Getuigenverhoor deel 1

Gerrit Willem (Erwin) Lensink
Thans verblijvende in politieke detentie in de Van der Hoeven Stichting
Oudlaan 7
3515 GA Utrecht

Utrecht, 21 maart 2018

Gerechtshof Arnhem
t.a.v. de meervoudige kamer inzake parketnummer 21-000113-15 en 21-001922-15
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Betreft: getuigenverhoor inzake parketnummer 21-000113-15 en 21-001922-15

Geachte heer / mevrouw / leden van de meervoudige kamer,

In verband met het proces op 28 juni 2018, inzake parketnummer 21-000113-15 en 21-001922-15 wil ik getuigen horen om te bewijzen, dat er sprake is van een groot schandaal en Detournement de Pouvoir in deze zaak. Ik wil hierbij de volgende mensen als getuigen horen. Het betreft voornamelijk valselijk handelende politie en justitie mensen, als ook bewindvoerders en verder enige deskundigen in deze zaak:

1. Marijn Bengevoord, zo goed als zeker woonachtig in Enschede
Door Marijn Bengevoord heb ik al vijf maanden op zijn minst in detentie gezeten, zo niet al vijf jaren in detenties en RM-maatregelen. Als ik haar stalk, belaster of smaadt, dan wil ik graag weten, waarom ze zich jarenlang met mijn zaken bemoeit en ook nog valselijk doet voorkomen, als of ik haar al ken vanaf 2002, terwijl ik haar pas ken sinds circa 2005, waarom ze zich met mijn eigen verjaardagen als ook mijn bezoek op verjaardagen van vrienden bezig houdt. Hoe komt ze er bij, dat ik mijn verjaardagen niet vier? In 2010 heb ik door deze schandalige situatie mijn laatste verjaardag kunnen vieren met vrienden. Verder heeft deze Marijn Bengevoord zich continu op de achtergrond bezig gehouden met mijn rechtszaken en daarbij een negatieve invloed gehad op mijn omgeving, zoals bijvoorbeeld Marcel Lensink en Patrick Lensink, maar ook vele andere derden. Hoe komt ze er verder bij, dat ze ooit een vriendin van mij is geweest? Ik heb toch echt hele andere vrienden en wil niets met haar te maken hebben. Ook het feit, dat ik met haar feesten in Amsterdam zou bezocht hebben is gelogen en zo is er heel veel meer gelogen. Het feit is dat zij mij stalkt, belasterd en smaadt en daarmee voor het leven tracht te duperen. Ook liegt ze over het feit, dat ik haar telefoonnummer, e-mailadres en huisadres niet zou hebben gehad, deze zijn mij wel degelijk bekend geweest, onder meer uit onderschepte MSN-berichten met Patrick Lensink en verder uit processen-verbaal.

2. Politiechef Toon Ruiken van de politie Winterswijk
Bij politiechef Toon Ruiken heb ik een aanklacht ingediend, een van de vele, tegen Marijn Bengevoord, van zowel in ieder geval stalking, als ook het doen plegen van valse aangifte. Ik wil graag weten, waarom er niets is gebeurt met deze aangiften. Verder wil ik weten, waarom Toon Ruiken vergaderingen achter mijn rug om, over mijn persoon organiseert, om mij te duperen in dit schandaal. Ook wil ik weten, waarom er nooit maatregelen zijn genomen tegen de valse wijkagent Willem Saris.
3. Herman Philip Heinsbroek van de politie Doetinchem
Via voormalig websitebeheerder Ramon Walter, hoorde ik in december 2012 of althans rond de Kerst al dat men mij weer valselijk wilde vervolgen. Herman Philip Heinsbroek heeft daarbij contact opgenomen met Ramon Walter omtrent de website www.erwinlensinkvrij.nl, terwijl er geen aangifte was. Dit toont het plegen van onrechtmatige daden al aan en dit gebeurt continu door politie en justitie met handlangers als Marcel Lensink en Marijn Bengevoord.

4. Gerrit de Boer van het Bureau Veiligheid en Integriteit
Op 7 december 2012 heb ik een gesprek gehad met Gerrit de Boer en onbekende collega van het Bureau Veiligheid en Integriteit op het politiebureau in Zutphen omtrent mijn aanklachten jegens onder meer Marijn Bengevoord, maar ook politie agenten en leden van justitie of Openbaar Ministerie. Ik wil graag weten, wat Gerrit de Boer met deze klachten heeft gedaan en waarom er in plaats van te handelen, is besloten mij weer te vervolgen. Het is daarbij frappant, dat ik bijna 17 dagen in beperkingen heb gezeten, rond de Kroning van 2013 en verder ook journalist Micha Kat met een valse aanklacht van advocaat Jan Vlug in de zaak Marianne Vaatstra na mijn rechtszaak in het Gerechtshof Den Haag is gearresteerd. Hiervoor is hij vrij gesproken. Ook Joanna van der Hoek en Hans Maessen (Republikeins Genootschap voorzitter) zijn overigens valselijk gearresteerd en zo zijn mij meer gevallen bekend.

5. Ene Willem, politieagent en ME-er en eveneens de (ex)-vriend van Marijn Bengevoord
Als ik Marijn Bengevoord stalk, hetgeen ze valselijk beweert, want zij heeft mij gestalkt van 2008 tot op zijn minst 2013/2014 en in feite doet ze dit nog steeds, want ik ben nog steeds benadeeld, dan wil ik weleens weten, waarom ene Willem uit Enschede zich met mijn zaken moet gaan bemoeien, terwijl ik deze Willem niet eens ken. Ook blijkt hieruit de samenspanning tussen politie en handlangers als Marijn Bengevoord, Marcel Lensink, wijkagent Mennolt Spijkstra en dus ene Willem, de vriend of ex-vriend van Marijn Bengevoord. Volgens onderschepte MSN-berichten zou deze Willem politie agent en ME-er zijn bij de politie in Enschede.

6. Willem Saris, de valse wijkagent van het buitengebied van de gemeente Winterswijk
Een andere stalker in mijn omgeving, is sinds 2010, de valse wijkagent Willem Saris. Het is meermalen gebleken, dat Willem Saris valse rapportages over mij opmaakt en verder ook probeert aanklachten te vangen. Zo heeft hij meerdere malen bij bestuursleden van Sportclub Meddo, tijdens mijn verblijf in Duitsland, getracht aanklachten te verkrijgen, terwijl er geen reden voor het doen plegen van een valse aangifte was. Dit is regelrechte uitlokking en sinds 2008 gebeurt dit continu door Marijn Bengevoord, Marcel Lensink, Patrick Lensink, andere handlangers en met name politie agenten en lieden binnen justitie. Ook heeft Willem Saris aangegeven, tijdens het trachten uit te reiken van een gebiedsverbod voor Villa Mondriaan, dat hij nu “echt iets voor mij ging betekenen”. Ondertussen heeft hij mij de afgelopen jaren alleen maar vals gedupeerd en weer een inrichting in gerommeld. Hoe zit dit?

7. Marcel Lensink, de valselijk handelende (ex)broer uit Winterswijk
Ik wil Marcel Lensink horen in verband met zijn contact met Marijn Bengevoord en de negatieve invloed en bemoeienis, zelfs obsessie, die Marijn Bengevoord continu met mijn persoon en mijn zaken heeft. Ook wil ik weten, waarom Marcel Lensink de ene keer valselijk veinst, dat hij echt bang voor mij is en de volgende keer juist weer niet en waarom hij mij continu inrichtingen in probeert te rommelen via samenspanning met politie en justitie. Ook wil ik weten, waarom Marcel Lensink mij tot zeker twee keer toe heeft verwondt in september 2008 en juni 2010. Ook wil ik weten, waarom hij valselijk beweert, dat Martin Abbink, Marijn Bengevoord en Henk Lensink zich niet met mijn zaken bemoeien en mij daarbij trachten te duperen op een meer dan schandalige wijze.

8. Drs. Jan Poot, deskundige in de zaak jegens Joris Demmink
Drs. Jan Poot van de Chipshol onderneming, heeft inzake de beweringen tegen Joris Demmink, onder meer beweert, dat Joris Demmink aanwezig zou zijn geweest in 1994 bij de moord op Manuel Schadwald. De bron van dit verhaal zou mogelijk Fred Teeven zijn geweest, als ex-hoofdofficier van Justitie van het parket en arrondissement Haarlem, waar Manuel Schadwald in Spaarndam zou zijn vermoordt. Aangezien ik in de problemen ben gekomen door het valse recherche onderzoek van de valse Nederlandse rechercheur Jan Koeslag in 2008 (toen Joris Demmink nog Secretaris-Generaal van Justitie was) en verder idiote bemoeienis en uitlatingen met laster en smaad van buurvrouw Fieny Koldeweij-Wientjes en verder ook Marijn Bengevoord, wil ik nu de onderste steen boven hebben in deze zaak. Zeker nu ik valselijk tweemaal internationaal ben vervolgd en nog nooit een behoorlijke, eerlijke en rechtvaardige rechtszitting heb gehad in al mijn idiote hypocriete valse rechtszaken.

9. Joris Demmink, Secretaris-Generaal ten tijde van het overlijden van mijn moeder in 2008
Joris Demmink was van 2002, direct na de moord op Pim Fortuyn, Secretaris-Generaal van Justitie tot en met 2012. Ik wil weten, hoe groot de bemoeienis is geweest in mijn zaken van deze Secretaris-Generaal van Justitie. Ook wil ik weten, hoe hij tot Secretaris-Generaal van Justitie is benoemd, terwijl hij in 1994 al aanwezig zou zijn geweest bij de moord op Manuel Schadwald, er diverse andere beschuldigingen tegen Joris Demmink zijn geweest en hij voor 100% zeker de daadwerkelijke moordenaar Ali Hassan na de moord in 1999 naar Noorwegen heeft verscheept. Ook wil ik weten, waarom Joris Demmink nooit is vervolgd voor zeer ernstige feiten en ik daarentegen de afgelopen tien jaren continu, met valse aanklachten, flutaanklachten, laster en smaad en hoe het toch kan, dat ik tot tweemaal toe valselijk internationaal ben vervolgd en Joris Demmink dus niet?

10. Ivo Opstelten, voormalig Minister van Justitie
Ivo Opstelten was voormalig Minister van Justitie van 2010 tot en met 2015. Bij mijn uitlevering of overlevering heb ik acht voorwaarden aan de Nederlandse en Duitse Minister van Justitie gesteld in onderhavige strafzaak met codenaam BLIZE. Graag wil ik weten, waarom de Minister van Justitie niets met deze voorwaarden heeft gedaan en waarom hij betrokken is bij het grootste schandaal, namelijk de valse veroordeling van Jasper Steringa in de zaak Marianne Vaatstra.

11. Wilco te Brake, lid van de valse recherche in Doetinchem
Wilco te Brake zou als hulpofficier van Justitie van de valse recherche in Doetinchem, zo goed als zeker betrokken zijn bij onderhavige strafzaak. Ook heeft deze Wilco te Brake mij van vrijdagnacht 13 september 2013 op zaterdagochtend 14 september 2013 in de straat van mijn ouderlijk huisadres de Beuksveld lopen opwachten in het kerkdorp Meddo en lopen bedreigen met een collega, vermoedelijk Bas Bruinsma uit Lichtenvoorde, die als hij inderdaad agent is, ook betrokken is bij het valse BLIZE onderzoek als verhoorder. Ik wil de onderste steen boven, forse schadevergoedingen, rehabilitatie en excuses in dit schandaal en daarom wil ik weten, waarom Wilco Te Brake en collega mij midden in de nacht stalken, belagen en zelfs bedreigen, als ook lopen te liegen over hun identiteit en hun beweegredenen om midden in de vrijdagnacht voor Prinsjesdag bij mij in de straat te gaan staan. Zo zou de naam eerst “Willem Hendriksen” zijn en later “Willemsen” en “Hendriksen” en zouden ze op zoek zijn naar een dikke man op een witte fiets, die een meisje belaagd zou hebben.

12. Fred Teeven, voormalig staatssecretaris van Justitie en ex-hoofdofficier van Haarlem
Fred Teeven was voormalig staatsecretaris van Justitie van 14 oktober 2010 tot en met 9 maart 2015. Fred Teeven zou als officier van justitie, dan wel hoofdofficier van justitie betrokken zijn geweest bij het zogenaamde ROLODEX onderzoek en de moord c.q. verdwijning van Manuel Schadwald. Ook is Fred Teeven als staatsecretaris verantwoordelijk voor mijn schandaal, sinds 2010 en dus ook in onderhavige zaak. Ik wil van Fred Teeven weten, waarom er niets is gebeurt met mijn acht voorwaarden, gesteld bij vrijwillige uitlevering onder voorwaarden, m.b.t. onderhavige strafzaak.

13. Jasper Steringa, onschuldig veroordeelde veeboer in de zaak Marianne Vaatstra
Jasper Steringa heeft net als ik, nooit een eerlijk proces gehad. Ook Jasper Steringa is valselijk veroordeeld in het schandaal en de moord op Marianne Vaatstra is mij duidelijk geworden, vanaf in ieder geval mijn bezoek aan de rechtbank op 11 april 2014 bij het verhoor van Henk Krol in de Rechtbank Utrecht in de zaak van de Roestige Spijker versus Joris Demmink. Het is mij daarbij iets te opvallend, dat het valse DNA-verwantschapsonderzoek is gestart op 29 september 2012 en de arrestatie van Jasper Steringa was op 18 november 2012, toen ik dus eveneens twee maanden vast zat vanwege een valse aanklacht van Marijn Bengevoord, waarbij ik op 14 november 2012 ben vrij gelaten. Het is mij verder iets te opvallend, mede naar aanleiding van de arrestatie van Micha Kat na mijn proces bij het Gerechtshof Den Haag op 18 januari 2013, dat het strafproces jegens Jasper Steringa is gehouden op of vanaf 28 maart 2013 met dito veroordeling op 19 april 2013, toen ik dus valselijk in Duitsland gevangen zat, wederom vanwege valse aanklachten van Marijn Bengevoord. Bij politie en justitie wist men van mijn contacten met Micha Kat en mijn interesse in sommige zaken op Klokkenluideronline.is, waar veelvuldig is gepubliceerd over de zaak Vaatstra en de onschuld van Jasper Steringa, dus er is een duidelijke samenhang tussen de zaken. Zo is de strafzaak tegen Micha Kat op dezelfde dag gepland geweest als de uitspraak tegen Jasper Steringa, die dus valselijk is veroordeeld en waarbij getracht is Micha Kat ook valselijk te veroordelen op 19 april 2013, toen ik dus nog in beperkingen zat of in ieder geval in detentie in Doetinchem.

14. Wim Dankbaar, deskundige in de zaak Marianne Vaatstra in relatie tot mijn zaak
Wim Dankbaar is al ongeveer vanaf 2009 in de zaak Marianne Vaatstra gedoken. Deze moord is in 1999 gepleegd in Friesland. Aangezien Wim Dankbaar en andere onderzoekers te dicht bij de waarheid kwamen inzake de moord op Marianne Vaatstra, is er een vals DNA-verwantschapsonderzoek gehouden en is Jasper Steringa valselijk veroordeeld. De zaak van Jasper Steringa en Wim Dankbaar hebben een relatie met mijn strafzaak of strafzaken en de strafzaak van Micha Kat. Ik wil de onderste steen boven in dit schandaal, daarom wil ik Wim Dankbaar horen als getuige-deskundige in onderhavige strafzaak.

15. Brigadier Rutjes van de valselijk handelende recherche in Doetinchem
Brigadier Rutjes was betrokken bij het valse onderhavige BLIZE dossier. Ook hebben Brigadier Rutjes en/of Hulpofficier van Justitie Van Hagen valselijk verklaart over mijn aanhouding en opsporing in Duitsland bij de grens met Dinxperlo. Het was onmogelijk om mij te spotten vanaf Nederlandse bodem op de locatie waar ik mijn advocaten en de politiecentrale telefoneerde. Ik ben nog na het verhoor bij de rechter-commissaris terug gegaan om dit speciaal te checken en het blijkt, dat Brigadier Rutjes en hulpofficier van justitie Van Hagen meineed of in ieder geval een valse verklaring hebben afgelegd in eerste aanleg bij de rechtbank Zutphen.

16. Hulpofficier van Justitie Van Hagen van de valselijk handelende recherche Doetinchem
Hulpofficier van Justitie Van Hagen van de recherche Doetinchem was betrokken bij het valse onderhavige BLIZE dossier. Ook hebben Brigadier Rutjes en/of Hulpofficier van Justitie Van Hagen valselijk verklaart over mijn aanhouding en opsporing in Duitsland bij de grens met Dinxperlo. Het was onmogelijk om mij te spotten vanaf Nederlandse bodem op de locatie waar ik mijn advocaten en de politiecentrale telefoneerde. Ik ben nog na het verhoor bij de rechter-commissaris terug gegaan om dit speciaal te checken en het blijkt, dat Brigadier Rutjes en hulpofficier van justitie Van Hagen meineed of in ieder geval een valse verklaring hebben afgelegd in eerste aanleg bij de rechtbank.

17. Ard van der Steur, voormalig Minister van Justitie
Op of omstreeks 27 september 2015 heb ik bij toeval toenmalig Minister van Justitie Ard van der Steur aangesproken bij het Binnenhof omtrent mijn schandaal en het schandaal, rondom Nico van den Ham en de zaken Marianne Vaatstra en Manuel Schadwald. Ook is Ard van der Steur, Minister van Justitie geweest vanaf 20 maart 2015 tot en met 26 januari 2017. Ook toen golden de voorwaarden, die ik heb gesteld bij uit- of overlevering uit Duitsland, rond de Kroning in 2013. De Minister van Justitie, Ard van der Steur, heeft beloofd zich te verdiepen in deze zaken. Graag wil ik als nog, mede in verband met onderhavige strafzaak weten, wat er door Ard van der Steur als Minister van Justitie met mijn klachten en aanklachten is gebeurt.

18. Ferdinand Grapperhaus, huidig Minister van Justitie
Sinds 26 oktober 2017 is Ferdinand Grapperhaus, de Minister van Justitie. Mijn voorwaarden in de BLIZE strafzaak gelden nog steeds. Ik wil horen, wat Ferdinand Grapperhaus als verantwoordelijke in dit schandaal, nu gaat doen en hoe hij met mij de schandalige zaken gaat regelen en gaat recht zetten.

19. Advocaat-Generaal Knol van het Openbaar Ministerie bij Gerechtshof Den Haag
Advocaat-Generaal Knol heeft tot tweemaal toe, ook de valse aanklachten van Marijn Bengevoord misbruikt. Op donderdag 13 september 2012, direct na het bekend worden van een interview met TV West om 15.11 uur, ben ik weer valselijk gearresteerd, mede naar aanleiding van een valse aanklacht van Marijn Bengevoord, weken eerder. Hierbij ben ik pas op 14 november 2012 weer vrij gelaten. Op 18 januari 2013 heeft Advocaat-Generaal Knol de valse aanklacht van Marijn Bengevoord misbruikt om mij wederom vast te zetten. Dit is afgewezen door het Gerechtshof Den Haag en terecht. In plaats daarvan heeft na de uitspraak op vrijdag 1 februari 2013, de recherche Doetinchem mij weer pogen gevangen te zetten op maandag 4 februari 2013 met dezelfde valse aanklacht, in onderhavige zaak.

20. Bas Bruinsma uit vermoedelijk Lichtenvoorde
Mijn vermoeden is dat Bas Bruinsma als agent bij het verhoor betrokken was in de onderhavige BLIZE strafzaak, als ook bij het incident, midden in de nacht voor Prinsjesdag 2013 met hulpofficier van justitie Wilco te Brake. Aangezien Bas Bruinsma, op de een of andere wijze, een valse aangifte heeft kunnen doen onder de naam van zijn vriend Roy Dekkers, eveneens uit Lichtenvoorde, wil ik nu exact weten, hoe dit zit. Deze aanklacht is weliswaar geseponeerd, maar het geeft aan hoe politie en justitie stelselmatig onrechtmatig, lasterlijk, smadelijk en met valsheid in geschrifte jegens mij handelen. Naar aanleiding van zijn valse melding bij Paaspop Zieuwent, na het stellen van kritische vragen door mij, ben ik valselijk neergetrapt in de modder (en is mijn duim mishandeld) en uiteindelijk valselijk veroordeeld voor een boete van 400 euro, omdat ik een agent heb gestraft voor de zoveelste valse arrestatie. Ook is er valselijk een horecaverbod uitgedeeld voor een jaar, door notabene de valselijk handelende politie, voor de gehele gemeente Oost-Gelre, hetgeen volgens de rapporten van de Nationale Ombudsman al jaren eerder onbehoorlijk en dus onrechtmatig is.
Ik wens al deze 20 getuigen hoogstpersoonlijk, allemaal onder ede te horen in het Gerechtshof Arnhem, als op uiterlijk 1 juni 2018 er bepaalde zaken niet geregeld zijn en er niet voldaan is aan de acht gestelde voorwaarden door de Minister van Justitie M.R. Ferdinand Grapperhaus in dit schandaal. De acht voorwaarden, herhaal ik hier nogmaals en voor de zoveelste maal als ingelast:

Daarbij schrijf ik deze brief nu ook in verband met de behandeling op 28 juni 2018 in het Gerechtshof Arnhem van de zaken met parketnummers 21/000113-15, 21/001922-15 en 21/004469-15. Ik heb daarbij de volgende voorwaarden en maatregelen opgesteld aan zowel de Duitse Minister van Justitie in Berlijn, als de Nederlandse Minister (Opstelten en staatssecretaris Teeven) in Den Haag, als voorwaarden, waarop ik mijzelf vrijwillig naar Nederland heb uitgeleverd in de zaak met parketnummer 21/000113-15, want anders had ik mij nog kunnen verzetten tegen de valse overlevering en uitlevering aan Nederland, via Keulen en Aken vanuit Munster;

1. Het overhandigen van een copy van het overdrachtsverzoek in relatie tot de plotselinge en tragische dood van mijn moeder W.G. Lensink – Wassink op 28 april 2008 in Lunten (Kreis Vreden, Nord-Rhein Westfalen), dat vanuit de Duitse Minister van Justitie in Berlijn aangevraagd en verzocht moet zijn op grond van artikel / paragraaf 5 tot en met artikel / paragraaf 7 Strafgesetzbuch van Duitsland, als ook op basis van het EVOS-Verdrag, het EVRM-Verdrag en het Verdrag van Enschede aan het Landelijk Parket in Rotterdam en / of de Nederlandse Minster van Justitie (in werkelijkheid is dit nooit gebeurt)!

2. Een officiële brief met verontschuldigingen en excuses aan de Duitse autoriteiten op grond van het onrechtmatige valse parallele strafrechterlijke onderzoek tegen vooral mijn persoon vanaf 28 april 2008 (EVOS-Verdrag / EVRM-Verdrag / Verdrag van Enschede) als ook een officiële excuusbrief aan mij en mijn vader vanwege schending van de privacy van mijn familie op valse wijze, volgens artikel 7 en artikel 8 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en express vernietiging en het kapot trachten te maken van mijn leven door dit volledig valse en onrechtmatige straf rechterlijke onderzoek door de recherche in Doetinchem van de politie Noord-Oost Gelderland, waarbij vooral recherche leider Jan Koeslag donders goed wist, dat hij de zaken bij elkaar bedonderde en mij valselijk trachtte zwart te maken.

3. Volledige vergoeding voor de valse politieke gevangenschappen in de laatste vijf jaren van mijn leven, sinds 2008, waarbij de schade betaald wordt door de politie, justitie en eventueel valse aangevers en dat alle gerechtelijke dwalingen worden recht gezet en ik volledig gerehabiliteerd in dit schandaal. Dit zijn de volgende maar liefst 7 rechterlijke dwalingen, die via de website www.rechtspraak.nl onder het onderwerp uitspraken te vinden zijn:
1. Rechtbank Zutphen (parketnummer 06-460595-08 op 8 april en uitspraak 22 april 2009 in het strafrecht)
2. Rechtbank Zutphen (parketnummer 06-460246-09 op 1 juli 2009 in een valse BOPZ-zaak)
3. Rechtbank Zutphen (parketnummer 06-460246-09 op 27 april 2010 en 11 mei 2010 in het strafrecht)
4. Rechtbank Den Haag (parketnummer onbekend – waxinelichthouder-strafzaak op 18 september 2011 in het strafrecht)
5. Gerechtshof Arnhem (parketnummer 06-460595-08 op 18 januari 2012 in het strafrecht)
6. Gerechtshof Arnhem (parketnummer 06-460246-09 op 18 januari 2012 in het strafrecht)
7. Gerechtshof Den Haag (parketnummer onbekend op 18 januari 2013 en 1 februari 2013 in waxinelichthouder-strafzaak)

4. Schriftelijke antwoorden van zowel politie Noord-Oost Gelderland (door Gerrit de Boer en Wim Jans) en ook de Minister van Justitie Ivo Opstelten (VVD) en de staatssecretaris Fred Teeven (VVD) persoonlijk als ook door het Openbaar Ministerie op grond van mijn 20 kritische vragen, die ik aan circa 200 e-mailadressen heb verstuurd uit protest vanwege mijn situatie voor mijn vertrek als protest naar Duitsland en Nord-Rhein Westfalen op 4 februari 2013 en 10 februari 2013.
5. Toevoeging van deze e-mails met 20 kritische vragen verstuurd op 4 februari 2013 en ook nogmaals op 10 februari 2013 door onder meer Officier van Justitie De Groen-Van den Wildenberg, als ook mijn advocaten en alle presidiums van alle Nederlandse rechtbanken en gerechtshoven in Nederland en vele leden van het Nederlandse parlement der Staten Generaal als ook pers / media bij de uitleveringsdocumenten en documenten van de strafzaak met parket nummer 05/860465-13 en ook verontschuldigingen voor dit schandaal van de Nederlandse Minister van Justitie, aangezien politie Amsterdam ook als list excuses aanbood aan Hans Maessen uit Heerlen in verband met het Dam-incident op 30 april 2013 (Joanna van der Hoek) en mijn schandaal met deze strafzaak in hetzelfde straatje valt en eigenlijk ook bij het onderzoek door de gemeente Amsterdam in deze behoort.
6. Directe start en aanvang van een strafrechterlijk onderzoek op basis van mijn aanklachten met eerlijke beschuldigingen van stalking en uitlokking, al op 8 mei 2009 gedaan (op verzoek van Marcel Roeterink van het SGBO Apeldoorn notabene!), als ook in de zomer van 2011 bij de politie Boxtel en in de zomer vanuit de PI Grave per post, die in directe relatie staan tot parketnummer 05/860465-13, als ook in november 2012 per post vanuit de PI Zoetermeer naar de recherche in Ijmuiden, de politie in Enschede en de Commissie Veiligheid / Justitie als protest. De schriftelijk ingediende aanklacht is onder meer ingediend op 31 mei 2012 vanuit de PI Grave en binnengekomen op 11 juli 2012 bij het Openbaar Ministerie Regio Arnhem-Zutphen en op 12 juni 2012 bij het Kabinet President van de Rechtbank Zutphen via nummer cmav 2012/539/306 van MR Jongerius en ook terug te vinden via proces-verbaal nummer PL0642 2012115243-5!
7. Het direct starten van een Rijksrecherche onderzoek met mijn assistentie, advies en begeleiding naar dit schandaal op onder andere valse aanwijzingen van Officieren van Justitie Kolkman, De Groen van den Wildenberg en Berendsen en hulpofficier van justitie Van Hagen (Doetinchem) en brigadieren Rutjes en Bulsink (Doetinchem) en inspecteur Philip Heinsbroek, die reeds in december 2012 was begonnen met zijn straf rechterlijke vooronderzoek, terwijl er nog geen enkele aanklacht was en daarvan akte heeft opgemaakt al op 3 januari 2013, terwijl de aanklacht pas ingediend op 15 januari 2013 bij de politie Enschede, als ook tegen agenten Mennolt Spijkstra, DJW Saris, Jolanda Thannhauser en een agent uit Enschede tegen mijn persoon en mijn familie sinds het al tragische en ernstige genoeg overlijden van mijn moeder plotseling op 28 april 2008.
8. De belofte, dat ik minstens binnen een maand, dus voor 20 april 2013 naar Nederland vanuit Nord-Rhein Westfalen wordt uitgeleverd en overgeleverd door het Oberlandesgericht Hamm en de Generalstaatsanwaltschaft vrijwillig op mijn dringende verzoek, maar ook dat zoals in Duitsland wettelijk verplicht is voor alle valse aanklachten tegen mij gedaan, dat op grond van artikel (paragraaf) 374 tot en met artikel (paragraaf) 394 StrafprozesOrdnung de plicht hebben om aanwezig te zijn bij alle strafprocessen of dat er in alle valse strafprocessen waarbij benadeelden dit weigeren direct een sepot plaats vind door het Openbaar Ministerie in de toekomst, zoals dat in Duitsland thans het geval is en ook dus alle valse aangevers in de strafprocessen door mij onder ede kunnen worden ondervraagt, zodat de waarheid bekent wordt in dit schandaal en ik niet weer eens vals veroordeeld.
Link Duitse Strafprozessordnung – recht;

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/stpo/gesamt.pdf

Aangezien ik op dit moment in de problemen verkeer, wil ik deze getuigenlijst al vast, als eerste aanzet in het strafproces indienen. Ik wens en eis uitdrukkelijk, aangezien ik nu al tien jaren op schandalige wijze, kwijt ben aan dit schandaal, waarvan vijf jaren in detentie, waarvan circa twee en halve jaren in de kwakzalverij discipline de psychiatrie of de forensische psychiatrie en vooral vijf jaren door de psychiatrie, dat ik alle getuigen en deskundigen persoonlijk onder ede kan horen voor de leden van de meervoudige strafkamer. Ik wil nu de onderste steen ook boven water hebben en anders moet met gewoon geen straf rechterlijke onderzoeken en strafrechtszaken organiseren.

Als dit geen oplossing biedt voor mij persoonlijk, dan wil ik ook met terug werkende kracht nog een aantal andere personen als getuigen of deskundigen onder ede horen, zoals
21. Voormalig wijkagent Mennolt Spijkstra van het kerkdorp Meddo
22. De advocaat van advocatenkantoor De Haan, die eerder wist, dat ik in detentie in Nederland zat, dan mijn eigen advocaten, waaruit de samenspanning tussen politie, advocatenkantoor De Haan en Marijn Bengevoord, als ook andere handlangers overduidelijk blijkt.
23. Jolanda Thannhauser, voormalig teamchef van de politie Winterswijk, die mij in de BOPZ met een onrechtmatig valse rechterlijke machtiging in 2009 heeft gerommeld.
24. Patrick Lensink, die meermalen betrokken was bij het in rommelen in psychiatrische kwakzalverij inrichtingen, zoals in 2009 en verder in 2015 tot heden en eigenlijk continu
25. Nicole Zandee, als hoofd van het Openbaar Ministerie in Gelderland, wil ik weten, wat ze eigenlijk met mijn klachten, onder meer verstuurd per mail, eigenlijk heeft gedaan.

In het kader van het bellen van 0900-8844 en later 112, vanwege de belkosten en het feit, dat er een wachtrij staat en men de telefoon kan afblokken als men 0900-8844 belt, bijvoorbeeld op 16 januari 2014 en het feit, dat ik documenten krijg met onder meer bij vragen 0900-8844 te bellen, wil ik de volgende getuigen horen, als er geen regeling komt, naast bovenstaande twintig tot vijfentwintig getuigen:
1. Warner Ten Kate, landelijk officier van justitie mensenhandel, die bij Jinek verklaarde, omtrent de Loverboy zaak, dat men desnoods 112 moest bellen bij pedofilie zaken, dit betreft dus ook de moordzaken Manuel Schadwald en Marianne Vaatstra in relatie tot mijn schandaal, is mijn idee dan. Hoe zit dit?
2. Ton Hofstede, deskundige bij onrechtmatig handelen inzake politie en justitie, die aanklacht heeft gedaan bij politie en/of justitie, inzake mijn gevangenname in Duitsland rond de Kroning en deskundige is in de zaken rond Joris Demmink, ROLODEX en ik verwijs verder naar www.hethaagsecomplot.nl voor meer informatie.
3. Toon Ruiken, de politiechef, die het politienummer van de politiepost in Winterswijk voor mij heeft afgesloten en ook niets goeds met mijn klachten en aanklachten heeft gedaan blijkbaar.
4. Jan Koeslag, de valse rechercheleider bij en omtrent het overlijden van mijn moeder.
5. Mevrouw Koster-Kolvers van de Hoge Raad der Nederlanden, die ik in 2010 heb getelefoneerd omtrent mijn cassatiezaak in het kader van de Wet BOPZ en die valselijk aangifte jegens mij heeft gedaan.
In afwachting, hiervan, verblijf ik, waarbij ik het recht voor houdt, deze zaken nog aan te vullen. Hoogachtend,

Gerrit Willem (Erwin) Lensink

Website Flag Counter sinds 20 december 2012 (naar herkomst unieke bezoekers qua land);
Flag Counter

 

Sinds 14 januari 2013 Motigo Webstats;


Free counter and web stats


#####################################################


#####################################################

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>