Graag willen wij hierover in gesprek met de politieke partijen van met name de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, als ook de Burgemeesters van Den Haag, Arnhem, Nijmegen, Utrecht, Winterswijk en eventueel Haarlem of Amsterdam. Hiervoor verwachten wij een uitnodiging op korte termijn. Bij voorbaat dank voor medewerking en met vriendelijke groeten,

Erwin Lensink
Voorzitter / kandidaat lijsttrekker Blanco Lijst Lensink / ORDA
www.erwinlensinkvrij.nl
www.oranjerepublikeinsepiraten.nl

Geachte heer/mevrouw/redacties,

In verband met onze protest kandidaatstelling voor de Provinciale Statenverkiezingen graag onderstaande filmpjes publiceren op onder meer jullie websites, digitale en fysieke kranten en in uitzendingen er aandacht aan besteden bij publicatie over mijn kandidaatstelling met ongeldige lijst:

Anthony Migchels over oneerlijke werking van fiduciaire geldschepping of geldcreatie uit het niets:

https://www.youtube.com/watch?v=eM4Xm330V2E&t

Erwin Lensink presenteert over historie van het geldsysteem:

https://www.youtube.com/watch?v=cpE1fYNCZqc

Tilasmi Frigge: Fractioneel Reserve Bankieren in 3 minuten uitgelegd: https://www.youtube.com/watch?v=yJEl8vf6wH8

Psychiatrie, een industrie des doods:

https://www.youtube.com/watch?v=Kbd2-EOPFwY

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groeten,

Erwin Lensink
Blanco Lijst Lensink / Oranje Republikeinse Democratische Alliantie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>